Uvod u kontrolisane metapodatke u sistemu SharePoint Server 2010

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak pruža pregled nekih od ključnih koncepata u vezi sa radom sa novim funkcijama kontrolisane metapodatke u Microsoft SharePoint Server 2010. To objašnjava kako nove funkcije kontrolisane metapodatke pruža podršku za sprovođenje formalno taksonomija do kontrolisane termine. To takođe sadrži objašnjenja o tome kako društvene oznake rada i kako se odnose na kontrolisani metapodaci funkcije kao što su kontrolisani termina i poslovne ključne reči.

U ovom članku

Funkcije kontrolisanih metapodataka

Ključni termina i koncepti

Klasifikacija

Folksonomy

Skup termina

Termin

Kontrolisane termine

Poslovne ključne reči

Grupa

Alatke za upravljanje skladištem termina

Kolona "kontrolisani metapodaci"

Kolone poslovne ključne reči

Društvene oznake

Označavanje

Scenariji metapodataka: od taksonomija do folksonomija

Pogodnosti kontrolisanih metapodataka

Upravljanje metapodacima

Planiranje i konfigurisanje kontrolisanih metapodataka

Kreiranje i upravljanje skupovima termina

Primenu metapodataka

Označavanje sadržaja sa kontrolisane termine

Označavanje sadržaja sa poslovne ključne reči

Označavanje sadržaja sa društvene oznake

Funkcije kontrolisanih metapodataka

Nove funkcije kontrolisane metapodatke u SharePoint Server 2010 su omogućene nova usluga kontrolisanih metapodataka aplikacija koja pruža podršku za ključne dve stvari:

  • Objavljivanje tipova sadržaja    Deljenje tipova sadržaja širom kolekcija lokacija i Web aplikacije. Više informacija o objavljivanje tipova sadržaja potražite u članku Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja.

  • Taksonomija    Kreiranje i upravljanje hijerarhijske kolekcije centralno kontrolisanih termina (koji se nazivaju skupovi termina) koji se mogu koristiti kao atribute za stavke u SharePoint lokacije. Ove skupove termina mogu da se dele preko kolekcije lokacija i Web aplikacije. Skupovima termina može da se kreira i upravlja njima kroz funkciju koja se zove alatke za upravljanje skladištem termina.

Vrh stranice

Ključni termina i koncepti

Postoji nekoliko ključnih termina i koncepata koje su korisne da biste razumeli kada radite sa različitim metapodataka funkcijama u sistemu SharePoint Server 2010. Razumevanje ovi koncepti, to će vam pomoći da razumete konceptualnih informacija objašnjenja u nastavku ovog članka i u drugi članci o funkcijama kontrolisane metapodatke.

Klasifikacija

Taksonomija je hijerarhijski klasifikacija reči, oznake ili termina koji su organizovani u grupe na osnovu sličnosti. Taksonomija može definiše i centralno upravlja jednu ili više osoba. Na međunarodni standardne industrijske klasifikacije (ISIC), koji je razvila organizacija Sjedinjene zemalja, poznati primera za industrijske klasifikacije koji se koristi za klasifikovanje ekonomsku podataka. Taksonomija su korisni zato što pružaju logička, a hijerarhijske strukture metapodatke koji se mogu koristiti za dosledno klasifikaciju informacija.

Vrh stranice

Folksonomy

Na folksonomy je klasifikacija koja nastaje kada korisnici Veb lokacije zajedničkom Primena reči, oznake ili termine sadržaja na lokaciji. Ako ste ikada videli oblak oznake na Veb lokaciji, imate video vizuelizacije na folksonomy. Na slici ispod prikazuje oznaku oblaku Veb segmenta na SharePoint lokaciji. Na osnovu folksonomy pristup metapodataka mogu biti korisni zato što on dodiruje znanje i iskustvo korisnika lokacije i sadržaja kreatora i omogućava sadržaja klasifikacija da se razvijaju sa promenom poslovne potrebe i interesovanja korisnika.

Oblak oznaka

Vrh stranice

Skup termina

Skup termina predstavlja grupu povezanih termina.

U zavisnosti od toga gde kreirate skup termina, obimom može biti lokalno ili globalno:

  • Lokalni termin postavlja se kreiraju u okviru konteksta za kolekciju lokacija, a dostupni za upotrebu (i vidljivi) samo za korisnike za tu kolekciju lokacija. Na primer, ako dodate kolone sa kontrolisanim metapodacima na listu ili biblioteku i kreirate na novi skup termina za ovu kolonu, izaberite skup termina je lokalne kolekciji lokacija koja sadrži ovu listu ili biblioteku.

