Tasterske prečice

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema sadrži objašnjenja o tasterskim prečicama za uobičajene zadatke na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji. Opisane tasterske prečice odnose se na U.S. raspored tastera na tastaturi. Moguće je da tasteri na drugim rasporedima tastera na tastaturi ne odgovaraju u potpunosti onima na U.S. tastaturi.

Ako za neku tastersku prečicu treba istovremeno pritisnuti dva ili više tastera, tasteri su razdvojeni znakom sabiranja (+). Kod tasterskih prečica za koje se jedan taster pritiska neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Tasterske prečice su predviđene da funkcionišu sa podržanim pregledačima.

Da biste odštampali ovu temu, pritisnite tabulator da biste izabrali opciju Prikaži sve, zatim pritisnite taster ENTER, a nakon toga kombinaciju tastera CTRL+P.

Napomena: Ponašanje tasterskih prečica može da se razlikuje, u zavisnosti od Web pregledača koji koristite. Na primer, ako koristite Windows Internet Explorer, upotrebom kombinacije tastera za prečicu dodeljenu hipervezi, ta hiperveza će dobiti fokus. Nakon toga morate da pritisnete taster ENTER da biste pratili hipervezu. U programu Firefox, pritiskanjem kombinacije tastera automatski pratite vezu.

U ovom članku

Sve stranice

Uobičajeni zadaci

Dobijanje pomoći

Srodne teme

Sve stranice

Sve stranice

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uključivanje i isključivanje režima za lakši pristup.

Upotrebom režima za lakši pristup menja prikaz sadržaja na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji tako što ga optimizuje za tehnologije za pomoć kao što su čitači ekrana.

Tabulator (Pritisnite nekoliko puta, neposredno nakon otvaranja stranice u pregledaču.)

Aktiviranje veze Pređi na glavni sadržaj ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+J

Aktiviranje veze Prikaži sav sadržaj lokacije ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+3

Aktiviranje menija Radnje na lokaciji ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+/

Aktiviranje veze Pretraži ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+S

Aktiviranje veze Pomoć ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+6

Aktiviranje veze Matična stranica ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+1

Aktiviranje menija Dobro došli ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+L

Aktiviranje menija Prikaži ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+V

Razvijanje menija kao što je Radnje na lokaciji.

SHIFT+ENTER

Razvijanje padajućih lista kao što je meni Opseg pretrage pored okvira Pretraži pri vrhu većine stranica.

ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabranog sadržaja između dva Web segmenta na stranicama koje koriste više Web segmenata.

ALT+W

Vrh stranice

Uobičajeni zadaci

Uređivač obogaćenog teksta

Da biste aktivirali ili postavili fokus

Tasterska prečica

Dugme Smer teksta zdesna nalevo

CTRL+SHIFT+<

Dugme Smer teksta sleva nadesno

CTRL+SHIFT+>

Dugme Podebljano

CTRL+B

Dugme Kopiraj

CTRL+C

Dugme Boja teksta

CTRL+SHIFT+C

Dugme Centriraj

CTRL+E

Dugme Numerisana lista

CTRL+SHIFT+E

Meni Font

CTRL+SHIFT+F

Dugme Kurziv

CTRL+I

Dugme Poravnaj levo

CTRL+L

Dugme Lista sa znakovima za nabrajanje

CTRL+SHIFT+L

Dugme Povećaj uvlačenje

CTRL+M

Dugme Smanji uvlačenje

CTRL+SHIFT+M

Meni Veličina fonta

CTRL+SHIFT+P

Dugme Poravnaj desno

CTRL+R

Dugme Podvučeno

CTRL+U

Dugme Nalepi

CTRL+V

Meni Boja pozadine

CTRL+SHIFT+W

Dugme Iseci

CTRL+X

Dodavanje ili uređivanje stavke, dokumenta, komentara diskusije ili odgovora na anketu

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Dugme Otkaži (otkaže promene i vrati u listu, biblioteku, diskusionu tablu ili anketu)

ALT+C

Dugme U redu (sačuva promene i zatvori stranicu)

ALT+O

Stranica liste ili biblioteke

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Aktiviranje menija Nova ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke

ALT+N (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje menija Otpremi ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke

U zavisnosti od tipa biblioteke, meni Otpremi sadržaće komande Otpremi dokument i Otpremi više dokumenata.

