Upravljanje aplikacijama usluge poslovnog povezivanja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U sistemu SharePoint Online, možete da kreirate usluge poslovnog povezivanja (BCS) veze ka izvorima podataka, kao što su SQL Azure baze podataka ili Windows Communication Foundation (WCF) Veb usluge koje su izvan SharePoint lokacije. Kad kreirate ove veze, možete da upravljate ili uređivanje BCS informacija na lokaciji centra za SharePoint administrator. Prijavite se na lokaciji centra administracije za SharePoint direktno, možete ili prijavite se na Office 365 centar administracije i zatim premestite u SharePoint centru administracije.

SharePoint Online koristi BCS zajedno sa usluga bezbednog skladištenja za pristup i preuzimanje podataka kao što su BDC modeli iz sistema spoljnih podataka. Da biste saznali više o BCS, pogledajte SharePoint Online Vodič za planiranje za Office 365.

U ovom članku

Upravljanje BCS dozvolama

Dozvole za objekte

Dozvole za skladište metapodataka

Uvoz ili izvoz modela povezivanja poslovnih podataka (BDC)

Uvoz BDC modela

Izvoz BDC modela

Dodavanje radnji u spoljne tipove sadržaja

Prikaz spoljnih podataka i postavki spoljnih podataka

Prikaz spoljnih tipova sadržaja

Prikaz spoljnih sistema

Prikaz postavki svojstava

Konfigurisanje postavki svojstava

Prikaz BDC modela

Upravljanje BCS dozvolama

Napomena: Informacije o tome kako se podešava BCS potražite u članku MSDN SharePoint Online centru za projektante.

Kada dovršite instalaciju, korisničke dozvole kontrolišu pristup podacima koje veza obezbeđuje. BCS ima dva tipa usluga:

 • Dozvole za objekte

 • Dozvole za skladište metapodataka

Snimak ekrana trake „Uređivanje“ u postavkama poslovnog povezivanja, koji prikazuje dugme „Uvoz BDC modela“ i postavke dozvola.

Dozvole za objekte

Dozvole za objekte se odnose samo na određeni spoljni sistem, BDC model ili spoljni tip sadržaja (ECT). Svaki ECT je objekat koji se može obezbediti. Na primer, ako imate ECT pod imenom „WCFBookSales“, dozvole za objekte se odnose samo na WCFBookSales objekat, a ne na neki drugi ECT koji se može definisati.

Pratite ove korake da biste postavili dozvole za objekte za neki objekat.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću svog SharePoint Online administratorskog naloga.

 2. Idite u SharePoint centar administracije.

 3. Izaberite stavku bcs.

 4. U odeljku Katalog poslovnih podataka izaberite stavku Upravljanje BDC modelima i spoljnim tipovima sadržaja.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored imena ECT-a ili spoljnog sistema kojim želite da upravljate.

 6. Na traci, izaberite stavku Postavi dozvole za objekte.
  Snimak ekrana dijaloga „Postavljanje dozvola za objekte“ za usluge poslovnog povezivanja u sistemu SharePoint Online.

 7. Unesite ime naloga ili grupu korisnika u okvir za tekst i zatim izaberite stavku Dodaj. Takođe možete izabrati Pregledaj da biste potražili ime koje želite.

 8. Izaberite ime naloga ili grupe za koje želite da postavite pristup ECT-u ili spoljnom sistemu. Možete postaviti dozvole samo za jedan po jedan nalog. Ako imate više naloga ili grupa, morate da postavite nivoe pristupa za svaki nalog posebno tako što ćete ih birati jedan po jedan.
  Sledeća tabela opisuje dozvole i povezane nivoe pristupa.

Dozvola

Napomene

Uredi

Dozvoljava korisniku ili grupi da kreira spoljne sisteme i BDC modele, da uvozi BDC modele i da izvozi BDC modele. Ova postavka treba da se rezerviše za korisnike sa visokim privilegijama.

Izvršavanje

Dozvoljava korisniku ili grupi da izvršavaju operacije (kreiranje, čitanje, ažuriranje, brisanje ili upit) na ECT-ovima.

Moguće je izabrati među klijentima

Dozvoljava korisniku ili grupi da kreira spoljne liste za sve ECT-ove i da prikaže ECT-ove u izboru spoljnih stavki.

