Uvod u kontrole

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Sve Microsoft Office InfoPath obrasci koje korisnici popunjavaju se zasnivaju na osnovnom predlošku obrasca. Predložak obrasca određuje kako dobijeni oblik i ponaša.

Kada popunjavanje obrazaca, korisnici unose podatke tako što ćete otkucati u okvirima za tekst, izabrati stavke na listi, izbor polja za potvrdu i izvršavanje drugih radnji. Na Grafički objekti korisničkog interfejsa koje korisnici upotrebljavaju se nazivaju kontrole. Koristite kontrole za prikaz podataka ili izbora, izvršavanje radnje ili olakšati čitanje obrasca korisničkog interfejsa.

Pored standardne kontrole, kao što su okviri za tekst i okviri sa listom, InfoPath sadrži brojne nove kontrole, kao što su ponavljajuće tabele, grupe izbora i opcionalni odeljci. Ove tipove kontrola omogućavaju vam da dizajnirate fleksibilne obrazac koji je prilagođen korisnicima. Na primer, u predlošku obrasca izveštaja o troškovima možete da koristite ponavljajuću tabelu da biste dozvolili korisnicima da unesu samo onoliko stavki troškova koliko su im potrebne.

Informacije koje korisnici unose u kontrolu se skladište u obrasca izvor podataka. Prilikom dizajniranja predloška obrasca, obično koristite okno zadatka kontrole da biste umetnuli kontrole, iako možete da umetnete i kontrole tako što ćete prevući polja i grupe iz okna zadataka " Izvor podataka " u predložak obrasca.

Možete da prilagodite izgled kontrole, uključujući font, boju i poravnavanje teksta unutar kontrole, podrazumevana vrednost kontrole ima i tip podatka, a druga svojstva kao što su Ekranska napomena koji se pojavljuje kada korisnik Zadrži pokazivač miša na polju kontrola. Takođe možete da prilagodite ponašanje kontrole, kao što je mogućnost filtriranja informacija ili odgovaranje na pravila.

Savet: Da biste prikazali svojstva za kontrolu, kliknite dvaput na kontrolu u predlošku obrasca.

U ovom članku

Kontrole i izvor podataka

Načini za Umetanje kontrole u predlošku obrasca

Tipovi kontrola

Pitanja kompatibilnosti

Uklanjanje kontrole iz predloška obrasca

Kontrole i izvor podataka

Povezana sa skoro svih kontrola u InfoPath obrasca ili povezana sa izvor podataka predloška obrasca. Većina kontrole, uključujući okvire za tekst, polja za potvrdu i okviri sa listom, su povezane sa poljima u izvoru podataka. Ako je kontrola nije povezana sa izvorom podataka ili ako je nepravilno, povezana informacije koje su unete u kontrolu nije moguće sačuvati ispravno u osnovnoj datoteci obrasca (.xml).

Kada dizajnirate u InfoPath predložak obrasca, možete odabrati da li će se polja u izvoru podataka automatski kreirati svaki put kada umetnete kontrolu ili ćete ručno povezati svaku kontrolu sa postojećim poljem sami.

U sledećem primeru, dizajner obrasca umetnuli okvir za tekst " Prezime " u predlošku obrasca. Okvir za tekst je povezan sa poljem "prezime" u izvoru podataka predloška obrasca.

Relationship between control on form template and field in data source

Kada popunite obrazac zasnovan na tom predlošku, korisnik unese njegovo ili njeno ime u okvir za tekst Prezime . InfoPath čuva podatke kao Extensible Markup Language (XML), kao što je prikazano na sledećoj slici.

Data entered in the text box is saved as XML

Zajedno, tip kontrole polja i njegove povezane određuju tip informacija koje korisnici mogu da unose u kontrolu, kao i način na koji korisnici mogu da unose te informacije. Na primer, ako imate kontroli odabirača datuma u predlošku obrasca koja je povezana sa poljem sa datum tip podatka, zatim korisnici mogu da unose samo datume u tu kontrolu. Ako korisnici pokušaju da unesu druge podatke, kao što su imena ili adrese, u tu kontrolu, InfoPath će prikazati grešku u validaciji podataka.

Napomena: Pored glavni izvor podataka za predložak obrasca, možete da kreirate podatke za povezivanje sa XML dokumente, baze podataka, Web services, i Microsoft Windows SharePoint Services bibliotekama i listama. Ovi podaci za povezivanje dovesti do pomoćnih izvora podataka koji se mogu koristiti za popunjavanje okvira sa listom opcija i obezbedite vrednosti za okvire za tekst i druge kontrole.

