Umetanje, kreiranje ili brisanje polja koje skladišti tekstualne podatke

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Polje tipa „Tekst“ dodajete u tabelu kada u njemu treba da uskladištite manje količine tekstualnih podataka, poput imena, adresa i telefonskih brojeva. Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da koristite Microsoft Office Access 2007 da biste dodali i izbrisali polje tipa „Tekst“ u novim i postojećim tabelama baze podataka.

Ovaj članak sadrži:

Razumevanje tekstualna polja

Dodavanje tekstualnog polja u prikazu lista sa podacima

Dodavanje tekstualnog polja u prikazu dizajna

Brisanje tekstualno polje

Spisak svojstava polja teksta

Razumevanje polja tipa „Tekst“

Ako ste početnik u korišćenju programa Office Access 2007, imajte u vidu da se podaci u bazi podataka skladište u jednoj ili više tabela. Informacije možete da prikažete u listu sa podacima – mreži koja liči na Microsoft Office Excel 2007 radni list – u obrascu za unos podataka ili u izveštaju, ali baza podataka sve podatke skladišti u jednoj ili više tabela. Svaka tabela se sastoji od skupa polja (kolona), a svako polje je postavljeno tako da prihvata određeni tip podataka. Na primer, polje ćete postaviti na tip podataka „Datum/vreme“ ako je potrebno da skladištite datume i vreme, a na tip podataka „Tekst“ kada treba da skladištite tekstualne podatke, poput imena, adresa ili telefonskih brojeva. Ako treba da uskladištite veće količine teksta (više od 256 znakova), polje postavite na tip podataka „Memo“.

Specifikacije polja tipa „Tekst“

U polja tipa „Tekst“ u programu Office Access 2007 može da se uskladišti do 256 alfanumeričkih znakova. Svih 256 znakova možete da prikažete u polju tabele i u kontroli obrasca ili izveštaja. Za razliku od polja tipa „Memo“, na podatke u polju tipa „Tekst“ ne možete da primenite oblikovanje obogaćenog teksta. Međutim, možete da primenite prilagođene formate prikaza, kao i maske za unos koje kontrolišu način na koji korisnici unose podatke.

Više informacija o oblikovanju teksta podataka potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje. Za informacije o maske za unos, potražite u članku Kreiranje maske za unos polja ili kontrola vrednosti u određenom formatu.

Metode kreiranja polja tipa „Tekst“

Office Access 2007 obezbeđuje nekoliko metoda za dodavanje polja tipa „Tekst“ u novu ili postojeću tabelu:

 • Prikaz lista sa podacima    Polje tipa „Tekst“ možete da dodate u novu ili postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima tako što ćete dodati novo polje, a zatim u prazan red polja upisati tekst, odnosno tako što ćete u prazan red nalepiti do 256 znakova teksta. Možete da izaberete i tip podataka sa padajuće liste, kao i da postavite svojstva, poput svojstva Potrebno koje obavezuje korisnike da u polje unesu podatak i svojstva Jedinstveno koje obavezuje korisnike da u polje unesu vrednost koja nije duplikat.

 • Prikaz dizajna    Prikaz dizajna koristite da biste dodali polje za tekst i da postavite svojstva za polje koje ne možete da postavite u prikazu lista sa podacima. One obuhvataju maske za unos i podrazumevane vrednosti za polje. Više informacija o svojstvima polja koje možete da postavite u prikazu dizajna, pogledajte članak Referenca svojstva polja teksta na kraju ovog članka.

Vrh stranice

Dodavanje polja tipa „Tekst“ u prikazu lista sa podacima

Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da polje tipa „Tekst“ dodate u postojeću ili novu tabelu u prikazu lista sa podacima. Ako ste početnik u korišćenju programa Access, imajte u vidu da je list sa podacima koordinatna mreža slična Office Excel 2007 radnom listu.

Dodavanje polja tipa „Tekst“ u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Ako je potrebno, pomerite se horizontalno do prvog praznog polja. Access podrazumevano prikazuje tekst Dodavanje novog polja u redu zaglavlja svih novih polja.

 5. Dvaput kliknite na red zaglavlja, a zatim upišite ime novog polja.

 6. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja, a zatim upišite tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Možete da unesete maksimalno 256 znakova. Access će zaključiti da je tip podataka za ovo polje „Tekst“ ako unesete tekst ili kombinaciju teksta i brojeva, kao i ako ne unesete više od 256 znakova. Ukoliko unesete više od 256 znakova, Access će zaključiti da se radi o polju tipa „Memo“.

  –ili–

  Nalepite do 256 znakova tekstualnih podataka u prvi red.

