Upravljanje postavkama SharePoint lokacije

Upravljanje postavkama SharePoint lokacije

Kada kreirate sajt u SharePoint Online ili SharePoint Server, možete da promenite postavke, informacije i dozvole za sajt. Ovde su opisi zasnovani na SharePoint lokacijama koje su napravljene pomoću standardnih komponenata korisničkog interfejsa. Ako vam je vlasnik sajta ili dizajner radikalno promenio izgled, možda nećete videti isto što je ovde prikazano. Više informacija potražite u članku administrator SharePoint.

Napomene: 

Evo kako da promenite logotip, naslov i druge postavke za SharePoint Online tima ili lokacije za komunikaciju. Za SharePoint Online klasičnog iskustva ili SharePoint Server 2016, 2013 i 2010, pogledajte karticu 2016, 2013, 2010 . Ako se korisnički interfejs ne podudara sa onim što vidite, pogledajte članak Rešavanje problema.

Važno: Da biste promenili logotip, naslov, opis i druge postavke, morate imati dozvole za vlasnike ili dizajnere na SharePoint sajtu. Više informacija potražite u članku Upravljanje dozvolama za sajt.

Promena logotipa za SharePoint tima ili sajt za komunikaciju

SharePoint Online lokacije tima koji su povezani sa Office 365 grupom koriste isti logotip kao Office 365 grupi sa kojom su povezani. Kada promenite logotip za SharePoint sajt tima za grupisanje, pojaviće se logotip za odgovarajuću Office 365 grupu. Proces promene logotipa za SharePoint Online komunikacije ili SharePoint Online lokacija tima koji nije povezan sa Office 365 grupom je isti. U ovom slučaju se menja samo logotip sajta.

SharePoint Server 2019 Veb lokacije tima i lokacije za komunikacije nemaju grupe povezane sa njima, ali koriste isti metod da bi promenili logotip lokacije.

Ako se korisnički interfejs ne podudara sa ovim, možda imate SharePoint Experience ili stariju verziju. Pogledajte 2016, 2013, 2010 karticu da biste promenili postavke.

Važno: Da biste promenili logotip, naslov, opis i druge postavke, morate imati dozvole vlasnika ili dizajnera na SharePoint sajtu. Više informacija potražite u članku Upravljanje dozvolama za sajt.

 1. Idite na sajt SharePoint tima ili komunikacije.

 2. U gornjem desnom uglu kliknite na dugme postavke Ikona „Postavke“ , a zatim izaberite stavku informacije o sajtu.

  Informacije o sajtu

 3. U okviru logotip sajta kliknite na dugme Promeni.

  Promena logotipa tima ili komunikacije

 4. Pregledajte i izaberite novi logotip, kliknite na dugme Otvori,

  Biranje logotipa u programu Windows Explorer

  a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Čuvanje promenjenog logotipa

Promena imena, opisa, nivoa privatnosti i klasifikacije lokacija

Važno: Da biste promenili ove postavke, morate imati dozvole vlasnika ili dizajnera na SharePoint sajtu. Više informacija potražite u članku Upravljanje dozvolama za sajt.

Ove postavke su samo na sajtu tima koji je povezan sa grupom.

 1. Idite na sajt SharePoint tima.

 2. U gornjem desnom uglu kliknite na dugme postavke Ikona „Postavke“ , a zatim izaberite stavku informacije o sajtu.

  Informacije o sajtu

 3. Promenite željena polja:

  • Ime stranice tima (obavezno)

  • Opis (opcionalno)

  • Postavke privatnosti (opcionalno): javno znači da svi u organizaciji mogu da vide sadržaj i postanu članovi. Privatna znači da članstvo zahteva odobravanje od vlasnika sajta i da samo članovi mogu da vide sadržaj. To se ne pojavljuje na sajtu za komunikaciju.

  • Klasifikacija lokacija tima (opcionalno): koristi se za klasifikaciju sajta pomoću vrednosti kao što su unutrašnji, poverljivi, visoki poslovni uticaj, nizak uticaj, itd. Ove vrednosti mogu da se odnose na osetljivost informacija ili životni ciklus informacija. Oni se određuju i kreiraju administrator. Više informacija potražite u članku Upravljanje kreiranjem lokacije u usluzi SharePoint online. Ova opcija možda nije dostupna na vašoj sajtu.

  Tabla sa informacijama o SharePoint lokaciji

Ovo su najčešći postavke za lokacije. Da biste promenili druge postavke i opcije za sajt, izaberite stavku Prikaži sve postavke sajta. Tako ćete pojaviti na stranici Postavke sajtaSharePoint.

Primenjivanje dizajna na sajtu

Izaberite dizajn sajta da biste primenili dosledan skupa radnji ili konfiguracija, kao što je podešavanje teme, dodavanje veza ka navigaciji lokacija ili kreiranje liste sa određenim skupom kolona i postavkama na sajtu.

