Upravljanje velikim listama i bibliotekama u sistemu SharePoint

Upravljanje velikim listama i bibliotekama u sistemu SharePoint

Možete da uskladištite do 30.000.000 stavki ili datoteka na SharePoint listi ili u biblioteci. Filtrirani prikazi velikih lista imaju slično iskustvo na drugim listama. Međutim, kada prikaz liste pokaže više od 5000 stavki, možete da naiđete na grešku na pragu prikaza liste. Pratite jedan ili sve od tri dolenavedenih koraka da biste ažurirali listu kada to uradite.

Savet: Check out these YouTube videos about lists from SharePoint community experts to learn more. You might also find these videos about libraries helpful.

Koristite modernu

Prikazi koji prikazuju mnoge stavke najbolje funkcionišu u modernom iskustvu. Koristite moderno iskustvo da biste izbegli greške koje ćete možda videti u klasičnom iskustvu.

Dodavanje indeksa

Kada filtrirate ili sortirate po koloni koja nema indeks, možda ćete videti poruku o grešci. Dodajte indeks ručno iz postavki liste u meniju postavke zatim Indeksirane kolone.

Indeksi se kreiraju automatski u sledeće dve situacije:

 1. Kada se Sačuvani prikazi imaju kolone koje se koriste za sortiranje ili filtriranje

 2. Prilikom sortiranja u modernom iskustvu

Napomena: Automatsko kreiranje indeksa prilikom sortiranja u modernom iskustvu je ograničeno na liste i biblioteke sa manje od 20.000 stavki.

Uređivanje prikaza liste

Ako dođe do greške prilikom rada sa velikom listom, uredite prikaz liste.

Sledeća četiri promene će ukloniti greške na pragu prikaza liste. Izvršite sva četiri promene da biste uklonili sve greške.

Uklanjanje sortiranja za prikaz liste

 • Izaberite nijednu od prve vrste po koloni , a zatim sortiranje po koloni

Napomena: Kolone sa tipovima kolonaosobe, pronalaženje ili kontrolisani metapodaci mogu da izazovu greške u prikazu liste prilikom sortiranja. Međutim, tekst, broj, datum i drugi tipovi kolona mogu se koristiti u prvom sortiranju.

Uklanjanje grupisanja u prikazu za uređivanje

 • Izaberite nijednu iz prve grupe po koloni , a zatim u koloni

Drugi uređivci za prikaz liste

 • Izbor za sve kolone u odeljku " ukupne vrednosti "

 • Opozovite izbor sve osim jedne kolone za prikaz iz odeljka " kolone "

Napomena: Prikazivanje 12 ili više kolona sledećih tipova možete da izazove grešku od praga prikaza liste: osobe, pronalaženje i upravljani metapodaci. Prikazivanje kolona drugih tipova neće. 

Postoje mnogi načini na koje možete da radite sa SharePoint listom ili bibliotekom odnosno da izvršavate upite nad njima, a da izbegnete upozorenje o graničnoj vrednosti prikaza liste. Pomoću sledećih ideja možete da dobijete informacije koje su vam neophodne i da ne premašite graničnu vrednost prikaza liste od 5.000 stavki. Dodatne informacije o samoj graničnoj vrednosti prikaza liste potražite u članku Pregled lista i biblioteka sa velikim brojem stavki.

Rad sa ograničenjem granične vrednosti prikaza liste

SharePoint ima ograničenja resursa koja određuju količinu podataka i propusnu moć kojima je moguće upravljati. Granična vrednost prikaza liste podrazumevano iznosi približno 5.000 stavki i podešena je tako da korisnicima omogući da rade sa velikim listama, ali da zadrži dobre performanse. Postoje tri osnovna načina rada sa graničnom vrednošću prikaza liste:

 • Upravljajte brojem stavki dobijenih pomoću indeksiranja, filtriranja, fascikli i vanmrežnih podataka za sve verzije sistemaSharePoint.

 • Za serverske verzije sistema SharePoint koristite dnevni prozor vremena koji zakazuje administrator u okviru kojeg su povećane vrednosti ograničenja.

 • Za serverske verzije sistema SharePoint administrator mreže može da poveća vrednost ograničenja granične vrednosti prikaza liste.

To ograničenje nije moguće promeniti za SharePoint Online i ono važi non-stop kako bi korisnicima na deljenim zakupcima omogućilo da uvek imaju dobre performanse prilikom izvršavanja upita. Da biste zaobišli to ograničenje, navodimo neke radnje koje možete da izvršite kako bi upiti ostali u okviru ograničenja.

Napomena: Povremeno možete da vidite veći broj stavki datih u prikazima koje je generisao sistem.

Granična vrednost prikaza liste od 5.000 stavki podrazumevano vazi i za SharePoint Server servere (SharePoint 2016, 2013 i 2010). Međutim, zbog toga što administratori mreže imaju veću kontrolu, može da se podesi dnevni prozor vremena u okviru kojeg se ograničenja efikasno uklanjaju, što omogućava izvršavanje velikih upita, kao i drugih intenzivnih operacija sa podacima. To vreme je obično uveče kada većina korisnika ne koristi sistem. Administrator može i da odluči da poveća vrednost ograničenja, ako je to neophodno.

Neka vam i u serverskim verzijama sistema SharePointpromena ograničenja bude poslednja opcija. To je rizično jer što je veća vrednost ograničenja, povećava se mogućnost uticaja na performanse nekih ili svih korisnika.

