Uputstvo: Analiza podataka izvedene tabele pomoću modela podataka u programu Excel 2013

Za manje od jednog časa možete da izradite izveštaj izvedene tabele u programu Excel koji kombinuje podatke iz više tabela. Prvi deo ovog uputstva vodi vas kroz uvoz i istraživanje podataka. U drugom delu ćete koristiti programski dodatak Power Pivot za preciziranje i proširivanje modela podataka koji stoji iza izveštaja, čime ćete naučiti kako da dodajete izračunavanja, hijerarhije i optimizacije za Power View izveštavanje.

Prvi korak će biti uvoz podataka.

 1. Preuzmite uzorak podataka (ContosoV2) za ovo uputstvo. Više informacija potražite u članku Uputstva za preuzimanje uzoraka podataka za DAX i model podataka. Izdvojte i sačuvajte datoteke sa podacima na lokaciji kojoj možete lako da pristupite, kao što su fascikle „Preuzimanja“ ili „Moji dokumenti“.

 2. Otvorite praznu radnu svesku u programu Excel.

 3. Izaberite meni Podaci > Preuzmi spoljne podatke >Iz programa Access.

 4. Idite do fascikle koja sadrži datoteke uzorka podataka i izaberite ContosoSales.

 5. Kliknite na dugme Otvori. Pošto se povezujete sa datotekom baze podataka koja sadrži više tabela, pojavljuje se dijalog Izbor tabele tako da možete da odaberete tabele koje želite da uvezete.

  Dijalog „Izbor tabele“

 6. U okviru za izbor tabele potvrdite izbor polja Dozvolite izbor više tabela.

 7. Odaberite sve tabele i kliknite na dugme U redu.

 8. U dijalogu za uvoz podataka izaberite opciju Izveštaj izvedene tabele i zatim na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Možda to još uvek niste shvatili, ali upravo ste kreirali model podataka. Model predstavlja sloj integracije podataka koji se automatski kreira kada istovremeno uvozite više tabela ili istovremeno radite sa više njih u istom izveštaju izvedene tabele.

  • U većini slučajeva model je transparentan u programu Excel, ali ga možete direktno prikazati i izmeniti koristeći programski dodatak Power Pivot . U programu Excel očigledno je prisustvo modela podataka kada pogledate kolekciju tabela u listi polja izvedene tabele. Postoji nekoliko načina kreiranja modela. Više informacija potražite u članku Kreiranje modela podataka u programu Excel .

Istraživanje podataka pomoću izvedene tabele

Istraživanje podataka je lako kada prevučete polja u oblasti Vrednosti, Kolone i Redovi na listi polja izvedene tabele.

 1. Na listi polja idite nadole dok ne pronađete tabelu FactSales.

 2. Izaberite stavku SalesAmount. Pošto su ovi podaci numerički, Excel automatski postavlja SalesAmount u oblast „Vrednosti“.

 3. U tabeli DimDate prevucite red CalendarYear u oblast „Redovi“.

 4. U tabeli DimProductSubcategory prevucite red CalendarYear u oblast „Redovi“.

 5. U tabeli DimProduct prevucite red BrandName u oblast „Redovi“ kao potkategoriju.

Vaša izvedena tabela treba da izgleda slično sledećem ekranu.

Izvedena tabela koja prikazuje uzorke podataka

Uz minimalne napore sada imate osnovnu izvedenu tabelu koja uključuje polja iz četiri različite tabele. Ono što je ovaj zadatak učinilo tako jednostavnim jesu prethodno uspostavljene relacije među tabelama. Pošto su relacije tabela postojale u izvoru i pošto ste sve tabele uvezli jednom operacijom, Excel je mogao ponovo da kreira te relacije u modelu.

Međutim, šta ako podaci potiču iz različitih izvora ili su naknadno uvezeni? Nove podatke obično možete da unesete uspostavljanjem relacija na osnovu podudarnih kolona. U sledećem koraku treba da uvezete dodatne tabele i saznate zahteve i korake za uspostavljanje novih relacija.

Dodavanje još tabela

Upoznavanje sa podešavanjem relacija tabela zahteva da imate dodatne, nepovezane tabele sa kojima ćete raditi. U ovom koraku dobićete preostale podatke korišćene u ovom uputstvu tako što ćete uvesti dodatnu datoteku baze podataka i nalepiti podatke iz druge dve radne sveske.

