Upravljanje korisnicima i navođenje dozvola za Veb lokacije na osnovu Windows SharePoint Services tehnologiju

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Odnosi se na

Microsoft Windows® SharePoint® Services tehnologije

Ovo uputstvo vas vodi kroz proces prikaza liste korisnika i promenu informacija o korisnika lokacije, kao i dodavanje korisnika i dodeljivanja lokacije grupe. Takođe ćete naučiti kako da kreirate dozvole za sa određene liste ili biblioteke dokumenata.

Zamislite da upravljate lokacije na osnovu Microsoft Windows SharePoint Services za korporacija Contoso. Održavate listu korisnika lokacije, a vi kontrolišete njihov nivo pristupa. Contoso je nedavno unajmila novog zaposlenog koji treba da se dodaju na lokaciji. Kasnije, možete da saznate da ovaj novog zaposlenog nedavno promenio njeno ime i lokaciju, morate ažurirati sa te informacije. Njen posao funkcija takođe promenila i zato mora da bude odobren odgovarajući nivo pristupa tako da ona mogu da rade sa sadržajem na lokaciji i napravite promene u dizajnu. Morate da unesete te promene liste korisnika lokacije za plus bezbednog u SharePoint listu tako da samo jedan korisnik može da uređuje informacije, čak i ako svi ostali mogu prikazati.

Ciljevi

Kada dovršite ovo uputstvo, znate kako da:

 • Dodavanje korisnika na lokaciji.

 • Prikaz liste korisnika i prikaz i promenite detalje o korisniku.

 • Promenite nivo dozvole za korisnika.

 • Dajte korisnika ili grupu pristup određenim SharePoint liste.

Pre nego što počnete

Da biste dovršili ovo uputstvo, moraćete da budete član grupe administratora lokacije na lokaciji Windows SharePoint Services. Najbolje je da isprobate ove uputstva na lokaciji koja ne koristi tima. Ako ne serveru sa sistemom Windows SharePoint Services dostupne i da imate pristup Internetu, možete da upišete u javnih usluga Windows SharePoint Services probnu verziju.

Kreiranje lokacije praksu

 1. Na traci sa vezama na postojećoj lokaciji, kliknite na dugme Kreiraj.

 2. U odeljku Veb stranice , kliknite na dugme lokacije i radni prostori.

 3. U odeljku naslov i opis otkucajte ime, kao što je Praksa lokacijei opis za novu lokaciju.

 4. U odeljku Adresa Veb lokacije , dovršite Veb adresu (URL) koju ćete otkucati da biste otišli na novu lokaciju.

  Prvi deo adrese je obezbeđen za vas.

 5. U odeljku dozvole , kliknite na dugme koristi jedinstvene dozvole.

 6. Kliknite na dugme Kreiraj.

 7. Na stranici izbor predloška, na listi predložak , izaberite stavku Lokacija tima, a zatim kliknite na dugme u redu.

Sada kada imate praksu lokaciji, možete da kreirate listu praksu.

Kreiranje liste praksu

 1. Na traci sa vezama na vašoj lokaciji praksu kliknite na dugme Kreiraj.

 2. U odeljku Prilagođene liste , izaberite stavku Prilagođena lista.

 3. U polju ime otkucajte olakšicei zatim kliknite na dugme Kreiraj.

Sa lokacijom praksu podešavanje, spremni ste za upravljanje korisnicima i dozvolama na lokaciji.

Dodavanje korisnika lokacije

Korporacija contoso nedavno unajmio novi prodavac. Ovog zaposlenog, Mary North, treba da se dodaju na lokaciji i dodeljene lokacijske grupe tako da ona može da počnete da radite sa drugim članovima tima prodaje.

Pomoću stranice "Upravljanje korisnicima" možete videti listu korisnika, sortirate listu, dodavanje korisnika, promenite članstvo u grupi lokacija, i brisanje korisnika.

Napomena: Morate biti član grupe administratora lokacije za lokaciju da biste mogli da koristite stranicu za Upravljanje korisnicima .

Upravljanje korisnicima

Adresa korisnika domena (DOMEN\korisničko ime) ili e-adresu (na primer someone@example.com) možete da koristite za dodavanje korisnika. Ako želite da dodate korisnike iz organizacije domena, ime za prikaz korisnika će biti gledao i automatski popunjava. Ako kreirate jedinstvene računa na osnovu e-adrese, možete da popunite ime za prikaz korisnika ili korisniku kasnije ažurirate svoje ime za prikaz.

