Uvod u liste

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Na listi je skup podataka koje možete da delite sa članovima tima i drugi korisnici lokacije. Pronaći ćete SharePoint pruža niz spreman za upotrebu listi i predložaka za pružanje dobra početna tačka za organizovanje liste stavki. Ovaj članak objašnjava koncepata kreiranja i upotrebe liste.

Potražite u sledećim temama za informacije o tome kako da kreirate, uređivanje i brisanje listi.

Napomena: Imajte na umu da se informacije i tipova lista dostupne zavise od verzija SharePoint koristite. Ako ne znate verziju, obratite se administratoru, pomoći stonog ili Menadžer ili pogledajte koju verziju sistema SharePoint koristim?.

Lokacija obično uključuje mnogo podrazumevanih lista, uključujući „Veze“, „Objave“, „Kontakti“, „Praćenje problema“, „Ankete“ i „Zadaci“, koje možete koristiti kao centralnu tačku za saradnju tima ili u poslovnom rešenju. U mnogim slučajevima ove podrazumevane liste mogu obezbediti brza, efikasna rešenja uz malo izmena ili bez njih. Na primer, možete koristiti:

 • Listu „Zadaci“ koja obuhvata praćenje vlasništva i napretka, kao i vremensku osu koja se nalazi na stranici radi atraktivne vizuelne prezentacije sadržaja liste.

 • Praćenje problema, koje ima skladište kreiranja verzija i istorije verzija za dublju analizu projekata radne grupe i uobičajenih radnih zadataka.

Liste su bogate i fleksibilne i imaju mnogo ugrađenih funkcija koje obezbeđuju bogat način za skladištenje, deljenje i rad sa podacima. Možete:

 • Kreirati listu sa različitim kolonama, uključujući „Tekst“, „Broj“, „Izbor“, „Valuta“, „Datum i vreme“, „Pronalaženje“, „Da/ne“ i „Izračunato“. Stavci liste takođe možete priložiti neke datoteke da biste obezbedili dodatne detalje, kao što je unakrsna tabela koja sadrži brojeve za podršku ili dokument koji sadrži pomoćne informacije.

 • Kreirajte prikaze liste da biste organizovali, sortirali i filtrirali podatke na različite i specifične načine; promenite metapodatke, kao što su dodavanje i brisanje kolona, kao i izmena pravila za proveru valjanosti; i koristite liste dosledno na više lokacija sa tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima.

 • Kreirajte relacije između lista pomoću kombinacije jedinstvenih kolona, kolona za pronalaženje i nametnutog relacionog ponašanja (kaskadno i ograničeno brisanje) koji poboljšavaju vašu mogućnost da kreirate složenija poslovna rešenja i pomažu u čuvanju integriteta podataka.

 • Kreirajte prilagođene liste, prikažite podatke u veb segmentima i stranicama veb segmenata, uvezite, izvezite i povežite se sa podacima iz drugih programa kao što su Excel i Access.

 • Pratite verzije i detaljnu istoriju, zahtevajte odobrenje za izmenu podataka, koristite bezbednost na nivou stavke i bezbednost fascikle, prijavljujte, odjavljujte i automatski ostanite informisani o promenama pomoću upozorenja i RSS feedova.

 • Organizujte sadržaj na jednoj listi po fasciklama radi dodatnog olakšanja i boljih performansi i sveukupno poboljšajte performanse pomoću velikih lista korišćenjem indeksiranja.

Slede neki načini na koje možete raditi sa listama koji će vam pomoći u upravljanju informacijama za grupu.

Praćenje verzija i detaljna istorija    Možete da pratite verzije stavke liste, tako da možete da vidite stavke koje su promenjene iz verzije u verziju, kao i ko je promenio stavke sa liste. Ako su napravljene greške u novijoj verziji, možete da vratite prethodnu verziju stavke. Praćenje istorije liste je posebno važno ako vaša organizacija treba da bi se nadgledao listu razvija.

