Umetanje, uređivanje i prikazivanje polja u programu Word

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Umetanje polja vam pruža preciznu kontrolu nad dinamičnim tekstom dokumenta. Polja su bitan deo programa Word ali treba znati da su mnoga polja umetnuta pomoću ugrađenih komandi i funkcija. Na primer, polja će funkcionisati kada umetnete brojeve stranica ili napravite sadržaj. U tom slučaju, možda je jednostavnije da prepustite programu Word da ih automatski doda. Polja su najkorisnija kad su vam potrebni čuvari mesta za podatke koji mogu da se menjaju u dokumentu i za pravljenje tipskih pisama ili nalepnica u dokumentima za objedinjavanje pošte.

Ovi koraci funkcionišu za umetanje sve kodove polja u programu Word. Listu svih kodova polja sa detaljne informacije o svakom potražite u članku Lista kodova polja u programu Word.

 1. Kliknite na mesto na koje želite da umetnete polje.

  Savet: Ako znate kôd polja za polje koje želite da umetnete, možete da ga otkucate direktno u dokumentu. Prvo pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F9, a zatim otkucajte kôd u zagradama.

 2. Kliknite na dugme Umetni > Brzi delovi > polje.
  Opcija „Umetni polje u meniju „Brzi delovi“.

 3. Sa liste Imena polja izaberite ime polja.

  Savet: Listu možete da filtrirate tako što ćete kliknuti na strelicu nadole na listi Kategorije.


  Dijalog „Polje“

 4. U okviru „Svojstva polja“, izaberite sva željena svojstva ili opcije i kliknite na dugme U redu.

Napomene: 

 • Da biste videli kodove za određeno polje u okviru Polje kliknite na dugme Kodovi polja. Za neka polja ovo dugme podrazumevano je uključeno.

 • Da biste polje ugnezdili u drugo polje najpre umetnite spoljašnje ili noseće polje (gorenavedni koraci od 1. do 4.) Zatim postavite mesto umetanja unutar koda polja tamo gde želite da umetnete unutrašnje polje i ponovite gorenavedene korake od 2. do 4.

 • Ako želite da vidite kodove za određeno polje u dijalogu polje , izaberite stavku Kodovi polja.

 • Da biste ubacili polje u drugo polje, prvo umetnite polje spoljni ili kontejnera, pomoću dijaloga polje . U dokumentu, postavite mesto umetanja unutar koda polja gde želite da umetnete unutrašnje polje. Zatim koristite dijalog polje da biste umetnuli unutrašnje polje.

Ako znate kôd polja za polje koje želite da umetnete, možete ga i otkucati direktno u dokumentu. Najpre pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F9, a zatim otkucajte kôd u zagradama.

Možete da umetnete polje ako želite da:

 • Dodavanje, oduzimanje ili druge izračunavanja. Da biste to uradili, koristite polje = (Formula).

 • Rad sa dokumentima u objedinjavanju pošte. Na primer, umetnite polja ASK i FILLIN da biste prikazali upit dok Word objedinjuje svaki zapis podataka glavni dokument.

U suprotnom, jednostavnije je da koristite komande i opcije koje su obezbeđene u programu Word da biste dodali željene informacije. Na primer, možete da umetnete hiperveza tako što ćete koristiti polje "HIPERVEZA", ali je lakše koristiti komandu " Hiperveza " u grupi " veze " na kartici " Umetanje ".

Važno: Nije moguće umetnuti zagrade za kodove polja tako što ćete kucanjem na tastaturi. Da biste umetnuli zagrade za kodove polja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F9.

Sintaksa koda polja

Kodovi polja se pojavljuju između vitičasta zagrada ( {} ). Polja se ponašaju kao formule u programu Microsoft Office Excel – kôd polja je kao formula, a rezultat polja je kao vrednost koju daje formula. Možete se prebacivati između prikazivanja kodova polja i rezultata u dokumentu tako što ćete pritisnuti tastere ALT + F9.

Kada u dokumentu prikazujete kôd polja, sintaksa izgleda ovako:

{ Ime polja Svojstva opcionalni prekidači }

 • IME POLJA    Ovo je ime koje se pojavljuje na listi imena polja u dijalogu Polje.

