Umetanje ili brisanje ćelija, redova i kolona

Umetanje ili brisanje ćelija, redova i kolona

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prazne ćelije možete umetati iznad ili sa leve strane aktivna ćelija na radni list. Kada umetnete prazne ćelije, Excel će druge ćelije pomeriti nadole u istoj koloni ili nadesno u istom redu da bi postavio nove ćelije. Slično tome, možete umetati redove iznad izabranog reda i kolone sa leve strane izabrane kolone. Pored toga, možete brisati ćelije, redove i kolone.

Microsoft Excel ima sledeća ograničenja za kolone i redove: 16.384 kolona po širini sa 1.048.576 redova po visini.

Korake koji se odnose na cele radne listove potražite u članku Umetanje ili brisanje radnog lista.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u koji želite da umetnete nove prazne ćelije. Izaberite onoliko ćelija koliko novih ćelija želite da umetnete. Na primer, da biste umetnuli pet praznih ćelija, izaberite pet ćelija.

  Da biste otkazali selekciju ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu.

  Više informacija o pravljenju izbore, potražite u odeljku Izbor ćelija, opsega, redova ili kolona u nastavku ove teme.

 2. Uradite sledeće:

  • Kliknite desnim tasterom miša na izabrane ćelije i izaberite stavku Umetni.

  • Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na strelicu ispod dugmeta Umetni i izaberite stavku Umetni ćelije.

   Umetanje novih ćelija na kartici Početak

 3. U dijalogu Umetanje izaberite smer pomeranja okolnih ćelija.

Kada umetnete ćelije na radni list, reference se prilagođavaju prema tome jesu li relativne ili apsolutne reference ćelija. Isto važi i za brisanje ćelija, osim ako na obrisanu ćeliju ne upućuje formula. Ako želite da se reference prilagođavaju automatski, preporučuje se korišćenje opsega referenci u formulama umesto navođenja pojedinačnih ćelija.

 • Ćelije koje sadrže podatke i formule možete umetnuti tako što ćete kopirati ili iseći ćelije, a zatim kliknuti desnim tasterom miša na lokaciju na koju želite da ih nalepite i izabrati stavku Umetni kopirane ćelije ili Umetni isečene ćelije.

Saveti    

 • Da biste ponovili umetanje ćelije, izaberite lokaciju na koju želite da umetnete ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Y.

 • Ukoliko je u pitanju oblikovanje, možete kliknuti na dugme Brza analiza da podesite Oblikovanje umetnutih ćelija.

 1. Uradite sledeće:

  • Da biste umetnuli jedan red, izaberite ceo red ili ćeliju u redu iznad kojeg želite da umetnete novi red. Na primer, da biste umetnuli novi red iznad 5. reda, kliknite na ćeliju u 5. redu.

  • Da biste umetnuli više redova, izaberite redove iznad kojih želite da umetnete redove. Izaberite onoliko redova koliko novih redova želite da umetnete. Na primer, da biste umetnuli tri nova reda, izaberite tri reda.

  • Da biste umetnuli nesusedne redove, držite pritisnut taster Ctrl i birajte nesusedne redove.

  Da biste otkazali selekciju ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu.

  Više informacija o pravljenju izbore, potražite u odeljku Izbor ćelija, opsega, redova ili kolona u nastavku ove teme.

 2. Uradite sledeće:

  • Kliknite desnim tasterom miša na izabrane ćelije a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na strelicu ispod dugmeta Umetni i izaberite stavku Umetni redove lista.

   Izaberite stavku „Umetanje“, a zatim izaberite stavku „Umetni redove lista“

Napomena: Kada umetnete ćelije na radni list, reference se prilagođavaju prema tome jesu li relativne ili apsolutne reference ćelija. Isto važi i za brisanje ćelija, osim ako na obrisanu ćeliju ne upućuje formula. Ako želite da se reference prilagođavaju automatski, preporučuje se korišćenje opsega referenci u formulama umesto navođenja pojedinačnih ćelija.

Saveti    

 • Da biste ponovili radnju umetanja reda, izaberite lokaciju na koju želite da umetnete red, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Y.

 • Ukoliko je u pitanju oblikovanje, možete kliknuti na dugme Brza analiza da podesite Oblikovanje umetnutih redova.

 1. Uradite sledeće:

  • Da biste umetnuli jednu kolonu, izaberite kolonu ili ćeliju u prvoj koloni desno od mesta na koje želite da umetnete novu kolonu. Na primer, da biste umetnuli novu kolonu levo od kolone B, kliknite na ćeliju u koloni B.

  • Da biste umetnuli više kolona, izaberite kolone neposredno sa desne strane mesta na koje želite da umetnete kolone. Izaberite onoliko kolona koliko novih kolona želite da umetnete. Na primer, da biste umetnuli tri nove kolone, izaberite tri kolone.

  • Da biste umetnuli nesusedne kolone, držite pritisnut taster CTRL i birajte nesusedne kolone.

  Da biste otkazali selekciju ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu.

  Više informacija o pravljenju izbore, potražite u odeljku Izbor ćelija, opsega, redova ili kolona u nastavku ove teme.