Da biste proverili koju verziju sistema SharePoint imate, pročitajte članak Koju verziju sistema SharePoint koristim?

Ako ste blokirani po Pragu prikaza liste, ali je ukupan broj stavki manji od 20.000, možete da dodate indekse kolonama u SharePoint 2019. U svim verzijama sistema SharePoint možete da napravite filtrirani prikaz sa indeksom kolone kako biste doprineli smanjenju broja rezultata kada radite sa velikim listama i bibliotekama. Pravljenje filtriranog prikaza sa indeksiranom kolonom jeste proces od dva koraka: pravljenje indeksa za kolonu, a zatim pravljenje prikaza koji koristi indeksiranu kolonu za filtriranje prikaza.

Dodatne informacije o indeksiranju kolona potražite u članku Dodavanje indeksa SharePoint koloni.

Dodatne informacije o filtriranju kolona potražite u članku Korišćenje filtriranja za izmenu SharePoint prikaza.

Iako fascikle nisu neophodne za korišćenje velikih lista i biblioteke, i dalje možete da ih koristite kako biste lakše organizovali podatke i poboljšali efikasnost pristupanja podacima. Pravljenje fascikle podrazumevano je omogućeno u bibliotekama dokumenata, ali ne i na listama. Dodatne informacije potražite u člancima Pravljenje fascikle na listi ili Pravljenje fascikle u biblioteci dokumenata.

Napomena: Ako u usluzi SharePoint na mreži koristite komandu „Premesti u“ ili prevučete i otpustite, premeštaju se i postojeći metapodaci.

Kada pravite fasciklu, u pozadini pravite unutrašnji indeks. Taj unutrašnji indeks pravi se i za osnovnu fasciklu ili fasciklu najvišeg nivoa liste ili biblioteke. Prilikom pristupa stavkama u fascikli, za pristup podacima efikasno koristite taj unutrašnji indeks. Imajte na umu da ako fascikla sadrži potfascikle, svaka potfascikla se računa kao stavka (ali ne i stavke u toj potfascikli).

Čak i kada je ukupan broj stavki na listi ili u biblioteci veoma veliki, prikaz jedne fascikle jednako je brz kao i prikaz koji filtrira ukupan broj stavki pomoću indeksirane kolone. U nekim slučajevima, moguće je distribuirati sve stavke sa liste ili iz biblioteke u više fascikli tako da nijedna fascikla ne sadrži više od pet hiljada stavki.

Kada koristite fascikle da biste organizovali veliku listu ili biblioteku, važno je da uzmete u obzir sledeće:

 • Fascikla može da sadrži više stavki od granične vrednosti prikaza liste, ali da biste izbegli blokiranje, možda ćete ipak morati da koristite filtrirani prikaz zasnovan na indeksima kolona.

 • Ako prilikom kreiranja ili izmene prikaza na ovoj listi ili u biblioteci u odeljku Fascikle odaberete opciju Pokaži sve stavke bez fascikli, morate da koristite filter koji je zasnovan na jednostavnom indeksu da biste bili sigurni da nećete dostići graničnu vrednost prikaza liste.

 • Korisno je napraviti podrazumevani prikaz koji pokazuje sve dostupne fascikle bez filtriranja tako da korisnici mogu da odaberu odgovarajuću fasciklu prilikom umetanja novih stavki. Prikazivanjem svih fascikli smanjuje se verovatnoća da će stavke biti neispravno dodate na listu ili u biblioteku izvan fascikli. Imajte na umu da za razliku od biblioteka, ne postoji automatski način za premeštanje stavki između fascikli na listi.

Napomena: Ako stavke premestite u SharePoint korpu za otpatke, one se i dalje računaju prilikom određivanja da li izraz za filtriranje premašuje graničnu vrednost prikaza liste. Ako obrišete korpu za otpatke, one se više ne računaju. Dodatne informacije potražite u članku Pražnjenje korpe za otpatke ili vraćanje datoteka u prethodno stanje.

Da biste premeštali datoteke iz fascikle u fasciklu u biblioteci, pročitajte članak Premeštanje ili kopiranje fascikle, datoteke ili veze u biblioteci dokumenata.

Brisanje velikih lista zahteva resurse baze podataka koje granična vrednost prikaza liste može da blokira. Da biste izbegli blokiranje, pokušajte da izbrišete velike liste tokom dnevnog prozora vremena. Imajte na umu da ako proces brisanja traje duže od dodeljenog prozora vremena, on će se nastaviti dok se ne završi, bez obzira na druge korisnike. Obezbedite mu dovoljno vremena.

Dodatne informacije o tome kako se briše lista potražite u članku Brisanje liste u sistemu SharePoint.

Sinhronizacija van mreže, spoljni podaci i upravljanje Access podacima

Često je podesnije i efikasnije da podatke prebacite na rad van mreže kada se sinhronizujete sa računarom. U zavisnosti od podataka sa liste sa kojima radite, možete da koristite Excel, Access ili Outlook. Upravljanje spoljnim podacima takođe možete da koristite bez ograničenja uz Enterprise Resource Planning (ERP) sisteme, OData i veb usluge, u zavisnosti od usluge SharePoint.

