Usmeravanje pomoću usluge ExpressRoute za Office 365

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste ispravno shvatili usmeravanje saobraćaja ka usluzi Office 365 pomoću usluge Azure ExpressRoute, potrebno je da dobro razumete suštinske zahteve za ExpressRoute usmeravanje, kao i ExpressRoute kola i domene za usmeravanje. Ovi članci sadrže osnovne informacije o korišćenju usluge ExpressRoute na koje će se Office 365 klijenti oslanjati.

Ovo su neke od ključnih stvari iz navedenih članaka koje ćete morati da razumete:

 • ExpressRoute kola se ne mapiraju na određenu fizičku infrastrukturu, nego predstavljaju logičku vezu koju na jednoj lokaciji za razmenu u vaše ime prave Microsoft i dobavljač razmene.

 • Između ExpressRoute kola i s-šifre klijenta postoji mapiranje 1:1.

 • Svako kolo može da podrži najviše tri nezavisna odnosa razmene (Azure javnu razmenu, Azure privatnu razmenu i Microsoft razmenu); za Office 365 potrebna je Microsoft razmena.

 • Svako kolo ima fiksni propusni opseg koji se deli između svih odnosa razmene.

 • Za sve javne IPv4 adrese i javne AS brojeve koji će se koristiti za ExpressRoute kolo mora se proveriti da li su u vašem vlasništvu ili da li ih je vlasnik opsega adresa dodelio samo vama.

 • Virtuelna ExpressRoute kolo su suvišne globalno i će pratiti standardne BGP usmeravanje prakse. Zbog toga preporučujemo dva fizička kruga po izlazne da vaš dobavljač usluga u konfiguraciji aktivno/aktivno.

Pogledajte članak "Najčešća pitanja" za više informacija na uslugama podržani, troškova i konfiguracija detalje. Pogledajte ExpressRoute lokacije članak informacija na listi dobavljači povezivanja nudi planinske podrške za Microsoft. Takođe smo snimili seriji Azure ExpressRoute za Office 365 obuka 10 dela na kanal 9 da biste objasnili koncepte više detaljno.

Office 365 izloženi serveri su dostupni na internetu i ExpressRoute. Ovim serverima će želi da biste usmerili preko ExpressRoute kolo kada oba su dostupni. Zbog toga je mogućnost putem asimetriju ako saobraćaj iz mreže želi da biste usmerili preko sklopove na Internet. Asimetričnog usmerava se problem zato uređaje koje izvršavate dinamičko paket ispitivanja da blokirate povratnu saobraćaj koji sledi putanju različite od odlaznog pakete iza.

Bez obzira na to da li ste pokrenuli vezu sa Office 365 preko Interneta ili ExpressRoute, izvor mora biti javno moraju adresu. Sa mnogim klijentima viri direktno kod korporacije Microsoft, imati privatne adrese gde je moguće između klijenata dupliranje nije izvodljivo.

Ovo su scenariji gde će se pokrenuti komunikacije od Office 365 na lokalnu mrežu. Da biste pojednostavili mreže dizajna, preporučujemo da usmeravanje ovi putem Interneta.

Da bi Microsoft za ove dvosmerne saobraćajne tokove izvršavao povratno usmeravanje na vašu mrežu, BGP usmeravanja na vaše lokalne uređaje moraju se deliti sa korporacijom Microsoft.

Kada konfigurišete planinske relacije pomoću Microsoft planinske usmeravanje domena i odobrava odgovarajući pristup, moći ćete da biste videli sve PaaS i SaaS usluge koje su dostupne preko ExpressRoute. Office 365 usluge namenjen ExpressRoute može upravljati pomoću BGP zajednica ili Filteri za usmeravanje.

Druge aplikacije, kao što je Office 365 Video, jesu Office 365 aplikacije; međutim, Office 365 Video se sastoji od tri komponente: portala, usluge protoka i mreže za isporuku sadržaja. Portal se nalazi unutar aplikacije SharePoint Online, usluga protoka unutar platforme Azure Media Services, a mreža za isporuku sadržaja unutar sistema Azure CDN. Sledeća tabela daje prikaz ovih komponenata.

Komponenta

Osnovna aplikacija

Uključeno u zajednici na mreži BGP SharePoint?

Upotreba

Office 365 Video portal

SharePoint Online

Da

Konfigurisanje, otpremanje

Usluga protoka za Office 365 Video

Azure Media Services

Ne

Usluga protoka, koristi se u slučaju da je video nedostupan iz sistema CDN

Mreža za isporuku sadržaja za Office 365 Video

Azure CDN

Ne

Primarni izvor preuzimanja/protoka video zapisa. Saznajte više o umrežavanju za Office 365 Video.

