Uvod u liste

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Lista je kolekcija informacija koje delite sa članovima vašeg tima. Na primer, možete da kreirate list za prijavljivanje za događaj ili možete da pratite događaje u kalendaru.

U ovom članku

Pregled

Načini rada sa listama

Tipovi lista

Pregled

Za vas se kreira nekoliko tipova listi kada kreirate lokaciju Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ove podrazumevane liste postoje u širokom opsegu od diskusionih tabli do kalendara.

Možete prilagoditi i dodati stavke na ove liste, kreirati dodatne liste iz predložaka za liste koji već postoje i kreirati prilagođene liste samo sa podešavanjima i kolonama koje odaberete.

Listu možete pregledati na nekoliko načina. Na primer, možete da pružite prikaz svih zadataka na jednoj strani i prikaz zadataka koji treba danas da se završe na drugoj strani. Takođe, možete da koristite fascikle da organizujete stavke sa liste. Na primer, možete da pregledate samo trenutne događaje iz kalendara na matičnoj stranici i kreirate vizuelni prikaz – slično zidnom kalendaru – na drugoj stranici.

Da li imate podatke u unakrsnoj tabeli koje želite da koristite u listi na lokaciji SharePoint? Možete da napravite novu listu koja će sadržati kolone i podatke tako što ćete uvesti unakrsnu tabelu.

Ako imate instaliran program za baze podataka kao što je Microsoft Office Access 2007, a vaš pregledač podržava Microsoft ActiveX kontrole, možete da integrišete listu podataka sa alatima baze podataka kao što su upiti, spojevi i izveštaji.

Liste takođe mogu se prikazuju u Web segmentima na stranicama na lokaciji. Veb segmenti su sastavni blokovi na Veb lokaciji i da ih možete koristiti da biste dodali stavke direktno sa liste stranice sa Web segmentima. Takođe možete direktno da otvorite listu i radite sa njom. Na primer, podrazumevana lista objave će se pojaviti u Web segmentu na novoj matičnoj stranici lokacije tima, ali možete i da kliknete na naslov liste da biste otvorili i rad sa njima na njegovu sopstvenu stranicu.

Vrh stranice

Kako možete raditi sa listama

Sledi nekoliko načina kako možete da radite sa listama da bi vam pomogle da upravljate informacijama za vašu grupu.

 • Praćenje verzija i detaljne istorije     Možete da pratite verzije stavki liste kako biste videli koje su se stavke menjale od verzije do verzije i ko ih je menjao. Ako su napravljene greške u novijoj verziji, možete da vratite prethodnu verziju stavke. Praćenje istorije liste naročito je važno ako postoji potreba da vaša organizacija nadgleda listu tokom njenog razvoja.

  Istorija verzija za listu

 • Traženje odobrenja     Možete odrediti da je za listu potrebno odobrenje pre nego što svi mogu da je vide. Stavke ostaju u stanju čekanja dok ih neko ko ima dozvolu ne odobri ili odbaci. Možete kontrolisati koje grupe korisnika mogu da prikažu stavku sa liste pre nego što ona bude odobrena.

 • Integrisanje e-pošte sa listom     Ako su dolazne ili odlazne poruke e-pošte uključene na vašoj lokaciji, liste mogu da iskoriste prednosti e-pošte. Neke liste, kao što su kalendari, mogu da se podese tako da na njih može da se doda sadržaj slanjem poruka. Druge liste, kao što je lista zadataka, mogu da se podese da šalju poruke osobama kada im se dodele stavke. Vaša organizacija može da prilagodi druge tipove listi da primaju poruke.

 • Prilagođavanje dozvola     Možete da definišete da li učesnici vaše liste mogu da čitaju ili uređuju samo stavke koje su oni kreirali ili sve stavke na listi. Osobe koje imaju dozvole da upravljaju listama mogu da čitaju i uređuju sve stavke na listi. Takođe možete da primenite određene nivoe dozvola na svaku stavku na listi, na primer, ako stavka sadrži poverljive informacije.

 • Pravljenje i upravljanje prikazima     Vaša grupa može da kreira različite prikaze za istu listu. Sadržaj liste se ne menja, ali su stavke organizovane i filtrirane, tako da osobe u zavisnosti od svojih potreba mogu da nađu najvažnije ili najinteresantnije informacije.

 • Korišćenje formula i izračunatih vrednosti     Možete da koristite formule i izračunate vrednosti da dinamički generišete informacije u kolonama liste. Operacije mogu da sadrže informacije iz jedne ili više drugih kolona u listi, kao i sistemske funkcije kao što je [today] da naznače današnji datum. Na primer, možete definisati podrazumevani datum završetka za sedam dana od tekućeg datuma.

 • Budite u toku sa promenama     Liste i prikazi na sistemu Office SharePoint Server 2007 sada koriste RSS, tako da članovi vaše radne grupe automatski mogu da primaju ažurirane informacije. RSS je tehnologija koja omogućava osobama da primaju i pregledaju ažurirane informacije ili RSS feedove vesti i informacija sa jednog mesta. Takođe možete kreirati obaveštenja preko e-pošte koja će vam javiti kada su se liste promenile ili kada su dodate nove stavke. Obaveštenja predstavljaju zgodan način da budete u toku sa promenama koje su vama važne.

