Saznajte kako da upravljam zaduženja dostupne funkcije

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Office centar za pristupačnost > Pristupačnost podrške u zaduženja

Napomene: 

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iOS čitač ekrana ugrađene, VoiceOver.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Navigacija i pokrete mogu se razlikovati za iPad.

To-Do za iOS je dizajniran za rad sa funkcijama pristupačnosti koje su napravljene iOS uređajima. Na primer, možete da uključite VoiceOver zum, i određuju. Da biste saznali kako da podesite željene opcije i olakšati korišćenje To-Do sa ugrađena pristupačnost funkcijama, pogledajte Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365. Da biste pronašli pomoć za izvršavanje zadataka u To-Do za iOS, pogledajte pristupačnosti podrške u zaduženja.

U ovoj temi

Upoznajte obaveza za iOS raspored

Moj dnevni prikaz

Kada prvi put otvorite To-Do , prikazuje se Moji dnevni prikaz. U gornjem levom uglu prikaza, je dugme na bočnoj traci . U gornjem desnom uglu, je dugme predloga .

Ispod dugmadi, predloge Mehurić obaveštenje se prikazuje ako imate, na primer, zadaci koje prelaze krajnji danas ili levo od juče. Da biste proverili zadaci, prevucite ulevo dok ne čujete "Redigovanje" i zatim dvaput dodirnite ekran.

Ako postoje bez obaveštenja, postoji red naslova sa koje nije moguće uređivati My Day . Prikazan je današnji datum ispod naslova.

Ispod datuma, na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Prikazuje stavke zaduženja za dan. Da biste se kretali kroz listu, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Funkcije voiceOver objavljuje stavke na listi i njihovog statusa. Da biste označili stavke završi, prevucite udesno dok ne čujete "nisu dovršeni zaduženja stavke dugme" i zatim dvaput dodirnite ekran.

Na dnu prikaza My Day , je dugme Dodaj stavku zaduženja . Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Prikaz predloga

Da biste otišli predloga prikaz, u prikazu My Day , brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Predlozi dugmeta" i zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste premestili na listi predlozi, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Funkcije voiceOver objavljuje status svake stavke na listi. Za više informacija o šta možete da radite sa predloge, pogledajte rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana.

Bočna traka prikaza

Da biste prešli na bočnoj traci prikaz, u prikazu My Day ili na Listi zadataka , brzo prevucite nalevo dok ne čujete "Bočna traka dugmeta" i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Skupljeni bočnu traku". Meni koji prikazuje sve zadatka navodi otvara. Da biste premestili na meniju, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Da biste izabrali listu, dvaput dodirnite ekran. Da biste dodali novu listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "novo dugme" Lista "" a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o listama, pogledajte rada sa listama zaduženja pomoću čitača ekrana.

Prikaz liste zadataka

Da biste otišli na prikaz Liste zadataka u prikazu bočnu traku , brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da uredite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U gornjem levom uglu prikaza liste, je dugme na bočnoj traci . U gornjem desnom uglu, je dugme Opcije spiska .

Ispod dugmadi, je red naslova koji prikazuje ime liste.

Ispod naslova reda na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Sve vaše stavke zaduženja ili zadatke, prikazuju se na ovoj listi. Da biste premeštali zadaci, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Funkcije voiceOver objavljuje zadaci i njihove statuse. Da biste otvorili detalje zadatka, dvaput dodirnite ekran. Da biste označili da je zadatak dovršen, prevucite udesno dok ne čujete "nisu dovršeni zaduženja stavke dugme" i zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o zadacima, pogledajte rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana.

Na dnu prikaza liste, je dugme Dodaj stavku zaduženja . Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Navigacija pomoću dodira

Ovo su neke korisne pokreti za kretanje kroz aplikaciju To-Do pomoću dodira:

 • Da biste premestili između stavki i obeležja na ekranu ili na listi, brzo prevucite nalevo ili nadesno jednim prstom.

 • Da biste izabrali stavku ili radnju, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste istražili šta se nalazi na ekranu, postavite prst na ekran i polako prevlačite. VoiceOver najavljuje stavke čim dođete do njih. Kada čujete ime stavke koju želite da izaberete, podignite prst i dvaput dodirnite.

 • Da biste izašli iz okna za pretragu i odbacili Režim pretraživanja u prikazu bočne trake , brzo prevucite slovo "z" sa dva prsta.

Da biste saznali više o VoiceOver pokreta, pogledajte komande i pokrete i Koristite pokrete VoiceOver.

Takođe pogledajte

Rad sa listama zaduženja sa čitača ekrana

Rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana

Rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana

Napomene: 

 • Ova tema pretpostavlja da koristite čitač Android ugrađenih ekrana, TalkBack.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite Android telefonu. Navigacija i pokrete mogu se razlikovati za tablet.

