Umetanje i reprodukcija video datoteke sa računara

Umetanje i reprodukcija video datoteke sa računara

U zavisnosti od verzije programa PowerPoint koju koristite, možete da umetnete ugrađeni video (podrazumevano ponašanje) ili vezu ka video datoteci uskladištenoj na računaru.

 • Umetanje ugrađenog video zapisa je prikladno, ali ono povećava veličinu vaše prezentacije.

 • Povezani video zapis omogućava da datoteka prezentacije bude manja, ali veze mogu da se raskinu. Preporučujemo vam da prezentacije i povezane video zapise čuvate u istoj fascikli.

U dijalogu „Umetanje video zapisa“, možete da birate između stavke „Umetni“ (što znači „Ugradi”) ili „Veza ka datoteci“.

Podržani video formati

U programu PowerPoint 2016 i novijim verzijama, preporučujemo da koristite .mp4 datoteke kodirane pomoću H.264 video zapisa (tzv. MPEG-4 AVC) i AAC audio zvuka.

Za više detalja pogledajte članak Formati video i zvučnih datoteka podržani u programu PowerPoint.

Ugradnja video zapisa uskladištenog na računaru

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na kom želite da bude video zapis.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na strelicu ispod dugmeta Video zapis, a zatim izaberite stavku Video zapis sa mog računara.

 3. U polju Umetni video zapis kliknite na željeni video zapis, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Veza ka video zapisu uskladištenom na računaru

Da biste sprečili raskinute veze, preporučujemo da kopirate video u istu fasciklu u kojoj se nalazi prezentacija, a zatim da se tamo povežete sa njim.

 1. U prikazu Normalno kliknite na slajd na kom želite da bude veza do video zapisa.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na strelicu ispod dugmeta Video zapis, a zatim izaberite stavku Video zapis sa mog računara.

 3. U polju Umetni video zapis kliknite na datoteku do koje želite da bude veza, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Umetni, a zatim izaberite stavku Poveži sa datotekom.

  Prikazuje dijalog za umetanje video zapisa u programu PowerPoint

PowerPoint 2016 i novije verzije podržavaju reprodukovanje video zapisa sa višestrukim audio numerama. One takođe podržavaju i skrivene natpise i titlove koji su ugrađeni u video datoteke.  Za dodatne informacije, pogledajte Omogućite pristupačnost vaših PowerPoint prezentacija.

Saznajte više o tome gde je uskladišten video zapis

Ako već postoji video zapis na slajdu i želite da saznate gde je uskladišten, idite na Datoteka > Informacije. U okviru naslova Optimizovanje kompatibilnosti medija videćete informacije o svim medijskim datotekama u prezentaciji – bilo da su povezane ili ugrađene u datoteci.  Ako postoje povezani video zapisi, PowerPoint prikazuje hipervezu Prikaz veza. Kliknite na nju da biste otvorili dijalog koji prikazuje lokaciju za skladištenje svih povezanih datoteka. 

YouTube video

Ako želite da umetnete video sa lokacije YouTube, prebacite se na stavku Umetanje video zapisa sa lokacije YouTube ili povezivanje sa njim.

Pregled video zapisa

Kad se video zapis izabere na slajdu, ispod video zapisa pojavljuju se traka sa alatkama koja sadrži dugme „Reprodukuj/pauziraj“, traka toka, dugmad za postepeno premotavanje unapred ili unazad, tajmer i kontrola jačine zvuka. Kliknite na dugme Reprodukuj na levoj strani trake sa alatkama da biste pregledali video.

Kontrole za reprodukciju video zapisa na PowerPoint slajdu

Reprodukovanje video zapisa automatski ili kad se klikne na njega

Prema podrazumevanim postavkama, u projekciji slajdova video se reprodukuje kao deo sekvence klika.   To znači da se video reprodukuje kad kliknete bilo gde na slajdu da biste prešli na sledeći korak (ili kad pritisnete razmaknicu, taster sa strelicom nadesno ili neki drugi taster za prelazak na sledeći korak). Ova opcija pokretanja naziva se Sekvenca klika.