 • Svojstva     Ovo su sva uputstva ili promenljive koje se koriste u određenom polju. Ne sva polja parametre, a u nekim poljima parametri su opcionalni umesto potrebne.

 • Opcionalni prekidači    Ovo su sve opcionalne postavke dostupne za određeno polje. Nemaju sva polja dostupne prekidače, osim onih koji upravljaju oblikovanjem rezultata polja.

Na primer, možete da postavite imena datoteke i putanje dokumenta u zaglavlje ili podnožje stranice tako što ćete umetnuti polje ime datoteke.

Sintaksa koda polja ime datoteke sa putanjom uključen izgleda ovako:

{FILENAME \p}

 1. Kliknite desnim tasterom miša na polje, a zatim izaberite stavku Uredi polje.

 2. Promena svojstava polja i opcije. Za informacije o svojstvima i opcijama koje su dostupne za određeno polje, pogledajte Lista kodova polja u programu Word ili pretragu na ime polja u pomoći.

  Napomene: 

  • Za neka polja, morate da prikažete kôd polja da biste uredili polje. Da biste prikazali sve kodove polja u dokumentu, pritisnite tastere ALT + F9.

  • Neka polja se uređuju u sopstveno dijalozima umesto u dijalogu polje . Na primer, ako kliknite desnim tasterom miša na hipervezu, a zatim izaberite stavku Uredi hipervezu, otvara se dijalog Uređivanje hiperveze

Podrazumevano, Word prikazuje rezultate polja bez teškoća sa sadržajem dokumenta tako da bude osoba koja čita dokument znaju da je deo sadržaja u polje. Međutim, polja se mogu prikazati i sa osenčenom pozadinom, da ih učini vidljivijim u dokumentu.

Možete napraviti rezultate polja preklapa u sadržaj dokumenta tako što ćete isključiti opciju za prikaz polja sa osenčenom pozadinom i tako što ćete oblikovati rezultate polja, ili možete da skrenete pažnju na polja tako što će ih prikazati sa osenčenom pozadinom, ili svi na vreme ili samo kada je izabrano polje.

Možete da oblikujete rezultate polja tako što ćete primeniti oblikovanja teksta na polje ili tako što ćete dodati prekidača za oblikovanje kodu polja.

Promena boje pozadine osenčena polja

 1. Izaberite stavke datoteka > Opcije. (U programu Word 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta i zatim kliknite na dugme Opcije programa Word.)

 2. Kliknite na dugme Više opcija.

 3. U okviru Prikazivanje sadržaja dokumenta, na listi senčenje polja , uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se polja ističu od ostatka sadržaja dokumenta, izaberite stavku uvek.

  • Da bi se polja uklopi se bez teškoća sa sadržaj dokumenta, izaberite nikada.

  • Da biste korisnicima programa Word znate da su kliknuli u polje, izaberite kada izabrana.

   Kada je opcija za senčenje polja podešena na kada je izabran, polje prikazuje sivom pozadinom kada kliknete unutar polja. Međutim, sivo senčenje ne ukazuju na to da je izabrano polje. Kada potvrdite izbor u polju tako što ćete kliknuti dvaput ili prevucite pokazivač miša, isticanje koje označava selekciju se dodaje u sivo senčenje.

Primena oblikovanja teksta na polje

 • Izaberite polje koje želite da oblikujete, a zatim primenite oblikovanje pomoću komandi u grupi " Font " na kartici " Početak ".

  Na primer, da biste podvučeno ime koje se umeće pomoću polje "Autor", izaberite ceo kôd polja, uključujući uglaste zagrade (ili izaberite stavku ceo rezultat polja) i zatim kliknite na dugme " podvučeno " u grupi " Font " na kartici " Početak ".

Ako ažurirate polja, sva oblikovanja koja ste primenili na rezultate polja mogu biti izgubljeni. Da biste zadržali oblikovanje, uključite na \ * MERGEFORMAT prebacivanje u kodu polja. Kada umetnete polja tako što ćete koristiti dijalogu polja na \ * Prekidač MERGEFORMAT je podrazumevano uključen.