Promene možete da izvršite na stonom ili laptop računaru, a kada vratite podatke na mrežu, na lak i efikasan način možete da sinhronizujete promene i otklonite neusaglašenosti. Rad sa velikim listama pomoću sinhronizacije van mreže u cilju „prečišćavanja“ i analize podataka ili izveštavanja o podacima doprinosi rasterećenju aktivnosti baze podataka i umanjuje korišćenje SharePoint resursa.

Podatke sa liste možete da prebacite na rad van mreže i da sinhronizujete promene kada ponovo budete na mreži pomoću nekoliko Microsoft Office proizvoda. Da biste izvršili izvoz u njih, morate da imate instaliranu aplikaciju Office 365 ili Office za računare.

Microsoft Access       Access može da radi sa više redova podataka nego SharePoint, a uz to imate mnogo moćnih alatki za manipulisanje tim podacima. Ako radite sa podacima u programu Access i sinhronizujete se sa sistemom SharePoint, možete da radite sa većim skupovima podataka.

Možete da čitate i pišete većinu izvornih lista iz Pristup povezivanjem sa njima i Pristup dobro radi sa praktično svim tipovima podataka SharePoint. Povezivanje omogućava da se povežete sa podacima na SharePoint listi, tako da kreirate dvosmernu vezu da biste prikazali i uredili najnovije podatke na listi SharePoint i Access bazu podataka. Access kreira kopiju (ili replikuje) listu SharePoint u tabeli Access. Kada se kreira Access tabela, možete da radite sa podacima liste u Access do Access ograničenja od dva gigabajta (isključujući sve priloge koji se ne skladište lokalno). Pored toga, Pristup keširanja podataka sa liste na klijentu, koristi efikasnu memoriju, napišite kroz keš i samo prenose promenjene stavke liste. Sve to čini da upiti i ispravke rade mnogo brže. Dijalog "Rezolucija neusaglašenosti" pomaže i u nesmetanom upravljanju neusaglašenim ispravkama.

Ako je funkcija Access usluge aktivirana, možete da radite sa znatno više podataka od granične vrednosti prikaza liste, podrazumevano do 50.000 stavki. Pristup automatski obrađuje listu ili biblioteku podataka u malim grupama, a zatim ponovo spaja podatke, što predstavlja tehniku koja omogućava rad sa znatno više podataka od granične vrednosti prikaza liste, a bez negativnog uticaja na druge korisnike SharePoint sajta. Dodatne informacije potražite u odeljku Korišćenje Access usluga u nastavku.

Microsoft Excel        SharePoint liste možete i da izvezete u Excel tabelu, čime se pravi jednosmerna veza za prenos podataka između Excel tabele i SharePoint liste.

Istaknuto dugme „Izvezi u Excel“ na traci u sistemu SharePoint

Excel takođe omogućava da radite sa velikim listama bez blokiranja. Pored toga, Excel možete da sinhronizujete sa sistemom SharePoint i programom Access kako biste iskoristili pogodnosti svake platforme.

Kada ažurirate podatke sa SharePoint liste i osvežite Excel tabelu, Microsoft Excel menja Excel podatke najnovijim podacima sa SharePoint liste i tako zamenjuje sve promene koje ste izvršili u Excel tabeli.

SharePoint Online lista sa istaknutom stavkom „Izvezi u Excel“

Kada podaci budu u Excel tabeli, možete da iskoristite pogodnosti mnogih funkcija za analiziranje podataka programa Microsoft Excel, kao što su moćni i fleksibilni radni listovi, izveštaji izvedene tabele, grafikoni i mini-grafikoni profesionalnog izgleda, uslovno oblikovanje sa ikonama, trakama podataka i skalama boja, kao i sofisticirane operacije analize šta-ako.

Ako je aktivirana funkcija Access usluge, možete da radite sa znatno većom količinom podataka od granične vrednosti prikaza liste, podrazumevano do 50.000 stavki. Dodatne informacije potražite u odeljku Korišćenje Access usluga u nastavku.

Microsoft Outlook        Iz Microsoft Outlook možete da čitate i pišete listu kontakata, zadataka, kalendara i diskusija, kao i da sinhronizujete biblioteke dokumenata. Na primer, možete da radite sa listama standardnih zadataka i listama zadataka Project tako što ćete uzeti liste zadataka van mreže, prikazivati, ažurirati i dodeliti nove zadatke, vraćanjem sa mreže i sinhronizovali ih bez napuštanja Outlook; Možete i da efikasnije skladištite, delite SharePoint kontakte u Outlook.

Vrh stranice

U programu Access veb bazu podataka zasnovanu na Access usluge pravite tako što pravite tabele na osnovu povezanih lista zajedno sa upitima, obrascima, izveštajima i makroima koje ste objavili na SharePoint sajtu. Te veb baze podataka se nadograđuju, možete i dalje da ih koristite i menjate, a možete i da pravite nove pomoću predloška, ali ne iz programa Access 2013.