Vrh stranice

Načini za Umetanje kontrole u predlošku obrasca

Prilikom dizajniranja predloška obrasca, možete da koristite okno zadatka kontrole da biste umetnuli kontrole. Možete odabrati da kreirate izvor podataka predloška obrasca automatski kada umetnete kontrolu u kojoj slova polja ili grupe automatski će se kreirati u izvoru podataka za svaku kontrolu koju ste dodali. Alternativno, možete odabrati da povežete svaku kontrolu sa postojećim poljem ili grupe u izvoru podataka predloška obrasca. Ako izaberete ovu opciju, bićete upitani da izaberete polja ili grupe iz izvora podataka kada umetnete kontrolu.

Savet: Da biste se prebacivali između automatsko kreiranje izvora podataka i povezivanje kontrola sa postojećim poljem ili grupe, koristite u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka kontrole .

Takođe možete da umetnete kontrole tako što ćete prevući polja i grupe iz okna zadataka " Izvor podataka " u predlošku obrasca. Svaki put kada prevučete polja ili grupe u predložak obrasca InfoPath predlaže kontrolu koja najviše odgovara polja ili grupe. Na primer, ako polje sadrži tip podataka datum, InfoPath predlaže odabirača datuma.

Vrh stranice

Tipovi kontrola

Okno zadatka kontrole sadrži više od 30 različitih kontrola koje možete da dodate u predložak obrasca. Ove kontrole mogu da se grupišu u sledećim kategorijama:

 • Standardne kontrole

 • Ponavljajuće i opcionalne kontrole

 • Kontrole slika i datoteka

 • Dodatne kontrole

 • Prilagođene kontrole

U sledećim tabelama opisuju svrhu svake kontrole.

Standardne kontrole

Standardne kontrole obuhvataju kontrole koje obično koristite za prikupljanje i prikazivanje informacija. Ove kontrole spadaju okvira za tekst, okvira sa listom opcija, polja za potvrdu i dugmad.

Kontrola

Icon

Opis

Okvir za tekst

Slika dugmeta

Najčešće korišćene kontrolu u obrascu. Korisnici mogu da unose bilo koji tip neoblikovanog teksta u okvir za tekst, kao što su rečenica, imena, brojeva, datuma i vremena. Okviri za tekst ne može da sadrži oblikovani tekst.

Okvir za obogaćeni tekst

Slika dugmeta

Kontrola koja može da sadrži oblikovani tekst, uključujući podebljano i tekst napisan kurzivom i različitih fontova, veličina fonta i boje fonta. Pored toga, korisnici mogu da umetnu slike, liste i tabele u okvir za obogaćeni tekst.

Okvir padajuće liste

Button Image

Kontrola koja korisniku nudi listu izbora unutar okvira. Da biste izabrali stavku sa liste, kliknite na strelicu da biste otvorili listu izbora. Možete birati sa liste koju ste kreirali ručno, iz vrednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrednosti koji nastaju iz podataka za povezivanje sa XML dokument, baze podataka, Web usluzi ili SharePoint biblioteka ili lista.

Combo box

Button Image

Kontrola koja korisniku sa liste izbora u polju sa koje korisnici izaberite odgovarajuću stavku ili otkucajte sopstvenu. Možete birati sa liste koju ste kreirali ručno, iz vrednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrednosti koji nastaju iz podataka za povezivanje sa XML dokument, baze podataka, Web usluzi ili SharePoint biblioteka ili lista.

Okvir sa listom

Slika dugmeta

Kontrola koja korisniku nudi listu izbora unutar okvira sa koje korisnici izaberite odgovarajuću stavku. Možete birati sa liste koju ste kreirali ručno, iz vrednosti u izvoru podataka obrasca ili iz vrednosti koji nastaju iz podataka za povezivanje sa XML dokument, baze podataka, Web usluzi ili SharePoint biblioteka ili lista.

Birača datuma

Button image

Kontrola koja sadrži polje gde korisnici mogu da se upišu datume i "Kalendar", koja omogućava korisnicima da izaberu datuma.

Polje za potvrdu

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisnicima da biste podesili da/ne ili tačno/netačno vrednosti dodavanjem ili uklanjanjem potvrde iz mali kvadratić.

Dugme opcije

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisnicima da potvrdite izbor iz skupa ograničene izbore. Kada se izabere jedno dugme opcije u grupi, dugmad druge opcije su prazni. Grupu dugmadi opcije je povezana sa jednim poljem u izvoru podataka, a svako dugme opcije čuva neku drugu vrednost u tom polju.