 • Idite na sajt SharePoint tima.

 • U gornjem desnom uglu izaberite stavku postavke Ikona „Postavke“ Ikona „Postavke“ dizajnom sajta.

 • Izaberite dizajn koji želite da koristite i kliknite na dugme Prijavi se na sajt.

  Primenjivanje dizajna na SharePoint sajt

Upravljanje dozvolama za sajt

Nivoi dozvola za sajt su zasnovani na SharePoint grupama dozvola. Članovi grupe SharePoint dozvola mogu da posećuju lokaciju bez njenog uređivanja (posetioci lokacija), uređuju lokaciju (članovi lokacija) ili imaju potpunu kontrolu nad lokacijom (vlasnici lokacija).

Važno: Da biste promenili ove postavke, morate imati dozvole vlasnika na SharePoint sajtu.

 1. Idite na sajt SharePoint tima.

 2. U gornjem desnom uglu kliknite na dugme postavke Ikona „Postavke“ .

 3. Izaberite stavku dozvole za sajt.

  Polje "dozvole za sajt"

Pozivanje osoba na SharePoint sajt tima

Da biste osobama dali pristup vašoj sajtu, možete da dodate članove Office 365 grupi povezanu sa lokacijom ili da delite sajt sa drugima bez njihovog dodavanja u grupu Office 365. Dodatne dozvole za lokacije potražite u članku Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint.

U SharePoint Onlineda biste osobama dali pristup vašoj sajtu, kliknite na dugme Pozovi ljude i Odaberite neku od sledećih opcija:

 • Dodajte članove u grupu da biste dodali članove u grupu Office 365 povezanu sa lokacijom. Ovo je željeni metod. Izaberite stavku Dodaj članove, unesite ime ili e-adresu i kliknite na dugme Sačuvaj. Članovi koji se dodaju u Office 365 grupi podrazumevano se dodaju u grupu dozvola SharePoint lokacija i mogu da uređuju sajt. Imaju i potpun pristup Office 365 resursima grupe kao što su grupni razgovori, kalendar itd.

 • Delite sajt samo da biste delili sajt sa drugima bez dodavanja u grupu Office 365 povezanu sa lokacijom. Unesite ime ili e-adresu, kliknite na strelicu nadole da biste izabrali SharePoint dozvole, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Deljenje sajta daje korisnicima pristup sajtu, ali neće imati pristup Office 365 resursima grupe kao što su grupni razgovori, kalendar itd.

  Pozivanje osoba na SharePoint sajt

U SharePoint Server 2019izaberite stavku deli sajt. Na tabli deljenje lokacija unesite ime korisnika ili grupa za deljenje Veb lokacija.

Tabla za deljenje lokacije u sistemu SharePoint 2019

Promena dozvola za sajt

Da biste promenili nivo dozvole za pojedinačnu ili grupu, kliknite na strelicu nadole pored nivoa SharePoint dozvola za tu osobu ili grupu i izaberite stavku potpuna kontrola da biste ih dodali u grupu vlasnika lokacija ili pročitali da biste ih dodali u grupu posetioci lokacija.

Napomena: Da biste prikazali sve članove Office 365 grupe povezanu sa lokacijom i njihovim SharePoint nivoima dozvole, izaberite stavku članovi u gornjem desnom uglu vaše sajta.

Uklanjanje dozvola za sajt

U SharePoint Online da biste uklonili osobu koja nije član Office 365 grupe povezanu sa lokacijom na vašoj sajtu, kliknite na strelicu nadole pored nivoa SharePoint dozvola za tu grupu i izaberite stavku Ukloni.

Napomena: Opcija " Ukloni " dostupna je samo za osobe ili grupe koje nisu deo Office 365 grupe.

Da biste uklonili nekoga iz Office 365 grupe povezanu sa lokacijom, izaberite stavku članovi u gornjem desnom uglu lokacije, kliknite na strelicu nadole pored nivoa dozvola za tog člana i izaberite stavku Ukloni iz grupe.

Dozvola za uklanjanje portala

Napredne postavke dozvole

Ako ste vlasnik lokacije, videćete povezanost za Napredne postavke dozvole gde možete da konfigurišete dodatne SharePoint postavke dozvola. Više informacija pronađite u članku Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint.

Dodatne postavke i ograničenja za SharePoint online sajt

Rešavanje problema sa postavkama

 • Najčešći problem sa pomoću pokušaja promene postavki nije ispravan. Ako niste sigurni koje su vaše dozvole, obratite se SharePoint, mreži ili Office 365 administratoru.

