Uvod u tipove sadržaja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da organizujete, upravljanje i rukuju sadržajem dosledno u kolekciji lokacija. Definisanjem tipova sadržaja za određene vrste dokumenata ili informacionih proizvoda, organizacija može obezbediti da svaka od tih grupa sadržaja upravlja na dosledan način.

Ovaj članak sadrži:

Šta je tip sadržaja?

Funkcionisanje tipova sadržaja na nivou lokacije

Funkcionisanje tipova sadržaja na listama i bibliotekama

Šta je tip sadržaja?

Preduzeće može da izradi nekoliko različitih tipova sadržaja tokom jednog projekta, na primer predloge, pravne ugovore, izjave o radu i specifikacije dizajna proizvoda. Iako ovi dokumenti mogu da se skladište zajedno zato što se odnose na jedan projekat, oni se mogu kreirati, deliti i zadržavati na različite načine. Preduzeće može odlučiti da o svakom tipu sadržaja prikuplja i održava različite vrste metapodataka.

Sistem Windows SharePoint Services 3.0 omogućava organizacijama da te različite skupove dokumenata definišu kao tipove sadržaja. Tip sadržaja je grupa postavki koja se može ponovo koristiti; ove postavke opisuju zajedničko ponašanje unutar određenog tipa sadržaja. Tipovi sadržaja mogu da se definišu za bilo koji tip stavki u sistemu Windows SharePoint Services 3.0, među kojima i za dokumente, stavke liste i fascikle. U svakom tipu sadržaja može da se navede:

  • Kolone (metapodaci) koje želite da pridružite stavkama ovog tipa.

  • Predložak dokumenta na osnovu kojega treba kreirati nove stavke ovog tipa (samo tipovi sadržaja dokumenata).

  • Prilagođeni obrasci „Novo“, „Uređivanje“ i „Prikaz“ za upotrebu sa ovim tipom sadržaja.

  • Tokovi posla dostupni za stavke ovog tipa sadržaja.

  • Prilagođena rešenja ili funkcije pridružene stavkama ovog tipa sadržaja.

Tipovi sadržaja obezbeđuju organizacijama način da dosledno upravljaju sadržajem i organizuju ga u različitim listama i bibliotekama u kolekcija lokacija. Oni takođe omogućavaju da pojedinačna lista ili biblioteka sadrži različite tipove stavki ili dokumenata.

Vrh stranice

Kako tipovi sadržaja funkcionišu na nivou lokacije

Tipovi sadržaja su organizovani u hijerarhiju koja omogućava da jedan tip sadržaja nasledi karakteristike od drugog tipa sadržaja. Na ovaj način, kategorije dokumenata mogu imati zajedničke atribute u celoj organizaciji, koje timovi mogu prilagoditi za određene lokacije ili liste.

Za lokaciju se tipovi sadržaja najpre definišu centralno, u galeriji tipova sadržaja lokacije. Tipovi sadržaja definisani na nivou lokacije nazivaju se tipovima sadržaja lokacija. Tip sadržaja lokacije dostupan je za korišćenje u svim podlokacijama lokacije za koju je bio definisan. Na primer, ako se određeni tip sadržaja lokacije definiše u galeriji tipova sadržaja lokacije za glavnu lokaciju kolekcije lokacija, on će biti dostupan za korišćenje u listama i bibliotekama svih lokacija te kolekcije lokacija. Listama i bibliotekama se tipovi sadržaja lokacija mogu dodavati pojedinačno i prilagođavati za upotrebu u tim listama ili bibliotekama. Kada se instanca tipa sadržaja lokacije pridruži listi ili biblioteci, naziva se tip sadržaja liste. Tipovi sadržaja liste su podređeni tipovima sadržaja lokacija od kojih su kreirani.

Kako nasleđivanje funkcioniše u tipovima sadržaja lokacije

Kada u galeriji tipova sadržaja lokacije definišete nov prilagođen tip sadržaja lokacije, počinjete tako što u galeriji tipova sadržaja lokacije kao početnu tačku odaberete određeni postojeći tip sadržaja nadređene lokacije. Kreirani tip sadržaja lokacije nasleđuje sve atribute tipa sadržaja sebi nadređene lokacije, kao što su njen predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tokovi posla i kolone. Nakon što kreirate novi tip sadržaja lokacije, možete menjati sve te atribute.