ALT+U (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje menija Radnje ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke

U zavisnosti od tipa liste ili biblioteke, meni Radnje sadržaće komande Uredi na listu sa podacima, Otvori uz pomoć programa Windows Explorer, Izvezi u unakrsnu tabelu, Prikaži RSS feed i Obavesti me.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje menija Postavke ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke

U zavisnosti od tipa liste ili biblioteke, meni postavke sadrži komande Kreiraj kolonu, Kreiraj prikazi Postavke biblioteke tip biblioteke .

ALT+I (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Kreiranje novog dokumenta komandom Novi dokument

Ova komanda nalazi se u meniju Nova.

ALT+N (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Kreiranje nove fascikle komandom Nova fascikla

Ova komanda nalazi se u meniju Nova.

ALT+N (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Otpremi dokument

Ova komanda nalazi se u meniju Otpremanje.

ALT+U (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Uredi na listu sa podacima u standardnom prikazu

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Razvijanje menija sa opcijama za dokument u biblioteci.

SHIFT+ENTER

Filtriranje kolone u listi. Da bi se to uradilo, neophodno je da fokus bude na zaglavlju kolone (pritisnite kombinaciju tastera ALT+J da biste došli do glavne oblasti sa sadržajem, a zatim pritiskajte tabulator sve dok željeno zaglavlje ne bude izabrano).

SHIFT+ENTER

Stranica sa bibliotekom slika

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uredi

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Izbriši

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Preuzmi

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Pošalji

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Pregledaj projekciju slajdova

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Otvori uz pomoć programa Windows Explorer

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Stranica za ankete

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Aktiviranje menija Radnje ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje dugmeta Odgovori na ovu anketu ili postavljanje fokusa na njega

ALT+N

Izvezi rezultate u unakrsnu tabelu

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Veza Prikaži grafički rezime odgovora

ALT+R

U obrascu za uređivanje rezultata ankete kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori

ALT+S

Aktiviranje veze Prikaži sve odgovore ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+U

Aktiviranje menija Postavke ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+I

Aktiviranje dugmeta Sledeća stranica ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Stranica sa dozvolama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Ukloni korisničke dozvole

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Uredi korisničke dozvole

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Nasledi dozvole

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Sve stranica sa sadržajem lokacije

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Aktiviranje dugmeta Kreiraj ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Diskusiona tabla

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Aktiviranje dugmeta Nova diskusija ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Aktiviranje komande za prikaz Ulančano ili postavljanje fokusa na nju (prilikom korišćenja podrazumevanog prikaza Ravno)

Ova komanda nalazi se u meniju Prikaz.

ALT+W (Aktiviranje menija, pritisnite SHIFT+ENTER. Da biste izabrali komandu, pritisnite STRELICU NADOLE.)

Aktiviranje komande za prikaz Ravno ili postavljanje fokusa na nju (prilikom korišćenja podrazumevanog prikaza Ulančano)

Ova komanda nalazi se u meniju Prikaz.

ALT+W (Aktiviranje menija, pritisnite SHIFT+ENTER. Da biste izabrali komandu, pritisnite STRELICU NADOLE.)

Prikaz kalendara

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Aktiviranje veze za prikaz Dan ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+TAČKA

Aktiviranje veze za prikaz Sedmica ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+ZNAK MINUS

Aktiviranje veze za prikaz Mesec ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+ZNAK JEDNAKOSTI

Premeštanje na prethodni dan, sedmicu ili mesec u prikazu

ALT+[

Premeštanje na sledeći dan, sedmicu ili mesec u prikazu

ALT+]

Premeštanje na prethodni mesec u kontroli odabirača datuma

ALT+<

Premeštanje na sledeći mesec u kontroli odabirača datuma

ALT+>

Spisak kontakata

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Poveži se sa programom Outlook

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Stranica sa Veb segmentima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeći odeljak Web segmenta ili okna sa alatkama.

