Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Excel 2016 za Windows računare u usluzi Office 365 sadrži funkcije pristupačnosti koje olakšavaju rad sa datotekama korisnicima sa ograničenom finom motorikom, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima. To znači da za rad sa programom Excel 2016 možete da koristite Excel tasterske prečice i funkcijske tastere za Windows, čitač ekrana kao što je funkcija „Narator“, ugrađeni Windows čitač ekrana, ili JAWS, odnosno alatku za prepoznavanje govora kao što je funkcija „Windows prepoznavanje govora“.

Mnogo funkcija pristupačnosti, kao što su čitači ekrana, alatke za prepoznavanje govora i alatke za kontrast boja, specifične su za platformu, na primer Windows, Mac ili Android. Više informacija o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje rade na vašem uređaju potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365. Da biste pronašli pomoć za uobičajene zadatke u programu Excel za Windows računare, pogledajte članak Podrška za pristupačnost za Excel.

Napomene: 

U ovoj temi

Upoznavanje Excel rasporeda

U programu Excel, ime radne sveske centrirano je na vrhu ekrana. Kontrole aplikacije, kao što su Umanji i Zatvori, nalaze se u gornjem desnom uglu. Priručna traka se podrazumevano nalazi u gornjem levom uglu ekrana. Ova traka sa alatkama može da se prilagodi i sadrži najčešće korišćene komande, kao što su Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi radnju.

Ispod ove trake sa alatkama nalazi se skup kartica trake, kao što su Početak, Umetanje, Formule, Podaci, Pregled i Power Pivot. Kada izaberete karticu, ispod nje se pojavljuje traka specifična za tu karticu. Svaka traka obuhvata komande koje su organizovane u grupe. Na primer, ako izaberete karticu Umetanje, pojavljuje se traka. Sa te trake možete da izaberete različite stavke, kao što su tabele, grafikoni, hiperveze ili ilustracije, koje ćete umetnuti na radni list.

Koordinatna mreža ćelija aktivnog radnog lista pojavljuje se ispod trake i zauzima veći deo stranice. Neke komande, kao što Pregledaj ili Pronađi, otvaraju prozor u centru radnog lista. Druge komande, kao što je Deli, otvaraju okno sa desne ili leve strane radnog lista.

Ispod koordinatne mreže ćelija se nalazi traka koja sadrži kartice lista za svaki radni list u radnoj svesci. Možete da se krećete kroz ovaj red kartica da biste izabrali radni list. Trenutno izabrani radni list se naziva „aktivni radni list“.

Na dnu prozora programa Excel nalazi se statusna traka. Sa desne strane statusne trake smeštene su komande za prikazivanje radnog lista (na primer, u normalnom prikazu ili pregledu preloma stranice) i kontrola i dugme klizača nivoa zumiranja. Kada izaberete grupu ćelija, statusna traka prikazuje prosečne vrednosti, prebrojavanje i zbir brojeva iz izabranih ćelija. Možete da promenite ono što je navedeno na statusnoj traci tako što ćete prilagoditi način na koji Excel rezimira podatke. Da biste prilagodili statusnu traku, pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Statusna traka, traka sa alatkama”. (U funkciji „Narator“ čućete „Uključeno, dugme ’Normalan’”. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Da biste u meniju Prilagođavanje statusne trake izabrali željene opcije (na primer, stavke „Broj numeričkih“, „Maksimum“, „Minimum“ i „Scroll Lock“) koristite taster sa strelicom nagore i taster sa strelicom nadole i pritisnite Enter.

Navigacija samo pomoću tastature

Da biste otišli u Excel putem elemenata ekrana (radnog lista, trake, okna zadatka (ako je otvoreno) i statusne trake/trake sa alatkama), pritisnite F6 (napred) i Shift+F6 (nazad).

 • Da biste se prebacili u sledeći prozor radne sveske kada je otvoreno više prozora radne sveske, pritisnite Ctrl+F6.

 • Da biste se kretali kroz ćelije ili kolone u tabeli, pritisnite taster Tab (napred) i Shift+Tab (unazad) ili koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali ćeliju, premestite fokus na ćeliju.