To-Do za Android aplikacija funkcioniše sa funkcije pristupačnosti u Android telefonu, kao što su TalkBack i uvećanje pokret. Da biste saznali kako da podesite željene opcije i olakšati korišćenje To-Do sa ugrađena pristupačnost funkcijama, pogledajte Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365. Da biste pronašli pomoć za izvršavanje zadataka u To-Do za Android, pogledajte pristupačnosti podrške u zaduženja.

U ovoj temi

Upoznajte obaveza za Android raspored

Moj dnevni prikaz

Kada prvi put otvorite To-Do , prikazuje se Moji dnevni prikaz. U gornjem levom uglu prikaza, je dugme na bočnoj traci . U gornjem desnom uglu, je dugme predloga .

Ispod dugmadi, predloge Mehurić obaveštenje se prikazuje ako imate, na primer, zadaci koje prelaze duga danas ili levo od juče. Da biste proverili zadataka, prevucite udesno dok ne čujete "Pregled" i zatim dvaput dodirnite ekran.

Ako postoje bez obaveštenja, postoji red naslova sa koje nije moguće uređivati My Day . Prikazan je današnji datum ispod naslova.

Ispod datuma, na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Prikazuje stavke zaduženja za dan. Da biste se kretali kroz listu, brzo prevucite nalevo ili nadesno. TalkBack objavljuje stavke na listi i njihove statuse. Da biste označili stavke završi, prevucite udesno dok ne čujete "nisu dovršeni zaduženja stavke dugme" i zatim dvaput dodirnite ekran.

U donjem desnom uglu My Day prikaza, je dugme Dodaj obavezu . Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Prikaz predloga

Da biste otišli na prikaz predloge , brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Predlozi dugmeta" i zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste premestili na listi predlozi, brzo prevucite nalevo ili nadesno. TalkBack objavljuje status svake stavke na listi. Za više informacija o šta možete da radite sa predloge, pogledajte rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana.

Bočna traka prikaza

Da biste prešli na bočnoj traci prikaz, u prikazu My Day ili na Listi zadataka , brzo prevucite nalevo dok ne čujete "Bočna traka dugmeta" i zatim dvaput dodirnite ekran. Meni koji prikazuje sve zadatka navodi otvara. Da biste premestili na meniju, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Da biste izabrali listu, dvaput dodirnite ekran. Da biste dodali novu listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "Novi list" a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o listama, pogledajte rada sa listama zaduženja pomoću čitača ekrana.

Prikaz liste zadataka

Da biste otišli na prikaz Liste zadataka u prikazu bočnu traku , brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da uredite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U gornjem levom uglu prikaza liste, je dugme na bočnoj traci . U gornjem desnom uglu, je dugme " Više opcija ".

Ispod dugmadi, je red naslova koji prikazuje ime liste.

Ispod naslova reda na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Sve vaše stavke zaduženja ili zadatke, prikazuju se na ovoj listi. Da biste premeštali zadaci, brzo prevucite nalevo ili nadesno. TalkBack objavljuje zadaci i njihove statuse. Da biste otvorili detalje zadatka, dvaput dodirnite ekran. Da biste označili da je zadatak dovršen, prevucite udesno dok ne čujete "nisu dovršeni zaduženja stavke dugme" i zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o zadacima, pogledajte rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana.

Na dnu prikaza liste, je dugme Dodaj zaduženja . Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Navigacija pomoću dodira

Ovo su neke korisne pokreti za kretanje kroz aplikaciju To-Do pomoću dodira:

 • Da biste premestili između stavki i obeležja na ekranu ili na listi, brzo prevucite nalevo ili nadesno jednim prstom.

 • Da biste izabrali stavku ili radnju, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste otvorili globalni kontekstualnog menija za opcije TalkBack, prvo prevucite sa vrha ekrana nadole i onda desno.

Da biste saznali više o Talkback pokreta, pogledajte Korišćenje TalkBack pokrete i Istraživanje dodirom u TalkBack.

Takođe pogledajte

Rad sa listama zaduženja sa čitača ekrana

Rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana

Rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana

Napomene: 

 • Ova tema pretpostavlja da koristite Windows čitač ekrana ugrađene, narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite Windows Phone. Navigacija i pokrete mogu se razlikovati za tablet.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

To-Do za Windows 10 aplikacija funkcioniše sa funkcije pristupačnosti u operativnom sistemu Windows telefona, kao što je narator i lupa. Da biste saznali kako da podesite željene opcije i olakšati korišćenje To-Do sa ugrađena pristupačnost funkcijama, pogledajte Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365. Da biste pronašli pomoć za izvršavanje zadataka u To-Do za Windows 10, pogledajte članak upućuju na podršci za pristupačnost u zaduženja.

