Uvod u liste

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Na listi je skup podataka koje možete da delite sa članovima tima i drugi korisnici lokacije. Pronaći ćete SharePoint pruža niz spreman za upotrebu listi i predložaka za pružanje dobra početna tačka za organizovanje liste stavki. Ovaj članak objašnjava koncepata kreiranja i upotrebe liste.

Potražite u sledećim temama za informacije o tome kako da kreirate, uređivanje i brisanje listi.

Napomena: Imajte na umu da se informacije i tipova lista dostupne zavise od verzija SharePoint koristite. Ako ne znate verziju, obratite se administratoru, pomoći stonog ili menadžer ili pogledajte koju verziju sistema SharePoint koristim?.

Lokacija obično uključuje mnogo podrazumevanih lista, uključujući „Veze“, „Objave“, „Kontakti“, „Praćenje problema“, „Ankete“ i „Zadaci“, koje možete koristiti kao centralnu tačku za saradnju tima ili u poslovnom rešenju. U mnogim slučajevima ove podrazumevane liste mogu obezbediti brza, efikasna rešenja uz malo izmena ili bez njih. Na primer, možete koristiti:

 • Listu „Zadaci“ koja obuhvata praćenje vlasništva i napretka, kao i vremensku osu koja se nalazi na stranici radi atraktivne vizuelne prezentacije sadržaja liste.

 • Praćenje problema, koje ima skladište kreiranja verzija i istorije verzija za dublju analizu projekata radne grupe i uobičajenih radnih zadataka.

Liste su bogate i fleksibilne i imaju mnogo ugrađenih funkcija koje obezbeđuju bogat način za skladištenje, deljenje i rad sa podacima. Možete:

 • Kreirati listu sa različitim kolonama, uključujući „Tekst“, „Broj“, „Izbor“, „Valuta“, „Datum i vreme“, „Pronalaženje“, „Da/ne“ i „Izračunato“. Stavci liste takođe možete priložiti neke datoteke da biste obezbedili dodatne detalje, kao što je unakrsna tabela koja sadrži brojeve za podršku ili dokument koji sadrži pomoćne informacije.

 • Kreirate prikaze liste da biste organizovali, sortiranje i filtriranje podataka u različite i specifične načine; promenite metapodatke, kao što su Dodavanje i brisanje kolona i promena pravila za validaciju; i korišćenje lista dosledno na više lokacija sa tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima. Na primer, možete prikazati samo trenutne događaje iz kalendara na matičnoj stranici i kreirate vizuelni prikaz – slično kalendara – na drugoj stranici.

 • Kreirajte relacije između lista pomoću kombinacije jedinstvenih kolona, kolona za pronalaženje i nametnutog relacionog ponašanja (kaskadno i ograničeno brisanje) koji poboljšavaju vašu mogućnost da kreirate složenija poslovna rešenja i pomažu u čuvanju integriteta podataka.

 • Kreirajte prilagođene liste, prikažite podatke u veb segmentima i stranicama veb segmenata, uvezite, izvezite i povežite se sa podacima iz drugih programa kao što su Excel i Access.

 • Pratite verzije i detaljnu istoriju, zahtevajte odobrenje za izmenu podataka, koristite bezbednost na nivou stavke i bezbednost fascikle, prijavljujte, odjavljujte i automatski ostanite informisani o promenama pomoću upozorenja i RSS feedova.

 • Organizujte sadržaj na jednoj listi po fasciklama radi dodatnog olakšanja i boljih performansi i sveukupno poboljšajte performanse pomoću velikih lista korišćenjem indeksiranja.

Slede neki načini na koje možete raditi sa listama koji će vam pomoći u upravljanju informacijama za grupu.

Praćenje verzija i detaljna istorija     Verzije stavki liste možete pratiti da biste mogli da vidite koje stavke su promenjene od verzije do verzije, kao i ko je promenio stavke liste. Ako se u novoj verziji naprave greške, možete vratiti prethodnu verziju stavke. Praćenje istorije liste posebno je važno ako vaša organizacija treba da nadgleda razvoj liste.