Dodavanje oblikovanja prebacivanje između koda polja

 1. Kliknite desnim tasterom miša na polje, a zatim izaberite stavku Uredi polje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako se prikazuju Svojstva polja i Opcije polja , izaberite željene opcije oblikovanja.

  • Ako samo kôd polja se prikazuje, kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite željene opcije oblikovanja.

   Ako dugme " Opcije " nedostupno, dodatne opcije oblikovanja možda neće biti dostupna.

Možete da koristite tri prekidača za oblikovanje rezultata polja:

Oblikovanje switch(\*)

Prekidač za oblikovanje polja (\ *) definiše način da biste prikazali rezultate polja. Uputstva za oblikovanje određuju na sledeći način:

 • Korišćenje velikih i malih slova

 • Format brojeva – na primer, da li 9 se prikazuje kao ix (rimski broj) ili devete (redni broj)

 • oblikovanje znakova

Prekidači za oblikovanje zadržavaju rezultat polja oblikovanje kada se ažurira polje.

Pisanje velikim slovom formate:

Sledi lista prekidača i stavki koje su velikim početnim slovom:

 • \ * Velika slova    Ovaj prekidač veliko prvo slovo svake reči. Na primer, { FILLIN „unesite svoje ime”: \ * Caps } prikazuje Luis Alverca čak i ako je ime napisano malim slovima.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme slova za naslov.

 • \ * FirstCap    Ovaj prekidač veliko prvo slovo prve reči. Na primer, { COMMENTS \ * FirstCap } prikazuje sedmični izveštaj o prodaji.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme prvo slovo veliko.

 • \ * Gornji    Ovaj prekidač veliko sva slova. Na primer, { QUOTE „word” \ * Upper } prikazuje WORD.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme velikim slovima.

 • \ * Donje    Ovaj prekidač stavlja početak nijedan rezultat; sva slova su mala slova. Na primer, { FILENAME \ * Lower } prikazuje sedmični izveštaj o prodaji.doc.

  Ovaj parametar ne utiče ako celo polje koje sadrži prekidač oblikovana kao umanjenih velikih slova.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme mala slova.

Formati brojeva:

Sledi lista prekidača za brojeve i njihovih rezultata:

 • \*alphabetic    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao specijalne znakove. Rezultat ima istu veličinu slova kao reč „oblici” u kodu polja. Na primer, { se dodatak \ * ABECEDNO } prikazuje B (umesto 2) i { se dodatak \ * abecedno } prikazuje b.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme , b, c.

 • \*Arabic    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao arapske brojke. Na primer, { PAGE \ * Arabic } prikazuje 31.

  Napomene: 

  • Ako postavka " format broja " u dijalogu Oblikovanje broja stranice nije arapski, ovaj prekidač zamenjuje postavku format broja .

  • Samo za brojeve stranica, postoji formatu ArabicDash, koja prikazuje rezultate obliku arapskih okruženo crtice. Na primer, { PAGE \ * ArabicDash } prikazuje – 31 -.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme 1, 2, 3,....

 • \*CardText    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao osnovno tekst. Rezultat je oblikovan u mala slova, osim ako dodate prekidač za oblikovanje da biste naveli drugi velikih početnih slova. Na primer, { = SUM(A1:B2) \ * CardText } prikazuje 7 100 90, a { = SUM(A1:B2) \ * CardText \ * Caps } prikazuje 7 100 90.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme 1, 2, 3.

 • \*DollarText    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao osnovno tekst. Word umeće i na decimalnog mesta i prikazuje prve dve decimale (zaokružena) kao arapske numerators više od 100. Rezultat je oblikovan u mala slova, osim ako dodate prekidač za oblikovanje da biste naveli drugi velikih početnih slova. Na primer, { = 9.20 + 5.35 \ * DollarText \ * Upper } prikazuje 14 i 55/100.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme Dollar tekst.

 • \*Hex    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao heksadecimalni broj. Na primer, { QUOTE „458” \ * Hex } prikazuje 1CA.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme heksadecimalni.

