Unošenje ili uređivanje podataka u kontroli ili polju koji podržavaju obogaćeni tekst

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U polje tipa „Memo“ u Microsoft Office Access 2007 bazi podataka možete da unosite i uređujete podatke ili da ih u njemu oblikujete. Iako polja tipa „Memo“ nisu novina u programu Access, na tekst koji ona sadrže sada možete da primenite oblikovanje obogaćenog teksta. Oblikovanje obogaćenog teksta omogućava da primenite oblikovanja dostupna u drugim programima sistema Microsoft Office 2007 kao što su Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007. Na primer, u mogućnosti ste da tekst podebljate ili podvučete, da na pojedinačne reči ili znakove primenite različite fontove, kao i da menjate boju teksta.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Razumevanje oblikovanja obogaćenog teksta

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta u tabelu

Dodavanje teksta u memo polja

Primena oblikovanja na memo podatke obogaćenog teksta

Omogućite oblikovanje obogaćenog teksta za kontrole u obrascima i izveštajima

Omogućite ručno uređivanje obogaćenog teksta

Razumevanje oblikovanja obogaćenog teksta

Office Access 2007 omogućava da polje tipa „Memo“ podesite tako da ono podržava oblikovanje obogaćenog teksta. To omogućava da primenite oblikovanje obogaćenog teksta na podatke u „Memo“ poljima, skupu rezultata upita kao i podacima u okvirima za tekst na obrascima i izveštajima koji su povezani sa „Memo“ poljima u tabelama.

U pozadini, Office Access 2007 će na podatke primeniti kôd za oblikovanje Hypertext Markup Language (HTML). Access koristi HTML pošto omogućava veći stepen kompatibilnosti sa poljima u Windows SharePoint Services 3.0 listama koje sadrže obogaćeni tekst.

Slika trake programa Access

Vrh stranice

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta u tabeli

Uređivanje obogaćenog teksta možete da omogućite samo za polja tabele Office Access 2007 baze podataka koja su postavljena na tip podataka „Memo“. Kada u tabelu dodate polje tipa „Memo“, oblikovanje obogaćenog teksta možete da omogućite podešavanjem svojstva Oblikovanje teksta za to polje. Kroz sledeće korake objašnjeno je kako da u tabelu dodate polje tipa „Memo“, kako da za to polje omogućite oblikovanje obogaćenog teksta, a zatim oblikovanje primenite na ceo zapis ili jedan njen deo. Ovi koraci se odnose na baze podataka u Office Access 2007 formatu kao i na baze podataka kreirane u prethodnim verzijama programa Access (.mdb datoteke) koje ste otvorili ili konvertovali u Office Access 2007 format. Imajte na umu da se ovi koraci ne odnose na projekte (.adp datoteke) ili stranice za pristup podacima.

Napomena: Ako za postojeću tabelu pokušate da omogućite uređivanje obogaćenog teksta, možda ćete primetiti da je za tu tabelu omogućeno svojstvo Samo dodaj. Da biste za neko polje omogućili oblikovanje obogaćenog teksta, uverite se da je svojstvo Samo dodaj onemogućeno. U suprotnom, Access će sakriti tekst u polju svaki put kada kursor postavite u to polje ili u bilo koju kontrolu povezanu sa tim poljem.

Prikaz načina da onemogućite svojstvo samo za dodavanje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Izaberite Memo polja koje želite da promenite, a u donjem delu dizajnera tabele, na kartici Opšte postavke , pomerite se nadole do Upit za dodavanje Mosy svojstvo.

 3. Kliknite na polje pored svojstva i sa liste izaberite stavku Ne.

Dodavanje polja tipa „Memo“ u prikaz lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite. Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 2. Izaberite prazno polje (obojena ćelija sa natpisom Dodavanje novog polja). Na sledećoj slici prikazano je prazno polje:

  Novo polje u listu sa podacima

 3. Dvaput kliknite na zaglavlje polja i unesite ime za novo polje.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje kliknite na strelicu nadole pored liste Tip podataka (lista na vrhu grupe) i izaberite stavku Memo.

Dodavanje polja tipa „Memo“ u prikaz dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U kolonu Ime polja unesite ime za novo polje.

