Uslovi licenciranja za Microsoft softver za Microsoft OneNote

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Hvala što ste odabrali Microsoft OneNote. Ovo je ugovor o licenciranju između vas i korporacije Microsoft (ili neke od njenih filijala, u zavisnosti od toga gde živite) koji opisuje vaša prava na korišćenje OneNote softvera. Da bi vam bilo lakše, ovaj ugovor smo organizovali u dva dela: na prve dve stranice su uvodni uslovi. Oni su formulisani u obliku pitanja i odgovora i odnose sa na najčešća pitanja u vezi sa licencama; slede odeljci „Dodatni uslovi“ i „Ograničena garancija“, koji sadrže više detalja. Veze iz ovog ugovora vas takođe upućuju na uslove. Trebalo bi da pregledate ceo ugovor jer su svi uslovi važni i svi zajedno čine ovaj ugovor koji se odnosi na vas. Trebalo bi da pregledate i povezane uslove kada se softver pokrene. AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, DODATNI USLOVI SADRŽE OBAVEZUJUĆU ARBITRAŽNU KLAUZULU I ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE. ONI UTIČU NA VAŠA PRAVA VEZANA ZA NAČIN REŠAVANJA SPOROVA SA KORPORACIJOM MICROSOFT. PROČITAJTE IH.

PREUZIMANJEM ILI KORIŠĆENJEM SOFTVERA, PRIHVATATE SVE OVE USLOVE I PRISTAJETE NA PRENOS ODREĐENIH INFORMACIJA TOKOM PRVOG KORIŠĆENJA, TOKOM AŽURIRANJA I ZA FUNKCIJE SOFTVERA ZASNOVANE NA INTERNETU. KORIŠĆENJEM FUNKCIJA KOJE REGULIŠU USLOVI DO KOJIH VODE VEZE IZ OVOG UGOVORA PRIHVATATE USLOVE NA TIM VEZAMA I POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI USLOVE. Ako ne prihvatate ove uslove i ako se ne slažete sa njima, nemate pravo da koristite softver i funkcije i ne smete ih koristiti.

Kako mogu da koristim softver?    Ne prodajemo naš softver ili svoju kopiju – samo mi to dozvole. U okviru dozvole, možete da instalirate i koristite jednu kopiju aplikacije u operativnom sistemu Windows 8 uređaje do petnaest (15) (ili kao što je broj uređaja kao možda drugačije u na Microsoft Store uslovi za korišćenje, kod https://windows.microsoft.com/en-us/windows/ biti pribavljen za skladište uslove korišćenja) (licencirani uređaji) koji su povezani sa Microsoft nalog povezan sa vašim nalogom Microsoft Store . Ova prava će obustavljanje kada instalirate aplikaciju sa ovim licencirani uređaja. Osim dozvoljeno korišćenje što je opisano u okviru „Daljinski pristup” ispod, ova dozvola je za direktno korišćenje softvera koji je samo putem unosa mehanizme licencirani uređajima kao što su ekranom osetljivim na dodir. Ne date dozvolu za instaliranje softvera na serveru ili za korišćenje putem ili putem računara ili uređaja koji su povezani sa serverom putem unutrašnje ili spoljne mreže. Softver takođe nije licenciran za komercijalnog hostinga – kako biste možda neće da softver dostupni preko mreže istovremeno koriste više korisnika. Više informacija o više korisnika scenariji i virtuelizacije potražite dodatne uslove.

Šta je sa nadogradnjom softvera?    Ako instalirate softver pokriven ovim ugovorom kao nadogradnju postojećeg softvera, nadogradnja zamenjuje originalni softver koji nadograđujete. Posle nadogradnje ne zadržavate nikakva prava na originalni softver i ne možete da nastavite da ga koristite niti možete da ga na bilo koji način prenesete. Ovaj ugovor reguliše vaša prava na korišćenje softvera nadogradnje i zamenjuje ugovor za softver sa kog ste nadogradili.

