Umetanje polja za objedinjavanje u publikaciju za objedinjavanje

Publisher za Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da umetnete polja za objedinjavanje pošte u objedinjene publikacije u programu Publisher. Polja za objedinjavanje su čuvare mesta za tekst i slike informacije koje će se razlikovati u svakoj kopiji završene publikacije.

Objedinjavanje pošte, objedinjavanje e-pošte ili publikacije za objedinjavanje kataloga morate biti povezani sa izvorom podataka pre nego što možete da umetnete polja za objedinjavanje pošte.

 1. Ako već nije otvoren, otvorite publikaciju za objedinjavanje pošte.

 2. Na kartici pošiljke , odaberite stavku Objedinjavanje > korak po korak čarobnjaka za objedinjavanje pošte.

 3. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru Kreiranje liste primalaca, izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme sledeće: kreiranje ili se povežite sa liste primalaca.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite izvor podataka koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori. U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, drugi dijalozi može da se pojavi i određene informacije o zahtevu za.

 5. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete primaoce koje želite da uključite u objedinjavanje. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite, a opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete. Možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma i da biste listu sortirali po abecednom redu.

 6. Ako vaša publikacija ne sadrži okvir za tekst, a želite da dodate tekst koji će ostati isto u svakoj kopiji završene publikacije, umetnite jedan ili više okvira za tekst tako što ćete kliknuti na dugme Umetni > Nacrtaj okvir za tekst, a zatim nacrtati polju gde želite da n publikacije.

 7. Da biste umetnuli tekst koji želite da bude isti u svakoj kopiji završene publikacije, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte tekst koji želite da se pojavi u svakoj kopiji.

 8. Kliknite unutar okvira za tekst kojem želite da umetnete polje za objedinjavanje.

 9. Umetnite nešto od sledećeg:

  Polje "slika"

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru više stavki, kliknite na polje "slika".

  2. U dijalogu Umetanje polja za slike izaberite polje podataka koji sadrži imena datoteka slike ili putanje, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Napomena: Ako sadržaj kolona ne sadrži putanja do fascikle koja sadrži slike, morate da navedete lokaciju datoteka slika. Kliknite na dugme Navedite fascikleizaberite [za izvor podataka fasciklu], kliknite na dugme Dodaj, idite na lokaciju slike i kliknite na dugme Otvori.

  Adresni blok

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru više stavki, kliknite na dugme Adresni blok.

  2. U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite elemente adrese koje želite da uključite, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja podataka koje Publisher koristi za Adresni blok, možda ćete morati da kliknete na dugme Uporedi polja u dijalogu Umetanje adresnog bloka . U dijalogu Upoređivanje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju poljima u programu Publisher.

  Red za pozdrav

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru više stavki, izaberite red za pozdrav.

  2. U dijalogu Umetanje reda za pozdrav izaberite format reda za pozdrav, koji sadrži Pozdrav, oblik imena i interpunkciju.

   Takođe možete da upišete sopstvenim tekstom u oslovljavanje i prateću interpunkciju.

  3. Izaberite tekst koji želite da se pojavi u slučajevima gde mogu da Publisher tumačenje ime – na primer, kada izvor podataka ne sadrži ime ili prezime primaoca, ali samo ime preduzeća.

   Tekst možete da upišete i kao red za pozdrav u polje za nevažeća imena primalaca.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda ćete morati da kliknete na dugme Uporedi polja u dijalogu Umetanje reda za pozdrav . U dijalogu Upoređivanje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju poljima u programu Publisher.

  Druga polja sa informacijama

  U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , na listi u okviru pripremi publikacije obuhvata sva polja koja su u izvoru podataka. Možete da koristite ovu listu da biste dodali sva dodatna polja u publikaciju.

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru sa listom opcija u okviru priprema publikacije, prevucite polje koje želite da uključite u okvir za tekst koji ste kreirali za njega.

   Napomena: Prevlačenjem stavke slike iz ovog okvira umeće samo tekst koji označava putanju do slike; ga da biste umetnuli sliku samu.