Zahtevanje odobrenja    Možete da navedete da je potrebno odobravanje za stavku liste pre nego što ga mogu da prikažu svima. Stavke ostaju u stanju čekanja dok ih ne odobri ili odbaci osoba koja ima dozvolu za to. Možete da kontrolišete koje grupe korisnika možete da prikažete stavke liste pre nego što ga odobri.

Prilagođavanje dozvola    Možete da navedete da li učesnici vaše liste mogu da čitaju i uređuju samo stavke koje su kreirali ili sve stavke na listi. Osobe koje imaju dozvolu za upravljanje listama da čitate i uređuju sve stavke liste. Možete takođe primeniti određeni nivoi dozvola za svaku stavku na listi, na primer, ako je stavka sadrži poverljive informacije.

Kreiranje prikaza i upravljanje njima    Vaša grupa možete da kreirate različite prikaze na istoj listi. Sadržaj liste se ne menjaju, ali stavke organizuju ili filtriraju kako bi ljudi mogli da pronađu najvažnije ili najinteresantnije informacije, u zavisnosti od svojih potreba.

Ažuriranje lista    Bez obzira na tip liste ažurirate proces je sličan za dodavanje, uređivanje i brisanje stavki liste. Postoje dva načina za dodavanje ili uređivanje stavke na listu.

 • Korišćenjem obrasca, što je podrazumevani metod.

 • Neposredno, što znači da dodajete stavku direktno na stranicu liste.

Ako je lista podešena za praćenje verzija, nova verzija stavke liste je kreirana svaki put kada uredite stavku liste. Možete prikazati istoriju verzija promena stavke liste i vratiti prethodnu verziju ako napravite grešku u novijoj verziji.

Korišćenje formula i izračunatih vrednosti    Možete da koristite formula i izračunatih vrednosti da dinamički generišete informacije u kolonama liste. Operacije mogu da sadrže informacije druge kolone na listi i sistemske funkcije kao što je [danas] da biste označili trenutni datum. Na primer, možete da navedete podrazumevani krajnji rok koji je sedam dana od današnjeg datuma.

Obaveštavanje o promenama    Liste i prikazi možete da koristite RSS, tako da članovi vaše radne grupe mogu automatski prima ispravke. RSS je tehnologija koja omogućava ljudima da primate i pregled ispravki ili RSS feedovima za vesti i informacije na konsolidovanoj lokaciji. Takođe možete da kreirate obaveštenja e-pošte da vas obavesti kada se menjaju na listama ili kada su dodate nove stavke. Obaveštenja su pogodan način za praćenje promena koje su vam važne.

Kreiranje relacija liste    Da biste kreirali relacije između dve liste na izvornoj listi kreirate za pronalaženje kolonu koja preuzima (ili „traži”) jednog ili više vrednosti na ciljnoj listi ako te vrednosti se podudaraju sa vrednošću u kolonu za pronalaženje na izvornoj listi. Ako želite, možete da nastavite da biste dodali dodatne kolone sa ciljne liste na izvornoj listi. Kada kreirate kolone za pronalaženje, možete da odlučite da Nametni ponašanje odnosa tako što ćete postaviti kaskadnog brisanja ili ograničavanje brisanje opcija koja pomaže u očuvanju važnosti podataka i pomaže u sprečavanju nedoslednosti koje mogu dovesti do problema.

Deljenje informacija liste sa programom baze podataka    Ako imate instaliran, kao što je Access baza podataka program možete da izvezete i uvezete podatke u i sa lokacije, kao i povezivanje tabele iz baze podataka na listu. Kada radite sa liste podataka u Access bazu podataka, možete da kreirate upite, obrasce i izveštaje. U članku Uvoz podataka u Access bazu podataka za više informacija.

Korišćenje lista dosledno više lokacija    Ako vaša grupa radi sa nekoliko tipova lista, možete da dodate doslednost preko više lista sa tipovima sadržaja, kolonama lokacije i predlošcima. Ove funkcije omogućavaju vam da iskoristite postavke i strukturi liste u efikasan način. Na primer, možete da kreirate tip sadržaja za klijenta usluge problem koji navodi određenih kolona (kao što su kontakt sa kupcima) i poslovnim procesima za tip sadržaja. Drugi primer je Kreiranje kolone lokacije za sektor imena koja sadrži padajuću listu sektorima. Možete koristiti u kolonu u više lista da biste se uverili da imena uvek se pojavljuju na isti način u svakoj listi.