 • Da biste pregledali unutar menija ili liste, pritisnite taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste izabrali, pritisnite taster Enter. Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

 • Da biste prešli na sledeći ili prethodni radni list u otvorenoj radnoj svesci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Page Down ili Ctrl+Page Up.

Savet: Da biste brzo premestili fokus na prvi plutajući oblik kao što je okvir za tekst ili slika, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+5. Zatim pritiskajte taster Tab da biste kružili redom kroz plutajuće oblike. Za vraćanje na normalnu navigaciju, pritisnite taster Esc.

Više detalja potražite u članku Excel tasterske prečice i funkcijski tasteri za Windows.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel 2016

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Omogućavanje pristupačnosti Excel unakrsnih tabela

Excel za Android obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima, kao što je ograničena pokretljivost ili oštećen vid, olakšavaju kreiranje unakrsnih tabela, filtriranje podataka, rad sa grafikonima i još mnogo toga. Excel za Android možete da koristite uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana. Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje su specifične za platformu potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Excel za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Excel za Android.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Excel za Android

Kada otvorite Excel za Android u usluzi Office 365, ime datoteke se pojavljuje na gornjoj traci. Excel traka sa menijima prikazuje se ispod imena i sadrži kartice trake, kao što su Datoteka, Početak i Umetanje. Na istoj traci sa desne strane pronaći ćete dugmad Deli, Opozovi radnju i Ponovi radnju.

Kada izaberete karticu, pojavljuje se traka specifična za tu karticu. Svaka traka sadrži komande organizovane u grupama. Na primer, kartica Umetanje prebacuje na traku koja vam omogućava da umetnete tabele ili slike u dokument.

Ispod trake ćete pronaći polje Ime i traku Formula. Polje Ime prikazuje ime ili lokaciju trenutno izabrane ćelije na radnom listu. Traka Formula sadrži sadržaj trenutne ćelije i omogućava vam da unesete tekst ili formule koje Excel prati da bi izvršio izračunavanja.

Ispod ovoga se nalazi radna sveska sa otvorenim trenutnim radnim listom. Radni list zauzima najveći deo ekrana. Novi radni list se sastoji od koordinatne mreže praznih ćelija. Na vrhu radnog lista su zaglavlja kolona, slova ili kombinacije slova koje određuju kolonu. Sa leve strane radnog lista i duž njegove dužine su brojevi redova, jedan za svaki red, počevši od 1. Polje Ime, koje je prethodno pomenuto, identifikuje ćelije po slovu kolone i broju reda, na primer, C3.

Na kraju, u donjem levom uglu radnog lista se nalazi skup kartica lista, po jedna za svaki radni list u radnoj svesci, kao i dugme za dodavanje novog radnog lista. Sa desne strane je statusna traka sa dugmadima za promenu rasporeda na stranici, uveličavanje itd.

Navigacija u programu Excel za Android

Excel za Android optimizovan je za dodir. Da biste pronašli pomoć za korišćenje dodira u programu Excel, pogledajte članak Vodič za dodir za Excel za Android.

Da biste saznali više o tasterskim prečicama u programu Excel za Android koje možete da koristite pomoću spoljne tastature, pogledajte članak Korišćenje spoljne tastature uz Excel za Android.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Omogućavanje pristupačnosti Excel unakrsnih tabela

Aplikacija Excel Mobile za Windows 10 obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima olakšavaju kreiranje unakrsnih tabela, filtriranje podataka, rad sa grafikonima i još mnogo toga. Na primer, slepe ili slabovide osobe mogu da koriste Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da bi im informacije o korisničkom interfejsu (UI) bile pročitane naglas. Ako imate spoljnu tastaturu, možete da koristite tasterske prečice.

Da biste pronašli pomoć u vezi sa izvršavanjem uobičajenih zadataka u programu Excel Mobile za Windows 10, pogledajte članak Podrška za pristupačnost za Excel.

Napomene: 

U ovoj temi

Upoznavanje sa rasporedom programa Excel Mobile za Windows 10

Kada pokrenete Excel Mobile, okno za navigaciju se prikazuje na levoj strani prozora aplikacije gde možete da izaberete postojeću datoteku. Ako želite da kreirate novu radnu svesku, pojaviće se lista predložaka na desnoj strani prozora. Kada izaberete predložak, ili otvorite postojeću datoteku iz okna za navigaciju, možete se pomerati kroz osnovne oblasti programa Excel Mobile da biste odabrali željene radnje.

