Upravljanje kontaktima i spiskom kontakata

Postoji nekoliko radnji koje je potrebno da izvršite kako bi spisak kontakata bio ažuran. Ovaj članak vam pomaže da organizujete svoje kontakte tako da možete lako da pronađete osobe sa kojima treba da stupite u kontakt.

U ovom članku

Traženje osoba

Dodavanje kontakta

Izbor više kontakata

Dodavanje osoba izvan preduzeća na spisak kontakata

Kreiranje nove grupe

Kačenje čestog kontakta na vrh grupe ili otkačinjanje sa tog mesta

Kreiranje grupe

Brisanje ili uklanjanje grupe

Preimenovanje grupe

Sortiranje i prikaz kontakata

Sortiranje kontakata na spisku kontakata

Promena izgleda pojedinačnih stavki na spisku kontakata

Promena načina na koji Lync prikazuje kontakte

Prikazivanje kontakata po odnosu privatnosti (nekada se zvao nivo pristupa)

Premeštanje, kopiranje i uklanjanje kontakata

Prikaz kontakt kartice

Obeležavanje kontakta

Blokiranje kontakta

Traženje osoba

Polje za pretragu se nalazi na spisku kontakata, ispod ikone Kontakti i u prikazu „Telefon“, ispod ikone Telefon. Možete pretražiti imena osoba ili veštinu (radno mesto), a zatim ih dodati, na primer, na spisak kontakata.

Pretraživanje kontakta

 • U polju za pretragu otkucajte ime, pseudonim e-pošte ili broj telefona. Možete otkucati čak i ime grupe za distribuciju ili pseudonim. Microsoft Lync 2010 softver za komunikaciju prikazuje rezultate dok kucate. Ako se pojavi više kontakata ili grupa, kontakt ili grupa koji se nalaze na vašem spisku kontakata pojavljuju se na vrhu liste. Svi kontakti i stavke koje nisu kontakti imaće vertikalnu statusnu traku sa leve strane slike osobe i pokazivaće status prisutnosti, na primer „Dostupan“, „Van mreže“ i „Zauzet“.

 • Ako preduzeće koristi Microsoft SharePoint usluge, dugmad Ime i Veština pojavljuju se ispod polja za pretragu. Možete da pretražujete pomoću ključne reči kao što je radno mesto ili oblast stručnosti. Kliknite na dugme Veština da biste videli druge osobe sa sličnim oblastima stručnosti ili radnim mestom. Kliknite na dugme X u polju za pretragu da biste se vratili na spisak kontakata.

Vrh stranice

Dodavanje kontakta

Prethodna tema ukazuje na to da možete tražiti osobu pomoću imena, pseudonima e-pošte ili broja telefona. Za ovu proceduru ćemo koristiti primer, pretragu pomoću imena. Dakle, kada dovršite pretragu, prikazuje se lista osoba čija se imena podudaraju sa pretragom. Na kontakt kartici osobe možete koristiti izbor Dodaj na spisak kontakata ili dugme Dodaj.

 1. Pomerajte se kroz listu rezultata pretrage dok ne dođete do osobe koju želite da dodate na spisak kontakata. Na kontakt kartici te osobe kliknite desnim tasterom miša i potom kliknite naDodaj na spisak kontakata. Druga mogućnost je da kliknete na strelicu nadole na dugmetu Dodaj.

 2. Ako ste postavili grupe ili kategorije kontakata, prikazuje se lista tih grupa. Izaberite grupu kontakata u koju želite da postavite kontakt.

 3. Ako niste postavili grupe ali biste želeli to da uradite, kliknite naDodaj u novu grupu, a zatim otkucajte ime nove grupe koju želite da kreirate.

Savet: U polju za pretragu otkucajte ime i prezime osobe (ili veći deo imena i prezimena), jer ukoliko otkucate samo ime, posebno često korišćeno ime, dobićete nekoliko rezultata. Ako je vaše preduzeće konfigurisalo ograničenje za broj osoba koji se može prikazati, moraćete da precizirate i ponovite pretragu ako kontakt koji želite nije naveden.