 1. Ako već nije otvoren, otvorite publikaciju za objedinjavanje e-pošte.

 2. Na kartici pošiljke , odaberite stavku Objedinjavanje e-pošte > korak po korak e-pošte u čarobnjaku za objedinjavanje.

 3. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru Kreiranje liste primalaca, izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme sledeće: kreiranje ili se povežite sa liste primalaca.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite izvor podataka koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori. U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, drugi dijalozi može da se pojavi i određene informacije o zahtevu za.

 5. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete primaoce koje želite da uključite u objedinjavanje. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite, a opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete. Možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma i da biste listu sortirali po abecednom redu.

 6. Ako vaša publikacija ne sadrži okvir za tekst, a želite da dodate tekst koji će ostati isto u svakoj kopiji završene publikacije, umetnite jedan ili više okvira za tekst tako što ćete kliknuti na dugme Umetni > Nacrtaj okvir za tekst, a zatim nacrtati polju gde želite da n publikacije.

 7. Da biste umetnuli tekst koji želite da bude isti u svakoj kopiji završene publikacije, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte tekst koji želite da se pojavi u svakoj kopiji.

 8. U publikaciji za objedinjavanje e-pošte, kliknite unutar okvira za tekst kojem želite da umetnete polje za objedinjavanje.

 9. Umetnite nešto od sledećeg:

  Personalizovane hiperveze

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru više stavki, izaberite stavku Umetanje personalizovane hiperveze.

  2. U dijalogu Umetanje personalizovane hiperveze otkucajte tekst koji želite da se prikaže i adresu Veb lokacije ili Veb stranicu koju želite da svaki primalac će stajati kada se klikne na hipervezu.

  3. Ako želite da koristite polje podataka u tekst za prikaz ili poljima hiperveze, kliknite na dugme u polju Prikazivanje teksta ili hiperveze , a zatim na listi u okviru Stavke da biste umetnuli, izaberite polje podataka koje želite da umetnete.

   Ako umetnete polje podataka, možete da navedete tekst za zamenu prikaz i Veb adresu za sve prazne stavke koje odgovaraju sa umetnutom polju podataka. Izaberite stavku Koristi podrazumevani tekst za prazne unose i Koristi podrazumevanu hipervezu za prazne unose poljima za potvrdu, po potrebi, a zatim otkucajte tekst za zamenu i Veb adresu.

   Slika dijaloga „Umetanje personalizovane hiperveze“

  Polje "slika"

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru više stavki, kliknite na polje "slika".

  2. U dijalogu Umetanje polja slike kliknite na polje podataka slike koje želite da umetnete, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Napomena: Ako sadržaj kolona ne sadrži putanja do fascikle koja sadrži slike, morate da navedete lokaciju datoteka slika. Kliknite na dugme Navedite fascikleizaberite [za izvor podataka fasciklu], kliknite na dugme Dodaj, idite na lokaciju slike i kliknite na dugme Otvori.

  Red za pozdrav

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru više stavki, izaberite red za pozdrav.

  2. U dijalogu Umetanje reda za pozdrav izaberite format reda za pozdrav, koji sadrži Pozdrav, oblik imena i interpunkciju.

   Takođe možete da upišete sopstvenim tekstom u oslovljavanje i prateću interpunkciju.

  3. Izaberite tekst koji želite da se pojavi u slučajevima gde mogu da Publisher tumačenje ime – na primer, kada izvor podataka ne sadrži ime ili prezime primaoca, ali samo ime preduzeća.

   Tekst možete da upišete i kao red za pozdrav u polje za nevažeća imena primalaca.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda ćete morati da kliknete na dugme Uporedi polja u dijalogu Umetanje reda za pozdrav . U dijalogu Upoređivanje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju poljima u programu Publisher.

  Druga polja sa informacijama

  U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , na listi u okviru pripremi publikacije obuhvata sva polja koja su u izvoru podataka. Možete da koristite ovu listu da biste dodali sva dodatna polja u publikaciju.

