Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za Outlook u operativnom sistemu Windows omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za miša. U ovom članku su navedene tasterske prečice za Outlook u operativnom sistemu Windows.

Napomene: 

  • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

  • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zatvaranje

Escape ili Enter

Prelazak na karticu Početak

Alt+H

Nova poruka

Ctrl+Shift+M

Slanje

Alt+S

Umetanje datoteke

Alt+N, zatim taster A, a zatim taster F

Novi zadatak

Ctrl+Shift+K

Brisanje

Brisanje (kada je izabrana poruka, zadatak ili sastanak)

Pretraga

Ctrl+E Alt+H, zatim taster R, a zatim taster P

Odgovaranje

Alt+H, zatim taster R, a zatim taster P

Prosleđivanje

Alt+H, zatim taster F, a zatim taster W

Odgovaranje svima

Alt+H, zatim taster R, a zatim taster A

Kopiranje

Ctrl+C ili Ctrl+Insert

Napomena: Kombinacija tastera Ctrl+Insert nije dostupna u oknu za čitanje.

Slanje/primanje

Alt+S, a zatim taster S

Prelazak na aplikaciju „Kalendar“

Ctrl+2

Pravljenje zakazane obaveze

Ctrl+Shift+A

Premeštanje u fasciklu

Alt+H, zatim taster M, a zatim taster V i izbor fascikle sa spiska

Čuvanje priloga kao

Alt+JA, zatim taster A, a zatim taster S

Vrh stranice

Osnovna navigacija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na prikaz Pošta

Ctrl+1

Prebacivanje na prikaz Kalendar

Ctrl+2

Prebacivanje na prikaz Kontakti

Ctrl+3

Prebacivanje na prikaz Zadaci

Ctrl+4

Prebacivanje na Beleške

Ctrl+5

Prebacivanje na spisak fascikli u oknu sa fasciklama

Ctrl+6

Prebacivanje na Prečice

Ctrl+7

Prebacivanje na sledeću otvorenu poruku

Ctrl+tačka

Prebacivanje na prethodnu otvorenu poruku

Ctrl+zarez

Premeštanje između okna sa fasciklama, glavnog prozora programa Outlook, okna za čitanje i trake zaduženja.

Ctrl+Shift+Tab ili Shift+Tab

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu sa fasciklama, okna za čitanje i odeljaka na traci zaduženja

Taster Tab

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu sa fasciklama, okna za čitanje i odeljaka na traci zaduženja i prikazivanje tasterskih prečica na traci programa Outlook

F6

Kretanje po redovima zaglavlja poruke u oknu sa fasciklama ili otvorenoj poruci

Ctrl+Tab

Kretanje po oknu sa fasciklama

Tasteri sa strelicama

Prelazak u drugu fasciklu.

Ctrl+Y

Prelazak na polje za pretragu

F3 ili Ctrl+E

Prelazak na prethodnu poruku u oknu za čitanje

Alt+strelica nagore ili Ctrl+zarez ili Alt+Page Up

Jedna stranica teksta nadole u oknu za čitanje

Razmaknica

Jedna stranica teksta nagore u oknu za čitanje

Shift+razmaknica

Skupljanje ili razvijanje grupe na listi e-poruka

Taster sa strelicom nalevo ili taster sa strelicom nadesno, redom

Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

Alt+B ili Alt+strelica nalevo

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook

Alt+strelica nadesno

Izbor Info trake i prikaz menija sa komandama ako je dostupan

Ctrl+Shift+W

Vrh stranice

Pretraga

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

Ctrl+E

Brisanje rezultata pretrage

Esc

Razvijanje pretrage tako da obuhvati opcije Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od toga u kojem se modulu nalazite

Ctrl+Alt+A

Korišćenje stavke Više opcija traženja…

Ctrl+Shift+F

Pravljenje fascikle za pretragu

Ctrl+Shift+P

Pretraga teksta unutar otvorene stavke

F4

Pronalaženje i zamena teksta, simbola ili nekih komandi za oblikovanje kada se nalazite u oknu za čitanje ili u otvorenoj stavci

Ctrl+H

Proširivanje pretrage uključivanjem stavki iz trenutne fascikle

Ctrl+Alt+K

Proširivanje pretrage uključivanjem potfascikli

Ctrl+Alt+Z

Vrh stranice

Zastavice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom radi dodeljivanja zastavice

Ctrl+Shift+G

Vrh stranice

Boje kategorija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja

Alt+D

Vrh stranice

Pravljenje stavke ili datoteke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje zakazane obaveze

Ctrl+Shift+A

Pravljenje kontakta

Ctrl+Shift+C

Pravljenje grupe kontakata

Ctrl+Shift+L

Pravljenje faksa

Ctrl+Shift+X

Pravljenje fascikle

Ctrl+Shift+E

Pravljenje poziva za sastanak

Ctrl+Shift+Q

Sastavljanje poruke

Ctrl+Shift+M

Pravljenje beleške

Ctrl+Shift+N

Pravljenje Office dokumenta

Ctrl+Shift+H

Slanje u izabranu fasciklu

Ctrl+Shift+S

Slanje odgovora u izabranu fasciklu

Ctrl+T

Pravljenje fascikle za pretragu

Ctrl+Shift+P

Pravljenje zadatka

Ctrl+Shift+K

Vrh stranice

Komande u većini prikaza

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Čuvanje (osim u prikazu Zadaci)

Ctrl+S ili Shift+F12

Čuvanje i zatvaranje (osim u prikazu Pošta)

Alt+S

Čuvanje kao (samo u prikazu „Pošta“)

F12

Opozivanje radnje

Ctrl+Z ili Alt+Backspace

Brisanje stavke

Ctrl+D

Štampanje

Ctrl+P

Kopiranje stavke

Ctrl+Shift+Y

Premeštanje stavke

Ctrl+Shift+V

Provera imena

Ctrl+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

Ctrl+Shift+G

Prosleđivanje

Ctrl+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih

Alt+S

Omogućavanje uređivanja u polju, u svim prikazima osim Pošta ili Ikona

F2

Levo poravnavanje teksta

Ctrl+L

Centriranje teksta

Ctrl+E

Desno poravnavanje teksta

Ctrl+R

Vrh stranice

Pošta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje na prijemno poštansko sanduče

Ctrl+Shift+I

Prebacivanje u otpremno sanduče

Ctrl+Shift+O

Provera imena

Ctrl+K

Slanje

Alt+S

Odgovaranje na poruku

Ctrl+R

Odgovaranje svima na poruku

Ctrl+Shift+R

Odgovaranje na poziv za sastanak

Ctrl+Alt+R

Prosleđivanje poruke

Ctrl+F

Označavanje da poruka nije neželjena

Ctrl+Alt+J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci)

Ctrl+Shift+I

Slanje u fasciklu

Ctrl+Shift+S

Primena normalnog stila

Ctrl+Shift+N

Provera da li postoje nove poruke

Ctrl+M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku

Taster sa strelicom nagore

Prelazak na sledeću poruku

Taster sa strelicom nadole

Sastavljanje poruke (u prikazu Pošta)

Ctrl+N

Sastavljanje poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

Ctrl+Shift+M

Otvaranje primljene poruke

Ctrl+O

Brisanje i zanemarivanje razgovora

Ctrl+Shift+D

Otvaranje adresara

Ctrl+Shift+B

Dodavanje Zastavice za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci

Insert

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje

Ctrl+Shift+G

Označavanje poruke kao pročitane

Ctrl+Q

Označavanje poruke kao nepročitane

Ctrl+U

Otvaranje saveta u vezi sa poštom u izabranoj poruci

Ctrl+Shift+W

Pronalaženje ili zamena

F4

Pronalaženje sledeće stavke

Shift+F4

Slanje

Ctrl+Enter

Štampanje

Ctrl+P

Prosleđivanje

Ctrl+F

Prosleđivanje priloga

Ctrl+Alt+F

Prikaz svojstava za izabranu stavku

Alt+Enter

Označavanje za preuzimanje

Ctrl+Alt+M

Provera statusa Označi za preuzimanje

Ctrl+Alt+U

Prikaz toka slanja/prijema

Ctrl+B (kada je slanje/prijem u toku)

Vrh stranice

Kalendar

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljene zakazane obaveze (u prikazu Kalendar)

Ctrl+N

Pravljenje zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook)