 • \*OrdText    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao redni. Rezultat je oblikovan u mala slova, osim ako dodate prekidač za oblikovanje da biste naveli drugi velikih početnih slova. Na primer, { DATE \ @ „d” \ * OrdText } prikazuje 21i { DATE \ @ „d” \ * OrdText \ * FirstCap } prikazuje 21.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na prvi, drugi, treći....

 • \*Ordinal    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao arapske redne brojeve. Na primer, { DATE \ @ „d” \ * Engleske redne } prikazuje 30.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme 1, 2, 3.

 • \*roman    Ovaj prekidač prikazuje rezultate kao rimske brojeve. Rezultat ima istu veličinu slova kao reč „roman” u kodu polja. Na primer, {SEQ poglavlje \ * roman } prikazuje xi, a { SEQ poglavlje \ * ROMAN } prikazuje Xse.

  Da biste izabrali ovu opciju u dijalogu Opcije polja , kliknite na dugme da, II, III.

Oblikovanje znakova i zaštita prethodno primenjenih oblikovanja:

Slede prekidača za oblikovanje znakova i njihovih rezultata:

 • \*Charformat    Ovaj prekidač primenjuje oblikovanje prvog slova imena polja na čitav rezultat. Rezultat u sledećem primeru ima podebljano oblikovanje jer je R u REF podebljano.

  {REF chapter2_title \ * Charformat } prikazuje kitovi Pacifika u podebljani tekst.

  Da biste dodali ovaj prekidač, otkucajte ga u kodu polja ili u polju Kodovi polja u dijalogu polje .

 • \*MERGEFORMAT    Ovaj prekidač primenjuje oblikovanje prethodnog rezultata na novi rezultat. Na primer, ako izaberete ime prikazano u polju { AUTHOR \ * MERGEFORMAT } i primena podebljanog oblikovanja, Word će zadržati podebljano oblikovanje kada se ažurira polje da biste prikazali novo ime autora.

  Kada umetnete polja pomoću dijaloga polje , prekidač \*MERGEFORMAT je podrazumevano uključen. Možete da isključite ovu opciju tako što ćete opozvati izbor u polju za potvrdu Sačuvaj oblikovanje prilikom ažuriranja u dijalogu polje .

Nazad na oblikovanja prekidači

Prekidač za oblikovanje brojeva (\ #)

Prekidač za oblikovanje brojeva (\ #) navodi prikaza numeričkih rezultata.

Na primer, prebacivač \# $#.##0,00 u formuli { = SUM(ABOVE) \# $#.##0,00 } prikazuje rezultat kao što je „$4.455,70“. Ako rezultat polja nije broj, prebacivač nema efekta.

Napomena: Znake navoda nisu neophodni oko jednostavnih formata brojeva koji ne sadrže razmake – na primer, { Martprodaja \ # # ## 0.00 }. Za složenije formati brojeva i one koje sadrže tekst ili razmake, stavite numeričkom formatu pod navodnike, kao što je prikazano u sledećim primerima. Word dodaje znake navoda numeričkom formatu prekidači ako umetnete polje pomoću dijaloga polje ili komande " Formula " u grupi podataka na kartici raspored (kontekstualna karticaAlatke za tabelu ).

Kombinujte sledeće stavke oblikovanje da biste izgradili prekidač za oblikovanje brojeva:

 • 0 (nula)    Ovo oblikovanje stavke navodi potrebno numeričke mesta da biste prikazali u rezultatu. Ako rezultat ne sadrži cifru na tom mestu, Word prikazuje 0 (nula). Na primer, { = 4 + 5 \ # 00,00 } prikazuje 09,00.

 • #    Ovo oblikovanje stavke navodi potrebno numeričke mesta da biste prikazali u rezultatu. Ako rezultat ne sadrži cifru na tom mestu, Word prikazuje razmak. Na primer, { = 9 + 6 \ # $### } prikazuje $ 15.

 • x    ovo oblikovanje stavke stavlja cifre sa leve strane čuvara mesta „x”. Ako je čuvar mesta sa desne strane decimalnog zareza, Word zaokružuje rezultat na ono mesto. Na primer:
  { = 111053 + 111439 \ # x ## } prikazuje 492.
  { = 1/8 \ # 0.00 x_} prikazuje 0,125.
  { = 3/4 \ # .x_} prikazuje .8.