Dodavanje kategorija proizvoda

 1. U radnoj svesci otvorite novi list. Koristićete ga za skladištenje dodatnih podataka.

 2. Izaberite meni Podaci > Preuzmi spoljne podatke >Iz programa Access.

 3. Idite do fascikle koja sadrži datoteke uzorka podataka i izaberite ProductCategories. Kliknite na dugme Otvori.

 4. U dijalogu za uvoz podataka izaberite opciju Tabela i kliknite na dugme U redu.

Dodavanje geografskih podataka

 1. Umetnite još jedan list.

 2. Iz datoteka uzorka podataka otvorite Geography.xlsx, postavite kursor miša na polje A1 i pritisnite tastere Ctrl-Shift-End da biste izabrali sve podatke.

 3. Kopirajte podatke u ostavu.

 4. Nalepite podatke u prazan list koji ste upravo dodali.

 5. Izaberite opciju Oblikuj kao tabelu i odaberite bilo koji stil. Oblikovanje podataka kao tabele vam omogućava da joj date ime, što će vam biti korisno kada u kasnijem koraku budete definisali relacije.

 6. U dijalogu za oblikovanje tabele proverite da li je izabrana opcija Moja tabela ima zaglavlja. Kliknite na dugme U redu.

 7. Imenujte tabelu Geography. U okviru stavki Alatke za tabele > Dizajn otkucajte reč Geography kao ime tabele.

 8. Zatvorite datoteku Geography.xlsx da biste je sklonili sa radnog prostora.

Dodavanje podataka skladišta

 • Ponovite prethodne korake za datoteku Stores.xlsx i nalepite njen sadržaj na prazan list. Imenujte tabelu Stores.

Sada bi trebalo da imate četiri lista. List1 sadrži izvedenu tabelu, List2 sadrži ProductCategories, List3 sadrži Geography i List4 sadrži Stores. Pošto ste izdvojili vreme da biste imenovali svaku tabelu, kreiranje relacija u sledećem koraku biće vam mnogo jednostavnije.

Korišćenje polja iz novih uvezenih tabela

Tabele koje ste upravo uvezli možete odmah da počnete da koristite. Ako program Excel ne može da odredi kako da unese polje u izveštaj izvedene tabele, bićete upitani da uspostavite relaciju tabela koja povezuje novu tabelu sa onom koja je već sastavni deo modela.

 1. Na vrhu polja izvedene tabele izaberite stavku Sve da biste prikazali potpunu listu dostupnih tabela.

 2. Pomerite se na dno liste. Tu ćete pronaći nove tabele koje ste upravo dodali.

 3. Razvijte Stores.

 4. Prevucite StoreName u oblast „Filteri“.

 5. Primetićete da vam Excel traži da uspostavite relaciju. Ovo obaveštenje se pojavljuje jer ste koristili polja iz tabele koja nije srodna sa modelom.

 6. Izaberite stavku Kreiraj da biste otvorili dijalog „Uspostavi relaciju“.

 7. U dijalogu „Tabela“ odaberite FactSales. U uzorku podataka koji koristite tabela FactSales sadrži detaljne informacije o prodaji i troškovima za preduzeće Contoso, kao i ključeve za druge tabele uključujući šifre prodavnica koje su navedene i u datoteci Stores.xlsx koju ste uvezli u prethodnom koraku.

 8. U koloni (strana) odaberite StoreKey.

 9. U srodnoj tabeli odaberite Stores.

 10. U srodnoj koloni (primarna) odaberite StoreKey.

 11. Kliknite na dugme U redu.

U pozadini Excel kreira model podataka koji može da se koristi u radnoj svesci u većem broju izvedenih tabela, izvedenih grafikona ili izveštaja prikaza Power View. Osnova za ovaj model su relacije između tabela koje uspostavljaju putanje koje se koriste za navigaciju i izračunavanje podataka u izveštaju izvedene tabele. U sledećem zadatku ćete ručno kreirati relacije tako da povezuju podatke koje ste upravo uvezli.

Dodavanje relacija

Relacije tabela možete sistematično da kreirate za sve nove tabele koje uvezete. Ako radnu svesku delite sa kolegama, bilo bi zahvalno da prethodno definišete relacije, u slučaju da vaše kolege ne poznaju podatke tako dobro kao vi.

