Uvod u tabele

Tabele su suštinski važni objekti u bazi podataka jer se u njima skladište sve informacije ili podaci. Na primer, baza podataka u preduzeću može da sadrži tabelu „Kontakti" u kojoj su uskladištena imena dobavljača, njihove adrese elektronske pošte i brojevi telefona. Ovaj članak sadrži pregled tabela u programu Access. Pre nego što napravite tabele utvrdite šta vam je sve potrebno i odredite sve tabele koje će vam možda biti potrebne. Uvod u planiranje i dizajniranje baze podataka pronaći ćete u članku Osnove dizajna baze podataka.

U ovom članku:

Pregled

Dodavanje tabele u Access bazu podataka na stonom računaru

Čuvanje tabele

Pregled

Relaciona baza podataka kao Access obično ima nekoliko povezanih tabela. U dobro dizajniranoj bazi podataka svaka tabela skladišti podatke o određenoj temi, kao što su zaposleni ili proizvodi. Tabela sadrži zapise (redove) i polja (kolone). Polja sadrže različite tipove podataka, kao što su tekst, brojevi, datumi i hiperveze.

Tabela „Klijenti“ u programu Access koja prikazuje raspored zapisa i polja

 1. 1. Zapis: Sadrži specifične podatke, kao što su informacije o određenom zaposlenom ili proizvodu.

 2. 2. Polje: Sadrži podatke o jednom aspektu teme tabele, kao što je ime ili adresa elektronske pošte.

 3. 3. Vrednost polja: Svaki zapis ima vrednost polja. Na primer, Contoso, Ltd. ili neko@primer.com.

Svojstva tabele i polja

Svojstva definišu karakteristike i ponašanje tabela i polja te upravljaju njima. Svojstva tabele podešavaju se na njenom listu sa svojstvima. Na primer, možete da podesite svojstvo Podrazumevani prikaz da biste zadali kako će se tabela podrazumevano prikazivati. Svojstvo polja definiše aspekt ponašanja polja. Svojstva polja možete da podešavate u prikazu dizajna korišćenjem okna Svojstva polja. Svako polje ima tip podataka koji definiše vrstu informacija koje se u njemu čuvaju. Na primer, tipovi podataka su više redova teksta ili valuta.

Relacije između tabela

Iako svaka tabela u bazi podataka skladišti podatke o specifičnoj temi, tabele u relacionoj bazi podataka, kakva je Access, čuvaju podatke o srodnim temama. Na primer, baza podataka može da skladišti:

 • Tabelu klijenata koja navodi klijente vašeg preduzeća i njihove adrese.

 • Tabelu proizvoda koja navodi proizvode koje prodajete, uključujući cenu i sliku za svaku stavku.

 • Tabelu porudžbina koja prati porudžbine klijenata.

Da biste povezali podatke uskladištene u različitim tabelama napravićete relacije. Relacija je logička veza između dve tabele koje imaju zajedničko polje.

Ključevi

Polja koja su deo relacije između tabela nazivaju se ključevi. Ključ se obično sastoji od jednog polja, ali može se sastojati i od više polja. Postoje dve vrste ključeva:

 • Primarni ključ: Tabela može da ima samo jedan primarni ključ. Primarni ključ se sastoji od jednog ili više polja koja jedinstveno identifikuju svaki zapis uskladišten u tabeli. Access automatski daje jedinstven identifikacioni broj - naziva se ID broj - koji služi kao primarni ključ. Za više informacija pogledajte članak Dodavanje ili promena primarnog ključa tabele.

 • Sporedni ključ: Sporedni ključ sadrži vrednosti koje odgovaraju vrednostima u primarnom ključu druge tabele. Na primer, možda imate tabelu „Porudžbine“ u kojoj svaka porudžbina ima ID broj klijenta koji odgovara zapisu u tabeli „Klijenti“. Polje za ID klijenta je sporedni ključ tabele „Porudžbine“.

Usaglašenost vrednosti između polja ključa čini osnovu relacije između tabela. Relaciju između tabela koristite da biste kombinovali podatke iz srodnih tabela. Na primer, pretpostavimo da imate tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“. Polje primarnog ključa „ID“ identifikuje svaki zapis u tabeli „Klijenti“.

Da biste svaku porudžbinu povezali sa klijentom, u tabelu „Porudžbine“ dodajete polje sporednog ključa koje odgovara polju „ID“ u tabeli „Klijenti“, a zatim kreirate relaciju između dva ključa. Kada dodate zapis u tabelu „Porudžbine“, za ID klijenta koristite vrednost iz tabele „Klijenti“. Kad god želite da prikažete informacije o klijentu porudžbine, koristite relaciju da biste identifikovali podatke iz tabele „Klijenti“ koji odgovaraju određenim zapisima iz tabele „Porudžbine“.

