Usmeravanje sadržaja ka određenim grupama korisnika lokacije

Usmeravanje sadržaja ka određenim grupama korisnika lokacije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Stavke liste ili dokumenta biblioteke u SharePoint mogu da se usmere da vide samo osobe koje su članovi određene grupe ili korisnika lokacije. Lokacije može da se identifikujete pomoću SharePoint grupe, liste distribucije ili bezbednosne grupe ili pomoću sistema na osnovu pravila da biste kreirali globalne grupe korisnika lokacije.

Ažurirani januar 3 2017 zahvalnosti za klijenta povratne informacije.

Pregled

Pomoću ciljane grupe korisnika lokacije, možete da prikažete sadržaj kao što su stavke liste ili biblioteke, veze za navigaciju i drugi sadržaj u određenim grupama osoba. Ovo je korisna kada želite da prikažete informacije koje su važne samo određenoj grupi osoba. Na primer, možete dodati sadržaj u biblioteku dokumenata koja vidljiv je samo pravnog odeljenja.

Sve stavke u SharePoint liste ili biblioteke može da se usmeri ka određenim grupama korisnika. Da biste to uradili, koristite Veb segment za upit sadržaja. Ostali tipovi Web segmenata i njihov sadržaj takođe može da se usmeri publici.

Pored toga, možete ciljati veze navigacije lokacije za grupe korisnika lokacije. Usmeravanje veza pojednostavljuje iskustvo korisnika, jer vide samo navigacione veze koje su važne za njih.

Da biste identifikovali ciljane grupe korisnika lokacije, možete da koristite neke od sledećih:

 • SharePoint grupe

 • Liste distribucije

 • Bezbednosne grupe

 • Globalne grupe korisnika lokacije

  Globalne grupe korisnika lokacije su na osnovu pravila grupe korisnika lokacije koje se zadržavaju SharePoint administratori.

Svako ko ima najmanje saradnika dozvole možete da navedete ciljnu publiku, dokle god je poznato ime grupe korisnika lokacije. Možete da pronađete grupu korisnika lokacije tako što ćete ime, pseudonim ili opis tako što ćete kliknuti na dugme Pregledaj nema na listi Ciljane grupe korisnika lokacije .

Vrh stranice

Stavke liste ili biblioteke ciljne publici

Sledeća procedura prikazuje primer usmeravanja svih stavki sa određene liste gde tip liste je biblioteka dokumenata. Web segment za upit sadržaja vam takođe omogućava da biste prikazali sve stavke iz lokaciji i njenim podlokacijama ili da biste prikazali stavke sa svih lokacija u kolekciji lokacija. Zatim možete da napravite upit koji će sadržati ciljanih korisnika koje ste podesili stavke u lokacije ili kolekcije lokacija.

Za usmeravanje stavki liste ili biblioteke za određene korisnike lokacije zahteva tri koraka:

Korak 1: Omogućavanje ciljanja korisnika na listu ili biblioteku

Kada omogućite ciljanja korisnika na listu ili biblioteku, možete da usmerite svaku stavku na listi ili biblioteci pred publikom.

Napomena: Ako je SharePoint lista ili biblioteka već omogućena za ciljanja korisnika, pojavljuje se koloni Ciljane grupe korisnika lokacije .

 1. Kliknite na listu ili biblioteku koja sadrži stavku koju želite da usmerite.

 2. Za SharePoint Online, kliknite na dugme postavkei kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

  Meni "postavke" sa izabranom postavke biblioteke ili Meni "postavke" sa istaknutim postavke liste

  Za SharePoint 2016, 2013, 2010 ili 2007, na traci sa alatkama liste ili biblioteke, izaberite stavku postavke, a zatim kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

  Postavke liste na traci ili Postavke biblioteke SharePoint dugmad na traci

 3. U okviru Opšte postavke, kliknite na dugme Postavke usmeravanja grupe.

  Ciljanja korisnika u okviru Opšte postavke na stranici Postavke biblioteke ili liste
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogućavanje ciljanja korisnika .

  Polju za potvrdu Omogući publici Oh

Korak 2: Određivanje ciljna grupa za stavke

Kada omogućite na listu ili biblioteku za ciljanja korisnika, možete da podesite pojedinačne stavke u listi ili biblioteci da budu prikazani jedan ili više korisnika.