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru sa listom opcija u okviru priprema publikacije, prevucite polje koje želite da uključite u okvir za tekst koji ste kreirali za njega.

   Napomena: Prevlačenjem stavke slike iz ovog okvira umeće samo putanju do slike. Ga da biste umetnuli sliku samu.

Takođe pogledajte

Kreiranje objedinjavanja pošte ili e-pošte

Kreiranje objedinjavanja kataloga

 1. Ako već nije otvoren, otvorite publikaciju za objedinjavanje pošte.

 2. U meniju Alatke , postavite pokazivač pošiljke i katalozii zatim kliknite na dugme za objedinjavanje pošte.

 3. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru Kreiranje liste primalaca, izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme sledeće: kreiranje ili se povežite sa liste primalaca.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite izvor podataka koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, drugi dijalozi može da se pojavi i određene informacije o zahtevu za.

  Na primer, ako vaš izvor podataka je Microsoft Office Excel radna sveska koja sadrži informacije na više radnih listova, morate da biste izabrali radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete primaoce koje želite da uključite u objedinjavanje. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite, a opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete. Možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma i da biste listu sortirali po abecednom redu. Više informacija o Pročišćavanje liste primalaca potražite u članku saveti za liste slanja.

 6. Ako vaša publikacija ne sadrži okvir za tekst, a želite da dodate tekst koji će ostati isto u svakoj kopiji završene publikacije, umetnite jedan ili više okvira za tekst.

  Kako?

  1. Na traci sa alatkama objekata , kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

  2. U publikaciji postavite pokazivač na mesto gde želite da jedan ugao okvira za tekst da se pojavi i zatim dijagonalno prevlačite dok ne dobijete okvir za tekst veličine koje želite.

 7. Da biste umetnuli tekst koji želite da bude isti u svakoj kopiji završene publikacije, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte tekst koji želite da se pojavi u svakoj kopiji.

 8. Kliknite unutar okvira za tekst kojem želite da umetnete polje za objedinjavanje.

 9. Umetnite nešto od sledećeg:

  Polje "slika"

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru više stavki, kliknite na polje "slika".

  2. U dijalogu Umetanje polja za slike izaberite polje podataka koji sadrži imena datoteka slike ili putanje, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Napomena: Ako sadržaj kolona ne sadrži putanja do fascikle koja sadrži slike, morate da navedete lokaciju datoteka slika. Kliknite na dugme Navedite fascikle, izaberite [Fascikla izvora podataka], kliknite na dugme Dodaj, idite na lokaciju slike i zatim kliknite na dugme Otvori.

  Adresni blok sa imenom, adresom i drugim informacijama

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru više stavki, kliknite na dugme Adresni blok.

  2. U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite elemente adrese koje želite da uključite, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja podataka koje Publisher koristi za Adresni blok, možda ćete morati da kliknete na dugme Uporedi polja u dijalogu Umetanje adresnog bloka . U dijalogu Upoređivanje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju poljima u programu Publisher.

  Red za pozdrav

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru više stavki, izaberite red za pozdrav.

  2. U dijalogu Red za pozdrav izaberite format reda za pozdrav koji sadrži pozdrav, format imena i interpunkciju koja sledi.

   Takođe možete da upišete sopstvenim tekstom u oslovljavanje i prateću interpunkciju.

  3. Izaberite tekst koji želite da se pojavi u slučajevima gde mogu da Publisher tumačenje ime – na primer, kada izvor podataka ne sadrži ime ili prezime primaoca, ali samo ime preduzeća.

   Tekst možete da upišete i kao red za pozdrav u polje za nevažeća imena primalaca.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda ćete morati da kliknete na dugme Uporedi polja u dijalogu " Red za pozdrav ". U dijalogu Upoređivanje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju poljima u programu Publisher.

