Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Excel dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema pruža postupna uputstva o tome kako da napravite Excel unakrsne tabele koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Excel unakrsna tabela koja uključuje izjavu o primanjima i trakasti grafikon

Slepe ili slabovide osobe mogu lakše da razumeju podatke ako Excel radne sveske i grafikone napravite vodeći računa o pristupačnosti.

Windows: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Excel unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsnih tabela koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, SmartArt grafiku, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Da biste u unakrsnoj tabeli pronašli sve instance alternativnog teksta koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Dodavanje alternativnog teksta elemente koji trepere 2019 Office

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Dodajte smisleni tekst hiperveze i ekranske napomene.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte radnu svesku.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Savet: Možete da dodate i ekranske napomene koje se pojavljuju kada držite kursor iznad ćelije koja sadrži hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Da biste pronašli kontrast nedovoljan boja, upotrebite Kontrolor pristupačnosti.

Koje možete da tražite tekst u unakrsnoj tabeli koja je teško za čitanje ili da biste razlikovali od pozadinu.

Ako unakrsna tabela sadrži visok nivo kontrasta između teksta i pozadine, više osoba može da vidi i koristi sadržaj.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Dajte svim karticama lista jedinstvena imena i uklonite prazne listove.

Da biste saznali da li svi listovi koji imaju sadržaj u radnoj svesci imaju i opisna imena i da li postoje prazni listovi, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana čitaju imena listova, koja pružaju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što olakšava razumevanje sadržaja radne sveske i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Korišćenje zaglavlja u postojećoj tabeli

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u usluzi Office 365

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za grafikone u programu Excel unakrsne tabele u Office 365:

Savet: Da biste napisali dobar alternativni tekst, obavezno prenesite sadržaj i svrhu slike na sažet i jasan način. Alternativni tekst ne bi trebalo da bude duži od kratke rečenice ili dve – u većini slučajeva će nekoliko pažljivo izabranih reči biti dovoljno. Ne ponavljajte okolni tekstualni sadržaj kao alternativni tekst i ne koristite fraze koje upućuju na slike, na primer, „grafika“ ili „slika“.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike, kao što su slike, snimke ekrana, ikone, video zapisi i 3D modela, tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Meni Excel Win32 uređujete alternativni tekst za slike
  • Izaberite sliku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   Alternativni tekst dugme na traci programa Excel za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis slike i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za slike

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili SmartArt grafici

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na oblik ili SmartArt grafiku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Meni Excel Win32 uređivanje alternativnog teksta za oblike
  • Izaberite oblik ili SmartArt grafiku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   Alternativni tekst dugme na traci programa Excel za Windows

  Napomena: Da biste dodali alternativni tekst za ceo oblik ili SmartArt grafike, kliknite na ivicu oblika ili SmartArt grafiku, a ne pojedinačnog oblika ili deo.

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis oblika ili SmartArt grafike i njihovog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za oblike

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Dodavanje alternativnog teksta izvedenim grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na izvedeni grafikon.

 2. Izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

  Meni Excel Win32 uređujete alternativni tekst za izvedene grafikone

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 3. Otkucajte 1-2 rečenica za opisivanje izvedeni grafikon i konteksta za nekoga ko ne može da ga vide.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za grafikone

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Napravite dekorativne elemente koji trepere

Ako vaš grafikoni su isključivo dekorativne, kao što su stilistički ivice koje vizuelno interesantnijom, ali nisu informativno, možete da označite ih kao takve bez potrebe za pisanje alternativni tekst. Korišćenje čitača ekrana će čuti da su dekorativni, tako da znaju da ne nedostaju važne informacije. Kada dokument se izvozi u PDF datoteku, dekorativne elemente će biti označene u okviru PDF datoteke sa predmet oznaka koje su preskočeno ispočetka tako što ćete čitača ekrana.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ekran.

 2. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta. Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane tela dokumenta.

 3. Izaberite okvir za tekst za imitaciju . Polje za unos teksta postaje nedostupna.

  Word Win32 okno „Alternativni tekst“ za dekorativne elemente

Uključi/isključi automatsko alternativni tekst i isključivanje

Ako ne želite da dodate automatski generisane alternativni tekstova umetnute slike, možete da isključite opciju automatskog alternativni tekst. Ako se kasnije predomislite, jednostavno ga možete uključiti na.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Jednostavan pristup.

 2. U odeljku Automatski alternativni tekst potvrdite ili opozovite izbor opcije Automatski generiši alternativni tekst za mene, a zatim kliknite na dugme U redu.

