Upravljanje odgovora o prikupljanju podataka u programu Access

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Upravljanje odgovora o prikupljanju podataka u programu Access

Ovaj članak objašnjava kako da prikažete na obrada odgovora o prikupljanju podataka, kako možete da proverite e-pošte obrade postavke, kao i korake koje možete preduzeti rešite uobičajene tipove poruke o greškama ili problemima sa odgovora.

Da biste saznali više o kreiranju, slanje i ponovno slanje e-poruke prikupljanje podataka, pogledajte veze ka člancima u odeljku Takođe pogledajte .

Želim da izvršim sledeće:

Prikaz odgovora

Verifikujte postavke za automatsko obrada odgovora

Rešavanje problema za automatski obrađene odgovore

Ručno proces odgovore

Rešavanje problema za ručno obrađene odgovore

Prikaz odgovora

Evo šta se dešava kada pošaljete obrazac za prikupljanje podataka putem e-pošte. Primaoci odgovorite na poruku tako što ćete kliknuti na dugme odgovor, popunjavanje obrasca, a zatim izabrati poslali. Ovaj odeljak objašnjava kako možete da prikažete odgovore i šta da radite ako neki od njih se ne obrađuju ispravno. Da li ste odabrali da obrađivanja automatski ili ručno, možete da odgovore ručno otvorite ili da saznam ko je odgovorio. Više informacija o podešavanju odgovor povorka opcije potražite u članku Dodavanje podataka prikupljenih putem e-poruke u Access bazu podataka.

Da biste prikazali odgovore, uradite sledeće:

 1. Otvorite Microsoft Outlook 2010 i pronađite fasciklu u koju ste odredili za skladištenje odgovora o prikupljanju podataka.

  Savet: Ako se ne sećate imena fascikle, na kartici Spoljni podaci, u grupi Sakupljanje podataka kliknite na dugme Upravljanje odgovorima. U dijalogu Upravljanje porukama za prikupljanje podataka pronaći ćete ime fascikle u koloni Fascikla programa Outlook, u redu koji odgovara poruci čije odgovore želite da prikažete.

 2. Da biste otvorili odgovora u programu Outlook, kliknite dvaput na odgovor. Vidite u obrascu, dok je završena pošiljalac.

Access neće obraditi odgovore na odgovor na poruku. Stoga, ako vidite da su jedan ili više obrazaca od primalaca prazna, nepotpuna ili nepravilno popunjeni, koje morate poslati originalnu e-poruku te korisnike, umesto pomoću komande " Odgovori ". Više informacija o ponovno slanje poruke za prikupljanje podataka potražite u članku Ponovno slanje poruke e-pošte za prikupljanje podataka.

Slično tome, ako želite da pošaljete zahtev za druge osobe, morate da ponovo pošalje originalnu poruku, umesto da je prosleđujete.

vrh stranice

Verifikujte postavke za automatsko obrada odgovora

Ako ste odabrali da odgovori budu automatsku, uradite sledeće da biste se uverili da se obrađuju odgovori ispravno:

 • Za svaki odgovor redigujte vrednosti u kolonama Zastavica za praćenje, Status prikupljanja podataka i Kategorije.

  Savet: Ako u prikazu ne vidite kolone Zastavica za praćenje, Status prikupljanja podataka i Kategorije, dodajte ih pomoću dijaloga Birač polja. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje kolone, a zatim izaberite stavku Birač polja. U dijalogu Birač polja svako polje prevucite i otpustite ga desno ili levo od postojećeg zaglavlja kolone.

  Ako je u Outlook fascikli kolona Zastavica za praćenje postavljena na vrednost Operacija prikupljanja podataka je uspela, kolona Status prikupljanja podataka je prazna, a u koloni Kategorije se nalazi zeleni indikator, obrada odgovora je uspela.

 • Osim toga, možda ćete želeti da redigujete sadržaj odredišnih tabela kako biste se uverili da vidite prikupljene podatke koji su uskladišteni kao novi zapisi ili kao ispravke postojećih zapisa.