Dok budete ručno kreirali relacije, radićete sa dve tabele istovremeno. Za svaku tabelu odabraćete kolonu koja programu Excel govori kako da pretražuje povezane redove u drugoj tabeli.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Povežite ProductSubcategory sa ProductCategory

 1. U programu Excel izaberite stavke Podaci > Relacije > Novo.

 2. U dijalogu „Tabela“ odaberite DimProductSubcategory.

 3. U koloni (strana) odaberite ProductCategoryKey.

 4. U srodnoj tabeli odaberite Table_ProductCategory.accdb.

 5. u srodnoj koloni (primarna) odaberite ProductCategoryKey.

 6. Kliknite na dugme U redu.

 7. Zatvorite dijalog Upravljanje relacijama.

Dodavanje kategorija u izvedenu tabelu

Iako je model podataka ažuriran tako da obuhvata dodatne tabele i relacije, izvedena tabela ih još uvek ne koristi. U ovom zadatku dodaćete Stores i ProductCategory u listu polja izvedene tabele.

 1. U poljima izvedene tabele izaberite stavku Sve da biste prikazali tabele koje postoje u modelu podataka.

 2. Idite do dna liste.

 3. U oblasti „Redovi“ uklonite BrandName.

 4. Razvijte Table_DimProductCategories.accdb.

 5. Prevucite ProductCategoryName u oblast „Redovi“ i postavite iznad ProductSubcategory.

 6. Na listi „Polja izvedene tabele“ izaberite stavku Aktivno da biste potvrdili da se tabele koje ste upravo koristili aktivno koriste u izvedenoj tabeli.

Kontrolna tačka: pregled onoga što ste naučili

Sada imate izvedenu tabelu koja uključuje podatke iz više tabela od kojih ste nekoliko uvezli u narednom koraku. Za objedinjavanje ovih podataka, morali ste da kreirate relacije tabela koje Excel koristi za povezivanje redova. Naučili ste da su kolone koje obezbeđuju podudarajuće podatke od suštinskog značaja za pretraživanje srodnih redova. U datotekama uzorka podataka sve tabele uključuju kolonu koja može da se koristi za tu namenu.

Iako je izvedena tabela funkcionalna, verovatno ste primetili nekoliko stvari koje mogu da se poboljšaju. Izgleda da lista polja izvedene tabele ima dodatne tabele (DimEntity) i kolone (ETLLoadID) koje nisu povezane sa preduzećem Contoso. Osim toga, još uvek nismo integrisali geografske podatke.

Sledeće: prikazivanje i proširivanje modela pomoću programskog dodatka Power Pivot

U sledećem nizu zadataka koristićete programski dodatak Microsoft Office Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 da biste proširili model. Videćete da možete lakše da kreirate relacije pomoću dijagramskog prikaza u okviru programskog dodatka. Koristićete programski dodatak i za kreiranje izračunavanja i hijerarhija, skrivanje stavki koje ne treba da se prikazuju na listi polja i za optimizaciju podataka za dodatno izveštavanje.

Napomena: Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 dostupan je uz Office Professional Plus. Dodatne informacije potražite u članku Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013.

Dodavanje programskog dodatka Power Pivot na Excel traku omogućavanjem programskog dodatka Power Pivot.

 1. Idite na meni Datoteka > Opcije > Programski dodaci.

 2. U polju Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci> Idi.

 1. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Microsoft Office Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013, a zatim kliknite na dugme U redu.

Traka sada ima karticu Power Pivot.

Dodavanje relacija pomoću dijagramskog prikaza u programskom dodatku Power Pivot

 1. U programu Excel kliknite na List3 da biste ga aktivirali. List3 sadrži tabelu Geography koju ste ranije uvezli.

 2. Na traci izaberite stavke Power Pivot > Dodaj model podataka. Ovaj korak modelu dodaje tabelu „Geography“. Takođe otvara programski dodatak Power Pivot, koji ćete koristiti za obavljanje preostalih koraka u ovom zadatku.

 3. Primetićete da Power Pivot prozor prikazuje sve tabele u modelu, uključujući i tabelu „Geography“. Kliknite na nekoliko tabela. U programskom dodatku možete da vidite sve podatke koje model sadrži.

 4. U Power Pivot prozoru u odeljku „Prikaz“ kliknite na dugme Dijagramski prikaz.

 5. Koristite traku klizača da biste promenili veličinu dijagrama tako da možete da vidite sve objekte. Primetićete da dve tabele nisu povezane sa ostatkom dijagrama: DimEntity i Geography.