Dodavanje alternativnog teksta elemente koji trepere 2019 Office

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za grafikone u programu Excel unakrsne tabele u Office 2019:

Savet: Da biste napisali dobar alternativni tekst, obavezno prenesite sadržaj i svrhu slike na sažet i jasan način. Alternativni tekst ne bi trebalo da bude duži od kratke rečenice ili dve – u većini slučajeva će nekoliko pažljivo izabranih reči biti dovoljno. Ne ponavljajte okolni tekstualni sadržaj kao alternativni tekst i ne koristite fraze koje upućuju na slike, na primer, „grafika“ ili „slika“.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike, kao što su slike, snimke ekrana, ikone, video zapisi i 3D modela, tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Meni Excel Win32 uređujete alternativni tekst za slike
  • Izaberite sliku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   Alternativni tekst dugme na traci programa Excel za Windows

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis slike i njenog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za slike

  Savet: Uštedite vreme i dodali na alternativni tekst generiše sistem sliku. U oknu Alternativni tekst , izaberite stavku generiši opis za mene. Izaberite stavku Uredi automatski alternativni tekst da biste bolje odgovaraju sadržaju.

Dodavanje alternativnog teksta oblicima ili SmartArt grafici

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na oblik ili SmartArt grafiku i izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

   Meni Excel Win32 uređivanje alternativnog teksta za oblike
  • Izaberite oblik ili SmartArt grafiku. Izaberite stavku Oblikuj > alternativni tekst.

   Alternativni tekst dugme na traci programa Excel za Windows

  Napomena: Da biste dodali alternativni tekst za ceo oblik ili SmartArt grafike, kliknite na ivicu oblika ili SmartArt grafiku, a ne pojedinačnog oblika ili deo.

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 2. Otkucajte 1-2 rečenice za opis oblika ili SmartArt grafike i njihovog konteksta nekome ko ne može da je vidi.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za oblike

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Dodavanje alternativnog teksta izvedenim grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na izvedeni grafikon.

 2. Izaberite stavku Uredi alternativni tekst.

  Meni Excel Win32 uređujete alternativni tekst za izvedene grafikone

  Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane na telo dokumenta.

 3. Otkucajte 1-2 rečenica za opisivanje izvedeni grafikon i konteksta za nekoga ko ne može da ga vide.

  Okno za Word Win32 alternativni tekst za grafikone

  Savet: Da biste proverili pravopis i ispravili reč koju ste otkucali, jednostavno kliknite desnim tasterom miša na reč i izaberite neku od predloženih alternativa.

Napravite dekorativne elemente koji trepere

Ako vaš grafikoni su isključivo dekorativne, kao što su stilistički ivice koje vizuelno interesantnijom, ali nisu informativno, možete da označite ih kao takve bez potrebe za pisanje alternativni tekst. Korišćenje čitača ekrana će čuti da su dekorativni, tako da znaju da ne nedostaju važne informacije. Kada dokument se izvozi u PDF datoteku, dekorativne elemente su označene u okviru PDF datoteke sa predmet oznaka koje su preskočeno ispočetka tako što ćete čitača ekrana.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ekran.

 2. Izaberite stavku Uređivanje alternativnog teksta. Otvara se okno Alternativni tekst sa desne strane tela dokumenta.

 3. Izaberite okvir za tekst za imitaciju . Polje za unos teksta postaje nedostupna.

  Word Win32 okno „Alternativni tekst“ za dekorativne elemente

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima u sistemu Office 2016

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za elemente koji trepere u Excel unakrsne tabele u sistemu Office 2016:

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom popularnih čitača ekrana uključujući Narator. Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su slike i snimci ekrana kako bi čitači ekrana mogli da pročitaju tekst i opišu sliku korisnicima koji ne mogu da je vide.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavku Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje slike“ koji opisuje izabranu sliku

Dodavanje alternativnog teksta SmartArt grafikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku.

 2. Izaberite stavku Veličina i svojstva.

 3. Na kartici Opcije oblika izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koji opisuje izabranu SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

 2. Izaberite stavku Veličina i svojstva.

 3. Na kartici Opcije oblika izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje oblika“ koji opisuje izabrani oblik

Dodavanje alternativnog teksta izvedenim grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na izvedeni grafikon.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje polja grafikona > Opcije grafikona > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Snimak ekrana oblasti alternativnog teksta okna „Oblikovanje polja grafikona“ koji opisuje izabrani izvedeni grafikon

Pravljenje pristupačnih hiperveza, tabela i kartica lista

Sledeće procedure opisuju kako se prave pristupačne hiperveze, tabele i kartice lista u Excel unakrsnim tabelama.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranskih napomena

Ekranske napomene su mali prozori u kojima se prikazuje opisni tekst kada postavite pokazivač na hipervezu.

