Sprečavanje i rešavanje problema sa datotekom baze podataka pomoću opcije „Sažmi i popravi“

Sprečavanje i rešavanje problema sa datotekom baze podataka pomoću opcije „Sažmi i popravi“

Datoteke baze podataka mogu brzo da rastu kako ih budete koristili, što ponekad utiče na performanse. Povremeno može doći i do njihovog oštećenja. Da biste sprečili ili rešili ove probleme, možete da koristite komandu Sažmi i popravi bazu podataka u programu Microsoft Office Access.

Ovaj članak ne objašnjava kako da napravite rezervnu kopiju baze podataka ili kako da je vratite u prethodno stanje. Pronađite veze ka više informacija u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena: Kad sažmete i popravite veb bazu podataka koja je objavljena, trebalo bi da sinhronizujete bazu podataka nakon što su sažimanje i popravljanje završeni. Sažimanje i popravljanje možda neće rešiti sve probleme do kojih može da dođe u vezi sa objavljenom veb bazom podataka.

U ovom članku

Razlog za sažimanje i popravljanje baze podataka

Pre nego što počnete

Sažimanje i popravljanje baze podataka

Razlog za sažimanje i popravljanje baze podataka

Ovaj pregled objašnjava kako korišćenje komande Sažmi i popravi bazu podataka može da pomogne u sprečavanju i rešavanju sledećih problema koji ponekad mogu da utiču na bazu podataka: datoteke rastu pri korišćenju i datoteke postaju oštećene.

Datoteke baze podataka rastu pri korišćenju

Dok dodajete i ažurirate podatke i menjate im dizajn, datoteka baze podataka postaje veća. Ovaj rast može biti uzrokovan novim podacima ili nekim drugim izvorima:

 • Access kreira privremene, skrivene objekte u cilju izvršavanja raznih zadataka. Ponekad ovi privremeni objekti ostaju u bazi podataka i nakon što više nisu potrebni programu Access.

 • Kad izbrišete objekat baze podataka, prostor na disku koji je on zauzimao ne oslobađa se automatski – datoteka baze podataka i dalje koristi taj prostor na disku, iako je objekat izbrisan.

Dok se datoteka baze podataka puni ostacima privremenih i izbrisanih objekata, performanse mogu da se pogoršavaju. Objekti će se sporije otvarati, upiti će se sporije pokretati, a tipične radnje sporije izvršavati.

Napomena: Sažimanje neće komprimovati podatke, već smanjiti datoteku baze podataka tako što će ukloniti nekorišćeni prostor.

Datoteke baze podataka mogu postati oštećene

U određenim okolnostima, može doći do oštećenja datoteke baze podataka. Ako se datoteka baze podataka deli na mreži i sa njom direktno radi više korisnika odjednom, kod te datoteke postoji mali rizik da postane oštećena. Rizik od oštećenja je veći ako korisnici često uređuju podatke u memo polju, i on se povećava tokom vremena. Možete da smanjite rizik pomoću komande Sažmi i popravi bazu podataka.

Često do ovog tipa oštećenja dolazi usled problema sa programskim jezikom Visual Basic za aplikacije (VBA) modul i on ne predstavlja rizik za gubitak podataka. Međutim, ovaj tip oštećenja predstavlja rizik za dizajn baze podataka, gde može doći do oštećenja kao što su izgubljen VBA kod ili neupotrebljivi obrasci.

Retko se dešava da oštećenje datoteke baze podataka ipak dovodi do gubitka podataka. Obično je taj gubitak ograničen na poslednju radnju jednog korisnika, tj. na jednu promenu podataka. Kad korisnik počne da menja podatke i ta promena je prekinuta – na primer, zbog gubitka mrežne usluge – Access označava datoteku baze podataka kao oštećenu. Datoteka može biti popravljena, ali neki podaci ipak mogu da nedostaju nakon dovršenog popravljanja.

Savet: Razdeljivanje baze podataka može da pomogne u sprečavanju oštećenja datoteka baze podataka i ograničavanju gubitka podataka tako što se podaci čuvaju u posebnoj datoteci kojoj korisnici ne pristupaju direktno.