Mogu li da prenesem softver na drugi uređaj ili korisnika?    Licenca uključuje pravo da instalirate i koristite softver licencirani uređajima do petnaest (15) (ili kao što je broj uređaja kao možda drugačije u Microsoft Store uslovi za korišćenje biti pribavljen za) istovremeno. Ako pokušate da instalirate softver na više uređaja, je možda deaktivirana automatski iz jednog od ovih uređaja, tako da ne više od maksimalan broj instanci se aktiviraju u bilo kom trenutku.

Da li postoje ograničenja broja beležaka koje mogu da kreiram, da im pristupim ili da ih uredim pomoću programa OneNote?    Ne postoje konkretna ograničenja broja beležaka koje možete da kreirate, da im pristupite ili da ih uredite. Međutim, možete da budete ograničeni hardverskim ograničenjima uređaja ili ograničenjima skladišta na serveru na kom se čuvaju beleške.

Da li softver prikuplja moje lične informacije?    Ako uređaj povežete sa internetom, neke funkcije softvera mogu da se povežu sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga radi slanja i prijema informacija. Možda nećete uvek dobiti posebno obaveštenje kada se povežu. Ako odaberete da koristite neke od tih funkcija, pristajete na slanje ili prijem tih informacija prilikom korišćenja funkcije. Mnoge od tih funkcija možete da isključite ili da odaberete da ih ne koristite.

Kako koristimo vaše informacije?    Informacije koje prikuplja putem funkcija softvera Microsoft koristi da bi nadogradio ili popravio softver i da bi na drugi način poboljšao svoje proizvode i usluge. Delimo ih i sa drugima pod određenim okolnostima. Na primer, izveštaje o greškama delimo sa relevantnim proizvođačima hardvera i softvera, koji na osnovu tih informacija mogu da poboljšaju funkcionisanje svojih proizvoda sa Microsoft proizvodima. Prihvatate da možemo da koristimo i otkrivamo informacije na način opisan u izjavi o privatnosti u odeljku Izjava o privatnosti za OneNote.

Šta se odnosi ovaj ugovor?    Ovaj ugovor se odnosi na softver, a takođe Microsoft ispravke, dodatke i usluge za softver, osim ako drugim uslovima sa njima. Druge odredbe i uslove možda važi za korišćenje drugih usluga, uključujući Microsoft Store uslovi za korišćenje.

Da li postoje stvari koje ne smem da radim sa softverom?    Da. Pošto što je softver licenciran, a ne prodat, Microsoft zadržava sva prava (kao što su prava na osnovu zakona o intelektualnoj svojini) koja nisu izričito odobrena u ovom ugovoru. Konkretno, ova licenca vam ne daje pravo, i ne možete: da zasebno koristite ili virtuelizujete funkcije softvera, da objavljujete, kopirate (osim dozvoljene rezervne kopije), iznajmljujete, dajete pod zakup ili pozajmljujete softver; da prenosite softver (osim na način koji je dozvoljen ovim ugovorom), da pokušavate da zaobiđete tehničke mere zaštite u softveru, vršite reverzni inženjering, dekompajlirate ili rastavljate softver, osim u slučaju da vam zakoni zemlje u kojoj živite to dozvoljavaju, čak i ako naš ugovor to ne dozvoljava. U tom slučaju, možete da radite samo ono što vam zakon dozvoljava. Prilikom korišćenja funkcija zasnovanih na internetu, ne možete da koristite te funkcije na bilo koji način koji bi nekog drugog sprečavao da ih koristi, niti da pokušavate da dobijete pristup uslugama, podacima, nalozima ili mrežama na neovlašćen način.

DODATNI USLOVI

 1. PRAVA LICENCE I SITUACIJE SA VIŠE KORISNIKA

 2. Računar.    U ovom ugovoru „računar“ predstavlja hardverski sistem (fizički ili virtuelni) koji ima uređaj za skladištenje i koji može da pokrene softver. Hardverska particija ili blejd smatra se računarom.