 1. Otvorite ćeliju na mestu gde želite da dodate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Veza.

 3. U polju Tekst za prikazivanje pojaviće se sadržaj ćelije koju ste izabrali. To je tekst hiperveze. Da biste ga promenili, otkucajte novi tekst hiperveze.

 4. U polje Adresa dodajte URL hiperveze.

 5. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte tekst ekranske napomene.

 6. Kliknite na dugme U redu > U redu.

Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga „Umetanje hiperveze“

Korišćenje pristupačne boje teksta

Evo nekih ideja koje možete da razmotrite:

 • Uverite se da se tekst ispravno prikazuje pomoću postavke Automatsko za boje fontova. Izaberite ćelije koje sadrže tekst, a zatim izaberite stavke Početak > Boja fonta > Automatska.

  Meni „Boja fonta“ u programu Excel za Windows računare.
 • Koristite Kontrolor pristupačnosti da biste analizirali unakrsnu tabelu i otkrili nedovoljan kontrast boja. On proverava sledeće stvari u tekstu u unakrsnoj tabeli:

  • Boja stranice

  • Pozadine ćelija

  • Istaknute stavke

  • Popuna okvira za tekst

  • Senčenje pasusa

  • SmartArt popune

  • Zaglavlja, podnožja i veze

Korišćenje zaglavlja u postojećoj tabeli

Navedite red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabelu – Dizajn, u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja.

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana grupe „Opcije stila tabele“ sa potvrđenim izborom u poljima za potvrdu

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Navedite red zaglavlja u novom bloku ćelija koji označavate kao tabelu.

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Tabela.

 3. U dijalogu Kreiranje tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Excel kreira red zaglavlja sa podrazumevanim imenima Kolona1, Kolona2 i tako dalje.

 5. Otkucajte nova, opisna imena za svaku kolonu u tabeli.

Snimak ekrana dijaloga „Kreiranje tabele“ sa potvrđenim izborom u polju za potvrdu „Moja tabela ima zaglavlja“>>

Preimenovanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime za list i pritisnite taster Enter.

Snimak ekrana stavke menija „Preimenuj“

Brisanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Izbriši.

 2. U dijalogu za potvrdu izaberite stavku Izbriši.

Snimak ekrana stavke menija „Izbriši“

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Android: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Excel unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsnih tabela koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Vizuelni sadržaj obuhvata slike, SmartArt grafiku, oblike, grupe, grafikone, ugrađene objekte, zapise perom i video zapise.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno na slikama i ostalim vizuelnim elementima.

Izbegavajte korišćenje teksta na slikama kao jedinog metoda prenošenja važnih informacija. Ako morate da koristite sliku koja sadrži tekst, ponovite tekst u dokumentu. U alternativnom tekstu kratko opišite sliku, napomenite da postoji tekst i objasnite njegovu vrhu.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista

Čitači ekrana čitaju imena listova, koja pružaju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što olakšava razumevanje sadržaja radne sveske i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Dodavanje zaglavlja u nove tabele

Korišćenje zaglavlja u postojećim tabelama

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnim elementima

Sledeće procedure opisuju kako se alternativni tekst dodaje vizuelnim elementima u Excel unakrsnim tabelama.

Napomena: Za audio i video sadržaj, pored alternativnog teksta, dodajte i skriveno titlovanje za osobe oštećenog sluha ili osobe koje slabije čuju.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slike kao što su slike i snimke ekrana tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Izaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu Slika, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Slika“

Dodavanje alternativnog teksta oblicima

Dodajte tekst oblicima, uključujući oblike u okviru SmartArt grafike.

 1. Izaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu Oblik, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Oblik“

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Izaberite grafikon.

 2. Da biste otvorili karticu Grafikon, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se nadole do komande Alternativni tekst, a zatim je dodirnite.

 4. Otkucajte opis i naslov. Vaše promene se automatski čuvaju.

  Savet: U prvom redu navedite najvažnije informacije i budite što sažetiji.

Komanda „Alternativni tekst“ na kartici „Grafikon“

Pravljenje pristupačnih tabela i kartica lista

Sledeće procedure opisuju kako se prave pristupačne tabele i kartice lista u Excel unakrsnim tabelama.

Korišćenje zaglavlja u postojećim tabelama

Navedite red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nadole.