 1. Za SharePoint Online, kliknite sa leve strane stavku koju želite da promenite grupe korisnika lokacije, kliknite na ikonu Informacije o ili detalji okno dugme Otvori detalji i zatim kliknite na dugme Uredi sve tako što ćete svojstva.

  Za SharePoint 2016, 2013, 2010 i 2007, kliknite na strelicu ili tri tačke (...) pored imena stavke u listi ili biblioteci, a zatim izaberite stavku Uredi svojstva ili Svojstva. Neke verzije sistema SharePoint, možda ćete morati da kliknete na drugi skup tačke (...).

 2. Na listi Ciljane grupe korisnika lokacije , dodajte jednu ili više korisnika.

  Svojstva dokumenta sa ciljane grupe korisnika lokacije popunjeno

  Napomena: Ako je odobravanje sadržaja ili tok posla omogućen na listu ili biblioteku, stavke možda ćete morati da prođete kroz proces odobravanja.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Korak 3: Prikazivanje stavke u Web segmentu za SharePoint 2016, 2013, 2010 ili 2007

Da biste prikazali stavke na SharePoint liste ili biblioteke za određene korisnike lokacije, možete da koristite Veb segment za upit sadržaja. Web segment za upit sadržaja vam omogućava da napravite upit koji možete da filtrirate stavke liste i biblioteke.

Napomena: Za SharePoint Online, Veb segmenti možda neće biti vidljiv.

Ovaj primer vam pokazuje kako da biste prikazali sve stavke sa određene liste za ciljane grupe korisnika lokacije. Tip liste je biblioteka dokumenata.

 1. Na stranici gde želite da prikažete stavke, kliknite na dugme Slika dugmeta ili postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. i izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Za SharePoint 2010, 2013 i 2016, izaberite karticu " Umetanje ", a zatim izaberite stavku Veb segment

  Umetanje veb segmenta

  U SharePoint 2007, kliknite na dugme Dodaj Veb segment, a zatim u okviru podrazumevani, kliknite na dugme Web segmenta upita sadržaja.

  U okviru Pregled sadržaja, izaberite stavku Upita za sadržaj.

  Dodavanje Veb segmenta upita za sadržaj

  Napomena: Ako ne postoji upita za sadržaj, proverite sa vaš administrator SharePoint .

 3. Kliknite na dugme Dodaj.

 4. Za SharePoint 2010, 2013 i 2016, izaberite stavku nadole strelicu u Web segment za uređivanje strelica nadole sa desne strane Veb segment, a zatim u meniju izaberite stavku Uredi Veb segment .

  U SharePoint 2007, kliknite na dugme Uredi, ili izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili okno sa alatkama za Veb segment.

  Meni Veb segmenta za izaberite stavku Uredi Veb segment
 5. U okviru upit u oknu sa alatkama, uradite sledeće

  Sadržaj liste svojstava Web segment za upit sa tri oblačićima
  1. Izaberite stavku Prikaži stavke sa sledeće liste , a zatim navedite lokaciju na listi.

   Napomena: U ovom primeru ćemo Navedite određenu listu. Možete da proširite opseg da biste uključili stavke na listama sa više od jedne lokacije tako što ćete izabrati neku od drugih opcija.

  2. U okviru potrebne Tip liste, odaberite tip liste koji se stavka član. U ovom primeru, kliknite na Biblioteku dokumenata. Upit obrađuje samo one stavke tip liste koju odaberete.

  3. U okviru Ciljani, postupite na sledeći način.

   Da biste

   Izvršite sledeću radnju

   Prikazivanje stavki na listi ciljna grupa koje ste naveli u koraku 2: Određivanje ciljna grupa za stavke kada je trenutni korisnik član grupe korisnika lokacije.

   Potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni filtriranje korisnika lokacije . Ovo je neophodna za upit ispravno funkcionisao.

   Takođe prikazuje stavke na listi koje ne sadrže ciljane grupe korisnika lokacije naveden. Ove stavke se prikazuju svima.

   Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi stavke koje nisu ciljane . Ovo je opcionalno.

