Uvod u Excel Starter

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Excel Starter 2010 je program za unakrsne tabele koji je dizajniran za svakodnevne zadatke, kao što su postavljanje budžeta, održavanje liste adresa ili praćenje liste sa stavkama zaduženja. Excel Starter je sastavni deo programa Microsoft Office Starter 2010 i dolazi unapred učitan na računaru.

Excel Starter 2010 je po izgledu veoma sličan programu Microsoft Excel 2010. Ako niste ranije koristili interfejs trake i prikaz „Backstage“, Excel Starter vam omogućava da se naviknete na novi interfejs pre nego što program nadogradite na Excel 2010.

Excel Starter se razlikuje od kompletne verzije programa Excel po tome što uključuje prikaz reklama i po tome što ne podržava napredne funkcije kompletne verzije programa Excel. Ako otkrijete da želite više funkcija, program možete nadograditi na Excel 2010 direktno iz programa Excel Starter 2010. Jednostavno izaberite stavku Kupovina na kartici Početak na traci.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Otvaranje i razgledanje programa Excel Starter

Kreiranje nove radne sveske

Čuvanje radne sveske

Unos podataka

Učine da izgleda dobro

Kopiranje, premeštanje ili brisanje podataka

Promena redosleda

Filtriranje dodatnih informacija

Izračunavanje podataka pomoću formula

Kreiranje grafikona za podatke

Štampanje

Deljenje pomoću e-pošte ili veba

Preuzimanje dodatne pomoći

Otvaranje i razgledanje programa Excel Starter

Otvorite Excel Starter pomoću dugmeta „Windows Start“.

 1. Kliknite na dugme Start Dugme „Start“ . Ako Excel Starter nije uključen u listu programa koje vidite, izaberite stavku Svi programi, a zatim stavku Microsoft Office Starter.

 2. Izaberite stavku Microsoft Excel Starter 2010.

  Pojaviće se polazni ekran programa Excel Starter i prikazaće praznu unakrsnu tabelu. U programu Excel Starter unakrsna tabela se zove radni list, a radni listovi su uskladišteni u datoteci zvanoj radna sveska. Radne sveske mogu da imaju više radnih listova.

Excel Starter

1. Kolone (koje su označene slovima) i redovi (koji su označeni brojevima) sačinjavaju ćelije radnog lista.

2. Odabirom kartice Datoteka otvoriće se prikaz „Backstage“ radne sveske, u kom možete da otvarate i čuvate datoteke, preuzimate informacije o trenutnoj radnoj svesci i izvršavate druge zadatke koji nisu neophodno vezani za sadržaj radne sveske, kao što su štampanje ili slanje kopije radne sveske e-poštom.

3. Svaka kartica na traci prikazuje komande koje su grupisane po zadacima. Verovatno ćete najčešće koristiti karticu Početak kad budete unosili i oblikovali podatke. Da biste u radni list dodali tabele, grafikone, slike ili drugu grafiku, koristite karticu Umetni. Da biste prilagodili margine i raspored, posebno za štampanje, koristite karticu Raspored stranice. Koristite karticu Formule da biste izvršavali izračunavanja podataka u radnom listu.

4. Okno duž Excel Starter prozora uključuje veze ka pomoći i prečice ka predlošcima i clip art objektima kako bi vam omogućili početak rada pri kreiranju radnih svezaka za određene zadatke, kao što su upravljanje listom članstva ili praćenje troškova. Okno takođe prikazuje reklame i vezu ka kupovini punog izdanja sistema Office.

Vrh Stranice

Kreiranje nove radne sveske

Kad kreirate radnu svesku u programu Microsoft Excel Starter 2010, možete da počnete ispočetka ili da krenete od predloška, pri čemu je deo posla već urađen za vas.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Novo.

  New

 2. Ako želite da počnete sa ekvivalentom prazne koordinatne mreže, izaberite stavku Prazna radna sveska.

  Prazna radna sveska

  Ako želite da počnete sa radom na određenom tipu radne sveske, odaberite jedan od predložaka koji je dostupan na lokaciji Office.com. Birajte između budžeta, planera događaja, listi članstava i drugih.

  Predlošci

 3. Excel Starter će otvoriti praznu radnu svesku ili predložak koji će biti spremni za dodavanje podataka.

Vrh Stranice

Čuvanje radne sveske

Radni list morate da sačuvate kad prekidate ili napuštate rad kako ne biste izgubili svoje podatke. Kad sačuvate radni list, Excel Starter kreira datoteku pod imenom radna sveska, koja je uskladištena na računaru.

 1. Kliknite na dugme Sačuvaj Dugme „Sačuvaj“ na priručnoj traci.

  (Tasterska prečica: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.)