Access aplikaciju možete da napravite u sistemu SharePoint bez korišćenja koda. SharePoint aplikacija obično predstavlja fokusirano i jednostavno rešenje koje se lako distribuira i koje je dostupno na tržištu. Na aplikaciju gledajte kao na zgodan i alternativni način da upakujete, distribuirate, pokrenete, nadgledate rešenje i obustavite njegov rad. Dodatne informacije potražite u članku Pravljenje Access aplikacije

Za razliku od Access aplikacije za veb baze podataka koja skladišti podatke na SharePoint listama, Access aplikacija koristi SQL Server bazu podataka nezavisno od SharePoint proizvoda za skladištenje podataka i zbog toga se na nju ne odnosi granična vrednost prikaza liste sistema SharePoint. To znatno poboljšava upotrebljivost Access rešenja i omogućava efikasno rukovanje potencijalnim milionima zapisa. Za korisnike sistema SharePoint Server baza podataka sistema SQL Server može da se konfiguriše tako da funkcioniše izvan zaštitnog zida organizacije. Za korisnike na mreži baza podataka je SQL Azure baza podataka koja omogućava besplatan nalog i besplatno skladište. Dodatne informacije o usluzi Azure potražite na matičnoj stranici usluge Microsoft Azure.

Na kraju, i dalje možete da sinhronizujete podatke između SharePoint liste i Access tabele i da oba skupa podataka uvek budu ažurirana. Takva sinhronizacija je dvosmerna odnosno odvija se u oba smera. Promene podataka sa liste izvršene u programu Access otpremaju se na SharePoint listu, a promene SharePoint liste preuzimaju se u Access na računaru. Dodatne informacije potražite u članku Uvoz podataka sa SharePoint liste ili povezivanje podataka sa njom.

SharePoint polje za pretragu i rešenja centra za dokumente

Alternativni način da pronađete dokumente ili stavke u velikoj biblioteci ili listi jeste da koristite polje za pretragu liste ili biblioteke da biste uneli ključnu reč ili frazu. SharePoint Pretraga ima sopstvene mehanizme indeksiranja i ne podleže pragu prikaza liste ili drugih srodnih ograničenja.

Drugo rešenje za upravljanje velikim bibliotekama jeste da napravite i koristite sajt centra za dokumente. Sajt centra za dokumente, koji je dizajniran za upravljanje dokumentima, nudi funkcije kao što su prijavljivanje i odjavljivanje datoteka, tokovi posla, filteri i prikazi.

Na SharePoint stranici obično ima dva polja za pretragu, pretraga sajta na vrhu stranice i polje za pretragu određene liste ili biblioteke. Kada koristite polje za pretragu liste ili biblioteke, postepeno možete da širite opseg operacije pretraživanja:

 • Opseg pretrage podrazumevano je prvobitno zasnovan na svim stavkama u trenutnom prikazu i bilo kojoj potfascikli. Rezultate vidite kao kolone koje se dodatno mogu filtrirati i sortirati. Ako je granična vrednost prikaza trenutno premašena, rezultati neće biti prikazani u potpunosti.

 • Ako ne pronađete ono što ste tražili, možete proširiti opseg pretrage tako da obuhvata celu listu uključujući sve potfascikle bez obzira na trenutni prikaz i graničnu vrednost prikaza liste.

 • Na kraju, možete proširiti opseg da biste pretražili celu lokaciju. U tom slučaju, videćete rezultate na standardnoj stranici lokacije za pretragu. Možete dodatno suziti rezultate pomoću table za sužavanje obima pretrage da biste filtrirali po autoru dokumenta ili datumu kreiranja stavke sa liste. Možete čak da koristite Bulovu sintaksu i logičke operatore da biste formulisali složenije upite.

Napomene: 

 • Polje za pretragu dostupno je samo za liste i biblioteke koje se prikazuju kao prikazi na strani klijenta. Iako se polje za pretragu podrazumevano prikazuje, svojstvo veb segmenta prikaza liste Polje za pretragu može da sakrije polje Pretraga u odeljku Razno okna sa alatkama. Dodatne informacije o svojstvima veb segmenata potražite u članku Korišćenje liste i drugih veb segmenata.

 • Svojstvo liste „Prikaži polje za pretragu“ u okviru „Razno“

Sajt centra za dokumente možete da koristite kada želite da napravite veliki broj dokumenata, upravljate njima i skladištite ih. Centar za dokumente zasnovan je na predlošku sajta i dizajniran tako da se koristi kao centralizovani depo za upravljanje velikim brojem dokumentima. Funkcije kao što su metapodaci i prikaz navigacije u obliku stabla, tipovi sadržaja i veb segmenti pomažu korisnicima da organizuju i preuzimaju dokumente na efikasan i sadržajan način. Dodatne informacije o korišćenju predložaka sajta potražite u članku Pravljenje i korišćenje predložaka sajta.

Kontrolori sadržaja mogu brzo da konfigurišu navigaciju zasnovanu na metapodacima tako da odgovara većini biblioteka bez eksplicitnog pravljenja indeksa, ali i da pomognu prilikom pravljenja dodatnih indeksa u cilju poboljšanja performansi u širem opsegu filtera i prikaza. Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje sajta centra za dokumente

Lokaciju „Centar za dokumente“ možete da koristite kao okruženje kreiranja ili arhivu sadržaja:

 • U okruženju kreiranja, korisnici aktivno prijavljuju i odjavljuju datoteke i kreiraju strukture fascikli za ove datoteke. Omogućeno je kreiranje verzija i može da postoji 10 ili više starijih verzija svakog dokumenta. Korisnici često prijavljuju i odjavljuju dokumente, a tokovi posla mogu da pomognu u automatizovanju radnji na dokumentima.