  • Globalni skupovima su dostupni za upotrebu svim lokacijama koje se pretplatite na određenoj aplikaciji usluga kontrolisanih metapodataka.

Skupovima termina može da bude konfigurisan tako da budu zatvoreni, što znači da korisnici ne mogu dodati nove termine ih kada ulaze vrednost za kolonu koja se mapira sa skup termina. Ili su može da bude konfigurisan tako da budu otvoreni, što znači da korisnici mogu da dodaju nove termine u skup termina kada ažurirate vrednost za kolonu koja se mapira sa skup termina.

Vrh stranice

Pojam

Izraz je pojedinačne stavke u skupu termina i je određenu reč ili frazu koja se mogu povezati sa stavke na lokaciji SharePoint Server 2010. Termina ima jedinstveni ID i može da ima mnogo različitih tekstualne oznake (sinonima). Ako radite na lokaciji multilingvalnoj, on takođe da imaju oznake na različitim jezicima.

Postoje dva tipa termina:

Kontrolisani termini

Kontrolisane termine obično su unapred definisani i organizovane u hijerarhijske termina podesio Administrator skladišta termina ili druge osobe sa dozvolama za rad sa kontrolisanim metapodacima.

Poslovne ključne reči

Poslovnu ključnu reč je reč ili frazu koja je dodata na stavke na SharePoint lokaciji. Poslovne ključne reči su organizovane u jednom, koji nije hijerarhijski termina postavljene u okviru za upravljanje skladištem termina koji se zove skupom ključne reči. Pošto korisnici obično mogu da dodaju bilo koju reč ili frazu u stavci kao ključnu reč, poslovne ključne reči se može koristiti za označavanje folksonomy stil. Administratori skladišta termina ili druge osobe sa dozvolom za upravljanje metapodacima, možete odlučiti da biste premestili ključne reči iz skupa termina ključne reči i u određenim kontrolisanog skupa termina, pri čemu ključne reči koje će postati dostupne u kontekstu skupa određenih termina. Administratori skladišta termina da izaberete i da bi ključne reči skup zatvoreno, tako da korisnici ne mogu proslediti nove ključne reči i ograničene za korišćenje postojeće ključne reči.

Vrh stranice

Grupa

Grupa definisanje bezbednost granice. Grupa je skup termina postavlja da sve dele zajedničke bezbednosne zahteve. Samo korisnici koji su označena kao saradnicima da određene grupe mogu da upravljaju skupove termina koji pripada grupi ili kreirajte novu skupovima unutar nje. Organizacija trebalo bi da kreirate jedinstvene grupe za skup termina koji će imati jedinstvene pristup ili bezbednost potrebe.

Vrh stranice

Alatke za upravljanje skladištem termina

Alatke za upravljanje skladištem termina je alatka koju taxonomists, administratori ili druge osobe koje upravljaju taksonomija možete koristiti za kreiranje, uvoz i upravljanje skupovima termina i termine u okviru njih. Alatku za upravljanje skladištem termina prikazuje sve skupove globalni termina i sve lokalne termina postavlja dostupna za kolekciju lokacija sa koje možete da pristupite alatke za upravljanje skladištem termina.

Vrh stranice

Kolona "kontrolisani metapodaci"

Kontrolisani metapodaci kolona je novi tip kolone koje možete da dodate na liste ili biblioteke tako da korisnici lokacije ili sadržaja vlasnici možete da izaberete vrednosti iz skupa određenih termina za kontrolisane termine i da ih primenite na sadržaj. Kontrolisani metapodaci kolone može da se podesi da mapirate u postojeći skup termina ili možete da kreirate novi skup posebno za kolonu termina. Ako kreirate novi skup posebno za kolonu "kontrolisani metapodaci" koja skup termina će biti skupa lokalne termina koji je dostupan samo za upotrebu u kolekciji lokacija gde je kreirana termina.

Vrh stranice

Kolone poslovne ključne reči

Kolone poslovne ključne reči je kolona koje možete da dodate tipove sadržaja, listama ili bibliotekama da biste omogućili korisnicima da oznake stavki pomoću reči ili fraze koje oni odabrali. Kolone sa više vrednosti podrazumevano je. Kada korisnici otkucajte reč ili frazu u koloni, su predstavljeni pomoću kucanja unapred predloga koja može da sadrži stavke sa skupovima kontrolisanih termina i ključne reči skup termina. Korisnicima možete da izaberete postojeću vrednost ili unesite nešto novo (ako je skup termina ključnih reči je konfigurisan da se otvori radi dodavanja korisnika).