  Ako je radna sveska već sačuvana kao datoteka, sve promene koje unesete će automatski biti sačuvane u radnoj svesci tako da možete da nastavite sa radom.

 2. Ako je ovo nova radna sveska koju još niste sačuvali, otkucajte njeno ime.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Više informacija o imenovanju i čuvanju radnih svazaka potražite u članku Brzi start: Čuvanje radne sveske.

Vrh stranice

Unos podataka

Da biste radili sa podacima na radnom listu, prvo morate da unesete podatke u ćelije na radnom listu.

 1. Kliknite na ćeliju i u njoj otkucajte podatke.

 2. Pritisnite taster ENTER ili TAB da biste se premestili u sledeću ćeliju.

  Savet     Da biste podatke uneli u novi red u ćeliji, unesite prelom reda tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+ENTER.

 3. Da biste uneli niz podataka, kao što su dani, meseci ili progresivni brojevi, otkucajte početnu vrednost u ćeliju, a zatim u sledeću ćeliju otkucajte vrednost da biste ustanovili obrazac.

  Na primer, ako želite niz 1, 2, 3, 4, 5..., otkucajte 1 i 2 u prve dve ćelije.

  Izaberite ćelije koje sadrže početne vrednosti i regulator za popunjavanje Pokazivač za popunjavanje prevucite preko opsega koji želite da popunite.

  Savet    Da biste popunjavanje izvršili rastućim redosledom, prevucite ga nadole ili nadesno. Da biste popunjavanje izvršili opadajućim redosledom, prevucite ga nagore ili nalevo.

Vrh stranice

Učine da izgleda dobro

Tekst i ćelije možete oblikovati tako da radni list izgleda kako vi želite.

 • Da biste prelomili tekst u ćeliji, izaberite ćelije koje želite da oblikujete i na kartici Početak, u grupi Poravnavanje kliknite na dugme Prelomi tekst.

  Prelomi tekst

 • Da biste prilagodili širinu kolona i visinu redova kako bi se sadržaj ćelije automatski uklopio, izaberite kolone ili redove koje želite da promenite i na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na dugme Oblikuj.

  Grupa ćelija

  U odeljku Veličina ćelije izaberite stavku Automatski uklopi širinu kolone ili Automatski uklopi visinu reda.

  Savet    Da biste brzo izvršili automatsko uklapanje za sve kolone ili redove na radnom listu, kliknite na dugme Izaberi sve i dvaput kliknite na neku od granica između dva naslova kolone ili reda.

  Select All button

 • Da biste promenili font, izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da oblikujete i na kartici Početak, u grupi Font izaberite željeni format.

  Slika trake u programu Excel

 • Da biste primenili oblikovanje brojeva, kliknite na ćeliju koja sadrži brojeve koje želite da oblikujete, a zatim na kartici Početak, u grupi Broj postavite pokazivač miša na stavku Opšte, a zatim izaberite željeni format.

  Slika trake u programu Excel

Dodatnu pomoć za unos i oblikovanje podataka potražite u članku brzi start: oblikovanje brojeva u radnom listu.

Vrh stranice

Kopiranje, premeštanje ili brisanje podataka

Komande Iseci, Kopiraj i Nalepi možete koristiti da biste premestili ili kopirali redove, kolone ili ćelije. Da biste ih kopirali, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C za korišćenje komande Kopiraj. Da biste ih premestili, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X za korišćenje komande Iseci.

 1. Izaberite redove, kolone ili ćelije koje želite da kopirate, premestite ili izbrišete.

  Da biste izabrali red ili kolonu, izaberite naslov reda ili kolone.

  Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Da biste izabrali ćeliju, kliknite na nju. Da biste izabrali opseg ćelija, kliknite na njih i prevucite ih ili kliknite na njih i koristite tastere sa strelicama držeći istovremeno taster SHIFT.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali ili kombinaciju tastera CTRL+X da biste isekli.

  Ako želite da izbrišete red ili kolonu, pritiskom na taster DELETE dok su red ili kolone izabrane izbrisaćete sadržaje, ostavljajući prazan red ili ćeliju. Da biste izbrisali red ili kolonu, pritisnite desnim tasterom miša na naslov reda ili kolone, a zatim izaberite stavku Izbriši red ili Izbriši kolonu.

  Napomena    Program Excel prikazuje animiranu pokretnu ivicu oko ćelija koje su isečene ili kopirane. Da biste otkazali pokretnu ivicu, pritisnite taster ESC.

 3. Postavite kursor na mesto gde želite da kopirate ili premestite ćelije.

  Da biste kopirali ili premestili red ili kolonu, izaberite naslov reda ili kolone koji prati mesto u koje želite da umetnete kopiran ili isečen red ili kolonu.

  Da biste kopirali ili premestili ćeliju, izaberite ćeliju u koju želite da nalepite kopiranu ili isečenu ćeliju.

