Uvod u prilagođavanje lokacija i stranica

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Postoji veći broj načina za izradu lokacije tako da ona odgovara potrebama vaše organizacije. Neke funkcije omogućavaju vam da efikasno podesite i primenite prilagođene postavke na celoj lokaciji.

Pregled

Postoji veći broj načina za prilagođavanje vaše lokacije. Možete da promenite njenu strukturu i izgled, da dodajete sadržaj i menjate postavke lokacije. Ove prilagođene postavke možete da primenite koristeći pregledač bez ikakvih dodatnih alatki, ako imate dozvolu za menjanje tih postavki. Lokaciju takođe možete da prilagodite programski ili korišćenjem alatki za Web dizajn.

Neke mogućnosti, kao što su kolone lokacije i master stranice, pomažu vam da efikasno primenite prilagođene postavke na celoj lokaciji. Na primer, možda ćete želeti da u vašim listama i bibliotekama koristite kolonu za identifikaciju odeljenja u vašoj organizaciji. Možete da dizajnirate kolonu lokacije sa padajućom listom odeljenja, koju mogu da koriste sve liste i biblioteke na vašoj lokaciji. Koristeći kolone lokacije, članovi vašeg tima mogu doslednije da izveštavaju i analiziraju informacije, zato što ne moraju da pamte tačno ime odeljenja ili ime koje se za odeljenje koristi na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji.

Slede načini za prilagođavanje lokacija bez korišćenja dodatnih alatki. U većini slučajeva, morate da imate nivo dozvola „Dizajniranje“ da biste koristili ove mogućnosti. Za više informacija, obratite se vlasniku ili administratoru vaše lokacije.

Promena naslova i izgleda    Možete da promenite ime i opis lokacije. Takođe možete da promenite podrazumevanu grafiku na matičnoj stranici, kao i temu lokacije. Tema predstavlja skup boja, fontova i dekorativnih elemenata koji obezbeđuju dosledan izgled stranica vaše lokacije.

Dodavanje podlokacija i Veb stranice    Možete dodati podlokacija i stranica sa Web lokaciji bez posebnih alatki za uređivanje, ako imate dozvolu za kreiranje lokacija. Ako je administrator omogućio samouslužno kreiranje lokacija, možete da kreirate dodatne lokacije najvišeg nivoa.

Podlokacije i glavne lokacije omogućavaju vam da sadržaj lokacije podelite na posebne delove, kojima se odvojeno upravlja. Podlokacije mogu da se automatski pojavljuju u navigacionim elementima postojeće lokacije, kao i da naslede navigaciju lokacije, tako da ne morate da sami ponovo kreirate navigacione elemente.

Dodavanje ili menjanje Web segmenata    Veb segmenti možete da koristite da biste brzo podesili i izmenu stranica. Web segment je modularno jedinica informacije koje obrazaca osnovni sastavni blok stranice sa Web segmentima. Možete da dodate Veb segmente zone Veb segmenata na stranici sa Veb segmentima i zatim prilagodite pojedinačne Web segmenata da biste kreirali jedinstvene stranice za korisnike lokacije.

Web segmenti mogu da objedine podatke, kao što su liste i grafikoni, sa Web sadržajem, na primer tekstom i slikama, u portal sa dinamičkim informacijama koji se zasniva na nekom zajedničkom zadatku ili posebnom interesovanju.

U sledećem primeru se koristi Web segment slike za opisivanje osnovnih funkcija Web segmenta.

Uzorak Web segmenta slike

1.  Naslovna traka Web segmenta sadrži naslov Web segmenta.

2.  Meni Web segmenta sadrži funkcije koje vam omogućavaju da umanjite ili zatvorite Web segment, uredite Web segment ili da dobijete pomoć za određeni Web segment. Kada je stranica u režimu uređivanja, ovaj meni takođe možete da upotrebite da biste izbrisali Web segment ili da ga povežete sa drugim Web segmentima, zavisno od tipa Web segmenta koji koristite.

3.  U telu Web segmenta nalazi se sadržaj koji ste naveli za korišćeni tip Web segmenta. U ovom primeru, Web segment je Web segment slike, koji prikazuje sliku.

Dodavanje listi i biblioteka    Liste i biblioteke skladište i upravljaju informacijama na vašoj lokaciji. Liste skladište i upravljaju podacima, kao što su stavke kalendara, ankete, zadaci i problemi. Biblioteke skladište datoteke, kao što su dokumenti i slike. Vaša lokacija dolazi sa nekim već postavljenim podrazumevanim listama i bibliotekama, među kojima su Kalendar, lista Zadaci, Timska diskusija i Deljeni dokumenti. Vaša lokacija takođe dolazi sa predlošcima koji služe kao početna tačka za nekoliko tipova lista i biblioteka. Možete da kreirate i sopstvene prilagođene liste koje ćete sačuvati kao predloške za druge liste. Možete da kreirate prikaze da biste informacije iz lista i biblioteka prikazivali na način prilagođen određenoj publici, na primer, stavke liste koje su dodeljene osobama iz određenog odeljenja ili dokumenti koji su kreirani u toku prethodne sedmice.