Access vam traži da popravite oštećenu datoteku baze podataka

Kad pokušate da otvorite datoteku baze podataka koja je oštećena, biće vam zatraženo da dopustite da Access automatski popravi datoteku. Možete i ručno da koristite komandu Sažmi i popravi bazu podataka da biste popravili i otvorili oštećenu datoteku baze podataka.

Ako Access u potpunosti popravi oštećenu datoteku, prikazaće poruku koja saopštava da je popravka bila uspešna i da treba da proverite sadržaj baze podataka da biste se uverili da je sve onako kako treba da bude.

Ako je Access samo delimično uspešan, pratiće objekte baze podataka koje ne može da popravi da biste mogli da odredite šta je potrebno oporaviti iz rezervne kopije.

Napomena: Možete da podesite opciju baze podataka koja automatski pokreće komandu „Sažmi i popravi bazu podataka“ svaki put kad zatvorite određenu bazu podataka. Ako ste jedini korisnik baze podataka, trebalo bi da podesite ovu opciju. U bazama podataka za više korisnika možda ne bi trebalo da podesite ovu opciju, jer može privremeno da onemogući dostupnost baze podataka.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Razmislite o izvršavanju sledećih radnji pre nego što započnete operaciju sažimanja i popravljanja:

 • Uvek napravi rezervnu kopiju    Tokom procesa popravljanja, može da se desi da Access smanji oštećene podatke iz tabele. Ponekad je moguće da oporavite ove podatke iz rezervne kopije. Pored obične strategije pravljenja rezervne kopije, trebalo bi da napravite rezervnu kopiju i pre nego što koristite komandu Sažmi i popravi bazu podataka. Možete da napravite rezervnu kopiju tako što ćete koristiti komandu Napravi rezervnu kopiju baze podataka.

  • Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj i objavi, a zatim u okviru stavke Više opcija izaberite stavku Napravi rezervnu kopiju baze podataka.

 • Automatski sažmi i popravi    Ako ne delite jednu datoteku baze podataka sa drugim korisnicima na mreži, trebalo bi da podesite bazu podataka da se automatski sažima i popravlja.

 • Imajte u vidu tabelu sa greškama u oporavku sistema    Kad Access ne može da popravi sve objekte u oštećenoj datoteci baze podataka, objekti koji ne mogu da se oporave beleže se u tabeli pod imenom „MSysCompactErrors“. Ako postoje greške, Access otvara tabelu „MSysCompactErrors“ u prikaz lista sa podacima.

  Ako imate rezervnu kopiju baze podataka koju ste napravili pre oštećenja baze podataka, možete da koristite tabelu „MSysCompactErrors“ da biste odredili koje objekte želite da uvezete iz rezervne kopije baze podataka u popravljenu bazu podataka.

 • Nabavite ekskluzivan pristup bazi podataka da biste koristili komandu Sažmi i popravi bazu podataka    Ako ste jedina osoba koja koristi bazu podataka, možete da preskočite ostatak odeljka i odete direktno na deo Sažimanje i popravljanje baze podataka.

  Operacija sažimanja i popravljanja zahteva ekskluzivan pristup datoteci baze podataka, jer operacija može da ometa druge korisnike. Treba da obavestite druge korisnike kad planirate da pokrenete operaciju sažimanja i popravljanja, da bi oni mogli da izbegnu korišćenje baze podataka u to vreme.

  Recite korisnicima koliko će dugo morati da izbegavaju korišćenje baze podataka. Ako redovno pokrećete operacije sažimanja i popravljanja, evidentirajte dužinu njihovog trajanja. Tako možete da napravite preciznije procene koje drugim korisnicima daju smernice o tome koliko dugo treba da izbegavaju bazu podataka.

 • Nabavite dovoljno dozvole za pokretanje procesa sažimanja i popravljanja    Ako koristite datoteku baze podataka starije verzije i deo ste radna grupa, možda nećete moći sami da sažmete i popravite bazu podataka. Ako nemate potrebne dozvole, a morate da sažmete i popravite bazu podataka, zatražite pomoć od administratora radne grupe.