 2. Uradite sledeće:

  • Kliknite desnim tasterom miša na izabrane ćelije, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na strelicu ispod dugmeta Umetni i izaberite stavku Umetni kolone lista.

   Izaberite stavku Umetanje, a zatim kliknite na Umetanje kolona na list

Napomena: Kada umetnete ćelije na radni list, reference se prilagođavaju prema tome jesu li relativne ili apsolutne reference ćelija. Isto važi i za brisanje ćelija, osim ako na obrisanu ćeliju ne upućuje formula. Ako želite da se reference prilagođavaju automatski, preporučuje se korišćenje opsega referenci u formulama umesto navođenja pojedinačnih ćelija.

Saveti    

 • Da biste ponovili radnju umetanja kolone, izaberite lokaciju na koju želite da umetnete kolonu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Y.

 • Ukoliko je u pitanju oblikovanje, možete kliknuti na dugme Brza analiza da podesite Oblikovanje umetnutih kolona.

 1. Izaberite ćelije, redove ili kolone koje želite da izbrišete.

  Da biste otkazali selekciju ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju u radnom listu.

  Više informacija o pravljenju izbore, potražite u odeljku Izbor ćelija, opsega, redova ili kolona u nastavku ove teme.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ćelije kliknite na strelicu pored dugmeta Izbriši i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste izbrisali izabrane ćelije, izaberite stavku Izbriši ćelije.

  • Da biste izbrisali izabrane redove, izaberite stavku Izbriši redove na listu.

  • Da biste izbrisali izabrane kolone, izaberite stavku Izbriši kolone na listu.

   Možete kliknuti desnim tasterom miša na izbor ćelija, izabrati stavku Izbriši, a zatim željenu opciju. Takođe možete kliknuti desnim tasterom miša na izbor redova ili kolona i izabrati stavku Izbriši.

 3. Ako brišete ćeliju ili opseg ćelija, u dijalogu Brisanje izaberite neku od opcija Pomeri ćelije ulevo, Pomeri ćelije nagore, Ceo red ili Celu kolonu.

  Ako brišete redove ili kolone, drugi redovi ili kolone se automatski prebacuju nagore ili ulevo.

Saveti    

 • Da biste ponovili brisanje ćelija, redova ili kolona, izaberite sledeće ćelije, redove ili kolone i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Y.

 • Po potrebi, izbrisane podatke možete vratiti odmah nakon brisanja. Na traci Priručna traka kliknite na dugme Opozovi brisanje ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z.

 • Pritiskom na taster DELETE brišu se samo sadržaji izabranih ćelija, ali ne i same ćelije.

 • Excel ažurira formule prilagođavanjem referenci pomerenih ćelija da bi odrazio njihove nove lokacije. Međutim, formula koja upućuje na izbrisanu ćeliju prikazuje vrednost greške #REF!.

Želite da izaberete:

Postupite na sledeći način

Jednu ćeliju

Kliknite na ćeliju ili pređite na ćeliju pritiskanjem tastera sa strelicama.

Opseg ćelija

Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

Takođe možete izabrati prvu ćeliju u opsegu i zatim pritisnuti taster F8 da biste proširili selekciju korišćenjem tastera sa strelicama. Za prestanak proširenja selekcije, ponovo pritisnite taster F8.

Veliki opseg ćelija

Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

Sve ćelije u radnom listu

Kliknite na dugme Izaberi sve.

Dugme „Izaberi sve“

Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera Ctrl+A.

Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster Ctrl dok birate ostale ćelije ili opsege.

Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F8.

Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže ceo izbor.

Ceo red ili kolonu

Kliknite na naslov reda ili kolone.

Naslovi radne sveske

Naslov reda

2. Naslov kolone

Ćelije u redu ili koloni takođe možete da izaberete tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom (Strelica nadesno ili Strelica nalevo za redove, Strelica nagore ili strelica nadole za kolone).

Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate ceo red ili kolonu.

Susedne redove ili kolone

Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim držite pritisnut taster Shift i izaberite poslednji red ili kolonu.

Nesusedne redove ili kolone

Izaberite naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim držite pritisnut taster Ctrl dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

Prvu ili poslednju ćeliju u redu ili koloni

Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica (strelica nadesno ili strelica nalevo za redove, a strelica nagore ili strelica nadole za kolone).

Prvu ili poslednju ćeliju u Microsoft Office Excel tabeli

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Home da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili u Excel tabeli.

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+End da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili u Excel tabeli koja sadrži podatke ili oblikovanje.

Ćelije do poslednje korišćene ćelije u radnom listu (donji desni ugao)

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (u donjem desnom uglu).

Ćelije do početka radnog lista

Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

Više ili manje ćelija od aktivne selekcije

Držite pritisnut taster Shift, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

Da li imate pitanje za određenu funkciju?

Objavljivanje pitanja na forumu Excel zajednice.

Pomozite nam da poboljšamo Excel

Imate li predloge za to kako možemo da poboljšamo sledeću verziju programa Excel? Ako imate, pogledajte teme na lokaciji Excel User Voice.

Srodne informacije

Osnovni zadaci u programu Excel

Pregled formula u programu Excel

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×