  Da biste kopirali ili premestili opseg ćelija, u oblasti lepljenja izaberite ćeliju u gornjem levom uglu.

 4. Nalepite podatke u novoj lokaciji.

  Kada su u pitanju redovi i kolone, kliknite desnim tasterom miša na naslov reda ili kolone u novoj lokaciji, a zatim kliknite na komandu Umetni.

  Za ćeliju ili opseg ćelija pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V. Kopirane ili isečene ćelije zamenjuju ćelije na novoj lokaciji.

Više informacija o kopiranju i lepljenju ćelija potražite u članku Premeštanje ili kopiranje ćelija i sadržaja ćelija

Vrh stranice

Promena redosleda

Kad u radnom listu sortirate informacije, podatke možete da vidite na željeni način i brzo pronađete vrednosti.

Izbor podataka za sortiranje    

Koristite miš ili tastaturu da biste izabrali opseg podataka, na primer A1:L5 (više redova i kolona) ili C1:C80 (jedna kolona). Opseg može da obuhvati naslove koje ste kreirali da biste identifikovali kolone ili redove.

Primer izabranih podataka radi sortiranja u programu Excel

Da biste sortirali dvoklikom, izaberite stavku Sortiraj i filtriraj, a zatim izaberite jedno od dugmadi Sortiraj.

Sortiranje

 1. Izaberite jednu ćeliju u koloni koju želite da sortirate.

 2. Kliknite na gornje dugme da biste sortirali podatke rastućim redosledom (od A do Z ili od najmanjeg broja ka najvećem).

 3. Kliknite na donje dugme da biste sortirali podatke opadajućim redosledom (od Z do A ili od najvećeg broja ka najmanjem).

Vrh stranice

Filtriranje dodatnih informacija

Filtriranjem informacija u radnom listu vrednosti možete brzo pronaći. Više kolona podataka je moguće filtrirati. Pored onog što želite da vidite, možete kontrolisati i ono što želite da isključite.

 1. Izbor podataka koje želite da filtrirate

  Primer izabranih podataka radi sortiranja u programu Excel

 2. Na kartici Početak u grupi Uređivanje izaberite stavku Sortiranje i filtriranje i kliknite na dugme Filtriraj.

  Filtriranje

 3. Kliknite na strelicu Padajuća strelica filtera u zaglavlju kolone da biste prikazali listu u kojoj možete da birate opcije filtriranja.

  Napomena    U zavisnosti od tipa podataka u koloni, Excel Starter prikazuje na listi stavku Filteri za brojeve ili stavku Filteri za tekst.

Dodatnu pomoć za filtriranje potražite u članku Brzi start: Filtriranje podatka pomoću automatskog filtriranja.

Vrh stranice

Izračunavanje podataka pomoću formula

Formule predstavljaju jednačine koje mogu da izvršavaju izračunavanja, dobijaju informacije, manipulišu sadržajima drugih ćelija, testiraju stanja i još mnogo toga. Formula uvek započinje znakom jednakosti (=).

Formula

Opis

=5+2*3   

Dodaje 5 proizvodu brojeva 2 i 3.

=SQRT(A1)   

Koristi funkciju SQRT za dobijanje kvadratnog korena vrednosti iz ćelije A1.

=TODAY()   

Daje tekući datum.

= IF(A1>0)   

Proverava ćeliju A1 da bi utvrdila da li sadrži vrednost veću od 0.

Izbor ćelije i početak kucanja   

Da biste pokrenuli formulu, u ćeliji otkucajte znak jednakosti (=).

Popunite ostatak formule.   

 • Otkucajte kombinaciju brojeva i operatora, na primer 3+7.

 • Koristite miš da biste izabrali druge ćelije (i umetnite operator između njih). Na primer, izaberite B1, a zatim otkucajte znak plus (+), izaberite C1 i otkucajte +, a zatim izaberite D1.

 • Otkucajte slovo da biste birali sa liste funkcija radnog lista. Na primer, ako otkucate „a“ prikazaće se sve dostupne funkcije koje počinju slovom „a“.

  Kreiranje formula na različite načine

Dovršavanje formule   

Da biste dovršili formulu koja koristi kombinaciju brojeva, referenci ćelija i operatora, pritisnite taster ENTER.

Da biste dovršili formulu koja koristi funkciju, popunite neophodne informacije o funkciji, a zatim pritisnite taster ENTER. Na primer, funkcija ABS zahteva jednu numeričku vrednost  – to može biti broj koji otkucate ili izabrana ćelija koja sadrži broj.

Vrh Stranice

Kreiranje grafikona za podatke

Grafikon je vizualna prezentacija podataka. Koristeći elemente poput kolona (u stubičastom grafikonu) ili linija (u linijskom grafikonu) grafikon prikazuje niz numeričkih podataka u grafičkom formatu.