Relacija između tabela u programu Access prikazana u prozoru „Relacije“
 1. 1. Primarni ključ označen je ikonom ključa pored imena polja.

 2. 2. Sporedni ključ – obratite pažnju na odsustvo ikone ključa.

Prednosti korišćenja relacija

Odvojeno čuvanje podataka u srodnim tabelama donosi sledeće prednosti:

 • Doslednost    Budući da se svaka stavka podataka zapisuje samo jednom u jednoj tabeli, manja je mogućnost dvosmislenosti ili nedoslednosti. Na primer, ime klijenta skladištite samo jednom u tabeli o klijentima, a ne ponavljate skladištenje (potencijalno nedosledno) u tabeli koja sadrži podatke o porudžbini.

 • Efikasnost    Zapisivanje podataka samo na jednom mestu znači da koristite manje prostora na disku. Pored toga, manje tabele obično brže obezbeđuju podatke od većih tabela. Konačno, ukoliko ne koristite zasebne tabele za odvojene teme, u tabelama će doći do polja bez vrednosti (odsustva podataka) i suvišnih vrednosti, što dovodi do trošenja prostora i utiče na performanse.

 • Razumljivost    Dizajn baze podataka je lakše razumeti ako su teme pravilno odvojene u tabelama.

Vrh stranice

Dodavanje tabele u Access bazu podataka na stonom računaru

Kreirajte novu tabelu ako imate novi izvor podataka koji ne pripadaju nijednoj postojećoj tabeli. Postoji nekoliko načina da se doda tabela u Access bazu podataka, na primer tako što se kreira nova baza podataka, umetne tabela u postojeću bazu podataka, ili uveze tabela iz drugog izvora podataka ili poveže sa njom – kao što je Microsoft Office Excel radna sveska, Microsoft Office Word dokument, tekstualna datoteka, veb usluga ili neka druga baza podataka. Kada kreirate novu, praznu bazu podataka, u nju se automatski umeće nova, prazna tabela. Nakon toga možete uneti podatke u tabelu da biste počeli da definišete polja. 

Više informacija o dodavanju polja u tabelu možete pronaći u članku Dodavanje polja u tabelu.

Kreiranje nove tabele u novoj bazi podataka

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Novo > kliknite na dugme Prazna baza podataka na radnoj površini.

 2. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke za novu bazu podataka.

 3. Da biste sačuvali bazu podataka na drugoj lokaciji, kliknite na ikonu fascikle.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

Nova baza podataka se otvara sa novom tabelom koja se zove Tabela1, preimenujte je na osnovu podataka koje skladišti.

Kreiranje nove tabele u postojećoj bazi podataka

 1. Izaberite stavke Datoteka >Otvori i izaberite bazu podataka ako je navedena na listi Nedavno. Ako nije, izaberite neku od opcija za traženje kako biste pronašli bazu podataka.

 2. U okviru kartice Kreiranje kliknite na dugme Tabela.

Dodaje se nova tabela i otvara se u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Spoljni podaci

Veze možete kreirati ka raznim spoljnim izvorima podataka kao što su druge baze podataka, tekstualne datoteke i Excel radne sveske. Kada kreirate veze ka spoljnim podacima, Access može da koristi vezu kao da je u pitanju tabela. U zavisnosti od spoljnog izvora podataka i načina na koji kreirate vezu, možete da uređujete podatke u povezanoj tabeli i kreirate relacije koje uključuju povezanu tabelu. Međutim, nije moguće promeniti dizajn spoljnih podataka pomoću veze.

Kreiranje tabele pomoću uvoza ili povezivanja

Tabelu možete da kreirate tako što ćete uvesti podatke uskladištene na drugom mestu ili se povezati s njima. Možete da uvezete podatke iz Excel radnog lista, Windows SharePoint Services liste, XML datoteke, druge Access baze podataka, Microsoft Office Outlook fascikle i još mnogih drugih izvora, ili da se povežete s njima.

Kada uvezete podatke, kreirate kopiju podataka u novoj tabeli trenutne baze podataka. Naredne promene izvornih podataka neće uticati na uvezene podatke, niti će promene uvezenih podataka uticati na izvorne podatke. Kada se povežete sa izvorom podataka i uvezete podatke, uvezene podatke možete koristiti bez povezivanja sa izvorom. Dizajn uvezene tabele možete promeniti.

