Saveti za pripremu publikacije za komercijalno štampanje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ukoliko vaši zahtevi za štampanje publikacije prevazilaze mogućnosti stonog štampača, možete je odneti u komercijalnu štampariju i tamo odštampati na ofset štamparskoj mašini ili visokokvalitetnom digitalnom štampaču.

Na primer, možda ćete publikaciju želeti da odštampate u velikom tiražu, na posebnom papiru (na velinu ili kartonu) ili želite da iskoristite mogućnosti za njeno povezivanje, obrezivanje i završnu obradu.

Ukoliko je potrebno da publikaciju odštampate u velikom tiražu, možda je najisplativije i najefikasnije da to učinite u komercijalnoj štampariji.

Microsoft Office Publisher 2007 sadrži veliki broj funkcija koje komercijalnim štamparijama i fotokopirnicama olakšavaju pripremu publikacije za štampu. U nastavku teksta navedeni su saveti koji vam mogu pomoći da publikaciju pripremite za štampu u komercijalnoj štampariji ili u fotokopirnici.

Ovaj članak sadrži:

Savet 1: O projektu sa komercijalnoj štampariji

Savet 2: Uvek koristite Office Publisher 2007 ili Publisher 2003

Savet 3: Odaberite model boje ranije

Savet 4: Uverite se da su sve stranice publikacije ispravne veličine

Savet 5: Omogućite prekoračenje margina

Savet 6: Izbegavajte upotrebu sintetičkih stilova fonta

Savet 7: Izbegavajte upotrebu nijansi na tekstu sa malom veličinom fonta

Savet 8: Veličina digitalne fotografije i skenirane slike na odgovarajući način

Savet 9: Koristite povezane slike

Savet 10: Za pripremu datoteke publikacije koristite čarobnjak

Savet 1: izložite vaš projekat komercijalnoj štampariji

Pre i tokom procesa dizajna budite u kontaktu sa komercijalnom štamparijom pošto vam to kasnije može uštedeti vreme i novac. Pre početka projekta, izložite vaš projekat i ciljeve i saznajte tehničke mogućnosti štamparije.

Razmotrite sledeće pre nego što kreirate publikaciju:

 • Saznajte da li se u štampariji mogu štampati Publisher datoteke. Ukoliko ne možete da pronađete štampariju u kojoj je to moguće, možete se raspitati da li postoje drugi načini za štampanje vaše publikacije. Većina komercijalnih štamparija prima PostScript ili PDF datoteke, a kod njih ćete saznati kako da vašu publikaciju sačuvate u ove formate datoteke.

 • Izložite štamparu potrebe štampanja vašeg projekta, kao što su količina, kvalitet, količina papira, veličina papira, preporučeni model boje, povez, presavijanje, obrez, budžet, ograničenja veličine datoteke i krajnji rokovi. Uvek pitajte da li štamparija na lageru ima stavke koje su vam potrebne.

 • Kažite štamparu da li će publikacija sadržati skenirane slike, i ako je to slučaj, da li ćete ih vi sami skenirati ili će to učiniti komercijalna štamparija odnosno agencija za takve vrste usluga.

 • Pitajte da li će postojati neki zadaci pripreme za štampu, kao što su preklapanje i raspored stranica.

 • Zatražite preporuke koje vam mogu uštedeti novac.

Vrh stranice

Savet 2: uvek koristite Office Publisher 2007 ili Publisher 2003

Sledeći saveti se odnose isključivo na Office Publisher 2007 i Microsoft Office Publisher 2003. Office Publisher 2007 sadrži nove i poboljšane funkcije namenjene za štampanje u profesionalnim štamparijama. Kao rezultat toga, publikacije kreirane u programima Office Publisher 2007 ili Publisher 2003 su pouzdanije za štampanje od onih kreiranih u prethodnim verzijama programa Publisher.

Ukoliko u programu Office Publisher 2007 otvorite neku stariju publikaciju, njen izgled će biti očuvan u najvećoj mogućoj meri. Međutim, publikacije kreirane u prethodnim verzijama programa Publisher ponekad ne izgledaju onako kako biste očekivali kada ih otvorite u programu Office Publisher 2007.