Međutim, ako vam tako više odgovara, možete da odredite da se video pokreće automatski čim se pojavi na ekranu ili da se reprodukuje kad se na njega klikne:

 1. Izaberite okvir video zapisa.

 2. Na traci, na kartici Reprodukcija u okviru alatki za video zapise otvorite listu Početak i izaberite opciju koja vam odgovara:

  Opcije reprodukcije za video zapis sa računara jesu sledeće: U sekvenci klika, automatski ili kad se klikne na njega

  Opcija

  Opis

  Sekvenca klika

  Ovo je podrazumevano ponašanje, kao što je opisano u prethodnom tekstu. Kad kliknete bilo gde na slajdu da biste prešli na sledeći korak, video zapis se reprodukuje.

  Automatski

  Video se automatski pokreće.

  (Ako pre njega postoje animirani koraci, oni će se reprodukovati prvi, a zatim će se video automatski pokrenuti. Ako nema drugih animiranih koraka pre video zapisa na slajdu, video odmah počinje da se reprodukuje.) 

  Na klik

  Video se pokreće tek kad se na njega klikne.

Više detalja o opcijama za reprodukciju video zapisa u projekciji slajdova potražite u članku Podešavanje opcija za „reprodukciju” za video.

Podržani video formati

U programu PowerPoint 2013, preporučujemo da koristite .mp4 datoteke kodirane pomoću H.264 video zapisa (tzv. MPEG-4 AVC) i AAC zvuka.

Za više detalja pogledajte članak Formati video i zvučnih datoteka podržani u programu PowerPoint.

Ugradnja video zapisa uskladištenog na računaru

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na kom želite da bude video zapis.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na strelicu ispod dugmeta Video zapis, a zatim izaberite stavku Video zapis sa mog računara.

 3. U polju Umetni video zapis kliknite na željeni video zapis, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Veza ka video zapisu uskladištenom na računaru

Da biste sprečili raskinute veze, preporučujemo da kopirate video u istu fasciklu u kojoj se nalazi prezentacija, a zatim da se tamo povežete sa njim.

 1. U prikazu Normalno kliknite na slajd na kom želite da bude veza do video zapisa.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na strelicu ispod dugmeta Video zapis, a zatim izaberite stavku Video zapis sa mog računara.

 3. U polju Umetni video zapis kliknite na datoteku do koje želite da bude veza, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Umetni, a zatim izaberite stavku Poveži sa datotekom.

  Prikazuje dijalog za umetanje video zapisa u programu PowerPoint

Saznajte više o tome gde je uskladišten video zapis

Ako već postoji video zapis na slajdu i želite da saznate gde je uskladišten, idite na Datoteka > Informacije. U okviru naslova Optimizovanje kompatibilnosti medija videćete informacije o svim medijskim datotekama u prezentaciji – bilo da su povezane ili ugrađene u datoteci.  Ako postoje povezani video zapisi, PowerPoint prikazuje hipervezu Prikaz veza. Kliknite na nju da biste otvorili dijalog koji prikazuje lokaciju za skladištenje svih povezanih datoteka. 

YouTube video

Ako želite da umetnete video sa lokacije YouTube, prebacite se na stavku Umetanje video zapisa sa lokacije YouTube ili povezivanje sa njim.

Pregled video zapisa

Kad se video zapis izabere na slajdu, ispod video zapisa pojavljuju se traka sa alatkama koja sadrži dugme „Reprodukuj/pauziraj“, traka toka, dugmad za postepeno premotavanje unapred ili unazad, tajmer i kontrola jačine zvuka. Kliknite na dugme Reprodukuj na levoj strani trake sa alatkama da biste pregledali video.