  Napomena: Nećete moći da dodate podatke iz odgovor e-pošte ako primalac koristi Hotmail ili Yahoo da vam pošalje kolekcije obrazac sa podacima.

Rešavanje problema za automatski obrađene odgovore

Pogledajte Dodavanje podataka prikupljenih putem e-poruke u Access bazu podataka ako želite da biste potvrdili da ste ispravno podesili automatska obrada i pokušajte sa predlozima iz sledeće tabele da biste rešili problemi specifični za:

Problem ili Status prikupljanja podataka kolone poruku

Uzrok

Rešenje

Odgovor nalazi u fascikli programa Outlook, ali ne obrade. Na kolona Status prikupljanja podataka prikazuje poruka je neobrađena.

Opcije poruke u na može biti izabran u dijalogu Prikupljanje podataka pomoću opcija e-pošte ili za Ručna obrada odgovora ili da biste sprečili automatsku obradu određenih odgovora.

Savet: Da biste prikazali opcije, na na kartici spoljni podaci, u na grupu za Prikupljanje podataka , kliknite na dugme Upravljanje odgovorima. U dijalogu izaberite poruku koju želite, a zatim kliknite na dugme Opcije poruke.

Ručno izvezite odgovor.

Da biste se uverili da ubuduće odgovori obrađuju automatski, promenite postavke u dijalogu opcije. Pomoć u vezi sa redigovanjem i menjanjem opcija potražite u članku, Dodavanje podataka prikupljenih putem e-poruke u Access bazu podataka.

Pomoć za ručno da izvezete odgovore, pogledajte odeljak na Ručna obrada odgovora.

Odgovorio sam na jednu od svojih poruka, ali proces njene obrade nije u toku

Odgovaranje na sopstvenu poruku podrazumeva nešto drugačiju proceduru

Umesto da popunite obrazac u primljenoj poruci, popunite obrazac u poslatoj poruci koja se nalazi u fascikli Poslate stavke. Potražite fasciklu Poslate stavke, a zatim otvorite poruku. Kliknite na dugme Odgovori, popunite obrazac, a zatim kliknite na dugme Pošalji

Odgovor ne idu u fasciklu "desno"

Samo originalni odgovori idu u određenu fasciklu

Vaši odgovori na sopstvene poruke (osim ako za generisanje odgovora niste koristili kopiju poruke u fascikli Poslate stavke) i odgovori koji su deo toka razgovora putem e-poruka koji se koristio za diskusiju ne mogu biti premešteni u određenu fasciklu

Drugi mogući razlozi su: da je Office programa Access 2010 nije instaliran ili programski dodatak koji je potreban za obradu odgovora je nedostaju ili su oštećene.

Ako neki od odgovora ne obrađuje, popunite obrazac koji je u poslate poruke u fascikli Poslate stavke .

Ukoliko je korisnik popunio obrazac u odgovoru na odgovor, zamolite ga da odgovori na originalnu poruku

Ako sumnjate da programski dodatak ili nedostaju ili oštećen prebaci se na Outlook i pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na dugme Opcijei u dijalogu " Opcije programa Outlook" , izaberite stavku programski dodaci.

 2. U okviru aktivne aplikacije programski dodaci, uverite se da vidite Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje podataka i objavljivanje.

Ako je stavka u okviru programski dodaci onemogućeni aplikacije, kliknite na strelicu u okviru Upravljanje , izaberite stavku Onemogućene stavke, a zatim u dijalogu Onemogućene stavke izaberite Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje podataka i Objavljivanje i kliknite na dugme Omogući.

Ako ne vidite Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje podataka i objavljivanje pokušajte ponovo da instalirate pristup.

Ne možete da pronađete bazu podataka. Pronađite bazu podataka i ručno da uvezete podatke.

Baze podataka je premeštena na drugu lokaciju, preimenovana, izbrisana, ili postane oštećena.