 6. Kliknite desnim tasterom miša na DimEntity i izaberite stavku Izbriši. Ova tabela je artefakt iz originalne baze podataka i nije potreban u modelu.

 7. Povećajte tabelu Geography tako da možete da vidite sva polja. Možete da koristite klizač za povećavanje dijagrama tabele.

 8. Primetite da tabela Geography ima kolonu GeographyKey. Ova kolona sadrži vrednosti koje jednoznačno identifikuju svaki red u tabeli Geography. Hajde da saznamo da li i druge tabele u modelu koriste ovaj ključ. Ako koriste, možemo da uspostavimo relaciju koja povezuje tabelu Geography sa ostatkom modela.

 9. Kliknite na dugme Pronađi.

 10. U dijalogu „Pronalaženje metapodataka“ unesite GeographyKey.

 11. Kliknite na dugme Pronađi sledeće nekoliko puta. Videćete da se GeographyKey prikazuje u tabelama Geography i Stores.

 12. Premestite tabelu Geography tako da stoji pored tabele Stores.

 13. Prevucite kolonu GeographyKey iz tabele „Stores“ u kolonu GeographyKey u tabeli „Geography“. Power Pivot će nacrtati liniju između te dve kolone, što ukazuje na relaciju.

U ovom zadatku naučili ste nove tehnike za dodavanje tabela i kreiranje relacija. Sada imate u potpunosti integrisan model u kom su sve tabele povezane i dostupne izvedenoj tabeli na Listu1.

Savet:  U dijagramskom prikazu nekoliko dijagrama tabela je u potpunosti prošireno, prikazujući kolone poput ETLLoadID, LoadDate i UpdateDate. Ova određena polja su artefakti iz originalnog skladišta podataka preduzeća Contoso, koja su dodata radi podrške za operacije izdvajanja podataka i učitavanja. Nisu vam potrebna u modelu. Da biste ih se oslobodili, markirajte polje i kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Izbriši .

Kreiranje izračunate kolone

U programskom dodatku Power Pivot možete da koristite izraze analize podataka (DAX) da biste dodali izračunavanja. U ovom zadatku, izračunaćete ukupnu vrednost dobiti i dodaćete izračunatu kolonu koja se odnosi na vrednosti podataka iz drugih tabela. Kasnije ćete videti kako se koriste kolone na koje se referencira za pojednostavljivanje modela.

 1. U Power Pivot prozoru vratite se na prikaz podataka.

 2. Preimenujte tabelu Table_ProductCategories accdb u prepoznatljivije ime. U sledećim koracima referenciraćete ovu tabelu i kraće ime će olakšati čitanje izračunavanja. Kliknite desnim tasterom miša na ime, izaberite stavku Preimenuj, otkucajte ProductCategories, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Izaberite tabelu FactSales.

 4. Kliknite na karticu Dizajn > i u grupi Kolone > kliknite na dugme Dodaj.

 5. U polju za formulu iznad tabele otkucajte sledeću formulu. Automatsko dovršavanje pomaže da otkucate potpuno kvalifikovana imena kolona i tabela i navodi funkcije koje su dostupne. Takođe možete samo da kliknete na kolonu i Power Pivot dodaje ime kolone u formulu.

  = [Iznos prodaje] - [Ukupan trošak] - [Povratni iznos]

 6. Kada završite sa kreiranjem formule, pritisnite taster Enter radi prihvatanja formule.

  Vrednosti će biti unete u sve redove u izračunatoj koloni. Ako se pomerate nadole po tabeli, videćete da redovi mogu da imaju različite vrednosti za ovu kolonu u zavisnosti od podataka u svakom redu.

 7. Da biste preimenovali kolonu, kliknite desnim tasterom miša na kolonu CalculatedColumn1 i izaberite stavku Preimenuj kolonu. Otkucajte Dobit, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Sada izaberite tabelu DimProduct .

 9. Kliknite na karticu Dizajn > i u grupi Kolone > kliknite na dugme Dodaj.

 10. U traku za formule koja se nalazi iznad tabele unesite sledeću formulu.

  = RELATED(Kategorije proizvoda[Ime kategorije proizvoda])

  Funkcija RELATED vraća vrednost iz srodne tabele. U tom slučaju, tabela ProductCategories uključuje imena kategorija proizvoda, koja će biti korisna u tabeli DimProduct kada gradite hijerarhiju koja uključuje informacije o kategoriji. Više informacija o ovoj funkciji potražite u članku Funkcija RELATED (DAX).

