Slanje e-pošte u toku posla

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možda želite da tok posla da biste poslali e-poruku za bilo koju od velikog broja svrhe. Na primer, možda ćete želeti da vam pošalje obaveštenje svaki put kada počinje da biste pokrenuli tok posla.

New item triggering workflow to send e-mail message

1. nove stavke se dodaje na listu ili biblioteku, a tok posla pokrene.

2. toka posla koje šalje e-poruku da znate da je pokrenuo.

Ovaj članak vam pokazuje kako da podesite tok posla da biste poslali e-poruku. Takođe objašnjava na koji način da koristite tok posla pronalaženja adresom pošti i da biste uključili dinamički sadržaj u telu poruke, uključujući i kako da umetnete ili izgradite hiperveze. Na kraju, ovaj članak vam pokazuje kako da biste oblikovali sadržaj poruke, zajedno sa drugim informacije o radu sa koje generiše toka posla e-poruke.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Slanje osnovni e-poruku sa toka posla

Dinamički izaberite korisnicima ili grupama da primate poruke

Uključite informacije o trenutnom stavke

Uključite statičke hiperveze

Dodavanje hiperveze na trenutnoj stavki

Uključite sliku

Oblikovanje sadržaj poruke

Slanje prilagođenih zadataka obaveštenja

Identifikujte opcije koje nisu podržane

Slanje osnovni e-poruku sa toka posla

Korišćenjem radnje Pošaljite e-poštu u dizajneru toka posla, možete podesiti prilagođeni tok posla da biste poslali e-poruke vama ili navedenog korisnika ili grupu. Dostupna polja za e-poruke su za, CC, temui telo. Ova polja mogu da sadrže statički tekst, kao i tekst koji se dinamički generiše iz pronalaženja toka posla.

Pošaljite e-poštu radnju možete da koristite da biste generisali mnoge vrste poruke, uključujući obaveštenja kada se tok posla dostigne navedeni faza ili izvršava navedenu radnje (uključujući kompletna početnog i zaustavljanje toka posla) i podsetnike u vezi sa Zadaci koji nisu kompletnu tako što ćete im krajnji rok.

Napomena: Odlazne postavke e-pošte mora biti konfigurisana na serveru pre nego što tok posla možete da šaljete e-poruke. Ako niste sigurni trenutne postavke servera e-pošte, obratite se administratoru servera. Veze ka više informacija o postavki odlazne e-pošte potražite u odeljku Takođe pogledajte .

U ovom primeru ćete podesiti tok posla da vam pošalje obaveštenje e-pošte svaki put kada se pokrene da pokrenete na novu stavku. Koristite verziju usluge SharePoint Designer koja odgovara vašoj verziji SharePoint Server . Na primer, za SharePoint Server 2010 koristite SharePoint Designer 2010. I za sve verzije nakon SharePoint Server 2010, uključujući SharePoint Server 2016 i SharePoint Online, koristite SharePoint Designer 2013. Možete da preuzmete SharePoint Designer 2013 sa Lokacije Microsoft Download Center i pronađite više informacija o tome u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U meniju datoteka , stavku novo, a zatim kliknite na tok posla.

 2. Na prvoj stranici u Dizajneru toka posla, ime toka posla, ukazali na listi ili biblioteci da tok posla će biti povezan sa, a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu za pokretanje željene opcije.

  First page of the Workflow Designer

 3. Kliknite na dugme Dalje.

 4. Na sledećoj stranici u dizajneru toka posla, otkucajte ime za ovaj korak toka posla.

 5. Izaberite stavku Radnje, a zatim izaberite stavku Pošalji e-poruku.

  Ako ova radnja ne pojavi na listi, izaberite stavku Još radnji da biste videli kompletnu listu.

 6. U radnju, kliknite na ovu poruku.

  Second page of the Workflow Designer

 7. U dijalogu Definisanje e-poruku , unesite svoju e-adresu u polju .

  Napomene: 

  • Da biste izabrali korisnika iz liste ili adresar, kliknite na dugme Slika dugmeta Adresarna kraju polju .

  • Adresa za poruke mogu biti ili na određeni statički adrese (na primer, NORTHWINDTRADERS\junmin ili junmin@northwindtraders.com) ili tok posla pronalaženje promenljive informacijama. Da biste saznali više o korišćenju toka posla pronalaženja dinamički adresom e-poruke poslate sa posla umesto korišćenja statične adrese, pogledajte sledeći odeljak dinamički Izaberite korisnike ili grupe da biste primili poruku.

  • Adresu pošiljaoca koje se vide poruke će uvek biti e-adresu administrator servera, osim ako administrator servera promeni adresu pošiljaoca za trenutnu Veb aplikaciju ili sve Web aplikacije. Veze ka više informacija o ova izmena u odeljku Takođe pogledajte .

 8. U polju tema otkucajte temu poruke ili kliknite na dugme Prikaz povezivanje podataka Slika dugmeta da definišete za pronalaženje toka posla na tekst koji želite ovde.

  Napomena: Morate da neke stavke u polju tema u redosledu za tok posla za Kompajliranje ispravno.