Column chart

Grafički format grafikona olakšava razumevanje velikih količina podataka i odnosa između različitih grupa podataka. Grafikon takođe može da prikaže veliku sliku da biste mogli da analizirate podatke i pronalazite važne trendove.

 1. Izaberite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

  Podaci iz radnog lista

  Savet    Podaci treba da budu raspoređeni u redovima i kolonama, sa oznakama redova na levoj strani i oznakama kolona iznad podataka  – Excel automatski određuje najbolji način za ubacivanje podataka u grafikon.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Grafikoni izaberite tip grafikona koji želite da koristite, a zatim izaberite podtip grafikona.

  Slika trake u programu Excel

  Savet    Da biste videli sve dostupne tipove grafikona, kliknite na dugme Slika dugmeta da biste pokrenuli dijalog Umetanje grafikona , a zatim kliknite na strelice da biste pregledali tipove grafikona.

  Dijalog „Umetanje grafikona“

 3. Kad postavite pokazivač miša preko nekog tipa grafikona, ekranska napomena prikazaće njegovo ime.

Za više informacija o svim tipovima grafikona pogledajte članak Dostupni tipovi grafikona.

Vrh stranice

Štampanje

Pre nego što odštampate radni list, preporučuje se da ga pregledate da biste se uverili da izgleda onako kako želite. Prilikom pregleda u programu Excel, radni list se otvara u prikazu Prikaz „Microsoft Office Backstage“. U ovom prikazu možete da promenite podešavanje stranice i raspored na stranici pre štampanja.

 1. Da biste odštampali deo radnog lista, izaberite radni list, a zatim izaberite opseg podataka koji želite da odštampate. Da biste odštampali ceo radni list, izaberite radni list kako biste ga aktivirali.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

  Tasterska prečica  Možete i da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+P.

  Napomena    Prozor za pregled prikazuje crno i belo, bez obzira na to da li dokument uključuje boje, osim ako ne koristite štampač koji može da štampa u boji.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Slika dugmeta

Vrh stranice

Deljenje pomoću e-pošte ili veba

Nekad ćete poželeti da delite radnu svesku sa drugima. Ako radnu svesku delite sa nekim ko takođe ima program Excel, možete je poslati u vidu priloga u e-poruci. Primalac može da otvori radnu svesku u programu Excel da bi radio sa njom.

Napomena     Korišćenje komandi za slanje priloga u e-poruci zahteva da na računaru imate instaliran program za e-poštu, poput programa Windows Mail.

Ako je vaš cilj da primalac vidi radnu svesku, a ne da je uređuje, možete da pošaljete sliku radne sveske u vidu PDF ili XPS datoteke.

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji.

 2. Izbor stavke „Pošalji pomoću e-poruke“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poslali radnu svesku u vidu Excel datoteke, izaberite stavku „Pošalji kao prilog“.

  • Da biste poslali radnu svesku u vidu slike, izaberite stavku Pošalji kao PDF ili stavku Pošalji kao XPS.

 4. Program za e-poštu pokreće e-poruku za vas, uz određeni tip priložene datoteke. Napišite e-poruku, a zatim je pošaljite.

Alternativa za slanje radne sveske je njeno skladištenje u usluzi Windows Live OneDrive. Na ovaj način, imate jednu kopiju radne sveske koja je dostupna ostalima. Ljudima možete poslati vezu ka radnoj svesci na kojoj mogu da je prikažu, pa čak i da je uređuju u svojim veb pregledačima (ako im date dozvolu).

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj na vebu.

 3. Kliknite na dugme Prijavi se, unesite Windows Live ID i lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako koristite Hotmail, Messenger ili Xbox Live, već imate Windows Live ID nalog. Ako ga nemate, kliknite na dugme Upiši se za novi nalog da biste kreirali novi Windows Live ID nalog.

 4. Izaberite fasciklu u usluzi OneDrive i kliknite na dugme Sačuvaj kao. Unesite ime svoje datoteke i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Dokument je sada sačuvan u usluzi OneDrive. U usluzi OneDrive ljudima možete dati dozvole za prikaz i uređivanje sadržaja vaših fascikli. Kad želite da delite radnu svesku, u e-poruci pošaljite vezu ka njoj.

Više informacija o skladištenju dokumenata u OneDrivepotražite u članku Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive iz sistema Office 2010.

Vrh stranice

Preuzimanje dodatne pomoći

Office.com stalno ažuriraju novim sadržajima, uključujući članci, video zapisi i kursevi za obuku. Ako na dnu prikazivača pomoći kaže van mreže i koji su povezani sa Internetom, kliknite na dugme van mreže, a zatim izaberite stavku Prikaži sadržaj sa Office.com.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×