Ctrl+Shift+A

Pravljenje poziva za sastanak

Ctrl+Shift+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke

Prikaz jednog dana u kalendaru

Alt+1

Prikaz dva dana u kalendaru

Alt+2

Prikaz tri dana u kalendaru

Alt+3

Prikaz četiri dana u kalendaru

Alt+4

Prikaz pet dana u kalendaru

Alt+5

Prikaz šest dana u kalendaru

Alt+6

Prikaz sedam dana u kalendaru

Alt+7

Prikaz osam dana u kalendaru

Alt+8

Prikaz devet dana u kalendaru

Alt+9

Prikaz 10 dana u kalendaru

Alt+0

Prelazak na datum

Ctrl+G

Prebacivanje na mesečni prikaz

Alt+znak jednakosti ili Ctrl+Alt+4

Prelazak na sledeći dan

Ctrl+strelica nadesno

Prelazak na sledeću sedmicu

Alt+strelica nadole

Prelazak na sledeći mesec

Alt+Page Down

Prelazak na prethodni dan

Ctrl+strelica nalevo

Prelazak na prethodnu sedmicu

Alt+strelica nagore

Prelazak na prethodni mesec

Alt+Page Up

Prelazak na početak sedmice

Alt+Home

Prelazak na kraj sedmice

Alt+End

Prebacivanje na prikaz cele sedmice

Alt+znak minus ili Ctrl+Alt+3

Prebacivanje na prikaz radne sedmice

Ctrl+Alt+2

Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu

Ctrl+zarez ili Ctrl+Shift+zarez

Prelazak na sledeću zakazanu obavezu

Ctrl+tačka ili Ctrl+Shift+tačka

Podešavanje ponavljanja za otvorenu zakazanu obavezu ili sastanak

Ctrl+G

Vrh stranice

Osobe

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pozivanje novog broja

Ctrl+Shift+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke (Pretraga)

F3 ili Ctrl+E

Unos imena u polje Pretraživanje adresara

F11

Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom u prikazu tabele ili spiska sa kontaktima

Shift+slovo

Izbor svih kontakata

Ctrl+A

Sastavljanje poruke sa izabranim kontaktom kao temom

Ctrl+F

Pravljenje kontakta (kada se nalazite u prikazu Kontakti)

Ctrl+N

Pravljenje kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook)

Ctrl+Shift+C

Otvaranje obrasca za kontakte za izabrani kontakt

Ctrl+O

Pravljenje grupe kontakata

Ctrl+Shift+L

Štampanje

Ctrl+P

Ažuriranje spiska kontakata članova grupe

F5

Prelazak u drugu fasciklu.

Ctrl+Y

Otvaranje adresara

Ctrl+Shift+B

Korišćenje stavke Više opcija traženja…

Ctrl+Shift+F

Otvaranje sledećeg kontakta na spisku u otvorenom kontaktu

Ctrl+Shift+tačka

Pronalaženje kontakta

F11

Zatvaranje kontakta

ESC

Slanje faksa izabranom kontaktu

Ctrl+Shift+X

Otvaranje dijaloga Provera adrese

Alt+D

Prikaz informacije o 1. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku „Internet“

Alt+Shift+1

Prikaz informacije o 2. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku „Internet“

Alt+Shift+2

Prikaz informacije o 3. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku „Internet“

Alt+Shift+3

Vrh stranice

Osobe: U dijalogu „Elektronske vizitkarte“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

Alt+A

Izbor teksta u polju Oznaka kada je izabrano polje sa dodeljenom oznakom

Alt+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu

Alt+C

Postavljanje kursora na početak polja Uređivanje

Alt+E

Izbor okna Polja

Alt+F

Izbor padajućeg okvira Poravnavanje slike

Alt+G

Izbor palete boja za pozadinu

Alt+K, a zatim taster Enter

Izbor padajućeg okvira Raspored

Alt+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja

Alt+R

Vrh stranice

Zadaci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prihvatanje zahteva za zadatak

Ctrl+C

Odbijanje zahteva za zadatak

Ctrl+D

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke

Ctrl+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu

Ctrl+Y

Pravljenje zadatka kada se nalazite u prikazu Zadaci

Ctrl+N

Pravljenje zadatka iz bilo kog prikaza programa Outlook

Ctrl+Shift+K

Otvaranje izabrane stavke

Ctrl+O

Štampanje izabrane stavke

Ctrl+P

Izbor svih stavki

Ctrl+A

Brisanje izabrane stavke

Ctrl+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga

Ctrl+F

Pravljenje zahteva za zadatak

Ctrl+Shift+Alt+U

Prebacivanje između okna sa fasciklama, liste sa zadacima i trake zaduženja

Tab ili Shift+Tab

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene

Insert

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

Alt+O

Prikaz dijaloga Font

Ctrl+Shift+P

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst)

Shift+F3

Oblikovanje slova kao umanjenih velikih slova

Ctrl+Shift+K

Podebljavanje slova

Ctrl+B

Dodavanje znakova za nabrajanje

Ctrl+Shift+L

Prebacivanje slova u kurziv

Ctrl+I

Povećavanje uvlačenja

Ctrl+T

Smanjivanje uvlačenja

Ctrl+Shift+T

Levo poravnavanje

Ctrl+L

Centriranje

Ctrl+E

Podvučeno

Ctrl+U

Povećavanje veličine fonta

Ctrl+desna zagrada ili Ctrl+Shift+znak „veće od“

Smanjenje veličine fonta

Ctrl+leva zagrada ili Ctrl+Shift+znak „manje od“

Isecanje

Ctrl+X ili Shift+Delete

Kopiranje

Ctrl+C ili Ctrl+Insert

Napomena: Kombinacija tastera Ctrl+Insert nije dostupna u oknu za čitanje

Lepljenje

Ctrl+V ili Shift+Insert

Brisanje oblikovanja

Ctrl+Shift+Z ili Ctrl+razmaknica

Brisanje sledeće reči

Ctrl+Shift+H

Obostrano poravnavanje teksta (Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina)

Ctrl+Shift+J

Primena stilova

Ctrl+Shift+S

Pravljenje prvog reda bez uvlačenja

Ctrl+T

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje pasusa

Ctrl+R

Umanjivanje prvog reda bez uvlačenja

Ctrl+Shift+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

Ctrl+Q

Vrh stranice

Dodavanje veb informacija stavkama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje ili uređivanje hiperveze u telu stavke

Ctrl+K

Vrh stranice

Štampanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kartice Štampanje u prikazu Backstage

Alt+F, a zatim taster P

Štampanje stavke u otvorenom prozoru

Alt+F, taster P, zatim taster F, a zatim taster 1

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prikaza za štampanje

Alt+S ili Alt+U

Izbor štampača iz prikaza za štampanje

Alt+F, zatim taster P, a zatim taster I

Otvaranje dijaloga Opcije štampanja.

Alt+F, zatim taster P, a zatim taster R

Vrh stranice

Slanje/primanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). To može da obuhvata zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

Shift+F9

Započinjanje slanja/prijema

Ctrl+M

Definisanje grupa za slanje/prijem

Ctrl+Alt+S

Vrh stranice

Visual Basic Editor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

Alt+F11

Vrh stranice

Makroi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Reprodukovanje makroa

Alt+F8

Vrh stranice

Obrasci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje InfoPath obrasca

Postavite fokus na fasciklu „InfoPath“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N

Zatvaranje InfoPath obrasca

Ctrl+Shift+Alt+T

Vrh stranice

Prikazi: Tabelarni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

pasus

pasus

pasus

pasus

Prelazak na stavku na dnu ekrana

Page Down

Prelazak na stavku na vrhu ekrana

Page Up

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku

Shift+strelica nagore ili Shift+strelica nadole

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije

Ctrl+strelica nagore ili Ctrl+strelica nadole

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke

Ctrl+razmaknica

Vrh stranice

Prikazi: Kada je izabrana grupa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje jedne izabrane grupe

Taster sa strelicom nadesno

Skupljanje jedne izabrane grupe

Taster sa strelicom nalevo

Izbor prethodne grupe

Taster sa strelicom nagore

Izbor sledeće grupe

Taster sa strelicom nadole

Izbor prve grupe

Home

Izbor poslednje grupe

End

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana sa desne strane

Taster sa strelicom nadesno

Vrh stranice

Prikazi: Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz od jednog do devet dana

Alt+taster za broj dana

Prikaz 10 dana

Alt+0 (nula)