 9. U polju velike u polju tema otkucajte ili nalepite tekst telo poruke.

  Savet: Priručni meni je dostupna u ovom polju. Da biste kopirali tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C. Da biste nalepili kopirani tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + v tekst koji kopirate i nalepite ne mogu da sadrže bilo koji pronalaženja toka posla.

  Define E-mail Message dialog box with text

U ovom trenutku, može da kliknite na dugme u redu da biste završili poruku. Sa druge strane, možda je korisno da uključite naslov nove stavke koja je pokrenula tok posla ili čak i da uključite vezu ka tom novu stavku. Pratite odeljke će vam pokazati kako da to rade i kako da oblikujete izgled teksta poruke. Prvo, će Saznajte kako da koristite pronalaženja toka posla za dinamičko Adresirajte poruku.

Vrh stranice

Dinamički izaberite korisnicima ili grupama da primate poruke

Ako navedete statične adrese u polja za i Cc poruke, onda bilo koje vreme koje su vam potrebne da biste promenili primaoce, morate otvoriti tok posla u dizajneru toka posla i ručno izvršite željene promene. Ako adresa će često menjaju, je bolje praksa da biste koristili pronalaženja toka posla u polja za i Cc . Pronalaženja možete referencirati adrese iz polja u trenutnoj stavki, polje u stavci u druge liste ili biblioteke ili varijable toka posla.

Koristite prilagođenu listu za skladištenje adrese primalaca

Ako primaoci promena povremeno, ali ne često dovoljno da su mora biti navedena na obrazac pokretanja svaki put kada se tok posla pokrene, možete da kreirate prilagođene liste primalaca koja sadrži jednu stavke liste za svaki tok posla koja upućuje na njega, a zatim Kreiranje kolona u kojoj možete da skladištite adrese za koje svaki e-poruku od svaki tok posla je da se šalje. Kada promenite primalaca za sve poruke koje toka posla, sve što treba da uradite je promena adrese u odgovarajuće polje u stavci liste primalaca za tok posla.

Važno: Kolona u kojoj skladištite adrese za tok posla e-porukama mogu biti ni jedan red teksta, više redova teksta ili osoba ili grupa tip kolone. Ako koristite kolonu osoba ili grupa, samo jedna stavka možete izvršiti u svako polje koje je tok posla će ukazuju na za e-adrese. Kada kreirate kolonu, obavezno izaberite stavku bez u okviru Dozvoli više izbora. Ako želite da koristite ovaj tip kolone da biste naveli većem broju primalaca, možete da kreirate SharePoint grupi koja uključuje osoba kojima želite da tok posla adresa e-pošte za, a zatim navedite grupe u polju. Kada kreirate kolonu, uverite se da biste izabrali osobe i grupe u okviru Dozvoli izbora. Veze ka više informacija o kreiranju liste i dodavanje kolona u odeljku Takođe pogledajte .

Napomena: Kada je kreiranje SharePoint grupa, proverite da li svaka grupa ima na najmanje čitanje dozvole za lokaciju i da u oblasti Postavke grupe novu grupu stranice, u okviru ko može da prikaže članstvo grupe, Svi potvrđen.

Da biste koristili za pronalaženje toka posla za prilagođene liste primalaca:

 1. U pregledaču, kreirajte prilagođenu listu pod imenom primaocima sa sledeće tri kolone:

  • Promenite ime podrazumevani naslov kolone u Ime toka posla.

  • Dodajte kolonu osoba ili grupa pod imenom da. U ovoj koloni, dozvolite izbor osobe i grupe, ali ne dozvoli više izbora.

  • Dodajte jedan red teksta kolone pod imenom "Cc".

 2. Na listi primalaca kreirate novu stavku, a zatim postupite na sledeći način:

  • U polje Ime toka posla otkucajte Redigovanje dokumenata, što je ime primera toka posla ovde.

  • U polju za izaberite stavku Adresar Slika dugmeta , a zatim u dijalogu izaberite stavku osobe i grupe izaberite jednu osobu ili grupu adresu poruke.

  • U polje Cc otkucajte e-adrese primalaca na adresu kopije, odvajanje više adresa tačkom i zarezom.

 3. U Microsoft Office SharePoint Designer 2007, u dizajneru toka posla izaberite stavku Radnje, a zatim izaberite stavku Pošalji e-poruku.

  Ako ova radnja ne pojavi na listi, izaberite stavku Još radnji da biste videli kompletnu listu.

 4. U radnju, kliknite na ovu poruku.

 5. U dijalogu Definisanje e-poruci , na kraju polju, kliknite na dugme Adresar Slika dugmeta .

 6. U dijalogu Izaberite korisnike , na listi ili izaberite postojeći korisnici i grupe kliknite na dugme Za pronalaženje toka posla, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 7. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izabrati sledeće opcije:

  • Izvor: primaocimaili ime prilagođene liste.

  • Polje: ili polje koje sadrži adresu koju želite.

  • Polje: ime primaoca: toka posla

  • Vrednost: otkucajte Redigovanje dokumenataili ime trenutnog toka posla.

   Lookup for To field of message

   Ovo pronalaženje kaže, „Sa liste primalaca izaberite vrednost za polje gde je ime toka posla kao redigovanje dokumenata”.

   U gornjoj polovini dijalogu navodi listu i koloni; na dnu pola dijaloga navodi red.