Kada otvorite radnu svesku u programu Excel Mobile, na vrhu se nalazi naslovna traka. Ona sadrži imena kartica trake, kao što su Datoteka, Početak i Umetanje. Takođe sadrži polje za pretragu Recite mi... koje možete da koristite da biste pronašli komande ili da biste dobili pomoć. Sa desne strane gornje trake pronaći ćete dugmad Deli, Opozovi radnju i Ponovi radnju.

Ispod gornje trake se nalazi polje Ime i traka Formula.

 • Polje Ime prikazuje ime izabrane ćelije, tabele, grafikona ili drugog objekta ako je ono dodeljeno. Ako nije dodeljeno ime, ono prikazuje lokaciju ćelije (na primer, „C2“) ili generičku oznaku, na primer, „Tabela3“.

 • Traka Formula prikazuje sadržaj ćelije, koji može da bude vrednost ili formula.

Ispod polja Ime i Formula nalazi se glavna radna sveska. Radna sveska predstavlja koordinatnu mrežu, gde su redovi označeni brojevima, a kolone su označene abecednim znakovima. Oznake redova i kolona pronalaze ćelije, pa se ćelija „C2“ nalazi na preseku kolone C i reda 2.

Na kraju, na dnu stranice i ispod koordinatne mreže radne sveske, pronađite red kartica lista. Postoji jedna kartica za svaki radni list u radnoj svesci, iako se obično prikazuje samo nekoliko. Pored kartica lista je dugme koje dodaje dodatne radne listove i njihove povezane kartice lista. Postoji i traka funkcija sa funkcijama kao što je Sum.

Navigacija pomoću tastature

Ovo su neke od najčešće korišćenih tasterskih prečica za Excel Mobile:

 • Da biste se pomerali napred kroz elemente korisničkog interfejsa, pritisnite taster Tab. Da biste se vratili, pritisnite Shift+Tab. Za neke elemente možete da koristite i tastere sa strelicama.

 • Da biste izabrali trenutno prikazanu karticu na traci, pritisnite taster Alt. Da biste prešli direktno na meni Datoteka, odmah kada pritisnete taster Alt, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab. Da biste se kretali kroz kartice na traci, pritisnite tastere sa strelicom nalevo i strelicom nadesno ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab. Da biste prešli na opcije za svaku karticu, pritisnite taster sa strelicom nadole, a da biste se vratili na karticu, pritisnite taster sa strelicom nagore. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter ili razmaknicu.

 • Da biste prikazali priručni meni za ćeliju, pritisnite Shift+F10.

Za informacije o tasterskim prečicama specifičnim za Excel Mobile, idite na članak Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Excel Mobile za Windows 10. Za informacije o korišćenju čitača ekrana sa programom Excel Mobile, pogledajte članak Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana u programu Excel.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Excel Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Excel Online sadrži funkcije pristupačnosti koje olakšavaju rad sa datotekama korisnicima sa ograničenom finom motorikom, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima. To znači da za rad sa programom Excel Online možete da koristite tasterske prečice, čitač ekrana kao što je funkcija „Narator“, ugrađeni Windows čitač ekrana, ili alatku za prepoznavanje govora.

Da biste pronašli pomoć za uobičajene zadatke u programu Excel Online, pogledajte članak Podrška za pristupačnost za Excel.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Excel Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel Online.

U ovoj temi

Upoznavanje Excel Online rasporeda

Excel Online se pokreće u pregledaču. Možete odabrati neki od dva prikaza: prikaz za čitanje i prikaz za uređivanje. Prozor aplikacije Excel Online izgleda malo drugačije, a u zavisnosti od prikaza koji koristite, dostupne su različite komande.

 • U prikazu za čitanje možete da prikažete, odštampate, delite, osvežavate podatke za povezivanje, ponovo izračunate radnu svesku i komentarišete radnu svesku. Excel Online se podrazumevano otvara u prikazu za čitanje.

