Učinite Outlook pristupačnim pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Outlook pristupačnim pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Windows 10 aplikacija: Najbolje prakse za pravljenje pristupačne Outlook e-pošte

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za pravljenje Outlook e-pošte koja je dostupna osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz slike i tabele.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Slepe i slabovide osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Na primer, dodajte podvlačenje tekstu hiperveze kodiranom bojom kako bi osobe koje ne raspoznaju boje znale da je to veza čak i ako ne mogu da vide boju. Razmotrite podebljavanje naslova ili korišćenje većeg fonta za njih.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u e-poruci trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa umanjenim sposobnostima.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju osobama koje ne raspoznaju boje da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje fonta

Koristite veći font (11 tač. ili više), sans serif fontove i dovoljno beline.

Osobe koje imaju disleksiju tekst koji vide opisuju kao da „pliva zajedno“ na stranici (stapanje jednog reda teksta sa redom ispod). One često vide tekst koji se objedinjuje ili krivi.

Smanjite obim čitanja za osobe koje imaju disleksiju ili slabovide osobe. Na primer, njima mogu biti pogodni poznati sans serif fontovi, kao što su Arial ili Calibri. Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i previše kurziva ili podvlačenja. Napravite dovoljno razmaka između rečenica i pasusa.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Prilagođavanje razmaka između rečenica i pasusa

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Da biste očuvali redosled kartica i olakšali čitačima ekrana da čitaju e-poruku, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu Outlook.

Na primer, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“. A informacije u e-poruci organizujte u male delove. Idealno bi bilo da svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Korišćenje ugrađenih naslova i stilova

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja tabele

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima i tabelama

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima i tabelama u Outlook e-poruci.

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku čitaocima koji ne mogu da je vide.

 1. Izaberite sliku u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Slika, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomerite se nadole do dugmeta Alternativni tekst, a zatim ga dodirnite.

 5. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

 6. Da biste dodali tekst i izašli iz dijaloga, dodirnite dugme Gotovo.

Dodajte alternativni tekst slici.

Dodavanje alternativnog teksta tabelama

Dodavanje alternativnog teksta tabelama pomaže čitaocima koji ne mogu da vide da saznaju o čemu se radi u tabeli.

 1. Izaberite tabelu u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Tabela, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomerite se nadole do dugmeta Alternativni tekst, a zatim ga dodirnite.

 5. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

 6. Da biste dodali tekst i izašli iz dijaloga, dodirnite dugme Gotovo.

Dodajte alternativni tekst u tabelu.

Pravljenje hiperveza, teksta i tabela tako da budu pristupačni

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze, tekst i tabele u Outlook e-poruci tako da budu pristupačni.

Dodavanje teksta hiperveze

Dodajte smisleni tekst hiperveze kako biste pomogli korisnicima čitača ekrana da lako skeniraju e-poruku kako bi pronašli veze.

 1. U e-poruci koju sastavljate, izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Umetni, a zatim ga dodirnite.

 4. Pomerite se nadole do dugmeta Veza, a zatim ga dodirnite.

 5. Ako je neophodno, promenite tekst hiperveze u polju Tekst za prikazivanje.

 6. U tekstualnom polju Adresa otkucajte URL adresu odredišta.

 7. Da biste umetnuli hipervezu, dodirnite stavku Umetni.

Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Dodajte tekst hiperveze.

Korišćenje pristupačnog formata fonta

Koristite poznati tip fonta i dovoljno velik font kako biste pomogli osobama koje imaju disleksiju ili slabovidim osobama da lakše pročitaju e-poruku.

 1. Izaberite tekst u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje izaberite željeni tip, veličinu i oblikovanje fonta.

Izmenite postavke fonta.

Korišćenje pristupačne boje fonta

Da biste obezbedili da se tekst prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatsko za boje fontova.

 1. Izaberite tekst u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Boja fonta, a zatim dodirnite dugme > da biste otvorili podmeni.

 5. U meniju Boja fonta pomerite se nadole do stavke Automatsko, a zatim je dodirnite.

Izmenite postavke boje fonta na automatsko.

Korišćenje ugrađenih naslova i stilova

Unapred dizajnirani naslovi i stilovi olakšavaju čitačima ekrana da čitaju e-poruku.

 1. Postavite kursor bilo gde u okviru e-poruke koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Stilovi, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Stilovi pomerite se nadole do stavke Naslov 1 ili Naslov 2, a zatim je izaberite.

Koristite stilove i naslove.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Napravite liste sa znakovima za nabrajanje kako biste tekstu dodali strukturu.

 1. Postavite kursor bilo gde u okviru e-poruke koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Znakovi za nabrajanje, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Znakovi za nabrajanje izaberite željeni tip znaka za nabrajanje.

 6. Otkucajte tekst za stavku liste sa znakovima za nabrajanje. Da biste dodali novi red sa znakovima za nabrajanje, dodirnite taster Enter na tastaturi na ekranu. Da biste završili listu, pritisnite dvaput taster Enter.

Dodajte listu sa znakovima za nabrajanje.

Korišćenje uređenih lista

Napravite uređene liste kako biste organizovali tekst u sekvencijalne korake.

 1. Postavite kursor bilo gde u okviru e-poruke koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Numerisanje, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Numerisanje izaberite željeni tip uređene liste.

 6. Otkucajte tekst za numerisanu stavku. Da biste dodali novi numerisani red, dodirnite taster Enter na tastaturi na ekranu. Da biste završili listu, pritisnite dvaput taster Enter.

Dodajte numerisanu listu.

Prilagođavanje razmaka između rečenica i pasusa

Povećajte ili smanjite razmak između rečenica i pasusa.

 1. Izaberite tekst u e-poruci koju sastavljate.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Oblikuj, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Oblikovanje pomerite se nadole do dugmeta Prored i razmak između pasusa, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Prored i razmak između pasusa izaberite željene opcije proreda i razmaka između pasusa.

Izmenite postavke razmaka.

Korišćenje zaglavlja tabele

Navedite red zaglavlja u tabeli.

 1. U e-poruci koju sastavljate, postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili traku sa opcijama za uređivanje na dnu ekrana, dodirnite dugme ... Dugme (Još opcija).

 3. Pomerite se nadole do dugmeta Tabela, a zatim ga dodirnite.

 4. U meniju Tabela pomerite se nadole do dugmeta Opcije stilova, a zatim ga dodirnite.

 5. U meniju Opcije stilova izaberite opciju Red zaglavlja.

 6. Otkucajte naslove kolona.

Dodajte redove zaglavlja u tabelu.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×