Rad sa stavkama liste iz programa za e-pošte    Pomoću programa za e-poštu koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologijama može potrajati važne informacije iz liste sa vama. Na primer, sa programom Outlook, možete da prikažete i ažurirate zadatke, kontakte i diskusione table na lokaciji iz programa Outlook. Za više informacija u člankuPovezivanje spoljne liste sa programom Outlook .

Postavljanje usmeravanja sadržaja    Možete da omogućite ciljanja korisnika za listu i izvršite stavki na listi pojavljuju se samo sa osobama koje su članovi određeni SharePoint i Active Directory grupe ili grupe korisnika lokacije. Ovo se postiže tako što ćete koristiti Web segmentima, kao što su upita Web segment sadržaja, koji koristi ciljanja korisnika da biste filtrirali listu na osnovu korisnika članstvo u grupi. Pre nego što se stavke na listi mogu da se omoguće za određene korisnike lokacije, samoj listi mora biti podešen za ciljani kolone.

Tip liste koji koristite zavisi od vrste informacija koje delite.

Objave    Koristite listu objava da delite vesti i status i da biste pružili podsetnike. Podrška za objave poboljšano oblikovanje sa slikama, hipervezama i oblikovanim tekstom.

Kontakti    Koristite listu kontakata da biste uskladištili informacije o osobama ili grupama sa kojima radite. Ako koristite e-pošte ili program za upravljanje koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologijama kontaktima, možete da prikažete i ažurirate kontakte na lokaciji u drugom programu. Na primer, možete da ažurirate listu dobavljača vaše organizacije iz programa za e-poštu kompatibilan sa SharePoint tehnologije, kao što je Outlook. Spisak kontakata ne upravlja članovima vaše lokacije, ali ga možete koristiti za skladištenje i deljenje kontakata za vašu organizaciju, kao što je lista spoljnih prodavaca.

Diskusione table    Koristite diskusionu tablu da pružite centralno mesto za zapisivanje i skladištenje diskusija timova koji je sličan formatu diskusionih grupa. Ako je administrator omogućio liste na lokaciji da primate e-poruke, diskusione table mogu da skladište diskusije e-pošte od uobičajenih programa e-pošte. Na primer, možete da kreirate diskusione table za novo izdanje proizvoda u vašoj organizaciji.

Veze    Koristite listu sa vezama kao centralno mesto za veze ka Internetu, intranetu vaše kompanije i drugim resursima. Na primer, možete kreirati listu veza za vaše klijente Veb lokacije.

Unapređene veze    Ovu listu koristite da biste prikazali skup radnji sa vezama u vizuelnom rasporedu.

Kalendar    Korišćenje kalendara za sve događaje vašeg tima ili za određene situacije, kao što su praznici preduzeća. Lista sa kalendarom omogućava vizuelne prikaze, slične stonim ili kalendar događaje vašeg tima, uključujući sastanke, društvene događaje i celodnevnih događaja. Možete da pratite i ključnih tačaka tima, kao što su krajnji rokovi ili datumi objavljivanja proizvoda koji se ne odnose na određeni vremenski interval. Ako koristite program za e-poštu ili kalendar koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da prikažete i ažurirate kalendar na lokaciji dok radite u drugom programu. Na primer, možete da uporedite i ažuriranje kalendara na lokaciji sa datumima iz Outlook kalendaru, tako što ćete oba kalendara Uporedni prikaz ili izuzeli jedna sa drugom u programu Outlook. Za više informacija u članku Kreiranje kalendara .