Vrh stranice

Društvene oznake

Društvene oznake su reči ili fraze koje korisnici lokacije možete da primenite sadržaja na SharePoint lokaciji da bi lakše da kategorizujete informacije na načine koji su smisla da ih. Društvene oznake mogu da se primene na URL adrese izvan SharePoint lokacije. Društvene oznake podržava na osnovu folksonomy označavanja. Društvena oznaka čine pokazivači tri tipa informacija:

  • identitet korisnika

  • URL stavke

  • termina

Ove smernice su uskladišteni u skladištu Tagging socijalnog koja je deo aplikacije usluge korisničkih profila. Tehnički, društvene oznake nisu deo funkcije kontrolisane metapodatke u sistemu SharePoint Server 2010, ali povežu funkcije kontrolisanih metapodataka na nekoliko važnih načina za pomoć u podršci dosledna upotreba metapodataka u organizaciji. Termin deo društvena oznaka upućuje na termin u ključnim rečima skup skladište termina za jedan od usluga kontrolisanih metapodataka aplikacije u koji je povezan sa lokacije.

Na primer, kada kreirate novu društvena oznaka, imate opciju da izbor iz postojeće rečeno, koja može da uključuje kontrolisane termine, kao i poslovne ključne reči. Ako izaberete jednu od ove postojeće uslove, vaša društvena oznaka sadrži pokazivač da biste taj termin. Ako izaberete da ne izaberite postojeći termina i termin koji se nikada ne koristi pre nego što kreirate, novu ključnu reč se kreira za njega u ključnim rečima termin u skladište termina i vaše nove tačkama društvena oznaka za taj termin.

Na ovaj način, ključne reči koje se koriste u društvene oznake se dodaju ključne reči termin postavljanje vidljive u za upravljanje skladištem termina (ako nije već postoje tamo), a one mogu upravljati administratori skladišta termina. Pored toga, kada korisnici primenili poslovne ključne reči ili upravlja termine u sadržaj tako što ćete ažurirati kolonu poslovne ključne reči ili kontrolisani metapodaci, društvene oznake možete automatski kreirati tako da su ove termine vidljiv kao oznake u feedu za vesti, oznake oblaka ili profila stranica. Vlasnici listu ili biblioteku možete omogućiti ili onemogućiti objavljivanje metapodataka tako što ćete ažurirati na poslovnih metapodataka i ključne reči postavki za listu ili biblioteku.

Kada dodajete društvena oznaka stavke, možete da navedete da li želite da učinite svoj identitet i privatne stavke URL, ali termin koji se skladišti u skladište termina, uvek je javne.

Društveno označavanje je korisna zato što omogućava korisnicima lokacije da bi se poboljšao mogućnost otkrivanja sadržaja i informacija na lokaciji.

Više informacija o privatnosti i bezbednosti implikacije društvenog označavanja potražite u izjavi o privatnosti i bezbednosti implikacije društvenog označavanja.

Označavanje

U njegov najviše generički smislu, označavanja može da se odnosi samo na delu primenu metapodataka na stavku kontrolisani metapodaci ili društvena oznaka. U ovom članku glagolske „oznake” se koristi u ovom smislu, a to je ograničena na društvene oznake.

Vrh stranice

Scenariji metapodataka: od taksonomija do folksonomija

Funkcije upravljanja metapodataka u SharePoint Server 2010 podržavaju opseg pristupa za upravljanje i upotreba metapodataka. Zamislite ovaj opseg kao vrstu vremenskog perioda. Na jednom kraju ovog vremenskog perioda, su Taksonomija, koji su formalno, centralno kontrolisanih, hijerarhijske grupa termina. Na kraju ovog opsega, postoje folksonomija, u kojoj su saradnju klasifikacija koje su rezultat pojedincima slobodno Primena oznake na sadržaj.

SharePoint Server 2010 podržava oba krajnjih mera ovom periodu, kao i upućuje na putu. Na jednom kraju vremenskog perioda, možete primeniti formalno taksonomija do kontrolisane termine i skupove termina. Na kraju, ne postoji podrška za poslovne ključne reči i društvenog označavanja koji omogućavaju korisnicima lokacije da biste je označili sadržaja sa ključnim rečima po njihovom izboru.

