Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

OneNote 2016 obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima kao što je ograničena pokretljivost ili oštećen vid olakšavaju rad sa beležnicama, odeljcima i stranicama. Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje su specifične za platformu potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu OneNote za Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Upoznavanje OneNote rasporeda

Možete da koristite istu beležnicu na svim uređajima jer je OneNote zasnovan na tehnologiji oblaka. OneNote automatski sinhronizuje sadržaj.

Kada otvorite OneNote, fokus je na naslovu stranice beležnice. Na primer, kada prvi put otvorite OneNote, čućete „Naslov. OneNote: Jedno mesto za sve beleške.“

OneNote 2016 nudi tri prikaza: Normalan prikaz, prikaz cele stranice i prikaz Usidri na radnoj površini. Prikaz Usidri na radnoj površini isti je kao normalan prikaz, ali je usidren na jednoj strani ekrana. Dodatne informacije o prikazu cele stranice potražite u članku Korišćenje prikaza cele stranice.

U normalnom prikazu. OneNote 2016 ima gornju traku koja sadrži kartice trake. Kao u većini Office proizvoda, svaka kartica trake otvara traku sa srodnim komandama. Listu prečica na tastaturi koje možete da koristite za otvaranje svake kartice trake potražite u članku Navigacija pomoću tastature.

Ispod gornje trake nalaze se dva okna, okno stranica i okno za navigaciju. Stranica sadrži blokove sadržaja gde možete da dodate beleške.

Navigacija pomoću tastature

OneNote 2016 možete da koristite pomoću tasterskih prečica. Detalje potražite u članku Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows.

 • Pritisnite F6 da biste se kretali kroz okna za navigaciju, menije i oblast sadržaja.

 • Da biste se kretali unutar oblasti sadržaja, koristite tastere sa strelicom.

  Napomena: U glavnom bloku sa sadržajem programa OneNote, nemojte koristiti taster Tab za navigaciju. U tom oknu, pritiskanje tastera Tab omogućava uvlačenje sadržaja.

 • Da biste se pomerali između dugmadi i stavki menija, pritisnite Tab, a da biste ih aktivirali, pritisnite razmaknicu.

Kartice trake u programu OneNote su Datoteka, Početak, Umetanje, Crtanje, Istorija, Redigovanje, Prikaz i Alatke za učenje. Druge specijalne kartice, kao što je kartica Raspored za tabele, pojavljuju se samo po potrebi.

Ova tabela prikazuje prečice koje otvaraju svaku karticu trake:

Da biste otvorili ovu karticu

Pritisnite

Početak

Alt+H

Umetanje

Alt+N

Crtanje

Alt+D

Istorija

Alt+S

Redigovanje

Alt+R

Prikaz

Alt+W

Alatke za učenje

Y2

Posebne funkcije za korišćenje programa OneNote

Korišćenje režima celog ekrana

Možete da koristite režim celog ekrana programa OneNote 2016 da biste pojednostavili prikaz stranice. To će vama i čitaču ekrana olakšati navigaciju na stranici.

 1. Da biste se prebacili na glavnu traku menija sa karticama, na OneNote 2016 stranici pritiskajte Alt dok ne čujete trenutno izabranu karticu.

 2. Na glavnoj traci menija sa karticama, pritiskajte Tab dok ne čujete: „Režimi celog ekrana, dugme skupljeno“, a zatim pritisnite Enter. Otvara se podmeni. Čućete: „Dugme „Crtanje na celom ekranu““, a zatim pritisnite Enter.

  Sada koristite režim celog ekrana. Fokus je na oblasti glavnog sadržaja.

 3. Da biste napustili režim celog ekrana, pritisnite Alt. Čućete prvu stavku na traci sa alatkama. Zatim pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Zaustavi crtanje na celom ekranu“.“ Zatim pritisnite Enter.

Promena veličine teksta

Možete da promenite veličinu teksta na naslovnim trakama, menijima, okvirima poruka, naslovima palete, ikonama i opisima alatke bez prilagođavanja rezolucije ekrana. 