 11. Kada završite sa kreiranjem formule, pritisnite taster Enter radi prihvatanja formule.

  Vrednosti će biti unete u sve redove u izračunatoj koloni. Ako se pomerate nadole po tabeli, videćete da svaki red sada sadrži ime kategorije proizvoda.

 12. Da biste preimenovali kolonu, kliknite desnim tasterom miša na kolonu CalculatedColumn1 i izaberite stavku Preimenuj kolonu. Otkucajte ProductCategory, a zatim pritisnite taster Enter.

 13. Kliknite na karticu Dizajn > i u grupi Kolone > kliknite na dugme Dodaj.

 14. U polju za formulu iznad tabele otkucajte sledeću formulu, a zatim pritisnite taster Enter da biste prihvatili formulu.

  = RELATED(Potamni potkategoriju proizvoda[Ime potkategorije proizvoda])

 15. Da biste preimenovali kolonu, kliknite desnim tasterom miša na kolonu CalculatedColumn1 i izaberite stavku Preimenuj kolonu. Otkucajte ProductSubcategory, a zatim pritisnite taster Enter.

Kreiranje hijerarhije

Većina modela obuhvata podatke koji se nasleđuju hijerarhijski. Uobičajeni primeri obuhvataju podatke o kalendaru, geografske podatke i kategorije proizvoda. Kreiranje hijerarhija je korisno jer možete da prevučete jednu stavku (hijerarhiju) u izveštaj umesto da stalno ponovo sastavljate i raspoređujete ista polja.

 1. U programskom dodatku Power Pivot prebacite se na dijagramski prikaz. Razvijte tabelu DimDate da biste mogli lakše da vidite sva polja.

 2. Pritisnite i držite taster Ctrl i kliknite na kolone CalendarYear, CalendarQuarter i CalendarMonth (moraćete da se pomerite nadole u tabeli).

 3. Kliknite desnim tasterom miša na jednu od tri izabrane kolone i izaberite stavku Kreiraj hijerarhiju. Biće kreiran nadređeni čvor hijerarhije „Hijerarhija 1“ na dnu tabele, a izabrane kolone se kopiraju u hijerarhiju kao podređeni čvorovi.

 4. Unesite Dates kao ime za novu hijerarhiju.

 5. U hijerarhiju dodajte kolonu FullDateLabel. Kliknite desnim tasterom miša na kolonu FullDateLabel i izaberite stavku Dodaj u hijerarhiju. Odaberite stavku Datum. Kolona FullDateLabel sadrži pun datum, uključujući godinu, mesec i dan. Proverite da li se kolona FullDateLabel javlja poslednja u hijerarhiji. Sada imate hijerarhiju na više nivoa koja uključuje godinu, kvartal, mesec i pojedinačne kalendarske dane.

 6. U dijagramskom prikazu idite na tabelu DimProduct i u zaglavlju tabele kliknite na dugme Kreiraj hijerarhiju. Pojaviće se prazan nadređeni čvor hijerarhije na dnu tabele.

 7. Unesite Product Categories kao ime za novu hijerarhiju.

 8. Da biste kreirali podređene čvorove hijerarhije, prevucite hijerarhije ProductCategory i ProductSubcategory na hijerarhiju.

 9. Kliknite desnim tasterom miša na ProductName i izaberite stavku Dodaj hijerarhiji. Odaberite Product Categories.

Sada kada znate nekoliko različitih načina za kreiranje hijerarhije, hajde da ih upotrebimo u izvedenoj tabeli.

 1. Vratite se u program Excel.

 2. Na Listu1 (list koji sadrži izvedenu tabelu) uklonite polja u oblasti „Redovi“.

 3. Zamenite ih novom hijerarhijom Product Categories u tabeli DimProduct.

 4. Isto tako, zamenite CalendarYear u oblasti „Kolone“ hijerarhijom Datumi u tabeli DimDate.

Sada prilikom istraživanja podataka lako vidite prednosti korišćenja hijerarhija. Nezavisno možete da proširite i zatvorite različite oblasti izvedene tabele i na taj način imate bolju kontrolu nad korišćenjem slobodnog prostora. Pored toga, dodavanjem hijerarhije u redove i kolone dobijate bogatu i brzu analizu, a da ne morate da slažete više polja da biste dobili sličan efekat.