  U prikazu za čitanje, pri vrhu prozora, na naslovnoj traci je naveden „Excel Online“. Na levoj ivici naslovne trake nalazi se pokretanje aplikacija, kontrola koja sadrži pločice povezane sa Microsoft uslugama i Office Online aplikacijama, uključujući poštu, kalendar, OneDrive, Excel, PowerPoint i još mnogo toga.

  Ispod naslove trake se nalazi traka sa alatkama koja sadrži skup komandi sa desne strane (Uredi radnu svesku, Odštampaj, Deli, Podaci i još mnogo toga) i ukoliko širina pregledača to dozvoljava, ime radne sveske po sredini.

 • Da biste se prebacili sa prikaza za čitanje na prikaz za uređivanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Excel Online”. Zatim ponovo pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 da biste prešli na ime fascikle koja sadrži radnu svesku. Pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Uredi radnu svesku, pritisnite taster Enter, a zatim koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali stavku Uredi u aplikaciji Excel Online.

  U prikazu za uređivanje možete da unosite promene u radnu svesku. U ovom prikazu, na vrhu Excel Online prozora, naslovna traka sadrži pokretanje aplikacija sa leve strane, ime aplikacije („Excel Online“), dugme „Deli“ sa desne strane i ukoliko širina pregledača to dozvoljava, ime radne sveske po sredini.

  Ispod naslovne trake se nalazi traka sa alatkama organizovana po karticama: „Datoteka“, „Početak“, „Umetanje“, „Podaci“, „Redigovanje“, „Prikaz“ i „Otvori u programu Excel“. Ispod ovog reda kartica smeštena je traka. Kad izaberete karticu, pojavljuje se traka specifična za tu karticu. Svaka traka obuhvata komande koje su organizovane u grupe. Na primer, ako izaberete karticu „Umetanje“, pojavljuje se traka. Sa te trake možete da odaberete različite stavke, kao što su tabele, grafikoni, hiperveze ili komentari, koje ćete umetnuti u radnu svesku.

I u prikazu za čitanje i u prikazu za uređivanje, aktivni radni list radne sveske prati skup komandi. Koordinatna mreža ćelija radnog lista zauzima najveći deo stranice. Neke komande, kao što je komanda Idi na ili Pronađi otvaraju prozor u centru radnog lista. Neke druge, kao što je prikazivanje ili umetanje komentara, otvaraju okno sa desne ili leve strane radnog lista.

Ispod koordinatne mreže ćelija se nalazi traka koja sadrži kartice za svaki radni list u radnoj svesci. Možete da se krećete kroz ovaj red kartica da biste izabrali radni list. Trenutno izabrani radni list se naziva „aktivni radni list“.

Na dnu prozora programa Excel Online nalazi se statusna traka. Kada izaberete grupu ćelija, statusna traka navodi trenutne prosečne vrednosti, prebrojavanje i zbir brojeva iz izabranih ćelija. Možete da promenite šta je navedeno na statusnoj traci tako što ćete prilagoditi način na koji Excel rezimira podatke. Pomoću tastera Tab dođite do menija Prilagođavanje statusne trake i pritisnite taster Enter. U priručnom meniju, koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali opciju (na primer, Broj numeričkih, Maksimum ili Minimum) i pritisnite taster Enter.

Navigacija pomoću tasterskih prečica

 • Da biste pronašli informacije o tasterskim prečicama, pogledajte članak Tasterske prečice u aplikaciji Excel Online.

 • Za pomeranje između trake adresa u pregledaču i sadržaja radne sveske u programu Excel Online, pritisnite taster F6.

 • Da biste se kretali kroz regione u programu Excel Online – traka, radni list, traka sa karticama radnog lista i statusna traka – pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6.

 • Da biste prešli na drugi radni list u radnoj svesci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+PgUp ili Ctrl+Alt+PgDn.

 • Da biste prešli na drugu karticu na traci sa alatkama ili se kretali kroz komande na traci, pritisnite taster Tab (napred) ili Shift+Tab (unazad).

 • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter. Da biste izabrali ćeliju, postavite fokus na nju.

 • Da biste pregledali unutar menija ili liste, pritisnite taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 • Da biste se kretali kroz koordinatnu mrežu ćelija, koristite taster Tab, tastere sa strelicama ili tasterske prečice.

 • Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Omogućavanje pristupačnosti Excel unakrsnih tabela

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×