 3. Višestruke ili grupisane veze.    Ne možete da koristite hardver ili softver za umnožavanje ili grupisanje veza niti možete da na neki drugi način dozvolite da više korisnika ili više računara i uređaja pristupi softveru ili ga koristi indirektno putem licenciranog uređaja.

 4. Korišćenje u virtuelizovanom okruženju.    Ako za kreiranje virtuelnih računara na jednom računarskom hardverskom sistemu koristite softver za virtuelizaciju, uključujući Client Hyper-V, svaki virtuelni računar, kao i fizički računar, za potrebe ovog ugovora smatra se zasebnim računarom. Ako želite da koristite softver na više virtuelnih računara, morate da nabavite zasebne kopije softvera i zasebnu licencu za svaku kopiju. Sadržaj zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima ili drugom tehnologijom kompletnog šifrovanja volumena disk jedinice može da bude manje bezbedan u virtuelizovanom okruženju.

 5. Daljinski pristup.    Uz uređaje koji rade pod operativnim sistemom Windows 8 mogu se dobiti tehnologije udaljene radne površine i daljinske pomoći, koje omogućavaju da se softveru instaliranom na licenciranom uređaju daljinski pristupa sa drugih uređaja.

  • Udaljena radna površina.    Udaljena radna površina i slične tehnologije licencirane su za izlaznu upotrebu sa licenciranog uređaja. Udaljena radna površina vam omogućava da sa ovog licenciranog uređaja pristupate softveru pokrenutom na zasebno licenciranom host računaru.

  • Daljinska pomoć.    Daljinsku pomoć ili slične tehnologije možete da koristite za deljenje aktivne sesije bez nabavljanja dodatnih licenci za softver. Daljinska pomoć omogućava jednom korisniku da se direktno poveže sa računarom drugog korisnika, obično radi rešavanja problema.

 6. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE

 7. Aplikacija.    Ovaj odeljak B se odnosi na bilo koji spor, S TIM ŠTO NE UKLJUČUJE SPOROVE KOJI SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE ILI VALJANOST PRAVA NAD INTELEKTUALNOM SVOJINOM KOJA PRIPADAJU VAMA, KORPORACIJI MICROSOFT, KAO I VAŠIM ILI NAŠIM DAVAOCIMA LICENCE. Spor predstavlja bilo koji spor, postupak ili drugo neslaganje između vas i korporacije Microsoft koje se odnosi na softver (uključujući njegovu cenu) ili ovaj ugovor, bilo po pitanju ugovora, garancije, delikta, statuta, propisa, dekreta ili na bilo kojoj drugoj zakonskoj ili pravnoj osnovi. „Spor“ ima najšire moguće značenje koje dozvoljava zakon.

 8. Obaveštenje o sporu.    U slučaju, vi ili Microsoft moraju dati druge obaveštenje o sporu, koji je napisan instrukciji koja navodi ime, adresa i kontakt informacije proizvođača daje činjenice pruža povećanje spora i pomoć zahtevao. Morate da pošaljete sve obaveštenje o sporu tako što ćete američke pošte da biste Microsoft Corporation, prodato:LCA ARBITRAŽE, jedan Microsoft način, Redmond, WA98052-6399. Obrazac je dostupan na obaveštenje o sporu – Microsoft Software, proizvodi i usluge sa ugovorima o arbitraži. Microsoft će poslati sve obaveštenje o sporu tako što ćete američke pošte na adresi ako treba, ili na drugi način da vaša e-adresa. Možete i Microsoft će pokušati da rešite sve sporu kroz neformalnu pregovaranje u roku od 60 dana od datuma se šalje obaveštenje o sporu. Nakon 60 dana, vi ili Microsoft može da počne arbitraža.