Prebacivanje na sedmični prikaz

Alt+znak minus

Prebacivanje na mesečni prikaz

Alt+znak jednakosti

Premeštanje između prikaza Kalendar, pomoćne liste zadataka i spiska fascikli

Ctrl+Tab ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze

Shift+Tab

Prelazak na prethodni dan

Taster sa strelicom nalevo

Prelazak na sledeći dan

Taster sa strelicom nadesno

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+strelica nadole

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

Alt+strelica nagore

Vrh stranice

Prikazi: Prikaz jednog dana

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

Home

Izbor vremena kada se završava radni dan

End

Izbor prethodnog perioda vremena

Taster sa strelicom nagore

Izbor sledećeg perioda vremena

Taster sa strelicom nadole

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana

Page Up

Izbor perioda vremena na dnu ekrana

Page Down

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena

Shift+strelica nagore ili Shift+strelica nadole, redom

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, pritisnite kombinaciju tastera Alt+strelica nagore ili Alt+strelica nadole, redom

Promena vremena početka ili završetka zakazane obaveze

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Shift+strelica nagore ili Alt+Shift+strelica nadole, redom

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici

Alt+strelica nadole

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici

Alt+strelica nagore

Vrh stranice

Prikazi: Sedmični prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

Home

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana

End

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore

Page Up

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole

Page Down

Promena trajanja izabranog perioda vremena

Shift+strelica nalevo, Shift+strelica nadesno, Shift+strelica nagore ili Shift+strelica nadole ili Shift+Home ili Shift+End

Vrh stranice

Prikazi: Mesečni prikaz

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

Home

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici

Page Up

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici

Page Down

Vrh stranice

Navigator datuma

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

Alt+Home

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice

Alt+End

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici

Alt+strelica nagore

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici

Alt+strelica nadole

Vrh stranice

Prikaz „Vizitkarte“ ili „Adresa“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor određene kartice sa liste

Otkucajte jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili otkucajte ime polja po kojem vršite sortiranje

Izbor prethodne kartice

Taster sa strelicom nagore

Izbor sledeće kartice

Taster sa strelicom nadole

Izbor prve kartice na listi

Home

Izbor poslednje kartice na listi

End

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici

Page Up

Izbor prve kartice na sledećoj stranici

Page Down

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni

Taster sa strelicom nadesno

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni

Taster sa strelicom nalevo

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice

Ctrl+razmaknica

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke

Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora na sledeću karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke

Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku

Ctrl+Shift+strelica nagore

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku

Ctrl+Shift+strelica nadole

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi

Shift+Home

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi

Shift+End

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici

Shift+Page Up

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednjoj stranici

Shift+Page Down

Vrh stranice

Vizitkarte: Premeštanje između polja na otvorenoj kartici

Da biste koristili sledeće tastere, proverite da li je izabrano polje na kartici.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeće polje i kontrolu

Taster Tab

Premeštanje na prethodno polje i kontrolu

Shift+Tab

Zatvaranje aktivne kartice

Enter ili Escape

Vrh stranice

Vizitkarte: Premeštanje između znakova u polju

Da biste koristili sledeće tastere, proverite da li je izabrano polje na kartici ili da li se fokus nalazi u polju.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

Enter

Premeštanje na početak reda

Home

Premeštanje na kraj reda

End

Premeštanje na početak polja sa više redova

Page Up

Premeštanje na kraj polja sa više redova

Page Down

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na prethodni znak u polju

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje na sledeći znak u polju

Taster sa strelicom nadesno

Vrh stranice

Prikaz vremenske ose (Zadaci): Kada je izabrana stavka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

Taster sa strelicom nalevo

Izbor sledeće stavke

Taster sa strelicom nadesno

Izbor više susednih stavki

Shift+strelica nalevo ili Shift+strelica nadesno

Izbor više nesusednih stavki

Ctrl+strelica nalevo+razmaknica ili Ctrl+strelica nadesno+razmaknica

Otvaranje izabranih stavki

Enter

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

Home

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

End

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi

Ctrl+Home

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi

Ctrl+End

Vrh stranice

Prikaz vremenske ose (Zadaci): Kada je izabrana grupa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Razvijanje grupe

Enter ili strelica nadesno

Skupljanje grupe

Enter ili strelica nalevo

Izbor prethodne grupe

Taster sa strelicom nagore

Izbor sledeće grupe

Taster sa strelicom nadole

Izbor prve grupe na vremenskoj osi

Home

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi

End

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana sa desne strane

Taster sa strelicom nadesno

Vrh stranice

Prikaz vremenske ose (Zadaci): Kada je na vremenskoj skali izabrana jedinica vremena za dane

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

Taster sa strelicom nadesno

Prebacivanje između aktivnog prikaza, trake zaduženja, pretrage i nazad na aktivni prikaz

Taster Tab i kombinacija tastera Shift+Tab

Vrh stranice

U ovoj temi

Osnovna navigacija

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u poštu.

CTRL+1

Prebacivanje na prikaz „Kalendar“.

CTRL+2

Prebacivanje na prikaz „Kontakti“.

CTRL+3

Prebacivanje na prikaz „Zadaci“.

CTRL+4

Prebacivanje na prikaz „Beleške“.

CTRL+5

Prebacivanje na spisak fascikli u oknu za navigaciju.

CTRL+6

Prebacivanje na prečice.

CTRL+7

Prebacivanje na sledeću poruku (kada je poruka otvorena).

CTRL+TAČKA

Prebacivanje na prethodnu poruku (kada je poruka otvorena).

CTRL+ZAREZ

Premeštanje između okna za navigaciju, glavnog prozora programa Outlook, okna za čitanje i trake zaduženja.

CTRL+SHIFT+TAB ili SHIFT+TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu sa fasciklama, okna za čitanje i odeljaka na traci zaduženja.

TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu za navigaciju, okna za čitanje i odeljaka na traci zaduženja i prikazivanje tasterskih prečica na traci programa Outlook.

F6

Kretanje po redovima zaglavlja poruke u oknu za navigaciju ili otvorenoj poruci.

CTRL+TAB

Kretanje unutar okna za navigaciju.

Tasteri sa strelicama

Prelazak u drugu fasciklu.

CTRL+Y

Prelazak na polje za pretragu.

F3 ili CTRL+E

Prelazak na prethodnu poruku u oknu za čitanje.

ALT+STRELICA NAGORE ili CTRL+ZAREZ ili ALT+PAGE UP

Jedna stranica teksta nadole u oknu za čitanje.

RAZMAKNICA

Jedna stranica teksta nagore u oknu za čitanje.

SHIFT+RAZMAKNICA

Skupljanje ili razvijanje grupe na listi e-poruka.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO

Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook.

ALT+B ili ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook.

ALT+STRELICA NADESNO

Izbor Info trake i prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan.

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Pretraga

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

CTRL+E

Brisanje rezultata pretrage.

ESC

Razvijanje pretrage da biste obuhvatili opcije Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od toga u kojem prikazu se nalazite.

CTRL+ALT+A

Korišćenje opcije Više opcija traženja….

CTRL+SHIFT+F

Pravljenje fascikle za pretragu.

CTRL+SHIFT+P

Pretraga teksta unutar otvorene stavke.

F4

Pronalaženje i zamena teksta, simbola ili nekih komandi za oblikovanje. Funkcioniše u oknu za čitanje u otvorenoj stavci.

CTRL+H

Proširivanje pretrage uključivanjem stavki iz trenutne fascikle.

CTRL+ALT+K

Proširivanje pretrage uključivanjem potfascikli.

CTRL+ALT+Z

Vrh stranice

Zastavice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice

CTRL+SHIFT+G

Vrh stranice

Boje kategorija

Željena radnja

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja.

ALT+D

Vrh stranice

Kreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze

CTRL+SHIFT+A

Pravljenje kontakta.

CTRL+SHIFT+C

Pravljenje spiska kontakata.

CTRL+SHIFT+L

Pravljenje faksa.

CTRL+SHIFT+X

Pravljenje fascikle.

CTRL+SHIFT+E

Pravljenje stavke u dnevniku.

CTRL+SHIFT+J

Pravljenje poziva za sastanak.

CTRL+SHIFT+Q

Sastavljanje poruke.

CTRL+SHIFT+M

Pravljenje beleške.

CTRL+SHIFT+N

Pravljenje Microsoft Office dokumenta.

CTRL+SHIFT+H

Slanje u ovu fasciklu.