Button

Button image

Kontrola koja se može koristiti za prosleđivanje obrasca ili upita u bazu podataka, između ostalog. Dugme možete da povežete sa pravilima ili prilagođenim kodom koji se pokreće kada korisnik klikne na dugme.

Section

Button Image

Kontrola koja sadrži druge kontrole. Odeljke možete da uključite bilo koje kontrole navedene u oknu zadatka kontrole , uključujući druge odeljke.

Ponavljajuće i opcionalne kontrole

Ponavljajuće i opcionalne kontrole obuhvataju kontrole liste, ponavljajuće tabele, ponavljajuće sekcije i opcionalni odeljci. Ove kontrole omogućavaju korisnicima da biste umetnuli stavke liste, redove, skupove zapisa i opcionalne informacije kada popunjavanje obrasca.

Kontrola

Icon

Opis

Opcionalni odeljak

Button image

Kontrola koja sadrži druge kontrole i je koristan za uključivanje dodatnih informacija koje nisu neophodne za sve korisnike za popunjavanje. Prilikom popunjavanja obrasca koji sadrži opcionalni odeljak, korisnici mogu da odaberu da li želite da uključite opcionalni odeljak u obrascu.

Koji se ponavljaju

Button Image

Kontrola koja sadrži druge kontrole i je koristan i za predstavljanje podataka zasnovanih na zapis, kao što su zaposleni zapisi u bazi podataka. Kada popunite obrazac koji sadrži ponavljajuće sekcije, korisnici mogu da dodaju dodatne pojavljivanja ponavljajuće sekcije.

Ponavljajuća tabela

Slika dugmeta

Kontrola koja prikazuje informacije koje se ponavljaju u tabelarnom strukturom. Svaka stavka se pojavljuje u novi red u ponavljajućoj tabeli. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici mogu Dodavanje ili brisanje redova u ponavljajućoj tabeli po potrebi. Ponavljajuća tabela može da sadrži druge kontrole.

Horizontalnu ponavljajuću tabelu

Slika dugmeta

Kontrola koja prikazuje informacije koje se ponavljaju u tabelarnom strukturom. Svaka stavka se pojavljuje u novoj koloni ponavljajuće tabele. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici mogu Dodavanje ili brisanje kolone u ponavljajućoj tabeli po potrebi. Horizontalne ponavljajuće tabele mogu sadržati druge kontrole.

Mastera/detalja

Slika dugmeta

Kontrola koja je zapravo skup koje se ponavljaju kontrole koje su direktno povezane jedni drugima. Kontrola mastera je uvek ponavljajuća tabela, a kontrola detalja može biti ponavljajuća tabela ili ponavljajuće sekcije. Mastera/detalja kontrole pomoći korisnicima efikasnije rade sa velikim količinama podataka. Na primer, ako vaš predložak obrasca prikazuje podatke o zaposlenima baze podataka, možete da navedete da samo podskup informacija o svakom zaposlenom bi trebalo da se pojavljuju u kontroli mastera. Zatim, kada korisnik izabere zapis (red) u kontroli mastera, kontrola detalja možete da prikažete detaljnije informacije o zaposlenom.

Lista sa znakovima za nabrajanje

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisnicima da biste dodali ili izbrisali sa znakovima za nabrajanje listu stavki u obrascu po potrebi. Kontrole liste sa znakovima za nabrajanje su dobar način za dodavanje jednostavnog teksta u predlošku obrasca ponavlja, kao što je lista stavki radnje u dnevni red sastanka.

Numerisana lista

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisnicima da biste dodali ili izbrisali stavke numerisane liste u obrascu po potrebi. Kontrole numerisane liste su korisne za dodavanje jednostavnog teksta koji se ponavlja i označava neku vrstu naloga, kao što je lista stavki dnevnog reda na sastanku predlošku obrasca dnevnog reda.

Čist liste

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisnicima da biste dodali ili brisanje stavki liste u obrascu po potrebi. Kontrole obične liste su korisne za dodavanje jednostavnog teksta u predlošku obrasca zahteva ponavlja, kao što je lista imena učesnika u sastanku.

Okvir sa listom za višestruki izbor

Button image

Kontrola koja korisniku sa liste izbora koji se pojavljuju kao listu polja za potvrdu. Korisnicima možete da izaberete koliko polja za potvrdu po potrebi, a čak i moći ćete da dodate prilagođene stavke, u zavisnosti od toga kako je dizajniran predloška obrasca.

Kontrole slika i datoteka

Predložak obrasca možete da dizajnirate tako da korisnici mogu da umetnu datoteke priloga ili slika kada popunjavaju obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca. Pored toga, korisnici koji popunjavaju InfoPath obrazaca na Tablet PC-ju je njegova specijalno mastilo kontrole slike koja omogućava da ih kreirate i sačuvate crteža perom.

