Slika i grafike

Umetanje slike u programu PowerPoint

Umetanje slike u programu PowerPoint

U zavisnosti od toga koju verziju PowerPointkoristite, možete da umetnete sliku, fotografije, clip art kolekcije ili druge slike u Vašu projekciju slajdova sa računara ili sa Interneta.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Možete da dodate jednu ili više slika na slajd, master slajda ili na pozadinu.

Umetanje slike sa računara na slajd

 1. Kliknite na mesto gde želite da umetnete sliku na slajdu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Slike kliknite na dugme Slike.

  Na kartici „Umetanje“ kliknite na dugme „Slike“.
 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Savet: Ako želite da umetnete više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate sve slike koje želite da umetnete.

Umetanje slike sa veba na slajd

 1. Kliknite na mesto gde želite da umetnete sliku na slajdu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Slike izaberite stavku Slike na mreži.

  Na kartici „Umetanje“ izaberite stavku „Slike na mreži“.
 3. (PowerPoint 2013) U polju Bing pretraga slika otkucajte šta tražite i pritisnite taster Enter.

  Ili

  (Novije verzije) Uverite se da se Bing prikazuje sa leve strane na padajućoj listi izvora za pretragu. U polju otkucajte šta tražite i pritisnite taster Enter.

  Koristite stavke Veličina, Tip, Boja, Raspored i filtere licenciranja da biste prilagodili rezultate po svojoj želji.

 4. Pronađite sliku koju želite da umetnete i kliknite na dugme Umetni.

  Savet: Kada umetnete sliku, možete da promenite njenu veličinu i položaj. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Oblikuj sliku. Zatim možete da koristite alatke za oblikovanje slike koje su na desnoj strani slajda.

Umetanje clip art sličice

Za razliku od ranije verzije programa PowerPoint, PowerPoint 2013 i novije verzije nemaju clip art galeriju. Umesto toga koristite Umetanje > Slike na mreži da biste pronašli i umetnuli clip art pomoću Bing alatke za pretragu.

Na kartici „Umetanje“ izaberite stavku „Slike na mreži“.

Na primer, kada izaberete Slike na mreži, možete tražiti konj clip art kolekcije i veliki broj slika u okviru Creative Commons licence.

Ako potražite „konj clip art“, dobićete veliki broj slika zaštićenih Creative Commons licencom.

Važno: Vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite. Saznajte više u članku Dodavanje clip art kolekcije u datoteku.

Umetanje slike u master slajda

Ako želite da se slika pojavljuje na svakom slajdu određenog tipa u PowerPoint predlošku, dodajte je u master slajda. Da biste saznali više, pogledajte članak Šta je to master slajda?

Umetanje slike u pozadinu

Ako želite da se slika pojavi kao pozadina bez uticaja na sve slajdove u masteru slajda, promenite postavke pozadine za slajd. Saznajte više u članku Dodavanje slike kao pozadine slajda.

Takođe pogledajte

Dodavanje clip art kolekcije u datoteku

Pravljenje i deljenje foto-albuma

Dodavanje slike kao pozadine slajda

Kreiranje i čuvanje PowerPoint predloška

Šta je to master slajda?

Možete da dodate jednu ili više slika na slajd.

Umetanje slike sa Mac računara, mreže ili iCloud disk jedinice

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Slika iz datoteke.

 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Da biste umetnuli više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Shift dok birate sve slike koje želite da umetnete.

Umetnite sliku sa Vašeg pametnog telefona

Ako ste slikali sliku na pametnom telefonu, možete je staviti na raspolaganje PowerPoint za macOStako što ćete je sačuvati na iCloud disk jedinici, a zatim slediti prethodnu proceduru na ovoj stranici.

Office 365 for Mac Pretplatnici mogu da koriste i kontinualnu funkciju fotoaparata kako bi preneli sliku sa pametnog telefona direktno na PowerPoint slajd. PogledajteDodavanje slika u datoteku pomoću mobilnog uređajaza više informacija.

Umetnite sliku sa veba na Vaš slajd

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Slike na mreži.

  OknoSlike na mreži se otvara sa desne strane PowerPoint prozora.

 3. U polju Pretraži Bingna vrhu, ukucajte ono što tražite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Nakon što se prikažu rezultati pretrage, možete opciono da kliknete na Dugme „Filter“ u dijalogu „Slike na mreži“ dugme „Filter“ da biste smanjili Vaše rezultate pretrage pomoćuVeličine, Tipa, Boje, Rasporedai filtera za licenciranje.

