Upotreba toka posla sa tri stanja

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Tok posla u tri faze prati status stavke liste kroz tri stanja (faze). Može se koristiti za upravljanje poslovnim procesima koji zahtevaju da organizacije prate velike količine problema ili stavki, na primer problema sa podrškom za korisnike, potencijalnim klijentima ili zadacima projekta. Na primer, tri stanja za zadatak projekta mogu da budu „Nije započet“, „U toku“ i „Završen“.

U ovom članku

Način funkcionisanja toka posla u tri faze?

Podešavanje liste za upotrebu sa tokom posla u tri faze

Kreiranje liste za praćenje problema za upotrebu sa tokom posla u tri faze

Kreiranje prilagođene liste za upotrebu sa tokom posla u tri faze

Prilagođavanje prilagođene liste za upotrebu sa tokom posla u tri faze

Dodavanje toka posla u tri faze na listu

Ručno pokretanje toka posla u tri faze za stavku

Dovršavanje zadatka toka posla u tri faze toka posla

Kako funkcioniše tok posla sa tri stanja?

Tok posla sa tri stanja podržava poslovnim procesima koji zahtevaju da organizacije prate status problema ili stavke kroz tri stanja i dva prelaza između države. Sa svakom prelaza između stanja, tok posla dodeljuje zadatak osobi i šalje obaveštenje o zadatku. Kada zadatak bude dovršen, tok posla ažurira status stavke i prelazi na sledeće stanje. Tok posla sa tri stanja radi sa predloška liste Praćenje problema . Međutim, ona može se koristiti sa bilo kojom listom koja je podešena da sadrži Izbor kolona sa tri ili više vrednosti. Vrednosti iz ove kolone služe kao stanja koja prati tok posla.

Lista može da ima više od jedne kolone izbor i izbor kolone može imati više od tri vrednosti. Međutim, tok posla sa tri stanja možete samo bude konfigurisan tako da koristite jednu od izbor kolona i samo tri vrednosti u koloni izabrane izbora. Kada dodajete toka posla u tri faze na listu ili biblioteku, možete da izaberete izbor kolone i tri vrednosti koje se pružaju po koloni. Da biste saznali kako da radite sa kolone na listi, pogledajte članak Kreiranje kolone u listu ili biblioteku ili Brisanje kolone na listi ili u biblioteci.

Tri faze toka posla se može koristiti za upravljanje poslovnim procesima koji zahtevaju da organizacije prate velike količine problema ili stavki, kao što su problemi korisničke podrške, potencijalnim klijentima ili zadacima projekta. Na primer, zaposleni u mali događaj planiranje preduzeće možete da koristite sa liste za praćenje problema i prilagođene tri faze toka posla za upravljanje mnoge zadatke u vezi sa događaje koje planiraju. Tok posla sa tri stanja prati zadatke planiranja događaja kroz tri stanja: aktivni, spremni ste za redigovanjei kao dovršeno. Svi zadaci pripreme u vezi sa određeni događaj se prevode u sa liste za praćenje problema, koja je kreirana za taj događaj i označena kao aktivan. Koordinator dodeljuje pojedinačne zadatke članovima tima, a zatim počinje toka posla u tri faze na ove stavke da biste započeli rad na zadatku događaja.

Kada se tok posla pokrene, on kreira zadatak za određenu osobu. Kada član tima dobije zadatak, on obavlja potreban posao da bi izvršio zadatak. To može da bude posao koji se izvršava izvan liste ili lokacije na kojoj se nalazi lista za praćenje problema. Na primer, ako član tima dobije zadatak toka posla da bi napravio plan za ketering, on se obraća preduzeću za ketering i radi s njim na razvoju plana. Kada se napravi radna verzija plana za ketering, član tima označava svoj zadatak toka posla kao dovršen. U tom momentu tok posla ažurira status zadatka događaja na listi za praćenje problema i menja njegov status iz opcije Aktivno u Spremno za pregled i kreira drugi zadatak za koordinatora događaja da bi pregledao plan keteringa. Kada koordinator događaja pregleda i odobri plan keteringa, označava svoj zadatak toka posla kao dovršen, a tok posla ažurira status zadatka iz opcije Spremno za pregled u Dovršeno.

Napomena: Učesnik toka posla može da dovrši zadatak toka posla u toku posla u tri faze na dva načina. Učesnik može da uredi zadatak toka posla da bi ga označio kao dovršen ili može da promeni status stavke toka posla na listi (ako učesnik ima dozvolu da promeni tu listu). Ako učesnik ručno ažurira status stavke toka posla na listi, zadatak toka posla je dovršen. Ako učesnik uredi zadatak toka posla da bi ga označio kao dovršen, status stavke toka posla na listi se ažurira u opciju Dovršeno.