 3. U koloni Tip podataka izaberite ćeliju za taj red, a zatim sa liste izaberite stavku Memo.

 4. Sačuvajte promene.

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta u polju tipa „Memo“

Napomena: Na glavnoj traci, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa, ne postoje komande za omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta za polje „Memo“.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U donjem delu koordinatne mreže za dizajn, u odeljku Svojstva tabele izaberite karticu Opšte postavke.

 3. Sa liste pored polja za svojstvo Oblikovanje teksta izaberite stavku Obogaćeni tekst.

 4. Sačuvajte tabelu Slika dugmeta .

 5. Prebacivanje na prikaz lista sa podacima Slika dugmeta i pratite korake iz sledećeg odeljka da biste uneli podatke u polje.

Vrh stranice

Dodavanje teksta u polje tipa „Memo“

U polje tipa „Memo“ tekst unosite isto kao i u bilo kom programu za obradu teksta – tako što ćete postaviti kursor u polje tabele ili u okvir za tekst i početi da kucate. Ostale operacije sa tekstom poput kopiranja, isecanja i lepljenja se takođe obavljaju pomoću uobičajenih kontrola. Kroz korake u ovom odeljku opisani su postupci za dodavanje teksta i izvršavanje uobičajenih operacija sa tekstom.

Unošenje teksta u polje tipa „Memo“ u tabeli

 1. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koja sadrži polje tipa „Memo“. Tabela će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite na polje tipa „Memo“, ponovo kliknite da biste u njega postavili kursor, a zatim upišite tekst.

  Kako da znam da li sam pogledati memo polja?

  1. Izaberite karticu List sa podacima kada je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima.

  2. Premeštajte pokazivač iz polja u polje (koristite miš, taster TAB ili tastere sa strelicom nalevo i strelicom nadesno) i na vrhu grupe Tip podataka i oblikovanje obratite pažnju na tip podataka koji se pojavljuje na listi Tip podataka.

 3. Unesite, promenite ili oblikujete tekst po potrebi. Informacije o oblikovanju, potražite u odeljku Primeni obogaćenog teksta na memo podatke, u nastavku ovog članka.

 4. Postavite pokazivač u neko drugo polje tabele da biste primenili promene na bazu podataka.

  Tasterska prečica SHIFT + ENTER.

  –ili–

  Na kartici Početak , u grupi zapisa , kliknite na dugme Sačuvaj.

  Slika trake programa Access

Unošenje teksta u obrazac

 1. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na obrazac koji želite da koristite. Obrazac će se otvoriti u prikazu obrasca.

 2. Postavite kursor na mesto u kontroli teksta i zatim otkucajte, promena ili oblikovanje teksta po potrebi. Informacije o oblikovanju, pogledajte Primenjivanje oblikovanja na memo podatke obogaćenog tekstau nastavku ovog članka.

 3. Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Sačuvaj zapis da biste primenili promene na bazu podataka. Druga mogućnost je da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+ENTER.

Kopiranje, isecanje i nalepljivanje teksta u tabeli ili obrascu

 1. Istaknite tekst koji želite da kopirate ili isečete.

 2. Na kartici Početak , u grupi Ostava izaberite stavku Kopiraj Slika dugmeta ili isecanje Slika dugmeta . Alternativno, možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + C da biste kopirali ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + X da biste isekli.

 3. Nalepite tekst na odgovarajuću lokaciju, kao što su memo polja u drugoj tabeli ili obrasca, Word dokument, Microsoft Office Excel 2007 radnog lista, e-poruku ili drugu lokaciju u okvir za tekst. Kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta . Alternativno, možete da pritisnete kombinaciju tastera CTRL + V da biste nalepili.

Vrh stranice

Primenjivanje oblikovanja obogaćenog teksta na podatke u poljima sa tipom podataka „Memo“

Ukoliko ste koristili druge programe sistema Office, onda verovatno već imate iskustva sa oblikovanjem podataka. Alatke za oblikovanje u programu Access funkcionišu isto kao i odgovarajuće alatke u ostalim programima. Na primer, Access koristi standardnu dugmad za oblikovanje i poravnavanje teksta kao i za oblikovanje obogaćenog teksta. Na ovoj slici prikazane su komande za oblikovanje:

Slika trake programa Access

Na ovoj slici prikazane su komande za oblikovanje obogaćenog teksta:

