SharePoint Online Vodič za planiranje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kao Office 365 globalni ili SharePoint administrator u vašoj organizaciji, možete da koristite Centar za administraciju lokacije SharePoint da biste:

 • Kreiranje klasični kolekcija lokacija i upravljanja uključujući dodeljivanje i nadgledanje skladišta kolekcije lokacija

 • Upravljanje dozvolama i korisnicima i poboljšanje bezbednosti na lokacijama

 • Upravljanje korisničkim profilima i Konfigurisanje postavki OneDrive (koji se zove „Moja lokacija” postavke u centru administracije)

 • Omogućavanje i konfigurisanje određenih SharePoint Online funkcija ili globalnih postavki

Evo pregleda važnih detalja koje treba da uzmete u obzir kada planirate kako da izgradite i konfigurišete i upravljanje SharePoint Online okruženje.

Kolekcije lokacija ima istog vlasnika i dele administrativne postavke, kao što su dozvole. Kada kreirate kolekciju lokacija, lokacije najvišeg nivoa se automatski kreira u kolekciji lokacija. Klasični lokacija, možete da kreirate neke podlokacije ispod lokacije najvišeg nivoa. Možete da kreirate posebne kolekcije za svaku jedinicu rada.

Postavke kolekcije lokacije centra administracije za SharePoint

Kako da odlučite da organizujete kolekcije lokacija zavisi od veličine vaše organizacije i njegove poslovne potrebe. Informacije o kreiranju kolekcija lokacija potražite u članku Kreiranje ili brisanje kolekcije lokacija.

Komunikacije lokacije i nove lokacije tima koje pripadaju Office 365 grupe ne mogu biti kreirane ili upravlja u centru administracije klasični SharePoint . Informacije o kreiranju ovih lokacija potražite u članku Kreiranje lokacije tima u sistemu SharePoint Online i Kreiranje komunikacije lokacije u sistemu SharePoint Online. Za informacije o tome što omogućava korisnicima da kreiraju lokacije, pogledajte članak Upravljanje kreiranja lokacije u sistemu SharePoint Online. Informacije o upravljanju ovih lokacija pomoću Microsoft PowerShell potražite u članku Upravljanje lokacijama tima i komunikacije lokacija koristeći PowerShell.

Ako znate nekoliko osnovnih detalja. – na primer, šta kolekciju lokacija će se koristiti za, a koje korisnici moraju da imaju pristup njoj – a zatim ovo će vam pomoći da odluke o tome koji tip predloška lokacije da biste koristili, koliko prostora za skladištenje za dodelu , i koliko kolekcija lokacija možda ćete morati da kreirate. Ako treba da pregledate ograničenjima skladišta ili broj kolekcija lokacija koje su podržane za vaš plan, pročitajte članak SharePoint Online ograničenja.

Ako želite da utvrdite ovo:

Postavite sledeće pitanje :

Tip lokacije treba da se kreira?

Za informacije o predlošcima lokacije i razne klasični predložaka dostupnih u SharePoint Online, pogledajte članak Korišćenje predložaka da biste kreirali različite vrste SharePoint lokacija.

 • Da li želite da se povežete sa grupom ljudi za saradnju, ili da li želite da emitujete sadržaja za veću publiku?

 • Da li će lokacija imati posebnu svrhu?

Koliko kolekcija lokacija nam je potrebno?

Poslovne potrebe i ograničenja ukupnog prostora za skladištenje utiču na ovu odluku.

Određene tipove lokacija, kao što su katalog aplikacija i centra za pretragu, postoje kao samostalni kolekcije lokacija. Neke od ovih može biti za vas automatski kreira kada se upišete za Office 365. Ako vaša organizacija ima druge specijalne svrhe, možda ćete morati dodatne kolekcije lokacija. Na primer, neke grupe treba da ograničite pristup sadržaju.

 • Postoje li odeljenja ili grupe kojima je potrebno održavanje zasebnih podataka?

 • Da li će vam trebati različite kolekcije lokacija za posebne namene?

 • Da li planirate da koristite aplikacije za SharePoint? (U tom slučaju poželjno je da kreirate lokaciju kataloga aplikacija.)

Koliko prostora za skladištenje nam je potrebno?

Kada organizaciju kupovine SharePoint Online uslugu, je dodeljena radnog prostora za skladištenje na osnovu broja ga kupljenih korisničkih licenci i tip Office 365 plan je kupili. Više informacija potražite u članku Upravljanje ograničenjima skladišta kolekcije lokacija.

 • Koliko kolekcija lokacija mislite da će vam ukupno biti potrebno?

 • Koliko prostora za skladištenje dobijate u okviru pretplate?

Da li nam je potrebna podrška za više jezika?

Višejezičkim korisnički interfejs (MUI) funkcija omogućava korisnicima da pregledaju lokacija ili Veb stranice na jeziku različitom od podrazumevanog podešavanje na lokaciji ili kolekciji lokacija. Funkcija MUI nije prevođenja alatke; Samo se menja jezik prikaza za određene elemente interfejsa podrazumevani. Više informacija o višejezičkim lokacijama potražite u članku Uvod u višejezičke funkcije.

