Umetanje kontrole slike

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako želite da korisnici mogu da umetnete slike u programu Microsoft Office InfoPath obrasca, možete da koristite kontrolu slike u predlošku obrasca. Kontrola slike omogućava korisnicima da biste umetnuli sliku na određenu oblast u obrascu. Podatke o slici zatim čuvaju u osnovnoj datoteci obrasca (.xml). Slike koje korisnici unesu u kontrolu slike može biti bilo koji tip slike koji Windows Internet Explorer može da prikaže.

U ovom članku

Kada se koristi kontrole slike

Iskustvo korisnika

Pitanja kompatibilnosti

Umetanje kontrole slike

Saveti vezani za raspored

Kada se koristi kontrole slike

Koristite kontrolu slike kada želite da:

 • Ostavite prazno mesto u predlošku obrasca gde korisnici mogu da umetnu slike, uključujući fotografije, clip art kolekcije i crteže.

 • Dodate trajnu sliku na predložak obrasca koje nije moguće zamenjena ili izbrisani, kao što je logotip preduzeća.

 • Dodate privremenu sliku na predložak obrasca koji može da izbriše ili zamenjuje korisnika, kao što je čuvar mesta za fotografiju.

 • Sačuvajte sliku podataka kao kodirane podatke u korisničkim datotekama obrasca (.xml). InfoPath koristi kodiranje base64 za kodiranje i dekodirate binarna datoteka , kao što su .gif ili .jpg datoteke.

 • Sačuvajte sliku podataka kao referencu hiperveze u korisničkim datotekama obrasca (.xml).

 • Prikazivanje slika na predlošku obrasca preuzete iz baze podataka ili drugog spoljnog izvora podataka.

Na sledećoj ilustraciji, kontrole slike se koristi u predlošku obrasca osiguranju za prikupljanje fotografija vozilu oštećeni od smernica za slike. Dizajner obrasca je postavljena na kontrolu slike unutar odeljak koji se ponavlja tako da korisnici mogu da dodaju onoliko slika koliko je potrebno da obrasce.

A picture control inside a repeating section on a form template

Kada dodajete kontrole slike u predložak obrasca, InfoPath podrazumevano umeće praznu kontrolu slike. Korisnici mogu da dodaju slike u praznu kontrolu slike kada popunjavaju obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca. Ako želite, možete da navedete podrazumevanu sliku umesto da kontrola slike ostane prazna. Možete da navedete da li korisnici mogu pretražite, brisanje ili zamena slike koje umetnete u kontrolu slike.

Slične kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične kontrolama slike, ali imaju drugu namenu. Da biste odlučili koje kontrole su najbolje funkcioniše u predlošku obrasca, pogledajte sledeće liste:

Kontrola slike perom    Kontrola slike napravljene perom izgleda i ponaša kao kontrole slike. Međutim, kontrola slike napravljene perom omogućava korisnicima da kreiraju crteže i skice pomoću olovke za tablet računar tako što ćete koristiti Tablet PC-ju i ne dozvoljava korisnicima da biste umetnuli fotografije ili druge slike. Obe kontrole se mogu skladištiti base64 kodirane podatke u osnovnom XML. Međutim, kontrole slike možete takođe da uskladištite podatke o slici kao hiperveze u XML.

Kontrola priloga datoteke    Ako želite da korisnici mogu da priložite dokumente, radne listove, prezentacije i druge datoteke obrazaca, možete da koristite kontrolu priloga datoteke umesto kontrole slike.

Okvir za obogaćeni tekst    Ako predložak obrasca sadrži kontrole okvira za obogaćeni tekst i ako ste omogućili punu obogaćenog teksta, korisnici mogu da dodaju slike unutar tih okvira za obogaćeni tekst.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

U zavisnosti od dizajna predloška obrasca, kada umetnete kontrolu slike će korisnici videti podrazumevanu sliku (koju ste sami naveli) ili ikona slike i tekst predloga kliknite ovde da biste umetnuli sliku. U sledećem primeru, korisnici koji popunjavaju obrazac osiguranju klikom na kontrolu slike da biste umetnuli sliku na vozilu. U ovom primeru, dizajner obrasca postavlja kontrolu slike u ponavljajućoj sekciji kako biste prikupljanje više fotografija od korisnika.

Picture control inside repeating section

Kada korisnici kliknu na kontrolu slike, oni mogu da potraže slike koristeći dijalog Umetanje slike . Kada umetnu datoteku slike, kontrola slike se automatski prilagođava veličini umetnute slike.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, kontrole slike nisu dostupne u oknu zadatka kontrole , zato što ih nije moguće prikazati u Veb pregledaču.

Ako želite da korisnici mogu da umetnete slike u predložak obrasca koji podržava pregledač, možete da hostujete InfoPath kao Microsoft ASP.NET kontrole na Veb stranicu i pisanje koda serverske strane da biste umetnuli sliku u XML predloška obrasca kao base64 kodirane podatke. Alternativno, možete da koristite za obogaćeni tekst u predlošku obrasca kompatibilnog sa pregledačem koja korisnicima omogućava da umeću povezane slike. Ovo vam omogućava da sačuvate podatke o slici kao hipervezu u osnovnom XML.

Vrh stranice

Umetanje kontrole slike

Procedura za Umetanje kontrole slike se neznatno razlikuju u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan obrazac za predložak ili ga dizajnirate na baze podataka ili drugog spoljnog izvora podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako izgleda prazna kontrola slike kada je izabran u režim dizajna.