Zahtevanje odobrenja     Možete navesti da je odobrenje stavke liste obavezno da bi svi mogli da ga vide. Stavke ostaju u stanju čekanja sve dok ih ne odobri ili odbaci osoba koja za to ima dozvolu. Možete da kontrolišete koje grupe korisnika mogu da prikažu stavku liste pre nego što je odobrena.

Prilagođavanje dozvola     Možete navesti da li učesnici liste mogu da čitaju i uređuju samo stavke koje su sami kreirali ili sve stavke na listi. Osobe koje imaju dozvolu za upravljanje listama mogu čitati i uređivati sve stavke liste. Takođe možete primeniti određene nivoe dozvola za jednu stavku liste, na primer ako stavka sadrži poverljive informacije.

Kreiranje prikaza i upravljanje njima     Grupa možete kreirati različite prikaze iste liste. Sadržaj stvarne liste se ne menja, ali su stavke organizovane ili filtrirane tako da osobe mogu naći najvažnije ili najzanimljivije informacije, u zavisnosti od potreba.

Ažuriranje lista     Proces je sličan za dodavanje, uređivanje i brisanje stavki liste bez obzira na tip liste koju ažurirate. Postoje dva načina za dodavanje ili uređivanje stavke na listi.

 • Korišćenjem obrasca, što je podrazumevani metod.

 • Neposredno, što znači da dodajete stavku direktno na stranicu liste.

Ako je lista podešena za praćenje verzija, nova verzija stavke liste je kreirana svaki put kada uredite stavku liste. Možete prikazati istoriju verzija promena stavke liste i vratiti prethodnu verziju ako napravite grešku u novijoj verziji.

Korišćenje formula i izračunatih vrednosti     Formule i izračunate vrednosti možete koristiti da biste dinamički generisali informacije u kolonama liste. Operacije mogu uključiti informacije u drugim kolonama na listi kao i sistemske funkcije kao što je [today] da bi se prikazao trenutni datum. Na primer, možete navesti podrazumevani krajnji rok koji je sedam dana posle trenutnog datuma.

Obaveštavanje o promenama     Liste i prikazi mogu koristiti RSS, tako da članovi radne grupe mogu automatski primati ispravke. RSS je tehnologija koja omogućava osobama prijem i prikaz ispravki ili RSS feedova sa novostima i informacijama na objedinjenoj lokaciji. Takođe, možete da kreirate upozorenja koja se šalju e-poštom da biste dobijali obaveštenja o promenama lista ili o dodavanju novih stavki. Obaveštenja su praktičan način za praćenje promena koje su vam važne.

Kreiranje relacija liste     Da biste kreirali relaciju između dve liste, na izvornoj listi kreirate kolonu za pronalaženje koja preuzima (ili „traži“) neke vrednosti sa ciljne liste ako te vrednosti odgovaraju vrednosti u koloni za pronalaženje na izvornoj listi. Ako želite, možete nastaviti sa dodavanjem dodatnih kolona sa ciljne liste na izvornu listu. Kada kreirate kolonu za pronalaženje, takođe možete odlučiti da nametnete ponašanje odnosa postavljanjem opcije kaskadnog brisanja ili ograničenja brisanja, koje vam pomažu da održavate podatke važećim i pomažu u sprečavanju nedoslednosti koje mogu dovesti do problema u budućnosti.

Deljenje informacija liste sa programom baze podataka    Ako imate instaliran, kao što je Access baza podataka program možete da izvezete i uvezete podatke u i sa lokacije, kao i povezivanje tabele iz baze podataka na listu. Kada radite sa liste podataka u Access bazu podataka, možete da kreirate upite, obrasce i izveštaje. U članku Uvoz podataka u Access bazu podataka za više informacija.

Korišćenje lista dosledno na više lokacija     Ako vaša grupa radi sa nekoliko tipova lista, možete poboljšati doslednost na više lista pomoću tipova sadržaja, kolona lokacija i predložaka. Ove funkcije omogućavaju vam da ponovo koristite postavke i strukturu liste na efikasan način. Na primer, možete kreirati tip sadržaja za problem sa korisničkom službom koji navodi određene kolone (kao što je kontakt sa klijentom) i poslovne procese za tip sadržaja. Drugi primer je kreiranje kolone lokacije za imena sektora koja ima padajuću listu sektora. Kolonu možete ponovo koristiti na više lista da biste se uverili da se imena uvek prikazuju na isti način na svakoj listi.

