Uvod u prilagođavanje stranica upotrebom web segmenata

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak je namenjen vlasnicima veb stranica i administratorima. On pruža pregled veb segmenata i stranica sa veb segmentima i objašnjava kako možete da prilagodite stranicu dodavanjem, promenom ili brisanjem veb segmenata.

Napomena: Ovaj članak se odnosi na SharePoint Server 2007 i Windows SharePoint Services 3.0. Ako koristite SharePoint Online, pogledajte članak Korišćenje Veb segmenata na moderni stranicama.

U ovom članku

Pregled veb segmenata i stranica sa veb segmentima

Tipovi veb segmenata

Načini na koje se koriste veb segmenti i stranice sa veb segmentima

Podrška za stranice sa veb segmentima u veb pregledačima

Pregled veb segmenata i stranica sa veb segmentima

Veb segment je modularna jedinica informacija koja čini osnovni gradivni blok stranice sa veb segmentima. Veb segmente možete da dodate u zone veb segmenata na stranici sa veb segmentima, a zatim prilagodite pojedinačne veb segmente tako da kreirate jedinstvenu stranicu za korisnike svoje stranice.

Sledeći primer koristi veb segment slike kako bi opisao osnovne funkcije veb segmenta.

Uzorak Web segmenta slike

1. Naslovna traka veb segmenta sadrži njegov naslov.

2. Meni Veb segment sadrži funkcije koje omogućavaju da umanjite ili zatvorite veb segment, uredite ga ili dobijete pomoć za određeni veb segment. Kad je stranica u režimu za uređivanje, ovaj meni možete da koristite i da biste izbrisali veb segment ili ga povezali sa drugim veb segmentima, u zavisnosti od tipa veb segmenta koji koristite.

3. U telu veb segmenta je sadržaj koji ste naveli za tip veb segmenta koji se koristi. U ovom primeru, veb segment je veb segment slike koji prikazuje sliku.

Stranica sa veb segmentima je posebna vrsta veb stranice na kojoj možete da koristite veb segmente za konsolidovanje podataka, kao što su liste i grafikoni, i veb sadržaj, kao što su tekst i slike, u dinamički portal sa informacijama izgrađen oko zajedničkog zadatka ili specijalnog interesa.

Matična stranica vaše lokacije je jedan primer stranice sa veb segmentima. Kada kreirate novu lokaciju ili lokaciju radnog prostora, kreirate stranicu sa veb segmentima. Stranicu sa veb segmentima možete da kreirate i tako što ćete izabrati jedan od dostupnih predložaka lokacije, ili možete da upotrebite program za veb dizajn kompatibilan sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, da biste stranicu sa veb segmentima kreirali iz početka.

Stranicu sa veb segmentima možete da koristite kako biste razne strukturisane i nestrukturisane informacije predstavili na organizovan, koristan i prikladan način. Stranica sa veb segmentima često sadrži nekoliko povezanih veb segmenata da biste mogli dinamički da prikazujete podatke i sadržaj kako biste videli željene rezultate.

Na primer, možete da kreirate stranicu sa veb segmentima „Porudžbine klijenata“ koju ćete često koristiti za prikaz važnih informacija. Primili ste poziv od klijenta koji ima pitanje u vezi sa porudžbinom, ne seća se ID broja porudžbine, ali se seća datuma kada je poslao porudžbinu. Stranicu sa veb segmentima možete upotrebiti da biste uradili sledeće.

Stranica sa Web segmentima „Porudžbine kupaca“ sa nekoliko Web segmenata

1. Potražite porudžbinu prema ID broju porudžbine ili, u ovom slučaju, datumu porudžbine.

2. Prikažite sve porudžbine po datumu.

3. Izaberite odgovarajući redosled, zasnovan na imenu klijenta, i potražite detalje porudžbine kao i detalje klijenta.

4. Izaberite stavku predmeta u porudžbini (u ovom slučaju lampu) i prikažite sliku proizvoda kako biste potvrdili pitanje klijenta.