Zadaci    Koristite listu zadataka da biste pratili informacije o projektima i drugim događajima obaveza za grupu. Možete da dodeljivanje zadataka osobama, kao i praćenje statusa i procenat dovršenosti kao zadatak se pomera prema dovršenja. Ako koristite programa za upravljanje e-poruku ili zadatak koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da prikažete i ažurirate zadatke na lokaciji u drugom programu. Na primer, možete da kreirate listu zadataka za proces budžeta u vašoj organizaciji i zatim prikažite i da ažurirate u programu Outlook zajedno sa drugim zadacima. Pogledajte članak Kreiranje liste za više informacija.

Projektni zadaci    Koristite listu zadataka projekta da biste uskladištili informacije o zadacima u Gantov prikaz i napredak trake. Možete da pratite status i procenat dovršenosti kao zadatak se pomera prema dovršenja. Ako koristite programa za upravljanje e-poruku ili zadatak koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da prikažete i ažurirate projektne zadatke na lokaciji u drugom programu. Na primer, možete da kreirate listu zadataka projekta na lokaciji da biste identifikovali i dodelili posao za kreiranje Obuka za ručno i zatim možete da pratite napredovanje vaše organizacije iz projekta. Pogledajte članak Kreiranje liste za više informacija.

Praćenje problema    Korišćenje liste za praćenje problema da biste uskladištili informacije o određenoj stavki, kao što su stavke za podršku i praćenje njihovog napredovanja. Možete da dodelite pitanja, kategorizujte ih i povezuju probleme. Na primer, možete da kreirate liste za praćenje problema da biste upravljali korisnička usluga problemima i rešenjima. Možete takođe možete komentarisati problema svaki put kada ih uređujete, kreiranje istoriju komentara bez menjanja originalnog opisa problem. Na primer, predstavniku korisničke možete da snimite svaki korak da biste rešili problem i rezultate. Takođe, možete da koristite listu za praćenje problema sa tokom posla u tri faze pomoć pri usklađivanju organizacije upravljanje problem ili praćenje projekta. Pogledajte članak Kreiranje liste za više informacija.

Ankete    Koristite anketu da biste prikupili i kompajlirate povratne informacije, kao što su na anketu zadovoljstvo zaposlenih ili test. Možete da napravite pitanja i odgovore na nekoliko različitih načina i pogledajte članak pregled povratne informacije. Ako imate u unakrsnoj tabeli ili u bazi podataka instaliran program koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologije, možete da izvezete rezultate radi dalje analize. Za više informacija u članku Kreiranje ankete .

Prilagođena    Koristite prilagođene liste da biste započeli listu ispočetka. Takođe možete da kreirate prilagođene liste zasnovane na unakrsnoj tabeli, ako imate program za unakrsne tabele koji je kompatibilan sa SharePoint tehnologijama. Na primer, možete da uvezete listu iz programa Excel koju ste kreirali da uskladištite i upravljate kontaktima sa proizvođačima. Za više informacija u članku Kreiranje liste zasnovane na unakrsnoj tabeli .

Spoljne liste    Korišćenje spoljne liste za rad sa podacima koja je uskladištena izvan SharePoint, ali to možete da čitate i pišete unutar SharePoint. Izvor podataka za spoljne liste se zove spoljnog tipa sadržaja. Za razliku od osnovne SharePoint listu, spoljne liste koristi usluga poslovnog povezivanja za pristup podacima direktno sa spoljnim sistemom (kao što su SAP, Siebel i Microsoft SQL Server), da li je sistem baze podataka, Web usluzi ili red poslovnog sistema.

Prilagođena lista u listu sa podacima   Prikaz Koristite Prilagođena lista u prikazu lista sa podacima da biste kreirali praznu listu slične prilagođene liste, ali da biste prikazali listu u prikazu lista sa podacima. Prikaz lista sa podacima pruža koordinatne mreže podataka za prikazivanje i uređivanje podataka kao redova i kolona. Možete dodati i uređivanje redova i kolona, primenite filtere i redoslede sortiranja, prikaz izračunate vrednosti i ukupne vrednosti, i pogodno uređivanje podataka u ćelijama koje su koordinatne mreže. Prikaz lista sa podacima zahteva Office instaliran na 32-bitnu klijentskom računaru i pregledač koji podržava ActiveX kontrole.