Vrh stranice

Savet 3: blagovremeno odaberite model boje

Pre nego što krenete da dizajnirate vašu publikaciju i na to utrošite dosta vremena, odlučite da li želite da je odštampate u boji. Ukoliko publikaciju štampate na visokokvalitetnom digitalnom kolor štampaču, nije potrebno da brinete o bojama. Digitalni kolor štampači su u mogućnosti da verno reprodukuju milione boja. Ukoliko publikaciju planirate da odštampate na ofset štamparskoj mašini, na raspolaganju vam je nekoliko mogućnosti za izbor modela boje.

Prilikom ofset štampanja potrebno je da štampanje nadgleda i njime upravlja profesionalni operater štamparske mašine. Opšte uzevši, povećanjem broja mastila potrebnih za štampanje publikacije zahteva se veće angažovanje operatera, a time povećavaju i sami troškovi. Broj potrebnih mastila zavisi od odabranog modela boje.

Kada podesite parametre za štampanje vaše aplikacije u boji, u mogućnosti ste odaberete neki od sledećih modela boje:

 • Bilo koja boja (RGB)

 • Jedna boja

 • Spot boje

 • Procesne boje

 • Procesne i spot boje

Bilo koja boja (RGB)

Ukoliko štampate na digitalnom kolor štampaču (poput stonog kolor štampača), onda koristite RGB (crvena, zelena, plava) model boje. Ako štampate mali broj kopija, ovo je najekonomičniji model boje za štampanje. Međutim, od svih modela boje, RGB boje imaju najveći stepen odstupanja što otežava usklađivanje boja između dva procesa štampanja.

Jedna boja

Ukoliko koristite jednobojnu štampu, ceo sadržaj publikacije biće odštampan u nijansi jedne boje, obično crne. Ovo je najekonomičniji model boje za štampanje na ofset štamparskoj mašini pošto se koristi samo jedna boja.

Spot boje

Ukoliko za štampanje koristite spot boje, ceo sadržaj publikacije biće odštampan u nijansi jedne boje – obično crne – i nijansom još jedne, spot boje, koja se koristi za naglašavanje. Publisher koristi PANTONE® spot boje.

Za korišćenje ovog modela boje potrebna su najmanje dva mastila, a sa svakim dodatnim mastilom povećavaju se i troškovi štampanja na ofset štamparskoj mašini.

Napomena: Troškovi štampanja upotrebom spot boja u nekim slučajevima mogu biti veći od štampanja procesnim bojama. To se obično dešava ukoliko su rokovi za isporuku štampanog materijala kratki.

Procesne boje

Ukoliko za štampanje publikacije koristite ovaj model boje, ona će biti odštampana u punom koloru kombinovanjem određenih količina cijan, magente, žute i crne, odnosno CMYK (cijan, magenta, žuta, crna) mastila procesnih boja. Iako se kombinovanjem ova četiri mastila može dobiti gotovo ceo spektar boja, neke boje nije moguće reprodukovati. Na primer, upotrebom CMYK modela boje nije moguće reprodukovati metalik i visoko zasićene boje.

Štampanje upotrebom procesnih boja zahteva da se štamparska mašina uvek pripremi za upotrebu CMYK mastila, a potrebno je i da proces štampanja nadgleda obučeni operater koji će otisak nastao korišćenjem jednog mastila uskladiti sa otiscima nastalim korišćenjem preostala tri mastila, što se naziva registracija. Zbog toga štampanje procesnim bojama iziskuje više troškova od štampanja spot bojama.

Procesne i spot boje

Štampanje korišćenjem ovog modela boje je najskuplje pošto ono zahteva kombinovanje procesnih boja (četiri mastila) sa nekim od spot mastila. Ovaj model boje koristi se samo ukoliko želite da štampate u punom koloru i pri tom želite da koristite zasićene ili metalik boje koje nije moguće reprodukovati korišćenjem CMYK modela boje.

Biranje modela boje

Kada u programu Microsoft Office Publisher odaberete neki model boje, u odabiraču boja biće prikazane samo one boje dostupne u odabranom modelu boje. Na primer, ukoliko izaberete model boje „Jedna boja“, u mogućnosti ste da odaberete samo one boje linija, popuna i teksta koje mogu nastati od te jedne boje. Ukoliko odaberete model boje „Spot boje“, u mogućnosti ste da odaberete samo one boje linija, popuna i teksta koje nastaju kombinovanjem boja spot mastila.