 1. U bilo kom prikazu, pritisnite taster sa Windows logotipom. Čućete: „Prozor „Start“ menija, polje za pretragu, uređivanje.“

 2. U polju za pretragu otkucajte „Uvećaj tekst.“ Čućete: „Uvećaj ili umanji tekst i druge stavke.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor sa postavkama, prikaz jedan, prilagođeni.“

 3. U prozoru Postavke pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za više opcija za postavke prikaza.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor za više opcija za postavke prikaza.“

 4. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za napredno podešavanje veličine teksta i drugih stavki.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozori za prikaz, veza za matičnu stranicu kontrolne table.“

 5. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Element radne površine, naslove trake, kombinovani okvir koji se može uređivati, skupljen.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 6. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Veličina fonta, <trenutna veličina fonta>.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 7. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Opozvan izbor u polju za potvrdu za podebljavanje.“ Ako želite da podebljate tekst, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno.“

 8. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Primeni“.“ Zatim pritisnite Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

OneNote za Android obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima kao što je ograničena pokretljivost ili oštećen vid olakšavaju rad sa beležnicama, odeljcima i stranicama. Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje su specifične za platformu potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Mnogo funkcija pristupačnosti je ugrađeno u uređaj, kao što su čitač ekrana TalkBack i postavke za boje visokog kontrasta. Da biste saznali kako se koristi OneNote, pročitajte članak Osnovni zadaci u korišćenju čitača ekrana uz OneNote.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda aplikacije OneNote za Android

Aplikacija OneNote za Android sadrži sledeće prikaze:

 • Glavni prikaz

 • Prikaz odeljka

 • Lista stranica

 • Platno

Glavni prikaz u aplikaciji OneNote za Android sadrži listu OneNote beležnica koje imate. Takođe možete da kreirate nove beležnice u ovom prikazu. Na samom vrhu glavnog prikaza je dugme Više opcija u gornjem levom uglu, a sa njegove leve strane je dugme „Pretraži“. Ispod gornjeg reda je veza ka vašem nalogu. Ispod nje je veza ka stavci Nedavne beleške, a iza nje je lista beležnica. Na dnu ekrana se nalazi dugme za dodavanje nove beležnice.

Da biste otišli na stranicu beležnice, prvo idite u beležnicu u glavnom prikazu, zatim u odeljak sa beležnicama u prikazu Odeljci, a zatim na stranicu beležnice na listi Stranice. Kada otvorite stranicu beležnice na listi Stranice, otvara se podloga za crtanje. Podloga za crtanje obično sadrži naslov stranice, datum i neke blokove sadržaja.

Ako ste ranije koristili aplikaciju, ona se otvara u prikazu u kojem ste je ostavili.

Navigacija pomoću dodira

Ovo su neki korisni pokreti za kretanje u aplikaciji OneNote za Android pomoću dodira:

 • Da biste se kretali između stavki na ekranu, brzo prevucite nadesno da biste išli napred na ekranu ili nalevo da biste išli nazad na ekranu.

 • Da biste izabrali stavku ili radnju, dodirnite dvaput ekran.

 • Da biste istražili šta se nalazi na ekranu, postavite prst na ekran i polako prevlačite. TalkBack najavljuje stavke čim dođete do njih. Kada čujete ime stavke koju želite da izaberete, podignite prst i dvaput dodirnite ekran da biste izabrali stavku.

 • Da biste kopirali, premestili ili izbrisali odeljak ili stranicu, prvo postavite fokus na stavku, a zatim dvaput dodirnite i zadržite da biste otvorili kontekstualni meni. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete opciju koju želite da koristite. Zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste saznali više, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote.

 • Da biste se kretali oko podloge za crtanje, brzo prevucite nadesno ili nalevo jednim prstom.

 • Da biste se vratili iz bilo kog prikaza, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo. To je isto kao kada kliknete na dugme „Nazad“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

OneNote za Windows 10 obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima kao što je ograničena pokretljivost ili oštećen vid olakšavaju rad sa beležnicama, odeljcima i stranicama.

Mnogo funkcija pristupačnosti je ugrađeno u računar ili uređaj, kao što je čitač ekrana Narator, lupa i postavke za boje visokog kontrasta. Da biste saznali kako se koristi OneNote, pročitajte članak Osnovni zadaci u korišćenju čitača ekrana uz OneNote.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda aplikacije OneNote za Windows 10

Kada otvorite aplikaciju OneNote, čućete naslov poslednje beležnice koju ste otvorili.