 • Da li je neke kolekcije lokacija potrebno kreirati na određenim jezicima?

Upravljanje predstavlja skup smernica, uloga, odgovornosti i procesa koji kontrolišu način na koji vaša organizacija sarađuje u cilju postizanja poslovnih ciljeva. Ovi ciljevi fokusiraju se na uslugu koju pružate i na upravljanje intelektualnom svojinom koju kreiraju vaši zaposleni. Kako planirate kolekcije lokacija, treba da napravite i plan upravljanja njima.

Kada razmišljate o tome kako da strukturišete kolekcije lokacija i upravljate njima, razmotrite odgovore na sledeća pitanja.

Ako želite da postignete ovo:

Postavite sledeće pitanje:

Efikasnu kolekciju lokacija koja se sastoji od grupa pojedinaca i timova koji imaju zajedničke ciljeve.

Da li struktura kolekcija lokacija doprinosi efikasnosti vaše organizacije?

Bezbednu lokaciju koja je otvorena za osobe kojima su potrebne informacije i koja blokira pristup informacijama za one osobe koje ne bi trebalo da ih vide.

Da li struktura omogućava arhitekturi informacija da zadovolji zahteve u vezi sa propisima, potrebe privatnosti i bezbednosne ciljeve?

Model dozvola koji omogućava pristup za čitanje, pristup za pisanje ili oba ova pristupa.

Koji tip pristupa sadržaju će korisnicima biti potreban?

Autorizacija za spoljne korisnike na samo onih kolekcija lokacija kojima je to potrebno. Više informacija o Dozvoljavanje spoljnim korisnicima pristup lokacijama potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje.

Da li korisnici izvan preduzeća treba da imaju pristup?

Kontrolisani plan za lokacije koje se dobro održavaju.

Ko će moći da kreira lokacije u kolekciji lokacija i upravlja njima?

Lokacije za određene radnje i aplikacije, na primer rešenja zaštićena sandbox okruženjem.

Koje funkcije i funkcionalnost će biti omogućene za korisnike?

Kolekciju lokacija u kojoj je sadržaj koristan za one koji dele lokaciju.

Da li će sadržaj koji se nalazi u rezultatima pretrage biti relevantan za one koji dele kolekciju lokacija?

Rešenje kojim može da se upravlja i koje se lako nadograđuje.

U kojoj meri ćete dozvoliti prilagođavanje?

Kao SharePoint administrator, možete da izbrišete i vratite u prethodno stanje klasični kolekcije pomoću SharePoint centra administracije. Informacije potražite u članku Brisanje kolekcije lokacija i Vraćanje izbrisane kolekcije lokacija.

Upravljanje dozvolama i pomoć pri obezbeđivanju sadržaja

Na važne razmatranja prilikom podešavanja i primena kolekcije lokacija je dozvola i bezbednost. Upravljanje korisnički baze i obezbeđivanje sadržaja i podataka mora da se smatra za uspešnu lokaciju. Za informacije o SharePoint uloga administratora u sistemu Office 365 i zadaci SharePoint administracije, pogledajte članak o SharePoint uloga administratora u sistemu Office 365. Informacije o zadacima administratori kolekcije lokacija potražite u članku Planiranje lokacija i upravljanje korisnicima.

SharePoint Online pruža mogućnost za korisnike lokacije da biste pozvali spoljnim korisnicima (to jest,. korisnici koji nemaju licence za pretplatu na Office 365) za prikaz ili uređivanje sadržaja na lokacijama. Spoljno deljenje je moćna saradnju funkcija koja može da podrži potreba organizacije da biste sarađivali sa spoljnim dobavljačima, kupcima ili klijentima. Međutim, važno je da upravljanje spoljnim deljenjem pažljivo da biste se uverili da je sadržaj koji ne želite deljene odgovarajući način zaštićena. Informacije potražite u članku Upravljanje spoljnim deljenjem za SharePoint Online okruženje.

Spoljno deljenje se podrazumevano za SharePoint Online okruženje (zakupac) i kolekcija lokacija u njoj. Možda ćete želeti da biste ga isključili globalno pre nego što osobe početak korišćenja lokacija ili dok ne znate kako želite da koristite funkciju. Kada uključite ga globalno, možete da dozvolite spoljnog deljenja za određene kolekcije lokacija, dok ga isključiti za kolekcije lokacija koji će biti uskladišten sadržaj koji je osetljiv za svoje preduzeće. Pažljivo trebalo bi da razmotrite gde možete da omogućite spoljno deljenje i koji će nivo spoljno deljenje dozvolite.

Za informacije o tome kako korisnici mogu deliti sadržaj, pogledajte članak Deljenje SharePoint datoteke ili fascikle u sistemu Office 365.