Postupite na sledeći način da biste odabrali model boje za vašu publikaciju:

 1. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Komercijalni alati za štampanje, a zatim izaberite stavku Štampanje u boji.

 2. U dijalogu Štampanje u boji, u odeljku Definiši sve boje kao izaberite željeni model boje koji želite da koristite.

  Dijalog „Štampanje u boji“

 3. Ukoliko ste izabrali opciju Spot boje ili Procesne boje i spot boje, u mogućnosti ste da kliknete na dugme Novo mastilo da biste odabrali dodatna mastila spot boje.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Savet 4: uverite se da su sve stranice publikacije ispravne veličine

Pre nego što započnete kreiranje publikacije, trebalo bi da odredite veličinu u kojoj će ona biti odštampana. Ne zaboravite da se posavetujete sa komercijalnom štamparijom.

Kada odredite željenu veličinu stranice, podesite je u dijalogu Podešavanje stranice.

Uverite se da ste u ovoj fazi kreiranja publikacije u dijalogu Podešavanje stranice odabrali željenu veličinu. Kada započnete sa dizajniranjem publikacije, veličinu stranice je teško naknadno promeniti. U komercijalnoj štampariji će takođe imati poteškoća da vašu publikaciju odštampaju u veličini koja se razlikuje od one koju ste podesili.

Važno je upamtiti da se terminima veličina stranice i veličina papira označavaju različiti pojmovi kada se radi o podešavanju stranice i štampanju:

 • Pod veličinom stranice podrazumeva se njena veličina nakon obrezivanja.

 • Veličina papira se uvek odnosi na veličinu lista papira na kome štampate publikaciju, pre nego što bude obrezan.

U velikom broju slučajeva potrebno je da veličina papira bude veća od veličine stranice kako bi se omogućila razlivanje i znaci štampača ili da biste bili u mogućnosti da odštampate više stranica na jednom listu papira.

Publisher vam omogućava da na jednom listu papira jednostavno odštampate više stranica i tako kreirate brošuru. Štampanje više stranica na jednom listu od koga je presavijanjem i obrezivanjem moguće kreirati niz stranica naziva se impozicija.

Savet: Da biste ovim postupkom postigli najbolje rezultate, posavetujte se sa komercijalnom štamparijom pre nego što podesite parametre za vašu publikaciju. Za impoziciju vaše publikacije komercijalna štamparija može koristiti neki od programa nezavisnih proizvođača.

Opšte pravilo je da podesite konačnu veličinu papira, bez obzira da li želite da koristite impoziciju ili ne.

 • Veličina vizitkarte, kartice za indeksiranje i razglednice    Ukoliko na jednom listu veličine pisma (21,59 x 27,94 cm) želite da odštampate nekoliko malih stavki poput vizitkarti, veličinu publikacije podesite tako da odgovara veličini vizitkarte (5,08 x 8,89 cm), a ne veličini papira na kome ćete je odštampati. U dijalogu Podešavanje stranice možete navesti koliko kopija želite da odštampate na jednom listu.

  Kako?

  1. U meniju Datoteka u vašoj aplikaciji izaberite stavku Podešavanje stranice, podesite njenu veličinu, a zatim kliknite na dugme Više opcija.

  2. U dijalogu Prilagođena veličina stranice, sa liste Tip rasporeda izaberite stavku Više stranica po listu ili neku drugu.

  3. U odeljku Opcije, unesite željene vrednosti u polja Bočna margina, Gornja margina, Horizontalni razmak i Vertikalni razmak.

  4. Kliknite dvaput na dugme U redu.

   U zavisnosti od izabrane veličine papira i unetih vrednosti za marginu, Publisher će na stranicu smestiti što je moguće više kopija stavke. U prozoru publikacije i dalje će biti vidljiva samo jedna kopija, ali kad započnete štampanje, Publisher će na jednom listu papira odštampati više kopija.

 • Veličine presavijene brošure    Ukoliko je vaša publikacija u obliku jednog lista papira koji će se presavijati više puta, poput trostruko presavijene brošure ili razglednice, njena konačna veličina pre presavijanja treba da odgovara onoj koju ste podesili. Nemojte svaki segment brošure posmatrati kao zasebnu stranicu. Na primer, ako je vaša publikacija u obliku trostruko presavijene brošure koja će se štampati na papiru veličine pisma, u dijalogu Podešavanje stranice izaberite opciju Pismo.