 • Ako imate dozvole, uverite se u verziju sistema SharePoint koju koristite. Više informacija potražite u članku koju verziju sistema SharePoint koristim? Ako imate sajt napravljen u starijoj verziji sistema SharePoint online, možda koristi klasičnu sliku. Da biste promenili logotip, opis ili druge postavke, pogledajte 2016, 2013, 2010 TAB. SharePoint online Classic iskustvo koristi isti korisnički interfejs za postavke kao SharePoint 2016.

Evo kako da promenite logotip, naslov i druge postavke na SharePoint servere 2016, 2013 ili 2010. Za SharePoint Online tima ili lokacije za komunikaciju pogledajte karticu na mreži, 2019 karticu.

Promena naslova, opisa i logotipa za SharePoint Server sajt

Kao vlasnik ili korisnik sa dozvolama "potpuna kontrola", možete da promenite naslov, opis i logotip za SharePoint server sajt.

 1. Idite na sajt.

 2. U gornjem desnom uglu kliknite na dugme postavke Ikona „Postavke“ ili u gornjem levom uglu izaberite stavku radnje na sajtu Slika dugmeta .

 3. Izaberite stavku Postavke sajta.

  Opcija "postavke sajta" u okviru dugmeta "Postavke"
 4. U okviru izgled i osećajizaberite stavku naslov, opis i logotip. Postavke sajta sa naslovom, opis, logotip

 5. Ažurirajte polje naslov . Dodajte ili uredite opcionalni Opis za sajt.

  Stranica "naslov", opis i logotip
 6. Za SharePoint 2016 ili 2013, u okviru logotip i opis, uradite nešto od sledećeg:

  Kliknite sa računara, potražite sliku i kliknite na dugme Otvori.

  Kliknite iz sistema SHAREPOINT, potražite sliku na SharePoint lokaciji i kliknite na dugme Umetni.

  Za SharePoint 2010, u okviru logotip i opis umetnite URL u sliku koja će se koristiti kao logotip.

  Stranica "naslov", logotip i postavke opisa
 7. Popunite opcionalni opis ili alternativni tekst. Kliknite na dugme u redu da biste sačuvali

Upravljanje dozvolama za sajt

Nivoi dozvola za sajt su zasnovani na SharePoint grupama dozvola. Članovi grupe dozvola mogu da posećuju lokaciju bez njenog uređivanja (posetioci lokacija), uređuju lokaciju (članovi lokacija) ili imaju potpunu kontrolu nad lokacijom (vlasnici lokacija).

Da biste osobama dali pristup vašoj sajtu, možete da dodate članove grupi povezanu sa lokacijom (prioritetnih metoda) ili da delite sajt sa drugima bez njihovog dodavanja u grupu.

Da biste pozvali osobe na vašu sajt, pozivate osobe pomoću dugmeta Deljenje sajta. Više informacija potražite u članku Deljenje sajta.

Da biste dodali osobe sa grupom, možete da kreirate grupu ili da koristite pre postojeće i dodate članove u tu grupu. Grupe obezbeđuju različite nivoe dozvola koje svi imaju u grupi, tako da je lakše upravljati brojnim korisnicima i koji pristup imaju. Više informacija potražite u članku Kreiranje SharePoint grupa i upravljanje njima.

Promena dozvola za sajt

Da biste promenili nivo dozvole za pojedinačnu ili grupu, kliknite na strelicu nadole pored nivoa dozvola za tu osobu ili grupu i izaberite stavku potpuna kontrola da biste ih dodali u grupu vlasnika lokacija ili Pročitajte da biste ih dodali u grupu posetioci lokacija.

Napomena: Da biste prikazali sve članove Office 365 grupe povezanu sa lokacijom i njihovim nivoima dozvola, kliknite na dugme članovi u gornjem desnom uglu sajta.

Uklanjanje dozvola za sajt

Da biste uklonili nekoga iz grupe povezanu sa lokacijom, slijedite ove korake:

 1. Idite na sajt.

 2. U gornjem desnom uglu kliknite na dugme postavke Ikona „Postavke“ ili u gornjem levom uglu izaberite stavku radnje na sajtu Slika dugmeta .

 3. Izaberite stavku Postavke sajta.

  Opcija "postavke sajta" u okviru dugmeta "Postavke"
 4. U okviru korisnici i dozvoleizaberite stavku dozvole za sajt.

  Stavka menija "korisnici i dozvole"
 5. U okviru dozvole za lokacijeizaberite grupu iz koje želite da uklonite člana.

 6. Izaberite korisnika kojeg želite da uklonite.

 7. Izaberite stavke Radnje i Ukloni korisnike iz grupe.

 8. Kliknite na dugme U redu .

Napredne postavke dozvole

Više informacija o tome kako funkcionišu dozvole i postavkama koje možete da koristite potražite u članku Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×