SharePoint 2007 opcije za migraciju koje treba uzeti u obzir

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft SharePoint 2007 and SharePoint Server 2007 have reached end of support. It's time to upgrade! This article provides information about your migration options.

Uobičajene strategije nadogradnje za SharePoint

Postoji više metoda za nadogradnju okruženja SharePoint Server. Ako imate farmu sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007, evo nekoliko primera metoda nadogradnje:

 • Prilaganje baze podataka

 • Uporedna nadogradnja

 • Nadogradnja na licu mesta

 • Hibridna nadogradnja (na licu mesta sa odvojenim bazama podataka ili zasebnim prilaganjem baze podataka)

 • SharePoint hibridi (povezivanje sistema SharePoint na mreži i lokalnog sistema SharePoint)

 • Ručno premeštanje podataka između kolekcija lokacija ili biblioteka

 • Nadogradnja pomoću čarobnjaka za FastTrack na Office 365 (savetnik za primenu sistema SharePoint Online)

 • API za migraciju u SharePoint Online (SPO) u sistemu Office 365

Šta je najbolje za vas?

Vaše znanje o tome šta vaša farma radi i za šta se koristi je taktička snaga kada je reč o nadogradnji. Način na koji ljudi koriste SharePoint farmu će vam pomoći da odaberete neku od opcija.

Savet: Microsoft Office SharePoint Server 2007 also has a gradual upgrade not covered here. To see a list of step-specific upgrade articles see the SharePoint Server 2007 end of support Roadmap.

Remember to check the Product Lifecycle and System Requirements for whatever version of SharePoint you're upgrading to. This is so you'll be aware when the next upgrade will be necessary (for example, if you pause at a legacy product like SharePoint Server 2010 to plan for more upgrades, be sure you know its end of support date), and to be certain you have hardware that supports your plan.

Ako planirate da prenesete neke ili sve od svojih SharePoint sajtova na Office 365 u oblaku, ovo je trenutak da postavite obeleživač na vezu do članka Opisi usluga za Office 365. Opisi usluga će vam biti potrebni da biste saznali više o funkcijama sistema SharePoint Online i kako one mogu da se razlikuju od lokalnog sistema SharePoint Server. Nadogradite funkcionalne farme sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ako vaša instalacija ima sajtove koji ne funkcionišu, popravite ih pre nadogradnje.

Napomena o upravljanju rizikom

Metode kao što je „uporedna“ važne su u šemi logike nadogradnje. Kada vršite uporednu nadogradnju, održavate vašu farmu sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007, ali gradite i farmu sledeće verzije iz nje (SharePoint Server 2010) na novom hardveru. To pomaže na tri načina:

 1. Imate mesto za pravljenje rezervnih kopija baza podataka sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007 da biste ih zasebno nadogradili, tako što ćete koristiti prilaganje baze podataka.

 2. Ako shvatite da je u upotrebi samo mali broj kritičnih biblioteka dokumenata i drugih informacija na vašoj farmi sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007, možete da izaberete da ručno premestite podatke iz sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007 na SharePoint Server 2010 ili da prenesete samo određene sajtove i mreže na sledeću verziju (što može da vam olakša posao).

 3. Što manje uradite direktno na farmi servera sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007, to su podaci koje farma sadrži bezbedniji prilikom nadogradnje.

Metode kao što je nadogradnja na licu mesta će delovati direktno na farmu sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007, pružajući vam manje jednostavnih opcija da napustite putanju i da započnete ponovo u netaknutom okruženju. Koliko god je moguće, ugradite neke mere bezbednosti (kao što je pravljenje i testiranje rezervnih kopija originalnog okruženja). Na primer, ako je vaša farma sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007 virtuelna i ako se duplira u svrhu pravljenja rezervne kopije i vraćanja u prethodno stanje, onda napravite rezervnu kopiju i vratite u prethodno stanje najskoriju bazu podataka pre servisnog prozora za nadogradnju. Saznanje o tome da imate mogućnost da vratite u prethodno stanje rezervne kopije baze podataka ne samo da vam pruža meru predostrožnosti, već i mirnu dušu.

Savet: Dokumenta najbolje prakse za nadogradnju postoje za Microsoft Office SharePoint Server postoji2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 i SharePoint Server 2016. Možete da potražite i Microsoft partnere koji imaju iskustva sa nadogradnjama ili migracijama u Office 365.

Napravite plan

Ako morate da izvršite nadogradnju, potreban vam je plan, a u tim slučajevima ne postoji jedna veličina koja odgovara svima. Vaš plan može da bude toliko jednostavan kao što je „Pravljenje pretplate na Office 365 sa uslugom SharePoint Online, registrovanje domena i preusmeravanje ljudi da svoje datoteke čuvaju tamo“. A može i da ne bude tako. Ta odluka je vaša, a svodi se na to šta je vama i vašim korisnicima zaista potrebno.