 5. Kliknite na sliku da biste je izabrali, a zatim kliknite Umetanje.

  Možete da izaberete više od jedne slike. Dugme "Umetni" pokazuje koliko ste slika izabrali.

  Nakon što je slika na slajdu, možete da joj promenite veličinu i menjate mesto kad god poželite.

Umetnite fotografije pomoću pregledača „Foto-pregledač“

Pregledač fotografija uOffice pomaže Vam da pregledate postojeće skupove fotografija na Vašem računaru, kao što su fotografije koje imate u uslugama iPhoto ili Photo Booth.

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Pregledač fotografija.

 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim je prevucite na slajd.

  Da biste umetnuli više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Shift dok birate sve slike koje želite da umetnete. Zatim ih prevucite na slajd.

Umetanje slike sa Mac računara, mreže ili iCloud disk jedinice

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Slika iz datoteke.

 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Da biste umetnuli više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Shift dok birate sve slike koje želite da umetnete.

Umetnite sliku sa veba ili Vašeg pametnog telefona

 • Slike sa veba: Žao nam je, ali PowerPoint 2016 za Mac ne podržava umetanje slika sa veba.

 • Slike sa Vašeg pametnog telefona: Ako ste slikali sliku na pametnom telefonu, možete je staviti na raspolaganje PowerPoint 2016 za Mactako što ćete je sačuvati na iCloud disk jedinici, a zatim slediti prethodnu proceduru na ovoj stranici.

Umetnite fotografije pomoću pregledača „Foto-pregledač“

Pregledač fotografija u sistemu Office pomaže vam da pregledate postojeće skupove fotografija na računaru, kao što su fotografije koje imate u uslugama iPhoto ili Photo Booth.

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Pregledač fotografija.

 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim je prevucite na slajd.

  Da biste umetnuli više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Shift dok birate sve slike koje želite da umetnete. Zatim ih prevucite na slajd.

Umetanje slike sa Mac računara, mreže ili iCloud disk jedinice

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Slika iz datoteke.

 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Da biste umetnuli više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Shift dok birate sve slike koje želite da umetnete.

Umetanje clip art kolekcije na slajd

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku ClipArt, a zatim izaberite stavku Pregledač ClipArt kolekcija.

 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim je prevucite na slajd.

  Da biste umetnuli više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Shift dok birate sve slike koje želite da umetnete. Zatim ih prevucite na slajd.

  Kada umetnete sliku, možete da promenite njenu veličinu i položaj. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Oblikuj sliku. Zatim možete da koristite alatke za oblikovanje slike koje su na desnoj strani slajda.

Umetnite fotografije pomoću pregledača „Foto-pregledač“

Pregledač fotografija u sistemu Office pomaže vam da pregledate postojeće skupove fotografija na računaru, kao što su fotografije koje imate u uslugama iPhoto ili Photo Booth.

 1. Otvorite slajd na koji želite da umetnete sliku.

 2. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Fotografija, a zatim izaberite stavku Pregledač fotografija.

 3. U dijalogu koji se otvara potražite sliku koju želite da umetnete, kliknite na nju, a zatim je prevucite na slajd.

  Da biste umetnuli više slika u isto vreme, pritisnite i držite taster Shift dok birate sve slike koje želite da umetnete. Zatim ih prevucite na slajd.

Umetanje slike sa računara na slajd

 1. Izaberite slajd u koji želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku slike > ovom uređaju.

  Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku slike, a zatim na meniju odaberite željeni tip slike.
 3. Potražite sliku koju želite da umetnete, izaberite je i kliknite na dugme Umetni.

  Nakon što je slika na slajdu, možete da joj promenite veličinu i menjate mesto kad god poželite.

Prevucite sliku iz Istraživača datoteka ili Nalazača na slajd

Možete da prevučete sliku iz Istraživača datoteka (u operativnom sistemu Windows) ili Nalazača (u macOS) i otpustite je na slajd. Slika će biti centrirana na slajdu. Zatim možete da premestite sliku, promenite joj veličinu ili je stilizujete po svojoj želji. 

Umetanje slike sa veba na slajd

 1. Kliknite na mesto gde želite da umetnete sliku na slajdu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku slike > Bing slike.

  Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku slike, a zatim na meniju odaberite željeni tip slike.
 3. U polju za pretragu na vrhu otkucajte šta tražite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Nakon što se prikažu rezultati pretrage, možete opciono da kliknete na Dugme „Filter“ u dijalogu „Slike na mreži“ dugme „Filter“ da biste smanjili rezultate pretrage pomoćuVeličine, Tipa, Boje, Rasporedai filtera za licenciranje.

