Umetanje, menjanje ili brisanje memo polja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Memo polje se koristi kada je potrebno da uskladištite veliku količinu teksta u bazu podataka. Ova tema sadrži objašnjenja o tome kako se koristi Microsoft Office Access 2007 za dodavanje memo polja u nove i postojeće tabele baza podataka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje Memo polja

Dodavanje Memo polja u prikazu lista sa podacima

Dodavanje Memo polja u prikazu dizajna

Brisanje Memo polja

Referenca svojstva polja memoranduma

Razumevanje memo polja

Ukoliko niste ranije koristili Access, imajte u vidu da se podaci u bazi podataka nalaze u tabelama. Informacije možete prikazati u listu sa podacima – koordinatnoj mreži koja podseća na Excel radni list – ili u obrascu za unos podataka ili u izveštaju, ali se podaci izvorno nalaze u jednoj ili više tabela. Svaka tabela se sastoji od skupa polja (kolona) i svako polje je podešeno tako da prihvati jedan određeni tip podataka. Na primer, polje ćete podesiti na tip podataka „Datum/vreme“ kada je potrebno da uskladištite datume i vreme, a polje ćete podesiti na tip podataka „Memo“ kada je potrebno da uskladištite veliku količinu teksta.

Specifikacije memo polja

Memo polja u programu Office Access 2007 mogu da uskladište do 1 gigabajta znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih u kontroli u obrascu ili izveštaju možete prikazati 65 535 znakova. Pored toga, sada na podatke u memo polju možete da primenite oblikovanje obogaćenog teksta. Na primer, možete da podešavate boje, menjate fontove i primenjujete na podatke oblikovanje podebljavanjem ili kurzivom.

Više informacija o tome kako možete da oblikujete podatke obogaćenog teksta u Memo polja potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Načini kreiranja memo polja

Office Access 2007 pruža nekoliko načina za dodavanje memo polja u novu ili postojeću tabelu:

 • Prikaz „List sa podacima“    Memo polje možete da dodate u novu ili postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima tako što ćete dodati novo polje, a zatim nalepiti više od 256 znakova teksta u prazan red u polju ili tako što ćete sa padajuće liste izabrati tip podataka „Memo“.

 • Prikaz dizajna    Prikaz dizajna koristite kada želite da dodate Memo polja, omogućite uređivanje obogaćenog teksta za polje i postaviti svojstva koja ne možete da postavite u prikazu dizajna, kao što je podrazumevana vrednost. Za više informacija o svojstvima koje možete da podesite za Memo polja, pogledajte odeljak Referenca svojstva Memo polja.

Bilo koju od dve tehnike možete da koristite kada kreirate nove tabele i kada menjate postojeće tabele.

Vrh stranice

Dodavanje memo polja u prikaz lista sa podacima

Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da dodate memo polje u novu ili postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima. Ako ranije niste radili sa programom Access, imajte u vidu da je list sa podacima koordinatna mreža slična Excel radnom listu.

Dodavanje novog memo polja u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Pomerite se horizontalno do prvog praznog polja ako je potrebno.

  Access u zaglavlju svih novih polja podrazumevano prikazuje tekst Dodavanje novog polja, na ovaj način:

  Novo polje u listu sa podacima

 5. Dvaput kliknite na red zaglavlja, a zatim upišite ime novog polja.

  Uobičajeno je da na memo polje primenjuju imena poput „Komentari“ ili „Beleške“.

 6. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja, a zatim upišite deo teksta duži od 256 znakova.

  Access će na polje primeniti tip podataka memo jer polje sadrži više od 256 znakova. Imate i mogućnost da u prvi red nalepite više od 256 znakova tekstualnih podataka.

 7. Sačuvajte promene.

Dodavanje memo polja u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

  Access će otvoriti novu tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Dvaput kliknite na red zaglavlja prvog polja u tabeli (označeno sa Dodavanje novog polja), a zatim upišite ime polja. Uobičajeno je da se na memo polje primenjuju imena poput „Komentari“ ili „Beleške“.

 5. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja i upišite deo teksta duži od 256 znakova. Access će na polje primeniti tip podataka memo jer polje sadrži više od 256 znakova. Imate i mogućnost da u polje nalepite više od 256 znakova tekstualnih podataka.