CTRL+SHIFT+S

Slanje odgovora u ovu fasciklu.

CTRL+T

Pravljenje fascikle za pretragu.

CTRL+SHIFT+P

Post zadatka.

CTRL+SHIFT+K

Pravljenje zahteva za zadatak.

CTRL+SHIFT+U

Vrh stranice

Procedure u svim stavkama

Željena radnja

Pritisnite

Čuvanje (osim u modulu „Zadaci“)

CTRL+S ili SHIFT+F12

Čuvanje i zatvaranje (osim u prikazu „Pošta“).

ALT+S

Čuvanje kao (samo u modulu „Pošta“)

F12

Opoziv radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Brisanje stavke.

CTRL+D

Štampanje.

CTRL+P

Kopiranje stavke.

CTRL+SHIFT+Y

Premeštanje stavke.

CTRL+SHIFT+V

Provera imena.

CTRL+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Prosleđivanje.

CTRL+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih.

ALT+S

Omogućavanje uređivanja u polju (osim u prikazu pošte ili ikone)

F2

Levo poravnavanje teksta

CTRL+L

Centriranje teksta.

CTRL+E

Desno poravnavanje teksta.

CTRL+R

Vrh stranice

E-pošta

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje u prijemno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+I

Prebacivanje u otpremno sanduče.

CTRL+SHIFT+O

Izbor naloga sa kojeg se šalje poruka.

CTRL+TAB (sa fokusom na polju Za), a zatim taster TAB za prelazak na dugme Nalozi

Provera imena.

CTRL+K

Slanje.

ALT+S

Odgovaranje na poruku.

CTRL+R

Odgovaranje svima na poruku.

CTRL+SHIFT+R

Odgovaranje na poziv za sastanak.

CTRL+ALT+R

Prosleđivanje poruke.

CTRL+F

Označavanje da poruka nije neželjena.

CTRL+ ALT+J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci).

CTRL+SHIFT+I

Slanje u fasciklu.

CTRL+ SHIFT+S

Primena normalnog stila.

CTRL+SHIFT+N

Provera da li postoje nove poruke.

CTRL+M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku.

STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeću poruku.

STRELICA NADOLE

Sastavljanje poruke (u prikazu „Pošta“)

CTRL+N

Sastavljanje poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otvaranje primljene poruke.

CTRL+O

Brisanje i zanemarivanje razgovora.

CTRL+DELETE

Otvaranje adresara.

CTRL+SHIFT+B

Dodajte zastavicu za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci.

INSERT

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje.

CTRL+SHIFT+G

Označavanje poruke kao pročitane.

CTRL+Q

Označavanje poruke kao nepročitane.

CTRL+U

Otvaranje saveta u vezi sa poštom u izabranoj poruci.

CTRL+SHIFT+W

Pronalaženje ili zamena

F4

Pronalaženje sledeće stavke

SHIFT+F4

Slanje.

CTRL+ENTER

Štampanje.

CTRL+P

Prosleđivanje.

CTRL+F

Prosleđivanje u vidu priloga.

CTRL+ALT+F

Prikaz svojstava za izabranu stavku.

ALT+ENTER

Sastavljanje multimedijalne poruke

CTRL+SHIFT+U

Sastavljanje tekstualne poruke.

CTRL+SHIFT+T

Označavanje za preuzimanje.

CTRL+ALT+M

Opoziv označavanja za preuzimanje.

CTRL+ALT+U

Prikaz toka slanja/prijema.

CTRL+B (kada je slanje/prijem u toku)

Vrh stranice

Kalendar

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze (u modulu „Kalendar“)

CTRL+N

Pravljenje zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Pravljenje poziva za sastanak.

CTRL+SHIFT+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka.

CTRL+F

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke.

CTRL+R

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke.

CTRL+SHIFT+R

Prikaz 10 dana u kalendaru.

ALT+0

Prikaz jednog dana u kalendaru.

ALT+1

Prikaz 2 dana u kalendaru

ALT+2

Prikaz 3 dana u kalendaru

ALT+3

Prikaz 4 dana u kalendaru

ALT+4

Prikaz 5 dana u kalendaru

ALT+5

Prikaz 6 dana u kalendaru

ALT+6

Prikaz 7 dana u kalendaru

ALT+7

Prikaz 8 dana u kalendaru

ALT+8

Prikaz 9 dana u kalendaru

ALT+9

Prelazak na datum.

CTRL+G

Prebacivanje na mesečni prikaz.

ALT+= ili CTRL+ALT+4

Prelazak na sledeći dan.

CTRL+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeću sedmicu.

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeći mesec.

ALT+PAGE DOWN

Prelazak na prethodni dan.

CTRL+STRELICA NALEVO

Prelazak na prethodnu sedmicu.

ALT+STRELICA NAGORE

Prelazak na prethodni mesec.

ALT+PAGE UP

Prelazak na početak sedmice.

ALT+HOME

Prelazak na kraj sedmice.

ALT+END

Prebacivanje na prikaz celih sedmica.

ALT+ZNAK MINUS ili CTRL+ALT+3

Prebacivanje na prikaz radne sedmice.

CTRL+ALT+2

Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu.

CTRL+ZAREZ ili CTRL+SHIFT+ZAREZ

Prelazak na sledeću zakazanu obavezu.

CTRL+TAČKA ili CTRL+SHIFT+TAČKA

Podešavanje ponavljanja za otvorenu zakazanu obavezu ili sastanak.

CTRL+G

Vrh stranice

Kontakti

Željena radnja

Pritisnite

Pozivanje novog broja

CTRL+SHIFT+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke (Pretraga).

F3 ili CTRL+E

Unos imena u polje Pretraživanje adresara

F11

Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom u prikazu sa kontaktima „Kartica“ ili „Vizitkarta“.

SHIFT+slovo

Izbor svih kontakata.

CTRL+A

Sastavljanje poruke koja koristi izabrani kontakt kao temu.

CTRL+F

Pravljenje stavke u dnevniku za izabrani kontakt.

CTRL+J

Pravljenje kontakta (u prikazu „Kontakti“).

CTRL+N

Pravljenje kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otvaranje obrasca za kontakte koji koristi izabrani kontakt.

CTRL+O

Pravljenje spiska kontakata.

CTRL+SHIFT+L

Štampanje.

CTRL+P

Ažuriranje liste članova spiska kontakata.

F5

Prelazak u drugu fasciklu

CTRL+Y

Otvaranje adresara.

CTRL+SHIFT+B

Korišćenje opcije Više opcija traženja….

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje sledećeg kontakta na spisku u otvorenom kontaktu.

CTRL+SHIFT+TAČKA

Pronalaženje kontakta

F11

Zatvaranje kontakta

ESC

Slanje faksa izabranom kontaktu

CTRL+SHIFT+X

Otvaranje dijaloga Provera adrese.

ALT+D

Prikaz informacija o 1. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+1

Prikaz informacija o 2. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+2

Prikaz informacija o 3. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+3

Vrh stranice

U dijalogu „Elektronske vizitkarte“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

ALT+A

Izbor teksta u polju Oznaka kada je izabrano polje sa dodeljenom oznakom.

ALT+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu.

ALT+C

Postavljanje kursora na početak polja Uređivanje.

ALT+E

Izbor okna Polja.

ALT+F

Izbor padajuće liste Poravnavanje slike.

ALT+G

Izbor palete boja za pozadinu.

ALT+K, zatim taster ENTER

Izbor padajuće liste Raspored.

ALT+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja.

ALT+R

Vrh stranice

Zadaci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili sakrivanje trake zaduženja.

ALT+F2

Prihvatanje zahteva za zadatak.

ALT+C

Odbijanje zahteva za zadatak.

ALT+D

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke.

CTRL+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu.

CTRL+Y

Pravljenje zadatka (u prikazu „Zadaci“).

CTRL+N

Pravljenje zadatka (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Otvaranje izabrane stavke.

CTRL+O

Štampanje izabrane stavke.

CTRL+P

Izbor svih stavki.

CTRL+A

Brisanje izabrane stavke.

CTRL+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga.

CTRL+F

Pravljenje zahteva za zadatak.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Prebacivanje između okna za navigaciju, liste sa zadacima i trake zaduženja.

TAB ili SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane stavke kao stavke dnevnika.

CTRL+J

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene.

INSERT

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

ALT+O

Prikaz dijaloga Font.

CTRL+SHIFT+P

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst).