Za ovo uputstvo će dodati izmišljeni korisnik sa izmišljeni e-adresu. Ako biste radije ili okruženje zahteva pravi korisničko ime i adresu, možete da dodate pravi korisnički nalog iz vaše organizacije.

Dodavanje korisnika u vašoj lokaciji

 1. Vežba Veb lokacije, izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Administracija izaberite stavku Upravljanje korisnicima.

 3. Na stranici upravljanje korisnicima, izaberite stavku Dodaj korisnike.

 4. U polju korak 1: odaberite stavku korisnici odeljak otkucajte mary@contoso.com za dodavanje izmišljeni korisnika (Mary North).

  Takođe, možete da upišete stvarni e-adresu ili DOMEN\korisničko_ime korisnika u vašoj organizaciji da biste dodali realan broj korisnika.

 5. U polju korak 2: odaberite stavku dozvole odeljka, potvrdite izbor u polju za potvrdu saradnik , a zatim kliknite na dugme dalje.

 6. U na korak 3: potvrda korisnika odeljka, Verifikujte e-adresu, a ako želite da dodate izmišljeni korisnika, otkucajte maryn kao korisničko ime i Meri Severna kao ime za prikaz.

  Ako koristite pravi korisnički nalog, proverite korisničko ime i ime za prikaz za taj nalog.

 7. U polju korak 4: slanje e-pošte odeljka, opozovite izbor u polju za potvrdu Pošalji sledeće e-poštu da biste obavestili ove korisnike da su dodati .

  Napomena: Zato što je ovo vežba vežba, ne želite da biste poslali e-poruku u novom korisniku.

 8. Kliknite na dugme Završi.

  Ako se pojavi poruka „korisnik ne postoji”, ponovite ove korake da pomoću informacija za realan broj korisnika u vašoj organizaciji.

Prikazivanje i promena informacija o korisnicima lokacije

Mary North nedavno promenio njeno ime u Mary Baker. Ne znali za promenu imena kada ste dodali joj nalog, pa sada morate ga ažurirati tako da joj novo ime je vidljiv na lokaciji.

Možete da vidite listu svih korisnika koji se nalaze na lokaciju na stranici informacije o korisniku. Ova lista prikazuje rezimirane informacije, a možete da izaberete svaki korisničko ime da biste videli detalje o tom korisniku.

Prikaz liste korisnika

 1. Vežba lokaciji, izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru upravljanje moje informacije, kliknite na dugme Prikaz informacija o korisnicima lokacije.

  Možete prikazati listu svih korisnika na lokaciji.

Lista informacija korisnika

Ako kliknete na ime korisnika, možete da vidite e-adresa korisnika i sve beleške za tog korisnika koji je dodao administrator lokacije. Ako ste član grupe administratora lokacije, takođe možete videti da li korisnik je administrator lokacije (ili vlasnik lokacije) i možete da promenite korisničke informacije.

Detalji o korisniku

Napomena: Bilo koji član lokacije može da vidi listu korisnika na stranici informacije o korisniku, a možete da kliknete da biste prikazali detalje o korisniku. Međutim, samo član grupe lokacije administratora ili korisnika, možete da promenite informacije o korisniku.

Promena korisničkog imena

 1. Na stranici informacije o korisniku, kliknite na dugme Meri Severna (ili korisnički nalog koji ste dodali).

 2. Kliknite na dugme Uredi korisničke informacije.

 3. [U polju Ime za prikaz izaberite stavku „North” i otkucajte „Bejker” (ili promenite ime odgovarajućeg poslednji za korisnički nalog koji ste kreirali).

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Dodeljivanje korisnika u grupe

Mary Baker, prethodno Mary North, dodeljena vam pomoći da kreirate sadržaja za lokaciju i uverite se da dizajna lokacije svežim i zanimljivijom. Trenutno možete dodati i promenite samo stavki u listama i bibliotekama, ali sada treba da budu u mogućnosti da biste promenili više lokacije. Možete da dodelite njenih više obimna prava tako da je možete izvršiti promene treba da.

U operativnom sistemu Windows SharePoint Services, prava na lokaciji kontrolišu članstvo u grupe lokacija. Korisnika mora biti dodeljen grupi lokacija da biste mogli da pregledate lokaciju ili unesite željene promene na lokaciji. Postoji pet grupa lokacija podrazumevano:

 • Goste     Posebne grupe koji omogućava goste korisnicima pristup određenom listom, ali ne čitavu lokaciju. (Pogledajte sledeći odeljak „Postavljanje korisničkih dozvola na sa liste ili biblioteke dokumenata”, za više informacija o grupi lokacija goste.)

