Tasterske prečice u programu Skype za posao

Tasterske prečice u programu Skype za posao

Mnogi korisnici su utvrdili da im spoljašnja tastatura sa tasterskim prečicama za Skype za posao u operativnom sistemu Windows pomaže da rade efikasnije. Za korisnike sa otežanim kretanjem ili smanjenim vidom, tasterske prečice mogu biti lakše za korišćenje od dodirnog ekrana i predstavljaju glavnu alternativu mišu. U ovom članku su po stavkama navedene tasterske prečice za Skype za posao u operativnom sistemu Windows.

Napomene: 

  • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

  • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

U ovoj temi

Često korišćene prečice na računaru

Sledeća tabela predtsavlja zgodnu referencu za često korišćene prečice u programu Skype za posao.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Glavni prozor: Pronađi kontakt

F6 (možda ćete morati da pritisnete 2 ili 3 puta)

Kada izaberete kontakt: prikažite više opcija, na primer, opcije za pozivanje, početak ćaskanja i još toga

Enter

Kada izaberete kontakt: otvorite meni prilagođen kontekstu

Shift+F10

Prihvatite dolazni poziv ili ćaskanje

Taster sa logotipom Windows+Shift+O

Odbijte dolazni poziv ili ćaskanje

Taster sa logotipom Windows+Escape

Privremeno isključite ili ponovo uključite mikrofon u pozivu

Taster sa logotipom Windows+F4

Kada se video zapis već uspostavi u pozivu: Turn my Camera On/Turn my Camera Off (Uključi moju kameru / Isključi moju kameru)

Taster sa logotipom Windows+F5

Zaustavite deljenje radne površine

Alt+T

Prozor razgovora: pozivanje kontakta u postojeći razgovor

Alt+V

Prozor razgovora: završetak razgovora

Alt+Q

Opšta navigacija i kretanje

Koristite sledeće tasterske prečice, bez obzira na to gde je fokus.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prihvatite dolazno obaveštenje o pozivu

Taster sa logotipom Windows+Shift+O

Odbacite dolazno obaveštenje o pozivu

Taster sa logotipom Windows+Esc

Postavite fokus na okvir za pretragu Find contact (Pronađi kontakt)

Ctrl+Shift+razmaknica

Otvorite glavni prozor i postavite fokus na okvir za pretragu

Ctrl+Alt+Shift+3

Privremeno isključite ili ponovo uključite mikrofon u pozivu

Taster sa logotipom Windows+F4

Kada se video zapis već uspostavi u pozivu: Turn my Camera On/Turn my Camera Off (Uključi moju kameru / Isključi moju kameru)

Taster sa logotipom Windows+F5

Zaustavite deljenje ekrana u pozivu

Ctrl+Shift+S

Ponovo preuzmite kontrolu dok delite ekran u pozivu

Ctrl+Alt+razmaknica

Glavni prozor programa Skype za posao

Koristite ove tasterske prečice kada je glavni prozor programa Skype za posao u prednjem planu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pređite na karticu sa listom Contacts (Kontakti)

Ctrl+1

Pređite na karticu neprekidnog ćaskanja

Ctrl+2

Pređite na karticu sa listom Conversation (Razgovor)

Ctrl+3

Pređite na karticu Phone (Telefon)

Ctrl+4

Pređite na karticu Meetings (Sastanci)

Ctrl+5

Kada ste delegat, prenošenje poziva na broj na poslu neke druge osobe. (Nije dostupno za sve Office 365 pretplate.)

Ctrl+1 ili Ctrl+Shift+1

Otvorite meni System (Sistem). Taster Alt otvara traku menija.

Alt+razmaknica

Otvorite meni File (Datoteka)

Alt+F

Pokrenite Meet Now (Sastani se odmah)

Alt+M

Otvorite meni Tools (Alatke)

Alt+T

Otvorite meni Help (Pomoć)

Alt+H

Krećite se brzo između glavnih odeljaka u prozoru

F6

Lista kontakata

Koristite ove tasterske prečice dok se nalazite u okviru liste Contacts (Kontakti).