Slika trake programa Access

Ove komande za oblikovanje možete da primenite na obrasce koji su otvoreni u prikazu obrasca, dok na obrasce otvorene u prikazu rasporeda možete da primenite manji broj komandi. Međutim, kada u prikazu rasporeda na polje sa tipom podataka „Memo“ primenite neko oblikovanje, ono će biti primenjeno na ceo tekst u polju pošto je oblikovanje primenjeno na kontrolu, a ne na tekst. Kada radite u prikazu rasporeda, niste u mogućnosti da oblikujete pojedinačne znakove ili delove teksta. Na sledećoj listi navedeni su načini primenjivanja oblikovanja na objekte koji su otvoreni u različitim prikazima.

 • Obrasci otvoreni u prikazu obrasca    Oblikovanje možete da primenite na deo teksta ili ceo tekst u polju sa tipom podataka „Memo“. Komande za oblikovanje se nalaze u grupama Font i Obogaćeni tekst na kartici Početak, a mini traka sa alatkama će se pojaviti svaki put kada istaknete deo teksta ili ceo tekst.

 • Obrasci otvoreni u prikazu rasporeda    Možete da koristite manji broj komandi, a promene se primenjuju na okvir za tekst u kom su prikazani podaci. Na bilo tekst koji se pojavi u toj kontroli biće primenjeno novo oblikovanje. Na tekst možete da primenite različita oblikovanja, ali oblikovanje koje ste primenili na komandu nije moguće opozvati. Na primer, okvir za tekst možete da podesite tako da se tekst unutar njega prikazuje u kurzivu. Taj tekst možete podebljati ili mu promeniti boju, ali će ga kontrola uvek prikazati u kurzivu. Ako pokušate da uklonite oblik kurzivnih slova, to možete da učinite dok je zapis otvoren. Međutim, Access će poništiti izmene kada se udaljite od zapisa. Kada radite u prikazu rasporeda, ne možete da oblikujete pojedinačna slova ili delove teksta.

 • Tabele ili skupovi rezultata upita otvoreni u prikazu lista sa podacima    Komande za oblikovanje će se pojaviti u odeljcima Font i Obogaćeni tekst na kartici Početak, a mini traka sa alatkama će se pojaviti prilikom svakog isticanja dela teksta ili celog teksta unutar polja.

 • Izveštaji otvoreni u prikazu rasporeda    Isto kao i za obrasce koji su otvoreni u prikazu rasporeda, Office Access 2007 će omogućiti manji broj komandi, a sve promene koje napravite biće primenjene na celo polje sa tipom podataka „Memo“. Kada radite u prikazu rasporeda, ne možete da oblikujete pojedinačna slova ili delove teksta.

Ako nemate iskustva sa oblikovanjem teksta, u sledećoj tabeli navedene su komande grupe Font i opis njihove upotrebe. Ne zaboravite da će se, u zavisnosti od prikaza koji koristite, u različitim grupama na Office Fluent glavnoj traci prikazati različite komande.

Komanda za oblikovanje

Ime

Korišćenje

Slika dugmeta

Font

Biranje fonta. Office Access 2007 podrazumevano koristi veličinu 11 fonta Calibri koji se isporučuje sa sistemom Microsoft Office 2007.

Slika dugmeta

Veličina fonta

Biranje veličine fonta.

Slika dugmeta

Levo poravnavanje

Poravnavanje podataka na levu stranu kontrole. Ako oblikujete oznaku, ova komanda će poravnati tekst na levu stranu oblasti teksta.

Slika dugmeta

Centriraj

Centriranje podataka u kontroli. Ako oblikujete oznaku, ova komanda će centrirati tekst u oblasti za tekst.

Slika dugmeta

Desno poravnavanje

Poravnavanje podataka na desnu stranu kontrole. Ako oblikujete oznaku, ova komanda će poravnati tekst na desnu stranu oblasti za tekst.

Slika dugmeta

Podebljano

Čini tekst u kontrolama i natpisima podebljanim.

Slika dugmeta

Kurziv

Tekst u kontrolama i natpisima prebacuje u kurziv.

Slika dugmeta

Podvučeno

Podvlači tekst u kontrolama i natpisima.

Slika dugmeta

Boja fonta

Menja boju fonta.

Slika dugmeta

Boja za popunjavanje

Primenjuje boju na pozadinu kontrole i na oblast teksta u oznaci pridruženoj kontroli.