Rad sa stavkama liste iz programa za e-pošte    Pomoću programa za e-poštu koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologijama može potrajati važne informacije iz liste sa vama. Na primer, sa programom Outlook, možete da prikažete i ažurirate zadatke, kontakte i diskusione table na lokaciji iz programa Outlook. Za više informacija u člankuPovezivanje spoljne liste sa programom Outlook .

Postavljanje usmeravanja sadržaja     Možete omogućiti usmeravanje korisnika za listu, a zatim učiniti da se stavke na listi pojavljuju samo osobama koji su članovi određenih SharePoint i Active Directory grupa ili korisnika lokacije. Ovo se postiže pomoću veb segmenata, kao što je veb segment upita sadržaja, koji koristi usmeravanje korisnika za filtriranje liste na osnovu članstva korisnika u grupi. Da bi stavke na listi mogle da se omoguće za određene korisnike, sama lista mora biti podešena pomoću kolone „Usmeravanje korisnika“.

Tip liste koji koristite zavisi od vrste informacija koje delite.

Objave     Koristite liste objava da biste delili vesti i status i obezbedili podsetnike. Objave podržavaju poboljšano oblikovanje sa slikama, hipervezama i oblikovanim tekstom.

Kontakti     Koristite spisak kontakata za skladištenje informacija o osobama ili grupama sa kojima radite. Ako koristite program za e-poštu ili program za upravljanje kontaktima koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologijama, možete prikazati i ažurirati kontakte sa lokacije u drugom programu. Na primer, možete ažurirati listu svih dobavljača vaše organizacije iz programa za e-poštu koji je kompatibilan sa tehnologijama SharePoint, na primer Outlook. Spisak kontakata zapravo ne upravlja članovima lokacije ali se može koristiti za skladištenje i deljenje kontakata za organizaciju, kao što je lista spoljnih dobavljača.

Diskusione table     Koristite diskusionu tablu da biste obezbedili centralno mesto za snimanje i skladištenje timskih diskusija koje je slično formatu diskusionih grupa. Ako je vaš administrator omogućio liste na vašoj lokaciji za primanje e-poruka, diskusione table mogu uskladištiti diskusije putem e-pošte iz najčešćih programa za e-poštu. Na primer, možete kreirati diskusionu tablu za plasiranje novog proizvoda vaše organizacije.

Veze     Koristite listu veza kao centralnu lokaciju za veze ka internetu, intranetu preduzeća i drugim resursima. Na primer, možete kreirati listu veza ka veb lokacijama klijenata.

Unapređene veze    Ovu listu koristite da biste prikazali skup radnji sa vezama u vizuelnom rasporedu.

Kalendar    Korišćenje kalendara za sve događaje vašeg tima ili za određene situacije, kao što su praznici preduzeća. Lista sa kalendarom omogućava vizuelne prikaze, slične stonim ili kalendar događaje vašeg tima, uključujući sastanke, društvene događaje i celodnevnih događaja. Možete da pratite i ključnih tačaka tima, kao što su krajnji rokovi ili datumi objavljivanja proizvoda koji se ne odnose na određeni vremenski interval. Ako koristite program za e-poštu ili kalendar koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da prikažete i ažurirate kalendar na lokaciji dok radite u drugom programu. Na primer, možete da uporedite i ažuriranje kalendara na lokaciji sa datumima iz Outlook kalendaru, tako što ćete oba kalendara Uporedni prikaz ili izuzeli jedna sa drugom u programu Outlook. Za više informacija u članku Kreiranje kalendara .