Kada se povezujete sa podacima, kreirate povezanu tabelu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja aktuelnu vezu ka postojećim informacijama uskladištenim na drugom mestu. Kada promenite podatke u povezanoj tabeli, menjate ih u izvoru. Svaki put kada se podaci u izvoru promene, ta promena se prikazuje u povezanoj tabeli. Morate biti u mogućnosti da se povežete sa izvorom podataka pri svakom korišćenju povezane tabele. Nije moguće promeniti dizajn povezane tabele.

Napomena: Podatke u Excel radnom listu nije moguće uređivati pomoću povezane tabele. Kao zaobilazno rešenje, uvezite izvorne podatke u Access bazu podataka, a zatim se iz Excela povežite s bazom podataka. Više informacija o povezivanju sa programom Access iz programa Excel potražite u pomoći za Excel.

Kreiranje nove tabele uvozom ili povezivanjem sa spoljnim podacima

 1. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i veza izaberite neki od dostupnih izvora podataka.

 2. Sledite uputstva u dijalozima koji se pojavljuju pri svakom koraku.

  Access će kreirati novu tabelu i prikazati je u oknu za navigaciju.

Savet: Možete i da uvezete SharePoint listu ili da se povežete sa njom. Za više informacija pogledajte Uvoz podataka iz SharePoint liste ili povezivanje podataka sa SharePoint listom.

Vrh stranice

Korišćenje veb usluge za kreiranje tabele

U bazi podataka možete da kreirate tabelu koja se povezuje sa podacima na veb lokaciji koja obezbeđuje interfejs veb usluge.

Napomena: Tabele veb usluga su samo za čitanje.

 1. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje, kliknite na dugme Još i izaberite stavku Usluge podataka.

 2. Ako je veza koju želite da koristite već instalirana, pređite na 5. korak. U suprotnom, nastavite sa sledećim korakom.

 3. Kliknite na dugme Instaliraj novu vezu.

 4. Izaberite datoteku veze koju želite da koristite i kliknite na dugme U redu.

 5. U dijalogu Kreiranje veze ka podacima veb usluge razvijte vezu koju želite da koristite.

 6. Izaberite tabelu sa kojom želite da se povežete. Access prikazuje polja sa desne strane dijaloga.

 7. Opcionalno, u polju Navedite ime veze otkucajte ime povezane tabele. Access ovo ime koristi za povezanu tabelu u oknu za navigaciju.

 8. Kliknite na dugme U redu. Access kreira povezanu tabelu.

Vrh stranice

Podešavanje svojstava tabele baze podataka na stonom računaru

Možete postaviti svojstva koja se primenjuju na celu tabelu ili na cele zapise.

 1. Izaberite tabelu čija svojstva želite da postavite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Na kartici „Dizajn“, u grupi „Prikaz/skrivanje“ izaberite stavku „List sa svojstvima“.

  Grupa „Prikazivanje/skrivanje“ na kartici „Dizajn“ u programu Access .

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Opšte postavke.

 5. Kliknite na polje sa leve strane svojstva koje želite da postavite i unesite postavku svojstva. Da biste videli listu svojstava tabele, izaberite stavku Dostupna svojstva tabele.

 6. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

  Koristite ovo svojstvo tabele

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Prikaz prikaza na SharePoint lokaciji

  Naveli da li prikazi zasnovani na tabeli mogu da se prikazuju na SharePoint lokaciji.

  Napomena: Efekti ove postavke zavise od postavke svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na SharePoint lokaciji.

  Razvijanje lista sa potpodacima

  Razvili sve listove sa potpodacima kada otvorite tabelu.

  Visina lista sa potpodacima

  Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se prozor lista sa potpodacima razvije tako da prikaže sve redove, ostavite ovo svojstvo postavljeno na vrednost 0".

  • Ako želite da kontrolišete visinu lista sa potpodacima, unesite željenu visinu u inčima.

  Položaj

  Postavili položaj prikaza prema tome da li se jezik čita sleva nadesno ili zdesna nalevo.

  Opis

  Obezbedili opis tabele. Ovaj opis se pojavljuje u opisima alatki za tabelu.

  Podrazumevani prikaz

  Postavili prikaz lista sa podacima, Izvedena tabela ili Izvedeni grafikon kao podrazumevani prikaz pri otvaranju tabele.

  Pravilo za validaciju

  Uneli izraz koji mora biti tačan pri svakom dodavanju ili promeni zapisa.