Svaka od Office 365 funkcije koje su dostupne pomoću Microsoft viri su navedene u članku krajnje tačke usluge Office 365 po tipu aplikacije i FQDN. Razlog za korišćenje FQDN u tabelama je da dozvolite klijenti za upravljanje saobraćaj pomoću PAC datoteke ili druge konfiguracije proxy server, pogledajte naš Vodič za Upravljanje Office 365 krajnje tačke na primer PAC datoteke.

U nekim slučajevima koristili smo džoker domena gde jedan ili više certifikata sub rasporedu drugačije od viši nivo džoker domena. Obično to se dešava kada džoker znak predstavlja lista servera koji su svi rasporedu ExpressRoute i Internet, dok mali podređeni skup odredišta su samo objavljeno na Internet ili obrnuto. Pogledajte sledeće tabele da biste razumeli gde su razlike.

Ova tabela prikazuje FQDN imena koja sadrže džoker i koja se oglašavaju i na internetu i u usluzi Azure ExpressRoute, kao i podređena FQDN imena koja se oglašavaju samo na internetu.

Džoker domena rasporedu da ExpressRoute i Internet kolo

Zamena FQDN objavljeno na Internet sklopove samo

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

nexusRules.officeapps.live.com

nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Obično su namenjeni PAC datoteka da biste poslali mreže zahteve ExpressRoute rasporedu krajnje tačke direktno na krug i svih drugih mreža zahteva za vaše proxy servera. Ako ste konfigurisanje PAC datoteka kao što je ovaj, napišite PAC datoteke u sledećem redosledu:

 1. Uključite podređena FQDN imena iz druge kolone u gornjoj tabeli na vrh PAC datoteke i tako šaljite saobraćaj ka svom proxy serveru. U članku o upravljanju krajnjim tačkama usluge Office 365 za vas smo napravili jednostavnu PAC datoteku koju možete da koristite.

 2. Navedite sva FQDN imena koja su označena kao da se oglašavaju u usluzi ExpressRoute u ovom članku ispod prvog odeljka i tako šaljite saobraćaj direktno u ExpressRoute kolo.

 3. Ispod ova dva unosa navedite druge krajnje tačke mreža ili pravila i tako šaljite saobraćaj ka svom proxy serveru.

Ova tabela prikazuje džoker domeni koji su rasporedu Internet kolo samo uz sub certifikata koji su rasporedu da Azure ExpressRoute i Internet sklopove. Za PAC datoteku iznad certifikata u dve kolone u polju ispod tabele su navedene u vidu koji se rasporedu da ExpressRoute u polju veza referenca, što znači da bi se uključiti u drugu grupu stavki u datoteci.

Džoker domena objavljeno na Internet sklopove samo

Zamena FQDN rasporedu da ExpressRoute i Internet kolo

*.office.com

*.outlook.office.com

home.Office.com

outlook.office.com

portal.Office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

Automatsko otkrivanje-< zakupca >. outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Za usmeravanje ka izabranoj Office 365 aplikaciji moraćete da utvrdite više ključnih faktora.

 1. Koliki propusni opseg aplikacija će zahtevati. Uzorkovanje postojeće upotrebe je jedini pouzdan metod za određivanje ovo u vašoj organizaciji.

 2. Iz koje izlazne lokacije (ili lokacija) želite da mrežni saobraćaj napusti vašu mrežu. Trebalo bi da planirate umanjivanje mrežnog vremena kašnjenja za povezivanje sa uslugom Office 365 jer će to uticati na performanse. Pošto Skype za posao koristi glas i video u realnom vremenu, posebno je osetljiv na slabo mrežno vreme kašnjenja.

 3. Želite li da ExpressRoute iskoriste sve vaše mrežne lokacije ili samo njihov podskup.

 4. Sa kojih lokacija vaš izabrani mrežni dobavljač nudi ExpressRoute.

Kad utvrdite odgovori na ova pitanja, možete da snabdevanje na ExpressRoute krug koji odgovara potrebama za propusni opseg i lokaciju. Za planiranje pomoć više mreže, pogledajte Office 365 mrež Podešavanje vodič i studije slučaja na kako Microsoft regulatore mrežnim performansi planiranja.

Primer 1: jedna geografska lokacija

Ovaj primer je scenario za fiktivno preduzeće Trey Research koje ima jednu geografsku lokaciju.