5. Pregledajte najnovije poslovne vesti koje su važne za porudžbinu tog klijenta.

Svojstva veb segmenta

Svaki veb segment deli skup zajedničkih svojstava (nazivaju se i svojstva osnovne klase) organizovanih u odeljke u oknu sa alatkama, koja kontrolišu izgled veb segmenta (kao što su naslov, visina i širina) raspored (kao što je redosled veb segmenta u zoni i smer sadržaja) i napredne karakteristike (kao što su ikona i opis slike).

Mnogi veb segmenti imaju i prilagođena svojstva jedinstvena za taj veb segment. Ona su obično prikazana iznad ili ispod zajedničkih svojstava veb segmenata u oknu sa alatkama. Na primer, veb segment slike ima dodatna prilagođena svojstva, uključujući vezu slike, horizontalno i vertikalno poravnanje i boju pozadine.

Napomena: U zavisnosti od toga kako je veb segment kreiran, prilagođeno svojstvo veb segmenta može da bude prikazano u podrazumevanom odeljku „Razno“, ispod zajedničkih svojstava u oknu sa alatkama.

Prikazi veb segmenta

Veb segment možete da prilagodite u jednom od dva prikaza:

 • Deljeni prikaz    Veb segment možete dodati na stranicu sa veb segmentima, a zatim urediti tu stranicu u deljenom prikazu. Deljeni veb segmenti dostupni su svim korisnicima stranice sa veb segmentima koji imaju odgovarajuće dozvole.

 • Lični prikaz    Deljeni veb segment možete dodati u sopstveni lični prikaz, a zatim urediti prikaz veb segmenta. Promene koje načinite na veb segmentu dok ste u ličnom prikazu dostupne su samo vama. Drugi korisnici koji nisu unosili promene u ličnom prikazu u dalje vide deljeni prikaz veb segmenta.

Prikaz veb segmenta sa kojim radite može da bude važan zato što:

 • Možete da imate dozvolu za uređivanje samo nekih veb segmenata na određenim stranicama sa veb segmentima, ali ne i na drugim stranicama sa veb segmentima.

 • Možda ćete moći da se povežete sa određenim veb segmentima na stranici sa veb segmentima, ali ne i sa drugim veb segmentima na toj stranici.

Veb segmenti i veze veb segmenata

Dodatna funkcija veb segmenata jeste mogućnost njihovog jednostavnog povezivanja prosleđivanjem podataka između njih i sinhronizovanja njihovog ponašanja. Povezivanjem veb segmenata možete da upravljate podacima na dinamične i zanimljive načine. U mnogim proizvodima i tehnologijama povezivanje skupova podataka iz različitih izvora podataka nije lak zadatak i često zahteva programerske veštine. Ali, kada je reč o veb segmentima, pravljenje podataka za povezivanje nije ništa teže od korišćenja komandi menija. Povezivanjem veb segmenata možete, na primer, da predstavite podatke iz dva veb segmenta u alternativnim prikazima, izvršavate povezana izračunavanja između dva veb segmenta i filtrirate veb segment korišćenjem vrednosti iz drugog veb segmenta – sve to na jednoj stranici sa veb segmentima.

Zone veb segmenata i njihova svojstva

Zone veb segmenata su kontejneri veb segmenata koji se koriste za grupisanje i organizovanje veb segmenata na stranici sa veb segmentima. Zone veb segmenata takođe imaju skup svojstava koja služe za dve namene. Jedan podskup svojstava možete koristiti da biste organizovali raspored i oblikovanje veb segmenata na stranici sa veb segmentima. Drugi podskup svojstava možete upotrebiti da biste pružili dodatni nivo zaštite veb segmenata od izmena (ili ih „zaključali“) unutar zone.