   Kada se vizuelizuje stranica, sadržaja u Veb segmentu se pojavljuje samo za trenutnog korisnika koji su članovi grupe korisnika lokacije koju ste naveli.

Vrh stranice

Namena Web segmenta publici

SharePoint Web segmenti mogu da se usmere da vide samo osobe koje su članovi određene grupe ili korisnika lokacije. Ovaj način možete da kreirate prilagođene stranice za određene grupe.

Napomena: Kao sa svi Veb segmenti, Web segment za upit sadržaja ima Ciljane listu u odeljku Više opcija u oknu sa alatkama. Ova postavka određuje da li će Web segment vidljiv je trenutni korisnik. Ako niste, nijedna od druge postavke odnosi.

Lokacije može da se identifikujete pomoću SharePoint grupe, liste distribucije, bezbednosne grupe ili globalne grupe korisnika lokacije.

 1. Na stranici gde želite da prikažete stavke, kliknite na dugme Slika dugmeta ili postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. i izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Za SharePoint 2010, 2013 i 2016, izaberite stavku nadole strelicu u Web segment za uređivanje strelica nadole sa desne strane Veb segment i zatim kliknite na dugme Uredi Veb segment.

  Meni Veb segmenta za izaberite stavku Uredi Veb segment

  U SharePoint 2007, kliknite na dugme Uredi, ili izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili okno sa alatkama za Veb segment.

 3. U okviru Više opcija, dodajte jedno ili više imena korisnika lokacije na listu Ciljane grupe korisnika lokacije .

  Napredni odeljak sa ciljane grupe korisnika lokacije istaknuta svojstva Veb segmenta

Kada se vizuelizuje stranica, Veb segment pojavljuje se samo sa osobama koje su članovi grupe korisnika lokacije koju ste naveli.

Vrh stranice

Usmeravanje navigacione veze ka korisnicima lokacije

Veze za navigaciju na serveru SharePoint mogu da se usmere tako da se pojavljuje samo sa osobama koje su članovi određene grupe ili korisnika lokacije. Morate imati barem dozvolu da biste izmenili postavke navigacije lokacije za dizajniranje.

 1. Na stranici gde želite da prikažete stavke, kliknite na dugme Slika dugmeta ili postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , izaberite stavku Postavke lokacije , i zatim kliknite na dugme za navigaciju u okviru izgled i doživljajili kliknite na dugme Izmeni navigaciju.

 2. Na stranici Postavke pretrage lokacije u okviru strukturnu navigaciju: uređivanje i sortiranje, kliknite na dugme Dodaj vezu.

  U okviru strukturnu navigaciju u okviru postavke za navigaciju sa Dodaj vezu stavka
 3. U dijalogu Veza za navigaciju otkucajte naslov i URL adresu veze, a zatim dodajte jedno ili više imena korisnika lokacije na listu korisnika .

  Svojstva veze za navigaciju sa OK markirana.

  Za URL adresu, možete da kopirate u ostavu tako što ćete kliknuti na vezu, a zatim izabrati stavku Kopiraj prečicu. Ako nemate tu opciju u pregledaču, idite na stranicu koju želite da se povežete i kopirajte trake adresa.

Kada se vizuelizuje stranica, veza navigacije se pojavljuje samo sa osobama koje su članovi grupe korisnika lokacije koju ste naveli.

Početni ekran sa publikom usmerene vezu, Veb segment i dokumente
Ciljna grupa vidi ove dodatne komponente: 1. usmerene dokumente. 2. ciljani razmene sadržaja diskusionih grupa Veb segment. 3. ciljano veza.
Matična stranica sa publikom usmerene stavki kao što se vidi po koji nisu usmerene korisnicima
Koji nisu usmerene publika vidi samo šta nije je planirano.

Vrh stranice

Ostavite komentar

Ovaj članak je korisno? Ako je tako, recite nam na dnu ove stranice. Ako nije bilo korisno, javite koji je zbunjujuće ili nedostaje. Priložite svoju verziju SharePoint, OS i pregledača. Koristićemo povratne informacije da još jednom proverite činjenice, dodajte informacije i ažuriranje ovog članka.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×