Upotreba PowerShell cmdlet komandi Centralizovane primene za upravljanje programskim dodacima

Kao Office 365 administrator, možete da primenjujete Office programske dodatke za korisnike pomoću funkcije Centralizovana primena (pogledajte članak Primena Office programskih dodataka u Office 365 centru administracije). Pored primene Office programskih dodataka pomoću Office 365 administrativni centar, možete da koristite i Microsoft PowerShell. Preuzmite PowerShell cmdlet komande Centralizovane primene sa sajta Microsoft Download Center.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Povezivanje pomoću administratorskih akreditiva

Otpremanje manifesta programskog dodataka

Otpremanje programskog dodatka iz Office prodavnice

Preuzimanje detalja o nekom programskom dodatku

Uključivanje ili isključivanje programskog dodatka

Dodavanje ili uklanjanje korisnika iz programskog dodatka

Ažuriranje programskog dodatka

Brisanje programskog dodatka

Dobijanje detaljne pomoći za svaki cmdlet

Povezivanje pomoću administratorskih akreditiva

Da biste mogli da koristite cmdlet komande Centralizovane primene, morate da se prijavite.

 1. Pokrenite PowerShell.

 2. Povežite se sa modulom PowerShell pomoću akreditiva administratora preduzeća. Pokrenite sledeći cmdlet.

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Na stranici Unos akreditiva unesite svoje akreditive Office 365 globalnog administratora. Možete i da unesete akreditive direktno u cmdlet.

  Pokrenite sledeći cmdlet i navedite akreditive administratora preduzeća kao PSCredential objekat.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Napomena: Za više informacija o upotrebi modula PowerShell pogledajte članak Povezivanje sa modulom Office 365 PowerShell.

Otpremanje manifesta programskog dodataka

Pokrenite cmdlet New-OrganizationAdd-In da biste otpremili manifest programskog dodatka sa putanje, koja može da bude ili lokacija datoteke ili URL. U sledećem primeru, vrednost parametra ManifestPath je lokacija datoteke.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Cmdlet New-OrganizationAdd-In možete da pokrenete i da biste otpremili neki programski dodatak i direktno ga dodelili korisnicima ili grupama pomoću parametra Members, kao što je prikazano u sledećem primeru. Razdvojte adrese e-pošte članova zarezom.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Otpremanje programskog dodatka iz Office prodavnice

Pokrenite cmdlet New-OrganizationAddIn da biste otpremili manifest iz Office prodavnica.

U sledećem primeru, cmdlet New-OrganizationAddIn navodi AssetId za programski dodatak za lokaciju i tržište sadržaja u SAD.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Da biste odredili vrednost parametra AssetId, možete da ga kopirate iz URL adrese veb stranice u Office prodavnica za programski dodatak. AssetId-ovi uvek počinju sa „WA“, nakon čega sledi broj. Na primer, u prethodnom primeru izvor za AssetId vrednost WA104099688 jeste URL veb stranice u Office prodavnica za programski dodatak: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Vrednosti parametara Locale i ContentMarket identične su i ukazuju na zemlju/region iz kojih pokušavate da instalirate programski dodatak. Format je en-US, fr-FR itd.

Napomena: Programski dodaci otpremljeni iz Office prodavnica automatski će se ažurirati u roku od nekoliko dana od najnovije ispravke dostupne u Office prodavnica.

Preuzimanje detalja o nekom programskom dodatku

Pokrenite cmdlet Get-OrganizationAddIn na način prikazan u nastavku da biste dobili detalje o svim programskim dodacima otpremljenim u zakupac, uključujući i ID proizvoda programskog dodatka.

Get-OrganizationAddIn

Pokrenite cmdlet Get-OrganizationAddIn sa vrednošću za parametar ProductId kako biste naveli za koji programski dodatak želite da preuzmete detalje.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Da biste dobili kompletne detalje o svim programskim dodacima, kao i dodeljene korisnike i grupe, usmerite izlaz cmdlet komande Get-OrganizationAddIn na cmdlet Format-List, kao što je prikazano u sledećem primeru.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Uključivanje ili isključivanje programskog dodatka

Da biste isključili programski dodatak kako bi korisnicima i grupama koji su mu dodeljeni onemogućili pristup, pokrenite cmdlet Set-OrganizationAddIn tako da parametri ProductId i Enabled budu podešeni na $false, kao što je prikazano u sledećem primeru.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Da biste ponovo omogućili programski dodatak, pokrenite isti cmdlet tako da parametar Enabled bude podešen na $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Dodavanje ili uklanjanje korisnika iz programskog dodatka

Da biste dodali korisnike i grupe u određeni programski dodatak, pokrenite cmdlet Set-OrganizationAddInAssignments pomoću parametara ProductId, Add i Members. Razdvojte adrese e-pošte članova zarezom.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Da biste uklonili korisnike i grupe, pokrenite isti cmdlet pomoću parametra Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Da biste neki programski dodatak dodelili svim korisnicima u zakupcu, pokrenite isti cmdlet pomoću parametra AssignToEveryone, čija je vrednost podešena na $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Ako neki programski dodatak ne želite da dodelite svima i ako želite da se vratite na prethodno dodeljene korisnike i grupe, možete da pokrenete isti cmdlet i isključite parametar AssignToEveryone tako što ćete mu vrednost podesiti na $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Ažuriranje programskog dodatka

Da biste ažurirali neki programski dodatak iz manifesta, pokrenite cmdlet Set-OrganizationAddIn pomoću parametara ProductId, ManifestPath i Locale, kao što je prikazano u sledećem primeru.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Napomena: Programski dodaci otpremljeni iz Office prodavnica automatski će se ažurirati u roku od nekoliko dana od najnovije ispravke dostupne u Office prodavnica.

Brisanje programskog dodatka

Da biste izbrisali neki programski dodatak, pokrenite cmdlet Remove-OrganizationAddIn pomoću parametra ProductId, kao što je prikazano u sledećem primeru.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Dobijanje detaljne pomoći za svaki cmdlet

Možete da pogledate detaljnu pomoć za svaki cmdlet pomoću cmdlet komande Get-help. Na primer, sledeći cmdlet pruža detaljne informacije o cmdlet komandi Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×