 9. Sud za niska potraživanja.    Svaki spor možete da pokrenete na sudu za niska potraživanja u svom okrugu prebivališta ili u Okrugu King, u Vašingtonu, ako spor ispunjava sve uslove da se sasluša na sudu za niska potraživanja. Spor možete da pokrenete na sudu za niska potraživanja bez obzira na to da li ste prvo neformalno pregovarali ili ne.

 10. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA.   AKO VI I MICROSOFT NE REŠITE SPOR NEFORMALNIM PREGOVOROM ILI NA SUDU ZA NISKA POTRAŽIVANJA, SVAKO DRUGO NASTOJANJE DA SE SPOR REŠI VRŠIĆE SE ISKLJUČIVO OBAVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM. ODRIČETE SE PRAVA DA VODITE (ILI DA UČESTVUJETE KAO STRANA ILI ČLAN U KOLEKTIVNOJ TUŽBI) SVE SPOROVE NA SUDU PRED SUDIJOM ILI POROTOM. Svi sporovi će se umesto toga rešavati pred nepristrasnim arbitratorom, čija će odluka biti konačna, osim što postoji ograničeno pravo na žalbu na osnovu Saveznog akta o arbitraži. Svaki sud koji ima nadležnost nad stranama može da sprovede odluku arbitratora.

 11. ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE.   SVI SUDSKI POSTUPCI ZA REŠAVANJE ILI VOĐENJE SPORA NA BILO KOM SUDU VRŠIĆE SE ISKLJUČIVO NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI. NI VI NI MICROSOFT NEĆETE TRAŽITI DA SE SPOR SASLUŠA KAO KOLEKTIVNA TUŽBA, PRIVATNA TUŽBA PODIGNUTA U IME DRŽAVE ILI KAO BILO KOJI DRUGI SUDSKI POSTUPAK U KOM NEKA STRANA DELUJE ILI PREDLAŽE DELOVANJE U SVOJSTVU ZASTUPNIKA. ARBITRAŽA ILI SUDSKI POSTUPAK SE NEĆE KOMBINOVATI SA DRUGIM ARBITRAŽAMA ILI SUDSKIM POSTUPCIMA BEZ PRETHODNOG PISANOG PRISTANKA SVIH STRANA NA SVE RELEVANTNE ARBITRAŽE ILI SUDSKE POSTUPKE.

 12. Postupak arbitraže, troškovi, naknade i Stimulativi.    Bilo koji arbitraža će sprovodi tako što ćete na organizacije American Arbitration Association („AAA”) u okviru njegove komercijalno posredovanje pravila i u mnogim slučajevima svoje dopunske procedure za Consumer-Related sporovi. Više informacija potražite u članku Veb lokacija organizacije American Arbitration Association ili poziva 1-800-778-7879. U sporu koji uključuju $ 75 000 ili kraće, Microsoft će nas nadoknaditi naknade za arhiviranje i platiti AAA je i arbitra je naknade. Možete i Microsoft prihvatate uslove koje upravljaju procedure, naknade i stimulativi na Microsoft pravnih i korporativnih Veb lokacije. Da počne arbitraže, prosledite obrazac dostupno je na zahtev za arbitražom pred organizacijom American Arbitration Association za Microsoft softver, proizvode i usluge sa ugovorima o arbitraži da na AAA. Slažete se da počne arbitraža samo u vaš okrug stanovanja ili okrug Vašington. Microsoft pristane da počne arbitraža samo u vaš okrug stanovanja.

 13. Tužbe ili sporovi moraju da se podnesu u roku od godinu dana.    U meri u kojoj je to dopušteno zakonom, tužba ili spor na koje se odnosi odeljak B se na osnovu ovog ugovora moraju podneti u roku od godinu dana u sudu za niska potraživanja (odeljak B.3) ili u arbitraži (odeljak B.4). Jednogodišnji period počinje na dan kada tužba ili obaveštenje o sporu mogu prvi put da se podnesu. Tužba ili spor se trajno zabranjuju ako se ne podnesu u roku od godinu dana.