Podrazumevani maksimalni broj kontakata koji mogu biti dodati je 1000. Stvarni broj postavlja vaš tim podrške, te kontaktirajte njih za informacije ako taj broj vama nije dostupan.

Vrh stranice

Izbor više kontakata

Ponekad je efikasnije izabrati nekoliko kontakata odjednom. Primer takve situacije jeste slanje grupnog poziva za sastanak.

 • Da biste izabrali više kontakata koji nisu susedni, pritisnite i držite taster CTRL i istovremeno birajte kontakte.

 • Da biste izabrali susedne kontakte, pritisnite i držite taster SHIFT dok pritiskate taster miša ili tastere sa strelicama da biste izabrali kontakte.

Vrh stranice

Dodavanje osoba izvan preduzeća na spisak kontakata

Lync Online može da prikaže informacije o prisutnosti za kontakte koji koriste usluge e-pošte kao što su Windows Live mreža internet usluga (uključujući MSN i Hotmail), AOL® i Yahoo!®, i koji su pridruženi programu Lync. Spoljni korisnici (korisnici izvan preduzeća) mogu obavljati radnje kao što su deljenje informacija o prisutnosti, upućivanje Lync poziva i održavanje video-konferencija.

 1. Otvorite Lync i u polju za pretragu unesite e-adresu osobe koju želite da dodate na spisak kontakata.

 2. Na kontakt kartici koja se pojavljuje kliknite na dugme Dodaj.

 3. Izaberite grupu kontakata u koju želite da postavite kontakt. U ovom trenutku možete i da kreirate novu grupu tako što ćete otkucati ime pored polja Nova grupa.

Neki korisnici imaju nalog e-pošte koji nije spoljni u odnosu na Lync. Iako ove korisnike možete da dodate na spisak kontakata na isti način na koji to radite sa spoljnim kontaktima, nećete videti informacije o prisutnosti za njih.

Drugi korisnici se prijavljuju na spoljnu lokaciju pomoću korisničkog ID-a koji nije spoljni (e-adresa). U tom slučaju, koristite format korisnik(nijespoljni.com)@spoljnopreduzece.com--na primer, MrContoso(gmail.com)@msn.com.-- pri dodavanju kontakta. Korišćenje ovog formata će zagarantovati prikazivanje osobe u programu Lync.

Za video demonstraciju o tome kako da dodate kontakt, pogledajte Video: dodavanje kontakta.

Vrh stranice

Kreiranje nove grupe

Kada pronađete željene kontakte, možete da ih dodate u grupu kontakata da biste ih sledeći put lakše našli. Lync automatski popunjava grupu Česti kontakti na osnovu 10 kontakata sa kojima najčešće razgovarate. Najvažnije kontakte takođe možete „zakačiti“ na vrh grupe radi brzog pristupa. Lync unapred popunjava listu zakačenih kontakata članovima tima.

Kačenje čestog kontakta na vrh grupe ili otkačinjanje sa tog mesta

Da biste zakačili ili otkačili neki od čestih kontakata, uradite nešto od sledećeg.

 • Otvorite Lync i na spisku kontakata kliknite desnim tasterom miša na ime osobe, a zatim izaberite stavku Zakači na česte kontakte.

 • Da biste otkačili kontakt kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Otkači sa čestih kontakata.

Kreiranje grupe

 1. Otvorite Lync i na spisku kontakata kliknite desnim tasterom miša na ime bilo koje grupe (na primer Česti kontakti), izaberite stavku Kreiraj novu grupu, a zatim imenujte grupu.

Communicator

 1. Da biste dodali osobe u novu grupu, potražite kontakt, postavite pokazivač na ime kontakta u rezultatima pretrage, a zatim kliknite na znak plus (+). Druga mogućnost je da kliknete desnim tasterom miša na kontakt u rezultatima pretrage, kliknete na Dodaj na spisak kontakata, a zatim izaberete ime grupe.