Osim skladištenja, liste i biblioteke omogućavaju vam i da upravljate informacijama. Na primer, možete da omogućite verzije da biste pratili promene nad stavkama lista i datotekama i da biste vratili prethodne verzije u slučaju da napravite grešku. Takođe, možete da ostanete u toku sa izmenama lista i biblioteka korišćenjem RSS feedova i obaveštenja.

Numerisanje verzija u biblioteci

1. Tekuća objavljena glavna verzija datoteke u biblioteci je istaknuta, a broj verzije je ceo broj.

2. Verzija se kreira kada se promene svojstva ili metapodaci.

3. Prva verzija datoteke je uvek međuverzija sa brojem 0.1.

Menjanje navigacije na lokaciji    Dva navigaciona elementa koja vlasnici lokacije mogu da prilagode su traka „Brzo pokretanje“ i gornja traka sa vezama. Traka „Brzo pokretanje“ prikazuje se sa strane većine stranica koje korisnici mogu da vide, odmah ispod veze Prikaži sav sadržaj lokacije. Traku „Brzo pokretanje“ možete upotrebiti da biste, na logičan način, prikazali naslove odeljaka i veze ka različitim oblastima vaše lokacije.

Brzo pokretanje

Gornja traka sa vezama pojavljuje se kao jedna ili više kartica sa hipervezama preko gornjeg dela svih stranica na lokaciji. Vlasnici lokacija mogu odabrati prikazivanje gornje trake sa vezama nadređene lokacije ili gornje trake sa vezama specifične za njihovu podlokaciju.

Gornja traka sa vezama

Podešavanje dozvola     Kao vlasnik lokacije možete da konfigurišete pristup na lokaciju na razne načine pomoću nivoe dozvola, dozvola i SharePoint grupe. Nivo dozvole omogućava vam da biste dodelili određeni skup dozvola korisnicima i SharePoint grupe tako da možete da izvršite određene radnje na lokaciji. Kreiranjem novih nivoa dozvola (ili uređivanjem postojećih nivoa dozvola) sa dozvolama za izvršavanje uobičajenih zadataka, dodatno možete prilagoditi kako će osobe raditi sa vašom lokacijom. Korisnici i SharePoint grupe su povezane sa koji se mogu obezbediti objekte kao što su lokacije, liste, stavke liste, biblioteke, fascikle unutar liste i biblioteke i dokumente.

Za najlakše administracije, počnite tako što ćete pomoću standardnih SharePoint grupa (koji su vlasnici lokacija ime, ime članovi lokacije i ime posetioci lokacije) i dodeljivanje dozvola na nivou lokacije. Možete da kreirate dodatne SharePoint grupe i nivoe dozvola ako vam je potrebna detaljnija kontrola nad radnje koje korisnici mogu da. Ako postoje određene liste, biblioteke, fascikle unutar liste ili biblioteke, stavke liste ili dokumente koji sadrže osetljive podatke koji moraju da budu još bezbednog, možete da koristite preciznije dozvole da biste odobrili dozvole određenim SharePoint grupi ili pojedinačnom korisniku. Imajte na umu da upravljate preciznije dozvole mogu biti veoma bilo dugotrajan zadatak.

Prilagođavanje ostalih postavki lokacije    Možete da prilagodite mnoge druge postavke za lokaciju, kao što su regionalne postavke koje uključuju vremenska zona, redosled sortiranja i kalendar. Takođe možete prilagoditi kako i da li vaša lokacija pojavljuje u pretrazi i kako ljudi primaju ispravke o promenama vaše lokacije putem RSS feedova i obaveštenja. Da biste prikazali postavki lokacije, u meniju " Radnje na lokaciji " Slika dugmeta izaberite stavku Postavke lokacije .

Korišćenje master stranica    Master stranica sadrži dizajn stranice i elemente rasporeda za koje želite da se ponavljaju na više stranica lokacije. Možete da koristite master stranicu da bi vaša lokacija imala ujednačeniji izgled tako što ćete kreirati i menjati elemente dizajna i rasporeda na master stranici umesto da to radite na svakoj Web stranici. Master stranica može da sadrži sve što možete da stavite na Web stranicu, kao što su traka „Brzo pokretanje“, gornja traka sa vezama, naslov i logotip.

Svaka lokacija podrazumevano ima jednu master stranicu, koja se skladišti u galeriji master stranica. U galeriji master stranica možete da uskladištite proizvoljan broj master stranica, ali samo jedna od njih može da bude izabrana za podrazumevanu master stranicu lokacije. Novu master stranicu možete da kreirate od početka korišćenjem alatke za kreiranje Web sadržaja kompatibilne sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ili kopiranjem postojeće master stranice, koju zatim možete da uređujete da bi promenili samo one elemente za koje želite da se razlikuju.