Vrh stranice

Sprečavanje i rešavanje problema sa datotekom baze podataka pomoću opcije „Sažmi i popravi“

Automatski sažmi i popravi bazu podataka kad se zatvori

Automatski sažmi i popravi bazu podataka kad se zatvori

Možete da izaberete opciju baze podataka Sažmi prilikom zatvaranja ako želite automatski da sažmete i popravite bazu podataka kad se zatvori.

Napomena: Podešavanje ove opcije utiče samo na bazu podataka koja je trenutno otvorena. Morate da podesite ovu opciju pojedinačno za svaku bazu podataka koju želite automatski da sažmete i popravite.

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. U dijalogu Opcije programa Access izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U okviru stavke Opcije za aplikaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu Sažmi prilikom zatvaranja.

Vrh stranice

Ručno sažimanje i popravljanje baze podataka

Pored korišćenja opcije baze podataka Sažmi prilikom zatvaranja ili umesto nje, možete ručno da pokrenete komandu Sažmi i popravi bazu podataka. Možete da pokrenete komandu kad je baza podataka otvorena, ali i na bazi podataka koja nije otvorena. Takođe možete da kreirate prečicu na radnoj površini koja pokreće komandu Sažmi i popravi bazu podataka na određenoj datoteci baze podataka.

Sažimanje i popravljanje baze podataka koja je otvorena

Napomena: Ako i drugi korisnici trenutno koriste datoteku baze podataka, ne možete da izvršite operaciju sažimanja i popravljanja.

 • Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije, a zatim stavku Sažmi i popravi bazu podataka.

Sažimanje i popravljanje baze podataka koja nije otvorena

Napomena: Ako drugi korisnici trenutno koriste datoteku baze podataka, ne možete da izvršite operaciju sažimanja i popravljanja. Dok pokrećete operaciju sažimanja i popravljanja, niko ne može da koristi datoteku baze podataka.

 1. Pokrenite Access, ali ne otvarajte bazu podataka.

 2. Postavite pokazivač na stavku Informacije, a zatim izaberite stavku Sažmi i popravi bazu podataka.

 3. U dijalogu Sažimanje baze podataka iz idite do baze podataka koju želite da sažmete i popravite i kliknite dvaput na nju.

Kreiranje prečice na radnoj površini koja sažima i popravlja određenu bazu podataka

Možete da napravite prečicu na radnoj površini koju možete da koristite za sažimanje i popravljanje određene baze podataka.

Pre nego što počnete, potvrdite lokaciju datoteke Msaccess.exe na računaru. Datoteka Msaccess.exe se obično nalazi u sledećoj fascikli:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14

Ako ne pronađete datoteku Msaccess.exe na toj lokaciji, potražite datoteku i zapišite punu putanju.

Kreiranje prečice na radnoj površini    

 1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Nova, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prečica.

 2. Na prvoj stranici čarobnjaka za kreiranje prečica, u polju Otkucajte lokaciju stavke otkucajte znak navoda ("), unesite punu putanju datoteke Msaccess.exe (uključujući ime datoteke), a zatim otkucajte još jedan znak navoda. (Možete i da kliknete na dugme Potraži da biste pronašli i izabrali datoteku. U ovom slučaju, znaci navoda se automatski dodaju.)

  Na primer, otkucajte:"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Nakon zatvorenog navodnika otkucajte razmak, a zatim punu putanju do baze podataka koju želite da sažmete i popravite. Ako putanja uključuje razmake, stavite je pod znake navoda. Otkucajte još jedan razmak, a zatim otkucajte /compact.

  Na primer, otkucajte: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Kliknite na dugme Dalje.

 5. U polju Otkucajte ime prečice otkucajte ime prečice, a zatim kliknite na dugme Završi.

  Čarobnjak kreira prečicu i postavlja je na radnu površinu.

 6. Bilo gde da želite da sažmete i popravite bazu podataka, kliknite dvaput na prečicu.

  Savet: Da biste prečicu na radnoj površini dodali u Start meni, kliknite desnim tasterom miša na prečicu, a zatim na stavku Zakači za „Start“ meni na priručnom meniju.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×