Lista statusa    Koristite listu status da biste prikazali i praćenje ciljeve projekta. Lista sadrži skup obojene ikone da biste komunicirali stepen na koji se ispune ciljevima.

Kruženja    Koristite listu kruženja da biste poslali informacije, uključujući oznake potvrde članovima tima.

Lista Microsoft IME rečnika    Korišćenje lista Microsoft IME rečnika da kada želite da koristite podatke na listi kao Microsoft IME rečnika. Možete da konvertujete čitanje stavke kolona prikaza pomoću Microsoft IME i prikazali sadržaj u komentar u prozoru IME komentar. Podaci se mogu povezati sa određenim URL adresu.

PerformancePoint lista sadržaja    Koristite listu PerformancePoint sadržaja da biste uskladištili stavke kontrolne table, kao što su rezultati, izveštaji, filteri, stranice kontrolne table i ostale stavke kontrolne table koje kreirate pomoću dizajnera PerformancePoint kontrolne table.

Jezici i prevodioci    Koristite listu jezici i prevodioci pomoću toka posla za upravljanje prevodima u biblioteku za upravljanje prevodima. Tok posla koristi listu da biste dodelili zadatke za prevođenje prevodilac navedene na listi za svaki jezik. Možete ručno da kreirate ovu listu ili možete odabrati da se ova lista automatski kreira kada dodate tok posla za upravljanje prevodima u biblioteku za upravljanje prevodima.

KPI liste    Koristite KPI liste za praćenje indikatori ključnih performansi koje vam omogućavaju da brzo procene napredak pošto. Možete da podesite KPI liste za praćenje performansi pomoću jednog od četiri izvora podataka: ručno unetih podataka, podataka SharePoint listi, podataka u Excel radnim sveskama ili podataka iz usluge Analysis Services – komponenta Microsoft SQL Server. Kada se kreira KPI lista, možete da koristite da biste prikazali indikator statusa na stranice kontrolne table.

Uvoz unakrsne tabele    Kreirajte listu koja koristi kolone i podatke postojeće unakrsne tabele. Uvoz unakrsne tebele zahteva korišćenje programa Microsoft Excel ili drugog kompatibilnog programa.

Jednu od ove liste dodate na stranicu

 1. Na lokacijama, izaberite stavku postavke Postavke: ažuriranje profila, instaliranje softvera i njegovo povezivanje sa oblakom , a zatim izaberite stavku sadržaj lokacije.

 2. Kliknite na ikonu Dodaj aplikaciju .

  Ikone "Dodaj u aplikaciju" u dijalogu "sadržaj lokacije".
 3. Pomerajte se kroz i kliknite na aplikaciju koju želite da koristite. Možda postoji više od jedne stranice.

 4. Dajte aplikaciju jedinstveno ime tako da možete da ga kasnije opozovem za stranicu i kliknite na dugme Kreiraj.

 5. Kada vam se vratili na ekran sadržaj lokacije, možete da uradite tri stvari:

  • Zatvorite prozor i vratite se na stranicu. Dodajte novu aplikaciju na stranici pomoću Umetanje Veb segmenata.

  • Kliknite na aplikaciju i počnite sa unosom podataka.

  • Kliknite na tri tačke ... i izaberite stavku promeni postavke. Možete da dodate kolone, promenite imena i obavite druge zadatke.

Organizovanje lista na lokaciji

Iako možete koristiti funkcije liste na različite načine, način njihovog korišćenja zavisi od veličine i broja lista koji imate i od potreba vaše organizacije.

Možda želite jednu veliku listu koja će služiti za različite potrebe. Na primer, možda imate veliki broj tehničkih problema za praćenje u celoj organizaciji i oni se mogu odnositi na više projekata i grupa.

Koristite jednu listu kada:

 • Vaša grupa treba da vidi rezime informacija o stavkama liste ili različite prikaze istog skupa stavki. Na primer, menadžer može videti tok svih tehničkih problema za organizaciju ili može videti sve probleme koji su arhivirani u istom vremenskom periodu.