Napomena: Rizično je da se koristi softver kojem se završio životni ciklus. Proizvodi koji su van podrške više ne primaju ispravke kada se otkriju problemi. To takođe znači da neće biti bezbednosnih zakrpi i ispravki ako se pojave nove bezbednosne pretnje, zato što proizvodi završenog životnog veka nisu više podržani. Izbegnite tu situaciju!

Prvo, poznajte svoju farmu

Pri nadogradnji, vaše donošenje odluka bi trebalo da se zasniva na tome šta farma radi za vašu organizaciju. Koju potrebu zadovoljava? Koja je njena uloga? Svaka farma u vašem preduzeću možda ima drugačiju ulogu. Neke od vaših SharePoint farmi su možda kritične, neke su možda arhive datoteka – tu za bezbedno čuvanje. Ili, ako vaša farma ispunjava mnogo uloga odjednom, onda možda treba da znate šta rade kolekcije lokacija, mreže ili čak biblioteke dokumenata, da li ima prilagođavanja i koliko su važne. Analiziranje vaših podataka na tom nivou može da izgleda kao puno posla, ali to štedi vreme i napor za ovladavanje domenom pre nego što ga nadogradite ili migrirate. Kada upoznate kompletan mehanizam i najvažnije delove, takođe ćete znati i šta ste prerasli i šta ne morate da prenesete. To znanje će vam ubuduće samo koristiti.

Dakle, šta kažu korisnici da je najvažnije u vezi sa vašom SharePoint Server farmom?

 • Ugrađene funkcije za SharePoint

 • Velika zbirka podataka (kao što su arhive datoteka)

 • Dostupnost

 • Kritične aplikacije, veb segmenti ili dokumenta na farmi (farma od kritične važnosti)

 • Ispunjeni standardi usaglašenosti

 • Prilagođavanja

Ako sa vaše SharePoint farme izvršavate nešto što je od suštinskog značaja za poslovanje, recimo da se ona ponaša kao veliki katalog kritičnih podataka o zahtevima usluge za klijente, štiklirajte „Kritične aplikacije“, ali i „Dostupnost“ – to jest, vaše poslovanje bi trpelo ako ne biste neko vreme mogli da koristite SharePoint. Isto tako, možete da štiklirate i „Prilagođavanja“ zato što su kritične usluge koje vaša farma pruža zasnovane na prilagođenom kodu, definicijama sajtova ili većem broju prilagođavanja koja funkcionišu zajedno.

If SharePoint met those needs without your having to do anything outside of using what's built-in to the software, and you generally update it and carry out normal administration and maintenance, you may have chosen 'Built-in SharePoint' -- this may also be your reason for sitting on an older version of SharePoint. In other words, it already does what you need it to and you haven't needed to upgrade until now, at Microsoft Office SharePoint Server 2007 end of support.

Kada sve ove stvari nabrojite u listi, napravićete kriterijume za nadogradnju. Drugim rečima, nadogradnja bi morala da ispuni te uslove da bi ušla u razmatranje. To vam pruža način da isključite bilo koji metod koja trenutno ne odgovara vašim potrebama.

Plan jednostavnog uzorka

There may need to be wider consensus with leadership and other admins on the path your SharePoint Upgrade will take. SharePoint Server Administrators often cooperate with Microsoft SQL Server admins, work with Networking and Security teams, and more. Where there are a lot of stakeholders, you may need to build agreement for, or adjust, your upgrade and migration plan. For example, if you migrate data so that part of your company uses SharePoint Online in Office 365, there will likely need to be performance tuning or testing inside your network. Affected teams should be informed ahead of time.

U mom jednostavnom uzorku, pokazujem predlog SharePoint administratora, a zatim izlažem plan oko kojeg su se složile sve zainteresovane strane. Radi jasnoće, dokumentujte vaše dogovore i odluke.

Plan počinje nakon detaljne analize farme i pokušava da identifikuje ulogu farme, problematične tačke i druge važne informacije koje će dovesti do sužavanje nekih opcija nadogradnje. Posle toga, SharePoint administrator pravi predlog nadogradnje, a zainteresovane strane se usaglašavaju oko plana akcije.

Moja lista nabrajanja „najvažnijih stavki“:

Dostupnost, funkcije ugrađene u sistemu SharePoint i standardi usaglašenosti.

 • Većina podataka je na tri kolekcije lokacija, sa jednim Radnim prostorom za sastanke koji koristi tim za razvoj koji je naročito važan i koji se izuzetno često koristi u više vremenskih zona širom sveta.

 • Postoji sedamnaest drugih sajtova koji se često koriste.

 • Dve biblioteke dokumenata (Radni prostor za sastanke i dokumente na osnovnoj kolekciji lokacija) su najveće (sa preko 8000 dokumenata svaka od njih). Imamo veliki broj arhiviranih dokumenata i lista sa prilozima unakrsnih tabela.

 • Postoji četrnaest lista sa bibliotekama koje sadrže osetljive podatke koji MORAJU da ostanu u usaglašenosti.