SHIFT+F3

Oblikovanje slova u umanjena velika slova

CTRL+SHIFT+K

Podebljani oblik slova

CTRL+B

Dodavanje znakova za nabrajanje.

CTRL+SHIFT+L

Kurzivni oblik slova

CTRL+I

Povećavanje uvlačenja.

CTRL+T

Smanjenje uvlačenja.

CTRL+SHIFT+T

Levo poravnavanje.

CTRL+L

Centriranje.

CTRL+E

Podvlačenje.

CTRL+U

Povećavanje veličine fonta.

CTRL+] ili CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta.

CTRL+[ ili CTRL+SHIFT+<

Isecanje.

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Kopiranje.

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Napomena: Kombinacija tastera CTRL+INSERT nije dostupna u oknu za čitanje.

Lepljenje.

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+Z ili CTRL+RAZMAKNICA

Brisanje sledeće reči.

CTRL+SHIFT+H

Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina.

CTRL+SHIFT+J

Primena stilova.

CTRL+SHIFT+S

Kreiranje izvučenog prvog reda

CTRL+T

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Smanjivanje izvlačenja prvog reda

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Vrh stranice

Dodavanje veb informacija stavkama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uređivanje URL adrese u telu stavke

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite.

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Vrh stranice

Štampanje

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kartice Štampanje u prikazu „Backstage“

Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim taster P

Da biste odštampali stavku u otvorenom prozoru.

Alt+F, pritisnite taster P, a zatim taster F i taster 1

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja.

ALT+S ili ALT+U

Izbor štampača iz prikaza Pregled pre štampanja.

Alt+F, pritisnite taster P, a zatim taster I

Da biste definisali stilove štampanja.

ALT+F, pritisnite taster P, a zatim taster L

Da biste otvorili Opcije štampanja.

ALT+F, pritisnite taster P, a zatim taster R

Vrh stranice

Pošalji/primi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). Može da uključi zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

SHIFT+F9

Započinjanje slanja/prijema.

CTRL+M

Definisanje grupa za slanje/prijem.

CTRL+ALT+S

Vrh stranice

Visual Basic Editor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

ALT+F11

Vrh stranice

Makroi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Reprodukcija makroa

ALT+F8

Vrh stranice

Obrasci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje Office InfoPath obrasca

Kliknite unutar fascikle „InfoPath“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+N.

Odaberite Microsoft InfoPath obrazac.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Vrh stranice

Prikazi

Tabelarni prikaz

Opšta upotreba

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje stavke

ENTER

Izbor svih stavki.

CTRL+A

Prelazak na stavku na dnu ekrana.

PAGE DOWN

Prelazak na stavku na vrhu ekrana.

PAGE UP

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku.

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE, redom

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije.

CTRL+STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NADOLE, redom

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke.

CTRL+RAZMAKNICA

Kada je izabrana grupa

Željena radnja

Pritisnite

Razvijanje jedne izabrane grupe

STRELICA NADESNO

Skupljanje jedne izabrane grupe.

STRELICA NALEVO

Izbor prethodne grupe.

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe.

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe.

HOME

Izbor poslednje grupe.

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana sa desne strane.

STRELICA NADESNO

Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

Sva tri

Željena radnja

Pritisnite

Prikaz od 1 do 9 dana

ALT+taster za broj dana

Prikaz 10 dana.

ALT+0 (NULA)

Prebacivanje na sedmice.

ALT+ZNAK MINUS

Prebacivanje na mesece.

ALT+=

Premeštanje između prikaza Kalendar, pomoćne liste zadataka i spiska fascikli

CTRL+TAB ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze.

SHIFT+TAB

Prelazak na prethodni dan.

STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći dan.

STRELICA NADESNO

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici.

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici.

ALT+STRELICA NAGORE

Dnevni prikaz

Željena radnja

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

HOME

Izbor vremena kada se završava radni dan

END

Izbor prethodnog perioda vremena

STRELICA NAGORE

Izbor sledećeg perioda vremena.

STRELICA NADOLE

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana.

PAGE UP

Izbor perioda vremena na dnu ekrana.

PAGE DOWN

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena.

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole.

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+STRELICA NAGORE ili ALT+STRELICA NADOLE

Promena vremena početka ili završetka zakazane obaveze.

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ili ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici.

ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici.

ALT+STRELICA NAGORE

Sedmični prikaz

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

HOME

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana.

END

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore.

PAGE UP

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole.

PAGE DOWN

Promena trajanja izabranog perioda vremena.

SHIFT+STRELICA NALEVO, SHIFT+STRELICA NADESNO, SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE ili SHIFT+HOME ili SHIFT+END

Mesečni prikaz

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

HOME

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici.

PAGE UP

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici.

PAGE DOWN

Navigator datuma

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

ALT+HOME

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice.

ALT+END

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici.

ALT+STRELICA NAGORE

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici.

ALT+STRELICA NADOLE

Prikaz vizitkarti ili kartica sa adresama

Opšta upotreba

Željena radnja

Pritisnite

Izbor određene kartice sa liste

Jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili imena polja po kojem vršite sortiranje

Izbor prethodne kartice

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće kartice.

STRELICA NADOLE

Izbor prve kartice na listi.

HOME

Izbor poslednje kartice na listi.

END

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici.

PAGE UP

Izbor prve kartice na sledećoj stranici.

PAGE DOWN

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni.

STRELICA NADESNO

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni.

STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice.

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke.

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na sledeću karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke.

SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku.

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi.

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi.

SHIFT+END

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednjoj stranici.

SHIFT+PAGE DOWN

Premeštanje sa polja na polje na otvorenoj kartici

Uverite se da je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeće polje i kontrolu

TAB

Premeštanje na prethodno polje i kontrolu.

SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivne kartice.

ENTER

Premeštanje sa znaka na znak u polju

Uverite se da je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali.

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

ENTER

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak polja sa više redova.

PAGE UP

Premeštanje na kraj polja sa više redova.

PAGE DOWN

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova.

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova.

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni znak u polju.

STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeći znak u polju.

STRELICA NADESNO

Prikaz vremenske ose (prikaz „Zadaci“ ili „Dnevnik“)

Kada je izabrana stavka

Željena radnja

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

STRELICA NALEVO

Izbor sledeće stavke.

STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko susednih stavki.

SHIFT+STRELICA NALEVO ili SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko nesusednih stavki.

CTRL+STRELICA NALEVO+RAZMAKNICA ili CTRL+STRELICA NADESNO+RAZMAKNICA

Otvaranje izabranih stavki.

ENTER

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

HOME

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

END

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

CTRL+HOME

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

CTRL+END

Kada je izabrana grupa

Željena radnja

Pritisnite

Razvijanje grupe

ENTER ili STRELICA NADESNO

Skupljanje grupe.

ENTER ili STRELICA NALEVO

Izbor prethodne grupe.

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe.

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe na vremenskoj osi.

HOME

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi.

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana sa desne strane.

STRELICA NADESNO

Kada je na vremenskoj skali izabrana jedinica vremena za dane

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NALEVO

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali.

STRELICA NADESNO

Prebacivanje između aktivnog prikaza, trake zaduženja, fascikli sa dnevnicima i nazad na aktivni prikaz.

TAB i SHIFT+TAB

Vrh stranice

U ovoj temi

Osnovna navigacija

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u poštu.

CTRL+1

Prebacivanje na prikaz „Kalendar“.

CTRL+2

Prebacivanje na prikaz „Kontakti“.

CTRL+3

Prebacivanje na prikaz „Zadaci“.

CTRL+4

Prebacivanje na prikaz „Beleške“.

CTRL+5

Prebacivanje na spisak fascikli u oknu za navigaciju.

CTRL+6

Prebacivanje na prečice.

CTRL+7

Prebacivanje na sledeću poruku (kada je poruka otvorena).

CTRL+TAČKA

Prebacivanje na prethodnu poruku (kada je poruka otvorena).

CTRL+ZAREZ

Premeštanje između okna za navigaciju, glavnog prozora programa Outlook, okna za čitanje i trake zaduženja.

F6 ili CTRL+SHIFT+TAB

Premeštanje između prozora programa Outlook, manjih okana u oknu sa fasciklama, okna za čitanje i odeljaka na traci zaduženja.

TAB

Kretanje unutar okna za navigaciju.

Tasteri sa strelicama

Prelazak u drugu fasciklu.

CTRL+Y

Prelazak na polje za pretragu.