 8. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje , kliknite na dugme u redu.

 9. U poruci o obezbeđivanje jedinstvenih pretraživanja, kliknite na dugme u redu.

 10. Kliknite na dugme u redu ponovo da biste zatvorili dijalog " Izbor korisnika ".

 11. U dijalogu Definisanje e-poruci , na kraju polje Cc, kliknite na dugme Adresar Slika dugmeta .

 12. U dijalogu Izaberite korisnike , na listi ili izaberite postojeći korisnici i grupe kliknite na dugme Za pronalaženje toka posla, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 13. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izabrati sledeće opcije:

  • Izvor: primaocimaili ime prilagođene liste.

  • Polje: "Cc"ili polje koje sadrži adresu koju želite.

  • Polje: ime primaoca: toka posla

  • Vrednost: otkucajte Redigovanje dokumenataili ime trenutnog toka posla.

   Lookup for Cc field of message

   Ovo pronalaženje kaže, „Sa liste primalaca izaberite vrednost u polju "Cc" gde je ime toka posla kao redigovanje dokumenata”.

 14. Kliknite na dugme u redu, ponovo kliknite na dugme u redu u poruci upozorenja i zatim kliknite na dugme u redu ponovo da biste zatvorili dijalog " Izbor korisnika ".

Sada, kada se tok posla šalje ovu e-poruku, šalje da adresa navedena u polja za i Cc polja redigovanje dokumenata stavke u prilagođenu listu primalaca. Da biste promenili primaoce, jednostavno izvršite željene promene u stavku liste.

Jedan tok posla može da šaljete više e-poruke i poruke koje možda ne za sve se šalju iste primaocima. Da biste uskladištili druge adrese za dodatne poruke poslate tako što ćete ovaj tok posla, možete da dodate kolone na listu za skladištenje druge adrese. U ovom slučaju, možda ćete želeti da date ime kolone „Prvo poruke”, „Drugi poruku” i tako dalje.

Alternativno, možete da dizajnirate listu tako da kreirate jednu stavku za svaku poruku koju je tok posla šalje umesto jedne stavke za svaki tok posla. U ovom slučaju, uverite se da ime se koristi za identifikovanje svake poruke je jedinstveno, tako da pronalaženja koji preuzimaju adrese vratili jedinstvene vrednosti koje želite.

Koristite obrazac za pokretanja toka posla da biste naveli primalaca

Ako želite da primaoci to nije navela svaki put kada se tok posla pokreće ručno, možete da prilagodite obrascu pokretanja toka posla za prikupljanje adrese od osoba koja pokreće tok posla. Tok posla možete zatim jednostavno direktno koristite uneto adrese ili kopirajte ih u polja u trenutnoj stavki – gde su će i dalje biti dostupan za referencu kada se tok posla dovrši svoje trenutne instance. Ako je tok posla je podešena tako da se takođe pokrene automatski, možete da navedete podrazumevanu adresu u obrascu pokretanja za svaki put kada dođe do automatskog pokretanja.

Vrh stranice

Uključite informacije o trenutnom stavke

Sada, telo teksta u poruci primer je statične: svaki put kada se tok posla kreira instancu poruke, tekst će biti isto.

Međutim, mogu biti korisni, da biste uključili tekst koji se menja u odnosu na stavke na kojoj je tok posla je trenutno pokrenut. Na primer, može biti korisno da uključite na naslov dokumenta potrebe redigovanje u telu poruke. Da biste uključili ovu vrstu dinamičkim informacijama, možete da koristite za pronalaženje toka posla. Pronalaženja preuzimanje podataka iz različitih izvora podataka kao što su liste, biblioteke i podaci toka posla.

Da biste dodali naslov dokumenta tekst poruke:

 1. Otkucajte ili nalepite statički tekst u okviru koje želite da se pojavi za pronalaženje informacija.

  Message body with static text in place

 2. Postavite mesto umetanja postavite mesto na koje želite za pronalaženje nalazi.

  Savet: Kada se umeće za pronalaženje, ne mogu prevući na novu lokaciju. (To je moguće, međutim, da biste „Premeštanje” za pronalaženje tako što ćete prevući drugi tekst oko njega.) Slično tome, nije moguće da biste isekli, kopirajte ili nalepite ili pretraživanje ili tekst koji obuhvata za pronalaženje.

 3. Kliknite na dugme Dodaj pronalaženje telo.

 4. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izaberite Ovu stavku u polju izvor i ime u polje .

  Lookup for name of current item

 5. Kliknite na dugme U redu.

Umetnuti za pronalaženje se pojavljuje u telu poruke.

Message body with lookup inserted

Kada se tok posla pokreće i generiše se poruke, za pronalaženje zamenjuje se na naslov dokumenta.

Final message with lookup replaced by title

Uključujući na naslov dokumenta je koristan, ali možda još više korisno da biste uključili hiperveze koje će vas odvesti direktno u dokumentu. Da biste to uradili, uključite za pronalaženje u hipervezu. Da dodate hipervezu na trenutnoj stavki će prikazati dolenavedenom odeljku kako vam kako.