Svojstva zone veb segmenata imaju podrazumevane postavke ili ponašanja. Dok dodajete veb segmente na stranicu sa veb segmentima, vrednosti pojedinih svojstava automatski se postavljaju. Te vrednosti svojstava nisu dizajnirane da se uređuju u pregledaču, već možete da ih uređujete korišćenjem programa za veb dizajn kompatibilnog sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Office SharePoint Designer 2007.

Dodatne informacije o svojstvima zone veb segmenata potražite u sistemu Windows SharePoint Services 3.0 SDK koji je dostupan na lokaciji Opšti razvoj sistema SharePoint.

Vrh stranice

Tipovi veb segmenata

Windows SharePoint Services pruža nekoliko veb segmenata koji su spremni za korišćenje sa lokacijom. Te ugrađene veb segmente možete da koristite, prilagodite ih svojim potrebama ili kreirate nove veb segmente i otpremite ih za korišćenje na čitavoj lokaciji.

Podrazumevani veb segmenti

Sledeći veb segmenti su podrazumevano uključeni na svim lokacijama i mogu se prilagoditi potrebama vašeg tima. Veliki broj ovih veb segmenata može i međusobno da se poveže radi kreiranja različitih jedinstvenih rešenja:

 • Veb segment uređivača sadržaja     Veb segment uređivača sadržaja možete koristiti da biste dodavali oblikovani tekst, tabele, hiperveze i slike na stranicu sa veb segmentima.

 • Veb segment obrasca     Veb segment obrasca možete da koristite za povezivanje i filtriranje kolone podataka u drugom veb segmentu. Oba veb segmenta moraju biti pokrenuta na istom serveru.

 • Veb segment za sliku     Veb segment za sliku možete da koristite da biste dodali sliku ili grafiku na stranicu sa veb segmentima. Da biste sliku lakše koordinisali sa drugim veb segmentima na stranici, možete da kontrolišete vertikalno poravnavanje, horizontalno poravnavanje i boju pozadine slike unutar veb segmenta za sliku tako što ćete urediti njegova prilagođena svojstva u deljenom prikazu.

 • Veb segment prikaza liste    Veb segment prikaza liste možete koristiti za prikazivanje i uređivanje podataka liste ili biblioteke na lokaciji i za povezivanje sa drugim veb segmentima, uključujući druge veb segmente prikaza liste. Liste predstavljaju informacije koje delite sa članovima tima i koje često prikazujete u obliku tabele. Prikazi liste prikazuju te informacije na različite načine i za različite namene, kao što su filtriranje, sortiranje ili izbor određenih kolona.

  Napomena: Ne postoji veb segment koji se naziva „Prikaz liste“. Kada kreirate listu na lokaciji, veb segment prikaza liste automatski se kreira i imenuje po listi. Na primer, ako kreirate listu pod imenom „Brodovi“, veb segment koji se zove „Brodovi“ biće dostupan u galeriji „Ime lokacije“. Veb segment automatski prikazuje podatke sa liste koju ste kreirali.

 • Veb segment za prikaz stranica     Veb segment za prikaz stranica možete da koristite da biste prikazali veb stranicu, datoteku ili fasciklu na stranici sa veb segmentima. Hipervezu, putanju datoteke ili ime fascikle unosite da biste povezali sadržaj.

 • Veb segment za korisnike lokacije    Veb segment za korisnike lokacije možete da koristite da biste prikazali listu korisnika i grupa koji imaju dozvolu za korišćenje lokacije. Veb segment za korisnike lokacije automatski se pojavljuje na matičnoj stranici lokacije „Radni prostor dokumenata“. Veb segment za korisnike lokacije možete dodati i na bilo koju stranicu sa veb segmentima.

  Napomena: Na lokacijama koje koriste Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 i starije verzije, veb segment za korisnike lokacije zvao se „Veb segment članova“.

 • XML veb segment     XML veb segment možete da koristite da biste prikazali proširivi jezik za označavanje (XML) i primenili transformacije proširivog jezika za opis stilova (XSLT) na XML pre prikazivanja sadržaja. Na primer, možete da imate XML datoteku koja sadrži listu brodova, cena i veza do slika brodova. XSLT možete koristiti za transformisanje podataka da biste prikazali listu brodova i cena i napravili hipervezu od imena broda za prikazivanje slike u zasebnom prozoru.