  Tekst za proveru valjanosti

  Uneli poruku koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo za validaciju.

  Filtriranje

  Definisali kriterijume na osnovu kojih će se u prikazu lista sa podacima pojavljivati samo podudarni redovi.

  Rasporedi po

  Izabrali neka polja kako biste naveli podrazumevani redosled sortiranja redova u prikazu lista sa podacima.

  Ime lista sa potpodacima

  Naveli da li će se list sa potpodacima pojaviti u prikazu lista sa podacima, kao i koja tabela ili upit treba da snabdevaju redove lista sa potpodacima ukoliko hoće.

  Povezivanje podređenih polja

  Naveli polja u tabeli ili upitu koja se koriste za list sa potpodacima i koja se podudaraju sa svojstvom Poveži glavna polja navedenim za tabelu.

  Povezivanje glavnih polja

  Naveli polja u tabeli koja se podudaraju sa svojstvom Poveži podređena polja navedenim za tabelu.

  Filtriranje prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume filtriranja u svojstvu Filter (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Raspoređivanje po prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume sortiranja u svojstvu Ređaj po (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Savet: Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za validaciju postavite na izraz i želite pomoć za njegovo kreiranje, kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ pored polja sa svojstvom Pravilo za validaciju da biste prikazali alatku „Izrada izraza“.

Vrh stranice

Dodavanje polja u tabelu u Access bazi podataka na stonom računaru

Svaki deo podataka koji želite da pratite, skladištite u polju. Na primer, u tabeli kontakata kreirate polja za prezime, ime, broj telefona i adresu. U tabeli proizvoda kreirate polja za ime proizvoda, ID proizvoda i cenu.

Pre kreiranja polja, pokušajte da raščlanite podatke na najmanje korisne delove. Kasnije je mnogo jednostavnije kombinovati podatke, nego ih raščlanjivati. Na primer, umesto polja za puno ime, razmotrite kreiranje zasebnih polja za prezime i ime. U tom slučaju možete jednostavno vršiti pretragu ili sortiranje po imenu, prezimenu ili i jednom i drugom. Ako planirate da izveštavate o nekoj stavci podataka, da je sortirate, pretražujete ili izračunavate, u polje postavite samo tu stavku.

Kada kreirate polje, možete da postavite i svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Novo polje možete kreirati u programu Access tako što ćete podatke uneti u novu kolonu u prikazu lista sa podacima. Kada polje kreirate unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access polju automatski dodeljuje tip podataka zasnovan na vrednosti koju unesete. Ako unos ne podrazumeva nijedan drugi tip podataka, Access tip podataka postavlja na vrednost „Tekst“ ali ga po potrebi možete promeniti.

Dodavanje polja unosom podataka

Kada kreirate novu tabelu ili otvorite postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima, u tabelu možete dodati polje tako što ćete uneti podatke u kolonu lista sa podacima Dodavanje novog polja.

List sa podacima u programu Access sa kolonom „Dodavanje novog polja“

1. Unesite podatke u praznu kolonu Dodavanje novog polja.

Da biste dodali novo polje:

 1. Kreirajte tabelu ili je otvorite u prikazu lista sa podacima.

 2. U kolonu Dodavanje novog polja unesite ime polja koje želite da kreirate. Koristite opisno ime da bi se polje lakše identifikovalo.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Kada kreirate polje, možete da postavite svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Na primer, postavljanjem svojstava polja možete:

 • Kontrolisati izgled podataka u polju

 • Doprineti sprečavanju unosa neispravnih podataka u polje

 • Navesti podrazumevane vrednosti polja

 • Doprineti ubrzavanju pretraživanja i sortiranja polja

Neka dostupna svojstva polja možete da postavite dok radite u prikazu lista sa podacima. Međutim, da biste imali pristup i da biste postavili kompletnu listu svojstava polja, morate da koristite prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu lista sa podacima

Tokom rada u prikazu lista sa podacima polju možete promeniti ime, tip podataka, svojstvo Format, kao i neka druga njegova svojstva.

 • Da biste otvorili tabelu u prikazu lista sa podacima:    U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu i u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 • Da biste promenili ime polja:   Kada polje dodate unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access polju automatski dodeljuje generičko ime. Access prvom novom polju dodeljuje ime „Polje1“, drugom novom polju ime „Polje2“ i tako dalje. Ime polja se podrazumevano koristi kao njegova oznaka gde god se polje prikazuje, na primer, u naslovu kolone na listu sa podacima. Ako preimenujete polja i date im opisnija imena, lakše ćete ih koristiti prilikom prikazivanja ili uređivanja zapisa.