  Napomena:  Kada kreirate prvu grupu kontakata, Lync takođe automatski kreira grupu za vas koja se naziva „Ostali kontakti". Ovoj grupi možete dodati nove kontakte koji ne zahtevaju određena članstva u grupi.

Vrh stranice

Brisanje ili uklanjanje grupe

Da biste izbrisali grupu koju ste kreirali:

 1. Izaberite Grupe iz oblasti prikaza iznad spiska kontakata. (Ako taj izbor nije prikazan, kliknite na strelicu nadole odmah ispod polja „Pretraga" da biste prikazali dugmad „Grupe", „Status" i „Odnosi".)

 2. Kliknite desnim tasterom miša na grupu koju želite da izbrišete i potom izaberite stavku Izbriši grupu iz padajućeg menija.

Napomena:  Grupe „Česti kontakti“ i „Ostali kontakti" su automatski generisane i zbog toga ne mogu biti izbrisane.

Vrh stranice

Preimenovanje grupe

Da biste preimenovali grupu:

 • Kliknite desnim tasterom miša na ime grupe na spisku kontakata, izaberite Preimenuj grupu i potom otkucajte ime nove grupe.

Vrh stranice

Sortiranje i prikaz kontakata

Možete sortirati kontakte na osnovu različitih kategorija (statusa, članstva u grupi i odnosa privatnosti) i odabrati kako želite da prikažete pojedinačne liste kontakata.

Sortiranje kontakata na spisku kontakata

 1. Da biste organizovali kontakte tako da se oni koji su na mreži prikazuju na vrhu spiska, kliknite na Status. Kontakti na mreži će biti prikazani na vrhu, praćeni kontaktima sa statusom „Nisam tu“, „Nepoznato“ i „Nedostupan“.

 2. Da biste prikazali kontakte na osnovu grupa čiji su članovi (uključujući podrazumevane grupe „Česti kontakti“ i „Ostali kontakti" i grupe koje ste vi kreirali), kliknite na Grupe.

Sortiranje kontakata po grupi

 1. Da biste sortirali kontakte po odnosu privatnosti, kliknite na dugme Odnos. (Da biste videli objašnjenje o tome šta su odnosi, kliknite desnim tasterom miša na kontakt i postavite pokazivač na stavku Promeni odnos privatnosti.)

Promena izgleda pojedinačnih stavki na spisku kontakata

 • Kliknite na strelicu pored dugmeta Opcije prikaza ispod polja za pretragu da biste prikazali meni Opcije rasporeda.

Sortiranje po imenu za prikaz

U meniju se prikazuju različite opcije u zavisnosti od načina na koji ste sortirali kontakte. Na primer, možete odabrati da prikažete „prepoznatljiva imena“ nasuprot imenima po adresama e-pošte ili da prikažete detalje o statusu nasuprot prikazu samo imena. Ako je u preduzeću omogućen prikaz slika kontakata na spisku kontakata, možete odabrati da li ćete prikazati slike, što određuje koliko kontakata može da stane u prozor. (Ako ne prikažete slike, možete da prikažete samo ime, u jednom redu, ili ime i detalje u drugom redu.)

Napomena:  Slike možete i da isključite u celom programu Lync tako što ćete u dijalogu Lync – opcije kliknuti na stavku Moja slika. Više informacija potražite u članku Podešavanje opcija za sliku.

Promena načina na koji Lync prikazuje kontakte

 1. Na spisku kontakata kliknite na dugme Opcije prikaza ispod polja za pretragu da biste prikazali jedan odnosno dva reda informacija po kontaktu. Ako vaše preduzeće koristi fotografije kontakata, prikaz u dva reda prikazuje fotografije.

 2. Da biste dobili više opcija kliknite na strelicu nadole pored stavke Opcije prikaza da biste otvorili meni Opcije rasporeda.

Prikazivanje kontakata po odnosu privatnosti (nekada se zvao nivo pristupa)

 • Na spisku kontakata kliknite na dugme Odnos ispod polja za pretragu.