Vrh stranice

Uključite statičke hiperveze

Možete da dodate statičke hiperveze – to jest, onaj koji je uvek povezuje sa istim adresa ili lokacija – u telu e-poruke tok posla tako što ćete koristiti HTML usidrite oznake (< na > i < /a >) sa href atribut i navesti ciljnu adresu kao vrednost atributa href .

To visit the Northwind Traders site, 
click <a href="http://www.northwindtraders.com/">here</a>.

U poruci dobijeni tekst između oznaka sidro se prikazuje kao hipervezu na navedenu adresu.

Rendered message text with static hyperlink

Napomena: Neki programi za e-pošte zasnovan na tekstu se ne može da vizuelizacije na HTML kodiranje i samim tim ne prikazuje na hipervezu.

Da biste saznali kako da koristite za pronalaženje toka posla da biste kreirali dinamičku hipervezu koja ukazuje na različite adrese u zavisnosti od stavke na kojoj je tok posla je trenutno pokrenut, pogledajte sledeći odeljak, Uključi hiperveze na trenutnu stavku.

Vrh stranice

Dodavanje hiperveze na trenutnoj stavki

U prethodnom odeljku, uključite statičke hiperveze, na primer hipervezu otkucaju promenljive informacije: svaki put kada se tok posla šalje e-poruku, hipervezu upućuje na istoj stranici.

Tako što ćete koristiti za pronalaženje toka posla, međutim, možete da kreirate dinamičku vezu koja koristi informacije o trenutnom stavke da biste odlučili koji URL koji upućuje.

Ako trenutna stavka je dokument u biblioteci dokumenata

U ovom primeru obaveštenje za pokretanje toka posla možda ćete želeti da obezbedi vezu ka novi dokument same:

 1. Otkucajte ili nalepite statički tekst u okviru koje želite da se veza pojavi.

 2. Gde želite da za pronalaženje da biste se nalazila, otkucajte sledeći tekst.

<a href="">here</a>

Savet: Kada se umeće za pronalaženje, ne mogu prevući na novu lokaciju. (To je moguće, međutim, da biste „Premeštanje” za pronalaženje tako što ćete prevući drugi tekst oko njega.) Slično tome, nije moguće da biste isekli, kopirajte ili nalepite ili pretraživanje ili tekst koji obuhvata za pronalaženje.

 1. Postavite mesto umetanja između dva dvostrukih znakova navoda (””).

 2. Kliknite na dugme Dodaj pronalaženje telo.

 3. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izaberite Ovu stavku u polju izvor .

 4. U polje, izaberite Kodirana apsolutna URL adresai zatim kliknite na dugme u redu.

  Message text with dynamic link to view or edit document

Kada primalac poruke klikne na vezu, dokument se otvara za prikazivanje ili uređivanje.

Ako je trenutna stavka stavke liste

Kada kreirate vezu ka stavci liste – na primer, obaveštenje ili događaja iz kalendara – možete da izaberete da se veza otvorite obrazac prikaza (DispForm.aspx) ili obrascu za uređivanje (EditForm.aspx) stavke sa liste.

Da biste kreirali vezu koja se otvara stavku liste za dokument (umesto dokument same):

 1. U pregledaču, idite u biblioteci deljenih dokumenata.

 2. Otvorite stavku liste za bilo koji postojeći dokument u biblioteci, koristite Prikaz stavke ako želite na vezu da biste otvorili obrazac prikaza ili Uredite stavku ako želite na vezu da biste otvorili obrazac za uređivanje.

 3. Kopirajte adresu u traku adresa iz početka http: ili https: kroz prvi znak jednakosti (=), kao što je prikazano u sledeće ilustracije.

  Address bar showing display form address

  Address bar showing edit form address

  Na ?ID = tekst je parametra niske upita koji nalaže stranice da biste prikazali obrazac za onog stavke u trenutnoj listi ili biblioteci ima ID liste koji stoji iza znaka jednakosti (=) – u ovom primeru biće ID liste trenutne stavke , kao identifikovao toka posla za pronalaženje.

  Napomena: If the current item is a task that is created by one of the three workflow task actions, and if you want the link to open the custom task form (and not the default display or edit form for the Tasks list), see the later section If the current item is a custom task form. For tasks not created by a workflow task action, and for the display forms of even those tasks created by one of the workflow task actions, the current procedure is all that you need.

 4. U dijalogu Definisanje e-poruci , na lokaciji na kojoj želite da se hiperveza pojavi, nalepite adresu.

 5. Postavite mesto umetanja direktno iza znaka jednakosti (=), a zatim kliknite na dugme Dodaj pronalaženje telo.

 6. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izaberite Ovu stavku u polju izvor i ID u polje .

  Lookup for ID of current item

 7. Kliknite na dugme U redu.

  Umetnuti za pronalaženje se pojavljuje u telu poruke.

  Važno: Dok trenutni za pronalaženje ID stavke je koristan za izgradnju veze ka ove stavke sa liste, sledeće pronalaženja da predstavite grešaka u koje se vide putanju i samim tim ne preporučuje za uključivanje u e-poštu poruku veze: putanja, relativna URL adresa servera, izvor URL ADRESE i URL putanju.

 8. Dodajte ostatak teksta za hipervezu i sidro oznaku u kojima je tekst sadrži, kao i na svakom povezane poruke koje želite da uključite.