F3 ili CTRL+E

Prelazak na prethodnu poruku u oknu za čitanje.

ALT+STRELICA NAGORE ili CTRL+ZAREZ ili ALT+PAGE UP

Jedna stranica teksta nadole u oknu za čitanje.

RAZMAKNICA

Jedna stranica teksta nagore u oknu za čitanje.

SHIFT+RAZMAKNICA

Razvijanje ili skupljanje grupe (kada je izabrana grupa) u oknu za navigaciju.

SHIFT+ZNAK PLUS ili MINUS, redom

Skupljanje ili razvijanje grupe na listi e-poruka.

STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO, redom

Premeštanje na sledeće polje u oknu za čitanje.

SHIFT+TAB

Premeštanje na prethodno polje u oknu za čitanje.

CTRL+TAB

Vraćanje na prethodni prikaz u glavnom prozoru programa Outlook.

ALT+B, ALT+STRELICA NALEVO ili ALT+BACKSPACE

Prelazak na sledeći prikaz u glavnom prozoru programa Outlook.

ALT+STRELICA NADESNO

Izbor Info trake i prikaz menija sa komandama ukoliko je dostupan.

CTRL+SHIFT+W

Vrh stranice

Pretraga

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pronalaženje poruke ili neke druge stavke

CTRL+E

Brisanje rezultata pretrage.

ESC

Razvijanje pretrage kako bi se obuhvatile opcije Sve stavke pošte, Sve stavke kalendara ili Sve stavke kontakata, u zavisnosti od toga u kojem se modulu nalazite.

CTRL+ALT+A

Razvijanje izrade upita za pretraživanje.

CTRL+ALT+W

Korišćenje opcije Više opcija traženja….

CTRL+SHIFT+F

Pravljenje nove fascikle za pretragu.

CTRL+SHIFT+P

Traženje teksta u okviru poruke ili druge stavke.

F4

Pronalaženje sledeće stavke tokom pretrage teksta u okviru poruke ili druge stavke.

SHIFT+F4

Pronalaženje i zamena teksta, simbola ili nekih komandi za oblikovanje u okviru otvorenih stavki. Funkcioniše u oknu za čitanje u otvorenoj stavci.

CTRL+H

Proširivanje pretrage tako da uključi stoni računar.

CTRL+ALT+K

Vrh stranice

Zastavice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Označavanje praćenja zastavicom u cilju dodeljivanja zastavice

CTRL+SHIFT+G

Vrh stranice

Boje kategorija

Željena radnja

Pritisnite

Brisanje izabrane kategorije sa liste u dijalogu Kategorije boja.

ALT+D

Vrh stranice

Kreiranje stavke ili datoteke

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje zakazane obaveze

CTRL+SHIFT+A

Pravljenje kontakta.

CTRL+SHIFT+C

Pravljenje liste distribucije.

CTRL+SHIFT+L

Pravljenje faksa.

CTRL+SHIFT+X

Pravljenje fascikle.

CTRL+SHIFT+E

Pravljenje stavke u dnevniku.

CTRL+SHIFT+J

Pravljenje poziva za sastanak.

CTRL+SHIFT+Q

Sastavljanje poruke.

CTRL+SHIFT+M

Pravljenje beleške.

CTRL+SHIFT+N

Pravljenje novog Microsoft Office dokumenta.

CTRL+SHIFT+H

Slanje u ovu fasciklu.

CTRL+SHIFT+S

Slanje odgovora u ovu fasciklu.

CTRL+T

Pravljenje fascikle za pretragu.

CTRL+SHIFT+P

Post zadatka.

CTRL+SHIFT+K

Pravljenje zahteva za zadatak.

CTRL+SHIFT+U

Vrh stranice

Sve stavke

Željena radnja

Pritisnite

Čuvanje.

CTRL+S ili SHIFT+F12

Čuvanje i zatvaranje.

ALT+S

Čuvanje kao.

F12

Opoziv radnje

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Brisanje stavke.

CTRL+D

Štampanje.

CTRL+P

Kopiranje stavke.

CTRL+SHIFT+Y

Premeštanje stavke.

CTRL+SHIFT+V

Provera imena.

CTRL+K

Provera pravopisa

F7

Označavanje zastavicom za praćenje

CTRL+SHIFT+G

Prosleđivanje.

CTRL+F

Slanje, objavljivanje ili pozivanje svih.

ALT+S

Uključivanje uređivanja u polju (osim u prikazu „Ikona“).

F2

Levo poravnavanje teksta

CTRL+L

Centriranje teksta.

CTRL+E

Desno poravnavanje teksta.

CTRL+R

Vrh stranice

E-pošta

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje u prijemno poštansko sanduče

CTRL+SHIFT+I

Prebacivanje u otpremno sanduče.

CTRL+SHIFT+O

Izbor naloga sa kojeg se šalje poruka.

CTRL+TAB (sa fokusom na polju Za), a zatim taster TAB za prelazak na dugme Nalozi

Provera imena.

CTRL+K

Slanje.

ALT+S

Odgovaranje na poruku.

CTRL+R

Odgovaranje svima na poruku.

CTRL+SHIFT+R

Prosleđivanje poruke.

CTRL+F

Označavanje da poruka nije neželjena.

CTRL+ ALT+J

Prikaz blokiranog spoljnog sadržaja (u poruci).

CTRL+SHIFT+I

Slanje u fasciklu.

CTRL+ SHIFT+S

Primena normalnog stila.

CTRL+SHIFT+N

Provera da li postoje nove poruke.

CTRL+M ili F9

Prelazak na prethodnu poruku.

STRELICA NAGORE

Prelazak na sledeću poruku.

STRELICA NADOLE

Sastavljanje nove poruke (u prikazu „Pošta“).

CTRL+N

Sastavljanje nove poruke (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otvaranje primljene poruke.

CTRL+O

Otvaranje adresara.

CTRL+SHIFT+B

Konvertovanje HTML ili RTF poruke u čisti tekst.

CTRL+SHIFT+O

Dodajte zastavicu za brzo obeležavanje neotvorenoj poruci.

INSERT

Prikaz dijaloga Označavanje zastavicom za praćenje.

CTRL+SHIFT+G

Označavanje poruke kao pročitane.

CTRL+Q

Označavanje poruke kao nepročitane.

CTRL+U

Prikaz menija za preuzimanje slika, promena postavki automatskog preuzimanja ili dodavanje pošiljaoca na spisak sigurnih pošiljalaca.

CTRL+SHIFT+W

Pronalaženje ili zamena

F4

Pronalaženje sledeće stavke

SHIFT+F4

Slanje.

CTRL+ENTER

Štampanje.

CTRL+P

Prosleđivanje.

CTRL+F

Prosleđivanje u vidu priloga.

CTRL+ALT+F

Prikaz svojstava za izabranu stavku.

ALT+ENTER

Označavanje za preuzimanje.

CTRL+ALT+M

Opoziv označavanja za preuzimanje.

CTRL+ALT+U

Prikaz toka slanja/prijema.

CTRL+B (kada je slanje/prijem u toku)

Vrh stranice

Kalendar

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje nove zakazane obaveze (u prikazu „Kalendar“).

CTRL+N

Pravljenje nove zakazane obaveze (u bilo kom prikazu programa Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Pravljenje novog poziva za sastanak.

CTRL+SHIFT+Q

Prosleđivanje zakazane obaveze ili sastanka.

CTRL+F

Odgovaranje na poziv za sastanak putem poruke.

CTRL+R

Odgovaranje svima na poziv za sastanak putem poruke.

CTRL+SHIFT+R

Prikaz 10 dana u kalendaru.

ALT+0

Prikaz jednog dana u kalendaru.

ALT+1

Prikaz 2 dana u kalendaru

ALT+2

Prikaz 3 dana u kalendaru

ALT+3

Prikaz 4 dana u kalendaru

ALT+4

Prikaz 5 dana u kalendaru

ALT+5

Prikaz 6 dana u kalendaru

ALT+6

Prikaz 7 dana u kalendaru

ALT+7

Prikaz 8 dana u kalendaru

ALT+8

Prikaz 9 dana u kalendaru

ALT+9

Prelazak na datum.

CTRL+G

Prebacivanje na mesečni prikaz.

ALT+= ili CTRL+ALT+4

Prelazak na sledeći dan.

CTRL+STRELICA NADESNO

Prelazak na sledeću sedmicu.

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na sledeći mesec.