Između te dve stvari, možete da primenite fleksibilne stepeni strukturu i kontrole metapodataka i možete da prilagodite opsega na kojoj primenite ove kontrole tako što ćete odabrati da bi globalni preko ili lokalni na određene lokacije. Na primer, imate mogućnost da se konfigurisati skupove termina da budu zatvoreni ili otvoreni za korisnikove doprinose. Možete odabrati da koristite poslovne ključne reči i društvenog označavanja zajedno sa kontrolisane termine ili ne. SharePoint Server 2010 omogućava organizacijama Kombinovanje prednosti formalnih, kontrolisanih taksonomija sa dinamičkim pogodnostima društvenog označavanja na prilagođene načine.

Sledeći dijagram ilustruje kako različite vrste zasnovanu na sistemu SharePoint rešenja će možda zahtevati pristupi metapodatke na osnovu poslovne potrebe.

Fleksibilne konfiguracije kontrolisanih metapodataka

Vrh stranice

Pogodnosti kontrolisanih metapodataka

Postoji nekoliko pogodnosti u zapošljavanju kontrolisanih metapodataka na lokacijama u organizaciji:

Usaglašena upotreba metapodataka    Funkcije za kontrolisane metapodatke u SharePoint Server 2010 omogućavaju vam da biste primenili prilagodljive stepen kontrole metapodatke koji se dodaje sadržaj. Sa termina skupova i kontrolisane termine možete da uspostavite kontrolu nad tipa termina koji su dostupni za dodavanje sadržaja i možete da kontrolišete ko ima mogućnost da dodate nove termine. Takođe možete da ograničite upotrebu poslovne ključne reči na određenoj listi ključnih reči konfigurisanjem skup kao zatvorenu termina ključne reči.

Kada istim uslovima koriste dosledno više lokacija, je lakše da napravite bogate procesa ili rešenja koji se oslanjaju na metapodataka. Pored toga, korisničko iskustvo za rad sa metapodataka na lokacijama, u listama i bibliotekama, kao i u Office klijentske programe olakšava korisnicima lokacije da biste primenili dosledna metapodataka na njihov sadržaj.

Poboljšane mogućnost otkrivanja sadržaja    Kada sadržaja lokacijama u organizaciji imaju dosledan metapodataka, je lakše pronašli i pristup poslovnih informacija i podataka pomoću pretrage. Nove funkcije pretrage, kao što je tabla za sužavanje obima, koji prikazuje na levoj strani stranice sa rezultatima pretrage, omogućite korisnicima za filtriranje rezultata pretrage na osnovu metapodataka.

Tabla za sužavanje obima pretrage prikazuje metapodatke koji se mogu koristiti za filtriranje rezultata pretrage.

Vrh stranice

Pored toga, možete da konfigurišete navigaciju metapodataka za liste i biblioteke da biste omogućili korisnicima da biste kreirali dinamičku prikaze informacija na osnovu određenih metapodataka polja. Korisnicima možete da se krećete biblioteke tako što ćete fasciklu ili metapodaci izvedene tabele i su da zatim suziti obim rezultata pomoću dodatne ključnih filtera.

Kontrola navigacije za metapodatke

Vrh stranice

Povećana fleksibilnost    Funkcije kontrolisanih metapodataka olakšavaju administratori skladišta termina (ili druge osobe sa dozvolom za ažuriranje kontrolisanih metapodataka) da biste održali i prilagodite vaše metapodataka poslovne potrebe da se razvijaju. Možete da ažurirate skup termina lako u alatku za upravljanje skladištem termina i novi ili ažurirani uslovi automatski postaje dostupan za upotrebu gde god kontrolisani metapodaci kolone povezan sa da skup termina bude dostupan. Ako jedan termin objedinite više uslova, sadržaj koji je označen sa ovim uslovima se automatski ažurira da odražava ovu promenu. Možete da navedete više sinonima (ili oznake) za pojedinačne uslove. Ako je vaša lokacija multilingvalnoj, možete da navedete višejezičkim oznake za pojedinačne uslove.

Vrh stranice

Upravljanje metapodacima

Planiranje i konfigurisanje kontrolisanih metapodataka

Vaša organizacija možda ćete želeti da se uključite u neki stepen planiranje pre nego što počnete da koristite funkcije za kontrolisane metapodatke. Stepen planiranje potrebne proporcionalna više ili manje stepen formalno i kontrolu koju želite da nameće metapodataka.