Postavljanje dozvola

Dozvoljava korisniku, grupi ili zahtevu da postavi dozvole u skladištu metapodataka.

Makar jedan korisnik ili grupa mora imati ovu dozvolu na svakoj BCS vezi kako bi moglo da se izvrši upravljanje dozvolama. Pomoću ove dozvole korisnik može da dodeli dozvole Uređivanje skladištu metapodataka. Ova postavka treba da se rezerviše za korisnike sa visokim privilegijama

Vrh stranice

Dozvole za skladište metapodataka

Dozvole za skladište metapodataka primenjuju se globalno na celo BCS skladište. To jest, primenjuju se na sve BDC modele, spoljne sisteme, ECT-ove, metode i instance metoda koje su definisane za taj spoljni sistem podataka. Na skladište metapodataka možete postaviti dozvole da biste odredili ko može da uređuje stavke i postavlja dozvole za skladište.

Dozvole za skladište metapodataka primenjuju se na mnogim objektima, kao što su BDC modeli, ECT-ovi i spoljni sistemi). Pošto dozvole za skladište metapodataka mogu da zamene dozvole za objekte, njima se mora pažljivo upravljati. Kada se primene sa pažnjom, dozvole za skladište metapodataka mogu da dodele pristup brzo i u potpunosti.

Slika dijaloga „Postavljanje dozvola za skladište metapodataka“ u usluzi BCS sistema SPO.

Pratite ove korake da biste postavili dozvole za skladište metapodataka.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću svog SharePoint Online administratorskog naloga.

 2. Idite u SharePoint centar administracije.

 3. Izaberite stavku bcs.

 4. U odeljku Katalog poslovnih podataka izaberite stavku Upravljanje BDC modelima i spoljnim tipovima sadržaja.

 5. Na traci, izaberite stavku Postavljanje dozvola za skladište metapodataka.

 6. Unesite korisnički nalog ili grupu u okvir za tekst, a zatim izaberite stavku Dodaj. Takođe možete izabrati Pregledaj da biste pronašli za nalog koji želite.

 7. Nalog ili grupa će se pojaviti u drugom okviru za tekst. Ako imate više naloga ili grupa, morate ih birati jedan po jedan da biste postavili nivo pristupa.

  Dozvola

  Napomene

  Uredi

  Dozvoljava korisniku ili grupi da kreira spoljne sisteme i BDC modele, da uvozi BDC modele i da izvozi BDC modele. Ova postavka treba da se rezerviše za korisnike sa visokim privilegijama.

  Izvršavanje

  Dozvoljava korisniku ili grupi da izvršavaju operacije (kreiranje, čitanje, ažuriranje, brisanje ili upit) na ECT-ovima.

  Moguće je izabrati među klijentima

  Dozvoljava korisniku ili grupi da kreira spoljne liste za sve ECT-ove i da prikaže ECT-ove u izboru spoljnih stavki.

  Postavljanje dozvola

  Dozvoljava korisniku, grupi ili zahtevu da postavi dozvole u skladištu metapodataka.

  Makar jedan korisnik ili grupa mora imati ovu dozvolu na svakoj BCS vezi kako bi moglo da se izvrši upravljanje dozvolama.

  Pomoću ove dozvole korisnik može da dodeli dozvole za uređivanje skladištu metapodataka. Ova postavka treba da se rezerviše za korisnike sa visokim privilegijama.

 8. Da biste prenose dozvole za sve stavke u skladištu metapodataka, izaberite prenošenje dozvole za sve BDC modeli, spoljni sistemi i spoljnim tipovima sadržaja u BDC skladištu metapodataka. Ako izaberete ovu opciju, zamenićete sve postojeće dozvole (uključujući dozvole za objekte) koje ste postavili bilo gde drugde u izabranu BCS aplikacije.

Vrh stranice

Uvoz ili izvoz modela povezivanja poslovnih podataka (BDC)

Prikaz BDC modela dozvoljava korisniku da uveze i izveze osnovni okvir za povezivanje poslovnih podataka. Ovo je veoma korisno ako morate ponovo da kreirate vezu u novom okruženju. Datoteka BDC modela može se uvesti da bi se kreirala veza ECT-a sa spoljnim sistemom.

