Upravljanje predlošcima lista

Upravljanje predlošcima lista

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ponovno korišćenje prilagođenih SharePoint liste pomoću predložaka liste. Predložak čuva polja, formule, i oblikovanja i opcionalno, kao i podatke. Predlošci se mogu preuzeti za arhiviranje ili otpremiti na drugu lokaciju.

Važno: lokacija tima grupe povezani SharePoint Online trenutno ne podržavaju predložaka liste. Za druge SharePoint Online lokacija, omogućite izvršavanje skripti za korišćenje predložaka liste. Za više informacija pogledajte članak mogućnosti izvršavanja skripti da uključite ili isključite.

 1. Otvorite listu koju želite da sačuvate kao predložak.

 2. Ako se nalazite u SharePoint Online, kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim kliknite na dugme Postavke liste.

  U druge verzije, kliknite na listu na traci i izaberite stavku Postavke liste.

  Postavke liste na traci
 3. U koloni Dozvole i upravljanje kliknite na dugme Sačuvaj listu kao predložak.

  Dozvole za upravljanje odeljka meni "Postavke"

  Pojavljuje se stranica Sačuvaj kao predložak.

  Sačuvaj kao predložak stranice
 4. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke koje će se koristiti za datoteku predloška.

  Napomena: Nemoj da dodaješ oznake tipa datoteke tipa datoteke. Oznaka tipa datoteke .stp se automatski dodaju za vas.

 5. U polju Ime predloška otkucajte naslov za koji želite da se pojavi u galeriji predložaka liste za ovaj predložak.

 6. U polju Opis predloška otkucajte opis za predložak. Opis se pojavljuje u oknu sa detaljima sa desne strane kada izaberete predložak iz galerije predložaka.

 7. Da biste uključili sadržaja koji je trenutno u ovoj listi u novi predložak liste, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi sadržaj . Dodatne informacije potražite u članku ograničenja za podatke iz predloška liste.

  Napomena: Ovaj korak sačuvati bezbednosne postavke koje možda primenjeni na listu. Zbog toga preporučujemo da sačuvate ovaj predložak liste bezbednom mestu tako da on nije moguće vratiti u prethodno stanje tako što ćete nekoga ko ne treba da imaju pristup ovaj sadržaj.

 8. Kliknite na dugme U redu.

  Dobićete uspešnu Sačuvaj potvrda ekrana ako je dobro.

  Uspešnu Sačuvaj dijalog za potvrdu

  Kliknite na vezu Galerija predložaka da biste videli novi predložak liste u galeriji predložaka liste.

  Stranica predložaka liste

 1. Kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni Galerije Veb dizajnera izaberite stavku Predlošci liste.

  Lista predložaka vezu na stranici postavke lokacije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. Kliknite na dugme Uredi Dugme "Uredi" u biblioteci predloška liste u koloni " Uređivanje " za predložak liste koji želite da ažurirate.

 4. Izaberite stavku Izbriši stavku, a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili.

 1. Kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni Galerije Veb dizajnera izaberite stavku Predlošci liste.

  Lista predložaka vezu na stranici postavke lokacije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. Kliknite na dugme Uredi Dugme "Uredi" u biblioteci predloška liste u koloni " Uređivanje " za predložak liste koji želite da uredite.

 4. Uredite informacije koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Uređivanje svojstava predloška liste

Napomena: Sledeći koraci zahtevaju da imate dozvole za upisivanje u fascikli ili deljenom resursu u kojima preuzimate datoteku predloška liste.

 1. Kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni Galerije Veb dizajnera izaberite stavku Predlošci liste.

  Lista predložaka vezu na stranici postavke lokacije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. U koloni ime kliknite na vezu za predložak liste koji želite da preuzmete.

 4. U datoteci u pregledaču preuzimanje u dijalogu, kliknite na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj kao da preuzmete datoteku.

Predlošci liste koji su preuzeti datoteke u sistemu datoteka mogu se otpremiti u galeriji predložaka liste. Da biste izvršili sledeće korake, morate da imate čitanje dozvola za deljenje fascikli ili na mreži koja sadrži datoteku predloška liste.

Napomene: 

 • Imajte na umu da datoteke predloška liste koristi oznaku tipa datoteke .stp.