U ovoj temi

Upoznajte raspored zaduženja za Windows 10

Moj dnevni prikaz

Kada prvi put otvorite To-Do , prikazuje se Moji dnevni prikaz. U gornjem levom uglu prikaza, je dugme za navigaciju . U gornjem desnom uglu, je dugme predloga .

Ispod dugmadi, predloge obaveštenje Mehurić se prikazuje ako imate, na primer, zadatke koji su krajnji danas ili ulevo preko iz prethodnog dana. Da biste proverili zadataka, prevucite udesno dok ne čujete "Pregled" i zatim dvaput dodirnite ekran.

Ako postoje bez obaveštenja, postoji red naslova sa koje nije moguće uređivati My Day . Prikazan je današnji datum ispod naslova.

Ispod datuma, na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Prikazuje stavke zaduženja za dan. Da biste se kretali kroz listu, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Narator objavljuje stavke na listi i njihovog statusa. Da biste označili stavke završi, prevucite udesno dok ne čujete "nisu dovršeni zaduženja stavke dugme" i zatim dvaput dodirnite ekran.

U donjem desnom uglu My Day prikaza, je dugme Dodaj zaduženja . Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Prikaz predloga

Da biste otišli na prikaz predloge , brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Predlozi dugmeta" i zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste premestili na listi predlozi, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Narator objavljuje status svake stavke na listi. Za više informacija o šta možete da radite sa predloge, pogledajte rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana.

Bočna traka prikaza

Da biste se kretali Bočna traka prikaz, u prikazu My Day ili na Listi zadataka , brzo prevucite nalevo dok ne čujete "Dugme za navigaciju" i zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni koji prikazuje sa spiska. Da biste premestili na meniju, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Da biste izabrali listu, dvaput dodirnite ekran. Da biste dodali novu listu, prevucite udesno sve dok ne čujete "novo dugme" Lista "" a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o listama, pogledajte rada sa listama zaduženja pomoću čitača ekrana.

Prikaz liste zadataka

Da biste se kretali prikaz Liste zadataka u prikazu Bočna traka brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime liste koju želite da uredite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

U gornjem levom uglu prikaza liste, je dugme za navigaciju .

Ispod dugmeta, sa leve strane je red naslova koji prikazuje ime liste, zatim desno dugme " Sortiraj " i na dugme Uredi listu .

Ispod naslova reda na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Sve vaše stavke zaduženja ili zadatke, prikazuju se na ovoj listi. Da biste premeštali zadaci, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Narator objavljuje zadaci i njihove statuse. Da biste otvorili detalje zadatka, dvaput dodirnite ekran. Da biste označili da je zadatak dovršen, prevucite udesno dok ne čujete "nisu dovršeni zaduženja stavke dugme" i zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više o zadacima, pogledajte rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana.

Na dnu prikaza liste, je dugme Dodaj zaduženja . Da biste dodali stavku, dvaput dodirnite ekran.

Navigacija pomoću dodira

Ovo su neke korisne pokreti za kretanje kroz aplikaciju To-Do pomoću dodira:

 • Da biste premestili između stavki i obeležja na ekranu ili na listi, brzo prevucite nalevo ili nadesno jednim prstom.

 • Da biste izabrali radnju, dodirnite dvaput ekrana.

 • Da biste brzo uredite zadatak, dodirnite triput ekrana da biste izabrali zadatak. Zadatak izabran, dvaput dodirnite ekran sa dva prsta. Otvara se u kontekstualnom meniju. Brzo prevucite nalevo ili nadesno u meniju dok ne čujete željenu opciju da biste izabrali, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste istražili šta se nalazi na ekranu, postavite prst na ekranu i polako prevucite ga oko. Narator objavljuje stavke dok ne dođete do njih. Kada čujete ime stavke koju želite da izaberete, podignite prstom i dodirnuti.

Da biste saznali više o narator pokreta, pogledajte narator komande na tastaturi i pokrete dodirom.

Takođe pogledajte

Rad sa listama zaduženja sa čitača ekrana

Rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana

Rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana

To-Do za veb aplikacija radi sa pregledača i funkcije pristupačnosti na uređaju, kao što je čitač ekrana. Da biste saznali kako da podesite željene opcije i olakšati korišćenje To-Do sa ugrađena pristupačnost funkcijama, pogledajte Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u sistemu Office 365. Da biste pronašli pomoć za izvršavanje zadataka u To-Do za veb, pogledajte pristupačnosti podrške u zaduženja.