 • Korisnici žele da pregledaju ili pretražuju greške na istom mestu na lokaciji.

 • Želite da primenite iste postavke na stavke liste, na primer praćenje verzija ili zahtevanje odobrenja.

 • Grupe koje rade na istoj listi dele slične karakteristike, kao što su isti nivou dozvola. Jedinstvene dozvole se mogu primeniti na određene stavke liste, ali ako se nivoi razlikuju u velikoj meri, razmotrite korišćenje više lista.

 • Želite da analizirate informacije o listi ili primite objedinjene ispravke za listu. Možete dobiti obaveštenja kada se stavke liste promene ili videti promene na listi korišćenjem RSS tehnologije. RSS feedovi omogućavaju članovima radne grupe da vide objedinjenu listu informacija koja je promenjena.

Možda ćete želeti više lista ukoliko postoje jasne razlike između stavki kojima želite da upravljate ili između grupa osoba koje rade sa njima.

Više lista koristite u sledećim slučajevima:

 • Ne očekujte da su korisnicima zajedno potrebni rezimei stavki.

 • Grupe osoba koje rade sa informacijama se razlikuju i imaju različite nivoe dozvola.

 • Na više skupova stavki treba da primenite različite postavke, na primer kreiranje verzija ili odobrenje.

 • Nije potrebno da stavke analizirate zajedno ili primate objedinjene ispravke o listi.

Slede neki načini na koje možete organizovati liste i stavke liste:

Dodavanje kolona    Da biste pomogli vašoj grupi da pronađe stavke koje su najvažnije, možete da dodate kolone na listu. Na primer, možete da dodate kolonu projekta na listu da biste pomogli drugima rad u određenim projektima lakše prikažete i radite sa njihovih stavki. Takođe možete poželeti da dodate još kolona ako želite da prikupite dodatne informacije za svaku stavku liste, kao što su ime odeljenja ili ime zaposlenog.

Ako imate više stavki na listi, možete da razmotrite indeksiranja određenih kolona da biste poboljšali performanse prilikom pregledanja nekoliko stavki ili prebacivanje između prikaza. Ova funkcija ne promenite način na koji su stavke organizovane, ali može omogućiti organizacijama jednostavnije skladištenje velikog broja stavki na listi. Međutim, indeksiranje može zauzeti više prostora baze podataka. Kreiranje, promena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke

Kreiranje prikaza    Ako osobe u vašoj grupi često treba da biste videli podatke na određeni način, možete da koristite prikaze. Prikazi koriste kolone za sortiranje, grupisanje, filtriranje i prikazivanje podataka. Takođe možete izabrati koliko stavki će biti prikazane na jednom u svakom prikazu. Na primer, osobe mogu da pregledaju liste u skupovima od 25 ili 100 stavki po stranici, u zavisnosti od željene postavke i brzine veze.

Prikazi vam fleksibilnost za skladištenje velikog broja stavki na listi, ali da biste videli samo podskupova koje želite u određenom trenutku, kao što su stavke koje su objavljene ove godine ili samo trenutni događaji u kalendaru. Možete kreirati lične prikaze koji su dostupni samo vama i ako imate dozvolu za menjanje liste, možete da kreirate javne prikaze koji su dostupni svima. Kreiranje, promena ili brisanje prikaza liste ili biblioteke

Kreiranje fascikli    Možete dodati fascikle za većinu tipova lista, ako je vlasnik liste dozvolio kreiranje fascikli. Ovo je posebno korisno ako stavke liste mogu podeliti na određeni način, kao što su po projektu ili grupu. Fascikle pomažu osobama da lakše skeniraju i upravljanje stavkama liste. SharePoint tehnologije pružaju u obliku stabla koja omogućava ljudima da pomerite svoje lokacije i fascikle slično načinu na koji rade sa fascikli na čvrstom disku. Na primer, svako odeljenje može imati svoju fasciklu. Kreiranje fascikle na listi

Takođe pogledajte

Dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki liste

Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku

Kreiranje fascikle na listi

Brisanje fascikle na listi

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×