  Druga polja sa informacijama

  U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , na listi u okviru pripremi publikacije obuhvata sva polja koja su u izvoru podataka. Možete da koristite ovu listu da biste dodali sva dodatna polja u publikaciju.

  1. U oknu zadatka za objedinjavanje pošte , u okviru sa listom opcija u okviru priprema publikacije, prevucite polje koje želite da uključite u okvir za tekst koji ste kreirali za njega.

   Napomena: Prevlačenjem stavke slike iz ovog okvira umeće samo tekst koji označava putanju do slike; ga da biste umetnuli sliku samu.

 1. Ako već nije otvoren, otvorite publikaciju za objedinjavanje e-pošte.

 2. U meniju Alatke , postavite pokazivač pošiljke i katalozii zatim kliknite na dugme Objedinjavanje e-pošte.

 3. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru Kreiranje liste primalaca, izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme sledeće: kreiranje ili se povežite sa liste primalaca.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite izvor podataka koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, drugi dijalozi može da se pojavi i određene informacije o zahtevu za.

  Na primer, ako vaš izvor podataka je Microsoft Office Excel radna sveska koja sadrži informacije na više radnih listova, morate da biste izabrali radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete primaoce koje želite da uključite u objedinjavanje. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite, a opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete. Možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma i da biste listu sortirali po abecednom redu. Više informacija o Pročišćavanje liste primalaca potražite u članku saveti za liste slanja.

 6. Ako vaša publikacija ne sadrži okvir za tekst, umetnite jedan ili više okvira za tekst.

  Kako?

  1. Na traci sa alatkama objekata , kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

  2. U publikaciji kliknite gde želite da se pojavi jedan ugao okvira za tekst, a zatim dijagonalno prevlačite dok ne dobijete željenu veličinu okvira za tekst.

 7. Da biste umetnuli tekst koji želite da bude isti u svakoj kopiji završene publikacije, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim otkucajte tekst koji želite da se pojavi u svakoj kopiji.

 8. U publikaciji za objedinjavanje e-pošte, kliknite unutar okvira za tekst kojem želite da umetnete polje za objedinjavanje.

 9. Umetnite nešto od sledećeg:

  Personalizovane hiperveze

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru više stavki, izaberite stavku Umetanje personalizovane hiperveze.

  2. U dijalogu Umetanje personalizovane hiperveze otkucajte tekst koji želite da se prikaže i adresu Veb lokacije ili Veb stranicu koju želite da svaki primalac će stajati kada se klikne na hipervezu.

  3. Ako želite da koristite polje podataka u tekst za prikaz ili poljima hiperveze, kliknite na dugme u polju Prikazivanje teksta ili hiperveze , a zatim na listi u okviru Stavke da biste umetnuli, izaberite polje podataka koje želite da umetnete.

   Ako umetnete polje podataka, možete da navedete tekst za zamenu prikaz i Veb adresu za sve prazne stavke koje odgovaraju sa umetnutom polju podataka. Izaberite stavku Koristi podrazumevani tekst za prazne unose i Koristi podrazumevanu hipervezu za prazne unose poljima za potvrdu, po potrebi, a zatim otkucajte tekst za zamenu i Veb adresu.

   Slika dijaloga „Umetanje personalizovane hiperveze“

  Polje "slika"

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru više stavki, kliknite na polje "slika".

  2. U dijalogu Umetanje polja slike kliknite na polje podataka slike koje želite da umetnete, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Napomena: Ako sadržaj kolona ne sadrži putanja do fascikle koja sadrži slike, morate da navedete lokaciju datoteka slika. Kliknite na dugme Navedite fascikle, izaberite [Fascikla izvora podataka], kliknite na dugme Dodaj, idite na lokaciju slike i zatim kliknite na dugme Otvori.

  Red za pozdrav

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru više stavki, izaberite red za pozdrav.

  2. U dijalogu Red za pozdrav izaberite format reda za pozdrav koji sadrži pozdrav, format imena i interpunkciju koja sledi.