Radnje u toka posla u tri faze u prethodnom primeru koriste prati proces:

Dijagram toka primera toka posla u tri faze

Vrh stranice

Konfigurisanje liste za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

Pre nego što možete da koristite toka posla u tri faze, morate podesiti listu da biste koristili toka posla. Ova lista mora da sadrži stavke koje planirate da pratite ili upravljate pomoću toka posla. Predložak liste Praćenje problema funkcioniše sa tokom posla u tri faze. Međutim, takođe možete da kreirate prilagođene liste za upotrebu sa ovim tokova posla. Ako kreirate prilagođene liste za upotrebu sa tokom posla u tri faze, morate se uveriti da je lista sadrži najmanje jednu kolonu Izbor koja uključuje tri ili više vrednosti izbora. Kada podesite toka posla u tri faze za korišćenje sa liste, morate da navedete Izbor kolona koja sadrži vrednosti stanja koje će pratiti tok posla.

Vrh stranice

Kreiranje liste za praćenje spornih stavki za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

Tok posla sa tri stanja podrazumevano može da se koristi sa bilo kojom listom koja se kreira iz predloška liste Praćenje spornih stavki.

 1. U meniju Radnje na lokaciji, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije.

 2. Na stranici "sadržaj cele lokacije" kliknite na dugme Kreiraj.

 3. U dijalogu Kreiranje kliknite na dugme Praćenje problemai otkucajte ime za listu. Potreban je ime liste.

  Napomena: Ime liste se pojavljuje na vrhu stranice sa listom, postaje deo Veb adresu za stranicu lista i pojavljuje se u navigacione elemente koji pomaže korisnicima pronalaženje i otvaranje liste.

 4. Ako želite da unesete opis za listu ili da navedete ako vezu do liste se prikazuje u traci za brzo pokretanje, podrazumevana vrednost je da, izaberite stavku Više opcija.

  • U polju Opis otkucajte opis i svrhu liste. Opis je opcionalan.

  • Da biste dodali vezu na ovu listu na traci za brzo pokretanje, kliknite na dugme da u odeljku Navigacija .

 5. Na dnu dijaloga "Kreiranje", kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Kreiranje prilagođene liste za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

Ako želite da kreirate prilagođenu listu za upotrebu sa tokom posla u tri faze, morate dodati barem jednu kolonu Izbor koja sadrži najmanje tri vrednosti stanja koje će tok posla pratiti.

 1. U meniju Radnje na lokaciji, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije.

 2. Na stranici "sadržaj cele lokacije" kliknite na dugme Kreiraj.

 3. U dijalogu "Kreiranje" izaberite stavku Prilagođena listai otkucajte ime za listu. Potreban je ime liste.

  Napomena: Ime liste se pojavljuje na vrhu stranice sa listom, postaje deo Veb adresu za stranicu lista i pojavljuje se u navigacione elemente koji pomaže korisnicima pronalaženje i otvaranje liste.

 4. Ako želite da unesete opis za listu ili da navedete ako vezu do liste se prikazuje u traci za brzo pokretanje, podrazumevana vrednost je da, izaberite stavku Više opcija.

 5. U polju Opis otkucajte opis i svrhu liste. Opis je opcionalan.

 6. Da biste dodali vezu do ove liste na traku „Brzo pokretanje“, u odeljku Navigacija kliknite na dugme Da.

 7. Na dnu dijaloga "Kreiranje", kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Prilagođavanje prilagođene liste za upotrebu sa tokom posla sa tri stanja

 1. Iz prilagođene liste, na traci izaberite karticu Lista , a zatim izaberite stavku Postavke liste.

 2. U grupi Kolone kliknite na vezu Kreiranje kolone.

 3. U odeljku Ime i tip, u grupi Ime kolone upišite ime kolone koju želite da koristite da biste odredili vrednosti stanja za tok posla.

 4. U grupi Tip informacije u ovoj koloni je izaberite opciju Opcija (meni u kome se bira).

 5. U odeljku Dodatne postavke kolona, u okvir Opis opcionalno upišite opis kolone.

 6. U grupi Zahtevaj da ova kolona sadrži informacije izaberite opciju Da.

 7. U okviru sa listom u okviru Otkucajte svaki izbor u zasebnom reduotkucajte tri ili više vrednosti izbora koje želite za ovu kolonu. Ove vrednosti će postati stanja za tok posla.

 8. U grupi Prikaži opcije pomoću izaberite opciju Padajući meni ili Radio dugmad.

 9. U grupi Dozvoli opcije popunjavanja izaberite opciju Ne.

 10. Precizirajte da li želite specifičnu podrazumevanu vrednost za ovu kolonu ili želite da je dodate u podrazumevani prikaz za listu.