Zaposlenima u preduzeću Trey Research dozvoljeno je da se povežu samo sa uslugama i veb lokacijama na internetu koje sektor za bezbednost izričito dozvoljava na paru odlaznih proxy servera koji se nalaze između korporativne mreže i ISP-a.

Istraživanja Taso namerava da koristi Azure ExpressRoute za Office 365 i prepoznaje neke saobraćaj kao što su saobraćaj predstoje isporuku sadržaja mreža neće moći da biste usmerili preko ExpressRoute za Office 365 vezu. Pošto sve saobraжaj već usmerava na proxy server uređaje podrazumevano, ove zahteve će nastaviti da funkcioniše kao ranije. Nakon istraživanja Taso određuje da ispune zahtevi za usmeravanje Azure ExpressRoute, nastavili su da biste kreirali krug, konfigurisanje usmeravanje i povezivanje novi krug ExpressRoute za virtuelne mreže. Kada osnovne Azure ExpressRoute konfiguraciju na mestu, istraživanja Taso koristi #2 PAC datoteka objavimo za usmeravanje saobraćaja sa određene podatke klijenta preko direktne ExpressRoute za Office 365 veze.

Kao što se vidi na sledećem dijagramu, preduzeće Trey Research može da zadovolji potrebu za usmeravanjem Office 365 saobraćaja preko interneta i podskupa saobraćaja preko usluge ExpressRoute pomoću kombinacije promena u usmeravanju i konfiguraciji izlaznog proxy servera.

 1. Korišćenje #2 PAC datoteka objavimo za usmeravanje saobraćaja kroz odvojene internet izlazne tačke za Azure ExpressRoute za Office 365.

 2. Klijenti se konfigurišu pomoću podrazumevanog usmeravanja prema proxy serverima preduzeća Trey Research.

U ovom scenariju Trey Research koristi odlazni proxy uređaj. Slično tome, klijenti koji ne koriste Azure ExpressRoute za Office 365 možda će morati da koriste ovu tehniku da bi usmerili saobraćaj na osnovu troška za ispitivanje saobraćaja namenjenog poznatim krajnjim tačkama velike zauzetosti.

Ovo su FQDN imena najveće zauzetosti za Exchange Online, SharePoint Online i Skype za posao Online:

ExpressRoute ivična mreža klijenta
 • Outlook.office365.com, outlook.office.com

 • < ime zakupca >. sharepoint.com, < ime zakupca > - my.sharepoint.com < ime zakupca > - < aplikacije >. sharepoint.com

 • *. Lync.com zajedno sa IP opsezi za-TCP saobraćaj

 • * broadcast.officeapps.live.com, * excel.officeapps.live.com, * onenote.officeapps.live.com, * powerpoint.officeapps.live.com, * view.officeapps.live.com, * visio.officeapps.live.com, * reč edit.officeapps.live.com, * Word view.officeapps.live.com, office.live.com

Saznajte više o Raspoređivanje i upravljanje proxy postavke u operativnom sistemu Windows 8 i obezbeđivanje Office 365 nije udavila tako što ćete na proxy server.

Sa jednom ExpressRoute krug, postoji bez dostupnost za istraživanja Taso. U slučaju da nikad nije suvišne par ivice uređaje koji su servis ExpressRoute povezivanja ne uspe, ne postoji na dodatne štampane ExpressRoute za preuzimanje da biste. Istraživanja Taso ostaje u u situaciji otkazuje preko sa Internetom će zahtevati ponovno ručno konfigurisanje i u nekim slučajevima nove IP adrese. Ako Taso želi da biste dodali dostupnost, najjednostavniji rešenje je da dodate dodatne ExpressRoute sklopove za svaku lokaciju i konfigurišete kola na način aktivno/aktivno.

Poslednji scenario usmeravanje saobraćaja Office 365 preko ExpressRoute je fondacija za čak i složenije usmeravanje arhitekturu. Bez obzira na broj lokacija, broju kontinenta gde postoje tim lokacijama, broj ExpressRoute kolo i tako dalje, možete da biste usmerili neke saobraćaj sa Internetom i neke saobraćaj preko ExpressRoute će biti potrebne.

U dodatna pitanja na koja se mora pružiti odgovor klijentima sa više lokacija u više udaljenih filijala ubrajaju se i sledeća:

 1. Potrebna vam je ExpressRoute spoj na svakoj lokaciji? Ako koristite Skype za posao Online ili su u pitanju sa kašnjenje osetljivosti za SharePoint Online ili Exchange Online, preporučuje se suvišne par aktivno/aktivno ExpressRoute kolo na svakoj lokaciji. Pogledajte Skype za posao medija kvaliteta i mreže povezivanja Vodič za više detalja.