Kontrole za reprodukciju video zapisa na PowerPoint slajdu

Reprodukovanje video zapisa automatski ili kad se klikne na njega

Prema podrazumevanim postavkama, u projekciji slajdova video se reprodukuje kad se klikne na njega. Međutim, ako vam tako više odgovara, možete da odredite da se video pokreće automatski čim se pojavi na ekranu:

 1. Izaberite okvir video zapisa.

 2. Na PowerPoint traci, na kartici Reprodukcija u okviru alatki za video zapise otvorite listu Početak i izaberite stavku Automatski:

  Za video zapise umetnute sa računara, možete odabrati da ih pokrenete automatski ili klikom na njih.

Više detalja o opcijama za reprodukciju video zapisa u projekciji slajdova potražite u članku Podešavanje opcija za „reprodukciju” za video.

Podržani video formati

Preporučujemo da u programu PowerPoint 2010 koristite .wmv datoteke.

Za više detalja pogledajte članak Formati video i zvučnih datoteka podržani u programu PowerPoint.

Ugradnja video zapisa uskladištenog na računaru

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd u koji želite da ugradite video zapis.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod dugmeta Video zapis.

 3. Izaberite stavku Video zapis iz datoteke, a zatim potražite lokaciju video zapisa i izaberite je.

 4. Na dugmetu Umetni kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

Veza ka video zapisu uskladištenom na računaru

Da biste sprečili raskinute veze, preporučujemo da kopirate video u istu fasciklu u kojoj se nalazi prezentacija, a zatim da se tamo povežete sa njim.

 1. Na kartici Slajdovi u normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate video ili animiranu GIF datoteku.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod dugmeta Video zapis.

 3. Izaberite stavku Video zapis iz datoteke, a zatim potražite lokaciju video zapisa i izaberite je.

 4. Na dugmetu Umetni kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Poveži sa datotekom.

  Veza ka video datoteci

Saznajte više o tome gde je uskladišten video zapis

Ako već postoji video zapis na slajdu i želite da saznate gde je uskladišten, idite na Datoteka > Informacije. U okviru naslova Optimizovanje kompatibilnosti medija videćete informacije o svim medijskim datotekama u prezentaciji – bilo da su povezane ili ugrađene u datoteci.  Ako postoje povezani video zapisi, PowerPoint prikazuje hipervezu Prikaz veza. Kliknite na nju da biste otvorili dijalog koji prikazuje lokaciju za skladištenje svih povezanih datoteka. 

Pregled video zapisa

Kad se video zapis izabere na slajdu, ispod video zapisa pojavljuju se traka sa alatkama koja sadrži dugme „Reprodukuj/pauziraj“, traka toka, dugmad za postepeno premotavanje unapred ili unazad, tajmer i kontrola jačine zvuka. Kliknite na dugme Reprodukuj na levoj strani trake sa alatkama da biste pregledali video.

Kontrole za reprodukciju video zapisa na PowerPoint slajdu

Reprodukovanje video zapisa automatski ili kad se klikne na njega

Prema podrazumevanim postavkama, u projekciji slajdova video se reprodukuje kad se klikne na njega. Međutim, ako vam tako više odgovara, možete da odredite da se video pokreće automatski čim se pojavi na ekranu:

 1. Izaberite okvir video zapisa.

 2. Na PowerPoint traci, na kartici Reprodukcija u okviru alatki za video zapise otvorite listu Početak i izaberite stavku Automatski:

  Opcije video zapisa

Više detalja o opcijama za reprodukciju video zapisa u projekciji slajdova potražite u članku Podešavanje opcija za „reprodukciju” za video.

U programu PowerPoint 2007 možete samo da napravite vezu ka video zapisu.

Da biste sprečili potencijalne probleme sa vezama, preporučuje se da filmove kopirate u istu fasciklu u kojoj se nalazi prezentacija pre nego što ih dodate u prezentaciju.

Veza ka filmu

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate film ili animiranu GIF datoteku.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Medijski klipovi kliknite na strelicu ispod dugmeta Film.