 14. Razdvojivost.    Ako se utvrdi da je odricanje od kolektivne tužbe u odeljku B.5 nezakonito ili nesprovodivo po pitanju pojedinih ili svih delova spora, odeljak B (arbitraža) se neće primenjivati na te delove. Umesto toga, ti delovi će se razdvojiti i obraditi u sudu, pri čemu će se preostali delovi obraditi u arbitraži. Ako se utvrdi da je bilo koja druga odredba odeljka B nezakonita ili nesprovodiva, ta odredba će se razdvojiti od ostatka odeljka B, koji će u potpunosti ostati na snazi.

 15. IZBOR ZAKONA

Zakoni države ili zemlje u kojoj živite regulišu sve tužbe i sporove na osnovu ovog ugovora, uključujući tužbe za kršenje ugovora i tužbe na osnovu državnog zakona o zaštiti potrošača, zakona o nepravednoj konkurenciji, zakona o impliciranoj garanciji, za nepravedno bogaćenje i u slučaju delikta. Ako ste softver nabavili u nekoj drugoj zemlji, primenjuju se zakoni te zemlje. Ovaj ugovor opisuje izvesna zakonska prava. Možda imate druga prava na osnovu zakona svoje države ili zemlje, uključujući potrošačka prava. Možda imate i prava koja vam daje lice od koga ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja ta druga prava ako mu zakoni vaše države ili zemlje to ne dozvoljavaju.

 1. PRVO KORIŠĆENJE I ISPRAVKE

 2. Prvo korišćenje.    Softver može da dobije samo iz Microsoft Store. Kada instalirate softver, možete da posetite „Licenciranje opcije” u okviru „Postavke” u okviru softver da biste videli detalje o tom licencom.

 3. Ispravke.    Samo može da dobije ažuriranja ili nadogradnje za softver iz Microsoft Store. Više informacija potražite u članku Microsoft prodavnica uslove korišćenja.

 4. FUNKCIJE ZASNOVANE NA INTERNETU; PRIVATNOST

Sledeće funkcije softvera koriste internet protokole, koji korporaciji Microsoft (ili njenim dobavljačima ili dobavljačima usluga) šalju informacije o računaru, kao što su adresa internet protokola, tip operativnog sistema, ime i verzija softvera pregledača koji koristite i šifra jezika računara na kom ste instalirali softver. Microsoft koristi te informacije kako bi vam pružio funkcije zasnovane na internetu, u skladu sa svojom izjavom o privatnosti na lokaciji Izjava o privatnosti za OneNote. Neke funkcije zasnovane na internetu možete dobiti kasnije putem usluge Microsoft Windows Update.

 1. Pristanak na usluge zasnovane na internetu.    Funkcije softvera opisane u nastavku i u izjavi o privatnosti putem interneta se povezuju sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga. U nekim slučajevima nećete dobiti zasebno obaveštenje kada se povežu. U nekim slučajevima možete da isključite te funkcije i da ih ne koristite. Dodatne informacije o ovim funkcijama potražite u izjavi o privatnosti na lokaciji Izjava o privatnosti za OneNote. KORIŠĆENJEM TIH FUNKCIJA PRISTAJETE NA PRENOS TIH INFORMACIJA. Microsoft ne koristi ove informacije kako bi vas identifikovao ili stupio u vezu sa vama.

 2. Program za obogaćivanje korisničkog iskustva (CEIP).    Ovaj softver koristi CEIP. CEIP automatski šalje Microsoft informacije o hardveru i kako možete da koristite ovaj softver. Ne koristimo ove informacije da biste identifikovali ili kontakt sa vama. CEIP će takođe povremeno preuzmite malu datoteku na svoj računar. Ova datoteka pomaže nam da prikupi informacije o problemima koji imate pri korišćenju softvera. Kada budu dostupne, nove pomoćne informacije o greškama mogu takođe automatski preuzeti.