 3. Da biste izabrali opciju Red zaglavlja, dodirnite je.

  Savet: Kada je opcija izabrana, ona je sive boje.

 4. U tabeli otkucajte naslove kolona.

Kartica „Tabela“ sa izabranom stavkom „Red zaglavlja“

Dodavanje zaglavlja u nove tabele

Navedite red zaglavlja u novom bloku ćelija koji označavate kao tabelu.

 1. Markirajte ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Da biste otvorili karticu Početak, na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama dodirnite strelicu nagore.

 3. Dodirnite stavke Početak > Umetanje.

 4. Dodirnite komandu Tabela.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Tabela ima zaglavlja.

„Tabela“ sa potvrđenim izborom u polju za potvrdu „Tabela ima zaglavlja“

Preimenovanje kartica listova

 1. Dodirnite i zadržite karticu lista i izaberite stavku „Preimenuj“.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime za list.

Izabrana kartica lista koja prikazuje komandu „Preimenuj“

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Windows 10 aplikacije: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Excel unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsnih tabela koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista

Čitači ekrana čitaju imena listova, koja pružaju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što olakšava razumevanje sadržaja radne sveske i kretanje kroz nju.

Preimenovanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Dodavanje zaglavlja u nove tabele

Korišćenje zaglavlja u postojećim tabelama

Pravljenje pristupačnih tabela i kartica lista

Sledeće procedure opisuju kako se prave pristupačne tabele i kartice lista u Excel unakrsnim tabelama.

Dodavanje zaglavlja u nove tabele

Navedite red zaglavlja u novom bloku ćelija koji označavate kao tabelu.

 1. Markirajte ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Da biste otvorili karticu Umetanje, dodirnite ikonu „Vi[e opcija“ u donjem desnom uglu ekrana, a zatim dodirnite Početak > Umetni.

 3. Dodirnite opciju Tabela da biste pretvorili izabrane ćelije u tabelu.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Tabela ima zaglavlja.

Korišćenje zaglavlja u postojećim tabelama

Navedite red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite fokus na bilo koju ćeliju u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu Tabela, dodirnite ikonu „Više opcija“ u donjem desnom uglu ekrana.

 3. Da biste izabrali opciju Red zaglavlja, dodirnite je.

  Savet: Kada je opcija izabrana, ona je sive boje.

 4. Otkucajte naslove kolona u tabeli.

Preimenovanje kartica listova

 1. Dodirnite i zadržite karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Da biste zamenili ime izabranog lista, otkucajte kratko, jedinstveno ime za list.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Osiguravanje pristupačnosti Outlook e-pošte

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Office Online: Najbolje prakse za omogućavanje pristupačnih Excel unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel Online unakrsnih tabela koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Kako to pronaći

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst uz sve vizuelne elemente i tabele.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u programu Excel Online da biste pronašli instance nedostaju alternativni tekst u unakrsnoj tabeli.

Alternativni tekst pomaže osobama koje ne mogu da vide ekran da razumeju šta je važno u tabelama.

Izbegavajte korišćenje tekst u tabelama kao jedini način za prenošenje važne informacije. Alternativni tekst, ukratko opisati sadržaj tabele i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Da biste utvrdili da li tekst hiperveze ima smisla kao samostalna informacija i da li pruža čitaocima tačne informacije o cilju odredišta, vizuelno skenirajte radnu svesku.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst Kliknite ovde, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Dajte svim karticama lista jedinstvena imena i uklonite prazne listove.

Pročitajte imena kartica listova u radnoj svesci i proverite da li svaki list ima sadržaj.

Čitači ekrana čitaju imena listova, koja pružaju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što olakšava razumevanje sadržaja radne sveske i kretanje kroz nju.

Davanje smislenog imena radnoj svesci

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite informacije o zaglavlju kolone.

Koristite kontrolor pristupačnosti u aplikaciji Excel Online da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljene ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele ili potpuno prazne redove ili kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazni redovi i kolone u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Korišćenje zaglavlja u tabeli

Dodavanje alternativnog teksta slikama i grafikonima

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za slike i grafikona u Excel Online unakrsne tabele. Da biste dodali alternativni tekst tabele, koristite verziju programa Excel za računare.

Napomena: Preporučujemo da tekst stavite samo u polje sa opisom i da naslov ostavite prazan. To će pružiti najbolji utisak pri radu sa većinom glavnih čitača ekrana, uključujući Narator.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst da biste otvorili dijalog Alternativni tekst.