ALT+W

Otvaranje menija Web segment. (Za ovo je neophodno da fokus bude na Web segmentu. Pritiskajte kombinaciju tastera ALT+W sve dok ne bude izabran naslov željenog Web segmenta, a zatim pritisnite tabulator.)

ALT+ENTER

Izmena Web segmenta. (Za ovo je neophodno da fokus bude na meniju Web segment. Pritiskajte kombinaciju tastera ALT+W sve dok ne bude izabran naslov željenog Web segmenta, zatim pritisnite tabulator, a nakon toga kombinaciju tastera ALT+ENTER.)

STRELICA NADOLE (pritisnite više puta)

Čuvanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta i zatvaranje okna sa alatkama nakon toga.

ALT+O

Čuvanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta uz ostavljanje okna sa alatkama otvorenog.

ALT+Y

Otkazivanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta i zatvaranje okna sa alatkama nakon toga.

ALT+C

Dodavanje Web segmenta izabranog u prozoru „Dodavanje Web segmenata“ na stranicu sa Web segmentima.

ALT+O

Premeštanje na prethodnu stavku padajuće liste, menija ili podmenija.

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeću stavku padajuće liste, menija ili podmenija.

STRELICA NADOLE

Zatvaranje podmenija i vraćanje u prethodni meni ili podmeni.

STRELICA NALEVO

Otvaranje sledećeg podmenija.

STRELICA NADESNO

Uređivač obogaćenog teksta Veb segmenta uređivača sadržaja

Standardna traka sa alatkama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje selekcije u ostavu isecanjem.

CTRL+X

Premeštanje selekcije u ostavu kopiranjem.

CTRL+C

Lepljenje sadržaja ostave na trenutnu lokaciju.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Opozivanje poslednje komande.

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje opozvane komande.

CTRL+Y

Pronalaženje teksta.

CTRL+F

Prebacivanje između sakrivanja i prikazivanja koordinatnih linija.

CTRL+SHIFT+G

Kreiranje hiperveze za selekciju ili uređivanje postojeće hiperveze.

CTRL+L

Umetanje slike.

ALT+CTRL+I

Umetanje tabele.

ALT+SHIFT+T

Umetanje reda u tabelu.

ALT+CTRL+R

Umetanje kolone u tabelu.

ALT+CTRL+C

Umetanje ćelije u tabelu.

ALT+CTRL+L

Objedinjavanje ćelija u tabeli.

ALT+CTRL+M

Deoba ćelije u tabeli.

ALT+CTRL+S

Dobijanje pomoći.

F1

Traka sa alatkama za Oblikovanje

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Promena stila teksta.

CTRL+SHIFT+S

Promena fonta teksta.

CTRL+SHIFT+F

Podebljavanje ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta.

CTRL+B

Primena kurziva ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Podvlačenje ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Promena boje pozadine teksta.

CTRL+SHIFT+B

Levo poravnavanje izabranog pasusa.

ALT+SHIFT+[

Centriranje selekcije.

ALT+SHIFT+|

Desno poravnavanje izabranog pasusa.

ALT+SHIFT+]

Promena smera selekcije u smer sleva nadesno.

CTRL+SHIFT+ >

Promena smera selekcije u smer zdesna nalevo.

CTRL+SHIFT+ <

Kreiranje numerisane liste.

ALT+CTRL+N

Primena ili uklanjanje oblikovanja liste sa znacima za nabrajanje na izabranom pasusu.

ALT+CTRL+B

Uklanjanje uvlačenja pasusa sleva.

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje uvlačenja pasusa zdesna.

CTRL+T

Uređivanje sadržaja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Brisanje selekcije bez smeštanja u ostavu.

DELETE

Prebacivanje između umetanja teksta i pisanja preko teksta.

INSERT

Brisanje selekcije ili, ako ne postoji selekcija, znaka ispred kursora.

BACKSPACE

Brisanje cele reči ispred kursora, ali ne i razmak ispred kursora.

CTRL+BACKSPACE

Umetanje novog reda (ali ne unutar HTML elementa za pasus: <P>).