Zadaci    Koristite listu zadataka da biste pratili informacije o projektima i drugim događajima obaveza za grupu. Možete da dodeljivanje zadataka osobama, kao i praćenje statusa i procenat dovršenosti kao zadatak se pomera prema dovršenja. Ako koristite programa za upravljanje e-poruku ili zadatak koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da prikažete i ažurirate zadatke na lokaciji u drugom programu. Na primer, možete da kreirate listu zadataka za proces budžeta u vašoj organizaciji i zatim Prikažite i da ažurirate u programu Outlook zajedno sa drugim zadacima. Pogledajte članak Kreiranje liste za više informacija.

Projektni zadaci    Koristite listu zadataka projekta da biste uskladištili informacije o zadacima u Gantov prikaz i napredak trake. Možete da pratite status i procenat dovršenosti kao zadatak se pomera prema dovršenja. Ako koristite programa za upravljanje e-poruku ili zadatak koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da prikažete i ažurirate projektne zadatke na lokaciji u drugom programu. Na primer, možete da kreirate listu zadataka projekta na lokaciji da biste identifikovali i dodelili posao za kreiranje obuka za ručno i zatim možete da pratite napredovanje vaše organizacije iz projekta. Pogledajte članak Kreiranje liste za više informacija.

Praćenje problema    Korišćenje liste za praćenje problema da biste uskladištili informacije o određenoj stavki, kao što su stavke za podršku i praćenje njihovog napredovanja. Možete da dodelite pitanja, kategorizujte ih i povezuju probleme. Na primer, možete da kreirate liste za praćenje problema da biste upravljali korisnička usluga problemima i rešenjima. Možete takođe možete komentarisati problema svaki put kada ih uređujete, kreiranje istoriju komentara bez menjanja originalnog opisa problem. Na primer, predstavniku korisničke možete da snimite svaki korak da biste rešili problem i rezultate. Takođe, možete da koristite listu za praćenje problema sa tokom posla u tri faze pomoć pri usklađivanju organizacije upravljanje problem ili praćenje projekta. Pogledajte članak Kreiranje liste za više informacija.

Ankete    Koristite anketu da biste prikupili i kompajlirate povratne informacije, kao što su na anketu zadovoljstvo zaposlenih ili test. Možete da napravite pitanja i odgovore na nekoliko različitih načina i pogledajte članak Pregled povratne informacije. Ako imate u unakrsnoj tabeli ili u bazi podataka instaliran program koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da izvezete rezultate radi dalje analize. Za više informacija u članku Kreiranje ankete .

Prilagođena    Koristite prilagođene liste da biste započeli listu ispočetka. Takođe možete da kreirate prilagođene liste zasnovane na unakrsnoj tabeli, ako imate program za unakrsne tabele koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologijama. Na primer, možete da uvezete listu iz programa Excel koju ste kreirali da uskladištite i upravljate kontaktima sa proizvođačima. Za više informacija u članku Kreiranje liste zasnovane na unakrsnoj tabeli .

Spoljne liste    Koristite spoljne liste za rad sa podacima koji su uskladišteni van sistema SharePoint, ali koje možete čitati i u koje možete upisivati u sistemu SharePoint. Izvor podataka za spoljnu listu naziva se spoljni tip sadržaja. Za razliku od izvorne SharePoint liste, spoljna lista koristi usluge poslovnog povezivanja za pristup podacima direktno iz spoljnog sistema (kao što su SAP, Siebel i Microsoft SQL Server), bez obzira na to da li je taj sistem baza podataka, veb usluga ili poslovni sistem.

Prilagođena lista na listu sa podacima     Prikaz Koristite prilagođenu listu u prikazu lista sa podacima da biste kreirali praznu listu sličnu prilagođenoj listi, ali da bi se lista podrazumevano prikazivala u prikazu lista sa podacima. Prikaz lista sa podacima obezbeđuje koordinatnu mrežu podataka za prikaz i uređivanje podataka kao redova i kolona. U ćelijama koordinatne mreže možete da dodate i uredite redove i kolone, primenite filtere i redoslede sortiranja, prikažete izračunate i ukupne vrednosti i prikladno uredite podatke. Prikaz lista sa podacima zahteva da Office bude instaliran na 32-bitnom računaru klijenta, kao i pregledač koji podržava ActiveX kontrole.