 • . (za razdvajanje decimala)    Ovo oblikovanje stavke određuje mesto decimalnog zareza. Na primer, { = SUM(ABOVE) \ # $###.00 } prikazuje 495,47.

  Koristite decimalni simbol koji je naveden kao deo regionalnih postavki u kontrolnoj tabli.

 • (simbol grupisanja cifara)    Ovo oblikovanje stavke razdvaja grupe od tri cifre. Na primer, { = NetProfit \ # $#, ###, ### } prikazuje $ 2 456 800 din.

  Koristite simbol grupisanja cifara koji je naveden kao deo regionalnih postavki u kontrolnoj tabli.

 • -(znak minus)    Ovo oblikovanje stavke dodaje znak minus negativan rezultat ili dodaje razmak ako je rezultat pozitivan ili 0 (nula). Na primer, { = 10-90 \ #-# } prikazuje -80.

 • + (znak plus)    Ovo oblikovanje stavke dodaje znak plus pozitivnom rezultatu, znak minus negativan rezultat ili razmak ako je rezultat 0 (nula). Na primer, { = 100-90 \ # + ## } prikazuje + 10, a { = 90-100 \ # + ## } prikazuje -10.

 • %, $, *, i tako dalje    Ovo oblikovanje stavke uključuje navedeni znak u rezultatu. Na primer, { = netprofit \ # „##%” } prikazuje 33%.

 • „primer oblikovanje za pozitivne i negativne negativni”    ovo oblikovanje stavke određuje različite oblike brojeva za pozitivne i negativne rezultate, odvojene tačkom i zarezom. Na primer, ako je obeleživač prodaja95 pozitivna vrednost, polje { prodaja95 \ # „# ## 0.00;-# ## 0.00" } prikazuje vrednost u običan oblikovanje – na primer, „$1,245.65”. Negativna vrednost se prikazuje podebljano i znakom minus – na primer, -$ 345.56.

 • „primer oblikovanje za pozitivne i negativne Negativno; nula”    ovo oblikovanje stavke navodi različit broj formati za pozitivan rezultat, negativan rezultat i 0 (nula) rezultat, razdvojenih tačkom i zarezom. Na primer, u zavisnosti od vrednosti obeleživača prodaja95 { prodaja95 \ # „$#, ## 0.00;($#,##0.00); $0" } prikazuje pozitivne, negativne i 0 (nula) vrednosti na sledeći način: $1,245.65, ($ 345.56), 0 din.

 • „tekst”    Ovo oblikovanje stavke dodaje tekst rezultatu. Stavite tekst pod jednostruke navodnike. Na primer, { = { cena } * 8.1% \ # „## 0.00 „je porez na promet”” } će prikazati $ 347.44 porez na promet.

 • „numerisana stavka”    Ovo oblikovanje stavke prikazuje broj prethodne stavke koju ste numerisali pomoću komande " natpis " ("reference ", grupi natpisi ) ili umetanjem polja SEQ. Stavite identifikator stavke, kao što je „tabela” ili „slika” u kratkouzlazni akcenat ('). Redni broj se prikazuje u arapske brojeve. Na primer, { = SUM(A1:D4) \ # „## 0.00 „je zbir tabele” „tabela”” } prikazuje 456,34 je zbir tabela 2.

Nazad na oblikovanja prekidači

Prebacivač za oblikovanje datuma i vremena (\ @)

Prebacivač za oblikovanje datuma i vremena (\ @) određuje prikaz datuma ili vremena.

Na primer, prekidač \ @ „dddd, MMMM d, yyyy” u polju { DATE \ @ „dddd, MMMM d, yyyy” } prikazuje „Petak, novembar 23, 2007”. Kombinujte sledeća uputstva za datum i vreme – dan (d), mesec (M) i godina (y); časovi (h) i minuti (m) – da biste napravili format datuma i vremena. Možete da uključite tekst, interpunkciju i razmake.