Pritisnite taster F6 da biste otišli na gornju traku (čućete „kartica Početak“). Gornja traka sadrži dugme „Okno za navigaciju“ i kartice za traku (Početak, Umetanje, Crtanje i Prikaz). Takođe ćete pronaći druge opcije,opisane u sledećem odeljku.

Kretanje kroz OneNote za Windows 10 pomoću tastature

Primarni navigacioni tasteri su F6 i taster Tab

 • Kada koristite tastaturu, pritisnite F6 da biste se kretali kroz okna za navigaciju, menije i oblast za uređivanje.

 • Da biste se pomerali između dugmadi i stavki menija, pritisnite Tab, a da biste ih aktivirali, pritisnite Enter.

  Napomena: U glavnom oknu sa sadržajem programa OneNote, nemojte koristiti taster Tab za navigaciju. U tom oknu, pritiskanje tastera Tab omogućava uvlačenje sadržaja.

Kada pritisnete taster F6, on se zaustavlja na nekom od sledećih mesta:

 • Kartice trake: Početak, Umetanje, Crtanje i Prikaz. Kada odete na traku pritiskom na taster F6, možda ćete čuti „Kartica Početak, stavka“.

  Svaka kartica otvara traku komandi, kao što su opcije za uređivanje stranice. Imajte u vidu da su komande Zumiraj dostupne na kartici „Prikaz“.

 • Okno za navigaciju beležnice (možda ćete čuti „Nedavne beleške, dugme“ ili ime neke od beležnica).

  Okno za navigaciju sadrži listu beležnica i nudi vam mogućnost da otvorite ili napravite više beležnica. Takođe možete pronaći postavke aplikacije i informacije o korisničkom nalogu.

 • Dugme Pretraži (možda ćete čuti „Pretraži, dugme“).

  Otkucajte tekst koji želite da pretražite i pritisnite taster Enter.

 • Okno za navigaciju Odeljak (možda ćete čuti ime jednog od odeljaka).

  Ono prikazuje listu odeljaka i sadrži dugme Novi odeljak.

 • Okno za navigaciju Stranica (možda ćete čuti ime jedne od stranica).

  Ovde ćete pronaći listu stranica i dugme Nova stranica.

 • Podloga za crtanje stranice (možda ćete čuti „OneNote trenutna stranica, blok sadržaja“) – ovde možete da uređujete sadržaj stranice.

Navigacija pomoću tasterskih prečica

Za kompletnu listu tasterskih prečica za OneNote za Windows 10 pogledajte Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10.

Neke korisne tasterske prečice navedene su u tabeli u nastavku:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje okna za navigaciju beležnice

CTRL+G

Postavljanje fokusa na trenutni odeljak na listi

CTRL+Shift+G

Postavljanje fokusa na trenutnu stranicu na listi

CTRL+Alt+G

Pravljenje novog odeljka

CTRL+T

Pravljenje nove stranice

CTRL+N

Skrivanje okna za navigaciju

Možete da pojednostavite OneNote za Windows 10 prikaz i sakrijete okno za navigaciju.

 1. Idite na dugme Režimi celog ekrana prema uputstvima u odeljku Korišćenje režima celog ekrana i pritisnite Enter.

 2. U podmeniju Režimi celog ekrana pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Isključeno, dugme „Sakrij navigaciju“.“ Zatim pritisnite Enter.

 3. Da biste ponovo prikazali okno za navigaciju, pomerite se na podmeni Režimi celog ekrana i pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Uključeno, dugme „Sakrij navigaciju“.“ Zatim pritisnite Enter.

Korišćenje režima celog ekrana

Možete da koristite režim celog ekrana programa OneNote za Windows 10 da biste pojednostavili prikaz stranice. To će vama i čitaču ekrana olakšati navigaciju na stranici.

 1. Da biste se prebacili na glavnu traku menija sa karticama, na OneNote za Windows 10 stranici pritiskajte Alt dok ne čujete trenutno izabranu karticu.

 2. Na glavnoj traci menija sa karticama, pritiskajte Tab dok ne čujete: „Režimi celog ekrana, dugme skupljeno“, a zatim pritisnite Enter. Otvara se podmeni. Čućete: „Dugme „Crtanje na celom ekranu““, a zatim pritisnite Enter.