  Sledeća ilustracija prikazuje vezu poruke za obrasca za prikazivanje i obrascu za uređivanje koji se pojavljuju u e-poruku.

  Message text with view link and edit link for current item

Ako planirate da koristite vezu više puta, pogledajte odeljak kasnije prodavnice adresu stavke na listi kao promenljiva toka posla.

Ako je trenutna stavka prilagođenog zadatka obrasca

Ako tok posla koristi jedan od tri zadatka radnje da biste kreirali zadatak, prilagođene zadatak obrasca generiše se automatski kada ste kompajlirate toka posla. Ako želite sekundarni tok posla da biste poslali zadatak podsetnika za zadatak koji je kreirao radnju zadatak toka posla, će verovatno vam biti korisno da uključite vezu da biste ovaj obrazac prilagođene zadatka u podsetnike.

Podrazumevane obrasce za listu zadataka, kao što su DispForm.aspx i EditForm.aspx, da se nalazi u fascikli za tu listu zadataka. Ali obrazac prilagođene zadatak se nalazi u fascikli toka posla sa kojim je povezana. Svaki zadatak toka posla ima sopstveni tip sadržaja i je tip sadržaja zadatka toka posla koji identifikuje obrazac prilagođene zadatka koji koristi tip sadržaja. Zato što obrazac prilagođene zadatka se nalazi na drugoj lokaciji, izgradnja URL adresu da biste ovaj obrazac se razlikuje od izgradnje URL adresu za tipične prikaz obrasca ili uredite obrazac za stavke.

URL prilagođenog zadatka obrasca izgleda ovako.

Edit form URL for custom task

Čuvare mesta za promenljive informacije su u boldface tipa i Naciljali.

Atribut izvora navodi listu zadataka trenutnog toka posla sa kojom se povezuje. Kada izaberete stavku Dovršavanje zadatka ili otkazivanje na obrascu prilagođene zadatka, obrazac koristi adresu iz izvornog atributa znati koja lista da biste se vratili. Da biste kreirali vezu ka prilagođene zadatak obrasca, možete kopirati i nalepiti od početka URL adresu do na ID = [item_ID] znakova i zanemarivanje ostatak (deo koji je markirana u primeru).

Najlakši način za preuzimanje URL ADRESE za prilagođene zadatak obrasca je da pokrenete tok posla, tako da ga kreira zadatak. Kada otvorite obrazac prilagođene zadatka za zadatak u pregledaču, možete da kopirate deo URL adrese koje su vam potrebne da ih nalepite u telu e-poruke u dizajneru toka posla, a zatim dodajte toka posla za pronalaženje koja isporučuje ID stavke zadatka.

Da biste uključili za pronalaženje u tekst poruke:

 1. U dizajneru toka posla u okviru za dijalog Definisanje e-poruku , otkucajte ili nalepite sav tekst za vezu – osim za pronalaženje da biste ID stavke – u telu e-poruke.

 2. Postavite mesto umetanja iza znaka jednakosti (=), brisanje broj za trenutni ID stavke i zatim kliknite na dugme Dodaj pronalaženje telo.

 3. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izbor Trenutne stavke u polju izvor , kliknite na ID u listi polja i zatim kliknite na dugme u redu.

  Custom task form link with ID lookup inserted

  Imajte na umu da ovaj primer koristi sekundarni tok posla pokrenut na listi zadataka, tako da ove stavke zadatak. Povezivanje sa obrazac prilagođene zadatak iz primarnog tok posla koji je stvarno kreira zadatak stavke se razlikuje. Da biste saznali kako da podesite koja koristi Prikupljanje podataka korisnika radnju za slanje prilagođenih obaveštenja osoba kojoj je dodeljen zadatak toka posla, pogledajte odeljak kasnije Slanje prilagođenih zadataka obaveštenja.

  Da biste saznali kako možete da podesite ovu adresu tako da možete da ga koristite na drugom mestu u istoj toka posla, pogledajte sledeći odeljak, prodavnice adresu stavke na listi kao promenljiva toka posla.

Skladištenje adresu stavke na listi kao promenljiva toka posla

Možete da skladištite URL obrazac prikaza ili uredite obrazac stavke na listi u promenljiva tok posla tako da možete da ga koristite na više lokacija u istom toka posla.

 1. U dizajneru toka posla kliknite na dugme Radnjei izaberite stavku Kreiranje dinamičke niske.

  Ako ova radnja ne pojavi na listi, izaberite stavku Još radnji da biste videli kompletnu listu.

 2. U radnje izaberite stavku dinamičke niske.

 3. U dijalogu Izrada niske nalepite statički tekst deo URL ADRESE (ali ne i za pronalaženje za trenutni ID stavke).

  U ovom dijalogu, koristite kombinaciju tastera CTRL + C da biste kopirali, CTRL + X da biste isekli i kombinaciju tastera CTRL + V da biste nalepili.

 4. Postavite mesto umetanja posle znaka jednakosti (=), a zatim izaberite stavku Dodavanje za pronalaženje.

 5. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje izaberite Ovu stavku u polju izvor i ID u polje .

  Lookup for ID of current item

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Pronalaženje se dodaje na tekst u dijalogu.

  URL text with ID lookup inserted

 7. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog Izrada niske .