Datum uputstva:

Mesec (M)

Slovo M mora biti veliko da bi se razlikovali meseci od minuta.

 • M    ovo oblikovanje stavke prikazuje mesec kao broj bez početne 0 (nula) jednocifreni meseci. Na primer, jul je 7.

 • MM    ovo oblikovanje stavke prikazuje mesec kao broj sa početne 0 (nula) jednocifreni meseci. Na primer, jul je 07.

 • MMM    ovo oblikovanje stavke prikazuje mesec kao skraćenicu od tri slova. Na primer, jul je jul..

 • MMMM    ovo oblikovanje stavke prikazuje mesec kao puno ime.

Dan (d)

Slovo d prikazuje dan u mesecu ili dan u sedmici. Slovo d može biti velika ili mala slova.

 • d    ovo oblikovanje stavke prikazuje dan u sedmici ili mesecu vidu broja bez početne 0 (nula) jednocifreni dana. Na primer, 6 dana u mesecu prikazuje se kao 6.

 • dd    ovo oblikovanje stavke prikazuje dan u sedmici ili mesecu kao broj sa početne 0 (nula) jednocifreni dana. Na primer, 6 dana u mesecu prikazuje se kao 06.

 • DDD    ovo oblikovanje stavke prikazuje dan u sedmici ili mesecu kao skraćenicu od tri slova. Na primer, utorak se prikazuje kao Uto.

 • dddd    ovo oblikovanje stavke prikazuje dan u sedmici puno ime.

Godina (y)

Slovo y prikazuje godinu u vidu dve ili četiri cifre. Slovo y može biti velika ili mala slova.

 • yy    Ovo oblikovanje stavke prikazuje godinu u vidu dve cifre sa početne 0 (nula) za godine od 01 do 09. Na primer, 1999 se prikazuje kao 99i 2006 se prikazuje kao 06.

 • yyyy    Ovo oblikovanje stavke prikazuje godinu u vidu četiri cifre.

Uputstva za vreme:

Časovi (h)

Mala slova h predstavlja vreme na 12-časovni sat. Veliko slovo H predstavlja vreme na 24-časovni ili vojničko vreme; na primer, 5 popodne se prikazuje kao 17.

 • h ili H    Ovo oblikovanje stavke prikazuje čas bez početne 0 (nula) jednocifreni sata. Na primer, 9 ujutro se prikazuje kao 9.

 • HH ili HH    Ovo oblikovanje stavke prikazuje sat sa početne 0 (nula) jednocifreni sata. Na primer, 9 ujutro se prikazuje kao 09.

Minute (m)

Slovo m mora biti veliko da bi se razlikovali meseci od minuta.

 • m    ovo oblikovanje stavke prikazuje minute bez početne 0 (nula) za jednocifreni minuta. Na primer, { TIME \ @ „m” } prikazuje 2.

 • mm    ovo oblikovanje stavke prikazuje minute sa početne 0 (nula) za jednocifreni minuta. Na primer, { TIME \ @ „mm” } prikazuje 02.

Sekunde (s)

 • s    ovo oblikovanje stavke prikazuje sekundi bez početne 0 (nula) za jednocifreni sekundi. Na primer {vreme \ @ „s” prikazuje 5.

 • SS    Ovo oblikovanje stavke prikazuje sekundi sa početne 0 (nula) za jednocifreni sekundi na primer {vreme \ @ „ss” prikazuje 05.

Pre podne i h (AM/PM)

Ovo prikazuje pre podne i h. Da biste promenili pre podne i h simbole za Microsoft Windows, promena regionalnih postavki u kontrolnoj tabli.

 • am/pm ili AM/PM    Ovo oblikovanje stavke prikazuje pre podne i popodne kao velika slova. Na primer, { TIME \ @ „h AM/PM” } i { TIME \ @ „h am/pm” } prikaz 9 AM ili 5 PM.

Drugi tekst i interpunkcija:

 • „tekst”    Ovo oblikovanje stavke prikazuje zadati tekst u datum ili vreme. Stavite tekst pod jednostruke navodnike. Na primer, { TIME \ @ „HH „Vremenu”” } prikazuje 12:45 Griničko vreme.