Ako želite da omogućite korisnicima da doprinose vašoj taksonomiji, onda možete jednostavno imate korisnici dodaju ključne reči stavkama, a zatim ih organizovati u skupove termina po potrebi.

Ako vaša organizacija želi da koristi kontrolisanih termina postavlja da primenite unapred definisani formalno Taksonomija, a zatim ključne osobe zainteresovane sa drugih interesovanje strukturu taksonomije potrebno za saradnju za planiranje i razvoj skupove termina i termine koji će se koristiti. Više informacija o ovom planiranje procesa potražite u članku Planiranje termina i skupova termina. Za više informacija o konfigurisanju usluga kontrolisanih metapodataka aplikacije, pogledajte članak kontrolisane metapodatke administracija.

Nakon ključne osobe zainteresovane u organizaciji složili potrebne skupovima, možete da koristite alatku za upravljanje skladištem termina da uvezete ili kreiranje vaše skupovima termina i za upravljanje i održavanje termin postavlja kao korisnici početak rada sa metapodataka. Ako usluga kontrolisanih metapodataka aplikacija je konfigurisan za Web aplikaciju i ako ste administrator kolekcije lokacija ili skladištenje Administrator naznačenu termina, možete idite na alatku za upravljanje termina skladištenje tako što ćete izabrati stavku " Postavke lokacije " u meniju Radnje na lokaciji , a zatim izabrati termin skladištenje upravljanje u okviru Administracija lokacije.

Vrh stranice

Kreiranje i upravljanje skupovima termina

Alatke za upravljanje skladištem termina pruža kontrolu stabla možete da koristite da biste izvršili većinu zadataka. Vaša uloga korisnika za ovu alatku određuje koje zadatke koje možete izvršiti. Da biste radili u alatku za upravljanje skladištem termina, morate biti Administrator farme, Administrator skladišta termina ili osobi koja je označena kao upravljača grupom ili saradnika za skup termina. Detaljne informacije o ovim ulogama, pogledajte članak kontrolisane metapodatke uloge.

Da biste izvršili radnju na stavci u hijerarhiji, postavite pokazivač na ime aplikacije usluga kontrolisanih metapodataka, grupu, skup termina ili termin koji želite da izmenite, kliknite na strelicu koja se pojavljuje i zatim pomoću menija izaberite radnje koje želite.

Na primer:

Ako ste Administrator skladišta termina, možete da kreirate ili brisanje grupa u okviru usluga kontrolisanih metapodataka aplikacije.

Možete koristiti meni za kreiranje novih grupa.

Vrh stranice

Ako ste Administrator skladišta termina ili upravljač možete da kreirate, uvoz ili brisanje skupove termina u okviru grupe. Postavljanje saradnici termina možete da kreirate novi skupovima.

Koristite meni za kreiranje novog skupa termina.

Vrh stranice

Ako ste Administrator skladišta termina, menadžer grupe ili termin za postavljanje saradnik, možete da kreiranje ili Ponovna upotreba termina u skupu termina, kao i kopiranje, premeštanje ili brisanje skupa izabranog termina.

Meni koji prikazuje radnje koje možete preduzeti u vezi sa skupom termina

Vrh stranice

Ako ste Administrator skladišta termina, menadžer grupe ili termin za postavljanje saradnik, možete da Kreiraj kopiju, ponovo koristiti, objedinjavanje, neodobravanje, premeštanje ili brisanje pojedinačnih termina u skupu termina.

Koristite meni za upravljanje terminima u skupu termina.

Vrh stranice

Na svakom nivou hijerarhije, možete da konfigurišete određenih svojstava za grupu, skup termina ili termin pomoću okna sa svojstvima koja se prikazuje sa desne strane kontrole stabla skladište termina.

Na primer, ako konfigurišete skup termina, možete da koristite okno Svojstva da biste naveli detalje kao što su ime, opis, vlasnik, kontakte i zainteresovanima. Možete da navedete da li želite da bude otvorena ili zatvorena nove zapise sa korisnicima skup termina. Možete takođe da navedete da li želite da budu dostupne za označavanje skup termina. Ako odaberete da bi nedostupna za označavanje skup termina, zatim ga neće biti vidljiva za većinu korisnika. Ako je skup termina i dalje u razvoju, na primer, možete odabrati da biste u nedostupna za označavanje.