 11. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla sa tri stanja u listu

Morate dodati toka posla u tri faze na listu pre nego što možete da ga koristite na stavke na toj listi. Kada dodajete toka posla u tri faze na listu, određujete koja kolona u listi sadrži vrednosti stanja koje želite da tok posla da biste pratili. Možete navesti informacije o tome šta želite da se pojave u svakoj fazi toka posla. Na primer, možete da navedete temu i tekst za obaveštenja e-pošte koji zadatak Primaoci dobijaju.

Tok posla u tri faze podrazumevano je omogućen na većini tipova lokacija. Međutim, administrator kolekcije lokacija može da onemogući funkciju. Ako tok posla u tri faze nije dostupan, obratite se administratoru kolekcije lokacija.

Važno: Morate imati dozvolu za upravljanje listama da biste tok posla dodali u listu.

 1. Otvorite listu u koju želite da dodate tok posla u tri faze. Iz prilagođene liste, na traci izaberite karticu Lista i zatim izaberite stavku Postavke listeili kliknite na dugme postavke za tip biblioteke koju želite da otvorite. Na primer, u biblioteci dokumenata, kliknite na dugme Postavke biblioteke dokumenata.

 2. U okviru dozvole i upravljanje, izaberite stavku Postavke toka posla.

  Ako tokovi posla su već dodati u ovu listu, biblioteku ili tip sadržaja, ovaj korak vodi vas direktno na stranicu "Promena postavki toka posla" i treba da kliknete na dugme Dodaj tok posla da biste prešli na Dodavanje toka posla. Ako nijedan tok posla su dodati u ovu listu, biblioteku ili tip sadržaja, ovaj korak vodi vas direktno na stranici Dodavanje toka posla.

 3. Ako tok posla već postoji za listu, na stranici "Promena postavki toka posla", kliknite na dugme Dodaj tok posla.

 4. Na stranici Dodavanje toka posla u odeljku tok posla , kliknite na dugme tri faze u okviru izbor predloška toka posla.

 5. U odeljak Ime upišite jedinstveno ime za tok posla.

 6. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koja će se koristiti sa tokom posla.

  Napomena: 

  • Možete da koristite podrazumevanu listu Zadaci ili da kreirate novu. Ako koristite podrazumevanu listu „Zadaci“, učesnici toka posla će moći lako da pronađu i prikažu zadatke toka posla pomoću prikaza „Moji zadaci“ liste „Zadaci“.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će zadaci ovog toka posla otkriti osetljive ili poverljive podatke koje želite da sačuvate odvojeno od opšte liste „Zadaci“.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako vaša organizacija ima veliki broj tokova posla ili ako oni uključuju mnogo zadataka. U tom slučaju, možda ćete želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 7. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koju želite da koristite za ovaj tok posla. Lista istorije prikazuje sve događaje koji se javljaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu Istorija ili da kreirate novu. Ako vaša organizacija ima veliki broj tokova posla, možete da kreirate posebnu listu istorije za svaki od njih.

 8. U odeljku Opcije početka postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako želite da dozvolite ručno pokretanje toka posla, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli da ovaj tok posla ručno pokrene ovlašćeni korisnik sa dozvolama za učestvovanje. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zahtevaj dozvole za upravljanje listama za pokretanje toka posla ako želite da za pokretanje toka posla zahtevate dodatne dozvole.

  • Ukoliko želite da tok posla započne automatski kada se kreiraju nove stavke, potvrdite izbor Započni ovaj tok posla po kreiranju nove stavke.

 9. Kliknite na dugme Dalje.

 10. U odeljku Stanja toka posla, u grupi Izaberite polje „Izbor“ izaberite kolonu Izbor sa liste koja sadrži vrednosti koje želite da koristite za stanja toka posla, a zatim izaberite vrednosti kolone koje želite za Početnu fazu, Srednju fazu i Završnu fazu toka posla.

 11. U dva odeljka Navedite šta želite da se dogodi kada tok posla započne (opcije za prvi zadatak u toku posla) i Navedite šta želite da se dogodi kada tok posla pređe u srednju fazu (opcije za drugi zadatak u toku posla) precizirajte sledeće informacije:

  Detalji o zadatku

Opis zadatka:

Otkucajte sve informacije koje želite da uključite u opis zadatka. Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi polje liste, polje koje izaberete dodaje se na kraj poruke. Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Umetni vezu ka stavki liste, veza ka stavki liste uključuje se u opis.

Krajnji rok zadatka:

Ako želite da navedete krajnji rok za zadatak, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi polje liste, a zatim izaberite kolonu datuma sa liste koja sadrži informacije o datumu koje želite da koristite za krajnji rok.