 3. Funkcije i sadržaj na mreži.    Funkcije u softveru mogu da preuzmu povezane informacije od korporacije Microsoft i da vam ih pruže. Primeri tih funkcija su clip art kolekcija, predlošci, obuka na mreži, pomoć na mreži i pomoć. Te informacije koristimo kako bismo vam pružili sadržaj koji ste zahtevali i kako bismo poboljšali svoje usluge. Možete da odaberete da ne koristite te funkcije i sadržaj na mreži. Dodatne informacije potražite u izjavi o privatnosti, čija se veza nalazi na kraju ovog ugovora.

 4. Kolačići.    Kolačići mogu da se postave ako odaberete da koristite funkcije na mreži u ovom softveru, kao što su pomoć na mreži i predlošci. Da biste saznali kako da blokirate, kontrolišete i izbrišete kolačiće, pročitajte odeljak o kolačićima u izjavi o privatnosti za OneNote, čija se veza nalazi na kraju ovog ugovora.

 5. OneNote u operativnom sistemu Windows 8.    Ako softver koristite na uređaju koji radi pod operativnim sistemom Windows 8 i omogućili ste funkcije i sadržaj softvera na mreži, prijavljivanjem u Windows 8 sa Microsoft nalogom automatski se prijavljujete u softver koristeći isti Microsoft nalog. To vam omogućava da skladištite datoteke na mreži i pristupate im u usluzi OneDrive, a da se od vas ne traži da ponovo unesete korisničko ime i lozinku Microsoft naloga. Dodatne informacije potražite u izjavi o privatnosti, čija se veza nalazi na kraju ovog ugovora.

 6. Zloupotreba usluga zasnovanih na internetu.    Ove usluge ne možete da koristite na bilo koji način koji može da ih ošteti ili da druge spreči da ih koriste. Usluge ne smete da koristite da biste pokušali da dobijete neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži na bilo koji način.

 • DODATNI ZAHTEVI LICENCIRANJA I/ILI PRAVA KORIŠĆENJA

  1. Programi nezavisnih proizvođača.    Softver može da uključuje programe nezavisnih proizvođača za koje vam Microsoft, a ne nezavisni proizvođač, dodeljuje licencu u okviru ovog ugovora. Ako postoje obaveštenja za program nezavisnog proizvođača, ona su uključena samo da biste se vi informisali.

  2. Komponente fonta.    Dok je softver pokrenut, možete da koristite njegove fontove kako biste prikazali sadržaj. Fontove možete da ugradite u sadržaj samo na način koji dozvoljavaju ograničenja ugrađena u fontove.

  3. Medijski elementi.    Microsoft vam dodeljuje licencu da kopirate, distribuirate, izvodite i prikazujete medijske elemente (slike, clip art kolekciju, animacije, zvukove, muziku, video klipove, predloške i druge oblike sadržaja) uključene uz softver u projektima i dokumentima, osim što ne smete: (i) da prodajete, licencirate ili distribuirate kopije medijskih elemenata same po sebi ili kao proizvod ako su medijski elementi primarna vrednost proizvoda; (ii) da svojim klijentima date prava da dalje licenciraju ili distribuiraju medijske elemente; (iii) da licencirate ili distribuirate u komercijalne svrhe medijske elemente koji uključuju predstavljanje pojedinaca, vlada, logotipa, žigova ili amblema koji se mogu identifikovati, niti da te tipove slika koristite na način koji bi mogao implicirati potvrdu ili povezanost sa vašim proizvodom, entitetom ili aktivnošću; ili (iv) da kreirate nepristojna ili sramotna dela pomoću medijskih elemenata. Drugi medijski elementi, kojima se može pristupiti na lokaciji Office.com ili na dugim veb lokacijama putem funkcija softvera, regulišu se uslovima na tim veb lokacijama.