Okno "Svojstva" Alatke za upravljanje skladištem termina

Vrh stranice

Primenu metapodataka

Označavanje sadržaja sa kontrolisane termine

Ako kontrolisani metapodaci kolone dodala u tip sadržaja, listu ili biblioteku, vlasnika sadržaja možete da označite njihov sadržaj sa kontrolisane termine iz određene termina postavio uređivanje svojstava za stavke liste ili biblioteke, a zatim ažurirati odgovarajuća polja u obrascu za Uređivanje svojstava za stavku ili dokument. Kontrolisani metapodaci kolone se lako identifikovati zato što su prikazuju ikonu oznake koje se mogu koristiti da biste pokrenuli dijalog birača termina.

Ikona „Oznake“ u dijalogu „Uređivanje svojstava“

Vrh stranice

Birač termina možete da koristite da biste izabrali termina iz u hijerarhiji skupa termina. Ovo je korisno ako niste upoznati sa uslovima koje mogu biti dostupne. Ako skup termina konfigurisan tako da budu otvoreni i koloni kontrolisanih metapodataka za to dozvoljava za popunjavanje vrednosti, možete da imate opciju za dodavanje novog termina u skupu termina. Ili jednostavno možda imate opciju da biste poslali povratne informacije na naznačenu kontakt za skup termina.

Kontrolisane termine možete izabrati iz birača u vidu kontrole stabla.

Kada počnete da kucate termin koji želite, dostupni termini automatski predlažu vam osnovu počnete da kucate i možete da izaberete onaj koji želite. Možda ćete videti informacije u zagradama nakon termin koji ukazuje na skup termina ime i hijerarhije za termin. To može pomoći da odaberete neku od sličnih termina.

Kada počnete da kucate, predlažu vam se termini.

Ako duplirane ili sličnim uslovima predlažu, možda ćete takođe moći da biste videli opisni tekst koji je Administrator skladišta termina konfigurisan za termin da pomogne korisnicima, izaberite odgovarajuće opcije.

Tekst objašnjenja pomaže korisnicima da izaberu ispravni termin.

Vrh stranice

Označavanje sadržaja sa poslovne ključne reči

Ako kolone sa poslovnim ključnim rečima je dodat u tip sadržaja, listu ili biblioteku, a zatim sadržaja vlasnici (ili osobe koje imaju dozvole "doprinos" za listu ili biblioteku) možete označiti sadržaj sa dostupne kontrolisane termine ili ključne reči za uređivanje svojstava za stavke liste ili biblioteke i upisivanjem ključne reči koje žele u polju Poslovne ključne reči . Ako postoji podudarni ili sličnih termina, on će biti predloženi i možete da ga izaberete. Ili možete da dodate novu ključnu reč, ako skup termina ključne reči koje je konfigurisan da budu otvoreni za nove termine. Polje "poslovne ključne reči" je sa više vrednosti, tako da možete da dodate više ključnih reči stavke.

Kada počnete da kucate ključnu reč, predlažu vam se dostupni termini i postojeće ključne reči.

Vrh stranice

Označavanje sadržaja sa društvene oznake

Ako funkcija društvenog označavanja omogućena, možete da označite sadržaja na SharePoint lokaciji koji će vam biti smisleno ili najinteresantnije. Da biste označili stranice, možete da koristite ikone oznaka koja se prikazuje na vrhu stranice.

Dugme „Društvena oznaka“ za stranicu

Označavanje dokumenata ili stavki liste, možete da koristite komandu oznaka koja se prikazuje na kartici " Biblioteka ili Lista " na traci.

Komanda „Društvena oznaka“ na kartici „Lista“ ili „Biblioteka“ na traci

Kada počnete da kucate oznaku ili oznake koje želite da primenite, možete izabrati iz postojeće ključne reči ili kontrolisane termine ili možete da dodate nove ključne reči, ako skup termina ključne reči koje se otvara.

Predlozi za kucanje unapred u dijalogu „Društvena oznaka“

Takođe imate opciju označavanja sadržaja na spoljnim lokacijama, kao što su druge intranet ili internet lokacije, tako što ćete dodati SharePoint oznake i beleške alatkama pregledača. Za više informacija o označavanju spoljne lokacije, pogledajte članak Prvi koraci uz vašu lokaciju.

Više informacija o funkcijama društvenog označavanja potražite u temama Upotreba oznaka i beležaka za deljenje informacija sa kolegama .

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×