 • Deljenje informacija iz liste sa programom baze podataka     Ako imate instaliran program za baze podataka kao što je Microsoft Office Access 2007, možete da izvezete i uvezete podatke u i iz vaše lokacije, kao i da povežete tabelu iz baze podataka sa listom SharePoint. Kada radite sa podacima liste u bazi podataka, možete da ih analizirate kao što analizirate bilo koje podatke korišćenjem upita, spajanja i izveštaja.

  • Korišćenje lista dosledno više lokacija    Ako vaša grupa radi sa nekoliko tipova lista, možete da dodate doslednost preko više lista sa tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima. Ove funkcije omogućavaju vam da iskoristite postavke i strukturi liste u efikasan način. Na primer, možete da kreirate tip sadržaja za klijenta usluge problem koji navodi određenih kolona (kao što su kontakt sa kupcima) i poslovnim procesima za tip sadržaja. Drugi primer je Kreiranje kolone lokacije za sektor imena koja sadrži padajuću listu sektorima. Možete koristiti u kolonu u više lista da biste se uverili da imena uvek se pojavljuju na isti način u svakoj listi.

   Veze ka više informacija o tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima lista potražite u odeljku Takođe pogledajte .

 • Rad na stavkama liste iz programa e-pošte     Kada koristite program e-pošte koji je kompatibilan sa sistemom Office SharePoint Server 2007, možete da sa sobom ponesete važne informacije iz liste. Na primer, sa programom Microsoft Office Outlook 2007, možete da iz programa Outlook prikažete i ažurirate zadatke, kontakte i diskusione table na vašoj lokaciji.

 • Postavljanje ciljanog sadržaja     Stavke u listi Microsoft Office SharePoint Server 2007 mogu da se objavljuju na način da ih vide samo osobe koji su članovi određene grupe ili korisnici lokacije. Ovo se postiže korišćenjem Web segmenata kao što je Web segment „Upit sadržaja“, koji koristi ciljane podatke za filtriranje sadržaja liste u zavisnosti od konteksta korisnika. Pre nego što se stavke na listi uključe za određene korisnike lokacije, sama lista mora biti podešena sa kolonom Ciljani korisnici lokacije.

Vrh stranice

Tipovi listi

Tip liste koju koristite zavisi od vrste informacija koju delite.

Objave     Koristite listu sa objavama da delite vesti i status i da biste pružili podsetnike. Lista sa objavama pruža poboljšano oblikovanje sa slikama, hipervezama i oblikovanim tekstom.

Kontakti     Koristite listu kontakata da biste uskladištili informacije o osobama ili grupama sa kojima radite. Ako koristite e-pošte ili program za upravljanje koji je kompatibilan sa Office SharePoint Server 2007kontaktima, možete da prikažete i ažurirate kontakte sa SharePoint lokacije u drugom programu. Na primer, možete da ažurirate listu dobavljača vaše organizacije iz Office Outlook 2007. Spisak kontakata ne upravlja članovima vaše lokacije, ali ga možete koristiti za skladištenje i deljenje kontakata za vašu organizaciju, kao što je lista spoljnih prodavaca.

Diskusione table     Koristite diskusionu tablu da pružite centralno mesto za zapisivanje i skladištenje diskusija timova u obliku koji je sličan diskusionim grupama. Ako je vaš administrator omogućio liste na vašoj lokaciji za primanje e-pošte, diskusione table mogu da skladište diskusije e-pošte iz najčešćih programa e-pošte. Na primer, možete za vašu organizaciju kreirati diskusionu tablu o izdavanju nove verzije programa. Ako koristite program za rad sa e-poštom koji je kompatibilan sa sistemom Office SharePoint Server 2007, možete da prikažete ili ažurirate diskusionu tablu dok radite u drugom programu.

Veze     Koristite listu sa vezama kao centralno mesto za veze ka Internetu, intranetu vaše kompanije i drugim resursima. Na primer, možete kreirati listu veza za Web lokacije vaših klijenata.

Kalendar     Možete da koristite listu sa kalendarom za sve događaje vašeg tima ili za određene situacije kao što su godišnji odmori zaposlenih u kompaniji. Lista sa kalendarom omogućava vizuelne prikaze, slične stonim ili zidnim kalendarima, namenjene za događaje vašeg tima, sastanke, društvena dešavanja i celodnevne aktivnosti. Takođe, možete da pratite i važne događaje za tim, kao što su krajnji rokovi ili datumi objavljivanja proizvoda koji se ne odnose na neki određeni vremenski interval. Ako koristite program za e-poštu ili kalendar koji je kompatibilan sa sistemom Office SharePoint Server 2007, možete da prikažete i ažurirate vaš kalendar sa SharePoint lokacije dok radite u drugom programu. Na primer, možete da uporedite i ažurirate vaš kalendar na SharePoint lokaciji sa datumima iz Office Outlook 2007 kalendara, tako što ćete oba kalendara uporedno prikazati ili ih međusobno preklopiti u programu Office Outlook 2007.

