Umetanje, kreiranje i brisanje polja sa numeričkim vrednostima

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Polje tipa „Broj“ dodajete u tabelu kada je potrebno da skladištite numeričke podatke, kao što su cifre prodaje. Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da koristite Microsoft Office Access 2007 da biste dodali i izbrisali polje tipa „Broj“ u novim i postojećim tabelama baze podataka.

Ovaj članak sadrži:

Razumevanje polja sa brojem

Dodavanje polja tipa "broj" u prikazu lista sa podacima

Dodavanje polja tipa "broj" u prikazu dizajna

Brisanje polja tipa "broj"

Broj spisak svojstava polja

Razumevanje polja tipa „Broj“

Ako ste početnik u korišćenju programa Office Access 2007, imajte u vidu da se podaci u bazi podataka skladište u jednoj ili više tabela. Informacije možete da prikažete u listu sa podacima – mreži koja liči na Microsoft Office Excel 2007 radni list – u obrascu za unos podataka ili u izveštaju, ali baza podataka sve podatke skladišti u jednoj ili više tabela. Svaka tabela se sastoji od skupa polja (kolona), a svako polje je postavljeno tako da prihvata određeni tip podataka. Na primer, polje ćete postaviti na tip podataka „Datum/vreme“ ako je potrebno da skladištite datume i vreme, a na tip podataka „Broj“ kada treba da skladištite brojeve koji će se koristiti u matematičkim računskim operacijama.

Specifikacije polja tipa „Broj“

Polje tipa „Broj“ koristite za sve matematičke računske operacije, osim onih koje podrazumevaju novčane vrednosti, kao i onih koje zahtevaju visok stepen preciznosti, a ne upotrebljava se ni za cifre koje ne želite da zaokružite na veću ili manju decimalu (koristite polje tipa „Valuta“ da biste sprečili zaokruživanje). Veličina vrednosti koje skladištite u polje tipa „Broj“ zavisi od toga kako ste postavili svojstvo Veličina polja. Na primer, polja tipa „Broj“ možete da postavite tako da sadrže vrednosti veličine od 1 bajta, 2 bajta, 4 bajta, 8 bajtova ili 16 bajtova, plus ID-ove replikacije (globalni jedinstveni identifikator vrednosti ili GUID) i decimalne vrednosti.

Podešavanje veličine polja tako što ćete otvoriti tabelu u prikazu dizajna i promenu svojstvo Veličina polja . Više informacija o promeni svojstva polja tipa "broj", pogledajte odeljak Podešavanje ili menjanje svojstava polja. Za informacije o svojstvima polja, pogledajte odeljak broj spisak svojstava polja.

Sledeća tabela navodi vrednosti koje postavke svojstva Veličina polja mogu da sadrže, kao i objašnjenja o načinu korišćenja svih postavki veličine.

Postavka svojstva „Veličina polja“

Opis

Bajt

Ceo broj veličine od 1 bajta koji sadrži vrednosti od 0 do 255

Ceo broj

Ceo broj veličine od 2 bajta koji sadrži vrednosti od -32 768 do +32 767.

Dugački ceo broj

Ceo broj veličine od 4 bajta koji sadrži vrednosti od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Jednostruki

Ceo broj veličine 4 bajta koji sadrži vrednosti od -3,4 x 1038 do +3,4 x 1038, i najviše 7 značajnih cifara.

Dvostruki

Broj sa pokretnim zarezom veličine od 8 bajtova koji sadrži vrednosti od -1,797 x 10308 do +1,797 x 10308, i najviše 15 značajnih cifara.

ID replikacije

Globalni jedinstveni identifikator (GUID) veličine 16 bajtova. Nasumično generisani GUID-ovi su dovoljno dugački, tako da je mala verovatnoća da će se preklopiti. Koriste se u cilju raznih primena, kao što je praćenje robe.

Decimalni broj

Ceo broj veličine od 12 bajtova sa definisanom decimalnom preciznošću koji može da sadrži vrednosti od -1028 do +1028. Podrazumevana preciznost je 0. Podrazumevana razmera (broj prikazanih decimalnih mesta) je 18. Najveća moguća vrednost razmere je 28.

Pored postavljanja veličine polja i drugih svojstava polja, na numeričke podatke možete da primenite i prilagođene, odnosno unapred definisane formate prikaza i maske za unos.

Više informacija o oblikovanju numeričkih podataka potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje. Za informacije o maske za unos, potražite u članku Kreiranje maske za unos polja ili kontrola vrednosti u određenom formatu.