 7. Sačuvajte promene.

Dodavanje polja tipa „Tekst“ u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

  Access će otvoriti novu tabelu u prikazu lista sa podacima. Na ovoj slici je prikazana nova tabela:

  Nova, prazna tabela u novoj bazi podataka

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta i u dijalogu Sačuvaj kao unesite ime za novu tabelu.

 5. Dvaput kliknite na red zaglavlja prvog polja u tabeli (označeno sa Dodavanje novog polja), a zatim upišite ime polja.

 6. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja, a zatim upišite tekst ili kombinaciju teksta i brojeva. Možete da unesete maksimalno 256 znakova. Access će zaključiti da je tip podataka za ovo polje „Tekst“ ako unesete tekst ili kombinaciju teksta i brojeva, kao i ako ne unesete više od 256 znakova. Ukoliko unesete više od 256 znakova, Access će zaključiti da se radi o polju tipa „Memo“.

  –ili–

  Nalepite do 256 znakova tekstualnih podataka u prvi red.

  –ili–

  Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite stavku Tekst.

Vrh stranice

Dodavanje polja tipa „Tekst“ u prikazu dizajna

Prikaz dizajna koristite da biste polje tipa „Tekst“ dodali u novu ili postojeću tabelu, a zatim postavili ili promenili svojstva polja koja ne možete da postavite ili promenite u prikazu lista sa podacima. Na primer, možete da precizirate masku za unos ili podrazumevanu vrednost. Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da dodate polje tipa „Tekst“ i postavite svojstva tog polja.

Dodavanje polja tipa „Tekst“ u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. U koloni Ime polja izaberite prvi razan red, a zatim upišite ime polja.

 5. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Tekst.

 6. Sačuvajte promene.

Dodavanje polja tipa „Tekst“ u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta i u dijalogu Sačuvaj kao unesite ime za novu tabelu.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta nove tabele, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 6. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim upišite ime polja.

 7. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Tekst.

 8. Sačuvajte promene. Ako želite da postavite svojstva polja, ostavite tabelu otvorenu u prikazu dizajna i pređite na sledeće korake.

Postavljanje ili menjanje svojstava polja

 1. Na kartici Opšte postavke u donjem delu dizajnera tabele, u odeljku Svojstva polja pronađite svojstvo koje želite da promenite.

 2. Izaberite polje pored imena svojstva. U zavisnosti od svojstva, možete da unesete podatke (kao što je podrazumevani tekst ili maska za unos), pokrenite alatku "Izrada izraza" tako što ćete kliknuti na dugme Dugme „Graditelj“ ili izaberite neku od opcija sa liste.

  Više informacija o načinu korišćenja svih svojstava polja dobićete ako izaberite neko svojstvo, a zatim pritisnete taster F1.

Vrh stranice

Brisanje polja tipa „Tekst“

Prikaz lista sa podacima ili prikaz dizajna možete da koristite da biste polje tipa „Tekst“ izbrisali iz tabele. Međutim, kada izbrišete polje tipa „Tekst“ koje sadrži podatke, izgubićete ih trajno – brisanje ne možete da opozovete. Iz tog razloga treba da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete polja tabele ili druge komponente baze podataka.

Brisanje polja tipa „Tekst“ u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Pronađite polje tipa „Tekst“, kliknite desnim tasterom miša na red zaglavlja (ime), a zatim izaberite stavku Izbriši kolonu.

Brisanje polja tipa „Tekst“ u prikazu dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu dizajna.

 4. Kliknite na birač reda (prazan kvadrat) pored polja tipa „Tekst“, a zatim pritisnite taster DELETE.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na birač reda, a zatim izaberite stavku Izbriši redove.

 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Spisak svojstava polja tipa „Tekst“

Kada polje tipa „Tekst“ dodajete u tabelu u prikazu dizajna, možete da postavite i promenite niz svojstava tog polja. Ova tabela sadrži svojstva polja tipa „Tekst“, opis njihove primene, kao i objašnjenja o posledicama njihovog postavljanja ili menjanja.

Svojstvo

Upotreba

Veličina polja

Kontroliše veličinu polja tipa „Tekst“. Važeće vrednosti: 0 do 255. Ako ovo svojstvo ostavite prazno, polje će prihvatati 256 znakova.

Format

Znakove za prilagođeno oblikovanje unosite da biste definisali format prikaza. Formati koji su ovde definisani pojavljuju se u listovima sa podacima, obrascima i izveštajima.

Više informacija o prilagođenim formatima potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Maska za unos

Masku za unos definišete kada je potrebno da kontrolišete način na koji korisnici unose podatke u polje.