Unapred konfigurisani veb segmenti prikaza liste

Sledeći veb segmenti su ugrađeni u predložak Windows SharePoint Services lokacije tima i automatski su konfigurisani i spremni za korišćenje na stranici sa veb segmentima kada kreirate novu lokaciju tima. Različite kombinacije tih veb segmenata su uključene kada kreirate lokacije tima ili lokacije radnog prostora, u zavisnosti od predloška lokacije koji izaberete.

Napomena: Ti veb segmenti izvedeni su iz veb segmenata prikaza liste i koristite unapred konfigurisane predloške veb segmenata za kreiranje jedinstvenog rasporeda i dizajna. Da biste na te liste dodali podatake, na traci za brzo pokretanje izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim izaberite stavku Liste. Na stranici „Sav sadržaj lokacije“ kliknite na ime liste za koju želite da dodate podatke.

 • Objave     Koristite veb segment za objave da biste objavili novosti, status i druge kratke informacije koje želite da delite sa članovima tima.

 • Kalendar     Koristite veb segment za kalendar da biste prikazivali predstojeće događaje ili rasporede tima.

 • Veze     Koristite veb segment za veze da biste objavljivali hiperveze do veb stranica koje zanimaju tim.

 • Deljeni Dokumenti     Koristite veb segment za deljene dokumente da biste delili datoteke iz podrazumevane biblioteke dokumenata sa korisnicima lokacije.

 • Zadaci     Koristite veb segment za zadatke za dodeljivanje zadatka članu tima, navođenje njegovog krajnjeg roka i prioriteta i prikazivanje statusa i toka.

 • Timska diskusija     Koristite veb segment za timsku diskusiju da biste obezbedili forum za razgovore o temama koje zanimaju tim.

Prilagođeni veb segmenti

Pomoću okruženja za programiranje koje je kompatibilno sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Visual Studio, projektanti mogu da iskoriste ceo skup funkcija modela Microsoft ASP.NET za pravljenje prilagođenih veb segmenata. Stranica sa veb segmentima je ASP.NET datoteka (.aspx), a veb segmenti su izvedeni iz kontrola za veb obrasce. Projektanti mogu da naprave sopstvene veb segmente koji obezbeđuju novu funkcionalnost da bi dodatno poboljšali stranice sa veb segmentima. Projektanti mogu i da dodaju prilagođena svojstva u veb segmente, dodaju prilagođene alatke za izradu u okno sa alatkama za specijalizovani korisnički interfejs i povezuju se sa drugim veb segmentima pomoću veza veb segmenata. Dodatne informacije o pravljenju i primeni veb segmenata potražite u temi Windows SharePoint Services 3.0 SDK, koja je dostupna na lokaciji Opšti razvoj sistema SharePoint.

Možete koristiti i veb segmente koje su kreirale druge osobe ili preduzeća. Za dodavanje veb segmenata nezavisnih proizvođača na stranicu sa veb segmentima ili lokaciju morate imati odgovarajuće dozvole. Neki veb segmenti možda treba da se primene direktno na serveru. Ako ne možete da dodate veb segment nezavisnog proizvođača na stranicu sa veb segmentima ili lokaciju, obratite se administratoru za pomoć.

Vrh stranice

Načini na koje se koriste veb segmenti i stranice sa veb segmentima

Stranice sa veb segmentima možete koristiti na sledeće načine:

 • Konsolidovanje podataka iz različitih izvora podataka.

 • Izveštavanje i rezimiranje važnih podataka.

 • Analiza i agregacija podataka (na primer zbirova, ukupnih vrednosti ili prebrojavanja).

 • Rezimiranje ključnih informacija koje želite da vidite na početku svakog dana.

 • Određivanje prioriteta i isticanje podataka o projektu ili klijentu kako biste lakše donosili efikasne odluke.