ALT+PAGE DOWN

Prelazak na prethodni dan.

CTRL+STRELICA NALEVO

Prelazak na prethodnu sedmicu.

ALT+STRELICA NAGORE

Prelazak na prethodni mesec.

ALT+PAGE UP

Prelazak na početak sedmice.

ALT+HOME

Prelazak na kraj sedmice.

ALT+END

Prebacivanje na prikaz celih sedmica.

ALT+ZNAK MINUS ili CTRL+ALT+3

Prebacivanje na prikaz radne sedmice.

CTRL+ALT+2

Prelazak na prethodnu zakazanu obavezu.

CTRL+ZAREZ ili CTRL+SHIFT+ZAREZ

Prelazak na sledeću zakazanu obavezu.

CTRL+TAČKA ili CTRL+SHIFT+TAČKA

Podešavanje ponavljanja za zakazanu obavezu ili zadatak.

CTRL+G

Vrh stranice

Kontakti

Željena radnja

Pritisnite

Pozivanje novog broja

CTRL+SHIFT+D

Pronalaženje kontakta ili neke druge stavke.

F3 ili CTRL+E

Unos imena u polje Pretraživanje adresara

F11

Prelazak na prvi kontakt koji počinje određenim slovom u prikazu tabele ili liste sa kontaktima

SHIFT+slovo

Izbor svih kontakata.

CTRL+A

Sastavljanje nove poruke adresirane na izabrani kontakt.

CTRL+F

Pravljenje stavke u dnevniku za izabrani kontakt.

CTRL+J

Pravljenje novog kontakta (u prikazu „Kontakti“).

CTRL+N

Pravljenje novog kontakta (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otvaranje obrasca za kontakte za izabrani kontakt.

CTRL+O ili CTRL+SHIFT+ENTER

Pravljenje nove liste distribucije.

CTRL+SHIFT+L

Štampanje.

CTRL+P

Ažuriranje liste članova liste distribucije

F5

Prelazak u drugu fasciklu

CTRL+Y

Otvaranje adresara.

CTRL+SHIFT+B

Korišćenje opcije Više opcija traženja….

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje sledećeg kontakta na spisku u otvorenom kontaktu.

CTRL+SHIFT+TAČKA

Zatvaranje kontakta

ESC

Otvaranje veb stranice za izabrani kontakt (ako je uključena).

CTRL+SHIFT+X

Otvaranje dijaloga Provera adrese.

ALT+D

Prikaz informacija o 1. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+1

Prikaz informacija o 2. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+2

Prikaz informacija o 3. adresi e-pošte u obrascu za kontakt, u odeljku Internet.

ALT+SHIFT+3

Vrh stranice

U dijalogu „Elektronske vizitkarte“

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje liste Dodaj

ALT+A

Izbor teksta u polju Oznaka kada je izabrano polje sa dodeljenom oznakom.

ALT+B

Otvaranje dijaloga Dodavanje slike u karticu.

ALT+C

Postavljanje kursora na početak polja Uređivanje.

ALT+E

Izbor okna Polja.

ALT+F

Izbor padajuće liste Poravnavanje slike.

ALT+G

Izbor palete boja za pozadinu.

ALT+K, zatim taster ENTER

Izbor padajuće liste Raspored.

ALT+L

Uklanjanje izabranog polja iz okna Polja.

ALT+R

Vrh stranice

Zadaci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili sakrivanje trake zaduženja.

ALT+F2

Prihvatanje zahteva za zadatak.

ALT+C

Odbijanje zahteva za zadatak.

ALT+D

Pronalaženje zadatka ili neke druge stavke.

CTRL+E

Otvaranje dijaloga Prelazak na fasciklu.

CTRL+Y

Pravljenje novog zadatka (u prikazu „Zadaci“).

CTRL+N

Pravljenje novog zadatka (iz bilo kog prikaza programa Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Pravljenje novog zahteva za zadatak.

CTRL+SHIFT+U

Otvaranje izabrane stavke.

CTRL+O

Štampanje izabrane stavke.

CTRL+P

Izbor svih stavki.

CTRL+A

Brisanje izabrane stavke.

CTRL+D

Prosleđivanje zadatka u vidu priloga.

CTRL+F

Prebacivanje između okna za navigaciju, liste sa zadacima i trake zaduženja.

SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane stavke kao stavke dnevnika.

CTRL+J

Opoziv poslednje radnje

CTRL+Z

Označavanje stavke zastavicom ili označavanje stavke kao dovršene.

INSERT

Vrh stranice

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz menija Oblikovanje

ALT+O

Prikaz dijaloga Font.

CTRL+SHIFT+P

Prebacivanje sa velikih na mala slova i obrnuto (kada je izabran tekst).

SHIFT+F3

Oblikovanje slova u umanjena velika slova

CTRL+SHIFT+K

Podebljani oblik slova

CTRL+B

Dodavanje znakova za nabrajanje.

CTRL+SHIFT+L

Kurzivni oblik slova

CTRL+I

Povećavanje uvlačenja.

CTRL+T

Smanjenje uvlačenja.

CTRL+SHIFT+T

Levo poravnavanje.

CTRL+L

Centriranje.

CTRL+E

Podvlačenje.

CTRL+U

Povećavanje veličine fonta.

CTRL+] ili CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta.

CTRL+[ ili CTRL+SHIFT+<

Isecanje.

CTRL+X ili SHIFT+DELETE

Kopiranje.

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Napomena: Kombinacija tastera CTRL+INSERT nije dostupna u oknu za čitanje.

Lepljenje.

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Brisanje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+Z ili CTRL+RAZMAKNICA

Brisanje sledeće reči.

CTRL+SHIFT+H

Razvlačenje pasusa da bi se uklopio između margina.

CTRL+SHIFT+J

Primena stilova.

CTRL+SHIFT+S

Kreiranje izvučenog prvog reda

CTRL+T

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Smanjivanje izvlačenja prvog reda

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje oblikovanja pasusa

CTRL+Q

Vrh stranice

Dodavanje veb informacija stavkama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Uređivanje URL adrese u telu stavke

Držite pritisnut taster CTRL i kliknite mišem.

Navođenje veb pregledača.

Držite pritisnut taster SHIFT i kliknite mišem.

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Vrh stranice

Pregled pre štampanja

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje prikaza Pregled pre štampanja.

Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim taster V

Da biste odštampali stavku u otvorenom prozoru, pritisnite kombinaciju tastera ALT+F, zatim taster W, a zatim taster V

Štampanje pregleda pre štampanja.

ALT+P

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz prozora Pregled pre štampanja.

ALT+S ili ALT+U

Zumiranje.

ALT+Z

Zatvaranje prikaza Pregled pre štampanja.

ALT+C

Vrh stranice

Slanje/prijem

Željena radnja

Pritisnite

Započinjanje slanja/prijema za sve definisane grupe za slanje/prijem kada je izabrana stavka Uključi ovu grupu u slanje/prijem (F9). Može da uključi zaglavlja, cele stavke, navedene fascikle, stavke manje od određene veličine ili bilo koju kombinaciju koju definišete

F9

Započinjanje slanja/prijema za trenutnu fasciklu preuzimanjem celih stavki (zaglavlja, stavke i svih priloga)

SHIFT+F9

Započinjanje slanja/prijema.

CTRL+M

Definisanje grupa za slanje/prijem.

CTRL+ALT+S

Vrh stranice

Visual Basic Editor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje programa Visual Basic Editor

ALT+F11

Vrh stranice

Makroi

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Reprodukcija makroa

ALT+F8

Vrh stranice

Obrasci

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Čuvanje dizajna obrasca.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Čuvanje podataka iz obrasca.

CTRL+SHIFT+F11

Pravljenje novog Microsoft Office InfoPath obrasca.

Kliknite unutar fascikle „InfoPath“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+N.

Vrh stranice

Prikazi

Tabelarni prikaz

Opšta upotreba

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje stavke

ENTER

Izbor svih stavki.

CTRL+A

Prelazak na stavku na dnu ekrana.

PAGE DOWN

Prelazak na stavku na vrhu ekrana.

PAGE UP

Povećavanje ili smanjivanje broja izabranih stavki za jednu stavku.

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE, redom

Prelazak na sledeću ili prethodnu stavku bez proširivanja selekcije.

CTRL+STRELICA NAGORE ili CTRL+STRELICA NADOLE, redom

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne stavke.

CTRL+RAZMAKNICA

Osvežavanje prikaza.