Više informacija o korišćenju maski za unos potražite u članku Kreiranje maske za unos polja ili kontrola vrednosti u određenom formatu.

Natpis

Precizira ime polja tipa „Tekst“. Ovo svojstvo prihvata do 2048 znakova. Ako ne precizirate natpis, Access će primeniti podrazumevano ime polja.

Podrazumevana vrednost

Precizira vrednost koja se automatski pojavljuje u polju kada kreirate novi zapis. Na primer, u tabeli sa adresama podrazumevanu vrednost za polje „Grad“ možete da postavite na određeni grad. Kada korisnici dodaju zapis u tabelu, oni mogu da prihvate tu vrednost ili da unesu ime drugog grada. Maksimalna dužina je 255 znakova.

Pravilo za validaciju

Precizira zahteve za podatke koji su uneti u ceo zapis, pojedinačno polje ili kontrolu. Kada korisnik unese podatke koji krše ovo pravilo, pomoću svojstva Tekst provere valjanosti možete da precizirate poruku o grešci koja će se pojaviti. Maksimalna dužina je 2048 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Tekst provere valjanosti

Precizira tekst poruke o grešci koja se pojavljuje kada korisnici prekrše pravilo za validaciju. Maksimalna dužina je 255 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Potrebno

Kada je ovo svojstvo postavljeno na Da, morate da unesete vrednost u polje ili u kontrole koje su povezane sa tim poljem. Osim toga, to polje ne može da bude bez vrednosti.

Dozvoli da dužina bude nula

Kada je ovo svojstvo postavljeno na da, možete uneti niske dužine 0 u polje. Niske nulte dužine ne sadrži znakove. Možete ga koristiti da biste označili da ne postoji vrednost za polje. Unesite niske nulte dužine tako što ćete otkucati dva navoda između kojih nema razmaka („”).

Indeksirano

Indeks koristite za ubrzavanje upita, operacija sortiranja i grupisanja koje se izvode nad velikim količinama podataka. Osim toga, indekse možete da koristite da biste sprečili korisnike da unose duplirane vrednosti. Izbori:

 • Ne     Isključuje indeksiranje (podrazumevano).

 • Da (Sa duplikatima)     Indeksira polje i dozvoljava duplirane vrednosti. Na primer, možete da imate duplirana imena i prezimena.

 • Da (Bez duplikata)     Indeksira polje i ne dozvoljava duplirane vrednosti.

Unikod kompresija

Access koristi Unikod za predstavljanje podataka u poljima tipa „Tekst“, „Memo“ i „Hiperveza“. Pošto Unikod koristi 2 umesto 1 bajta po znaku, zauzima više prostora za skladištenje.

Access podrazumevanu vrednost ovog svojstva postavlja na Da za polja tipa „Tekst“, „Memo“ i „Hiperveza“ da bi se ovaj efekat kompenzovao, kao i da bi se obezbedile optimalne performanse. Kada je ovo svojstvo postavljeno na Da, svaki znak čiji je prvi bajt jednak 0 biće komprimovan kada se bude skladištio i dekomprimovan kada se bude preuzimao.

IME režim

Određuje alatku „Input Method Editor“ koja služi za korišćenje engleske verzije programa Access za rad sa datotekama kreiranim u japanskoj ili korejskoj verziji programa Access. Podrazumevana vrednost: Bez kontrole. Za više informacija o korišćenju ovog svojstva, pritisnite taster F1.

Režim rečenice IME

Precizira tip podataka koji možete da unesete korišćenjem alatke „Input Method Editor“. Za više informacija o korišćenju ovog svojstva, pritisnite taster F1.

Pametne oznake

Navodite jednu ili više pametnih oznaka za polje i kontrole povezane sa poljem. Pametne oznake su komponente koje prepoznaju tip podataka u polju i dozvoljavaju vam da preduzmete radnje na osnovu tog tipa. Na primer, u polju za e-adresu pametna oznaka može da kreira novu e-poruku ili da doda adresu na listu kontakata.

Kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ da biste videli listu dostupnih pametnih oznaka.

Poravnavanje teksta

Precizira poravnavanje za podatke u polju tipa „Tekst“. Izbori:

 • Opšte     Poravnava ceo tekst nalevo.

 • Levo     Poravnava ceo tekst nalevo.

 • Sredina     Centrira ceo tekst.

 • Desno     Poravnava ceo tekst nadesno.

 • Raspodeljeno     Poravnava ceo tekst jednako naspram obe stranice polja ili okvira za tekst.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×