 • Reader     Omogućava korisniku da biste prikazali stavke na listama i u bibliotekama dokumenata, Prikazivanje stranica na lokaciji i kreiranje lokacije pomoću samouslužnog kreiranja lokacije.

 • Saradnika     Omogućava korisniku da biste vršili interakciju sa Web segmentima i listama i bibliotekama dokumenata. Oni možete da kreirate i upravljanje ličnim prikazima i grupe lokacija, i Prilagođavanje stranica sa Web segmentima.

 • Web dizajner     Dozvoljava korisniku da prilagodite Veb lokacije pomoću alatke za HTML ili uređivač Web stranica kompatibilan sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office FrontPage 2003. Na primer, članovi grupe dizajnera Veb lokacije možete da kreirate liste iz unutar lokacije ili dodajte stranice lokacije tako što ćete u uređivaču Veb stranice.

 • Administrator     Omogućava korisniku da imate potpunu kontrolu nad na Veb lokaciji. Članovi grupe administratora lokacije možete da konfigurišete postavke, upravljanje korisnici i grupe lokacija i prikaz analize podataka o korišćenju.

Kada ste dodali Mary North (sada Bejker) na lokaciju, možete joj dodeljene lokacijske grupe. Ove zadatke možete da promenite u bilo kom trenutku. Ako želite da promenite korisnik je član grupe koje lokacije, upotrebite stranicu upravljanje korisnicima. Morate biti član grupe administratora lokacije za lokaciju da biste koristili stranicu za upravljanje korisnicima.

Ako uklanjanje korisnika iz svih grupa lokacija, tom korisniku više ne ima sva prava na lokaciji.

Dodelite korisniku neku drugu grupu lokacija

 1. Na gornjoj traci za navigaciju za lokaciju za vežbanje, izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici "Postavke lokacije", u odeljku Administracija izaberite stavku Upravljanje korisnicima.

 3. Na stranici upravljanje korisnicima, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored Mary Baker (ili korisnik koji ste kreirali).

 4. Kliknite na dugme Uredi grupu lokacije izabranog korisnika.

 5. U oblasti Članstvo u grupi lokacija , potvrdite izbor u polju za potvrdu pored Veb dizajner i opozovite izbor u polju za potvrdu pored saradnika.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Mary Baker je član Web dizajneri lokacije grupe, a možete da kreirate liste ili po potrebi promenite lokaciju.

Postavljanje korisničkih dozvola za na listi ili u biblioteci dokumenata

Vaša lokacija sadrži listu za olakšice – lista od privilegija koje su dodeljene motivisao prodavaca za generisanje prihoda. Potrebno je da obezbedite ovu listu tako da možete samo Mary Baker dodavanje, promena ili brisanje za olakšice, ali takođe morate se uveriti da svi ostali možete da prikažete na listi.

Sa Windows SharePoint Services, možete da podesite određene dozvole za na listi ili u biblioteci dokumenata, odvojena od ostatka Veb lokacije. Možete da uklonite korisnike koji bi trebalo da imaju pristup na listu i samo onih koji treba da dodate.

Na primer, podrazumevano članovi lokacijske grupe da prikažete, umetnete, uređivanje i brisanje stavki na listama i bibliotekama dokumenata. Ako želite da imate ta prava na vašem spisku olakšice samo tri osobe, možete da uklonite dozvole grupe saradnika lokacije na toj listi i jednostavno dodajte tri korisnike sa odgovarajuća prava.

Kada korisnici odobrite dozvolu da na listi ili u biblioteci dokumenata, možete da uradite tako tako što ćete izabrati stvarni dozvole koje želite da imaju. Ako želite da budete u mogućnosti da biste prikazali stavke korisnik, kliknete Prikaz stavki.

Dozvole za biblioteku po listu i po dokumentu se upravlja iz na listu ili biblioteku dokumenata samu. Možete dodati ili ukloniti korisnike za na listu ili biblioteku dokumenata bez dodavanja ili ih uklonite iz lokacije kao celina.

Ako dodate korisnika na listu ili biblioteku dokumenata koja nije već član lokacije, korisnik je dodat na lokaciji, ali dodeljene grupi lokacija goste. Ovu grupu specijalno lokacija koristi se samo za dodelite korisničke dozvole za određene liste ili biblioteke dokumenata, ali prenosi bez dodatnih prava na lokaciju kao celina. Članovi grupe lokacija goste možete videti trake za navigaciju leve i kada gledaju na listi ili u biblioteci dokumenata.