Kreiranje kolona lokacije    Kolona lokacije je definicija kolone koja može da se koristi više puta, ili predložak koji možete dodeliti većem broju listi na više SharePoint lokacija. Kolone lokacije su korisne ako vaša organizacija želi da ustanovi neke usaglašene postavke za liste i biblioteke. Postavke mogu da se dele između više lista i biblioteka tako da ne morate da svaki put ponovo kreirate postavke. Na primer, pretpostavimo da definišete kolonu lokacije pod imenom „Klijenti“. Korisnici mogu da dodele tu kolonu svojim tipovima sadržaja ili listama. Na ovaj način ste osigurali da kolona ima iste atribute, barem na početku, gde god se pojavi.

Kada neku stavku dodajete u listu ili biblioteku, popunjavate obrazac u kojem je svaka kolona predstavljena jednim poljem. Svako polje je označeno imenom kolone. Ispod polja se pojavljuje opis ako ga dodate za kolonu. Opis možete koristiti da članovima tima pomognete u popunjavanju obrasca objašnjenjem koje informacije polje treba da sadrži.

Dodavanje toka posla    Tokovi posla pomažu osobama da sarađuju na dokumentima i upravljaju projektnim zadacima preko primene određenih poslovnih procesa na dokumente i stavke na lokaciji. Tokovi posla pomažu da se organizacije pridržavaju doslednih poslovnih procesa, a takođe i poboljšavaju efikasnost i produktivnost organizacije tako što upravljaju zadacima i koracima u vezi sa određenim poslovnim procesima. Ovo omogućava osobama koje te zadatke obavljaju da se koncentrišu samo na obavljanje posla umesto na upravljanje tokom posla.

Dijagram toka prilagođenog toka posla za odobravanje

Kreiranje i dodavanje tipova sadržaja    Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da organizujete, upravljanje i rukuju sadržajem dosledno u kolekciji lokacija. Definisanjem tipova sadržaja za određene vrste dokumenata ili informacionih proizvoda, organizacija može obezbediti da svaka od tih grupa sadržaja upravlja na dosledan način.

Preduzeće može da izradi nekoliko različitih tipova sadržaja tokom jednog projekta – na primer, predloge, pravne ugovore, izjave o radu ili specifikacije dizajna proizvoda. Iako ovi dokumenti mogu da se skladište zajedno zato što se odnose na jedan projekat, oni se kreiraju, dele i zadržavaju na različite načine. Tip sadržaja je grupa postavki koja se može ponovo koristiti; ove postavke opisuju zajedničko ponašanje unutar određenog tipa sadržaja. Tipovi sadržaja mogu da se definišu za bilo koji tip stavki, uključujući dokumente, stavke liste ili fascikle.

Primena predložaka lokacija    Predložak lokacije pruža početnu tačku za novu lokaciju. Postoji veći broj podrazumevanih predložaka lokacije koji odgovaraju različitim potrebama i oni su vam dostupni prilikom kreiranja nove lokacije. Ako ste prilagodili vašu lokaciju i želite da ponovo koristite njene postavke i strukturu, možete da je sačuvate kao predložak lokacije. Prilagođene predloške lokacije možete da kreirate i primenjujete ako imate dozvolu za prilagođavanje lokacija. Predloške lokacije skladištite i njima upravljate u galeriji predložaka lokacije na vašoj lokaciji.

Korišćenje predložaka lista    Predložak liste pruža početnu tačku za listu, kao što je kalendar, lista za praćenje problema i lista veza. Ako imate dozvolu za upravljanje listama, možete da kreirate i prilagođavate sopstvene predloške liste, koje će zatim biti dostupne kada druge osobe kreiraju novu listu. Ako ste kreirali prilagođenu listu i želite da je ponovo koristite, možete da je sačuvate kao predložak liste. Predloške liste skladištite i njima upravljate u galeriji predložaka liste na vašoj lokaciji.

Prilagođavanje lokacija korišćenjem alatki za Web dizajn    Lokaciju možete detaljnije da prilagodite korišćenjem programa za Web dizajn ili alatke za uređivanje kompatibilne sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer. Možete da dodajete datoteke, prilagođavate njihov izgled, umećete komponente i dodajete liste i biblioteke. Više informacija potražite u sistemu „Pomoć" vašeg programa za Web dizajn ili alatke za uređivanje.

Programsko Prilagođavanje lokacija    Možete da napravite naprednog Web razvoja ako koristite programski model. Ova prilagođavanja uključuju dodavanje Microsoft ASP.NET stranica; prilagođavanje predložaka lokacije, funkcije Proširivi lokacije i tipove polja; i Kreiranje upita unakrsne liste. Možete da pronađete više resursa o razvoju i prilagođavanju Veb lokacije programsko u Operativnom sistemu Windows SharePoint Services centru za projektante na lokaciji MSDN.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×