   Takođe možete da upišete sopstvenim tekstom u oslovljavanje i prateću interpunkciju.

  3. Izaberite tekst koji želite da se pojavi u slučajevima gde mogu da Publisher tumačenje ime – na primer, kada izvor podataka ne sadrži ime ili prezime primaoca, ali samo ime preduzeća.

   Tekst možete da upišete i kao red za pozdrav u polje za nevažeća imena primalaca.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Napomena: Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda ćete morati da kliknete na dugme Uporedi polja u dijalogu " Red za pozdrav ". U dijalogu Upoređivanje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju poljima u programu Publisher.

  Druga polja sa informacijama

  U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , na listi u okviru pripremi publikacije obuhvata sva polja koja su u izvoru podataka. Možete da koristite ovu listu da biste dodali sva dodatna polja u publikaciju.

  1. U oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte , u okviru sa listom opcija u okviru priprema publikacije, prevucite polje koje želite da uključite u okvir za tekst koji ste kreirali za njega.

   Napomena: Prevlačenjem stavke slike iz ovog okvira umeće samo putanju do slike. Ga da biste umetnuli sliku samu.

 1. Ako već nije otvoren, otvorite publikaciju za objedinjavanje kataloga.

 2. U meniju Alatke , postavite pokazivač na pošiljke i katalozii zatim kliknite na dugme Objedinjavanje kataloga.

 3. U oknu zadatka Objedinjavanje kataloga , u okviru Izaberite listu proizvoda, izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme sledeće: kreiranje ili povezivanje sa listom proizvoda.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite izvor podataka koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, drugi dijalozi može da se pojavi i određene informacije o zahtevu za.

  Na primer, ako vaš izvor podataka je Microsoft Office Excel radna sveska koja sadrži informacije na više radnih listova, morate da biste izabrali radni list koji sadrži informacije koje želite, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. U dijalogu Objedinjavanje kataloga proizvoda liste možete da izaberete stavke koje želite da uključite u objedinjavanje. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored stavke koje želite da obuhvatite i opozovite izbor u poljima za potvrdu pored stavke koje želite da izuzmete. Možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma i da biste listu sortirali po abecednom redu.

 6. Ako vaša publikacija ne sadrži okvir za tekst, Umetnite okvir za tekst u oblast objedinjavanja kataloga publikacije, u kojem ćete umetnuti polja sa podacima.

  Kako?

  1. Na traci sa alatkama objekata , kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

  2. U publikaciji postavite pokazivač na mesto gde želite da jedan ugao okvira za tekst da se pojavi i zatim dijagonalno prevlačite dok ne dobijete okvir za tekst veličine koje želite.

 7. Da biste umetnuli podatke koji će se razlikovati svaki zapis u ponavljajućoj oblasti objedinjavanja kataloga, kliknite unutar okvira za tekst kojem želite da umetnete polje podataka, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  1. Da biste umetnuli tekst u ponavljajućoj oblasti objedinjavanja kataloga predloška, u oknu zadatka Objedinjavanje kataloga u okviru priprema publikacije, kliknite na polje koje želite da umetnete.

   Napomena: Kliknete na sliku ili fotografiju polje umeće se tekst (slike putanju i ime datoteke) a ne sama slika.

  2. Da biste umetnuli sliku, u okviru više stavki, kliknite na dugme Slika proizvoda.

   Napomena: Ako niste kliknuli u okvir za tekst u oblast objedinjavanja kataloga pre nego što umetnete polje za objedinjavanje, Publisher umeće sva polja za objedinjavanje u novi okvir za tekst za ili slike.

 8. Ponovite korak 5 dok ne umetnete sva polja iz izvora podataka.

 9. Oblikujte i rasporedite oblast objedinjavanja kataloga koja će se ponavljati za svaki zapis u izvoru podataka. Možete da ga promenite veličinu tako da više zapisa može da stane tačno onako kako želite da ih na stranici. Veze ka više informacija o oblikovanju i raspoređivanju teksta potražite u odeljku Takođe pogledajte .

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×