 2. Ako u određenom regionu nije dostupno ExpressRoute kolo, kako bi trebalo usmeravati saobraćaj predviđen za Office 365?

 3. Koji je poželjan metod za konsolidovanje saobraćaja u slučaju mreža sa mnogo malih lokacija?

Svaka od njih predstavlja jedinstveni izazov za koji je neophodno da procenite svoju mrežu, kao i dostupne opcije korporacije Microsoft.

Razmatranje

Mrežne komponente koje treba proceniti

Kola na više lokacija

Preporučujemo da najmanje dva kruga podešen na način aktivno/aktivno.

Potrebno je uporediti troškove, kašnjenje i propusni opseg.

Koristite troškove BGP usmeravanja, PAC datoteke i NAT da biste upravljali usmeravanjem sa više kola.

Usmeravanje sa lokacija bez ExpressRoute kola

Preporučujemo da izlazne i razrešavanje DNS kao blizu autor zahteva za Office 365.

DNS prosleđivanje se može koristiti da omogući udaljenim kancelarijama da otkriju odgovarajuću krajnju tačku.

Klijentima u udaljenoj kancelariji mora biti dostupno usmeravanje koje omogućava pristup ExpressRoute kolu.

Konsolidovanje malog preduzeća

Trebalo bi pažljivo uporediti upotrebu dostupnog propusnog opsega i podataka.

Napomena: Microsoft se radije opredeljuje za ExpressRoute nego za internet ako je usmeravanje dostupno, bez obzira na fizičku lokaciju.

Svako od ovih razmatranja mora se uzeti u obzir za svaku jedinstvenu mrežu. U nastavku je naveden primer.

Primer 2: više geografskih lokacija

Ovaj primer je scenario za fiktivno preduzeće Humongous Insurance koje ima više geografskih lokacija.

Brod osiguranje geografski udaljene sa kancelarija širom sveta. Žele da primene Azure ExpressRoute za Office 365 da bi većina njihove Office 365 saobraćaj na direktne mrežne veze. Brod osiguranje takođe ima kancelarija na dve dodatne kontinenta. Zaposleni u udaljeni office gde ExpressRoute nije izvodljivo će morati da usmeravanje nazad na jednu ili obe primarni objekata korišćenje ExpressRoute za povezivanje.

Vodeći princip je da omogućimo Office 365 predodreрena saobraćaj na centra podataka Microsoft. U ovom primeru, brod osiguranje mora da odluči ako treba da svoje udaljene kancelarije usmeravanje putem Interneta da biste došli na centra podataka Microsoft preko bilo koju vezu brzo kao moguće ili ako treba da svoje udaljene kancelarije usmeravanje interne mreže da biste došli do Microsoft centrom podataka preko ExpressRoute veze omogućimo.

Microsoft centrima podataka mreže i aplikacije arhitektura su dizajnirani da uzmete globalno različite komunikacije i usluge ih na mogući najefikasniji način. Ovo je jedan od najvećih mreža u svetu. Zahtevi namenjena Office 365 ostaju na kupca mrežama duži od neophodne nećete moći da iskoristite prednosti ovu arhitekturu.

Preduzeće Humongous Insurance bi trebalo da nastavi u zavisnosti od aplikacija koje namerava da koristi preko usluge ExpressRoute. Na primer, ako je preduzeće klijent usluge Skype za posao Online ili planira da iskoristi ExpressRoute mogućnost povezivanja kad se povezuje sa spoljnim sastancima u usluzi Skype za posao Online, u vodiču za kvalitet medija i mrežno povezivanje za uslugu Skype za posao Online preporučuje se snabdevanje dodatnim ExpressRoute kolom za treću lokaciju. Iz perspektive umrežavanja to može da bude skuplja opcija; međutim, zahtevi za usmeravanjem s jednog kontinenta na drugi pre isporučivanja u Microsoft centar podataka, mogu da dovedu do toga da iskustvo u korišćenju usluge Skype za posao Online za sastanke i komunikaciju bude loše ili neupotrebljivo.

Ako brod osiguranje ne koristi ili ne planirate da iskoristite Skype za posao Online na bilo koji način, usmeravanju Office 365 predodređen mrežni saobraćaj kontinent sa sa ExpressRoute veza možda je izvodljivo mada može dovesti do nepotrebne kašnjenje ili TCP gužve. U oba slučaja, usmeravanje Internet suрeno saobraćaj na Internet sa lokalne lokacije se preporučuje da biste iskoristili prednosti mreže za isporuku sadržaja tu Office 365 zasniva se na.

