Umetanje, kreiranje ili brisanje polja koje skladišti vrednosti datuma

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Polje tipa „Datum/vreme“ dodajete u tabelu kada je potrebno da uskladištite datume i vremena. Podatke tipa datum i vreme možete da koristite u razne privatne i poslovne svrhe poput rođendana, informacija o isporuci i izdavanju računa i vremenskih kartica. Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da koristite Microsoft Office Access 2007 da biste dodali i izbrisali polje tipa „Datum/vreme“ iz novih i postojećih tabela baze podataka.

Napomena: Ovaj članak ne objašnjavaju kako da unesete podatke u polje za datum/vreme. Više informacija o načinima upotrebe polja Datum/vreme, potražite u članku Unesite vrednosti za datum i vreme.

Ovaj članak sadrži:

Razumevanje polja Datum/vreme

Dodajte polje” Datum/vreme "u prikazu lista sa podacima

Dodajte polje” Datum/vreme "u prikazu dizajna

Brisanje polja tipa” Datum/vreme "

Datum/vreme spisak svojstava polja

Razumevanje polja tipa „Datum/vreme“

Ako do sada niste radili u programu Office Access 2007, imajte u vidu da su podaci u bazi podataka uskladišteni u jednoj ili više tabela. Informacije možete da prikažete u listu sa podacima – koordinatna mreža koja liči na Microsoft Office Excel 2007 radni list – ili u obrascu za unos podataka ili izveštaju, ali podaci se nalaze samo u tabelama. Na primer, polje postavite na tip podataka „Datum/vreme“ kada je potrebno da uskladištite datume i vremena, a to je jedini tip vrednosti koje polje prihvata.

Specifikacije polja tipa „Datum/vreme“

Kada koristite Access bazu podataka, vrednosti datuma i vremena možete da vidite u raznim formatima, kao što je evropski format (28.11.2006. ili 28-11-2006), južnoazijski format (28/11/2006) ili SAD format (11/28/2006).

Bez obzira na to kako Access oblikuje vrednosti datuma i vremena i bez obzira na to kako unosite podatke datuma i vremena, polja tipa „Datum/vreme“ skladište datume i vremena kao brojeve dvostruke preciznosti sa pokretnim zarezom – sistem se zove i „Serijski datumi“. Sledeća slika prikazuje tipičnu vrednost za serijski datum i vreme.

Broj sa dvostrukom preciznošću

Celobrojni deo vrednosti, levo od decimalnog zareza, predstavlja datum. Decimalni deo, desno od decimalnog zareza, predstavlja vreme.

Broj na ovoj slici predstavlja 24. decembar 2003. godine, u 9:00 uveče. Komponenta datuma je broj celih dana koji su protekli od početnog ili „osnovnog“ datuma koji je 30.12.1899. U ovom primeru, prošlo je 37 979 dana od 30.12.1899. do 24.12.2003. Komponenta vremena je deo 24-časovnog dana. Stoga, kada se vrednost 0,875 pomnoži sa 24 časa jednako je 21 čas ili 9:00 uveče.

Negativne vrednosti u komponenti datuma predstavljaju datume koji prethode osnovnom datumu. Na primer, vrednost -1 kao komponenta datuma se odnosi na jedan dan koji prethodni osnovnom datumu odnosno na 29.12.1899.

Važeće vrednosti datuma su u opsegu od -657 434 (1. januar, 100 n.e.) do 2 958 465 (31. decembar 9999 n.e.). Važeće vrednosti vremena su u opsegu od 0,0 do 0,9999 odnosno 23:59:59.

Skladištenje vrednosti datuma i vremena u obliku broja omogućava da izvršite veliki broj računanja za podatke vremena i datuma. Na primer, možete da izračunate ukupan broj radnih sati (za vremensku karticu) ili da utvrdite starost fakture.

Formati za polja tipa „Datum/vreme“

U mogućnosti ste da koristite dva opšta tipa oblikovanja za polje tipa „Datum/vreme“: oblikovanje za unos podataka i oblikovanje za prikaz. Možete da koristite masku za unos – skup znakova literala i čuvara mesta koji kontrolišu način na koji korisnici unose podatke – kada je potrebno da obezbedite oblikovanje unosa podataka. Oblikovanje prikaza koristite da biste kontrolisali šta korisnici vide u listovima sa podacima, obrascima i izveštajima. Access obezbeđuje dva tipa oblikovanja prikaza: skup unapred definisanih formata koje možete da odaberete sa liste i mogućnost kreiranja prilagođenog formata.

Za više informacija o korišćenju unapred definisani i Prilagođeni formati potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Za informacije o maske za unos, potražite u članku Kreiranje maske za unos polja ili kontrola vrednosti u određenom formatu.