 • Za razliku od toga, u arhivi sadržaja ili baze znanja veoma retko se odvija pravljenje sadržaja. Korisnici samo prikazuju ili otpremaju dokumente. Arhive sadržaja obično poseduju jednu verziju dokumenata i sajt može da se prilagođava za milione datoteka. U najčešćem slučaju, kao što je to centar za tehničku podršku velike organizacije, 10.000 korisnika može da pristupa sadržaju, pre svega radi čitanja. Podskup od 3.000 do 4.000 korisnika može da otprema novi sadržaj na sajt.

Korišćenje ličnih prikaza, relacionih lista i RSS feedova

Kako biste dodatno doprineli ukupnim performansama sistema i izbegli dostizanje granične vrednosti ili ograničenja resursa, možete da razmotrite da li ćete koristiti lične prikaze, relacione liste ili RSS feedove.

Lični prikazi    Možda bi trebalo da saradnicima oduzmete dozvolu „Upravljanje ličnim prikazima“ za velike liste ili biblioteke zato što je pravljenje prikaza koji pravilno koriste indeks kolone složenije u slučaju velikih lista i biblioteka. Oduzimanjem te dozvole možete da sprečite korisnike da naprave prikaz koji se proteže na sve stavke i koji bi mogao negativno da utiče performanse ostatka sajta. Dodatne informacije o dozvolama potražite u članku Dozvole za uređivanje za listu ili biblioteku.

Relacione liste     Kada kreirate relacije liste pomoću kolona za pronalaženje, jedinstvenih kolona i nametnutog relacionog ponašanja (koji se još naziva referencijalni integritet), možete dostići graničnu vrednost prikaza liste i biti blokirani u sledećim slučajevima:

 • Ako napravite jedinstvenu kolonu na postojećoj listi koja ima više stavki od granične vrednosti prikaza liste (ali imajte u vidu da je dodavanje jedne stavke na listu koja premašuje graničnu vrednost prikaza liste operacija koja se obično ne blokira).

 • Ako lista ima više stavki od granične vrednosti prikaza liste, a zatim uključite opciju Kaskadno brisanje ili Ograničeno brisanje za polje za pronalaženje na toj listi.

RSS feedovi     Pošto se u centralnoj administraciji i na nivou kolekcije lokacija omogući podrška za RSS, možete da omogućite i konfigurišete podršku za RSS za veliki broj tipova lista i biblioteka. Kada korisnici pristupe RSS feedu za listu ili biblioteku, podaci se preuzimaju sa liste. Podrazumevani RSS prikaz ograničava broj stavki koje se dobijaju na osnovu datuma poslednje izmene stavke pomoću filtera u koloni Izmenjeno. Ako lista ili biblioteka ima veliki broj stavki, a korisnici pristupaju RSS feedu, preporučuje se da indeksirate kolonu Izmenjeno. Takođe možete smanjili broj stavki koje se preuzimaju tako što ćete promeniti broj stavki i broj dana za koje se promene uključuju u RSS feed.

Dodatne informacije o upravljanju RSS feedovima potražite u članku Upravljanje RSS feedovima za sajt ili kolekciju sajtova. Da biste saznali kako da dodate RSS feed, pročitajte članak Pravljenje obaveštenja ili pretplata na RSS feed

SharePoint Samo administratori servera

Ove operacije mogu da izvršavaju samo SharePoint administratori ili administratori mreže i administratori farme u serverskim verzijama sistema SharePoint.

Dnevni prozor vremena omogućava administratorima da navedu namenski vremenski period tokom kojeg svi korisnici mogu da vrše operacije bez ograničenja i on se obično zakazuje tokom časova kada nema intenzivnog korišćenja.

Iako su prikazi osnovni način za preuzimanje stavki sa liste ili iz biblioteke, postoje i druge SharePoint komande i operacije koje je bolje izvršiti tokom dnevnog prozora vremena.

Dodavanje i brisanje indeksa

Dodavanje i izmena kolone liste

Brisanje i kopiranje fascikli

Promena bezbednosnih postavki za listu ili biblioteku

Čuvanje liste sa sadržajem u vidu predloška

Brisanje veb sajta

Vraćanje stavki u prethodno stanje ili njihovo brisanje iz korpe za otpatke

Te komande i operacije mogu da budu neuspešne ako premaše granične vrednosti i ograničenja sajta prilikom preuzimanja podataka sa liste tokom vremena normalnog korišćenja. Ako ih pokrenete bez ograničenja tokom dnevnog prozora vremena, možete da izbegnete neuspeh i ometanje drugih korisnika.

Podešavanje dnevnog prozora vremena zahteva da podesite vreme početka i trajanje. Kada podešavate vreme i trajanje, imajte na umu da ako neko u okviru prozora vremena pokrene upit ili operaciju koji dugo traju, oni se nastavljaju dok se ne završe, bez obzira na to da li izlaze iz okvira prozora vremena ili ne.

 1. Prijavite se na sajt za centralnu administraciju kao administrator.

 2. Izaberite stavke Upravljanje aplikacijama > Upravljanje veb aplikacijama.

  Centralna administracija sa izabranom stavkom „Upravljanje veb aplikacijama“
 3. Izaberite aplikaciju da biste podesili ili promenili postavku dnevnog prozora vremena.

 4. Na traci kliknite na strelicu nadole pored stavke Opšte postavke da biste pristupili meniju, a zatim izaberite stavku Ograničavanje resursa.

  Izabrana je stavka „Ograničavanje resursa“ u centralnoj administraciji.
 5. Promenite stavku Dnevni prozor vremena, a zatim podesite željeno vreme i trajanje.