 • Predlošci za liste se mogu koristiti samo na istom tipu lokacije ili radnog prostora iz koje su kreirane. To znači da nije moguće koristiti predložak liste koji je kreiran na lokaciji radnog prostora za sastanke na lokaciji tima. Međutim, predložak liste koji je kreiran na lokaciji tima može da koristi na drugoj lokaciji tima.

 1. Kliknite na dugme Postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni Galerije Veb dizajnera izaberite stavku Predlošci liste.

  Lista predložaka vezu na stranici postavke lokacije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. Na traci, kliknite na dugme Otpremi dokument.

  Dugme "Otpremi dokument" na glavnoj traci

  Na stranici " Dodavanje predloška " se pojavljuje.

  Dodavanje predloška stranice
 4. Otkucajte putanju i ime datoteke (uključujući oznaku tipa datoteke) predloška liste koji želite da otpremite ili kliknite na dugme Potraži da biste izabrali datoteku.

 5. Odaberite da li želite da zamenite postojeće datoteke. Podrazumevano je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zameni postojeću datoteku.

  Napomena: Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zameni postojeću datoteku , biće zamenjen predložak liste koji je već uskladištena u bazi podataka sadržaja i koji ima isto ime kao datoteka koju otpremate. Ako pokušate da otpremite predložak liste koji već postoji u bazi podataka sadržaja i ovo polje za potvrdu nije izabrana, prikazaće se poruka o grešci.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Kreiranje predloška liste u SharePoint Server 2010

 1. Otvorite listu koju želite da sačuvate kao predložak.

 2. Na traci, kliknite na listu , a zatim kliknite na dugme Postavke liste.

  Dugme postavke liste na glavnoj stranici
 3. U koloni Dozvole i upravljanje kliknite na dugme Sačuvaj listu kao predložak.

  Dozvole za upravljanje odeljka meni "Postavke"

  Pojavljuje se stranica Sačuvaj kao predložak.

  Stranica svojstava predloška liste
 4. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke koje će se koristiti za datoteku predloška.

  Napomena: Imenu nemojte dodavati oznaku tipa datoteke. Datoteci se automatski dodaje oznaka tipa datoteke .stp.

 5. U polju Ime predloška otkucajte naslov za koji želite da se pojavi u galeriji predložaka liste za ovaj predložak.

 6. U polju Opis predloška otkucajte opis za predložak. Opis se pojavljuje u oknu sa detaljima sa desne strane kada izaberete predložak iz galerije predložaka.

 7. Da biste uključili sadržaja koji je trenutno u ovoj listi u novi predložak liste, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi sadržaj . Dodatne informacije potražite u članku ograničenja za podatke iz predloška liste.

  Napomena: Ovaj korak sačuvati bezbednosne postavke koje možda primenjeni na listu. Zbog toga preporučujemo da sačuvate ovaj predložak liste bezbednom mestu tako da on nije moguće vratiti u prethodno stanje tako što ćete nekoga ko ne treba da imaju pristup ovaj sadržaj.

 8. Kliknite na dugme U redu.

  Novi predložak liste se pojavljuje u galeriji predložaka liste.

  Stranica predložaka liste

Vrh stranice

Brisanje predloška u galeriji predložaka liste u SharePoint Server 2010

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije.

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Veza predloška liste u meniju galerije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. U koloni " Uređivanje " kliknite na dugme Uredi Dugme "Uredi" u biblioteci predloška liste za predložak liste koji želite da izbrišete.

 4. Izaberite stavku Izbriši stavku, a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili.

Vrh stranice

Uređivanje svojstava predloška liste u SharePoint Server 2010

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije.

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. Kliknite na dugme Uredi Dugme "Uredi" u biblioteci predloška liste u koloni " Uređivanje " za predložak liste koji želite da ažurirate.

 4. Uredite informacije koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Preuzimanje predloška u SharePoint Server 2010 sistem datoteka

Napomena: Sledeći koraci zahtevaju da imate dozvole za upisivanje u fascikli ili deljenom resursu u kojima preuzimate datoteku predloška liste.

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije.

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Veza predloška liste u meniju galerije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. U koloni ime kliknite na vezu za predložak liste koji želite da preuzmete.

 4. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj kao da biste preuzeli kao vaš pregledač dozvoljava.

