Svojstvo „Properties“

Odnosi se na

AccessObject objekat

Objekat kontrole

Objekat oznake

Objekat stranice

SubForm objekat

BoundObjectFrame objekat

CurrentProject objekat

Objekat „Line“

PageBreak objekat

TabControl kolekcija

CheckBox objekat

CustomControl objekat

Objekat „ListBox“

Objekat „Rectangle“

TextBox objekat

CodeProject objekat

Objekat obrasca

Objekat „ObjectFrame“

Objekat izveštaja

ToggleButton objekat

ComboBox objekat

Objekat „GroupLevel“

OptionButton objekat

Objekat odeljka

CommandButton objekat

Objekat slike

OptionGroup objekat

SmartTag objekat

Svojstvo Properties koje se odnosi na AccessObject, CodeProject i CurrentProject objekte.

Daje referencu na AccessObject, CurrentProject, ili CodeProject kolekcije AccessObjectProperties objekta.

izraz.Properties

expression je obavezan. Izraz koji daje jedan od gornjih objekata.

Napomene

Objekat kolekcije AccessObjectProperties je kolekcija svih svojstava u vezi sa objektom AccessObject, CurrentProject ili CodeProject. Možete da uputite na pojedinačne članove kolekcije koristeći indeks objekta člana ili izraz niske koji je ime objekta člana. Prvi objekat člana u kolekciji ima vrednost indeksa 0, a ukupan broj objekata člana u kolekciji je vrednost svojstva kolekcije AccessObjectPropertiesbroj minus 1.

Ne možete da koristite svojstvo Properties da biste vratili svojstva iz objekta AccessObject koji je član kolekcije kojoj se pristupa iz objekta CurrentData.

Svojstvo Properties koje se odnosi na SmartTag objekat.

Vraća kolekciju SmartTagProperties koja predstavlja kolekciju svojstava za određenu pametnu oznaku.

izraz.Properties()

expression je obavezan. Izraz koji vraća SmartTag objekat.

Svojstvo Properties koje se odnosi na sve druge objekte na listi „Odnosi se na“.

Vraća referencu na objekat kolekcije Svojstva za kontrolu.

izraz.Properties

expression je obavezan. Izraz koji vraća jedan od objekata sa liste „Odnosi se na“.

Napomene

Objekat kolekcije Svojstva je kolekcija svih svojstava povezanih sa kontrolom. Možete da uputite na pojedinačne članove kolekcije koristeći indeks objekta člana ili izraz niske koji je ime objekta člana. Prvi objekat člana u kolekciji ima vrednost indeksa 0, a ukupan broj objekata članova u kolekciji je vrednost svojstva kolekcije Properties za Count minus 1.

Primer

Sledeća procedura koristi svojstvo Properties za štampanje svih svojstava povezanih sa kontrolama u obrascu sa prozorom za uklanjanje grešaka. Da biste pokrenuli ovaj kôd, postavite komandno dugme koje se zove cmdListProperties na obrazac i nalepite sledeći kôd u odeljak „Deklaracije“ obrasca. Kliknite na komandno dugme da biste odštampali listu svojstava u prozoru za uklanjanje grešaka.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×