Skrivanje kolona

Nakon što ste kreirali hijerarhiju Product Categories i postavili je u tabelu DimProduct, više vam nisu potrebne kolone DimProductCategory i DimProductSubcategory na listi polja izvedene tabele. U ovom zadatku naučićete kako da sakrijete suvišne tabele i kolone koje zauzimaju prostor na listi polja izvedene tabele. Skrivanjem tabela i kolona poboljšavate iskustvo izveštavanja, a da to ne utiče na model koji obezbeđuje relacije i izračunavanje podataka.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Možete da sakrijete pojedinačne kolone, niz kolona ili celu tabelu. Imena tabela i kolona su zasivljena da bi ukazala na to da su skrivena od klijenata izveštavanja koji koriste model. Sakrivene kolone su u modelu zasivljene da bi se označilo njihovo stanje, ali one ostaju vidljive u prikazu podataka i možete da nastavite rad na njima.

 1. Proverite da li je izabran prikaz podataka u programskom dodatku Power Pivot.

 2. Na karticama u dnu kliknite desnim tasterom miša na DimProductSubcategory i izaberite stavku Sakrij od alatki klijenta.

 3. Ponovite istu radnju za ProductCategories.

 4. Otvorite DimProduct.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na sledeće kolone i izaberite stavku Sakrij od alatki klijenta:

  • Šifra proizvoda

  • Oznaka proizvoda

  • Potkategorija proizvoda

 6. Izaberite više susednih kolona. Počnite od ClassID i nastavite do ProductSubcategory na kraju. Kliknite desnim tasterom miša da biste ih sakrili.

 7. Ponovite isto za ostale tabele, uklonite ID-ove, ključeve ili druge detalje koje nećete koristiti u ovom izveštaju.

Da biste videli razliku, vratite se u program Excel na List 1 na listu polja izvedene tabele. Broj tabela je smanjen, a DimProduct obuhvata samo one stavke za koje je veća verovatnoća da ćete ih koristiti prilikom analize prodaje.

Kreiranje Power View izveštaja

Izveštaji izvedene tabele nisu jedina vrsta izveštaja koja ima koristi od modela podataka. Pomoću istog modela koji ste napravili, možete da dodate list prikaza Power View i isprobate neke od rasporeda koje pruža.

 1. U programu Excel izaberite stavke Umetanje > Power View.

  Napomena:  Ako je ovo prvi put da koristite prikaz Power View na ovom računaru, bićete upitani da omogućite programski dodatak i prethodno da instalirate Silverlight.

 2. U poljima prikaza Power View kliknite na strelicu pored tabele FactSales i izaberite SalesAmount.

 3. Proširite tabelu Geography i izaberite RegionCountryName.

 4. Na traci kliknite na dugme Mapa.

 5. Pojavljuje se izveštaj mape. Prevucite ugao mape da biste promenili veličinu. Plavi krugovi različitih veličina na mapi označavaju performanse prodaje za različite zemlje ili regione.

Optimizacija izveštavanja prikaza Power View

Unošenje nekoliko manjih promena u model dovešće do intuitivnijih odgovora prilikom dizajniranja izveštaja prikaza Power View. U ovom zadatku dodajte URL adrese veb lokacija za nekoliko proizvođača, a zatim kategorizujte te podatke kao veb URL adrese tako da se URL adresa prikazuje kao veza.

U prvom koraku dodajte URL adrese u radnu svesku.

 1. U programu Excel otvorite novi list i kopirajte sledeće vrednosti:

URL adresa proizvođača

ID proizvođača

http://www.contoso.com

Contoso, D.O.O.

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam d.o.o.

 1. Oblikujte ćelije kao tabelu, a zatim imenujte tabelu URL adresa.

 2. Uspostavite relaciju između stavke URL adresa i tabele koja sadrži imena proizvođača, DimProduct:

  1. Izaberite stavke Podaci > Relacije. Pojavljuje se dijalog „Uspostavljanje relacija“.

  2. Izaberite stavku Novo.

  3. U tabeli izaberite stavku DimProduct.

  4. U koloni izaberite stavku Proizvođač.

  5. U srodnoj tabeli izaberite stavkuURL adresa.

  6. U srodnoj koloni (primarno) izaberite stavkuManufacturerID.

Da biste uporedili rezultate pre i posle, pokrenite novi izveštaj prikaza Power View i u izveštaj dodajte FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer i URL adresu | ManufacturerURL. Primetićete da se URL adrese prikazuju kao statični tekst.