F5

Kada je izabrana grupa

Željena radnja

Pritisnite

Razvijanje svih grupa.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje grupe.

CTRL+ZNAK MINUS

Razvijanje jedne izabrane grupe.

SHIFT+ZNAK PLUS

Skupljanje jedne izabrane grupe.

ZNAK MINUS

Izbor prethodne grupe.

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe.

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe.

HOME

Izbor poslednje grupe.

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana sa desne strane.

STRELICA NADESNO

Sve grupe

Željena radnja

Pritisnite

Skupljanje svih grupa.

CTRL+ZNAK MINUS

Razvijanje svih grupa.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Dnevni/sedmični/mesečni prikaz kalendara

Sva tri

Željena radnja

Pritisnite

Prikaz od 1 do 9 dana

ALT+taster za broj dana

Prikaz 10 dana.

ALT+0 (NULA)

Prebacivanje na sedmice.

ALT+ZNAK MINUS

Prebacivanje na mesece.

ALT+=

Premeštanje između prikaza Kalendar, pomoćne liste zadataka i spiska fascikli

CTRL+TAB ili F6

Izbor prethodne zakazane obaveze.

SHIFT+TAB

Prelazak na prethodni dan.

STRELICA NALEVO

Prelazak na sledeći dan.

STRELICA NADESNO

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici.

ALT+STRELICA NADOLE

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici.

ALT+STRELICA NAGORE

Dnevni prikaz

Željena radnja

Pritisnite

Izbor vremena kada počinje radni dan

HOME

Izbor vremena kada se završava radni dan

END

Izbor prethodnog perioda vremena

STRELICA NAGORE

Izbor sledećeg perioda vremena.

STRELICA NADOLE

Izbor perioda vremena na vrhu ekrana.

PAGE UP

Izbor perioda vremena na dnu ekrana.

PAGE DOWN

Produžavanje ili skraćivanje izabranog vremena.

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE, redom

Premeštanje zakazane obaveze nagore ili nadole.

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+STRELICA NAGORE ili ALT+STRELICA NADOLE, redom

Promena vremena početka ili završetka zakazane obaveze.

Kada se kursor nalazi na zakazanoj obavezi, ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE ili ALT+SHIFT+STRELICA NADOLE, redom

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u sledećoj sedmici.

ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabrane stavke u isti dan u prethodnoj sedmici.

ALT+STRELICA NAGORE

Sedmični prikaz

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na početak radnog vremena izabranog dana

HOME

Prelazak na kraj radnog vremena izabranog dana.

END

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nagore.

PAGE UP

Pomeranje prikaza izabranog dana za jednu stranicu nadole.

PAGE DOWN

Premeštanje zakazane obaveze nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

ALT+STRELICA NAGORE, ALT+STRELICA NADOLE, ALT+NALEVO ILI ALT+STRELICA NADESNO, redom

Promena trajanja izabranog perioda vremena.

SHIFT+STRELICA NALEVO, SHIFT+STRELICA NADESNO, SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE ili SHIFT+HOME ili SHIFT+END

Mesečni prikaz

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na prvi dan u sedmici

HOME

Prelazak na isti dan u sedmici na prethodnoj stranici.

PAGE UP

Prelazak na isti dan u sedmici na sledećoj stranici.

PAGE DOWN

Navigator datuma

Željena radnja

Pritisnite

Prelazak na prvi dan trenutne sedmice

ALT+HOME

Prelazak na poslednji dan trenutne sedmice.

ALT+END

Prelazak na isti dan u prethodnoj sedmici.

ALT+STRELICA NAGORE

Prelazak na isti dan u sledećoj sedmici.

ALT+STRELICA NADOLE

Prikaz vizitkarti ili kartica sa adresama

Opšta upotreba

Željena radnja

Pritisnite

Izbor određene kartice sa liste

Jedno ili više slova imena na koje je kartica popunjena ili imena polja po kojem vršite sortiranje

Izbor prethodne kartice

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće kartice.

STRELICA NADOLE

Izbor prve kartice na listi.

HOME

Izbor poslednje kartice na listi.

END

Izbor prve kartice na trenutnoj stranici.

PAGE UP

Izbor prve kartice na sledećoj stranici.

PAGE DOWN

Izbor najbliže kartice u sledećoj koloni.

STRELICA NADESNO

Izbor najbliže kartice u prethodnoj koloni.

STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora aktivne kartice.

CTRL+RAZMAKNICA

Proširivanje izbora na prethodnu karticu i otkazivanje izbora kartica posle početne tačke.

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na sledeću karticu i otkazivanje izbora kartica pre početne tačke.

SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora na prethodnu karticu bez obzira na početnu tačku.

CTRL+SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje izbora na sledeću karticu bez obzira na početnu tačku.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje izbora na prvu karticu na listi.

SHIFT+HOME

Proširivanje izbora na poslednju karticu na listi.

SHIFT+END

Proširivanje izbora na prvu karticu na prethodnoj stranici.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje izbora na poslednju karticu na poslednjoj stranici.

SHIFT+PAGE DOWN

Premeštanje sa polja na polje na otvorenoj kartici

Proverite da li je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali ili pritisnite taster F2.

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeće polje i premeštanje na prvo polje na sledećoj kartici sa poslednjeg polja kartice.

TAB

Premeštanje na prethodno polje i premeštanje na poslednje polje na prethodnoj kartici sa prvog polja kartice.

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeće polje ili dodavanje reda polju sa više redova.

ENTER

Premeštanje na prethodno polje bez napuštanja aktivne kartice.

SHIFT+ENTER

Prikaz mesta umetanja u aktivnom polju za uređivanje teksta.

F2

Premeštanje sa znaka na znak u polju

Proverite da li je na kartici izabrano polje da biste mogli da koristite sledeće tastere. Kada je kartica izabrana, kliknite na polje da biste ga izabrali ili pritisnite taster F2.

Željena radnja

Pritisnite

Dodavanje reda u polje sa više redova

ENTER

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak polja sa više redova.

PAGE UP

Premeštanje na kraj polja sa više redova.

PAGE DOWN

Premeštanje na prethodni red u polju sa više redova.

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći red u polju sa više redova.

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni znak u polju.

STRELICA NALEVO

Premeštanje na sledeći znak u polju.

STRELICA NADESNO

Prikaz vremenske ose (prikaz „Zadaci“ ili „Dnevnik“)

Kada je izabrana stavka

Željena radnja

Pritisnite

Izbor prethodne stavke

STRELICA NALEVO

Izbor sledeće stavke.

STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko susednih stavki.

SHIFT+STRELICA NALEVO ili SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor nekoliko nesusednih stavki.

CTRL+STRELICA NALEVO+RAZMAKNICA ili CTRL+STRELICA NADESNO+RAZMAKNICA

Otvaranje izabranih stavki.

ENTER

Prikaz stavki za jedan ekran iznad stavki na ekranu.

PAGE UP

Prikaz stavki za jedan ekran ispod stavki na ekranu.

PAGE DOWN

Izbor prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

HOME

Izbor poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

END

Prikaz (bez izbora) prve stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili prve stavke u grupi.

CTRL+HOME

Prikaz (bez izbora) poslednje stavke na vremenskoj osi (ako stavke nisu grupisane) ili poslednje stavke u grupi.

CTRL+END

Kada je izabrana grupa

Željena radnja

Pritisnite

Razvijanje grupe

ENTER ili STRELICA NADESNO

Skupljanje grupe.

ENTER ili STRELICA NALEVO

Izbor prethodne grupe.

STRELICA NAGORE

Izbor sledeće grupe.

STRELICA NADOLE

Izbor prve grupe na vremenskoj osi.

HOME

Izbor poslednje grupe na vremenskoj osi.

END

Izbor prve stavke na ekranu u razvijenoj grupi ili prve stavke sa ekrana sa desne strane.

STRELICA NADESNO

Kada je na vremenskoj skali izabrana jedinica vremena za dane

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje unazad u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali

STRELICA NALEVO

Premeštanje unapred u vremenskim pomacima koji su isti kao oni prikazani na vremenskoj skali.

STRELICA NADESNO

Izbor gornje vremenske skale kada je izabrana donja vremenska skala.

SHIFT+TAB

Izbor donje vremenske skale kada je izabrana gornja vremenska skala.

TAB

Izbor prve stavke prve ili grupe na ekranu ako su stavke grupisane, kada je izabrana donja vremenska skala.

TAB

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×