Zadaci     Koristite listu zadataka da biste u vašoj grupi pratili informacije o projektima i drugim događajima koji treba da se urade. Zadatke možete dodeliti osobama, a možete i da pratite status i koliko je procenata posla urađeno kako se zadatak bliži kraju. Ako koristite e-poštu ili program za upravljanje zadacima koji je kompatibilan sa sistemom Office SharePoint Server 2007, možete da prikažete ili ažurirate zadatke sa SharePoint lokacije u drugom programu. Na primer, možete kreirati listu zadataka za budžet vaše organizacije i onda ih zajedno sa ostalim zadacima prikazati ili ažurirati u programu Office Outlook 2007

Projektni zadaci     Koristite listu sa zadacima da biste uskladištili informacije o zadacima u vizuelnom prikazu ili Gantovom grafikonu sa trakom napredovanja. Možete da pratite status i koliko je procenata posla urađeno kako se zadatak bliži kraju. Ako koristite e-poštu ili program za upravljanje zadacima koji je kompatibilan sa sistemom Office SharePoint Server 2007, možete da prikažete ili ažurirate projektne zadatke sa SharePoint lokacije u drugom programu. Na primer, možete kreirati listu zadataka na SharePoint lokaciji da biste identifikovali i dodelili posao za kreiranje uputstva za trening, a zatim možete da pratite napredovanje vaše organizacije iz programa Office Outlook 2007.

Praćenje stavki     Listu za praćenje stavki možete koristiti za skladištenje informacija o određenoj stavki, kao što su stavke za podršku i praćenje njihovog napredovanja. Stavke možete dodeljivati, kategorizovati i vezivati jednu za drugu. Na primer, možete kreirati listu za praćenje stavki za upravljanje problemima i rešenjima za podršku klijenata. Takođe možete komentarisati stavke svaki put kada ih uređujete, čime formirate istoriju komentara bez menjanja originalnog opisa stavke. Na primer, predstavnik podrške za klijente može da zabeleži svaki korak koji je preduzeo da reši problem i rezultate. Takođe, možete koristiti listu za praćenje stavki sa tokom posla sa tri stanja da biste pomogli vašoj organizaciji da upravlja stavkama ili da prati projekat.

Anketa     Koristite anketu da biste na jednom mestu sakupili povratne informacije, kao što su rezultati kviza ili ankete o tome koliko su zaposleni zadovoljni. Možete sami da napravite pitanja i odgovore na nekoliko načina, kao i da pregledate povratne informacije. Ako imate instaliran program za unakrsne tabele ili baze podataka koji je kompatibilan sa sistemima Windows SharePoint Services (verzija 3) ili Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, možete da izvezete rezultate radi dalje analize.

Prilagođena lista     Iako možete da prilagodite bilo koju listu, možete da započnete sa prilagođenom listom, a zatim prilagodite samo podešavanja koja definišete. Takođe, možete kreirati listu koja je zasnovana na unakrsnim tabelama, ako imate program koji je kompatibilan sa sistemima Windows SharePoint Services (verzija 3) ili Microsoft Windows SharePoint Services 2.0. Na primer, možete uvesti listu iz programa Microsoft Office Excel 2007 koju ste kreirali da uskladištite i upravljate kontaktima sa proizvođačima.

Pored toga, lako možete da integrišete i ugradite informacije iz poslovnih aplikacija kao što su SAP, Siebel i Microsoft SQL Server na Office SharePoint Server 2007 lokaciju dodavanjem kolone sa poslovnim podacima u Office SharePoint Server 2007 listu. Dodavanjem kolone sa poslovnim podacima u listu, možete dobiti listu stavki koja koristi kombinaciju kolona sa lokacije Office SharePoint Server 2007 i iz spoljne poslovne aplikacije.

Jezici i prevodioci     Možete da kreirate listu „Jezici i prevodioci“ koju biste koristili sa tokom posla „Upravljanje prevodima“ u biblioteci za upravljanje prevodima. Tok posla koristi listu da dodeli zadatke za prevođenje prevodiocu koji je definisan u listi za svaki jezik. Ovu listu možete kreirati ručno ili možete odabrati da se ova lista automatski pojavi kada dodate tok posla „Upravljanje prevodima“ u biblioteku za upravljanje prevodima.

KPI lista     Ključni indikatori efikasnosti vam omogućavaju da brzo procenite koliki je napredak učinjen u odnosu na ciljeve. Možete da podesite KPI liste da prate efikasnost korišćenjem jednog od četiri izvora podataka: ručno unetih podataka, podataka u SharePoint listi, podataka u Microsoft Office Excel radnoj svesci ili podataka iz usluge za analizu  – komponente sistema Microsoft SQL Server 2005. Kada se KPI lista kreira, svako ko ima dozvole može da je koristi za prikazivanje statusa indikatora na stranici kontrolne table.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×