Bazu podataka vratite na originalnu lokaciju i ručno izvezite odgovor

Nije moguće otvoriti bazu podataka za uvoz podataka zato što je baza podataka već u upotrebi. Ručna obrada odgovora kada bazu podataka postane dostupan.

Odredišna baza podataka je zaštićena lozinkom. Automatska obrada neće uspeti ako baza podataka zahteva lozinku

Zatvorite bazu podataka koja je otvorena u isključivom režimu, a zatim otvorite bazu podataka u normalni režim. Pokušajte ručno da izvezete odgovor.

Ova Access baza podataka je zaštićena lozinkom. Ručno izvezite ove podatke u Microsoft Access.

Odredišna baza podataka je zaštićena lozinkom. Automatska obrada neće uspeti ako baza podataka zahteva lozinku

Ručno izvezite odgovor. Ako želite da se sledeći odgovori automatski obrađuju, uklonite zaštitu lozinkom iz baze podataka

Na kolona Status prikupljanja podataka prikazuje poruku koja ukazuje na to tabelu, upit ili polje nedostaje.

Odredišna tabela ili upit je izbrisan, preimenovan ili je struktura izmenjena tako da se sadržaj obrasca ne može dodati u tabele

Ponovo kreirajte odredišne tabele i upite ili kreirajte i pošaljite novu poruku za prikupljanje podataka

Nije moguće obraditi ovu e-poruku. Obrazac u ovu e-poruku ili je oštećen ili izmenjen.

Obrazac u odgovoru je oštećen ili je neko (primalac ili pošiljalac) izmenio obrazac

Ako je primalac izmenio obrazac, zamolite ga da vam ponovo pošalje obrazac, a zatim ručno izvezite odgovor

Ako je obrazac u originalnoj poruci oštećen ili nije važeći, moraćete da kreirate i pošaljete novu poruku

Nije moguće pronaći informacije potrebne za dovršavanje obrade u navedenoj bazi podataka.

Nedostaju informacije neophodne za mapiranje odgovora u postojeći zapis za ažuriranje

Postavke poruke treba da se sinhronizuju sa programom Outlook:

 1. U programu Access, na na kartice u Spoljni podaci na grupu za Prikupljanje podataka , kliknite na dugme Upravljanje odgovorima.

 2. U polju Upravljanje odgovorima dijaloga izaberite poruku.

 3. U okviru Detalji poruke, kliknite na upozorenje da biste sinhronizovali postavke, a zatim zatvorite dijalog.

 4. Vratite se u Outlook, a zatim pokušajte ručno da izvezete odgovor.

Ne možete da dodate ili ažurirate podatke zato što podatke bi prouzrokovala duplirane vrednosti u polju koje prihvata samo jedinstvene vrednosti.

Polje čije svojstvo Indeksirano je postavljeno na vrednost Da (Bez duplikata) ne može da sadrži duplirane vrednosti. Ako vrednost koja je dodeljena polju u obrascu već postoji u odgovarajućem polju u tabeli, operacija neće uspeti

Zamolite primaoca da pošalje još jedan odgovor sa drugom vrednošću u polju obrasca

Vrednost koju ste uneli nije stavka sa liste izbora…

 • Obrazac sadrži potrebno polje koje pronalazi vrednosti, ali da li korisnik ne navedete vrednost za polje

  ili

 • Ograniči na listu polja svojstva polja postavljeno na da, ali je korisnik naveo vrednost koja nije na listi.

Zatražite od primaoca da ponovo pošalje odgovor nakon popunjavanja svih polja, ili popunite i sačuvajte obrazac, a zatim pokušajte ponovo da izvršite izvoz.

Kolona Status prikupljanja podataka prikazuje poruku koja ukazuje na to da precizirana vrednost u polju obrasca nije važeća

Primalac je u jedno ili više polja uneo nevažeće podatke

Zatražite od primaoca da ponovo pošalje odgovor nakon popunjavanja svih polja, ili popunite i sačuvajte obrazac, a zatim ponovo da izvršite izvoz.