Možete uvesti ili izvesti dva tipa datoteka modela:

Model    Izvozi XML metapodatke za izabrani sistem.

Resurs    Izvozi lokalizovana imena, svojstva i dozvole za izabrani sistem.

Napomena: BDC model možete kreirati pomoću XML koda. Ako to uradite, važno je da znate da režime potvrde identiteta RevertToSelf i PassThrough ne možete da koristite sa sistemom SharePoint Online. Iako ćete možda moći da uvezete BDC model koji je upisan u XML-u, veza neće moći da se koristi.

Vrh stranice

Uvoz BDC modela

Kada uvezete BDC model, vi uvozite i njegove navedene dozvole. Da biste uvezli BDC model, preporučuje se da razumete kako uvezene dozvole vrše interakciju sa postojećim dozvolama.

Uvezene dozvole za BDC model se dodaju u skladište postojećih dozvola u BDC usluzi. Ako unos za objekat već postoji na spisku za kontrolu pristupa, postojeća vrednost se zamenjuje informacijama o dozvolama iz uvezene datoteke.

Pratite ove korake da biste uvezli BDC model:

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću svog SharePoint Online administratorskog naloga.

 2. Idite u SharePoint centar administracije.

 3. Izaberite stavku bcs.

 4. U odeljku „Usluge poslovnog povezivanja“ izaberite stavku Upravljanje BDC modelima i spoljnim tipovima sadržaja.

 5. Na traci, izaberite stavku Uvezi.

 6. U odeljku BDC modela unesite ime za datoteku BDC Model. Ime modela ne sme da sadrži specijalne znakove, kao što su ~ "# % & *: < >? \ { | } ili znak 0x7f. Takođe možete izabrati Potraži da biste pronašli datoteku *.bdcm za BDC Model.

  Snimak ekrana prikaza BCS modela.

 7. U odeljku Tip datoteke izaberite Model ili Resurs kao tip datoteke koji želite da uvezete.

 8. U odeljku Više opcija za postavke odaberite neke od sledećih resursa za uvoz:

 9. Lokalizovana imena za uvoz lokalizovanih imena za ECT-ove u određenom lokalnom standardu. Povezivanje poslovnih podataka objedinjuje uvezena lokalizovana imena sa postojećim lokalizovanim imenima.

 10. Svojstva za uvoz svojstava za ECT-ove. Povezivanje poslovnih podataka objedinjuje uvezena svojstva sa postojećim opisima svojstava.

 11. Dozvole za uvoz dozvola za ECT-ove i druge objekte koji se mogu obezbediti u modelu.

 12. (Opcionalno) Da biste sačuvali postavke resursa u datoteci za kasniju upotrebu, otkucajte ime za datoteku resursa u okviru za tekst Koristi prilagođene postavke okruženja.

 13. Izaberite stavku Uvezi.

Vrh stranice

Izvoz BDC modela

BDC model možete izvesti, a zatim čitati njegov sadržaj da biste utvrdili razlike između veza. Ovo može biti korisno ako rešavate probleme. Izvezenu datoteku BDC modela takođe možete uvesti u drugo okruženje radi testiranja ili ponovne upotrebe.

Pratite ove korake da biste izvezli datoteku BDC modela ili resursa:

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću svog SharePoint Online administratorskog naloga.

 2. Idite u SharePoint centar administracije.

 3. Izaberite stavku bcs.

 4. Izaberite stavku Upravljanje BDC modelima i spoljnim tipovima sadržaja.

 5. Izaberite padajuće liste i izaberite stavku BDC Model u grupi Prikaz .

 6. Izaberite ime BDC modela koji želite da izvezete, a zatim izaberite stavku Izvezi u traci.

 7. Na stranici „Modeli povezivanja poslovnih podataka“ izaberite datoteku modela ili resursa za izvoz.

 8. Na stranici "izvoz", u odeljku Tip datoteke izaberite Model ili resurs da biste naveli tip datoteke koji želite da izvezete.

 9. U odeljku Više opcija za postavke izaberite nešto od sledećeg da biste preciznije podesili izvoz podataka.

  • Izaberite stavku lokalizovana imena da biste izvezli lokalizovana imena za ECT-ove u određenom lokalnom standardu.

  • Izaberite stavku Svojstva za izvoz svojstava za ECT-ove.