Dodelite dozvole za listu ili biblioteku korisniku

 1. Na traci za brzo pokretanje na matičnoj stranici praksu lokacije, u odeljku liste izaberite stavku Stimulativi.

 2. Na listi Radnje izaberite stavku Izmeni postavki i kolona.

 3. Na stranici Prilagođavanje olakšice, u odeljku Opšte postavke izaberite stavku Promeni dozvole za ovu listu.

 4. Na traci sa alatkama liste izaberite stavku Dodaj korisnike.

 5. U na korak 1: odaberite stavku korisnici u oblasti " Korisnici " u okvir za tekst, otkucajte mary@contoso.com da biste dodali Mary Baker ili otkucajte e-adresu ili DOMEN\korisničko ime korisnika koje ste prethodno dodali.

 6. U polju korak 2: odaberite stavku dozvole odeljka, u okviru grupe lokacija, kliknite na dugme Prikaz, Umetanje, uređivanje, brisanje stavki; promena postavki za listu, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. U na korak 3: potvrda korisnika odeljka, proverite da li e-adresu, korisničko ime i ime za prikaz za Mary Baker (ili u drugom korisniku) tačne.

 8. U polju korak 4: slanje e-pošte odeljka, opozovite izbor u polju za potvrdu Pošalji sledeće e-poštu da biste obavestili ove korisnike da su dodati .

  Napomena: Zato što je ovo vežba vežba, ne želite da biste poslali e-poruku u novom korisniku.

 9. Kliknite na dugme Završi.

Iako prethodne procedure vodi vas kroz proces dodeljivanje po listu dozvola za određenog korisnika, isti ovi koraci se može koristiti za biblioteku dokumenata. Idi na stranicu biblioteke dokumenata, kliknite na dugme Izmeni postavke i kolone, a na stranici Prilagođavanje < ime biblioteke dokumenata > kliknite na dugme Promeni dozvole za ovu biblioteku dokumenata, a zatim pratite korake od 4 do 9 ispod.

Sada taj Mary Baker ima dozvole da biste promenili na listi, morate da promenite dozvole lokacijske grupe da biste sprečili promenu liste članova. Ponovo, ovu proceduru možete i da radite za biblioteku dokumenata.

Menjanje dozvola za listu ili biblioteku za grupu lokacija

 1. Na Promeni dozvole: Stimulativi stranice, potvrdite izbor u polju za potvrdu saradnika i zatim kliknite na dugme Uredi dozvole za izabrane korisnike.

 2. U odeljku Biranje dozvola , kliknite na dugme Prikaži stavke, a zatim kliknite na dugme u redu.

Ponovo, ovu proceduru možete i da radite za biblioteku dokumenata.

Predloženi sledeći koraci

Kada ste dovršili ovo uputstvo, trebalo bi da izbrišete praksu korisničko tako da ne napustite izmišljeni korisnika na lokaciji. Da biste izbrisali korisnika, na stranici "Postavke lokacije", izaberite stavku Upravljanje korisnicima. Na stranici upravljanje korisnicima, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored Mary North i zatim kliknite na dugme Ukloni izabrane korisnike.

Možda želite da izbrišete lokaciju praksu tako da vi ne gubite resursa servera. Da biste izbrisali na lokaciji, na stranici "Postavke lokacije", izaberite stavku Idi na Administracija lokacije. Na stranici "Administracija lokacije", u odeljku Upravljanje i statistiku , kliknite na dugme Izbriši ovu lokaciju. Na stranici potvrda izaberite stavku Izbriši.

Zadaci u ovom uputstvu su nije namenjena da se detaljna administrativnih zadataka za lokaciju zasnovan na operativnom sistemu Windows SharePoint Services. To su samo predstavnik tipova zadataka koje treba da izvršite kada upravljate na SharePoint lokaciji. Više informacija o upravljanju lokaciji, potražite u sistemu pomoći. Više informacija o upravljanju servera ili farme servera usluga Windows SharePoint Services potražite u članku Administratora Vodič za Windows SharePoint Services.

Primer kompanije, organizacije, proizvodi, imena domena, e-adrese, logotipi, osobe, mesta i događaja opisanih ovde su izmišljeni. Nema povezivanja sa bilo koji realan broj preduzeća, organizacije, proizvoda, ime domena, e-adresu, logotipa, osoba, mesta ili događaja nije predviđeno ili bi trebalo da se izvodi.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×