Ova poruka sadrži obrazac koji treba da ispunite. Kada to uradite, vratite ovu e-poruku pošiljaocu.

Primalac nije popunjavanje obrasca

Zatražite od primaoca da biste poslali odgovor kada ponovo popunite obrazac.

vrh stranice

Ručno proces odgovore

Ručna obrada odgovora uključuje započinjanje operacije izvoza iz programa Outlook. Možete da izvezete samo jedan odgovor odjednom. Izbegavajte odgovore za koje je kolona Status prikupljanja podataka postavljeno na Prikupljanje podataka pomoću e-pošte je uspelo. Ovaj status ukazuje na to da odgovor već uspešno obrađena. Odgovore za koje je kolona Status prikupljanja podataka podešen na poruka je neobrađena moraju se ručno obraditi. Odgovor koji ima poruku o grešci u ovoj koloni nije uspela automatska obrada i zahteva neke rešavanje problema pre nego što možete ručno da ga izvezete. Pomoć za rešavanje problema, pogledajte odeljak Proveravanje i rešavanje problema sa automatska obrada odgovora.

 1. U programu Outlook kliknite desnim tasterom miša na odgovor koji želite da ručno obradite.

 2. Izaberite stavku Izvezi podatke u Microsoft Office Access.

 3. U dijalogu Izvoz podataka u programu Microsoft Access pregledajte detalje odgovor, a zatim kliknite na dugme u redu da biste izvezli. Ako operaciju izvoza uspe, videćete poruku Podaci su uspešno izvezeni u bazu podataka. Ako operacija ne uspe, videćete poruku da ne možete da uvezete podatke zbog grešaka, iza kojeg sledi opis problema koje su izazvale otkazivanja. Sledeća tabela navodi probleme koji mogu da izazovu operaciju izvoza otkazivanje.

Rešavanje problema za ručno obrađene odgovore

Problem ili Status prikupljanja podataka kolone poruka

Uzrok

Rešenje

Kada desnim tasterom miša kliknem na odgovor, ne vidim komandu Izvezi podatke u Microsoft Access

Izabrana poruka nije važeći odgovor o prikupljanju podataka

Izbrišite poruke koje nisu odgovori o prikupljanju podataka iz određene fascikle

Odgovor ne ide u ispravnu fasciklu

Samo originalni odgovori na poruku će otići u određenu fasciklu

Vaši odgovori na sopstvene poruke (osim ako za generisanje odgovora niste koristili kopiju poruke u fascikli Poslate stavke) i odgovori koji su deo toka razgovora e-porukama koji se koristio za diskusiju možda neće biti premešteni u određenu fasciklu

Drugi mogući razlozi su sledeći: Access nije instaliran ili programski dodatak koji je potreban za obradu odgovora nedostaje ili je oštećen

Ako se ne obrađuje neki od odgovora, popunite obrazac u poslatoj poruci koja se nalazi u fascikli „Poslate stavke“

Ukoliko je korisnik popunio obrazac u odgovoru na odgovor, zamolite ga da odgovori na originalnu poruku

Ako sumnjate da programski dodatak ili nedostaju ili oštećen prebaci se na Outlook i pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na dugme Opcijei u dijalogu " Opcije programa Outlook" , izaberite stavku programski dodaci.

 2. U okviru aktivne aplikacije programski dodaci, uverite se da vidite Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje podataka i objavljivanje.

Ako je stavka u okviru programski dodaci onemogućeni aplikacije, kliknite na strelicu u okviru Upravljanje , izaberite stavku Onemogućene stavke, a zatim u dijalogu Onemogućene stavke izaberite Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje podataka i Objavljivanje i kliknite na dugme Omogući.

Ako ne vidite Microsoft Access Outlook programski dodatak za prikupljanje podataka i objavljivanje pokušajte ponovo da instalirate pristup.