Lista statusa    Koristite listu statusa da biste prikazali i pratili ciljeve svog projekta. Lista uključuje skup obojenih ikona za saopštavanje stepena ostvarenosti ciljeva.

Kruženja    Koristite listu kruženja da biste članovima svog tima poslali informacije, uključujući oznake potvrde.

Lista Microsoft IME rečnika    Koristite listu Microsoft IME rečnika kada želite da podatke sa liste koristite kao Microsoft IME rečnik. Stavke kolone „Čitanje“ možete promeniti u „Prikaži“ pomoću programa Microsoft IME i prikazati sadržaj u polju „Komentar“ u prozoru „IME komentar“. Podaci se mogu povezati sa određenom URL adresom.

PerformancePoint lista sadržaja    Koristite PerformancePoint listu sadržaja da biste uskladištili stavke kontrolne table, kao što su rezultati, izveštaji, filteri, stranice kontrolne table i ostale stavke kontrolne table koje kreirate pomoću dizajnera PerformancePoint kontrolne table.

Jezici i prevodioci    Koristite listu jezika i prevodilaca sa tokom posla za upravljanje prevodima u biblioteci za upravljanje prevodima. Tok posla koristi listu za dodeljivanje zadataka prevođenja prevodiocu navedenom na listi za svaki jezik. Listu možete kreirati ručno ili možete odabrati da se lista automatski kreira kada dodate tok posla za upravljanje prevodima u biblioteku za upravljanje prevodima.

KPI lista    Koristite KPI listu da biste pratili indikatore ključnih performansi, koji vam omogućavaju da brzo procenite napredak ciljeva koji se mogu izmeriti. KPI liste možete podesiti za praćenje performansi pomoću jednog od četiri izvora podataka: ručno uneti podaci, podaci na SharePoint listi, podaci u Excel radnim sveskama ili podaci iz modula Analysis Services – komponente Microsoft SQL servera. Kada se KPI lista kreira, možete je koristiti za prikaz statusa indikatora na stranici kontrolne table.

Uvoz unakrsne tabele    Kreirajte listu koja koristi kolone i podatke postojeće unakrsne tabele. Uvoz unakrsne tebele zahteva korišćenje programa Microsoft Excel ili drugog kompatibilnog programa.

Jednu od ove liste dodate na stranicu

 1. Na lokacijama, izaberite stavku Postavke Postavke: ažuriranje profila, instaliranje softvera i njegovo povezivanje sa oblakom , a zatim izaberite stavku sadržaj lokacije.

 2. Kliknite na ikonu Dodaj aplikaciju .

  Ikone "Dodaj u aplikaciju" u dijalogu "sadržaj lokacije".
 3. Pomerajte se kroz i kliknite na aplikaciju koju želite da koristite. Možda postoji više od jedne stranice.

 4. Dajte aplikaciju jedinstveno ime tako da možete da ga kasnije opozovem za stranicu i kliknite na dugme Kreiraj.

 5. Kada vam se vratili na ekran sadržaj lokacije, možete da uradite tri stvari:

  • Zatvorite prozor i vratite se na stranicu. Dodajte novu aplikaciju na stranici pomoću Umetanje Veb segmenata.

  • Kliknite na aplikaciju i počnite sa unosom podataka.

  • Kliknite na tri tačke ... i izaberite stavku Promeni Postavke. Možete da dodate kolone, promenite imena i obavite druge zadatke.

Organizovanje lista na lokaciji

Iako možete koristiti funkcije liste na različite načine, način njihovog korišćenja zavisi od veličine i broja lista koji imate i od potreba vaše organizacije.

Možda želite jednu veliku listu koja će služiti za različite potrebe. Na primer, možda imate veliki broj tehničkih problema za praćenje u celoj organizaciji i oni se mogu odnositi na više projekata i grupa.

Koristite jednu listu kada:

 • Vaša grupa treba da vidi rezime informacija o stavkama liste ili različite prikaze istog skupa stavki. Na primer, menadžer može videti tok svih tehničkih problema za organizaciju ili može videti sve probleme koji su arhivirani u istom vremenskom periodu.