  Stranica sa postavkama aplikacije za centralnu administraciju sa istaknutom stavkom „Dnevni prozor vremena“
 6. Izaberite stavku U redu kada završite.

Ako niste projektant ili nemate odgovarajući pristup resursima za projektante koji mogu da izvrše te operacije, te tipove operacija možete da odložite za dnevni prozor vremena. Pitajte administratora da li je zakazan dnevni prozor vremena.

Napomena: SharePoint Online ne podržava promenu granične vrednosti prikaza liste.

Granična vrednost prikaza liste postavljena je kako bi pružala jednake performanse svim korisnicima i štitila server od nenamernog opterećenja tokom izvršavanja upita. Graničnu vrednost prikaza liste (LVT) može da promeni samo administrator u serverskim verzijama sistema SharePoint, u aplikaciji za centralnu administraciju, ali ne preporučujemo da je menjate kako biste izbegli pogoršanje performansi. SharePoint Online ne omogućava administratorima da menjaju graničnu vrednost prikaza liste kako bi zaštitio korisnike u drugim zakupcima od problema sa performansama prilikom preuzimanja velikih skupova podataka. Umesto toga koristite indekse, filtere i fascikle da biste upravljali upitima.

Ako imate samo nekoliko upita koji zahtevaju povećavanje granične vrednosti prikaza upita, razmotrite da ih umesto toga obavite tokom dnevnog prozora vremena, tokom časova kada nema intenzivnog korišćenja.

Upozorenje: Ne preporučujemo da menjate graničnu vrednost prikaza liste (LVT) ako imate druge korisnike jer će veće vrednosti pogoršati performanse. Ako postavite previsoku vrednost, korisnicima mogu da se događaju velika kašnjenja ili neuspesi, a potencijalno može da dođe i do prekida rada servera.

Napomena: Centralna administracija je dostupna samo uz serverske instalacije sistema SharePoint.

Ako zaista želite da promenite graničnu vrednost prikaza liste, pratite ove korake. Oni su standardni za sisteme od SharePoint 2010 do SharePoint 2016, ali korisnički interfejs može donekle da se razlikuje. Aplikacija za centralnu administraciju odvojena je od sajta SharePoint i zahteva administratorska prava za farmu kako bi joj se pristupalo. Graničnu vrednost prikaza liste možete da promenite samo u serverskim verzijama sistema SharePoint.

 1. Prijavite se na sajt za centralnu administraciju kao administrator.

 2. Izaberite stavke Upravljanje aplikacijama > Upravljanje veb aplikacijama.

  Centralna administracija sa izabranom stavkom „Upravljanje veb aplikacijama“
 3. Izaberite aplikaciju da biste promenili graničnu vrednost prikaza liste.

 4. Na traci kliknite na strelicu nadole pored stavke Opšte postavke da biste pristupili meniju, a zatim izaberite stavku Ograničavanje resursa.

  Izabrana je stavka „Ograničavanje resursa“ u centralnoj administraciji.
 5. Promenite vrednost stavke Granična vrednost prikaza liste (prva stavka na listi) na razumnu vrednost.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Postoje dodatne postavke na stranici za ograničavanje resursa koje bi kao administrator trebalo da razumete.

 • Granična vrednost prikaza liste za nadzornike i administratore:    To je podrazumevano „više ograničenje“. To ograničenje se, umesto standardnog ograničenja, odnosi na upite koje pokreću nadzornik ili administrator koji posebno (programski) zatraže da se zameni granična vrednost prikaza liste. Ono podrazumevano iznosi 20.000, a ne 5.000 stavki za graničnu vrednost prikaza liste. Povećavanje vrednosti tog ograničenja ima iste posledice kao povećavanje granične vrednosti prikaza liste. Postoje povezane promene koje morate da izvršite prilikom promene te vrednosti.

 • Zamena objekta objekta:   Ako za primenu obično koristite prilagođeni kôd i treba da zamenite graničnu vrednost prikaza liste većom vrednošću, onda je dobra ideja da omogućite zamenu objektnog modela i da nadzorniku ili administratoru date dozvole za aplikaciju koja će vršiti upite. Ta postavka je podrazumevano uključena, ali možete da je onemogućite ako vam nije potrebna. Dobar primer situacije u kojoj bi trebalo da je koristite jeste kada primenite neki kôd koji vrši keširanje većeg skupa rezultata kojima se često pristupa u trajanju od, recimo, nekoliko minuta. Ako ne planirate da keširate sadržaj, a planirate da često pokrećete te upite, onda ne preporučujemo da koristite ovaj metod kako biste zaobišli graničnu vrednost prikaza liste jer će to negativno uticati na performanse servera. Ukratko rečeno: „postupajte pažljivo“.

 • Prag pronalaženja prikaza liste:   Ova funkcija ograničava broj spajanja koja upit može da izvrši. On je jednak broju polja „Pronalaženje“, „Osoba/grupa“ ili „Status toka posla“ koja su uključena u upit. Na primer, prikaz koji prikazuje 6 kolona za pronalaženje i filtrira po druge 3 različite kolone za pronalaženje koristi 9 pronalaženja. Ako je granična vrednost pronalaženja prikaza liste postavljena na 8, to izaziva grešku. Ne preporučujemo da povećate taj broj na više od 8.