 • znak    Ovo oblikovanje stavke uključuje navedeni znak u datuma ili vremena, kao što je: (dvotačka),-(crtica), * (zvezdica) ili razmak. Na primer, { DATE \ @ „HH: mm MMM-d, ' yy” } prikazuje 11:15 Nov-6, ' 99.

 • „numerisana stavka”    Ovo oblikovanje stavke uključuje datum ili vreme broj prethodne stavke koju ste numerisali koristeći komandu natpis u grupi natpisi (karticareference ) ili umetanjem polja SEQ. Stavite identifikator stavke, kao što su tabele ili sliciu kratkouzlazni akcenat ('). Word prikazuje redni broj u arapske brojeve. Na primer, { PRINTDATE \ @ „„Tabela” „tabela” „je odštampana” M/d/yy” } prikazuje tabela 2 je odštampana 9/25/02.

Napomena: Znake navoda nisu neophodni oko jednostavnih formati datuma i vremena koje ne sadrže razmake ili tekst – na primer, { DATE \ @ MM/yy }. Za složenije formate datuma i vremena i one koje sadrže razmake ili tekst, stavite ceo format datuma i vremena pod navodnike, na primer, { DATE \ @ „dddd, MMMM d, yyyy', na "h: mm” }. Word dodaje znake navoda Prekidači za oblikovanje datuma i vremena ako umetnete polje pomoću komande " datum i vreme " u grupi " tekst " Umetni tabulator ili dijaloga polje .

Nazad na oblikovanja prekidači

Podrazumevano, Word automatski ažurira polja kada se dokument otvori. Na taj način informacije ostaje u toku. Postoje situacije u kojima možete poželeti da se to desi, međutim. Na primer, možda ćete želeti datum u zaglavlje u skladu određenog datuma, umesto da automatski ažurira sa trenutnim datumom svaki put kada se dokument otvori.

Polja mogu se ažurirati tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na polje, a zatim izabrati stavku Ažuriraj polje ili tako što ćete kliknuti na dugme u polju, a zatim pritisnuti taster F9.

Da biste ručno ažurirali sva polja u glavnom telu dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A, a zatim pritisnite taster F9. Polja u zaglavljima, podnožjima ili okviri za tekst moraju se odvojeno ažurirati. Kliknite unutar zaglavlja, podnožja ili okvira za tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A, a zatim pritisnite taster F9.

Polja da biste sprečili automatsko ili nenamerno ažuriranje polja možete da zaključate.

Zaključavanje ili otključavanje određenog polja

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste zaključali polje tako da se rezultati polja ne ažuriraju, kliknite na polje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F11.

 • Da biste otključali polja tako da može ažurirati rezultate polja, kliknite na polje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F11.

Zaključavanje rezultata OBELEŽIVAČ "," INCLUDETEXT "i" REF "

Zaključavanje rezultata (\!) prekidač polja sprečava polja koje je uključeno u rezultat obeleživača, INCLUDETEXT, ili promeni polje REF sa ažurira osim ako rezultat polja na prvobitnu lokaciju. Bez ovog prekidača, Word ažurira polja koji su uključeni u rezultat polja svaki put kada se ažurira polje OBELEŽIVAČ, INCLUDETEXT ili REF.

Na primer, polje { INCLUDETEXT C:\\Sales\Qtr4 prodaja.doc \! } Umeće sadržaj dokumenta „Qtr4 Prodaja.doc” koja sadrži polje za datum i polje EMBED. Ako ažurirate polje INCLUDETEXT na \! Prebacivanje između sprečava Word da ažurira polja DATE i ugradi u uključenom tekstu, osim ako su ona najpre ažurirana u izvornom dokumentu („Qtr4 Prodaja.doc”). Prekidač osigurava da tekst umetnut pomoću polja INCLUDETEXT podudara sa tekstom u izvornom dokumentu.

Da biste ažurirali polja DATE i ugradi u obe lokacije, ažurirajte polja u izvornom dokumentu (Qtr4 Prodaja.doc), a zatim ažurirajte polje INCLUDETEXT.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×