  Slika kartice „Umetanje“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite stavku Film iz datoteke, pronađite fasciklu koja sadrži datoteku, a zatim kliknite dvaput na datoteku koju želite da dodate.

  • Izaberite stavku Film iz programa Clip Organizer, pomerite se da biste pronašli željeni klip u okviru Clip Artokno zadataka, a zatim kliknite na njega da biste ga dodali na slajd.

   Savet: Klip možete pregledati pre nego što ga dodate u prezentaciju. U oknu zadatka Clip Art, u polju Rezultati u kom su prikazani dostupni klipovi, postavite pokazivač miša iznad sličice klipa, kliknite na strelicu koja se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Pregled/svojstva.

Saznajte više o tome gde je uskladišten video zapis

Ako već postoji video zapis na slajdu, a želite da znate gde se nalazi, kliknite na dugme „Microsoft Office“ Dugme „Microsoft Office“ , a zatim izaberite stavke Priprema > Uredi veze ka datotekama. Dijalog Veze se otvara i prikazuje lokaciju za skladištenje svih povezanih video datoteka. 

Kad umetnete film, bićete upitani na koji način želite da ga pokrenete: automatski (Automatski) ili kad kliknete na film (Na klik).

 • Da bi se film automatski pokrenuo kad prikažete slajd, izaberite opciju Automatski. Film možete da pauzirate tokom reprodukcije tako što ćete kliknuti na njega. Da biste nastavili reprodukciju filma, ponovo kliknite na njega.

 • Da biste ručno pokrenuli film kad kliknete na njega na slajdu, izaberite opciju Na klik.

Kad umetnete film, dodaje se efekat pauze sa okidačem. To se naziva okidač jer ćete morati da kliknete na nešto određeno na slajdu da biste reprodukovali film. Na primer, u prezentaciji kliknite na okvir filma da biste pauzirali film i kliknite ponovo da biste nastavili reprodukciju.

Napomena: Tu opciju možete da promenite u bilo kom trenutku. Kliknite na film, a zatim u okviru Alatke za film izaberite karticu Opcije. U grupi Opcije filma izaberite željenu opciju sa liste Reprodukcija filma.

Kartica sa opcijama alatki za filmove

Film možete da reprodukujete tako da ispuni ceo ekran dok držite prezentaciju umesto da se reprodukuje kao deo slajda u prezentaciji. To se naziva reprodukovanje filma preko celog ekrana. U zavisnosti od rezolucije originalne filmske datoteke, film može izgledati izobličeno kad se poveća. Uvek bi trebalo da pregledate film, tako da ako film izgleda izobličeno ili nejasno, možete da opozovete opciju prikaza preko celog ekrana. Mali film koji je podešen da se reprodukuje preko celog ekrana obično neće izgledati dobro kad se poveća.

Ako podesite da se film prikazuje preko celog ekrana, a podešen je i da se pokreće automatski, možete da prevučete okvir filma sa slajda u sivu oblast kako ne bi bio vidljiv na slajdu ili da bi nakratko zasvetleo pre nego što se film prikaže preko celog ekrana.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu koji želite da reprodukujete preko celog ekrana.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije, u grupi Opcije filma potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj preko celog ekrana.

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

 • U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu koji želite da pregledate.

 • U okviru Alatke za film, na kartici Opcije, u grupi Reprodukovanje kliknite na dugme Pregled.

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

Saveti    

 • Film u normalnom prikazu možete da pregledate i tako što ćete kliknuti dvaput na njega.

 • Ako su film ili animirana GIF datoteka deo prilagođene sekvence animacije, da biste ih pregledali, kliknite na dugme Reprodukuj u okviru Prilagođena animacijaokno zadataka.

 • Ako postoji više slajdova u prezentaciji, koristite čuvar mesta za naslov za identifikovanje slajda koji sadrži okvir filma da biste znali na koji slajd da kliknete i reprodukujete.

 • Ako ste film umetnuli kao objekat za reprodukovanje u programu Microsoft Windows Media Player, možda ćete morati da kliknete na dugmad Zaustavi, Pokreni i Pauziraj u programu Windows Media Player da biste kontrolisali film.