Metode kreiranja polja tipa „Broj“

Office Access 2007 omogućava da na nekoliko načina polje tipa „Broj“ dodate u novu ili postojeću tabelu:

 • Prikaz lista sa podacima    Polje "broj" možete dodati u novu ili postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima tako što ćete dodati novo polje, a zatim otkucajte broj u prazan red u polju ili tako što ćete nalepiti broj u prazan red. Takođe možete sa padajuće liste izaberite tip podataka "broj" i postavite svojstva kao što Je zahtevajud, koja otvara korisnicima da unesete datum u polje, i Jedinstvenikoji korisnike da unesu vrednost koja nije duplikat u polje.

 • Prikaz dizajna    Prikaz dizajna koristite da biste dodali polje tipa "broj" i postavite svojstva za polje koje ne možete da postavite u prikazu lista sa podacima. One obuhvataju maske za unos i podrazumevane vrednosti za polje. Za više informacija o svojstvima pogledajte odeljak broj spisak svojstava polja.

Vrh stranice

Dodavanje polja tipa „Broj“ u prikazu lista sa podacima

Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da polje tipa „Broj“ dodate u postojeću ili novu tabelu u prikazu lista sa podacima. Ako ste početnik u korišćenju programa Access, imajte u vidu da je list sa podacima koordinatna mreža slična Office Excel 2007 radnom listu.

Dodavanje polja tipa „Broj“ u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Ako je potrebno, pomerite se horizontalno do prvog praznog polja. Access podrazumevano prikazuje tekst Dodavanje novog polja u redu zaglavlja svih novih polja, kao što je prikazano:

  Novo polje u listu sa podacima

 5. Dvaput kliknite na red zaglavlja, a zatim upišite ime novog polja.

 6. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja, a zatim upišite ili nalepite brojeve. Access će zaključiti da se radi o polju sa tipom podataka „Broj“ kada unesete ili nalepite brojeve.

  –ili–

  Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje iz liste Tip podataka izaberite stavku Broj, a zatim iz liste Oblik izaberite željeni oblik broja.

  Ako upišete ili nalepite podatke u polje, Access će postaviti svojstvo Veličina polja u zavisnosti od veličine broja koji ste uneli.

 7. Sačuvajte promene.

Dodavanje polja tipa „Broj“ u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

  Access će otvoriti novu tabelu u prikazu lista sa podacima. Na ovoj slici je prikazana nova tabela:

  Nova, prazna tabela u novoj bazi podataka

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta i u dijalogu Sačuvaj kao unesite ime za novu tabelu.

 5. Dvaput kliknite na red zaglavlja prvog polja u tabeli (označeno sa Dodavanje novog polja), a zatim upišite ime polja.

 6. Izaberite prvi prazan red ispod zaglavlja, a zatim upišite brojeve. Access će zaključiti da se radi o polju sa tipom podataka „Broj“ kada unesete brojeve.

  Pored toga, Access postavlja svojstvo Veličina polja u zavisnosti od veličine broja koji ste uneli ili nalepili.

Vrh stranice

Dodavanje polja tipa „Broj“ u prikazu dizajna

Prikaz dizajna koristite da biste dodali polje tipa „Broj“ u novu ili postojeću tabelu, a zatim postavili ili promenili svojstva polja koja ne možete da postavite ili promenite u prikazu lista sa podacima. Na primer, možete da precizirate masku za unos ili podrazumevanu vrednost. Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da dodate polje tipa „Broj“ i postavite svojstva tog polja.

Dodavanje polja tipa „Broj“ u postojeću tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna Slika dugmeta .

 4. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim upišite ime polja.

 5. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Broj.

 6. Sačuvajte promene.

Dodavanje polja tipa „Broj“ u novu tabelu

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj i u dijalogu Sačuvaj kao unesite ime nove tabele.

 5. Kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta nove tabele, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 6. U koloni Ime polja izaberite prvi prazan red, a zatim upišite ime polja.

 7. Izaberite susednu ćeliju u koloni Tip podataka, a zatim sa liste izaberite stavku Broj.

 8. Sačuvajte promene. Ako želite da postavite svojstva polja, ostavite tabelu otvorenu u prikazu dizajna i pređite na sledeće korake.

Postavljanje ili menjanje svojstava polja

 1. Na kartici Opšte postavke u donjem delu dizajnera tabele, u odeljku Svojstva polja pronađite svojstvo koje želite da promenite.

 2. Izaberite polje pored imena svojstva. U zavisnosti od svojstva, unesite podatke (kao što su podrazumevani tekst ili maska za unos), pokrenite dijalog „Izrada izraza“ tako što ćete kliknuti na dugme ili izaberite opciju iz liste.

  Više informacija o načinu korišćenja svih svojstava polja dobićete ako izaberite neko svojstvo, a zatim pritisnete taster F1.

Vrh stranice

Brisanje polja tipa „Broj“

U prikazu lista sa podacima ili prikazu dizajna, polje tipa „Broj“ možete da izbrišete iz tabele. Međutim, kada izbrišete polje tipa „Broj“ koje sadrži podatke, izgubićete ih trajno – ne možete da opozovete brisanje. Zbog toga treba da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete polja tabele ili druge komponente baze podataka.