  Detaljno testiranje korporacije Microsoft pokazalo je da dolazi do ozbiljnog naglog pogoršanja performansi kada se koristi više od 8 spajanja. Tada ne samo da značajno opada propusna moć servera, već i upit koristi nesrazmerno veliku količinu resursa sistema SQL Server, što negativno utiče na sve druge osobe koje koriste tu istu bazu podataka. Dodatne informacije potražite u odeljcima o kolonama za pronalaženje i prikazima liste u članku Rezultati testiranja performansi i kapaciteta i saveti u vezi sa njima

 • Dnevni prozor vremena za velike upite:    Ova funkcija omogućava da podesite vreme u koje korisnici svakog dana mogu da koriste veće upite bez dostizanja ograničenja. Postoji nekoliko stvari koje treba pažljivo da razmotrite pre nego što odlučite u koje vreme da ga podesite:

  • Treba da ga podesite tokom časova kada nema intenzivnog korišćenja ili kada očekujete najmanje opterećenje kako bi uticalo na što manji broj korisnika. Ako izaberete vreme usred radnog dana većine korisnika, onda čak i oni koji ne koriste velike liste, mogu da osete negativne efekte.

  • Trudite se da se držite razumnog vremenskog okvira, tako da ljudi mogu da ga koriste kako bi popravili liste, da ne bi morali da se obraćaju administratoru.

  • Operacije koje se pokrenu tokom prozora vremena neće se prekinuti kada on istekne. Razmotrite koliko je vremena neophodno ako korisnik pokuša da izbriše veliku listu neposredno pre isteka vremena.

  • Imajte na umu različite vremenske zone. To je naročito važno ako su zaposleni u organizaciji ili klijenti rasuti širom sveta, a svi koriste SharePoint server koji se centralno hostuje. Ako izaberete vreme početka u 6 časova ujutro, to možda odgovara korisnicima na vašoj lokaciji, ali ne odgovara, na primer korisnicima iz Sidneja u Australiji.

 • Granična vrednost jedinstvenih dozvola liste:    Ovo je broj jedinstvenih dozvola omogućenih po listi. Ako imate fasciklu za koju raskidate nasleđivanje dozvola i postavite neke dozvole za nju (i stavke unutar nje), onda se to računa kao 1 u pogledu granične vrednosti jedinstvenih dozvola liste. Za razliku od granične vrednosti prikaza liste i drugih postavki, tu graničnu vrednost ne aktivira prikaz sadržaja niti izvršavanje neke druge operacije nad njim, već isključivo promena dozvola.

  Ako možete to da uradite, preporučujemo da smanjite taj broj. Njegova podrazumevana vrednost iznosi 50.000, što predstavlja mnogo jedinstvenih dozvola. Lista će skoro izvesno naići na probleme u vezi sa dozvolama pre nego što dostigne taj broj, zato je dobra ideja da ga unapred prilagodite na neki koji može da funkcioniše u vašem okruženju.

Pregled lista i biblioteka sa velikim brojem stavki

Granična vrednost prikaza liste (LVT) postavljena je kako bi doprinela pružanju doslednih performansi svim korisnicima za upite za potporu baze podataka. Evo nekih informacija u vezi sa ograničenjima, na koji način to sve funkcioniše i kako da promenite vrednost granične vrednosti prikaza liste.

Važno: Graničnu vrednost prikaza liste nije moguće menjati u usluzi SharePoint Online. U usluzi SharePoint Online takođe ne postoji mogućnost pravljenja dnevnog prozora vremena. Te funkcije su dostupne samo u sistemima SharePoint 2016, SharePoint 2013 i SharePoint 2010.

Kako bi smanjio sukob prilikom pristupa bazi podataka, SQL Server, potporna baza podataka za SharePoint, kao strategiju često koristi zaključavanje na nivou reda da bi obezbedio tačno ažuriranje bez nepovoljnog uticaja na ostale korisnike koji pristupaju drugim redovima. Međutim, ako operacija čitanja baze podataka ili pisanja u nju, na primer upit, izaziva istovremeno zaključavanje više od 5.000 redova, onda je efikasnije da SQL Server privremeno zaključa celu tabelu dok se operacija baze podataka ne završi.

Napomena: Stvaran broj redova nije uvek 5.000 i može da se razlikuje u zavisnosti od sajta, nivoa aktivnosti u bazi podataka i konfiguracije sajta.

Kada se zaključa cela tabela, to druge korisnike sprečava da joj pristupaju. Ako se to često dešava, onda korisnici nailaze na pogoršavanje performansi sistema. Zato su granične vrednosti i ograničenja od presudnog značaja za smanjivanje uticaja operacija nad bazom podataka koje intenzivno koriste resurse i usklađivanje potreba svih korisnika.

Sledeći dijagram rezimira najvažnije informacije o onome što se dešava u pozadini kada pristupite velikom broju stavki na listi ili u biblioteci.

Velike liste i biblioteke

 1. Podaci sa liste ili iz biblioteke u kolekciji sajta skladište se u tabeli SQL Server baze podataka koja koristi upite, indekse i zaključavanja kako bi održavala opšte performanse, deljenje i tačnost.

 2. Filtrirani prikazi sa indeksima kolona (i druge operacije) prave upite za baze podataka koji identifikuju podskup kolona i redova i daju taj podskup na računaru.