Prikazivanje URL adrese kao aktivne hiperveze zahteva kategorizaciju. Koristite Power Pivot da biste kategorizovali kolonu.

 1. U programskom dodatku Power Pivot, otvorite stavku URL.

 2. Izaberite ManufacturerURL.

 3. Kliknite na dugme Više opcija > Svojstva izveštavanja > Kategorija podataka: Nekategorizovano.

 4. Kliknite na strelicu nadole.

 5. Izaberite Veb URL adresa.

 6. U programu Excel izaberite stavke Umetanje > Power View.

 7. U poljima prikaza Power View izaberite polja FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer i URL adresu | ManufacturerURL. Ovog puta URL adrese se prikazuju kao prave hiperveze.

Ostale optimizacije prikaza Power View obuhvataju definisanje podrazumevanog skupa polja za svaku tabelu i podešavanje svojstava koja određuju da li se redovi podataka koji se ponavljaju agregiraju ili se navode nezavisno. Više informacija potražite u poglavljima Konfigurisanje podrazumevanog skupa podataka za izveštaje prikaza Power View i Konfigurisanje svojstava ponašanja tabele za izveštaje prikaza Power View.

Kreiranje izračunatih polja

U drugom zadatku, „Istraživanje podataka pomoću izvedene tabele“, kliknuli ste na polje SalesAmount na listi polja izvedene tabele. Pošto je polje SalesAmount numerička kolona, ono se automatski premešta u oblast „Vrednosti“ izvedene tabele. Zbir polja SalesAmount je spreman za računanje iznosa prodaje za sve filtere koji se mogu primeniti. U ovom slučaju, prvo nema filtera, ali kasnije se javljaju CalendarYear, ProductSubcategoryName i BrandName.

Ono što ste zapravo uradili bilo je kreiranje implicitnog izračunatog polja, čime ste olakšali analizu iznosa prodaje iz tabele FactSales naspram ostalih polja kao što su kategorija proizvoda, region i datumi. Program Excel kreira implicitna izračunata polja kada polje prevučete na oblast „Vrednosti“ ili kada kliknete na numeričko polje, kao što se učinili sa poljem SalesAmount. Implicitna izračunata polja su formule koje koriste standardne komande okupljanja kao što su SUM, COUNT i AVERAGE, automatski kreirane za vas.

Postoje i drugi tipovi izračunatih polja. Eksplicitna izračunata polja možete kreirati u programskom dodatku Power Pivot. Nasuprot implicitnom izračunatom polju, koje može da se koristi samo u izvedenoj tabeli u kojoj je kreirano, eksplicitna izračunata polja se mogu koristiti u svim izvedenim tabelama u radnoj svesci ili ih mogu koristiti svi izveštaji koji koriste model podataka kao izvor podataka. Pomoću eksplicitnih izračunatih polja kreiranih u programskom dodatku Power Pivot možete koristiti komandu „Automatski zbir“ da biste automatski kreirali izračunata polja koristeći standardne funkcije okupljanja ili možete da kreirate svoja pomoću formule izvedene pomoću opcije Izrazi analize podataka (DAX).

Kao što možete da pretpostavite, kreiranje izračunatih polja na brojne i moćne načine može da vam pomogne u analiziranju podataka. Napravimo prve korake u učenju kreiranja izračunatih polja.

Kreiranje izračunatih polja u programskom dodatku Power Pivot je lako kada koristite komandu Automatski zbir.

 1. U tabeli FactSales izaberite kolonu Dobit.

 2. Izaberite stavke Izračunavanja > Automatski zbir. Primetićete da je automatski kreirano novo ime izračunatog polja Zbir dobiti u ćeliji u oblati izračunavanja ispod kolone Dobit.

 3. U programu Excel, na Listu1 na listi polja, u tabeli FactSales kliknite na polje Zbir dobiti.

To je to! To je sve što je potrebno za kreiranje izračunatog polja koristeći standardne komande okupljanja u programskom dodatku Power Pivot. Kao što možete da vidite, kreirali ste izračunato polje „Zbir dobiti“ i dodali ga u izvedenu tabelu za samo nekoliko minuta, čime ste olakšali analiziranje dobiti koje zavise od primenjenih filtera. U ovom slučaju, vidite polje „Zbir dobiti“ koje je filtrirano hijerarhijama „Kategorija proizvoda“ i „Datumi“.