Napomena: Preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao pregledač prilikom rada sa To-Do za veb

U ovoj temi

Upoznajte obaveza za Veb raspored

Na levoj strani ekrana, postoji Bočna traka koja se prikazuje u svim prikazima. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na bočnoj traci. Na vrhu bočne trake, je dugme evidentirane u vidu slike naloga i ime. Da biste videli opcije za prijavljivanje, pritisnite taster Enter. Sa desne strane dugmeta, je dugme " Pretraži ". Ispod ovu dugmad vaše liste se prikazuju, uključujući My Day. Da biste izabrali listu, pritisnite taster Enter. Ispod liste, je dugme " Nova lista ".

Da biste saznali više o listama, pogledajte rada sa listama zaduženja pomoću čitača ekrana.

Moj dnevni prikaz

Kada prvi put otvorite To-Do , My Day prikaz se pojavljuje sa desne strane na bočnoj traci.

Ako imate, na primer, zadatke koje je danas krajnji rok ili ostalo od juče, predloge Mehurić obaveštenje prikazuje se na vrhu prikaza My Day . Da biste proverili zadataka, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Redigovanje", a zatim pritisnite taster Enter.

Ako postoje bez obaveštenja, postoji red naslova sa koje nije moguće uređivati My Day . Prikazan je današnji datum ispod naslova. Krajnje desno od datuma, je dugme predloga .

Ispod datuma, na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Prikazuje stavke zaduženja ili zadatke za dan. Da biste se kretali kroz listu, pritisnite taster Tab. Čitača ekrana objavljuje stavke na listi i njihove statuse. Da biste označili stavke dovršeno, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Izbor neproverena, označeno kao nije dovršeno za potvrdu" i pritisnite taster Enter. Da biste otvorili prikaz " Detalji " zadatka, pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter.

Ispod liste zadataka je polje Dodaj obavezu . Da biste dodali stavku, otkucajte zadatak sadržaj, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete "Dodavanje dugmeta", a zatim pritisnite taster Enter.

Prikaz predloga

Da biste otišli na predloge prikaz, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Pristup predložena zaduženja putem predloga dugme", a zatim pritisnite taster Enter. Da biste premestili na listi predlozi, pritisnite taster Tab. Čitača ekrana objavljuje status svake stavke na listi. Za više informacija o šta možete da radite sa predloge, pogledajte rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana.

Prikaz liste zadataka

Da biste došli do Liste zadataka u prikaza, na bočnoj traci, pritisnite taster Tab dok ne čujete ime liste koju želite da uredite, a zatim pritisnite taster Enter.

Sa leve strane, prikazuje se na bočnoj traci . Sa desne je red naslova Liste zadataka . Sa desne strane naslova, postoji dugme Sortiranje zaduženja i na dugme Opcije liste .

Ispod datuma, na glavnoj oblasti sadržaja zauzima najveći deo prostora na ekranu. Prikazuje stavke zaduženja ili zadaci u toj određenoj listi. Da biste se kretali kroz listu, pritisnite taster Tab. Čitača ekrana objavljuje stavke na listi i njihove statuse. Da biste označili stavke dovršeno, pritisnite taster Tab dok ne čujete "Izbor neproverena, označeno kao nije dovršeno za potvrdu" i pritisnite taster Enter. Da biste otvorili prikaz " Detalji " zadatka, pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter. Da biste saznali više o zadacima, pogledajte rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana.

Ispod liste zadataka je polje Dodaj zaduženja . Da biste dodali stavku, otkucajte zadatak sadržaj, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete "Dodavanje dugmeta", a zatim pritisnite taster Enter.

Prikaz detalja

Da biste otvorili prikaz " Detalji " zadatka, u prikazu Liste zadataka ili prikazu My Day , pritisnite taster Enter dok je na zadatku. Prikaz se otvara sa desne strane ekrana. U ovom prikazu, na primer, možete da postavite podsetnike ili pisanje beležaka za zadatak. Premeštanje između polja u prikazu, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab. Da biste zatvorili prikaz " Detalji ", pritisnite taster Tab dok ne čujete "Sakrili dugme za prikaz detalja", a zatim pritisnite taster Enter.

Kretanje pomoću tastature

Ovo su neke korisne prečice za kretanje kroz aplikaciju To-Do pomoću tastature:

 • Da biste premestili između stavki i obeležja na ekranu ili na listi, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6, Tab ili Shift + Tab.

 • Da biste premestili na listama, pritisnite taster Tab, Shift + Tab ili nagore ili nadole sa strelicama.

 • Da biste izabrali stavku ili radnju, pritisnite taster Enter ili razmaknicu.

 • Da biste izašli iz iskačuće opcije grupe, pritisnite taster Esc.

Takođe pogledajte

Rad sa listama zaduženja sa čitača ekrana

Rad sa zadacima na zaduženjima pomoću čitača ekrana

Rad sa predloge za zaduženja pomoću čitača ekrana

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×