Možda ćete želeti da film koji ste umetnuli u prezentaciju nastavi da se reprodukuje kad pređete na sledeći slajd. Da biste to uradili, morate da navedete kada film treba da prestane da se reprodukuje. U suprotnom, on će se zaustaviti kad sledeći put kliknete mišem.

Napomena: Morate da imate efekat reprodukcije da biste izvršili sledeći postupak. Ako ste već umetnuli film i odabrali opciju Na klik kad ste dobili upit, možete se prebaciti na opciju Automatski da biste dodali efekat reprodukcije.

Prebacivanje sa opcije „Na klik“ na opciju „Automatski“

 1. U normalnom prikazu kliknite na film.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije, u grupi Opcije filma, na listi Reprodukcija filma izaberite stavku Automatski.

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

Nastavak reprodukcije filma na svim slajdovima

Napomena: Ova procedura reprodukuje film čitavom dužinom datoteke filma. Film se ne reprodukuje više puta.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije, u grupi Opcije filma, na listi Reprodukcija filma izaberite stavku Reprodukuj u pozadini slajdova.

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

 3. Na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika kartice „Animacije“

 4. U okviru Prilagođena animacijaokno zadataka, kliknite na red koji predstavlja efekat reprodukcije filma (red sa trouglom), kliknite na strelicu, a zatim kliknite na dugme Opcije efekta.

 5. Da bi se film reprodukovao na više slajdova, u okviru Zaustavljanje reprodukcije kliknite na dugme Posle, a zatim postavite ukupan broj slajdova na kojima datoteka treba da se reprodukuje.

  Savet: Ako podesite ovu vrednost na 999 (maksimum), a film je dovoljno dugačak, on će se reprodukovati tokom čitave prezentacije, a vrednost nećete morati da podešavate ako dodate ili izbrišete slajdove iz prezentacije.

Možda ćete želeti da se film reprodukuje tokom cele prezentacije ili da nastavi da se reprodukuje dok ga ne zaustavite. Ako je dužina filma kraća od dužine prezentacije, možete da podesite da se film ponovo pokrene kad se završi, tako da se uvek neki deo filma reprodukuje tokom prezentacije.

 1. U normalnom prikazu kliknite na okvir filma na slajdu.

 2. U okviru Alatke za film, na kartici Opcije, u grupi Opcije filma potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponavljaj dok se ne zaustavi.

  Kartica sa opcijama alatki za filmove

Savet: Kad se film ponavlja, on se reprodukuje sve dok ne kliknete na njega. Možete i da reprodukujete film na više slajdova.

Ako se film ne reprodukuje, pogledajte članak Imate problema prilikom reprodukcije video zapisa ili zvuka? da biste rešili problem.

Apple QuickTime (.mov) datoteku filma nije moguće umetnuti u Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentaciju. Da bi se QuickTime film reprodukovao tokom prezentacije, postupite na neki od sledećih načina:

 • Veza ka QuickTime filmu.   U prethodnom tekstu potražite odeljak koji se zove Veza ka filmu. Tokom prezentacije kliknite na povezani objekat ili tekst i QuickTime za Windows će se pokrenuti i automatski reprodukovati film.

 • Konvertujte datoteku u Microsoft Windows video (.avi) datoteku ili neki drugi kompatibilan multimedijalni format datoteke koji PowerPoint 2007 možete da umetne.   Informacije o konvertovanju video datoteka i tipovima datoteka koje PowerPoint podržava potražite u članku Video i audio formati datoteka podržani u programu PowerPoint.