Brisanje polja tipa „Broj“ u prikazu lista sa podacima

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu koju želite da promenite.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu lista sa podacima.

 4. Pronađite polje tipa „Broj“, desnim tasterom miša kliknite na red zaglavlja (ime polja), a zatim izaberite stavku Izbriši kolonu.

Brisanje polja tipa „Broj“ u prikazu dizajna

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Access će otvoriti tabelu u prikazu dizajna.

 4. Kliknite na birač reda (prazan kvadrat) pored polja tipa „Broj“, a zatim pritisnite taster DELETE.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na birač reda, a zatim izaberite stavku Izbriši redove.

 5. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Spisak svojstava polja tipa „Broj“

Kada koristite prikaz dizajna za dodavanje polja tipa „Broj“ u tabelu, možete da postavite i promenite nekoliko svojstava za to polje. Ova tabela sadrži svojstva polja tipa „Broj“, kao i njihov opis, odnosno objašnjenja o posledicama njihovog postavljanja ili menjanja.

Svojstvo

Upotreba

Veličina polja

Kontroliše veličinu vrednosti koju možete da unesete i uskladištite u polje. Više informacija o svojstvo Veličina polja potražite u članku broj polja specifikacije ranije u ovom članku.

Format

Znakove za prilagođeno oblikovanje unosite da biste definisali format prikaza. Formati koji su ovde definisani pojavljuju se u listovima sa podacima, obrascima i izveštajima.

Više informacija o prilagođenim formatima potražite u članku Oblikovanje podataka u tabelama, obrasce i izveštaje.

Decimalna mesta

Postavlja broj decimalnih mesta za vrednosti u polju. Podrazumevana vrednost: Automatski. Ostale moguće vrednosti kreću se od 0 do 15.

Maska za unos

Masku za unos definišete kada je potrebno da kontrolišete način na koji korisnici unose podatke u polje.

Više informacija o korišćenju maski za unos potražite u članku Kreiranje maske za unos polja ili kontrola vrednosti u određenom formatu.

Natpis

Precizira ime polja tipa „Tekst“. Ovo svojstvo prihvata do 2048 znakova. Ako ne precizirate natpis, Access će primeniti podrazumevano ime polja.

Podrazumevana vrednost

Precizira vrednost koja se automatski pojavljuje u polju kada kreirate novi zapis.

Pravilo za validaciju

Precizira zahteve za podatke koji su uneti u ceo zapis, pojedinačno polje ili kontrolu. Kada korisnik unese podatke koji krše ovo pravilo, pomoću svojstva Tekst provere valjanosti možete da precizirate poruku o grešci koja će se pojaviti. Maksimalna dužina je 2048 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Tekst provere valjanosti

Precizira tekst poruke o grešci koja se pojavljuje kada korisnici prekrše pravilo za validaciju. Maksimalna dužina je 255 znakova.

Za više informacija o kreiranju pravila za validaciju potražite u članku Kreiranje pravila za validaciju za proveru valjanosti podataka u polju.

Potrebno

Kada je ovo svojstvo podešeno na Da, morate da unesete vrednost u polje ili u kontrole koje su povezane sa poljem. Osim toga, polje ne može da bude bez vrednosti.

Indeksirano

Indeks koristite za ubrzavanje upita, operacija sortiranja i grupisanja koje se izvode nad velikim količinama podataka. Osim toga, indekse možete da koristite da biste sprečili korisnike da unose duplirane vrednosti. Izbori:

 • Ne     Isključuje indeksiranje (podrazumevano).

 • Da (Sa duplikatima)     Indeksira polje i dozvoljava duplirane vrednosti. Na primer, možete da imate duplirana imena i prezimena.

 • Da (Bez duplikata)     Indeksira polje i ne dozvoljava duplirane vrednosti.

Pametne oznake

Navodite jednu ili više pametnih oznaka za polje i kontrole povezane sa poljem. Pametne oznake su komponente koje prepoznaju tip podataka u polju i dozvoljavaju vam da preduzmete radnje na osnovu tog tipa. Na primer, u polju za e-adresu pametna oznaka može da kreira novu e-poruku ili da doda adresu na listu kontakata.

Kliknite na dugme Izrada () da biste videli listu dostupnih pametnih oznaka.

Poravnavanje teksta

Precizira poravnavanje za podatke. Izbori:

 • Opšte     Poravnava tekst nalevo, a brojeve i datume nadesno (podrazumevana postavka).

 • Levo     Poravnava sav tekst, datume i brojeve nalevo.

 • Desno     Poravnava sav tekst, datume i brojeve nadesno.

 • Sredina     Centrira sav tekst, datume i brojeve.

 • Raspodeljeno     Poravnava sav tekst, datume i brojeve jednako naspram obe stranice polja ili okvira za tekst.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×