Umetanje brojeva stranica na radnim listovima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako želite da su brojevi na stranicama prikazani tokom štampanja Microsoft Excel radni list, možete da ubacite brojeve stranica u zaglavlja ili podnožja stranica radnog lista. Brojevi stranica koje umetnete ne prikazuju se na radnom listu u normalnom prikazu — oni se prikazuju samo u prikazu rasporeda na stranici i na odštampanim stranicama.

Napomena: Snimci ekrana u ovom članku napravljeni su u programu Excel 2016. Ako imate drugu verziju, prikaz može neznatno da se razlikuje, ali funkcionalnost je ista, osim ako nije drugačije navedeno.

Dodavanje brojeva stranica na jednoj stranici

 1. Kliknite na radni list na koji želite da umetnete brojeve stranica.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i & podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Excel prikazuje radni list u prikazu „Raspored na stranici“. Da biste prikazali ovaj prikaz, možete takođe kliknuti na dugme Raspored na stranici Slika dugmeta na statusnoj traci.

 3. Na radnom listu, izaberite stavku Kliknite da biste dodali zaglavlje ili Kliknite ovde da biste dodali podnožje.

  Ovo prikazuje Alatke za zaglavlje i podnožje, dodajući karticu Dizajn.

 4. Da biste naveli gde u zaglavlju ili podnožju želite da se broj stranice pojavi, kliknite unutar polja Levi odeljak, Centralni odeljak ili Desni odeljak u zaglavlju ili podnožju.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Elementi zaglavlja i podnožja izaberite stavku Broj stranice.

  U grupi „Elementi zaglavlja i & podnožja“ kliknite na dugme „Broj stranice“

  U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica].

  Ako želite da dodate ukupan broj stranica, ukucajte razmak posle čuvara mesta &[Stranica], otkucajte reč od praćenu razmakom i zatim, u grupi Elementi zaglavlja i podnožja kliknite na stavku Broj stranica.

  U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica] od &[Stranica]

 6. Kliknite bilo gde izvan oblasti zaglavlja ili podnožja da biste prikazali prave brojeve stranica u prikazu rasporeda na stranici.

 7. Kada završite sa radom u prikazu rasporeda na stranici, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi radne sveske kliknite na dugme Normalno.

  Na kartici „Prikaz“ kliknite na dugme „Normalno“

  Možete kliknuti i na dugme Normalno Slika dugmeta na statusnoj traci.

  Brojeve stranica za radni list možete umetnuti u prikazu rasporeda na stranici, gde možete da ih vidite, ili možete upotrebiti dijalog Podešavanje stranice da biste istovremeno umetnuli brojeve stranica za više radnih listova. Za druge tipove listova kao što su listovi sa grafikonima, brojeve stranica možete umetnuti samo pomoću dijaloga Podešavanje stranice.

Dodavanje brojeva stranica u više radnih listova

Brojeve stranica možete da umetnete na više radnih listova u radnoj svesci uz pomoć dijaloga Podešavanje stranice. Na primer, ako radna sveska sadrži dva radna lista koji su dugački po dve stranice, prvi radni list će sadržati dve stranice numerisane 1 i 2. Drugi radni list će takođe sadržati dve stranice numerisane 1 i 2.

Savet: Da biste dodali brojeve stranica svim radnim listovima u radnoj svesci sekvencijalno, morate da promenite broj sa kojim počinje svaki radni list. Više informacija pronađite u članku Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu.

 1. Kliknite na radne listove ili listove grafikona na koje želite da dodate brojeve stranica.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan list

Kliknite na karticu lista.

Izaberite karticu „List“

Ako ne vidite željenu karticu, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste prikazali karticu, a zatim kliknite na nju.

Kliknite na strelice za pomeranje kartice

Dva ili više susednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na karticu poslednjeg lista koji želite da izaberete.

Dva ili više nesusednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na kartice drugih listova koje želite da izaberete.

Sve listove u radnoj svesci

Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u meniju priručni meni izaberite stavku Izaberi sve listove.

Savet: Kada je izabrano više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako su svi radni listovi izabrani kliknite desnim tasterom na karticu izabranog radnog lista a zatim klikniteRazgrupiši listove.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretanje dijaloga Slika dugmeta pored stavke Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 2. U dijalogu Podešavanje stranice, na kartici Zaglavlje/podnožje stranice kliknite na dugme Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 3. Da biste naveli gde u zaglavlju ili podnožju želite da se broj stranice pojavi, kliknite unutar polja Levi odeljak, Centralni odeljak ili Desni odeljak.