 6. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Dodavanje memo polja u prikaz dizajna

Prikaz dizajna se koristi kada je potrebno da dodate memo polje u novu ili postojeću tabelu i da polje podesite tako da podržava oblikovanje obogaćenog teksta. Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da memo polje dodate u postojeće i nove tabele i kako da ga podesite za uređivanje obogaćenog teksta.

Dodavanje memo polja u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim unesite ime polja. Uobičajeno je da se na memo polje primenjuju imena poput „Komentari“ ili „Beleške“.

 5. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Memo.

 6. Sačuvajte promene.

Dodavanje memo polja u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za novu tabelu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 5. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim unesite ime polja. Uobičajeno je da se na memo polje primenjuju imena poput „Komentari“ ili „Beleške“.

 6. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Memo.

 7. Sačuvajte promene, a ako želite da omogućite oblikovanje obogaćenog teksta za polje, pređite na sledeće korake.

Omogućavanje uređivanja obogaćenog teksta

 • U odeljku Svojstva polja, na kartici Opšte postavke pronađite polje za svojstvo Format teksta i vrednost Čisti tekst promenite u vrednost Obogaćeni tekst.

Napomena: Ako okvir za tekst povežete sa memo poljem, potrebno je da svojstvo Format teksta za okvir za tekst podesite na Obogaćeni tekst.

Informacije o oblikovanju podataka u obogaćeni tekst, potražite u člancima Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje i Unošenje ili uređivanje podataka u kontroli ili polju koji podržavaju obogaćeni tekst.

Vrh stranice

Brisanje memo polja

Memo polje možete da uklonite iz tabele pomoću prikaza lista sa podacima ili prikaza dizajna. Međutim, kada izbrišete memo polje koje sadrži podatke, te podatke ćete trajno izgubiti. Brisanje nije moguće opozvati. Iz tog razloga je potrebno da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete neko od polja tabele ili drugu komponentu baze podataka.

Brisanje memo polja u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Pronađite memo polje, kliknite desnim tasterom miša na red zaglavlja (ime), a zatim izaberite stavku Izbriši kolonu.

 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Brisanje memo polja u prikazu dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu dizajna.

 4. Kliknite na birač reda (prazan kvadrat) pored memo polja i pritisnite taster DELETE.

  -ili-

  Kliknite desnim tasterom miša na birač reda, a zatim izaberite stavku Izbriši redove.

 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Referenca za svojstva memo polja

Kada koristite prikaz dizajna da biste u tabelu dodali memo polje, možete da podešavate i menjate brojna svojstva polja. U ovoj tabeli su navedena svojstva memo polja i opisano je čemu ona služe, kao i implikacije podešavanja i menjanja svojstava.

Svojstvo

Korišćenje

Oblikovanje

Unesite znakove za prilagođeno oblikovanje u cilju definisanja formata prikaza. Formati koji su ovde definisani se pojavljuju u listovima sa podacima, obrascima i izveštajima.

Više informacija o prilagođenim formatima potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Natpis

Određuje ime tekstualnog polja. Ovo svojstvo prihvata do 2048 znakova. Ako ne odredite natpis, Access će primeniti podrazumevano ime polja.

Podrazumevana vrednost

Određuje vrednost koja se automatski pojavljuje u polju kada kreirate novi zapis. Na primer, možete da odredite vrednost poput „Unesite do 65 kB teksta." To bi podsetilo korisnike da rade sa memo poljem. Maksimalna dužina (podrazumevane vrednosti): 255 znakova.

Pravilo za validaciju

Određuje zahteve za podatke koji su uneti u zapis, polje ili kontrolu. Kada unesete podatke koji krše pravilo definisano za polje, možete da upotrebite svojstvo „Tekst provere valjanosti“ kako biste odredili poruku o grešci koja se javlja kao rezultat. Maksimalna dužina: 2048 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Tekst provere valjanosti

Navodi tekst poruke o grešci koja se pojavljuje kada korisnici prekrše pravilo za validaciju. Maksimalna dužina je 255 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Potrebno

Kada je podešeno na Da, morate da unesete vrednost u polje ili u kontrole koje su povezane sa poljem, a polje ne može da bude vez vrednosti.