  • Izaberite stavku dozvole za izvoz dozvola za ECT-ove.

  • Izaberite stavku proxy serveri da biste izvezli proxy server specifičan za primenu koji se koristi za povezivanje sa spoljnim sistemom.

 10. Ako ste sačuvali datoteku postavki resursa za kasniju upotrebu, otkucajte ime datoteke za izvoz u polju Koristi prilagođene postavke okruženja.

 11. Izaberite stavku Izvezi da biste pokrenuli dijalog koji vam omogućava da sačuvate datoteku *.bdcm na lokalnu disk jedinicu. Možete da otvorite *.bdcm datoteku u uređivaču teksta.

  Vrh stranice

Dodavanje radnji u spoljne tipove sadržaja

Dodavanjem radnji u ECT-ove, administratori povezuju Uniform Resource Locator (URL) sa ECT-om. Ovo automatski pokreće navedeni program ili otvara navedenu veb stranicu.

Radnje mogu da navedu parametre koji su zasnovani na nekim poljima u ECT-u. Na primer, možete kreirati radnju za ECT, koja navodi URL stranice za pretraživanje. Parametar za ovu radnju može biti ID stavke u spoljnom izvoru podataka. Ovo će vam dozvoliti da navedete prilagođenu radnju za ECT koja automatizuje pretragu ove stavke.

Napomena:  Kada dodate novu radnju u ECT, ta radnja se ne dodaje na postojeće spoljne liste za taj ECT. Radnja je dostupna samo na novim spoljnim listama za ECT.

Pratite ove korake da biste dodali radnju u ECT.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću svog SharePoint Online administratorskog naloga.

 2. Idite u SharePoint centar administracije.

 3. Izaberite stavku bcs.

 4. Izaberite stavku Upravljanje BDC modelima i spoljnim tipovima sadržaja.

 5. Postavite pokazivač na ime spoljnog tipa sadržaja kojem želite da dodate radnju, a zatim kliknite na strelicu koja se pojavljuje. U meniju izaberite stavku Dodaj radnju da biste otvorili stranicu Dodaj radnju .

 6. U polju ime dajte radnji ime koje ima smisla.

 7. U polje URL unesite URL adresu koju želite da radnja otvori.

  Napomena: U okviru kontrola, možete da pronađete primer URL. Primer koji pokazuje kako da dodate (neke) mesta parametra kao što je {0} ili {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Ako želite da veb segmenti na lokaciji budu u mogućnosti da koriste ovu novu radnju, odaberite neku od sledećih opcija:

Komanda

Radnja

Da

Pokreće radnju u novom prozoru pregledača (čuva kontekst stranice).

Ne

Pokreće radnju u istom prozoru pregledača.

 1. U polju Parametri URL adrese navedite sve parametre koje URL zahteva. Imajte u vidu da su oni numerisani u interfejsu počev od broja 0.

 2. Odlučite da li želite da koristite ikonu ili ne. Ovo polje vam dozvoljava i da koristite standardne ikone.

 3. Ako želite da radnja bude podrazumevana, potvrdite izbor u polju za potvrdu Podrazumevana radnja.

  Važno:  Parametri mogu da sadrže informacije sa ličnim podacima kao što su imena i matični brojevi socijalnog osiguranja. Prilikom dizajniranja radnje, budite pažljivi da ne koristite polja koja prikazuju informacije sa ličnim podacima.

Vrh stranice

Prikaz spoljnih podataka i postavki spoljnih podataka

Odeljak Prikaz na traci koristite da biste odabrali različite prikaze BCS veza. Ova tri prikaza prikazuju informacije o BCS vezi na različite načine i daju vam pristup različitim radnjama. Važno je da se upoznate sa ovim prikazima zato što su neki zadaci dostupni samo u određenim prikazima.

Tri opcije prikaza su „BDC modeli“, „Spoljni sistemi“ i „Spoljni tipovi sadržaja“, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Snimak ekrana izbora prikaza za prikaze kataloga BCS podataka.

Više informacija o tome kako možete koristiti ove prikaze da biste lakše upravljali BCS uslugama potražite u odeljcima koji slede.