Da biste razumeli koje su informacije o prisutnosti izložene za svaki odnos privatnosti, pogledajte članak Kontrola pristupa informacijama o prisutnosti.

Vrh stranice

Premeštanje, kopiranje i uklanjanje kontakata

Na spisku kontakata uradite sledeće da biste premestili, kopirali, uklonili ili izbrisali kontakte.

 • Da biste premestili kontakt u drugu grupu kliknite desnim tasterom miša na kontakt, postavite pokazivač na stavku Premesti kontakt u i zatim izaberite željenu grupu.

 • Da biste kopirali kontakt u drugu grupu kliknite desnim tasterom miša na kontakt, kliknite na Kopiraj kontakt u i zatim izaberite željenu grupu.

 • Da biste uklonili kontakt iz grupe kliknite desnim tasterom miša na kontakt i izaberite stavku Ukloni iz grupe.

 • Da biste u potpunosti uklonili kontakt kliknite desnim tasterom miša na kontakt i izaberite stavku Ukloni sa spiska kontakata.

Važno:  Kada uklonite kontakt iz grupe, on će biti potpuno uklonjen sa spiska kontakata, osim ukoliko osoba i dalje ima članstvo u nekoj drugoj grupi.

Napomena:  Vaše spiskove kontakata ne mogu da izvoze ili kopiraju drugi korisnici programa Lync. Spisak kontakata svake osobe će se razlikovati jer svaka osoba ima jedinstvene odnose, propise privatnosti i željene načine komunikacije. Jednostavan metod deljenja ključnih profesionalnih kontakata sa kolegama je da kreirate listu distribucije ključnih kontakata u programu Outlook sa koje sve osobe mogu da izaberu kontakte i dodaju ih na svoj spisak kontakata u programu Lync.

Važno: Funkcije premeštanja i kopiranja razlikuju se u zavisnosti od načina na koji prikazujete kontakte (po grupi, statusu ili odnosu). Imajte na umu da prevlačenje kontakata iz jedne grupe odnosa privatnosti u drugu menja odnos privatnosti za kontakt.


Vrh stranice

Prikaz kontakt kartice

U zavisnosti od odnosa privatnosti koji vam je kontakt dodelio, možete videti raspored, kao i ličnu belešku te osobe. Kontakt kartica pruža i tačku za povezivanje sa kontaktom, uključujući pokretanje razgovora preko trenutnih poruka, pozivanje, planiranje sastanka ili slanje e-poruke.

 1. Na spisku kontakata postavite pokazivač na sliku kontakta (ili ikonu statusa ako se slike ne prikazuju) da biste videli osnovnu kontakt karticu.

 2. Da biste dobili više informacija kliknite na dugme Proširi kontakt karticu (strelica nadole) u donjem desnom uglu kartice.

Razvijanje Lync kontakt kartice

 1. Da bi kartica ostala vidljiva kliknite na dugme Zakači u gornjem desnom uglu kartice. Karticu možete prevući na prikladno mesto na radnoj površini.

Vrh stranice

Obeležavanje kontakta

Kontakt možete označiti ili „obeležiti“ na spisku kontakata kako biste dobili obaveštenje kada ta osoba postane dostupna. Lync prikazuje obaveštenje čim se status kontakta promeni u Dostupan.

 1. Na spisku kontakata kliknite desnim tasterom miša na osobu koji želite da obeležite.

 2. Izaberite stavku Označi za obaveštenja o promeni statusa.

Za video demonstraciju o tome kako da obeležite kontakt, pogledajte Video: obeležavanje kontakta.

Vrh stranice

Blokiranje kontakta

Da biste blokirali pojedinačne kontakte kako ne bi mogli da vas kontaktiraju putem programa Lync, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na spisak kontakata i potom kliknite na Promeni odnos privatnosti.

 2. Kliknite na Blokirani kontakt.

Više informacija o postavkama odnosa privatnosti potražite u članku Najčešća pitanja o prisutnosti, kontaktima i razmeni trenutnih poruka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×