 4. Da biste umetnuli brojeve, kliknite na dugme Umetni broj stranice Slika dugmeta .

  U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica].

  Napomene: 

  • Ako želite da dodate ukupan broj stranica, ukucajte razmak posle čuvara mesta &[Stranica], otkucajte reč od praćenu razmakom, i zatim kliknite na dugme Umetni broj stranica Slika dugmeta .

  • U izabranom odeljku pojavljuje se čuvar mesta &[Stranica] od &[Stranica].

Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu

Da biste numerisali sve stranice radnog lista u radnoj svesci sekvencijalno, prvo dodajte brojeve stranica svim radnim listovima u radnoj svesci, a zatim koristite sledeću proceduru da biste započeli broj stranice za svaki radni list sa odgovarajućim brojem. Na primer ako radna sveska sadrži dva radna lista koji će se oba štampati kao kao dve stranice, koristili biste ovu proceduru da biste započeli numerisanje stranice za drugi radni list od broja 3.

 1. Na kartici Raspored na stranici , u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretač dijaloga Slika dugmeta pored stavke Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 2. Na kartici Stranica, u polju Broj prve stranice otkucajte broj koji želite da koristite za prvu stranicu.

  Da biste koristili podrazumevani sistem numerisanja, otkucajte Automatsko u okvir Broj prve stranice.

Menjanje redosleda po kojem se stranice numerišu

Excel podrazumevano numeriše i štampa stranice od vrha nadole a zatim sleva nadesno na radnom listu, ali moguće je promeniti pravac numerisanja i štampanja stranica sleva nadesno i onda od vrha nadole.

 1. Izaberite radne listove za koje želite da promenite redosled numerisanja.

 2. Na kartici Raspored na stranici , u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretač dijaloga Slika dugmeta pored stavke Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 3. Na kartici List, u okviru Redosled stranica izaberite stavku Nadole, a zatim po širini ili Po širini, a zatim nadole.

  Pravac svake opcije se prikazuje u okviru za pregled.

Brisanje brojeva stranica

 1. Kliknite na radne listove ili listove grafikona sa kojih želite da uklonite brojeve stranica.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan list

Kliknite na karticu lista.

Izaberite karticu „List“

Ako ne vidite željenu karticu, kliknite na dugmad za pomeranje kartice da biste prikazali karticu, a zatim kliknite na nju.

Kliknite na strelice za pomeranje kartice

Dva ili više susednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na karticu poslednjeg lista koji želite da izaberete.

Dva ili više nesusednih listova

Kliknite na karticu prvog lista. Zatim držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na kartice drugih listova koje želite da izaberete.

Sve listove u radnoj svesci

Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista, a zatim u meniju priručni meni izaberite stavku Izaberi sve listove.

Savet: Kada je izabrano više radnih listova, stavka [Grupa] pojavljuje se na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor većeg broja radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koji radni list koji nije izabran. Ako nije vidljiv nijedan radni list koji nije izabran, kliknite desnim tasterom miša na karticu izabranog radnog lista, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Razgrupiši listove.

 1. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretanje dijaloga Slika dugmeta pored stavke Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 2. Na kartici Zaglavlje/podnožje stranice, u padajućem okviru Zaglavlje ili Podnožje izaberite stavku (nijedno).

  Napomena: Možda bude potrebno da se pomerate do vrha liste da biste izabrali stavku (nijedno).

Dodavanje brojeva stranica

 1. Na kartici Umetanje kliknite na Zaglavlje & Podnožje.

  Excel automatski menja prikaz rasporeda na stranici.

 2. Zaglavlje i podnožje na kartici, kliknite na Zaglavlje ili podnožje stranice, a zatim izaberite format broja stranice koji želite.

  Zaglavlje brojevi stranica prikazuju na vrhu odštampane stranice, a podnožje brojevi stranica prikazuju na dnu.

 3. Kada završite, možete ostati u prikazu rasporeda na stranici ili možete se prebaciti na normalan prikaz tako što ćete kliknuti na dugme normalno na kartici Prikaz .

Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu

Možete da učinite prvog odštampane lista započeli stranica brojem koji je različit od 1. Ovo je korisno ako postoje drugi odštampane stranice koji će doći pre lista. Na primer, možda možete da odštampate 2 stranice Word dokument koji će naloga za stranice sa 1 i 2, a Excel list zatim početi na stranici 3.

