Utvrđivanje da li centralizovana primena programskih dodataka funkcioniše za Office 365 organizaciju

Centralizovana primena je preporučeni način za većinu korisnika koji sadrži najviše funkcija za primenu programskih dodataka za Office za korisnike i grupe u Office 365 organizaciji. Ako ste Office 365 administrator, koristite ovo uputstvo da biste utvrdili da li zakupac i korisnici ispunjavaju zahteve kako biste mogli da koristite centralizovanu primenu.

Zahtevi

Centralizovana primena programskih dodataka zahteva da korisnici imaju Exchange Online, aktivne Exchange Online poštanske sandučiće i Office 365 ProPlus. U nastavku su dati zahtevi neophodni za korišćenje funkcije „Centralizovana primena“:

 • Korisnici moraju da koriste Office ProPlus 2016 u sledećim operativnim sistemima:

  • U operativnom sistemu Windows: Office verzija 16.0.8067 ili novija

  • Na Mac računaru: Office verzija 15.34.17051500 ili novija

 • Za Outlook moraju da koriste jednu od sledećih verzija:

  • 2013 verzija „Klikni i pokreni“: 15.0.4819.1000 ili novija

  • 2013 MSI verzija: 15.0.4937.1000 ili novija*

  • 2016 verzija „Klikni i pokreni“: 16.0.7726.5702 ili novija

  • 2016 MSI verzija: 16.0.4494.1000 ili novija*

  *U MSI verziji programa Outlook, programski dodaci koje je instalirao administrator prikazaće se na odgovarajućoj traci u programu Outlook, ali se neće prikazati programski dodatak u odeljku „Moji programski dodaci”

 • Direktorijum mora da ima spoljni pristup usluzi Azure Active Directory.

 • Korisnici moraju da se prijave u Office 2016 pomoću ID-a organizacije.

 • OAuth mora da bude omogućen za Exchange poštansko sanduče korisnika.

Centralizovana primena ne podržava sledeće:

 • Programske dodatke koji ciljaju Word, Excel ili PowerPoint u sistemu Office 2013

 • Lokalnu uslugu direktorijuma

 • Primenu programskog dodatka na SharePoint

 • Primenu programskog dodatka na Office Online Server

 • Primenu programskog dodatka Component Object Model (COM) ili Visual Studio Tools za Office (VSTO)

 • Primene usluge Office 365 koje ne uključuju Exchange, kao što je Office 365 Business

Zahtevi klijenta

Sledeća tabela prikazuje klijente koji trenutno podržavaju funkciju „Centralizovana primena“.

Office aplikacija

2016 – Windows

Office Online

2016 – Mac

Word

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Excel

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

PowerPoint

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Outlook

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Office Online je podržan za sve Office 365 poslovne planove. Office 365 ProPlus primene su podržane samo za klijente za stone računare. Da bi koristio Office 365 ProPlus, korisnik mora da ima Office 365 nalog i da ima dodeljenu licencu. Dodatne informacije potražite u članku Pregled usluge Office 365 ProPlus.

Kontrolor kompatibilnosti Office 365 centralizovane primene

Pomoću kontrolora kompatibilnosti Office 365 centralizovane primene možete da potvrdite da li su korisnici u zakupcu podešeni da koriste centralizovanu primenu za Word, Excel i PowerPoint. Kontrolor kompatibilnosti nije potreban za Outlook podršku. Preuzmite kontrolor kompatibilnosti ovde.

Da biste pokrenuli kontrolor kompatibilnosti, izvršite sledeće korake:

 1. Pokrenite PowerShell.exe.

 2. Pokrenite komandu Invoke-CompatibilityCheck koja traži vrednosti za TenantDomain (na primer, TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) i TenantAdmin akreditive, a zatim zahteva potvrdu.

Napomena: U zavisnosti od broja korisnika u zakupcu, kontrolor može da se dovrši za nekoliko minuta ili časova.