 • GEOGRAFSKA OGRANIČENJA I OGRANIČENJA IZVOZA

Ako postoji geografski region označeno za softver, možda ćete da koristite softver samo u tom regionu. Takođe, morate poštujete sve domaćem i izvoz zakona i propisa koji se odnose na softver, koji uključuju ograničenja odredišta, krajnjim korisnicima i upotrebom. Za dalje informacije na geografski i ograničenja izvoza, posetite kako prepoznati Veb lokacije i Veb lokacije Microsoft izvoz.

 1. PODRŠKA I PROCEDURE POVRAĆAJA SREDSTAVA

Microsoft pruža ograničene usluge podrš za pravilno licenciran softver, kao što je opisano u Microsoft podršci.

 1. CEO UGOVOR

Ovaj ugovor (zajedno sa uslovima koji prate dodatke, ispravke ili usluge softvera koje je pružila korporacija Microsoft i koje koristite) i uslovi sadržani do kojih vode veb veze navedene u ovom ugovoru čine celokupan ugovor za softver i sve takve dodatke, ispravke i usluge (osim ako Microsoft pruži druge uslove uz takve dodatke, ispravke ili usluge). Ovaj ugovor možete da pregledate pošto se softver pokrene tako što ćete otići na stavku „Opcije licenciranja“ u odeljku „Postavke“ u okviru softvera. Dok je softver aktivan, možete da pregledate i uslove na svakoj vezi iz ovog ugovora i pristajete da to uradite. Prihvatate da ćete pre korišćenja pročitati uslove za svaku uslugu ili uključenu aplikaciju koju reguliše ovaj ugovor, kao i određene uslove čije se veze nalaze u ovom ugovoru. Razumete da korišćenjem usluge ratifikujete ovaj ugovor i povezane uslove. Te veze su:

BEZ GARANCIJA

Na softver je licenciran „kao-je”. Nosite rizik od ga koristite. Microsoft pruža bez izričite garancije garancije ili uslova. Ceo rizik i kvalitet i performanse softvera koji je sa vama. Trebalo bi da softver dokazali neispravan, da celu cene neophodne servis ili popravka. Možete da imate dodatna prava kao potrošač na osnovu lokalnih zakona koje ovaj ugovor ne možete da promenite. U Meri u kojoj to dozvoljava na osnovu lokalnih zakona, Microsoft isključuje sve podrazumevane garancije, uključujući i one od, prilagođenosti za određenu svrhu i koje nisu intelektualne.

OGRANIČENJE I IZUZIMANJE PRAVNIH LEKOVA I OŠTEĆENJA. Ako imate osnova za nadoknadu štete od korporacije Microsoft ili njenih dobavljača, možete nadoknaditi samo direktne štete u iznosu od najviše 5,00 USD. Ne možete da nadoknadite nijednu drugu štetu, uključujući posledične štete, štete nastale usled gubitka profita, posebne, posredne ili slučajne štete.

Ovo ograničenje se primenjuje:

 • na sve što je povezano sa softverom, uslugama, sadržajem (uključujući kôd) na internet lokacijama nezavisnih proizvođača ili u njihovim programima; i

 • na tužbe vezane za kršenje ugovora, garancija ili uslova; striktnu odgovornost, nepažnju, lažno predstavljanje, izostavljanje, prestup ili drugi delikt; kršenje statuta ili propisa; ili nepravedno bogaćenje; sve u meri u kojoj to dozvoljava primenljivi zakon.

Ono se primenjuje čak i ako je korporacija Microsoft znala ili je trebalo da zna da postoji mogućnost nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne važi za vas jer vaša zemlja možda ne dozvoljava izuzimanje ili ograničavanje nenamernih, posledičnih ili drugih šteta.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×