 8. U radnju, kliknite na dugme promenljiva.

 9. Na listi, kliknite na dugme Kreiraj novi promenljiva , a zatim u dijalogu Uređivanje promenljiva otkucajte ime za novu promenljiva.

 10. Uverite se da je tip podešena da niske, a zatim kliknite na dugme u redu.

 11. Dodajte radnje Pošaljite e-poštu sa tokom posla, a zatim izaberite stavku ovu poruku u radnju.

 12. Da biste koristili nova promenljiva u dijalogu Definisanje e-poruku , otkucajte ili nalepite okolnog teksta i HTML oznake (uključujući dvostrukih znakova navoda) u telu poruke, postavite mesto umetanja između navodnika, a zatim izaberite stavku Dodaj Pronalaženje telo.

 13. U dijalogu Definisanje toka posla za pronalaženje , na listi polje izvor , kliknite na dugme Podaci toka posla.

 14. U listi polja , kliknite na dugme promenljiva: ime promenljive, a zatim kliknite na dugme u redu.

  New variable inserted between double quotation marks

Sada možete da umetnete ovu promenljivu bilo gde da ga u trenutnom toka posla.

Vrh stranice

Uključite sliku

Nije moguće da ugradite datoteku slike ili grafike u telu e-poruke koje je poslao vaš tok posla. Međutim, možete da uključite u grafiku u poruku tako što ćete koristiti HTML slika oznaku (< img / >) za povezivanje sliku koja je uskladištena kao JPEG (.jpg) datoteku i otpremiti biblioteke slika na lokaciji.

 1. U telu poruke, na lokaciji na kojoj želite da povezane da slika izgleda, otkucajte na < img src = "" / > HTML oznake.

 2. Postavite mesto umetanja između dva dvostrukih znakova navoda (””).

 3. Otkucajte ili nalepite URL adresu za JPEG datoteku slike. Dovršeni oznaku izgleda kao ova.

  Completed HTML tag for image

Kada je poruka poslata, slika iz JPEG datoteke se pojavljuje umesto vezu oznaku.

Vrh stranice

Oblikovanje sadržaj poruke

U ispred odeljke, HTML sidro oznaka (< na > i < /a >) koriste se za Kreiranje hiperveze. Možete da koristite druge HTML oznake da biste naveli na slovni oblik, boju, stil i druge atribute teksta u poruci.

Budući da dizajneru toka posla podržava samo stilove za red za oblikovanje poruke, a ne spoljni ili ugrađeni kaskadnog opisa stila (CSS) oblikovanja, morate da uradite sve oblikovanje koje želite pomoću stila atribut sa HTML oznake. Možete da uradite ovo tako što ćete otkucati HTML oznake direktno u dijalogu Definisanje e-poruku u dizajneru toka posla ili tako što ćete kreirati telo poruke u kodu prikazati i dizajniranje prikaza i zatim nalepljivanjem u dijalogu Definisanje e-poruke polje za.

 1. Sačuvajte tok posla tako što ćete kliknuti na dugme Završi.

 2. Kreiranje nove stranice HTML.

 3. Prebaci se na razdeljeni prikaz, a zatim kliknite bilo gde u oblasti za prikaz dizajna.

 4. Umetanja i dalje u oblasti za dizajniranje prikaza, kliknite dvaput na stavku Stil aplikacije na statusnoj traci.

  Pojavljuje se traci sa alatkama za Stil aplikacije .

 5. Na traci sa alatkama Stil aplikacije uverite se da je Stil aplikacija podešena da ručno i da je Ciljna pravilo podešen na (Novi umetnuti stil), kao što je prikazano ovde.

  Style Application toolbar showing correct settings

  Ako oblikujete tekst poruke u prikazu koda i u prikazu dizajna, morate da postavite Stil aplikacije da biste ručno tako da Office SharePoint Designer 2007 ne dodaje CSS klase koje server nije moguće prikazati u pošti toka posla. Takođe, morate da radite u prikaz koda da stavite pod rasponom oznake svaki tekst koji je ugnežđene unutar već oblikovani tekst, ali za koju želite da navedete drugačije oblikovanje. Kada rasponom oznake na mestu, možete da radite u prikazu dizajna da biste primenili oblikovanje koje želite.

 6. Oblikovanje teksta kao i obično pomoću WYSIWYG alatke u prikazu dizajna:

  • Ako želite da oblikujete tekst unutar oznake – na primer, < pasus > < povez > ili – postavite mesto umetanja u prikazu koda, a zatim kliknite dvaput na oznaku koju želite u okviru sa alatkama.

  • Alternativno, možete da otkucajte oznaku, a zatim koristite IntelliSense da biste umetnuli atribut stil i parove bilo koje svojstvo/vrednost koju želite. Uverite se da odvojite vrednost svojstva/parove tačkom i zarezom.

Nekoliko najbolja praksa:

 • Koristite oznake pasusa (< p > i < /p >) da biste definisali odvojene pasusa, a da biste naveli sve podrazumevano oblikovanje pasusa koji se razlikuje od podrazumevani format za kompletna poruka.

 • U pasusu, koristite dodatne rasponom oznake da biste naveli sve lokalne oblikovanje koje se razlikuje od podrazumevanog oblikovanja pasusa i kompletna poruka.