 2. Korigujte tekst u okviru za tekst Opis.

 3. Izaberite stavku U redu.

Snimak ekrana dijaloga „Alternativni tekst“ sa poljima „Naslov“ i „Opis“.

Dodavanje alternativnog teksta grafikonima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst da biste otvorili dijalog Alternativni tekst.

 2. Dodajte tekst u okvir za tekst Opis.

 3. Izaberite stavku U redu.

Pravljenje pristupačnih hiperveza, tabela i kartica lista

Sledeće procedure opisuju kako da učinite hiperveze, tabele i kartice listova u Excel Online unakrsnih tabela može pristupiti.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju.

 2. Izaberite stavku Hiperveza.

 3. U Tekst za prikazivanjeotkucajte tekst koji će ljudi kliknite na. Zatim, u zavisnosti od tipa vezu koju želite da koristite, uradite nešto od sledećeg:

  • U polju URL, otkucajte ili nalepite adresu.

  • U polju Mesto u ovom dokumentu, otkucajte lokaciju ćelije sa kojom želite da se povežete. Na primer, A6.

  • U polju Adresa e-pošte, otkucajte adresu e-pošte u formatu neko@example.com.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Savet: Ako naslov na odredišnoj stranici hiperveze pruža tačan rezime toga što je na stranici, koristite ga za tekst hiperveze. Na primer, tekst ove hiperveze podudara se sa naslovom na odredišnoj stranici: Predlošci i teme za Office Online.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Umetanje hiperveze“ gde možete da unesete informacije za tekst za prikaz i URL adresu, navedete mesto u dokumentu ili adresu e-pošte.

Korišćenje zaglavlja u tabeli

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja.

 4. Izaberite dugme u redu.
  Excel Online kreira red zaglavlja sa podrazumevanim imenima Kolona1, Column2i tako dalje.

 5. Otkucajte nova, opisna imena za svaku kolonu u tabeli.

Napomena: Koristite iste korake da biste dodali zaglavlje u ćelije u postojećoj tabeli.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Kreiranje tabele“ sa potvrđenim izborom u polju za potvrdu za opciju koja se zove „Moja tabela ima zaglavlja“.

Davanje smislenog imena radnoj svesci

 1. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim otkucajte ime za datoteku. Kreirajte ime koje nagoveštava vrstu podataka koje datoteka sadrži. Ako je moguće, uključite datum kao deo imena.

 3. (Opcionalno) Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni postojeću datoteku.

 4. Izaberite stavku U redu.

Napomena: Ako želite da preimenujete datoteku, izaberite stavku Preimenuj, otkucajte ime za datoteku i kliknite na dugme U redu.

Snimak ekrana prikazuje dijalog „Sačuvaj kao“ gde možete da unesete ime za datoteku i imate opciju da zamenite postojeću datoteku.

Preimenovanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime za karticu koje opisuje njen sadržaj.

 3. Izaberite stavku U redu.

Snimak ekrana prikazuje meni koji se prikazuje kada kliknete desnim tasterom miša na karticu lista sa opcijama za umetanje, brisanje, preimenovanje, preuređivanje, skrivanje ili otkrivanje lista.

Brisanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

 3. Izaberite stavku U redu.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u aplikaciji Excel Online

 1. Izaberite karticu Redigovanje.

 2. Izaberite stavku Kontrolor pristupačnosti.

 3. Pregledajte rezultate u Kontrolor pristupačnosti. Rezultati su kategorizovani na osnovu ozbiljnost problem pronađe, na sledeći način:

  • Greške. Obuhvata sadržaj koji je veoma težak ili nemoguć za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Upozorenja. Sadržaj je zahtevan za razumevanje osobama sa umanjenim sposobnostima.

  • Saveti. Saveti vas obaveštavaju da, čak i ako osobe sa umanjenim sposobnostima mogu razumeti sadržaj, može da se bolje organizuje ili predstavi da bi poboljšao njihov utisak pri radu.

 4. Rešite probleme.

Napomena: Kontrolor pristupačnosti u dokumentu pretražuje sve probleme koji mogu biti rešeni u pregledaču. Za kompletan pregled, otvorite dokument u aplikaciji za računare i koristite kontrolor pristupačnosti za računare za Windows ili Mac.

Snimak ekrana prikazuje karticu „Redigovanje“ sa kursorom koji pokazuje na opciju „Kontrolor pristupačnosti“.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Neka Word dokumenti budu pristupačni

PowerPoint prezentacija čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Osiguravanje pristupačnosti Outlook e-pošte

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×