Slika dugmeta

Koordinatne linije

Otvara galeriju Koordinatne linije. Ako izaberete neki stil koordinatnih linija, on će biti primenjen na otvoren list sa podacima.

Slika dugmeta

Naizmenično popunjavanje boje pozadine

Postavlja boju popune pozadine za naizmenične redove u listu sa podacima ili izveštaju.

U ovoj tabeli su navedene i opisane komande za oblikovanje koje se nalaze u grupi Obogaćeni tekst, na kartici Početak. U daljem radu, upamtite da će Access omogućiti ove kontrole tek kada omogućite uređivanje obogaćenog teksta u polju sa tipom podataka „Memo“.

Komanda za oblikovanje

Ime

Korišćenje

Slika dugmeta

Povećaj uvlačenje

Povećava uvlačenje podataka u izabranom polju ili kontroli za 0,64 cm ili za 360 tvipova. Ovo je podrazumevano povećanje koje ne možete da promenite.

Napomena: Ova komanda nije dostupna u prikazu dizajna.

Slika dugmeta

Smanji uvlačenje

Smanjuje uvlačenje podataka u izabranom polju ili kontroli za 0,64 cm ili za 360 tvipova. Ovo je podrazumevano smanjenje koje ne možete da promenite.

Napomena: Ova komanda nije dostupna u prikazu dizajna.

Slika dugmeta

Sleva nadesno ili zdesna nalevo

Kontroliše da li tekst popunjava polje sa leve ili desne strane. Za jezike koji se pišu sleva nadesno Access podrazumevano popunjava tekstualna polja sa leve na desnu stranu i polja sa brojevima sa desne na levu stranu. Za jezike koji se pišu zdesna nalevo Access radi suprotno. Izaberite ovu komandu ako želite da promenite podrazumevano ponašanje za bilo koji tip jezika.

Napomena: Ova komanda nije dostupna u prikazu dizajna.

Slika dugmeta

Numerisanje

Kreira listu sa brojevima. Ova komanda radi samo sa tekstom u polju sa tipom podataka „Memo“. Komandu možete da koristite u tabelama koje su otvorene u prikazu lista sa podacima i u obrascima otvorenim u prikazu obrasca.

Slika dugmeta

Znaci za nabrajanje

Kreira listu sa znacima za nabrajanje u tekstu. Ova komanda se odnosi samo na tekst u polju sa tipom podataka „Memo“. Komandu možete da koristite u tabelama koje su otvorene u prikazu lista sa podacima i u obrascima otvorenim u prikazu obrasca.

Slika dugmeta

Isticanje teksta

Okružuje tekst bojom za isticanje. Izaberite deo teksta ili ceo tekst u polju, kliknite na dugme da biste otvorili paletu boja, a zatim izaberite neku boju.

Oblikovanje podataka

 1. Izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Font ili Obogaćeni tekst, kliknite na komandu za oblikovanje.

  U mogućnosti ste da izaberete različit font, podebljate tekst, primenite boju na izabrani tekst, promenite poravnavanje teksta itd.

  Da biste sačuvali promene, postavite kursor u drugi zapis. Alternativno, možete da kliknite na dugme Sačuvaj zapis Slika dugmeta ili kombinaciju tastera SHIFT + ENTER.

Vrh stranice

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta za kontrole u obrascima i izveštajima

Po pravilu, uređivanje obogaćenog teksta bi trebalo da omogućite samo u slučaju da okvir za tekst ručno dodajete u obrazac ili izveštaj. Ako za kreiranje obrasca ili izveštaja koristite komande na kartici Kreiranje, a omogućili ste uređivanje obogaćenog teksta za osnovno polje sa tipom podataka „Memo“, kontrola okvira za tekst koja je rezultat toga naslediće svojstvo Oblikovanje teksta koje je postavljeno za polje sa tipom podataka „Memo“.

Kroz ove korake objašnjen je način kreiranja obrasca koji automatski omogućava uređivanje obogaćenog teksta za neku kontrolu. Sledite ove korake samo ukoliko radite sa Office Access 2007 bazom podataka koja sadrži tabelu sa poljem sa tipom podataka „Memo“.