Prilikom izmene tipa sadržaja lokacije, možete navesti da li želite da se te konkretne izmene primenjuju na tipove sadržaja podređenih lokacija ili tipove sadržaja listi koji su svoje atribute nasledili od tog tipa sadržaja lokacije. Mogu se ažurirati samo atributi koje tipovi sadržaja podređenih lokacija ili tipovi sadržaja listi dele sa tipom sadržaja nadređene lokacije. Ako je tip sadržaja podređene lokacije prilagođen sa dodatnim atributima koje nadređeni tip sadržaja lokacije ne sadrži (na primer, dodatnim kolonama), ova prilagođavanja neće biti zamenjena kada tip sadržaja podređene lokacije bude ažuriran. Izmene napravljene na tipu sadržaja lokacije ne utiču na tip sadržaja nadređene lokacije na osnovu koje je taj tip sadržaja lokacije kreiran.

Kako tipovi sadržaja lokacije podržavaju upravljanje sadržajem

Definisanjem tipova sadržaja lokacije možete obezbediti da se celim kategorijama dokumenata ujednačeno rukuje u celoj organizaciji. Na primer, svi dokumenti za isporuku klijentima u nekoj organizaciji možda će zahtevati određen skup metapodataka, kao što su broj računa, broj projekta i rukovodilac projekta. Pomoći ćete da se obezbedi da brojevi računa i brojevi projekta budu pridruženi svim dokumentima za isporuku klijentima u organizaciji tako što ćete kreirati tip sadržaja lokacije "Za isporuku klijentima", koji će imati zahtevane kolone za svaku od tih stavki metapodataka. Svi tipovi dokumenata za isporuku klijentima u kolekciji lokacija koji naslede ovaj tip sadržaja lokacije potom će od korisnika zahtevati da navedu informacije za te kolone. Ako treba da pratite dodatne metapodatke u vezi s tim dokumentima za isporuku klijentima, tipu sadržaja lokacije "Za isporuku klijentima" možete dodati još jednu obaveznu kolonu. Zatim možete ažurirati sve tipove sadržaja podređenih listi koje nasleđuju ovaj tip sadržaja lokacije i time svim dokumentima za isporuku klijentima dodati novu kolonu.

Vrh stranice

Kako tipovi sadržaja funkcionišu u listama i bibliotekama

Ako je lista ili biblioteka podešena da dozvoljava više tipova sadržaja, toj listi ili biblioteci možete dodavati tipove sadržaja iz grupe tipova sadržaja lokacije koji su dostupni za vašu lokaciju.

Kada u listu ili biblioteku dodate tip sadržaja, omogućavate da ta lista ili biblioteka može sadržati stavke tog tipa. Komanda Novo u toj listi ili biblioteci omogućava korisnicima da kreiraju nove stavke tog tipa. Jedna od najvažnijih prednosti tipova sadržaja za liste i biblioteke jeste da oni omogućavaju da pojedinačna lista ili biblioteka sadrži više tipova stavki ili dokumenata, od kojih svaki može imati jedinstvene metapodatke, smernice ili ponašanja.

Kako nasleđivanje funkcioniše sa tipovima sadržaja liste

Kada se instanca tipa sadržaja lokacije doda listi ili biblioteci, ona je podređena tipu sadržaja lokacije sa koje je kreirana. Ovaj tip sadržaja liste nasleđuje sve atribute tipa sadržaja sebi nadređene lokacije, kao što su njen predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tokovi posla i kolone. Tip sadržaja liste može biti prilagođen određenoj listi ili biblioteci kojoj je dodat. Ova prilagođavanja se ne primenjuju na tip sadržaja nadređene lokacije. Ako je tip sadržaja nadređene lokacije liste ažuriran, tip sadržaja podređene liste može naslediti ove promene (ako osoba koja održava tip sadržaja lokacije odluči da ažuriranja primeni na sve podređene tipove sadržaja). Ako su bilo koji od atributa zajedničkih tipu sadržaja podređene liste i tipu sadržaja nadređene lokacije prilagođeni tipu sadržaja liste, ova prilagođavanja se mogu zameniti kada tip sadržaja liste nasledi promene tipa sadržaja nadređene lokacije. Ako je tip sadržaja liste prilagođen sa dodatnim atributima koje nadređeni tip sadržaja ne sadrži (na primer, dodatnim kolonama), ova prilagođavanja neće biti zamenjena kada tip sadržaja podređene liste nasledi promene tipa sadržaja nadređene lokacije.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×