SHIFT+ENTER

Navigacija kroz sadržaj

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje kursora jedan znak udesno.

STRELICA NADESNO

Pomeranje kursora jedan znak ulevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje kursora jedan red iznad.

STRELICA NAGORE

Pomeranje kursora jedan red ispod.

STRELICA NADOLE

Pomeranje kursora jednu reč unapred.

CTRL+STRELICA NADESNO

Pomeranje kursora jednu reč unazad.

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje kursora na početak reda.

HOME

Pomeranje kursora na kraj reda.

END

Pomeranje kursora jedan pasus naviše.

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomeranje kursora jedan pasus naniže.

CTRL+STRELICA NADOLE

Pomeranje kursora jednu stranicu iznad.

PAGE UP

Pomeranje kursora jednu stranicu ispod.

PAGE DOWN

Pomeranje kursora na početak sadržaja.

CTRL+HOME

Pomeranje kursora na kraj sadržaja.

CTRL+END

Proširivanje izbora sadržaja

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Proširivanje selekcije za jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje selekcije za jedan znak ulevo.

SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje selekcije za jednu reč udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje selekcije za jednu reč ulevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje selekcije za jedan red naviše.

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje selekcije za jedan red naniže.

SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje selekcije do kraja reda.

SHIFT+END

Proširivanje selekcije do početka reda.

SHIFT+HOME

Proširivanje selekcije za jednu stranicu naviše.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje selekcije za jednu stranicu naniže.

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje selekcije do početka sadržaja.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje selekcije do kraja sadržaja.

CTRL+SHIFT+END

Biranje celog sadržaja.

CTRL+A

Navigacija u tabelama, slikama ili objektima (elementi HTML bloka)

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje na sledeću tabelu, sliku ili objekat (HTML blok element) u sadržaju.

TAB

Pomeranje na prethodnu tabelu, sliku ili objekat (HTML blok element) u sadržaju.

SHIFT+TAB

Pomeranje sa sadržaja na sledeći blok element na Web stranici.

CTRL+TAB

Prebacivanje na dugme Sačuvaj.

SHIFT+CTRL+TAB

Prebacivanje između apsolutnog i relativnog pozicioniranja za tabelu, sliku ili objekat (HTML blok element).

CTRL+K

Održavanje stranica sa Veb segmentima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje na dugme Zatvori.

ALT+C

Prebacivanje na dugme Izbriši.

ALT+X

Povratak na prethodnu Web stranicu.

ALT+G

Prebacivanje na dugme Poništi.

ALT+R

Prebacivanje između deljenog i ličnog prikaza.

ALT+S

Vrh stranice

Pomoć

Korišćenje prozora za pomoć

Preko prozora „Pomoć“ možete da pristupite celokupnom sadržaju pomoći za SharePoint lokaciju. Prozor „Pomoć“ prikazuje teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru „Pomoć“

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora „Pomoć“.

ALT+6

Zatvaranje prozora „Pomoć“.

ALT+F4

Prebacivanje između prozora „Pomoć“ i aktivnog programa.

ALT+TAB

Obavljanje podrazumevane radnje za izabranu stavku.

ENTER

Biranje sledeće, odnosno prethodne stavke u prozorima „Pomoć“ i „Kako da“.

TAB ili SHIFT+TAB

Razvijanje, odnosno skupljanje izabrane stavke u temi pomoći.

ENTER

Biranje sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, među kojima su i veze Prikaži sve i Sakrij sve pri vrhu teme.

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Obavljanje radnje za izabrane veze Prikaži sve, Sakrij sve, za izabrani skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prebacivanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prebacivanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Manje pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Veće pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi).

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampanje aktuelne teme pomoći.

Napomena: Ako aktuelna tema pomoći nije u aktivnom prozoru, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Unos teksta u okvir za pretragu.

TAB (pritisnite više puta)

Biranje prethodne hiperveze.

SHIFT+TAB

Štampanje aktuelne teme pomoći.

CTRL+P

Vrh stranice

Srodne teme

Funkcije pristupačnosti

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×