 • Prikaz ažurnog rasporeda rada i informacija sastanaka za brzo planiranje dana.

 • Dobijanje brzog pristupa poslovnim vestima, lokalnoj vremenskoj prognozi i omiljenim veb lokacijama za fokusirano pregledanje veba.

Načini za kreiranje i prilagođavanje stranice sa veb segmentima

Nekoliko je načina da kreirate i prilagodite stranicu sa veb segmentima:

 • Obrazac nova stranica sa veb segmentima    Najčešći način za kreiranje stranice sa veb segmentima jeste preko obrasca Nova stranica sa veb segmentima. Na meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Kreiraj, a zatim izaberite stavku Stranica sa veb segmentima da biste otvorili obrazac Nova stranica sa veb segmentima. Kad upotrebite ovaj obrazac za kreiranje stranice, možete odmah početi da dizajnirate stranicu u pregledaču. Kad želite da pregledate stranicu, zatvorite okno sa alatkama.

 • Program za veb dizajn    Korišćenjem programa za veb dizajn kompatibilnog sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, možete da izvršite napredna prilagođavanja stranice sa veb segmentima, uključujući sledeće:

  • Prilagođavanje teme stranice sa veb segmentima koja podrazumevano koristi temu lokacije.

  • Uređivanje predloška stranice sa veb segmentima ili kreiranje nove.

  • Prilagođavanje rasporeda na stranici.

  • Uređivanje svojstava zone.

  • Dodavanje HTML koda ili veb kontrola.

  • Promena načina na koji su veb segmenti raspoređeni unutar zone.

  • Dodavanje veb segmenata izvan zone, ili dodavanje veb segmenta na veb stranicu koja nije stranica sa veb segmentima.

  • Kreiranje veza između veb segmenata na različitim stranicama sa veb segmentima.

  • Objavljivanje stranice sa veb segmentima na veb lokaciji koja pokreće Windows SharePoint Services.

  • Prilagođavanje veb segmenta obrasca i korišćenje veb segmenta prikaza podataka.

Vrh stranice

Podrška za stranice sa veb segmentima u veb pregledačima

Podrška za stranice sa veb segmentima u veb pregledačima može da se kategorizuje u dva nivoa:

 • Podrška 1. nivoa je najviši nivo vizuelne i funkcionalne podrške. Pregledači koji pružaju podršku 1. nivoa uključuju nedavne verzije pregledača Microsoft Internet Explorer za Microsoft Windows.

 • Na 2. nivou podrške, nekoliko vizuelnih i funcionalnih funkcija nije dostupno nekim pregledačima, a neke druge funkcije su ugrožene i ponašaju se drugačije nego u pregledačima 1. nivoa. Međutim, većina funkcija i dalje je dostupna korisnicima. Pregledači koji pružaju podršku 2. nivoa uključuju Firefox 1.5 i novije verzije za Windows i Netscape Navigator 8.0 i novije verzije za Windows. Pregledači 2. nivoa nisu podržani za centralnu administraciju sistema Windows SharePoint Services 3.0.

Napomena: Pregledači 2. nivoa ne podržavaju kreiranja veza između veb segmenata.

Sledeća tabela prikazuje nivo podrške koji pružaju neki uobičajeni pregledači.

Minimalna verzija pregledača

Operativni sistem

1. nivo

2. nivo

Internet Explorer 6.x

Windows

Da

Da

Internet Explorer 6.x 64-bitna verzija

Windows

Da

Da

Internet Explorer 7

Windows

Da

Da

Firefox 1.5

Windows

Ne

Da

Netscape 8.0

Windows

Ne

Da

Firefox 1.5

Unix

Ne

Da

Netscape 7.2

Unix

Ne

Da

Mozilla 1.7.12

Unix

Ne

Da

Safari 2.0.2

Macintosh

Ne

Da

Firefox 1.5

Macintosh

Ne

Da

Ostali

Ostalo

Ne

Ne

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×