Međutim, šta ako bude bilo potrebno da uradite detaljnije analize, poput broja prodaja za određeni kanal, proizvod ili kategoriju? Za to ćete morati da kreirate još jedno izračunato polje koje broji broj redova, po jedno za svaku prodaju u tabeli FactSales, u zavisnosti od primenjenih filtera.

 1. U tabeli FactSales izaberite kolonu SalesKey.

 2. U poljuIzračunavanja kliknite strelicu nadole na komandi Automatski zbir > Broj.

 3. Preimenujte novo izračunato polje tako što ćete u oblasti izračunavanja kliknuti desnim tasterom miša na Broj kolona SalesKey, a zatim izabrati stavku Preimenuj. Otkucajte Broj i pritisnite taster Enter.

 4. U programu Excel, na Listu1 na listi polja u tabeli FactSales izaberite stavku Broj.

Primetićete da je u izvedenu tabelu dodata nova kolona Broj koja prikazuje broj prodaja u zavisnosti od primenjenih filtera. Baš kao i sa izračunatim poljem „Zbir dobiti“, vidite da je kolona „Broj“ filtrirana hijerarhijama „Kategorija proizvoda“ i „Datumi“.

Hajde da kreiramo još jednu. Ovog puta kreiraćete izračunato polje koje izračunava procenat ukupnih prodaja za određeni kontekst ili filter. Međutim, nasuprot izračunatim poljima koje ste prethodno kreirali koristeći komandu „Automatski zbir“, ovog puta ćete ručno uneti formulu.

 1. U oblasti izračunavanja, u tabeli FactSales kliknite na praznu ćeliju. Savet: Gornja leva ćelija je sjajno mesto da smestite izračunata polja. Tako se lakše pronalaze. U oblasti izračunavanja možete da premeštate sva izračunata polja.

 2. Otkucajte IntelliSense u polje za formulu i koristite ga da biste kreirali sledeću formulu: Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. Pritisnite taster ENTER da biste prihvatili formulu.

 4. U programu Excel, na Listu1 na listi polja u tabeli FactSales izaberite stavku Procenat svih proizvoda.

 5. U izvedenoj tabeli višestruki izbor kolona Procenat svih proizvoda.

 6. Na kartici Početak izaberite Broj > Procenat. Koristite dva decimalna mesta za oblikovanje svake nove kolone.

Ono što ovo novo polje pruža je izračunavanje procenta ukupne prodaje za dati kontekst filtera. U ovom slučaju, kontekst filtera su i dalje hijerarhije „Kategorija proizvoda“ i „Datumi“. Na primer, računare možete videti kao procenat ukupne prodaje proizvoda koji je u porastu proteklih godina.

Kreiranje formula za izračunate kolone i izračunata polja biće veoma lako ako ste upoznati sa kreiranjem Excel formula. Bilo da ste upoznati sa kreiranjem Excel formula ili ne, sjajan način da naučite osnove DAX formula je da prođete kroz lekcije korak po korak u članku Brzi početak: Naučite osnove DAX formula za 30 minuta.

Čuvanje rada

Sačuvajte radnu svesku tako da možete da je koristite sa ostalim uputstvima ili daljim istraživanjem.

Sledeći koraci

Iako podatke možete lako da uvezete iz programa Excel, obično je brže i efikasnije ako ih uvozite pomoću programskog dodatka Power Pivot. Podatke koje uvozite možete da filtrirate, isključujući kolone koje vam ne trebaju. Možete da odaberete da li ćete koristiti alatku za izradu upita ili komandu za upit da biste preuzeli podatke. Sledeći korak je da naučite više o ovim alternativnim pristupima: Preuzimanje podataka iz feeda podataka u programskom dodatku Power Pivot i Uvoz podataka iz usluge Analysis Services ili programskog dodatka Power Pivot.

Izveštavanje prikaza Power View je osmišljeno tako da radi sa modelima podataka koji su slični ovom koji ste upravo napravili. U nastavku saznajte više o bogatim vizualizacijama podataka koje Power View donosi u Excel: Pokretanje prikaza Power View u programu Excel 2013 i Power View: Istražite, vizuelizujte i predstavite svoje podatke.

Pokušajte da obogatite model podataka da biste poboljšali izveštaje prikaza Power View prateći ovo Uputstvo: Optimizujte model podataka za Power View izveštavanje

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×