 3. Granične vrednosti i ograničenja doprinose regulisanju operacija i usklađivanju resursa za više korisnika istovremeno.

 4. Privilegovani projektanti mogu da koriste zamene objektnog modela da bi privremeno povećali granične vrednosti i ograničenja za prilagođene aplikacije u serverskim verzijama sistema SharePoint.

 5. Administratori mogu da navedu namenske prozore vremena u kojima svi korisnici mogu da izvršavaju neograničene operacije tokom časova manjeg opterećenja u serverskim verzijama sistema SharePoint.

 6. Službenici koji rade sa informacijama mogu da koriste odgovarajuće prikaze, stilove i ograničenja stranica kako bi ubrzali prikaz podataka na stranici.

Liste i biblioteke imaju određena maksimalna ograničenja koja su prikazana u ovoj tabeli.

Funkcija

Maksimalno ograničenje

Broj stavki na listi ili u biblioteci

30 miliona

Veličina stavke pojedinačne datoteke ili priloga stavke

10 gigabajta

Sledeća tabela daje rezime informacija o ograničenjima resursa koja bi trebalo da imate u vidu. Ta ograničenja podešavaju se na stranici za ograničavanje resursa u centralnoj administraciji u serverskim verzijama sistema SharePoint. Obratite se administratoru u vezi sa određenim ograničenjima i zahtevima za vaš sajt.

Napomena: Administrator ne podleže sledećim ograničenjima resursa kako bi pomagao pri upravljanju.

Napomena: Nije svaka od ovih postavki dostupna putem korisničkog interfejsa i samo u serverskim verzijama sistema SharePoint.

Granična vrednost
ili ograničenje

Podrazumevana
vrednost

Opis

Granična vrednost prikaza liste

5.000

Navodi maksimalan broj stavki na listi ili u biblioteci koju operacija baze podataka, na primer upit, može istovremeno da obradi. Operacije koje premašuju ovo ograničenje su blokirane.

Stranica „Postavke liste“ prikazuje upozorenje kad lista premaši 3.000 stavki i na taj način vam daje vremena da napravite alternative planove. Upozorenje sadrži vezu za pomoć ka ovoj temi.

Ograničenje jedinstvenih dozvola

50.000

Navodi maksimalan broj jedinstvenih dozvola koje su dozvoljene za listu ili biblioteku.

Svaki put kada prekinete nasleđivanje dozvola za neku stavku ili fasciklu, prema ovom ograničenju to se računa kao jedna jedinstvena dozvola. Ako pokušate da dodate stavku koja bi dovela do prekoračenja ovog ograničenja, bićete sprečeni u tome.

Ograničenje veličine reda

6

Navodi maksimalan broj redova tabele koji se nalaze u bazi podataka koja se koristi za stavku liste ili biblioteke. Da bi se smestile široke liste sa velikim brojem kolona, svaka stavka se prelama u nekoliko unutrašnjih redova tabele, u najviše 6 redova i uz najviše ukupno 8000 bajtova (ne računajući priloge).

Na primer, ako imate listu sa velikim brojem malih kolona koja sadrži stotine kolona tipa „Da/ne“, možete da premašite ovo ograničenje i u tom slučaju na listu nećete moći da dodate više kolona tipa „Da/ne“, ali ćete ipak možda moći da dodajete kolone drugog tipa.

Administratori mogu postaviti ovo ograničenje samo pomoću objektnog modela, ne i putem korisničkog interfejsa.

Granična vrednost za pronalaženje prikaza liste

12

Navodi maksimalan broj operacija spajanja, poput onih zasnovanih na kolonama za pronalaženje, kolonama „Osoba/grupa“ ili kolonama statusa toka posla.

Ako upit koristi više od osam kolona, operacija se blokira. Međutim, moguće je programski izabrati kolone koje će se koristiti upotrebom maksimalnog prikaza koji može da se podesi putem objektnog modela.

Veličina granične vrednosti prikaza liste za nadzornike i administratore

20.000

Navodi maksimalan broj stavki liste ili biblioteke koji operacija baze podataka, na primer upit, može da obradi odjednom kada je izvrši nadzornik ili administrator sa odgovarajućim dozvolama. Ova postavka se koristi zajedno sa postavkom Dozvoli zamenu objektnog modela.

Dozvoljavanje zamene objektnog modela

D

Navodi da li projektanti mogu da vrše operacije baze podataka, kao što su upiti, koje zahtevaju zamenu granične vrednosti prikaza liste većom vrednošću navedenom u postavci Granična vrednost prikaza liste za nadzornike i administratore. Administrator mora da omogući zamenu objektnog modela, a zatim projektanti sa odgovarajućom dozvolom mogu programski da zatraže da njihov upit koristi veću graničnu vrednost prikaza liste kako bi iskoristili njene prednosti.

Dnevni prozor vremena

Nijedna

Navodi vremenski period tokom kojeg se granične vrednosti i ograničenja resursa zanemaruju. Administrator može da konfiguriše vremenski okvir tokom časova „bez intenzivnog korišćenja“ u pomacima od 15 minuta i za najviše 24 časa, na primer od 18:00 do 22:00 ili od 1:30 do 5:15.

Operacija baze podataka ili upit započeti tokom dnevnog vremenskog okvira nastavljaju se dok ne dođe do njihovog dovršavanja (ili neuspeha), čak i ako se ne završe tokom navedenog vremenskog okvira.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×