 • MORAMO da imamo mogućnost da uradimo zadrške i e-otkrivanja, gde god da idemo.

 • Neki od ovih podataka MORAJU da ostanu lokalno zbog InfoSec pravila.

Moji izbori nadogradnje i migracije:

Da

Ne

Nadogradnja baza podataka sa prilaganjem baze podataka

Nadogradnja na licu mesta

Nadogradnja sa uporednim farmama

Hibridna nadogradnja

Migracija API u SPO u usluzi Office 365 (za podatke lične podatke sajta)

SharePoint hibrid (još nije potreban)

Ručna migracija nekih podataka na SharePoint Online za kritične podatke

Nadogradnja FastTrack čarobnjakom na Office 365

Moj predloženi plan:

Lokalna nadogradnja, sa uporednim verzijama sistema SharePoint, neke virtuelizovane, tako da možemo prvo da nadogradimo baze podataka. Idemo sa sistema SharePoint 2007 na SharePoint 2010. Administratori i razvojni timovi testiraju dobijenu farmu. Korisnici testiraju dobijenu farmu. Rešavanje bilo kakvih ozbiljnih problema tokom tog vremena. Ponovo, uporedno, nadogradnja baza podataka SharePoint 2010 na SharePoint 2013. Testiranje. Test/pilot upotreba od strane korisnika. Rešavanje bilo kakvih ozbiljnih problema tokom tog vremena.

 • Razmotrite da li hibrid objedinjen pretragom sa SPO odgovara vašim potrebama.

 • Razmotrite FastTrack pomoć ako biste odavde želeli da nadogradite na SharePoint Online.

 • Utvrdite da li bilo koja kolekcija lokacija može da se rastereti na pretplatu na Office 365. (Office 365 ispunjava mnoge standarde usaglašenosti. Office 365 ima e-otkrivanje i može da obavlja zadrške putem centra za usaglašenost.)

U suprotnom, nastavite sa uporednom nadogradnjom na SharePoint Server 2016.

Napomena: Između preporuka koje daju administratori koji planiraju nadogradnju i stvarnog procesa nalaze se razgovori koji se odigravaju sa drugim zainteresovanim stranama od kojih nadogradnja zavisi. Na primer, ponekad ekonomija primora administratore da promene planove. Kakva god da je konačna odluka, trebalo bi da dokumentujete koji je dogovoreni plan, za ubuduće. On može da izgleda ovako:

Moj plan akcije:

Lokalno koristimo virtuelno okruženje za pravljenje podrazumevanih sistema SharePoint Server 2010 i 2013. SharePoint Server 2016 će biti napravljen na novom hardveru koji ispunjava sistemske zahteve za 2016. Uradićemo prilaganje baza podataka da bismo nadogradili baze podataka sa sistema SharePoint 2007 kroz sve verzije između njega i sistema SharePoint Server 2016. U ovom trenutku se ponovno kreiraju prilagođavanja osnove za okruženje sistema SharePoint Server 2016 i testiraju se u njemu, ako izvorne funkcije već ne ispunjavaju naše potrebe. Ako budemo uspešni, imaćemo lokalnu farmu na novom hardveru sa nadograđenim bazama podataka i sa manje prilagođavanja. Priložićemo baze podataka nadograđenog sadržaja u nove kolekcije lokacija u sistemu SharePoint Server 2013, testiraćemo, uradićemo test/pilot sa korisnicima, a zatim ćemo uraditi DNS prelazak na novo SharePoint Server 2016 okruženje za korišćenje uživo.

 • U ovom trenutku nećemo uzeti u razmatranje objedinjeni hibrid između sistema SharePoint Server 2016 i SharePoint Online.

 • Procenjeno je da 35% od naših sajtova mogu da se pretvore u nove SPO sajtove sa pomoćnim imenima domena ili da na kraju postanu OneDrive for Business skladišta. Tražimo druge mogućnosti za konvertovanje sajtova ili usmeravanje novih sajtova u SPO.

 • Nešto od ovog dela migracije će biti ručno, prevlačenjem i otpuštanjem u lične sajtove usluge OneDrive for Business, a nešto će biti pomoću API-ja migracije.

Plan bi trebalo da prate detaljniji koraci ili više veza do određenih uputstava za nadogradnju. MOSS 2007 računar ne bi trebalo da se demontira, a virtuelna okruženja treba da se održavaju u svrhu poređenja; Međutim, nadogradnja će biti dovršena kada su korisnici preusmereni na SharePoint Server 2016.

Često su glavni faktori prilikom izbora metoda ukupan trošak nadogradnje i trošak u vidu vremena (više o ovome ćete videti u članku o Planu migracije sistema SharePoint). Međutim, planiranje unapred će vam doneti veliku korist u postavljanju očekivanja, pametnom izboru i definisanju kako će izgledati uspeh.

Srodne veze

Resources to help you upgrade from Office 2007 or 2010 servers and clients
Microsoft Lifecycle Policy and Lifecycle search
Search for Microsoft Partners who can help with upgrade or migration

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×