Kada alatka završi, pravi se izlazna datoteka u formatu datoteke razdvojene zarezima (.csv). Izlazna datoteka sadrži sledeće informacije:

 • Korisničko ime

 • ID korisnika (Adresa e-pošte korisnika)

 • Centralizovana primena je spremna – Ako su preostale stavke tačne

 • Office SKU – SKU sistema Office za koji su licencirani

 • Office je aktiviran – Ako imaju aktivirani Office

 • Podržano poštansko sanduče – Ako su u OAuth-podržanom poštanskom sandučetu

Saznajte da li je Office 365 ProPlus instaliran

Najjednostavniji način da otkrijete da li korisnik ima instaliran Office 365 ProPlus i da li ga je nedavno koristio jeste da koristite izveštaj „Aktivacije sistema Microsoft Office“ koji je dostupan na sajtu Office 365 administrativni centar. Izveštaj pruža listu svih korisnika koji su aktivirali Office 365 ProPlus u poslednjih 7, 30, 90 ili 180 dana. U svrhe centralizovane primene, aktivacije operativnog sistema Windows ili Mac na stonim računarima čine važnu kolonu u izveštaju. Izveštaj možete da izvezete u Excel. Dodatne informacije o izveštaju potražite u članku Office 365 izveštaji u centru administracije – aktivacije sistema Microsoft Office.

Ako ne želite da koristite izveštaj „Aktivacije“, možete da zamolite korisnika da na svom računaru otvori Office aplikaciju, kao što je Word, a zatim da odabere stavke Datoteka > Nalog. U okviru stavke Informacije o proizvodu trebalo bi da vidite stavke Proizvod pretplate i Microsoft Office 365 ProPlus, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Snimak ekrana dela odeljka „Informacije o proizvodu“ u Office aplikaciji. Prikazuje da je aplikacija proizvod pretplate za Office 365 ProPlus.

Pomoć za Office 365 ProPlus potražite u članku Saveti za rešavanje problema sa uslugom Office 365 ProPlus.

Zahtevi za Exchange

Microsoft Exchange skladišti manifeste programskog dodatka u okviru zakupca organizacije. Administrator koji primenjuje programske dodatke i korisnici koji ih primaju moraju da koriste verziju sistema Exchange server koja podržava OAuth potvrdu identiteta. Primena sistema Exchange sa više zakupaca i namenska VNext primena podrazumevano podržavaju OAuth. Namenske zastarele i hibridne lokalne primene sistema Exchange mogu da se konfigurišu tako da podržavaju OAuth. Međutim, to nije podrazumevana konfiguracija.

Obratite se Exchange administratoru organizacije kako biste saznali koja konfiguracija se koristi. OAuth povezivanje po korisniku može da se verifikuje pomoću cmdlet komande Test-OAuthConnectivity programa PowerShell.

Dodele za korisnika i grupu

Funkcija „Centralizovana primena“ trenutno podržava većinu grupa koje podržava Azure Active Directory, uključujući Office 365 grupe, liste distribucije i bezbednosne grupe.

Napomena: Trenutno nisu podržane bezbednosne grupe za koje nije omogućena pošta.

Sledeća tabela prikazuje koje dodele su podržane u okviru centralizovane primene, pod pretpostavkom da korisnik ispunjava zahteve za klijent i server pomenute ranije. Centralizovana primena podržava korisnike u grupama najvišeg nivoa ili grupama bez nadređenih grupa, ali ne i korisnike iz ugnežđenih grupa ili grupa koje imaju nadređene grupe.

Dodela programskog dodatka

Podržano

Korisnik putem direktne dodele

Da

Korisnik putem dodele grupi

Da, ako je to grupa najvišeg nivoa (nema nadređene grupe)

Ne, ako je to ugnežđena grupa (ima nadređene grupe)

Svi u zakupcu

Da

Pogledajte sledeći primer u kom je Sari, Nataši i grupi „Odeljenje prodaje“ dodeljen programski dodatak. Pošto je grupa „Odeljenje prodaje na zapadnoj obali“ ugnežđena grupa, Bojanu i Luki nije dodeljen programski dodatak.