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbrišite izabranu prilagođenu grupu ili kontakt

Izbrišite

Premestite izabranu grupu nagore

Alt+strelica nagore

Premestite izabranu grupu nadole

Alt+strelica nadole

U meniju sa prečicama, otvorite izabrani kontakt ili kontakt kartice grupe

Alt+Enter

Skupite ili proširite izabranu grupu

Razmaknica

Uklonite izabrani kontakt sa liste kontakata (samo ćlanovi grupe koja nije za distribuciju)

Shift+Delete

Kontakt kartica

Koristite ove tasterske prečice dok ste na kontakt kartici. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter da biste otvorili kontakt karticu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Zatvorite kontakt karticu

Esc

Krećite se između kartica u dnu kontakt kartice

Ctrl+Tab

Krećite se između kartica u dnu kontakt kartice obrnutim redosledom

Ctrl+Shift+Tab

Prozor razgovora

Koristite ove tasterske prečice dok ste u prozoru Conversation (Razgovor).

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite matičnu stranicu Help (Pomoć) dok ste u meniju Help (Pomoć)

F1

Napustite prikaz preko celog ekrana. U suprotnom, prozor Conversation (Razgovor) se zatvara samo ako nema audio zapisa, video zapisa ili deljenja u toku.

Esc

Prihvatanje bilo kog obaveštenja o pozivu. To uključuje zahteve za zvukom, videom, pozivom i deljenjem.

Alt+C

Zatvorite prozor Conversation (Razgovor).

Alt+F4

Ignorisanje bilo kog obaveštenja o pozivu. To uključuje zahteve za zvukom, videom, pozivom i deljenjem.

Alt+l

Pridružite se ponovo audio zapisu na sastanku

Alt+R

Otvorite dijalog Save As (Sačuvaj kao) za datoteku koja je poslata u prozoru Conversation (Razgovor)

Alt+S

Pozovite kontakt u postojeći razgovor

Alt+V

Sačuvajte sadržaj istorije razmene trenutnih poruka. To funkcioniše za razgovore „jedan na jedan” kada koristite Outlook.

Ctrl+S

Prikažite ili sakrijte oblast za razmenu trenutnih poruka

Ctrl+W

Pošaljite datoteku ili, u kontekstu konferencije, dodajte prilog za satanak

Ctrl+F

Pokrenite OneNote da biste hvatali beleške o sesiji razgovora

Ctrl+N

Prikažite ili sakrijte spisak učesnika

Ctrl+R

Kada na sastanku kontrolišete deljeni ekran drugog korisnika: idite nalevo do prethodnog elementa korisničkog interfejsa u prozoru Conversation (Razgovor)

Ctrl+Shift+Alt+strelica nalevo

Kada na sastanku kontrolišete deljeni ekran drugog korisnika: idite nadesno do prethodnog elementa korisničkog interfejsa u prozoru Conversation (Razgovor)

Ctrl+Shift+Alt+strelica nadesno

Dodajte ili zaustavite video zapis

Ctrl+Shift+Enter

Stavite na čekanje ili nastavite audio razgovor u toku

Ctrl+Shift+H

Označite razgovor kao veoma važan. Za razgovore „jedan na jedan”, nije dostupno za sastanke.

Ctrl+Shift+I

Prikažite ili sakrijte prikaz površine za deljenje

Ctrl+Shift+Y

Prebacite se na kompaktan prikaz

Ctrl+Shift+P

Dodajte ili zaustavite audio zapis

Ctrl+Enter

Samo za Lync 2013 i Skype za posao 2015: Kada je na dugmetu za režim, otvara se odgovarajući oblačić

Strelica nagore

Samo u okviru Lync 2013 i Skype za posao 2015: Kada je fokus na dugmetu za režim, obavlja se podrazumevana radnja. Za audio zapis, mikrofon se privremeno isključuje ili uključuje. Za video zapis, kamera se pokreće ili zaustavlja.

Razmaknica

Odbaci ili sakrij otvoreni oblačić ili mehurić koji ima fokus na ključnu reč

Esc

Kada delite ekran, postavite fokus na ključnu reč na traku sa alatkama da biste delili deljenje ekrana. U okviru Skype za posao 2016, pritisnite Esc da biste vratili fokus na prozor razgovora.

Ctrl+Shift+razmaknica

Samo u okviru Skype za posao 2016: Krećite se brzo između glavnih odeljaka prozora

F6

Kontrole poziva (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice u kontrolama poziva tokom trajanja peer-to-peer poziva. One ne rade tokom konferencijskog poziva.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Završite razgovor ili ćaskanje

Alt+Q

Prenos: otvorite birač kontakta tokom poziva peer-to-peer. (Nije dostupno za sve Office 365 pretplate.)