Vrh stranice

Prikaz spoljnih tipova sadržaja

BCS veza podrazumevano koristi prikaz Spoljni tipovi sadržaja. Ovaj prikaz prikazuje informacije o aplikaciji usluge i navodi sledeće informacije:

 • ECT ime

 • ECT ime za prikaz

 • Prostor za ime ECT tipa

 • Verzija prostora za ime

 • Ime spoljnog sistema

Snimak ekrana trake u standardnom prikazu BCS spoljnog tipa sadržaja.

Za većinu procesa u usluzi BCS ovaj prikaz je dovoljan. Međutim, ako postoji mnogo ECT-ova, ovaj prikaz može biti težak za navigaciju.

Vrh stranice

Prikaz spoljnih sistema

Prikaz Spoljni sistemi prikazuje BCS vezu prema sistemu njenog porekla. Ovaj prikaz je koristan ako želite da znate informacije o BCS vezi kada kreirate BCS. U ovom prikazu možete videti postavke svojstava za imenovani spoljni sistem. Pored toga, možete konfigurisati neke postavke svojstava.

Snimak ekrana trake u spoljnom prikazu za uslugu BCS sistema SPO.

Prikaz postavki svojstava

Ime spoljnog sistema se pojavljuje na ovoj stranici kao moguće je izabrati vezu (plovni URL). Možete da izaberete URL adresu da biste otvorili prozor koji prikazuje originalne postavke svojstava za tu radnju. Pored toga, ako ste povezani sa SQL Azure, možete da vidite ime servera baze podataka i baza podataka, u ovom prikazu.

U zavisnosti od tipa BCS veze, postavke svojstava mogu uključivati bilo koju kombinaciju sledećih stavki:

 • Dobavljač pristupa (kao što je WCF usluga)

 • Režim potvrde identiteta (kao što je „Identitet korisnika“)

 • Server baze podataka

 • Nivo imitiranja (kao što su "Nema", "anonimno, identifikacioni, imitiranja i delegiranje")

 • Početno ime baze podataka

 • Integrisana bezbednost (kao što je SSPI)

 • Primena bezbednog skladištenja

 • ID ciljne aplikacije bezbednog skladištenja (kao ID unet u bezbedno skladištenje)

 • Adresa krajnje tačke usluge (kao što je URL koji upućuje na SomeWCFService.svc)

 • Ograničavanje veze (aktivno/neaktivno)

 • Sekundarni ID ciljne aplikacije bezbednog skladištenja

 • Primena bezbednog skladištenja

Konfigurisanje postavki svojstava

Ako postavite pokazivač na ime spoljnog sistema, možete otvoriti priručni meni koji uključuje komandu Postavke. Ovo je korisno za SharePoint Online veze koje koriste Windows Communication Foundation (WCF) veb usluge. Izborom opcije Postavke u meniju, možete konfigurisati bilo koju od sledećih postavki:

 • URL razmene podataka

 • Režim otkrivanja razmene metapodataka

 • Web Services Description Language (WDSL) režim potvrde identiteta

 • ID ciljne aplikacije bezbednog skladištenja za WSDL

 • Primena bezbednog skladištenja.

Vrh stranice

Prikaz BDC modela

Prikaz BDC model nudi komande trake koje vam omogućavaju da uvezete ili izvezete BDC modele. Pored toga, prikaz BDC modela može da olakša premeštanje izuzetno velike grupe ECT-ova. Pošto BDC model prikazuje hiperveze za svaku vezu, umesto prikazivanja svih ECT-ova za svaku vezu, on može napraviti listu kojom se lakše upravlja.

Slika trake prikaza BDC modela u usluzi BCS sistema SPO.

Ako želite da vidite sve ECT-ove za BDC modela, izaberete ime modela. Zatim, ako izaberete ime ECT, otvorite tabelu koja prikazuje polja koje ste definisali za spoljnog tipa Sadržaja. To nalik sledećoj tabeli.

Ime

Tip

Prikaz prema podrazumevanoj vrednosti

ID porudžbine

System.String

Ne

ID zaposlenog

System.String

Ne

Troškovi prevoza

System.Nullable '1[[System.Decimal, ....

Ne

Ovaj prikaz može preslikavati raspored izvora podataka povezanog putem ECT-a i pružiti bolji uvid u strukturu osnovnih podataka.

Isto tako, na dnu stranice prikazana su sva povezivanja, radnje ili filteri za ovaj ECT.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×