Metode za kreiranje polja tipa „Datum/vreme“

Office Access 2007 obezbeđuje nekoliko načina za dodavanje polja tipa „Datum/vreme“ u novu ili postojeću tabelu:

 • Prikaz lista sa podacima    Polje „Datum/vreme“ možete da dodate u postojeću ili novu tabelu u prikazu lista sa podacima tako što ćete dodati novo polje, a zatim ručno uneti datum ili tako što ćete kopirati i nalepiti datum. Takođe, možete da izaberete tip podataka sa padajuće liste i da postavite svojstva poput svojstva Potrebno, koje navodi korisnike da unesu datum u polje i svojstva Jedinstveno, koje navodi korisnike da u polje unesu vrednost koja nije duplikat.

 • Prikaz dizajna    Prikaz dizajna koristite da biste dodali polje „Datum/vreme“ i postavili svojstva za polje koja ne možete da postavite u prikazu lista sa podacima, što obuhvata maske za unos i podrazumevane vrednosti.

Vrh stranice

Dodavanje polja tipa „Datum/vreme“ u prikaz lista sa podacima

Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenje o tome kako da dodate polje tipa „Datum/vreme“ u postojeću tabelu i u novu tabelu u prikazu lista sa podacima. Ako do sada niste radili u programu Access, list sa podacima je koordinatna mreža slična Office Excel 2007 radnom listu.

Dodavanje polja tipa „Datum/vreme“ u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Ako je potrebno, pomerite se horizontalno do prvog praznog polja. Access podrazumevano prikazuje tekst Dodavanje novog polja u redu zaglavlja svih novih polja, kao što je prikazano:

  Novo polje u listu sa podacima

 5. Dvaput kliknite na red zaglavlja, a zatim upišite ime novog polja.

 6. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja i upišite datum.

  –ili–

  Nalepite datum u prvi red.

  –ili–

  Na kartici List sa podacima, u grupi Tipovi podataka i oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite stavku Datum/vreme.

 7. Sačuvajte promene.

Dodavanje polja tipa „Datum/vreme“ u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

  Access će otvoriti novu tabelu u prikazu lista sa podacima. Na ovoj slici je prikazana nova tabela:

  Nova, prazna tabela u novoj bazi podataka

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta i u dijalogu Sačuvaj kao unesite ime za novu tabelu.

 5. Dvaput kliknite na red zaglavlja prvog polja u tabeli (označeno sa Dodavanje novog polja), a zatim upišite ime polja.

 6. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja, a zatim upišite datum. Access automatski zaključuje da je tip podataka „Datum/vreme“ kada unesete datum.

  –ili–

  Nalepite datum u prvi red.

  –ili–

  Na kartici List sa podacima, u grupi Tipovi podataka i oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite stavku Datum/vreme.

Vrh stranice

Dodavanje polja tipa „Datum/vreme“ u prikaz dizajna

Koristite prikaz dizajna da biste dodali polje” Datum/vreme "u novu ili postojeću tabelu, a zatim postavite ili promenite svojstva polja koja ne možete da postavite ili promenite u listu sa podacima. Na primer, možete da navedete masku za unos ili pravilo za validaciju. Više informacija o maske za unos i druga svojstva, pogledajte odeljak Referenca svojstva polja Datum/vreme.

Dodavanje polja tipa „Datum/vreme“ u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

 4. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim upišite ime polja.

 5. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Datum/vreme.

 6. Sačuvajte promene.

Dodavanje polja tipa „Datum/vreme“ u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta i u dijalogu Sačuvaj kao unesite ime za novu tabelu.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta nove tabele, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 6. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim upišite ime polja.

 7. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Datum/vreme.

 8. Sačuvajte promene. Ako želite da postavite svojstva polja, ostavite tabelu otvorenu u prikazu dizajna i nastavite sa daljim koracima.

Postavljanje ili menjanje svojstava polja

 1. Na kartici Opšte postavke u donjem delu dizajnera tabele, u odeljku Svojstva polja pronađite svojstvo koje želite da promenite.

 2. Izaberite polje pored imena svojstva. U zavisnosti od svojstva, možete da postupite na neki od sledećih načina:

  • Unesite podatke (kao što je podrazumevani tekst ili maska za unos).

  • Pokrenite izradu izraza ili čarobnjak za masku za unos.

  • Prikazivanje dijaloga Pametne oznake tako što ćete kliknuti na dugme Dugme „Graditelj“ pored polje za svojstvo.

  • Sa liste izaberite opciju.

   Za više informacija o načinu korišćenja svakog svojstva polja, izaberite svojstvo, a zatim pritisnite taster F1.

Vrh stranice

Brisanje polja tipa „Datum/vreme“

Polje tipa „Datum/vreme“ možete da izbrišete iz tabele korišćenjem prikaza lista sa podacima ili prikaza dizajna. Međutim, svaki put kada izbrišete polje tipa „Datum/vreme“ koje sadrži podatke, trajno gubite te podatke – ne možete da opozovete brisanje. Iz tog razloga, trebalo bi da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete neko polje tabele ili drugu komponentu baze podataka.

Brisanje polja tipa „Datum/vreme“ iz prikaza lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Pronađite polje tipa „Datum/vreme“, kliknite desnim tasterom miša na red zaglavlja (ime), a zatim izaberite stavku Izbriši kolonu.