SharePoint Online IRM koristi Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), informacione tehnologije zaštite u sistemu Office 365. Information Rights Management (IRM) zaštita se mogu primeniti u datotekama u SharePoint listama i bibliotekama. Da biste saznali više, pročitajte Šta je to Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Kada je IRM omogućen za listu ili biblioteku, datoteke se šifruju tako da samo ovlašćene osobe mogu da ih prikazuju ili da na njima izvršavaju određene radnje. Svaka datoteka sa kontrolisanim pravima takođe sadrži licencu za izdavanje koja nameće ograničenja osobama koje prikazuju datoteku. Tipična ograničenja obuhvataju pristup datoteci samo za čitanje, onemogućavanje kopiranja teksta, sprečavanje korisnika da sačuvaju lokalnu kopiju i sprečavanje korisnika da štampaju datoteku. Klijentski programi koji mogu da čitaju tipove datoteka koji podržavaju uslugu IRM koriste licencu za izdavanje u okviru datoteke sa kontrolisanim pravima da bi nametnuli ova ograničenja. Na taj način datoteka sa kontrolisanim pravima zadržava zaštitu čak i posle preuzimanja.

Podrazumevano IRM je onemogućena kada se prijavljujete pomoću Office 365. Pre nego što uključite IRM usluge koristeći Centar za administraciju lokacije SharePoint, Office 365 globalni administrator mora da prvi put instalirate Microsoft PowerShell modul za upravljanje pravima i povežite se sa uslugom Rights Management. Za više informacija pogledajte članak Podešavanje usluge Information Rights Management (IRM) u sistemu SharePoint Online i Primena usluge Information Rights Management na listu ili biblioteku.

Upravljanje korisničkim profilima

Da li upravljate vaš korisnički nalozi u sistemu Office 365 samo ili Sinhronizuj lokalnog direktorijuma objekte, ako postoje informacije koje želite da dodate korisničkih profila, ali ne postoji polje za njega, zatim razmislite o kreiranju SharePoint Onlinesvojstva korisničkog profila. Informacije potražite u članku Upravljanje korisničkim profilima u SharePoint centru administracije. Imajte na umu da su ovih svojstava specifične za SharePoint Online i ove informacije ne će se kopirati na Office 365.

Ako želite da pomogne vlasnici klasični lokacije ciljne sadržaja u određenim grupama osoba, možda ćete želeti da koristite grupe korisnika lokacije. Informacije potražite u članku Upravljanje korisnicima.

Postoje neke funkcije koje mogu biti konfigurisana ili upravlja globalno iz SharePoint centra administracije. Će vam pomoći da plana vreme i resurse, korisno je da proverite da li vaša organizacija ima poslovna potrebno za određene funkcije.

Ovaj korak će vam pomoći da biste odredili gde ćete možda morati da se uključite temu stručnjaka u vašoj organizaciji će vam pomoći partner sa administracije osoblja u planiranju konfiguraciju ove funkcije. Na primer, da sakupite neophodne zahtevi za konfigurisanje funkcije kao što je skladište termina ili upravljanja zapisima funkcije kao što je organizator sadržaja, možda ćete morati da partneru sa osobama u vašoj organizaciji koje ste odgovorni za korporativne taksonomije upravljanje zapisima ili upravljanje sadržajem.

Da li su vam potrebne ove mogućnosti?

Za više informacija o tome kako ovo da podesite idite na sledeću lokaciju:

Potrebno je da konfigurišete pretrage za SharePoint Online okruženje.

Želite da kreirate i koristite taksonomije za klasifikovanje i organizovanje informacija na lokacijama.

Možete da koristite alatku za upravljanje skladištem termina da biste kreirali i uvezli hijerarhijske kolekcije centralno kontrolisanih termina (koji se nazivaju skupovi termina) i upravljali njima.

Treba da radite sa poslovnim podacima koji su uskladišteni u spoljnim aplikacijama i želite da imate mogućnost integrisanja podataka u SharePoint Online lokacije.

Usluge poslovnog povezivanja možete koristiti za povezivanje izvora podataka kao što su SQL Azure baze podataka ili Windows Communication Foundation veb usluge (poznate i kao WCF).

Treba da automatski usmerite sadržaj na određene lokacije na osnovu kriterijuma upravljanja zapisima ili upravljanja dokumentima.

Želite da pružite korisnicima mogućnost da pronađu i instaliraju interno projektovane poslovne aplikacije ili aplikacije nezavisnih proizvođača da biste prilagodili i proširili lokacije.

U sklopu planiranje, trebalo bi da proverite da li vaša organizacija ima određene poslovne potrebe koje će možda zahtevati da koristite usluge nezavisnih proizvođača ili aplikacije da biste prilagodili SharePoint Online. Na primer, vaša organizacija možda ćete morati da biste migrirali veliki broj sadržaj ili velikog broja korisnika na lokaciju SharePoint Online . Ili, možda ćete morati poslovnim procesima koji zahtevaju podrške za e-poštu omogućen liste. Ako mislite da bi vaša organizacija koristi iz usluge nezavisnih proizvođača ili aplikacije, pogledajte istražite profesionalne usluge i aplikacije dostupne od partnera u Microsoft centar za partnere. Možete da pronađete stručnjaka će vam pomoći da primenu u oblaku ili oblikujte Microsoft Office 365 za potrebe vašeg preduzeća. Preporučuje se da istražite i istražili dostupnim uslugama nezavisnih proizvođača i rešenja na početku procesa planiranja.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×