 • Korisnici žele da pregledaju ili pretražuju greške na istom mestu na lokaciji.

 • Želite da primenite iste postavke na stavke liste, na primer praćenje verzija ili zahtevanje odobrenja.

 • Grupe koje rade na istoj listi dele slične karakteristike, kao što su isti nivou dozvola. Jedinstvene dozvole se mogu primeniti na određene stavke liste, ali ako se nivoi razlikuju u velikoj meri, razmotrite korišćenje više lista.

 • Želite da analizirate informacije o listi ili primite objedinjene ispravke za listu. Možete dobiti obaveštenja kada se stavke liste promene ili videti promene na listi korišćenjem RSS tehnologije. RSS feedovi omogućavaju članovima radne grupe da vide objedinjenu listu informacija koja je promenjena.

Možda ćete želeti više lista ukoliko postoje jasne razlike između stavki kojima želite da upravljate ili između grupa osoba koje rade sa njima.

Više lista koristite u sledećim slučajevima:

 • Ne očekujte da su korisnicima zajedno potrebni rezimei stavki.

 • Grupe osoba koje rade sa informacijama se razlikuju i imaju različite nivoe dozvola.

 • Na više skupova stavki treba da primenite različite postavke, na primer kreiranje verzija ili odobrenje.

 • Nije potrebno da stavke analizirate zajedno ili primate objedinjene ispravke o listi.

Slede neki načini na koje možete organizovati liste i stavke liste:

Dodavanje kolona     Na svoju listu možete dodati kolone da biste pomogli grupi da ukaže na najvažnije stavke. Na primer, na listu možete dodati kolonu „Projekat“ da biste osobama koje rade na određenim projektima pomogli da lakše prikažu svoje stavke i rade sa njima. Takođe možete dodati više kolona ako želite da prikupite dodatne informacije o svakoj stavci liste, kao što je ime sektora ili ime zaposlenog.

Ako imate više stavki na listi, možete da razmotrite indeksiranja određenih kolona da biste poboljšali performanse prilikom pregledanja nekoliko stavki ili prebacivanje između prikaza. Ova funkcija ne promenite način na koji su stavke organizovane, ali može omogućiti organizacijama jednostavnije skladištenje velikog broja stavki na listi. Međutim, indeksiranje može zauzeti više prostora baze podataka. Kreiranje, promena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke

Kreiranje prikaza     Prikaze možete koristiti ako osobe u vašoj grupi često treba da vide podatke na određen način. Prikazi koriste kolone za sortiranje, grupisanje, filtriranje i prikaz podataka. Takođe možete izabrati koliko stavki se prikazuje odjednom u svakom prikazu. Na primer, ljudi mogu pregledati listu u skupovima od 25 do 100 stavki liste po stranici, u zavisnosti od njihovih željenih postavki i brzine veze.

Prikazi vam fleksibilnost za skladištenje velikog broja stavki na listi, ali da biste videli samo podskupova koje želite u određenom trenutku, kao što su stavke koje su objavljene ove godine ili samo trenutni događaji u kalendaru. Možete kreirati lične prikaze koji su dostupni samo vama i ako imate dozvolu za menjanje liste, možete da kreirate javne prikaze koji su dostupni svima. Kreiranje, promena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke

Kreiranje fascikli    Možete dodati fascikle za većinu tipova lista, ako je vlasnik liste dozvolio Kreiranje fascikli. Ovo je posebno korisno ako stavke liste mogu podeliti na određeni način, kao što su po projektu ili grupu. Fascikle pomažu osobama da lakše skeniraju i upravljanje stavkama liste. SharePoint tehnologije pružaju u obliku stabla koja omogućava ljudima da pomerite svoje lokacije i fascikle slično načinu na koji rade sa fascikli na čvrstom disku. Na primer, svako odeljenje može imati svoju fasciklu. Kreiranje fascikle na listi

Takođe pogledajte

Dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki liste

Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku

Pravljenje fascikle na listi

Brisanje fascikle na listi

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×