Filmove i animirane GIF datoteke možete dodati na slajdove iz datoteka na računaru, usluge Microsoft Clip Organizer, sa mreže ili intraneta. Da biste dodali film ili animiranu GIF datoteku, možete da ih umetnete na određeni slajd. Postoji nekoliko načina da pokrenete film ili GIF datoteku: da se automatski reprodukuju kad se slajd prikaže, kad kliknete na njih ili da napravite vremenski raspored, tako da se reprodukuju nakon određenog vremena. Takođe, film može da se reprodukuje na više slajdova ili da se neprekidno reprodukuje u celoj prezentaciji. Možete i da podesite opcije filma, na primer da sakrijete okvir filma ili da mu promenite veličinu.

Za razliku od slika ili crteža, datoteke filma uvek su povezane sa prezentacijom, a ne ugrađene u nju. Kad umetnete povezanu datoteku filma, PowerPoint kreira vezu ka njenoj trenutnoj lokaciji. Ako datoteku filma kasnije premestite na drugu lokaciju, PowerPoint neće moći da je pronađe kad poželite da je reprodukujete. Preporučuje se da filmove kopirate u istu fasciklu u kojoj se nalazi prezentacija pre nego što ih umetnete. PowerPoint kreira vezu ka datoteci filma i moći će da pronađe datoteku filma dok god se ona nalazi u fascikli prezentacije, čak i ako premestite ili kopirate fasciklu na drugi računar.

Drugi način da se uverite da se povezane datoteke nalaze u istoj fascikli u kojoj se nalazi prezentacija jeste da koristite funkciju paketa za CD. Ova funkcija kopira sve datoteke na jednu lokaciju (na CD ili u fasciklu) zajedno sa prezentacijom i automatski ažurira sve veze ka datotekama filma. Kad prezentacija sadrži povezane datoteke, morate da kopirate i njih i prezentaciju ako planirate da prezentaciju držite na drugom računaru ili da je pošaljete nekome putem e-pošte.

Kad umetnete film, dodaje se efekat pauze sa okidačem. Ova postavka je poznat kao okidač jer ćete morati da kliknete na nešto na slajdu da biste reprodukovali film. U prezentaciji kliknite na okvir filma da biste zaustavili film i kliknite ponovo da biste ga nastavili.

Kako efekti reprodukovanja i pauziranja funkcionišu sa filmovima koji se automatski pokreću

Kad umetnete film, a zatim kliknite na dugme Automatski, dodaju se dva efekta u prilagođenu animacijuokno zadataka: efekat pauze i efekat reprodukcije. Bez efekta pauze film bi se ponovo pokrenuo od početka svaki put kad kliknete na njega, umesto da bude pauziran i da se zatim nastavi kad ponovo kliknete.

Kad umetnete film, videćete nešto slično sledećoj slici u oknu zadataka Prilagođena animacija.

Filmski efekti na listi okna zadataka

Na ovoj slici, u prvom redu (sa „0“) jeste efekat reprodukcije. On predstavlja automatski početak. Ikona sata je simbol za postavku početka koja se zove Započni posle prethodnog. Ta postavka omogućava da se film reprodukuje automatski nakon prikazivanja slajda ili posle nekog drugog efekta (ako postoji). Ikona trougla (nalik simbolu na dugmetu za reprodukciju na VCR ili DVD plejeru) služi kao pokazatelj efekta reprodukcije.

U drugom redu je traka sa okidačem, a ispod nje (red sa „1“) nalazi se efekat pauze. Videćete ikonu miša i simbol dvostruke trake (nalik simbolu na dugmetu za pauziranje na VCR ili DVD plejeru). Ovaj efekat se dodaje bilo da film počinje automatski ili nakon klika mišem. Njegov položaj ispod trake sa okidačem ukazuje na to da morate da kliknete na film (za razliku od klika bilo gde na slajdu) da biste pokrenuli film.

Kako efekat pauziranja funkcioniše sa filmovima koji se pokreću na klik

Kad umetnete film, videćete nešto slično sledećoj slici u oknu zadataka Prilagođena animacija.

Filmski efekat na listi okna zadataka

Za razliku od onoga što se dešava kad odaberete da se film pokreće automatski, jedini efekat koji se primenjuje kad odaberete da pokrenete film tako što ćete kliknuti na njega jeste efekat pauze – red sa ikonom miša i simbolom u vidu dvostruke trake (pauza).