Zadatak dodeljen:

Da biste dodelili zadatak osobi koja je navedena u listi, potvrdite izbor Uključi polje liste, a zatim izaberite kolonu sa liste koja sadrži informacije o korisniku koje želite da koristite. Kada ovaj tok posla započne, prvi zadatak se dodeljuje osobi čije se ime pojavljuje u ovoj koloni za stavku toka posla.

Da biste ovaj zadatak dodelili u svim instancama toka posla osobi koju navedete, izaberite stavku Prilagođeno, a zatim otkucajte ili izaberite ime osobe kojoj želite da dodelite zadatak.

 1. Potvrdite izbor Pošalji e-poruku ukoliko želite da učesnici u toku posla e-poštom primaju obaveštenja u vezi sa zadacima toka posla.

  Napomena: Ako želite da proverite da li učesnici toka posla primati e-poruke upozorenja i podsetnike u vezi sa zadacima toka posla nakon što su tokovi posla pokrenuti, obratite se administratoru kolekcije lokacija da biste potvrdili da je e-pošta omogućena za vašu lokaciju.

  Detalji e-poruke

Za

Upišite ime osobe kojoj želite da se pošalje obaveštenje u vezi sa zadatkom toka posla. Potvrdite izbor Uključi zadatak koji je dodeljen ukoliko vlasniku zadatka želite da pošaljete obaveštenje e-poštom.

Tema

Upišite temu koju želite da koristite za obaveštenje e-poštom. Potvrdite izbor Upotrebi naziv zadatka ukoliko želite da dodate naziv zadatka u red za temu e-poruke.

Telo poruke

Upišite informacije koje želite da se pojave u telu poruke obaveštenja e-pošte. Potvrdite izbor Umetni vezu sa stavkom sa liste ukoliko želite da u poruku uključite vezu sa stavkom liste.

 1. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Ručno pokretanje toka posla u tri faze za stavku

Tok posla u tri faze se najpre mora dodati na listu da bi postao dostupan za upotrebu na stavkama na toj listi. Više informacija potražite u prethodnom odeljku.

Tok posla u tri faze može da se konfiguriše tako da se automatski pokreće kada se na listu dodaju nove stavke ili može da se konfiguriše tako da dozvoli korisnicima koji imaju posebne dozvole da ručno započnu tok posla. Neki tokovi posla mogu da dozvole obe opcije.

Da biste ručno pokrenuli tok posla u tri faze za stavku liste, sledite ove korake. Morate imati dozvolu za uređivanje stavki na listi. Neki tokovi posla mogu zahtevati da imate dozvolu za upravljanje listama.

Napomena: Ako želite da proverite da li učesnici toka posla primati e-poruke upozorenja i podsetnike u vezi sa zadacima toka posla nakon što započnete tok posla, obratite se administratoru kolekcije lokacija da biste potvrdili da je e-pošta omogućena za vašu lokaciju.

 1. Otvorite listu koja sadrži stavku na kojoj želite da započnete tok posla sa tri stanja.

 2. Postavite pokazivač na stavku na kojoj želite da pokrenete tok posla, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim izaberite stavku Tokovi posla.

  Napomena: Komanda Tokovi posla je dostupna samo kada se stavka nalazi u listi ili biblioteci koja je povezana sa najmanje jednim tokom posla.

 3. U meniju Radnje na lokaciji, kliknite na dugme Prikaži sav sadržaj lokacije.

 4. U grupi Započinjanje novog toka posla izaberite ime toka posla sa tri stanja koji želite da započnete.

  Tok posla započinje odmah.

Vrh stranice

Dovršavanje zadatka toka posla u toku posla sa tri stanja

Da biste dovršili zadatak toka posla u toku posla sa tri stanja, morate imati barem dozvolu za uređivanje stavki u listama zadataka u kojima su zapisani zadaci toka posla.

 1. Otvorite listu „Zadaci za lokaciju“, a zatim u meniju Prikaz izaberite stavku Moji zadaci da biste pronašli zadatak toka posla.

  Napomena: Ako je tok posla ne koristi podrazumevanu listu zadataka , zadatak toka posla možda se neće pojaviti na listi Zadaci . Da biste pronašli zadatak toka posla, idite na listu ili biblioteku u kojoj je sačuvana stavka toka posla. Postavite pokazivač na ime stavke koju želite da dovršite, kliknite na strelicu koja se pojavi i izaberite stavku Tokovi posla. Na stranici "Status toka posla", u okviru Pokrenuti tokovi posla, kliknite na ime toka posla u kojoj se učesnik. U okviru Zadaci, pronađite zadatak toka posla.

 2. Otvorite listu koja sadrži stavku koju želite da označite kao dovršenu.

 3. Postavite pokazivač na ime zadatka koji želite da dovršite, kliknite na strelicu koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Uredi stavku.

 4. U dijalogu Zadaci otkucajte ili izaberite informacije koje su potrebne za dovršavanje zadatka i kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×