Omogućavanje oblikovanja obogaćenog teksta

 1. Otvorite tabelu koja sadrži polje sa tipom podataka „Memo“. Tabelu možete da otvorite u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna. Access otvorenu tabelu koristi kao osnovu za novi obrazac.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci, kliknite na dugme Obrazac, Razdeljeni obrazac ili Više stavki.

  Office Access 2007 će kreirati novi obrazac, postaviti kontrole za svako polje tabele u obrazac i povezati kontrole sa otvorenom tabelom. Tipovi kontrola koje će Office Access 2007 postaviti u obrazac zavise od i odgovaraju tipovima podataka postavljenih za svako polje tabele. Pošto tabela sadrži polje sa tipom podataka „Memo“, Office Access 2007 će postaviti kontrolu okvira za tekst u obrazac i povezati je sa poljem. Pošto ste za to polje omogućili oblikovanje obogaćenog teksta, Office Access 2007 će automatski omogućiti oblikovanje za tu kontrolu. Ako polje sa tipom podataka „Memo“ u tabeli sadrži podatke, oni će se pojaviti u kontroli teksta u obrascu.

 3. Prebacite se na prikaz obrasca i istaknite deo teksta ili ceo tekst zapisa.

 4. Na kartici Početak upotrebite komande u grupi Font ili Obogaćeni tekst da biste oblikovali tekst.

  Komande u grupi Font možete da koristite da biste tekst podebljali, promenili u kurziv ili podvukli, promenili boju teksta ili tekst poravnali levo, desno ili ga centrirali u kontroli. Komande u grupi Obogaćeni tekst možete da koristite da biste primenili listu sa znacima za nabrajanje ili listu sa brojevima, istakli tekst i dodali uvlačenja i prelome pasusa.

Vrh stranice

Ručno omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta

Podrazumevano, Office Access 2007 ne omogućava uređivanje obogaćenog teksta možete ručno da dodaju kontrolu u obrazac, čak i ako kontrolu povežete memo polja. Ovi koraci objašnjavaju kako da dodate kontrolu u obrascu, kontrolu povežete memo polja, a zatim omogućiti uređivanje obogaćenog teksta. Da biste dovršili ove korake, morate da koristite Office Access 2007 bazu podataka i tabele moraju da sadrže polje postavljeno na tip podataka "memo". Informacija o dodavanju memo polja u tabelu potražite u članku Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta u tabelu, ranije u ovom članku.

Dodavanje kontrole u obrazac

 1. U oknu za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na obrazac koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Kontrole izaberite stavku Okvir za tekst.

 3. Kliknite i prevucite pokazivač miša u praznu oblast obrasca da biste nacrtali kontrolu.

  Office Access 2007 će podrazumevano kreirati oznaku i povezati je sa novom kontrolom.

 4. Kliknite na oblast teksta nove kontrole, kliknite desnim tasterom miša na oblast teksta kontrole (ne na oznaku), a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Pojaviće se okno List sa svojstvima za tu kontrolu.

Koristite sledeću proceduru da biste kontrolu povezali sa poljem sa tipom podataka „Memo“.

Povezivanje kontrole sa poljem sa tipom podataka „Memo“

 1. U listu sa svojstvima za novu kontrolu izaberite karticu Sve.

 2. Kliknite na polje za svojstvo Izvor kontrole, a zatim sa liste izaberite polje sa tipom podataka „Memo“.

  Podrazumevano, lista prikazuje polja u tabeli koja je povezana sa obrascem. Ako podataka "memo" se nalazi u drugoj tabeli, koristite ovu sintaksu izraza da biste povezali kontrolu: = [ime tabele]! [ ime polja]. Koristite zagrade i znak uzvika tačno kao što je prikazano. Otkucajte ime tabele u prvi deo izraza, a ime podataka "memo" u drugom delu. Na primer, ako imate tabelu sa imenom beleške sa memo polja koja se zove Pozdrav, koji unesite ovu nisku u polje za svojstvo Izvor kontrole : =[Notes]![Compliments]

Za omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta koristite sledeći postupak.

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta

 1. U listu sa svojstvima, dok je kartica Sve aktivna, pronađite i izaberite polje za svojstvo Oblikovanje teksta, a zatim sa liste izaberite stavku Obogaćeni tekst.

 2. Sačuvati vaš rad Slika dugmeta .

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×