 5. Kliknite na sliku da biste je izabrali, a zatim kliknite Umetanje.

  Nakon što je slika na Vašem slajdu, možete da joj promenite veličinu i da je pomerate gde god želite.

Umetanje slike iz OneDrive for Business na slajd

Office 365 poslovni pretplatnici mogu da umeće slike sačuvane u usluzi OneDrive for Business ili SharePoint Online. (Ova funkcija nije dostupna za slike uskladištene na OneDrive za vaš lični nalog (Hotmail, Outlook.com, msn.com ili live.com).)

 1. Izaberite slajd u koji želite da umetnete sliku.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku slike > OneDrive.

  Padajući meni „Slike na mreži“
 3. Potražite sliku koju želite da umetnete, izaberite je i kliknite na dugme Umetni.

  Nakon što je slika na slajdu, možete da joj promenite veličinu i menjate mesto kad god poželite.

Dodavanje stila i oblikovanja u sliku

Kada umetnete sliku, PowerPoint za veb postavlja sliku na slajd i stavlja karticu „Slika“ na traku.

Kartica „Slika“ na traci je dostupna kada je slika izabrana na slajdu.

 1. Kada izaberete sliku, kliknite na karticu „Slika“.

 2. Odaberite opciju Stilovi slika koje želite da primenite na sliku:

  Kliknite na padajuću strelicu sa desne strane galerije, kao što je prikazano iznad, da biste videli kompletnu galerije opcija stilova.

Tipove datoteka slika koje možete da dodate na slajd u PowerPoint za veb

Formati datoteka koje PowerPoint za veb podržavaju su:

 • .bmp

 • .gif

 • . jpg i. JPEG

 • .png

 • . tif i. TIFF

 • . wmf i. emerf

korišćenje slike u pozadini

Pogledajte Promena pozadine slajdova.

Takođe pogledajte

Dodavanje clip art kolekcije u datoteku

Snimanje i umetanje fotografije

 1. Otvorite slajd na koji želite da stavite sliku.

 2. Na traci koja se pomera prebacite se na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Kamera.

  Kamera na uređaju je uključena.

  Ako je prezentacija horizontalna, pokušajte da pomerite uređaj sa strane da biste napravili sliku.

 4. Snimite sliku.

 5. Ako ste zadovoljni, dodirnite oznaku potvrde. Da biste odbacili sliku i pokušali ponovo, dodirnite strelicu.

 6. Koristite alatku za izrezivanje ili zumiranje da biste prilagodili veličinu slike, ako to želite.

 7. Dodirnite znak potvrde da biste umetnuli sliku na slajd.

Umetanje sa uređaja ili skladišta na mreži

 1. Otvorite slajd na koji želite da stavite sliku.

 2. Na traci koja se pomera prebacite se na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotografije.

 4. Koristite alatke u gornjem delu prozora da biste otišlo do mesta na kojem je slika sačuvana.

 5. Dodirnite sliku da biste je izabrali i otvorite je.

 6. Koristite alatku za izrezivanje ili zumiranje da biste prilagodili veličinu slike, ako to želite.

 7. Dodirnite znak potvrde da biste umetnuli sliku na slajd.

Snimanje i umetanje fotografije

 1. Otvorite slajd na koji želite da stavite sliku.

 2. Na traci koja se pomera prebacite se na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Kamera.

  Kamera na uređaju je uključena.

  Ako je prezentacija horizontalna, pokušajte da pomerite uređaj sa strane da biste napravili sliku.

 4. Snimite sliku.

 5. Ako ste zadovoljni, dodirnite oznaku potvrde. Da biste odbacili sliku i pokušali ponovo, dodirnite strelicu.

 6. Koristite alatku za izrezivanje ili zumiranje da biste prilagodili veličinu slike, ako to želite.

 7. Dodirnite znak potvrde da biste umetnuli sliku na slajd.

Umetanje sa uređaja ili skladišta na mreži

 1. Otvorite slajd na koji želite da stavite sliku.

 2. Na traci koja se pomera prebacite se na Umetanje.

 3. Dodirnite Slike > Fotografije.

 4. Koristite alatke u gornjem delu prozora da biste otišlo do mesta na kojem je slika sačuvana.

 5. Dodirnite sliku da biste je izabrali i otvorite je.

 6. Koristite alatku za izrezivanje ili zumiranje da biste prilagodili veličinu slike, ako to želite.

 7. Dodirnite znak potvrde da biste umetnuli sliku na slajd.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×