U programu PowerPoint 2016 za Mac i novijim verzijama, preporučujemo da koristite .mp4 datoteke kodirane pomoću H.264 video zapisa (tzv. MPEG-4 AVC) i AAC audio zvuka.

Za više detalja pogledajte članak Formati video i zvučnih datoteka podržani u programu PowerPoint.

Da biste dobili tačna uputstva, izaberite verziju sistema Office koju koristite:

Umetanje video zapisa uskladištenog na računaru

 1. U normalnom prikazu izaberite slajd na koji želite da dodate video.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Video, a zatim izaberite stavku Film od datoteke.

 3. U dijalogu Izbor filma izaberite datoteku koju želite da umetnete.

  • Ako želite da ugradite video na slajdu, jednostavno kliknite na dugme Umetni.

  • Ako želite da postavite vezu do video zapisa na slajd, kliknite na dugme Opcije u donjem levom uglu dijaloga, izaberite polje Veza do datoteke, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Kada dodate video u prezentaciju, možete da dodajete efekte i odaberete da li se video reprodukuje automatski ili kada se na njega klikne. Pogledajte članak Oblikovanje video zapisa u PowerPoint za Mac prezentaciji da biste dobili više informacija.

Savet: U programu PowerPoint 2016 za Mac i novijim verzijama možete da reprodukujete video koji se sastoji od više numera. Podržani su i pomoćni natpisi i titlovi koji su ugrađeni u video datoteke.  Za više informacija pogledajte članak Podesite PowerPoint prezentacije da budu pristupačne.

Postavljanje veze do datoteke filma sa računara u programu PowerPoint 2011 za Mac

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

 2. U vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi  Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ ili kartice ikone Slajdovi  Kartica „Slajdovi“ i Prikaz strukture Kartica „Prikaz strukture“ .

 3. Na kartici Početak, u okviru Umetanje izaberite stavku Mediji, a zatim izaberite stavku Film od datoteke.

  Home tab, Insert group

 4. Kliknite na željeni film, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Veza do datoteke.

 5. Kliknite na dugme Umetni.

  • Ako šaljete prezentaciju drugim ljudima, obavezno uključite u prezentaciju datoteku filma do koje vodi veza, inače se film neće reprodukovati tokom projekcije slajdova.

  • Da biste reprodukovali film bez potrebe da ga tražite na računaru, postavite datoteku filma do koje vodi veza u istu fasciklu u kojoj se nalazi i prezentacija.

Ugrađivanje filma u programu PowerPoint 2011 za Mac

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

 2. Na vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom  Kartica koja se zove „Slajdovi“ i Kartica koja se zove „Prikaz strukture“ ili kartice ikone Slajdovi Kartica „Slajdovi“ i Prikaz strukture  Kartica „Prikaz strukture“ .

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Uradite sledeće

  Umetanje filma iz datoteke

  Na kartici Početak, u okviru Umetanje izaberite stavku Mediji, a zatim izaberite stavku Film od datoteke.

  Home tab, Insert group

  Izaberite datoteku filma, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Umetnite film iz fascikle „Filmovi“, usluga iMovie i iTunes ili iz foto-kabine.

  Na kartici Početak, u okviru Umetanje izaberite stavku Mediji, a zatim izaberite stavku Pregledač filmova.

  Home tab, Insert group

  U iskačućem meniju izaberite stavku iMovie, Filmovi, Foto-kabina ili iTunes, kliknite na film i prevucite ga na slajd.

  Foto-kabina i iTunes se pojavljuju ako imate fotografije u fasciklama „Foto-kabina“ ili „iTunes“.

Ipak želite da umetnete video na mreži?

Idite do stavke Umetanje YouTube video zapisa da biste videli sve detalje.

Takođe pogledajte

Formati video i zvučnih datoteka podržani u programu PowerPoint

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×