 • Dizajneru toka posla prikazuje sve ručni prelom reda kao dodatni red u poruci. Zato što oznake pasusa već dodali odgovarajući razmak između pasusa, morate da uklonite sve ručne prelome iz konačnoj verziji poruke u dizajneru da biste izbegli previše prostora između pasusa.

  Možda će biti lakše da kreirate oblikovani tekst sa prelamanjem za jasnoću, a zatim uklonite sve dodatne razmake i prelome redova pre nego što dovršite poruku u dizajneru toka posla.

  Ovu najbolju praksu važi samo ako uključujete oznake pasusa ili druge oznake koje se automatski dodati vertikalni razmak između jedinice teksta.

Sledeća ilustracija prikazuje primer tekst oblikovan HTML oznake. Imajte u vidu da su prisutne bez ručni prelom.

Text formatted with HTML tags

U poruci poslao toka posla, da se oblikovani sadržaj prikazuje u skladu sa tim.

Finished version of HTML-formatted text

Kada budete upoznati sa oblikovanja na tekst poruke, možete da kreirate razne stilove poruku. Za više informacija o jedan način korišćenja oblikovanje teksta poruke, pogledajte sledeći odeljak ovog članka, Slanje prilagođenih zadataka obaveštenja.

Vrh stranice

Slanje prilagođenih zadataka obaveštenja

Podrazumevano, kada se tok posla koristi jedan od tri radnje prilagođene zadatka za kreiranje i Dodela zadatka, na listi zadataka automatski šalje obaveštenja e-poštom osobe kojoj je dodeljen novi zadatak. Ako želite da dizajnirate poruke obaveštenja sopstvene prilagođene zadatak, možete podesiti sekundarni tok posla pokreće se na listi "Zadaci" da biste ih poslali.

Da biste izbegli slanje duplirane obaveštenja, možete da isključite automatsko obaveštenja za listu zadataka:

 • Na stranici više opcija za postavke za listu zadataka, u oblasti za Obaveštenja e-pošte , kliknite na dugme ne u okviru Pošalji e-poruku kada se dodeli vlasništvo.

  Napomena: Isključivanje automatskih obaveštenje isključuje sve automatsko obaveštenja za tu lokaciju, uključujući i one generiše unapred definisane tokove posla koji su dostupni u Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Kada ste isključili automatsko obaveštenja, jedan sekundarni toka posla možete da koristite da biste poslali iste obaveštenja za sve zadatke, ili možete da koristite uslove sa više grananja radnje ili sa više sekundarni tokova posla da biste poslali različite tipove obaveštenje koje se podudara sa različitim uslovima.

Možete da koristite isti sekundarni toka posla ili tokova posla da biste poslali e-poštu podsetnika za zadatke koji su još nije dovršavanje kada im krajnji rok dolazi. Više informacija o sekundarni tokova posla potražite u članku Kreiranje sekundarni toka posla.

Možete da oblikujete prilagođene obaveštenja onako kako želite. Jedan način da biste počeli da je da biste prilagodili HTML sadržaja podrazumevani automatskog obaveštenja, koje možete da kopirate direktno iz sledeći uzorak koda.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

Uključeno u prethodnom HTML kôd uzorak su sedam čuvare mesta za pronalaženja. Čuvari mesta se pojavljuju u uglaste zagrade ([]). Kada nalepite HTML sadržaja u telu e-poruke u dizajneru toka posla, morate da zamenite čuvara mesta, uključujući uglastih zagrada koje ih sadrže sa stvarni pronalaženja. Pronaći će uputstva za kreiranje ove pronalaženja u sledeći pododeljci šest. (Jedan od čuvara mesta, jednu za ime dokumenta se koristi dvaput.)

Pronalaženje ime toka posla

Koristite ovu funkciju lookup.

Lookup for name of workflow that created current task

Pronalaženje zadatka datum kreiranja

Koristite ovu funkciju lookup.

Lookup for creation date of current task

Pronalaženje imena dokumenta (koristi dvaput)

Koristite ovu funkciju lookup.

Lookup for document name

Pronalaženje URL adresa dokumenta

Koristite ovu funkciju lookup.

Lookup for document URL

Prilagođeni obrazac zadatka za pronalaženje

Ovo pronalaženje je umetnut kao deo URL ADRESE za obrazac prilagođene zadatka kreirao trenutnog toka posla, kao što je objašnjeno u odeljku starije Ako trenutna stavka je prilagođeni zadatak obrasca.

Pronalaženje samu izgleda ovako.

Lookup for ID of current item

I cele adrese izgleda otprilike ovako:

Address for custom task form with ID lookup inserted

Obrazac prikaza za pronalaženje stavka dokumenta

Ovo pronalaženje je umetnut kao deo URL ADRESE za prikaz obrasca zadatka stavke, kao što je objašnjeno u odeljku starije Ako je trenutna stavka stavke liste.

Pronalaženje samu izgleda ovako.

Lookup for ID of current item

I cele adrese izgleda otprilike ovako:

Address for document item display form with ID lookup inserted

Kada su sve na pretraživanja na mestu, obaveštenju koje se vide prilagođene zadatku izgleda ovako.