Vrh stranice

Otpremanje predloška u galeriji predložaka liste u SharePoint Server 2010

Predlošci liste koji su preuzeti datoteke u sistemu datoteka mogu se otpremiti u galeriji predložaka liste. Da biste izvršili sledeće korake, morate da imate čitanje dozvola za deljenje fascikli ili na mreži koja sadrži datoteku predloška liste.

Napomene: 

 • Imajte na umu da datoteke predloška liste koristi oznaku tipa datoteke .stp.

 • Predlošci za liste se mogu koristiti samo na istom tipu lokacije ili radnog prostora iz koje su kreirane. To znači da nije moguće koristiti predložak liste koji je kreiran na lokaciji radnog prostora za sastanke na lokaciji tima. Međutim, predložak liste koji je kreiran na lokaciji tima može da koristi na drugoj lokaciji tima.

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije.

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Veza predloška liste u meniju galerije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Lista "Galerija" pomoću predloška za jednu listu
 3. Kliknite na dugme Otpremi.

  Pojavljuje se stranica „Otpremanje predloška: galerija predložaka liste“.

 4. Otkucajte putanju i ime datoteke (uključujući oznaku tipa datoteke) predloška liste koji želite da otpremite ili kliknite na dugme Potraži da biste izabrali datoteku.

 5. Odaberite da li želite da zamenite postojeće datoteke. Podrazumevano je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zameni postojeću datoteku.

  Napomena: Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zameni postojeću datoteku , biće zamenjen predložak liste koji je već uskladištena u bazi podataka sadržaja i koji ima isto ime kao datoteka koju otpremate. Ako pokušate da otpremite predložak liste koji već postoji u bazi podataka sadržaja i ovo polje za potvrdu nije izabrana, prikazaće se poruka o grešci.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje predloška liste u SharePoint Server 2007

 1. Otvorite listu koju želite da sačuvate kao predložak.

 2. Izaberite stavku Postavke , a zatim kliknite na dugme Postavke liste.

  Kliknite na dugme postavke, izaberite stavku postavke liste
 3. U koloni Dozvole i upravljanje kliknite na dugme Sačuvaj listu kao predložak.

  Kliknite na dugme Sačuvaj predložak lokacije u okviru dozvole i upravljanje kolone

  Pojavljuje se stranica Sačuvaj kao predložak.

  Stranica svojstava predloška liste
 4. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke koje će se koristiti za datoteku predloška.

  Napomena: Imenu nemojte dodavati oznaku tipa datoteke. Datoteci se automatski dodaje oznaka tipa datoteke .stp.

 5. U polju Ime predloška otkucajte naslov za koji želite da se pojavi u galeriji predložaka liste za ovaj predložak.

 6. U polju Opis predloška otkucajte opis za predložak.

 7. Da biste uključili sadržaja koji je trenutno u ovoj listi u novi predložak liste, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi sadržaj . Dodatne informacije potražite u članku ograničenja za podatke iz predloška liste.

  Napomena: Ovaj korak sačuvati bezbednosne postavke koje možda primenjeni na listu. Zbog toga preporučujemo da sačuvate ovaj predložak liste bezbednom mestu tako da on nije moguće vratiti u prethodno stanje tako što ćete nekoga ko ne treba da imaju pristup ovaj sadržaj.

 8. Kliknite na dugme U redu.

  Novi predložak liste se pojavljuje u galeriji predložaka liste.

  Galerija liste pomoću predloška za jednu listu

Vrh stranice

Brisanje predloška u galeriji predložaka liste u SharePoint Server 2007

 1. U polju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije , a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije.

  Izmena svih opcija postavke lokacije, u okviru postavke lokacije

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Veza predloška liste u meniju galerije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Galerija liste pomoću predloška za jednu listu
 3. U koloni " Uređivanje " kliknite na dugme Uredi svojstva dokumenta Dugme "Uredi" u biblioteci predloška liste za predložak liste koji želite da izbrišete.

  Uređivanje liste predložak stranice sa Izbriši markirana.
 4. Izaberite stavku Izbriši stavku, a zatim kliknite na dugme u redu da biste potvrdili.

Vrh stranice

Uređivanje svojstava predloška liste u SharePoint Server 2007

 1. U polju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije , a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije.