Dozvoli niske nulte dužine

Kada je podešeno na „Da“, u polje možete da unesete niske nulte dužine. Niska nulte dužine ne sadrži znakove i možete da je koristite da biste označili da vrednost ne postoji za dato polje. Nisku nulte dužine unosite upisivanjem znakova navoda bez razmaka između ("").

Indeksirano

Indeksi mogu da se koriste za ubrzavanje upita, operacija sortiranja i grupisanja koje se izvode nad velikim količinama podataka. Takođe, indekse možete da koristite da sprečite korisnike da unose duplirane informacije. Izbori:

 • Ne    Isključuje indeksiranje (podrazumeva se).

 • Da (Duplikati u redu)    Indeksira polje i dozvoljava duplirane vrednosti. Na primer, možete da imate duplirana imena i prezimena.

 • Da (Bez duplikata)    Indeksira polje i ne dozvoljava duplirane vrednosti.

Unikod kompresija

Access koristi Unikod za predstavljanje podataka u tekstualnom polju, memo polju i polju sa hipervezom. Unikod zauzima više prostora za skladištenje, jer umesto 1 koristi 2 bajta po znaku. Da bi se smanjila veličina datoteke, podrazumevana vrednost svojstva Unikod kompresija za tekstualno polje, memo polje ili polje sa hipervezom treba da bude Da. Kada je podešeno na Da, znak čiji je prvi bajt 0 biće komprimovan kada je uskladišten, a dekomprimovan kada se preuzme.

Podaci u memo polju neće biti komprimovani osim ako posle kompresije ne zauzimaju 4096 ili manje bajtova prostora za skladištenje. Moguće je da će kao rezultat toga sadržaj memo polja biti komprimovan u jednom zapisu, ali ne i u drugom.

IME režim

Određuje „Input Method Editor“, alatku za korišćenje engleske verzije programa Access za rad sa datotekama kreiranim na japanskom ili korejskom. Podrazumevana vrednost je Bez kontrole. Više informacija o korišćenju ovog svojstva dobićete ako pritisnite taster F1.

Režim IME rečenice

Određuje tip podataka koji možete da unesete korišćenjem alatke „Input Method Editor“. Više informacija o korišćenju ovog svojstva dobićete ako pritisnite taster F1.

Pametne oznake

Određuje pametne oznake za polje i kontrole povezane sa poljem. Pametne oznake su komponente koje prepoznaju tip podataka u polju i dozvoljavaju vam da preduzmete radnje na osnovu tog tipa. Na primer, u polju za e-adresu pametna oznaka može da započne novu e-poruku ili da doda adresu na listu kontakata.

Kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste videli listu dostupnih pametnih oznaka.

Format teksta

Omogućava ili onemogućava uređivanje obogaćenog teksta. Izaberite opciju Obogaćeni tekst da biste omogućili uređivanje obogaćenog teksta.

Napomena: Ako za polje omogućite oblikovanje obogaćenog teksta, a zatim kontrolu okvira za tekst povežete sa poljem, potrebno je i da omogućite uređivanje obogaćenog teksta za tu kontrolu.

Za više informacija o omogućavanju uređivanje obogaćenog teksta za kontrolu, a zatim na pomoću opšte oblikovanje, potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Poravnanje teksta

Određuje poravnavanje podataka u memo polju. Na raspolaganju imate sledeće izbore:

 • Opšte    Poravnava tekst na levu stranu, a datume i brojeve na desnu

 • Levo    Poravnava sav tekst, datume i brojeve na levo

 • Centar    Centrira sav tekst, datume i brojeve

 • Desno    Poravnava sav tekst, datume i brojeve na desno

 • Raspodeljeno    Poravnava sav tekst, datume i brojeve jednako naspram obe stranice polja ili okvira za tekst

Samo dodaj

Određuje da li da prati promene vrednosti polja. Postoje dve postavke:

 • Da   Prati promene. Da biste prikazali istoriju vrednosti polja, kliknite desnim tasterom miša na polje, a zatim izaberite stavku Prikaži istoriju kolone.

 • Ne   Ne prati promene.

  Upozorenje: Podešavanje ovog svojstva na Ne briše postojeću istoriju vrednosti polja.


Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×