Final version of custom notification message

Možete da prilagodite ovu poruku tako što ćete dodati dalja uputstva ili druge informacije ili da prilagodite izgled i doživljaj poruke tako što ćete oblikovati tekst. Pomoću alatki za koje ste pročitali o u ovom članku, spremni ste da biste podesili tokovi posla da biste poslali tačno poruke koje želite da pošaljete.

Vrh stranice

Identifikujte opcije koje nisu podržane

Trenutna verzija radnje Pošaljite e-poštu ne podržava sledeće opcije:

 • Navođenje adresu u liniji sa . (E-poruke koje je tok posla uvek prikazuju e-adresa navedena administrator servera u liniji sa . Samo administrator servera možete promeniti, a to se može promeniti samo za sve obaveštenja u trenutnoj Web aplikacije, ne po toka posla.)

 • Uključujući hiperveze ka stranici "Status toka posla". (Ne postoji način da koristite za pronalaženje toka posla za vrednost WorkflowInstanceID promenljive u niski upita).

 • Korišćenje na ugrađenu kaskadnog opisa stila (CSS) da biste oblikovali tekst poruke. (Tekst možete da oblikujete pomoću atribut stila , ali < stil > oznake i CSS klase nisu podržani.)

 • Korišćenje toka posla pretraživanje u polje za ili CC koja upućuje na kolonu osobe ili tip grupu koja sadrži više vrednosti.

 • Navođenje Bcc (Bcc kopija) primaoca za poruku. (Razvojni programer možete izmeniti na. RADNJE datoteke na serveru da uključite polje Bcc, ali to ne mogu da se izvrše u dizajneru toka posla.)

 • Uključujući drugoj datoteci sa porukom u vidu priloga.

 • Ugrađivanje slike ili datoteke grafike u poruke. (Možete povezati sa sliku – potražite u odeljku starije Uključi sliku.)

Vrh stranice

Takođe pogledajte

SharePoint 2013 korak po korak: Podešavanje za postavka odlazne e-pošte

Predstavljanje programa SharePoint Designer

Kreiranje obaveštenja ili pretplata na RSS feed u sistemu SharePoint Online, SharePoint 2016 i SharePoint 2013

Kreiranje obaveštenja ili pretplata na RSS Feed u sistemu SharePoint 2010

Osnovni savete za rešavanje problema

Sledeća lista pitanja vam mogu pomoći da odredi uzrok problema kreiranje toka posla:

 1. Da li ste možete da kreirate bilo koji drugi tip toka posla na istoj listi? Na primer, pokušajte da kreirate u tok posla za odobravanje

 2. Da li ste možete da kreirate istu posla:

  • na različite liste na istoj lokaciji?

  • na drugu lokaciju u okviru iste kolekcije lokacija.

  • u drugoj kolekciji lokacija u okviru iste web aplikacije?

  • na različite web aplikacije?

  • prijavljeni pomoću drugog naloga?

  • koristite drugi računar?

Više opcija za savete za rešavanje problema

Ako nijedan od osnovnih savete za rešavanje problema biste utvrdili uzrok toka posla problem, pratite sledeće korake:

 1. Uverite se da ste zahteva dozvola na nivou lokacije i tok posla. Idite na Postavke lokacije > dozvole za lokaciju > proveri dozvole / postavke liste > dozvole za ovu listu i potvrdite da Proveri dozvole rezultati podudaraju na sledeći način:

  1. Minimalne dozvole za dizajniranje toka posla (čuvanje i objavljivanje):

   1. na lokaciji SharePoint : Dizajn

   2. na listi SharePoint : Uređivanje

  2. Minimalne dozvole da biste pokrenuli tok posla:

   1. na lokaciji SharePoint : prikaz samo/nepročitano

   2. na listi SharePoint : doprinos

 2. Uverite se da postavki odlazne e-pošte podešene na odgovarajuću Exchange server.

  1. Otvorite komandnu liniju kao administrator

  2. Pokrenite nslookup <Exchange adresa servera >. Na primer: nslookup exch.contoso.com

  3. Trebalo bi da vidite razrešena IP adresa servera Exchange u izlazu. Ako ne vidite, obratite se administratoru Exchange i zatražite na odgovarajuću Exchange potpuno određeno ime domena (FDQN).

 3. Pošaljite e-poruke se ista osoba pomoću funkcije SendEmailSPUtility klase sa SharePoint Management Shell pratiti dolenavedene korake.

  1. Otvorite SharePoint Management Shell kao administrator. (Kliknite desnim tasterom miša SharePoint Management Shell > Pokreni kao administrator)

  2. Pokrenite sledeću skriptu. Ako skriptu odgovara True , a korisnik ne prima e-poruke iz SharePoint, SMTP ispravno konfigurisano u SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Pošaljite e-poštu na istom korisnika sa SharePoint servera pomoću SMTP funkcionalnosti. Pratite korake u Korišćenje Telnet radi testiranja SMTP komunikacije.

Napomena: Podrazumevano, SharePoint ne mogu da kreiraju stavke evidencije za odlazne poruke. SharePoint nikada ne šalje e-pošte direktno. E-poruka se prenose preko SMTP (Exchange) server konfigurisan u Centralna administracija. Pratite korake iznad za rešavanje problema ovaj tip toka posla.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×