Ctrl+Shift+T

Stavite poziv na čekanje

Ctrl+Shift+H

Prikažite numeričku tastaturu

Ctrl+Shift+D

Video zapis (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice kada radite sa video zapisom u prozoru Conversation (Razgovor).

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikažite prozor razgovora u režimu prikaza preko celog ekrana

F5

Napustite režim video zapisa preko celog ekrana

F5 (u okviru Skype za posao 2016) ili Esc

Prikažite Video Gallery (Galerija video zapisa) u iskačućem prozoru; Prikažite Video Gallery (Galerija video zapisa) u pridruženom prozoru

Ctrl+Shift+O

Zaključajte svoj video zapis za sve učesnike na sastanku

Ctrl+Shift+L

Razmena trenutnih poruka (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice kada razmenjujete trenutne poruke sa nekim.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite Help (Pomoć)

F1

Sačuvajte razgovor razmenom trenutnih poruka u datoteci

F12

Sačuvajte razgovor razmenom trenutnih poruka u istoriji razgovora

Ctrl+S

Izaberite sav sadržaj u razgovoru

Ctrl+A

Isecite izabrani tekst

Ctrl+X

Nalepite kopirani tekst

Shift+Insert ili Ctrl+V

Kopirajte izabrani tekst

Ctrl+C

Promenite izabrani tekst u podebljani

Ctrl+B

Promenite izabrani tekst u kurziv

Ctrl+l

Promenite izabrani tekst u podvučeni

Ctrl+U

Ponovite prethodnu radnju

Ctrl+Y

Opozovite prethodnu radnju

Ctrl+Z

Promenite boju teksta koji ste otkucali

Ctrl+Shift+F

Otvorite datoteku koju ste primili preko programa Skype

Alt+P

Odbijte datoteku koju ste primili preko programa Skype

Alt+D

Postavite fokus u oblast za unos trenutnih poruka

Ctrl+Shift+M

Započnite novi red u trenutnoj poruci koju još niste poslali

Shift+Enter

Površina za prikaz razgovora ili sastanka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikažite prozor Conversation (Razgovor) u režimu prikaza preko celog ekrana

F5

Napustite režim prikaza preko celog ekrana

Esc

Zaustavite deljenje

Alt+T

Upravljajte sadržajem za predstavljanje

Ctrl+Shift+E

Prikažite ili sakrijte prikaz površine za deljenje

Ctrl+Shift+Y

Nametnite čekanje upozorenja L1 u prikaz preko celog ekrana

Ctrl+Shift+A

Prebacite u prikaz govornika

Ctrl+Shift+J

Prebacite u prikaz galerije

Ctrl+Shift+l

Kada na sastanku kontrolišete deljeni ekran drugog korisnika: idite nalevo do prethodnog elementa korisničkog interfejsa u prozoru Conversation (Razgovor).

Ctrl+Shift+Alt+strelica nadesno

Kada na sastanku kontrolišete deljeni ekran drugog korisnika: idite nadesno do prethodnog elementa korisničkog interfejsa u prozoru Conversation (Razgovor).

Ctrl+Shift+Alt+strelica nalevo

Okruženje razgovora

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbrišite izabrane stavke

Izbrišite

Pomerite na vrh liste

Home

Pomerite na dno liste

End

Pomerite nagore za jednu stranicu, za približno 24 reda

Page Up

Pomerite nadole za jednu stranicu, za približno 24 reda

Page Down

Pomerite na prethodni kontakt da biste započeli razgovor

Strelica nagore

Pomerite na sledeći kontakt da biste započeli razgovor

Strelica nadole

Razgovori prikazani na karticama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite sistemski meni u prozoru sa karticama

Alt+razmaknica

Postavite fokus na stavku kartice u prikazu razgovora na karticama

Ctrl+Shift+T

Prebacite se na sledeću karticu (neprekidno kretanje kroz sve kartice)

Ctrl+Tab

Prebacite se na određeni broj kartice i pomerite fokus na taj razgovor

Ctrl+1,2...9

Usidrite ili otkačite izabrani razgovor na ili sa prozora sa karticama

Ctrl+O

Zatvorite karticu

Esc

Neprekidno ćaskanje

Prozor neprekidnog ćaskanja koristi iste prečice kao i prozor razgovora i razmena trenutnih poruka. Ova funkcija nije dostupna za Office 365 pretplate.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana u programu Skype za posao

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×