  Izmena svih opcija postavke lokacije, u okviru postavke lokacije

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Veza predloška liste u meniju galerije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Galerija liste pomoću predloška za jednu listu
 3. U koloni " Uređivanje " kliknite na dugme Uredi svojstva dokumenta Dugme "Uredi" u biblioteci predloška liste za predložak liste koji želite da uredite.

 4. Uredite informacije koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Lista predložaka za uređivanje dijaloga

Vrh stranice

Preuzimanje predloška u SharePoint Server 2007 sistem datoteka

Napomena: Sledeći koraci zahtevaju da imate dozvole za upisivanje u fascikli ili deljenom resursu u kojima preuzimate datoteku predloška liste.

 1. U polju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije , a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije.

  Izmena svih opcija postavke lokacije, u okviru postavke lokacije

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Veza predloška liste u meniju galerije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Galerija liste pomoću predloška za jednu listu
 3. U koloni ime kliknite na vezu za predložak liste koji želite da preuzmete.

 4. U dijalogu Preuzimanje datoteke povezane sa pregledačem, kliknite na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj kao.

 5. Ako se dijalog Preuzimanje završeno , kliknite na dugme Zatvori ili X.

Vrh stranice

Otpremanje predloška u galeriji predložaka liste u SharePoint Server 2007

Predlošci liste koji su preuzeti datoteke u sistemu datoteka mogu se otpremiti u galeriji predložaka liste. Da biste izvršili sledeće korake, morate da imate čitanje dozvola za deljenje fascikli ili na mreži koja sadrži datoteku predloška liste.

Napomene: 

 • Imajte na umu da datoteke predloška liste koristi oznaku tipa datoteke .stp.

 • Predlošci za liste se mogu koristiti samo na istom tipu lokacije ili radnog prostora iz koje su kreirane. To znači da nije moguće koristiti predložak liste koji je kreiran na lokaciji radnog prostora za sastanke na lokaciji tima. Međutim, predložak liste koji je kreiran na lokaciji tima može da koristi na drugoj lokaciji tima.

 1. U polju Radnje na lokaciji meni Slika dugmeta , izaberite stavku Postavke lokacije , a zatim izaberite stavku Izmeni sve postavke lokacije.

  Izmena svih opcija postavke lokacije, u okviru postavke lokacije

  Napomena: Na lokaciji za koju je prilagođen meni Radnje na lokaciji, postavite pokazivač na Postavke lokacijei zatim kliknite na dugme postavke koje želite da prikažete.

 2. U koloni galerije izaberite stavku Predlošci liste.

  Veza predloška liste u meniju galerije

  Napomena: Ova opcija se prikazuje samo korisnicima koji imaju dozvolu za upravljanje listama. Vlasnici lokacija podrazumevano imaju tu dozvolu.

  Pojavljuje se stranica „Galerija predložaka liste“.

  Galerija liste pomoću predloška za jednu listu
 3. Kliknite na dugme Otpremi.

  Pojavljuje se stranica „Otpremanje predloška: galerija predložaka liste“.

 4. Otkucajte putanju i ime datoteke (uključujući oznaku tipa datoteke) predloška liste koji želite da otpremite ili kliknite na dugme Potraži da biste izabrali datoteku.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. U galeriji predložaka liste uređivanje svojstava koje želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Lista predložaka za uređivanje dijaloga

Vrh stranice

Ograničenja za sadržaj iz predloška liste

Podrazumevano ograničenje prilikom čuvanja predloška liste sa podacima je 50 MB.

Predložak liste sa kalendarom preklapanje će zahtevati ručno podešavanje. Nakon kreiranja nove liste od predloška, izbrišite svaku preklapanje i ga ponovo dodajte.

Čuvanje biblioteke kao predloška u dokumentu koji je skup nije podržano. Kada kreirate novu biblioteku sa predloškom koja sadrži skup dokumenata, može doći do greške.

Korišćenje predloška liste u SharePoint

Možete da kreirate nove liste pomoću predloška sačuvana lista kao bilo koji drugi predložak. Predlošci za liste su uskladišteni u galeriji predložaka i pojavljuju se sa druge aplikacije i predloške.

Dodatne informacije o korišćenju predložaka liste ili liste aplikacija potražite u članku Kreiranje liste u sistemu SharePoint.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×