 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Brisanje polja tipa „Datum/vreme“ iz prikaza dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

  Access će otvoriti tabelu u prikazu dizajna.

 4. Kliknite na birač redova (prazan kvadrat) pored polja tipa „Datum/vreme“, a zatim pritisnite taster DELETE.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na birač reda, a zatim izaberite stavku Izbriši redove.

 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Reference svojstava polja tipa „Datum/vreme“

Kada koristite prikaz dizajna da biste u tabelu dodali polje tipa „Datum/vreme“, možete da postavite i promenite veliki broj svojstava za polje. Ova tabela navodi svojstva polja tipa „Datum/vreme“ i opisuje šta svako svojstvo radi, obuhvatajući i mogućnosti postavljanja i promene svojstava.

Svojstvo

Korišćenje

Format

Unesite znakove za definisanje oblika prikaza prilagođeno oblikovanje. Formati koji su definisani ovde se pojavljuju u listovima sa podacima, obrasce i izveštaje. Više informacija o prilagođenim formatima potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Maska za unos

Unesite nisku maske za unos, ili kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste pokrenuli čarobnjak za maske unosa.

Više informacija o kreiranju i korišćenju maski za unos potražite u člancima Kreiranje maske za unos vrednosti polja ili kontrole u određenom formatu i Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Natpis

Navodi ime polja tipa „Datum/vreme“. Access primenjuje podrazumevano ime polja ako ne navedete natpis.

Podrazumevana vrednost

Navodi vrednost koja se automatski pojavljuje u polju kada kreirate nov zapis. Na primer, možete da unesete funkciju kao što je Date() da biste automatski prikazali današnji datum.

Pravilo za validaciju

Navodi zahteve za podatke unete u ceo zapis, pojedinačno polje ili kontrolu u obrascu ili izveštaju. Kada korisnik unese podatke koji nisu u skladu sa pravilom, možete da koristite svojstvo Tekst provere valjanosti da biste naveli poruku o grešci koja će uslediti. Maksimalna dužina je 2048 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Tekst provere valjanosti

Precizira tekst poruke o grešci koja se pojavljuje kada korisnici prekrše pravilo za validaciju. Maksimalna dužina je 255 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Potrebno

Kada je ovo svojstvo podešeno na Da, morate da unesete vrednost u polje ili u kontrole koje su povezane sa poljem. Osim toga, polje ne može da bude bez vrednosti.

Indeksirano

Indeks koristite za ubrzavanje upita, sortiranje i grupisanje operacija koje se izvode nad velikim količinama podataka. Takođe, indekse možete da koristite da biste sprečili korisnike da unose duplirane vrednosti. Postoje sledeći izbori:

 • Ne     Isključuje indeksiranje (podrazumevano).

 • Da (Sa duplikatima)     Indeksira polje i dozvoljava duplirane vrednosti. Na primer, možete da imate duplirana imena i prezimena.

 • Da (Bez duplikata)    Indeksira polje i ne dozvoljava duplirane vrednosti.

IME režim

Određuje alatku „Input Method Editor“ koja služi za korišćenje engleske verzije programa Access za rad sa datotekama kreiranim u japanskoj ili korejskoj verziji programa Access. Podrazumevana vrednost: Bez kontrole. Za više informacija o korišćenju ovog svojstva, pritisnite taster F1.

Režim rečenice IME

Precizira tip podataka koji možete da unesete korišćenjem alatke „Input Method Editor“. Za više informacija o korišćenju ovog svojstva, pritisnite taster F1.

Pametne oznake

Navodite jednu ili više pametnih oznaka za polje i sve kontrole koje su vezane za polje. Pametne oznake su komponente koje prepoznaju tipove podataka u polju i omogućavaju da preduzmete radnju koja je zasnovana na tom tipu. Na primer, možete da izaberete polje tipa „Datum/vreme“, a zatim da koristite pametnu oznaku da biste otvorili lični kalendar.

Kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ pored svojstva polja da biste videli listu dostupnih pametnih oznaka.

Poravnanje teksta

Navodi poravnanje za podatke u polju tipa „Datum/vreme“. Postoje sledeći izbori:

 • Opšte     Poravnava tekst nalevo, a brojeve i datume nadesno.

 • Levo     Poravnava sav tekst, datume i brojeve nalevo.

 • Desno     Poravnava sav tekst, datume i brojeve nadesno.

 • Sredina     Centrira sav tekst, datume i brojeve.

 • Raspodeljeno     Poravnava sav tekst, datume i brojeve jednako naspram obe stranice polja ili okvira za tekst.

Prikaži odabirač datuma

Prikazuje ili skriva iskačući kalendar koji se pojavljuje kada korisnici kliknu na polja tipa „Datum/vreme“. Podrazumevana postavka: Za datume. Izaberite stavku Nikada da biste sakrili kontrolu.

Napomena: Ako koristite masku unosa za polje „Datum/vreme“, kontrola Birač datuma je nedostupna bez obzira na način podešavanja svojstva.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×