ExpressRoute i više geografskih lokacija

Kada brod osiguranje planira svoje strategije sa više geografija, postoji nekoliko stvari koje treba razmotriti oko veličine krug, broj krugova, preuzimanje, i tako dalje.

Sa ExpressRoute na jednoj lokaciji sa više oblasti pokušaj korišćenja krug, brod osiguranje želi da biste se uverili da veze sa Office 365 sa udaljenom office se šalju sa centrom podataka Office 365 najbliži sedište i primaju pomoću sedište lokacije. Da biste to uradili, brod osiguranje primenjuje DNS prosleđivanje da biste smanjili broj round putovanja i pronalaženja DNS zahteva uspostavljanje na odgovarajuću vezu sa Office 365 okruženje najbliži sedište internet izlazne tačke. Ovo sprečava rešavanje lokalne izloženi servera klijenta i obezbeđuje je blizu sedište gde brod osiguranje zaviruje sa programom Microsoft izloženi server osobu sa kojom se povezuje. Takođe možete da naučite da dodelite uslovno љpeditera za ime domena.

U ovom scenariju, saobraćaj sa udaljenom office bi rešili Office 365 izloženi infrastrukturu u Severnoj Americi i iskoristite Office 365 da se poveže sa serverima potporna prema arhitektura Office 365 aplikacije. Na primer, Exchange Online da biste prekinuli vezu u Severnoj Americi i te izloženi servere da se poveže sa serverom poštansko sanduče potporna gde god obitavao zakupca. Sve usluge su u velikoj meri Distribuirano prednja vrata uslugu sastoji se od unicast i anycast odredišta.

Ako ogromni ima glavnih kancelarija u više kontinenta, preporučuje se najmanje dva kruga aktivno/aktivno po regionu kako biste smanjili kašnjenje za osetljive aplikacije kao što su Skype za posao Online. Ako sve kancelarije u jedan kontinent ili se ne koristi saradnja u realnom vremenu, imati objedinjene ili Distribuirano izlazne postavite je klijent određene odluka. Kada više sklopove su dostupni, BGP usmeravanje će obezbediti preuzimanje trebalo bi da sve jedne štampane postanu nedostupne.

Saznajte više o probnim konfiguracijama usmeravanja i pročitajte članak https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Selektivno usmeravanje pomoću usluge ExpressRoute može biti potrebno iz više razloga, kao što je testiranje, čime je omogućena usluga ExpressRoute podskupu korisnika. Postoje razne alatke koje klijenti mogu da koriste radi selektivnog usmeravanja Office 365 mrežnog saobraćaja preko usluge ExpressRoute:

 1. Usmeravanje filtriranja/segregaciju – što dozvoljava BGP usmerava na Office 365 preko ExpressRoute podskup podmreže ili usmjerivači. Selektivno ovo usmerava klijentima mreže ili lokacije fizička office. Ovo je uobičajeni za kolebaju primenu sistema ExpressRoute za Office 365 i podešen na BGP uređajima.

 2. PAC datoteka/URL adrese – usmerava Office 365 oni mrežni saobraćaj za određene certifikata za usmeravanje na određenu putanju. Selektivno ovo usmerava po klijentu kao identifikovao PAC datoteka primenu.

 3. Usmeravanje filtriranjeusmeravanje filteri su način za korišćenje podskup podržane usluge putem Microsoft viri.

 4. BGP zajednica – filtriranje zasnovano na BGP zajednice oznake omogućava klijenta da biste utvrdili koji Office 365 aplikacija će Pređi ExpressRoute i koji će Pređi na internetu.

Evo kratke veze koju možete koristiti da biste se vratili: https://aka.ms/erorouting

Srodne teme

Mrežnog povezivanja u sistemu Office 365
Azure ExpressRoute za Office 365
Upravljanje ExpressRoute za Office 365 povezivanja
Planiranje mreže sa ExpressRoute za Office 365
Sprovođenje ExpressRoute za Office 365
medija kvaliteta i performansi mreže povezivanja u programu Skype za posao Online
optimizuje mreže za Skype za posao Online
ExpressRoute i QoS u programu Skype za posao Online
poziva toka pomoću ExpressRoute
pomoću BGP zajednica u ExpressRoute za Office 365 slučajeve
Office 365 Podešavanje performansi pomoću osnovne podatke i performansi istorija
Planiranje za Office 365 rešavanja problema sa performansama
Office 365 URL adrese i opsezi IP adresa
Office 365 mreže i podešavanje performansi

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×