Kontrola

Icon

Opis

Prilog datoteke

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisnicima da priložite datoteke obrazaca. Svaka kontrola priloga datoteke dozvoljava jednu datoteku da bude povezan i možete da ograničite tip datoteke, ako je potrebno. Ako korisnici želite da priložite više datoteka, možete da umetnete kontrolu priloga datoteke u kontrolu ponavljajuće.

Slika

Button image

Kontrola koja može da se uključi u predlošku obrasca kao element statične, kao što su naslov ili pozadina, ili da dozvoli korisnicima da biste umetnuli sliku kao deo obrasca. Kontrole slike možete da skladištite slike na samom obrascu ili da uskladištite adresu (URL) koja upućuje na sačuvanu lokaciju slike.

Mastilo slike

Slika dugmeta

Kontrola koja omogućava korisnicima Tablet PC-ju da biste dodali crteža perom obrasce, u okviru sama kontrola ili iznad slike u pozadini.

Dodatne kontrole

Napredne kontrole su kontrole koje se koriste manje često standardne kontrole ili samo u posebnim okolnostima.

Kontrola

Icon

Opis

Hyperlink

Slika dugmeta

Kontrola koja se može koristiti za povezivanje sa URL adresom. Na primer, predložak obrasca koji prikazuje informacije o listi proizvoda može sadržati hiperveze ka informacije o proizvodu Veb stranice. Kontrole hiperveze možete postaviti pokazivač bilo koje veb serveru ili na intranetu ili internetu.

Polje za izraz

Slika dugmeta

Kontrole samo za čitanje teksta. Možete da koristite polja za izraz za prikaz teksta samo za čitanje, prikaz vrednosti neke druge kontrole u obrascu ili kreiranje formula na osnovu XPath izraze.

Vertikalna oznaka

Slika dugmeta

Samo za čitanje tekst oznake koji se pojavljuje na 90 stepeni u predlošku obrasca. Vertikalne oznake se često koriste kao zaglavlja kolona u ponavljajuće tabele.

Oblast pomeranja

Slika dugmeta

Kontrola koja sadrži druge kontrole, zadržava fiksnu veličinu i sadrži trake za pomeranje tako da korisnici možete da se pomerate da biste videli informacije koje se ne vide. Oblasti za pomeranje su posebno korisni kada odeljak obrasca sadrži mnogo podataka, a korisnici ne morate da ga vidite sve odjednom.

Horizontalna oblast

Button Image

Kontrola koja sadrži druge kontrole i koja može da se koristi da biste postavili druge kontrole tako što ćete zajedno u predlošku obrasca.

Izbor grupe

Slika dugmeta

Kontrola koja sadrži dve ili više sekcija koje sadrže druge kontrole. Svaki odeljak izbora u grupi izbora služi kao jednu opciju u skupu ograničene izbore. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici možete da zamenite sekciju sa podrazumevanim izborom različitih izbora odeljka. Na primer, na predložak obrasca zahteva za zadatak možete da koristite izbor grupe da biste dozvolili korisnicima da biste uneli broj telefona kod kuće ili broj telefona na poslu za reference.

Grupa koja se ponavlja izbora

Slika dugmeta

Kontrola koja prikazuje dva ili više elementom u ponavljajućem prikazu. Prilikom popunjavanja obrasca, korisnici mogu dodavanje, brisanje ili zamena dodatne ponavljajuće grupe izbora, po potrebi. Na primer, u predlošku obrasca informacije o zaposlenom ponavljajuće grupe izbora možete da koristite da biste omogućili korisnicima da unesete više kontakata za hitne slučajeve. Za svaki kontakt korisnika možete da zamenite Kućna adresa informacije informacije o adresi rad.

Izbor odeljka

Slika dugmeta

Kontrola koja sadrži druge kontrole koje bi trebalo da uvek se pojave unutar grupe izbora ili ponavljajuće grupe izbora. Elementom su korisne kada morate da dodate više izbora u postojeću grupu izbora. Ako ste umetnuli izbor odeljka bilo gde osim u grupi izbora, InfoPath automatski umeće odeljak izbora unutar nove grupe izbora.

Rekurzivne koji se ponavljaju

Slika dugmeta

Kontrola koja sadrži druge kontrole i može umetnuti u samu. Ponavljajuće sekcije rekurzivna možete da koristite da biste kreirali hijerarhijsku sadržaj, kao što je prikaz strukture.