  Sada koristite režim celog ekrana. Fokus je na oblasti glavnog sadržaja.

 3. Da biste napustili režim celog ekrana, pritisnite Alt. Čućete prvu stavku na traci sa alatkama. Zatim pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Zaustavi crtanje na celom ekranu“.“ Zatim pritisnite Enter.

Promena veličine teksta

Možete da promenite veličinu teksta na naslovnim trakama, menijima, okvirima poruka, naslovima palete, ikonama i opisima alatke bez prilagođavanja rezolucije ekrana. 

 1. U bilo kom prikazu, pritisnite taster sa Windows logotipom. Čućete: „Prozor „Start“ menija, polje za pretragu, uređivanje.“

 2. U polju za pretragu otkucajte „Uvećaj tekst.“ Čućete: „Uvećaj ili umanji tekst i druge stavke.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor sa postavkama, prikaz jedan, prilagođeni.“

 3. U prozoru Postavke pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za više opcija za postavke prikaza.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozor za više opcija za postavke prikaza.“

 4. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Hiperveza za napredno podešavanje veličine teksta i drugih stavki.“ Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Prozori za prikaz, veza za matičnu stranicu kontrolne table.“

 5. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Element radne površine, naslove trake, kombinovani okvir koji se može uređivati, skupljen.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 6. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Veličina fonta, <trenutna veličina fonta>.“ Da biste razvili listu kombinovanih okvira, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu. Kada čujete opciju koju želite da izmenite, pritisnite Enter.

 7. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Opozvan izbor u polju za potvrdu za podebljavanje.“ Ako želite da podebljate tekst, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno.“

 8. Pritiskajte Tab dok ne čujete: „Dugme „Primeni“.“ Zatim pritisnite Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

OneNote Online se pokreće u pregledaču, tako da možete da ga koristite na skoro svakom uređaju koji može da koristi pregledač. Svaka platforma uređaja, kao što su Windows, Mac, iOS i tako dalje, nudi ugrađene funkcije pristupačnosti koje olakšavaju korišćenje programa OneNote. Na primer, možete da koristite čitač ekrana, lupu ili alatku za diktiranje. Ova uputstva su napisana za Windows PC.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Upoznavanje OneNote Online rasporeda

U OneNote Online prozoru, traka sa menijima koja sadrži kartice nalazi se u vrhu. Ispod kartica je traka sa alatkama sa različitim opcijama u zavisnosti od trenutno izabrane kartice. Ispod trake, sa leve strane se nalazi oblast okna koje sadrži listu „Beležnice“, listu „Odeljci“ i listu „Stranice“. Oblast za uređivanje stranice prostire se od sredine ekrana sve do desne ivice.

Orijentiri koji se koriste u usluzi OneNote Online su:

 • Lista Microsoft usluga

 • Traka menija

 • Lista beležnica

 • Oblast uređivanja (podloga za crtanje).

Navigacija u programu OneNote pomoću tastature

Možete se kretati kroz orijentire u usluzi OneNote Online tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+F6. Pritiskanje tastera F6 vas prebacuje na kontrole pregledača. Takođe, korišćenje uobičajenih tasterskih prečica, kao što je F1 za pomoć, primenjuje se na veb pregledač, ne na OneNote Online.

Da biste se kretali po usluzi OneNote Online i kroz elemente ekrana, pritisnite taster Tab za kretanje unapred ili kombinaciju tastera Shift+Tab za kretanje unazad. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter. Da biste pregledali menije ili liste, pritisnite taster sa strelicom nagore odnosno taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste napravili selekciju, pritisnite taster Enter. Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Da biste pregledali odeljke i stranica u beležnici, prvo izaberite režim navigacije stavke u naratoru tako što ćete pritisnuti taster Caps Lock+strelica nagore više puta dok narator ne najavi „stavke“. Zatim pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok narator ne najavi „Beležnice“. Koristite kombinaciju tastera Caps Lock+strelica nadesno posle toga da biste se kretali kroz listu „Odeljci“ i listu „Stranice“.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Pravljenje pristupačnih OneNote beležnica

Tehnička podrška za osobe sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×