Nije moguće naći bazu podataka. Pronađite bazu podataka i ručno uvezite podatke.

Baza podataka je premeštena na drugu lokaciju, preimenovana je, izbrisana ili je postala oštećena

Bazu podataka vratite na originalnu lokaciju, a zatim pokušajte ponovo

Baza podataka je već u upotrebi.

Baza podataka je otvorena u isključivom režimu i promene ne mogu da se unesu u tu bazu podataka do prestanka isključivog zaključavanja

Zamolite korisnika koji je otvorio bazu podataka u isključivom režimu da je zatvori i ponovo otvori u normalnom režimu. Pokušajte ručno da izvezete odgovor

Nedostaje tabela, upit ili polje.

Odredišna tabela ili upit je izbrisan, odnosno preimenovan ili je struktura izmenjena tako da se sadržaj obrasca ne može dodati u tabele

Kreirajte odredišne tabele i upite koji nedostaju ili kreirajte i pošaljite novu poruku za prikupljanje podataka

Obrazac je oštećen ili izmenjen.

Obrazac u odgovoru je oštećen ili je neko (primalac ili pošiljalac) izmenio obrazac

Ako je primalac izmenio obrazac, zamolite ga da vam ponovo pošalje obrazac, a zatim ručno izvezite odgovor

Ako je obrazac u originalnoj poruci oštećen ili nije važeći, moraćete da kreirate i pošaljete novu poruku

Nedostaju informacije neophodne za dovršavanje obrade.

Nedostaju informacije neophodne za mapiranje odgovora u postojeći zapis za ažuriranje

Postavke poruke moraju da se sinhronizuju sa programom Outlook. U programu Access, na kartici Spoljni podaci, u grupi Sakupljanje podataka kliknite na dugme Upravljanje odgovorima. U dijalogu Upravljanje odgovorima izaberite poruku. U okviru za grupisanje Detalji poruke Access će prikazati polje sa upozorenjem. Kliknite na upozorenje da biste sinhronizovali postavke, a zatim zatvorite dijalog. Vratite se u Outlook, a zatim pokušajte da ručno izvezete odgovor

Nije moguće dodati ili ažurirati podatke zato što će se javiti duple vrednosti podataka u polju koje prihvata samo jedinstvene vrednosti.

Polje čije je svojstvo Indeksirano postavljeno na vrednost Da (Bez duplikata) ne može da sadrži duplirane vrednosti. Ako vrednost koja je dodeljena polju obrasca već postoji u odgovarajućem polju u tabeli, operacija neće uspeti

Zatražite od primaoca da pošalje još jedan odgovor sa drugom vrednošću u polju obrasca.

Vrednost koju ste uneli nije stavka sa liste izbora.

Obrazac sadrži potrebno polje koje pronalazi vrednosti, ali korisnik nije precizirao vrednost za polje ili je svojstvo Ograniči na listu polja postavljeno na Da, a korisnik je precizirao vrednost koja se ne nalazi na listi

Zatražite od primaoca da pošaljete odgovor kada popunite sva polja, ili popunite i sačuvajte obrazac, a zatim ponovo da izvršite izvoz.

Nevažeća vrednost u polju obrasca.

Primalac je u jedno ili više polja uneo nevažeće podatke

Zatražite od primaoca da pošaljete odgovor kada popunite sva polja, ili popunite i sačuvajte obrazac, a zatim pokušajte ponovo da izvršite izvoz.

Odgovor sadrži obrazac koji treba da popunite. Kada to uradite, vratite ovu e-poruku pošiljaocu.

Primalac nije popunio obrazac

Zatražite od primaoca da pošalje još jedan odgovor kada popunite obrazac.

Ako originalnu poruku ne dođete do neke korisnike, pokušajte da ponovo pošaljete poruku umesto da je prosleđujete. Ponovno slanje na poruku potražite u članku Ponovno slanje poruke e-pošte za prikupljanje podatakau više informacija.

vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×