Picture control selected in design mode

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski pregled u oknu zadataka " Izvor podataka ". Kontrole slike su uvek povezane sa poljima. U sledećem primeru, kontrola slike u predlošku obrasca je povezan sa poljem fotoDatoteka u oknu zadataka " Izvor podataka ".

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Umetanje kontrole slike na novi, prazan obrazac

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U okviru Umetanje kontrola, kliknite na dugme slika.

 4. U dijalogu Umetanje kontrole slike , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali podatke o slici u obrascu korisnika, kliknite na dugme Uključeno u obrascu. Kada izaberete ovu opciju, InfoPath koristi prilog slike ili datoteke (base64)tip podatka za kontrolu slike i podatke o slici kodirana osnovnim datotekama obrasca (.xml). Uključivanje slike u obrazac predstavlja dobar izbor ako želite da zadržite prenosiva u obrascu i njegove podatke.

  • Da biste prikazali sliku koja je povezana sa, ali ne čuva sa obrascem korisnika, kliknite na dugme kao vezu. Kada izaberete ovu opciju, InfoPath koristi Hiperveza (anyURI) kao tip podataka za kontrolu slike i podatke o slici je uskladištena kao hiperveze u osnovnim datotekama obrasca (.xml). Povezivanje sa slikom je dobar izbor ako mislite da će korisnici morati da ažurirate povezane slike ili ako želite da smanjite veličinu datoteke korisničkog obrasca.

   Napomena: Kada pregledate povezane slike u obrascu, korisnici moraju da imaju pristup lokaciji izvorne datoteke slike. U suprotnom, slika se neće pojaviti na obrascu.

 5. Podrazumevano, kontrole slike sa kliknite ovde da biste umetnuli sliku čuvara mesta za tekst se umeće u predlošku obrasca.

 6. Ako odaberete da uključite podatke o slici u korisničke obrasce u koraku 4, možete da navedete sliku u pozadini.

  Kako?

  1. Dvaput kliknite na kontrolu slike u predlošku obrasca.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U okviru povez na kartici podaci , Navedite podrazumevanu slikui zatim kliknite na dugme Potraži.

   Napomena: Ova opcija nije dostupna ako ste izabrali kao vezu ranije u ovoj proceduri.

  4. U dijalogu Umetanje slike kliknite na sliku koju želite.

 7. Da biste kontroli dodali oznaku, iznad ili sa leve strane kontrole unesite tekst i iza njega dodajte dve tačke (:).

Umetanje kontrole slike u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka ili Veb usluga, InfoPath podrazumeva polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete da umetnete kontrolu slike tako što ćete prevući polja iz okna zadataka " Izvor podataka " u predložak obrasca ili umetanjem kontrole slike iz okna zadatka kontrole , kao što je opisano u sledeću proceduru:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U okviru Umetanje kontrola, kliknite na dugme slika.

 4. U dijalogu Umetanje kontrole slike , uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali podatke o slici u obrascu, kliknite na dugme Uključeno u obrascu. Kada izaberete ovu opciju, morate da povežete kontrolu slike u polje sa tipom podataka prilog slike ili datoteke (base64) .

  • Da biste prikazali sliku koja je povezana sa, ali neće se sačuvati, obrazac, kliknite na dugme kao vezu. Kada izaberete ovu opciju, kontrolu slike morate povezati sa poljem sa tipom podataka Hiperveza (anyURI) .

 5. U dijalogu Povezivanje slike izaberite polje u kojem želite da uskladištite podatke kontrole slike, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Podrazumevano, kontrole slike sa kliknite ovde da biste umetnuli sliku čuvara mesta za tekst se umeće u predlošku obrasca.

 6. Ako odaberete da uključite podatke o slici u korisničke obrasce u koraku 4, možete da navedete podrazumevanu sliku koja se pojavljuje unutar kontrole.

  Kako?

  1. Dvaput kliknite na kontrolu slike u predlošku obrasca.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U okviru povez, kliknite na dugme Navedite podrazumevanu sliku, a zatim kliknite na dugme Potraži.

   Napomena: Ova opcija nije dostupna ako kontrolu slike povezali sa poljem sa tipom podataka Hiperveza (anyURI) ranije u ovoj proceduri.

  4. U dijalogu Umetanje slike kliknite na sliku koju želite.

 7. Da biste kontroli dodali oznaku, iznad ili sa leve strane kontrole unesite tekst i iza njega dodajte dve tačke (:).

Vrh stranice

Saveti vezani za raspored

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da doterate izgled, veličinu i druge aspekte kontrole slike:

 • Korišćenje tabela rasporeda za raspoređivanje elemenata uvek je dobra ideja, bez obzira na to koji tip kontrole da radim sa.

 • Umetanje kontrole slike unutar oblast pomeranja mogu biti korisni kada želite fiksnu oblast u predlošku obrasca koje će se prilagođava velike slike.

 • Da biste promenili širinu više kontrola slika odjednom, izaberite kontrole čiju veličinu želite da promenite, pritisnite tastere ALT + ENTER, izaberite karticu Veličina i zatim u polju Širina Otkucajte novi broj.

 • Da biste promenili ivicu ili boju kontrole slike, izaberite ga u predlošku obrasca, u meniju Oblikovanje izaberite stavku ivice i senčenjei potom izvršite neophodna prilagođavanja.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×