Dijagram prikazuje polje označeno kao „Odeljenje prodaje“ koje sadrži imena Dejan i Sava i povezano je sa poljem ispod označenim kao „Prodaja na zapadnoj obali“ sa imenima Bojan i Luka. Pored polja nalazi se crveni znak X. Imena Sara i Nataša nalaze se u gornjem desnom uglu dijagrama.

Korisnik

Na koji način administrator dodeljuje programski dodatak

Da li vam je dodeljen programski dodatak?

Dejan

Putem grupe „Odeljenje prodaje“

Da, grupa „Odeljenje prodaje“ nema nadređene grupe

Sava

Putem grupe „Odeljenje prodaje“

Da, grupa „Odeljenje prodaje“ nema nadređene grupe

Sara

Direktna dodela korisniku

Da

Nataša

Direktna dodela korisniku

Da

Bojan

Dodela nije moguća

Ne, grupa „Odeljenje prodaje na zapadnoj obali“ jeste ugnežđena

Luka

Dodela nije moguća

Ne, grupa „Odeljenje prodaje na zapadnoj obali“ jeste ugnežđena

Saznajte da li grupa sadrži ugnežđene grupe

Najlakši način da otkrijete da li grupa sadrži ugnežđene grupe jeste da pogledate kontakt karticu grupe u okviru programa Outlook. Ako ste uneli ime grupe u polje Za e-poruke, a zatim kliknuli na ime grupe kada se ono razreši, to pokazuje da li grupa sadrži korisnike ili ugnežđene grupe. U dolenavedenom primeru kartica ČlanoviOutlook kontakt kartice za grupu „Probna grupa“ ne prikazuje korisnike i prikazuje samo dve podgrupe.

Snimak ekrana kartice „Članovi“ Outlook kontakt kartice za grupu pod imenom „Probna grupa“. Grupe „Podgrupa 1“ i „Podgrupa 2“ prikazane su kao članovi.

Suprotni upit možete da izvršite tako što ćete razrešiti grupu kako biste videli da li je član bilo koje druge grupe. U dolenavedenom primeru, u okviru kartice ČlanstvoOutlook kontakt kartice možete da vidite da je grupa „Podgrupa 1“ član grupe „Probna grupa“.

Snimak ekrana kartice „Članstvo“ Outlook kontakt kartice za grupu pod imenom „Podgrupa 1“, koji pokazuje da je grupa „Podgrupa 1“ član grupe pod imenom „Probna grupa“.

Umesto toga možete da koristite Azure Active Directory Graph API da biste pokrenuli upite za pronalaženje liste grupa u okviru grupe. Dodatne informacije potražite u članku Operacije nad grupama | Referenca za Graph API.

Obratite se Microsoft podršci

Ako vi ili vaši korisnici naiđete na probleme sa učitavanjem programskog dodatka dok koristite Office Online aplikacije (Word Online, Excel Online itd.), koje su centralno primenjene, možda ćete morati da se obratite Microsoft podršci (Saznajte kako). Navedite sledeće informacije o svom Office 365 okruženju u tiketu za podršku.

Platforma

Informacija o otklanjanju grešaka

Office Online

 • Charles/Fiddler evidencije

 • ID zakupca (Saznajte kako)

 • CorrelationID. Prikažite izvor neke od Office stranica i potražite vrednost ID-a korelacije i pošaljite je na:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  <input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>

Obogaćeni klijenti (Windows, Mac)

 • Charles/Fiddler evidencije

 • Brojevi verzija klijentske aplikacije (po mogućstvu kao snimak ekrana koji se dobija putem stavki „Datoteka/Nalog“)

Takođe pogledajte

Primena programskih dodataka za Office u Office 365 centru administracije

Koristite PowerShell cmdlet komande centralizovane primene za upravljanje programskim dodacima

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×