 • Kliknite desnim tasterom miša na naslov polja koje želite da preimenujete (na primer, „Polje1“).

 • U priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj kolonu.

 • U naslov polja unesite novo ime.

Imena polja se mogu sastojati od najviše 64 znaka (slova ili brojeva), uključujući razmake.

Promena tipa podataka polja

Kada polje kreirate unosom podataka u prikaz lista sa podacima, Access ispituje te podatke kako bi utvrdio odgovarajući tip podataka za to polje. Na primer, ako unesete 1/1/2006, Access te podatke prepoznaje kao datum i postavlja tip podataka polja na vrednost „Datum/vreme“. Ako Access ne može pouzdano da utvrdi tip podataka, tip podataka se podrazumevano postavlja na vrednost „Tekst“.

Tip podataka polja utvrđuje ostala svojstva polja koja možete postaviti. Na primer, za polje koje ima tip podataka „Hiperveza“ ili „Memorandum“ možete postaviti samo svojstvo Samo dodaj.

U nekim slučajevima ćete možda želeti ručno da promenite tip podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji izgledaju kao datumi, na primer 10/2001. Ako u novo polje u prikazu lista sa podacima unesete 10/2001, funkcija automatskog otkrivanja tipa podataka za to polje bira tip podataka „Datum/vreme“. Pošto su brojevi soba oznake, a ne datumi, trebalo bi da koriste tip podataka „Tekst“. Koristite sledeću proceduru da biste promenili tip podataka polja.

 1. Izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Tip podataka i oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite željeni tip podataka.

  Slika trake programa Access za grupe „Tip podataka“ i „Oblikovanje“

Promena formata polja

Pored utvrđivanja tipa podataka novog polja, Access takođe može postaviti svojstvo Format za polje, u zavisnosti od toga šta unesete. Na primer, ako unesete vrednost „10:50“, Access postavlja tip podataka na vrednost „Datum/vreme“, a svojstvo Format na vrednost „Srednji oblik vremena“. Da biste ručno promenili svojstvo polja Format, uradite sledeće:

 1. Na traci izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Tip podataka i oblikovanje, na listu Format unesite željeni oblik.

  Napomena: Lista Format je možda nedostupna za neka polja (na primer, tekstualno polje), u zavisnosti od tipa podataka polja.

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U prikazu lista sa podacima izaberite polje za koje želite da postavite svojstvo.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje izaberite željena svojstva.

  Slika trake programa Access za grupe „Tip podataka“ i „Oblikovanje“

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Svojstvo polja možete da postavite otvaranjem tabele u prikazu dizajna.

 • Da biste otvorili tabelu u prikazu dizajna   : U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 • Da biste promenili tip podataka polja   : Pronađite ime polja kojem želite da postavite tip podataka, kliknite na polje Tip podataka, a zatim s liste izaberite tip podataka.

 • Da biste postavili druga svojstva polja   : U koordinatnoj mreži dizajna tabele izaberite polje za koje želite da postavite svojstva. U oknu Svojstva polja unesite postavke koje želite za svako svojstvo. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

  Napomena:  Koja svojstva možete da podesite zavisi od tipa podataka tog polja.

Vrh stranice

Čuvanje tabele

Pošto napravite ili izmenite tabelu, trebalo bi da sačuvate njen dizajn u bazi podataka za računare. Kada prvi put sačuvate tabelu, dajte joj ime koje opisuje podatke koje ona sadrži. Možete da koristite najviše 64 alfanumerička znaka, uključujući i razmake. Na primer, možete tabelama dati imena: „Klijenti“, „Zaliha delova“ ili „Proizvodi“.

Access vam pruža dosta fleksibilnosti kada je u pitanju imenovanja tabela, ali postoji nekoliko ograničenja koja bi trebalo da imate na umu. Ime tabele može da ima najviše 64 znaka, može da uključuje bilo koju kombinaciju slova, brojeva, razmaka i specijalnih znakova, osim tačke (.), znaka uzvika (!), uglastih zagrada ([]), razmaka na početku, početnog znaka jednakosti (=) ili znaka koji se ne može štampati kao što je znak za povratak na početak reda. Ime ne sme da sadrži nijedan od sledećih znakova:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Savet: Trebalo bi da se odlučite za konvenciju imenovanja za objekte u bazi podataka i da je dosledno koristite.

 1. Na priručnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

 2. Ako prvi put čuvate tabelu, otkucajte ime za tabelu, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×