 1. Na kartici Raspored na stranici, izaberite stavku Podešavanje stranice.

 2. Na kartici " stranica ", u polju broj prve stranice otkucajte broj koji želite za broj prve stranice. Na primer, ako želite da bude 3broj prve stranice, otkucajte broj 3.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Ako koristite format broja stranice koji Prebrojava ukupan broj stranica, na primer: stranica 3 od 7, moraćete da izvršite na prilagođavanja na drugi broj. Ova prilagođavanja obezbeđuje vam ne završe sa otprilike ovako: stranice 10 od 7.

 1. U okviru Podešavanje stranice, na kartici Zaglavlje/podnožje stranice , a zatim izaberite stavku Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 2. Nakon stranice & [stranica] od & [stranica]otkucajte znak plus (+), a zatim otkucajte broj stranica koje se dobijaju pre nego što prvi broj stranice.

  Na primer, ako je 3 broj prve stranice, morate da uključite 2 stranice u ukupan broj stranica. Kako da unesete u + 2 na kraju: stranice & [stranica] od & [stranica] + 2 a zatim kliknite na dugme u redu.

 3. Ponovo kliknite na dugme u redu .

Promena redosleda da se stranice numerišu

 1. Na kartici Raspored na stranici , izaberite stavku Podešavanje stranice, a zatim kliknite na dugme Lista.

 2. U okviru redosled stranicaizaberite stranicu numerisanje redosled koji želite.

Uklanjanje brojeva stranica

 1. Na kartici Raspored na stranici , izaberite stavku Podešavanje stranice, a zatim kliknite na dugme Zaglavlje/podnožje stranice.

 2. U okviru Zaglavlje ili podnožje stranice, izaberite stavku (nijedno).

  Možda ćete morati da se pomerate da biste pronašli (nijedno) na vrhu liste.

Dodavanje brojeva stranica

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje stranice, kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

 2. U iskačućem meniju u okviru Zaglavlje ili podnožje stranice, izaberite format broja stranice koji želite da dodate.

  Zaglavlje oblici se pojavljuju na vrhu odštampane stranice, a podnožje oblici se pojavljuju na dnu.

  Saveti: 

  • Možete da vidite kako će izgledati brojeve stranica tako što ćete prikazati list u režimu pregleda. Na kartici raspored , u okviru Štampanje, kliknite na dugme Pregled.

  • Da biste dodali brojeve stranica u više listova u radnoj svesci u isto vreme, izaberite listove koje želite pre nego što kliknete Zaglavlje i podnožje. Format broja stranice koji odaberete će se primeniti na sve izabrane listove.

  • Možete da kreirate potpuno prilagođeno zaglavlje ili podnožje sa brojevima stranica tako što ćete kliknuti na dugme Prilagodi zaglavlje ili Podnožje prilagođavanjei pratite data uputstva.

Podešavanje drugačijeg broja za početnu stranicu

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje stranice, kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

 2. Dodavanje brojeva stranica u formatu koji želite.

 3. Kliknite na dugme Prilagodi zaglavlje ili Prilagodi podnožje stranice, u zavisnosti od toga gde se brojevi stranica prikazuju.

 4. Potražite na stranici broj kôd & [stranica], i kliknite na dugme odmah nakon što ga da biste premestili mesto umetanja na ovu lokaciju.

 5. Otkucajte znak plus (+), a zatim otkucajte broj stranica po kojima želite da biste prešli na početnu stranicu. Na primer, da biste započeli na stranici 4, vi povećavate broj početne stranice tako što ćete tri stranice, pa ćete otkucati + 3. Kôd se sada pojavljuje kao & [stranica] + 3.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  U polju Zaglavlje ili podnožje stranice za novi prvi prikazuje se stranica zaglavlja ili podnožja.

  Napomena: Ako želite da koristite format broja stranice koja sadrži ukupan broj stranica, kao što je stranica 4 odeljka 7, uverite se da možete i da dodate znak plus (+) i Povećavanje broja stranice u kôd ukupan broj stranica, & [stranica].

Promena redosleda da se stranice numerišu

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje stranice, kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

 2. Na kartici list , u okviru redosled stranicaizaberite stranicu numerisanje redosled koji želite.

Uklanjanje brojeva stranica

 1. Na kartici raspored , u okviru Podešavanje stranice, kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

 2. U iskačućem meniju u okviru Zaglavlje ili podnožje stranice, izaberite stavku (nijedno).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×