Prilagođene kontrole

Možete da koristite čarobnjak za dodavanje prilagođenih kontrola za kreiranje prilagođenih kontrola, uključujući Microsoft ActiveX kontrole i predloška, dostupne u programu InfoPath. Prilagođene kontrole koja nije uključen u programu InfoPath podrazumevano je.

Kontrola

Opis

Deo predloška

Prilagođeni skup kontrola koji sadrži raspored, postavke svojstava i nekih aspekata ponašanja kontrole, koji se mogu sačuvati za ponovnu upotrebu u više predložaka obrasca. Nakon kreiranja predloška obrasca, koristite čarobnjak za dodavanje prilagođenih kontrola za uvoz komponente predloška u režim dizajna tako da možete da ga koristite u predlošku obrasca.

ActiveX kontrola

Kontrola koja se ne nalazi u programu InfoPath, ali se može dodati u okno zadatka kontrole . Možete da odaberete iz postojećih ActiveX kontrola koje su registrovane na računaru ili možete da koristite prilagođene kontrole koje ste kreirali u skladu sa određenim poslovnim potrebama. Na primer, ako kreirate predloške obrazaca za finansije, možete razviti ActiveX kontrolu koja omogućava akcija informacije budu prikazani u predlošku obrasca. Kada kreirate ili pronađete ActiveX kontrole, možete da koristite čarobnjak za dodavanje prilagođenih kontrola da biste uvezli kontrolu u režimu za dizajniranje tako da možete da ga koristite u predlošku obrasca.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati određene kompatibilnosti režim za dizajniranje predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Kada predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem bude objavljena na serveru na InfoPath Forms Services, a zatim omogućenih za pregledač, obrasce zasnovane na predlošku obrasca se prikazuje u Veb pregledaču. Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, neke kontrole nisu dostupne u oknu zadatka kontrole , zato što ih nije moguće prikazati u Veb pregledaču. Sledeće kontrole nisu podržane u predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem:

 • Combo box

 • Okvirima sa listom za višestruki izbor

 • Kontrole mastera/detalja

 • Sa znakovima za nabrajanje, numerisane, i kontrole obične liste

 • Slike i zapise perom kontrole slike

 • Mastilo kontrole slike

 • Vertikalne oznake

 • Oblasti za pomeranje

 • Horizontalne oblasti

 • Horizontalne ponavljajuće tabele

 • Grupa izbora, ponavljajuće grupe izbor i kontrola odeljak izbora

 • Ponavljajuće Rekurzivne sekcije

 • ActiveX kontrole

Takođe možete odabrati da dizajnirate Microsoft Office InfoPath 2007 predloške obrazaca koji su kompatibilni sa programom Microsoft Office InfoPath 2003. Predlošci obrazaca kompatibilni sa prethodnim verzijama, sa kombinovanim okvirima i okviri sa listom za višestruki izbor nisu podržane. Kada korisnici otvore predložak obrasca u programu InfoPath 2003, kombinovanim okvirima se pojavljuju kao Okviri padajuće liste, a okviri sa listom za višestruki izbor opcija se pojavljuju kao liste sa znakovima za nabrajanje.

Ako imate određeni deo predloška obrasca koji želite da upotrebite u drugih predložaka obrazaca, možete da dizajnirate predloška. Tipična Komponenta predloška sastoji se od kontrole i izvora podataka i može da sadrži i funkcije kao što su podaci za povezivanje, validacije podataka i pravila. U komponentama predložaka, ActiveX kontrole nisu podržane i samim tim skriveni u oknu zadatka kontrole . Pored toga, ako dizajniranja predloška pregledača, imate pristup manje kontrole i opcije nego da li ste bili dizajniranje komponente predloška isključivo za upotrebu u programu InfoPath.

Vrh stranice

Uklanjanje kontrole iz predloška obrasca

Da biste uklonili kontrolu iz predloška obrasca, izaberite kontrolu, a zatim pritisnite taster DELETE. Kada uklonite kontrolu, polje koje je povezano sa kontrolom ostaje u izvoru podataka. Međutim, obrazac koji je zasnovan na tom predlošku neće se prikazati podatke koji su uskladišteni u ovom polju. Da biste prikazali podatke, kontrolu povežete sa poljem.

Ako želite da povežete različite kontrolu sa poljem, umesto brisanje kontrole, možete da promenite kontrole u drugi tip. Učinite tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na kontrolu, kliknuti na dugme Promeni u, a zatim izabrati jednu od opcija u meniju. U meniju prikazuje samo one tipove kontrola koje mogu biti povezane sa ovaj tip polja.

Changing an existing control to a different type

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×