 • Veličina knjižice    Ukoliko je vaša publikacija u obliku knjižice sa višestruko presavijanim stranicama (poput kataloga ili magazina), veličina stranice treba da odgovara veličini jedne stranice nakon njenog presavijanja. Na primer, ukoliko su dimenzije stranice vaše publikacije 13,97 x 21.59 centimetara, u mogućnosti ste da ove stranice na jednom listu papira veličine pisma odštampate uporedo i obostrano. Funkcija za štampanje knjižica programa Publisher raspoređuje stranice tako da su one nakon kombinovanja i presavijanja poređane ispravnim redosledom.

  Podešavanje brošura u programu Publisher

  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice.

  2. U oknu zadataka na desnoj strani kliknite na dugme Više opcija.

  3. U dijalogu Prilagođena veličina stranice, sa liste Tip rasporeda izaberite stavku Knjižica. U odeljku Vođice margina unesite željene mere, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.

  4. U meniju Datoteka izaberite stavku Podešavanje parametara za štampu, a zatim izaberite karticu Postavke publikacije i papira.

  5. U odeljku Opcije štampanja izaberite stavku Knjižica, bočni preklop.

  6. U odeljku Papir izaberite onu veličinu papira na kojoj je moguće uporedo smestiti dve stranice. U odeljku Položaj izaberite opciju Položeno.

  7. Izaberite karticu Detalji o štampaču.

  8. Sa liste Ime štampača izaberite štampač na kome želite da odštampate publikaciju. Ukoliko ne znate koji će se tip štampača ili uređaja za fotoslog koristiti u komercijalnoj štampariji, ovaj korak možete preskočiti ili izabrati sopstveni štampač i na njemu odštampati probni otisak.

  9. Kliknite na dugme U redu.

   U komercijalnoj štampariji će se pobrinuti da postavke štampača i papira odgovaraju uređaju koji će se koristiti za štampanje knjižice.

 • Složena impozicija    Kod nekih vrsta impozicije na jednom listu može biti odštampan veliki broj stranica, a zatim se taj list presavija nekoliko puta i obrezuje sa tri strane kako bi se kreirala grupa redosledom numerisanih stranica. Ova vrstu impozicije moguće je izvesti samo pomoću nekog programa za impoziciju nezavisnog proizvođača.

Vrh stranice

Savet 5: omogućite prekoračenje margina

Ukoliko vaša publikacija sadrži elemente koje želite da odštampate uz ivicu stranice, za te elemente omogućite prekoračenje margina. Prekoračenje margine je kada element izlazi van okvira stranice publikacije. Publikacija se štampa na papiru čije su dimenzije veće od dimenzija krajnje veličine stranice, a zatim se obrezuje. Prekoračenja margine su neophodna pošto većina uređaja za štampanje, između ostalog i ofset štamparske mašine, nisu u mogućnosti da štampaju po ivicama papira, a obrezivanjem papira oko ivica mogu nastati tanka, bela neodštampana područja.

Da biste u programu Publisher kreirali prekoračenje margine, uvećajte elemente za koje želite da omogućite prekoračenje margine tako da oni izlaze iz okvira stranice najmanje 0,317 centimetara.

Publikacija sa prekoračenim marginama

Ukoliko je element publikacije neki automatski oblik kreiran u programu Publisher, možete ga jednostavno rastegnuti. Međutim, ukoliko je oblik neka slika, obratite pažnju na to da ne promenite njene proporcije ili da prilikom obrezivanja ne izostavite neki njen deo koji želite da zadržite.

Vrh stranice

Savet 6: izbegavajte upotrebu sintetičkih stilova fonta

Slovni oblici su obično dizajnirani različitim fontovima kako bi se istakle njihove različite varijante. Na primer, slovni oblik Times New Roman zapravo obuhvata četiri fonta:

 • Times New Roman

 • Times New Roman Bold

 • Times New Roman Italic

 • Times New Roman Bold Italic

Jednostavnije rečeno, kada na tekst u programu Publisher primenite podebljano ili kurzivno oblikovanje, Microsoft Windows će primeniti odgovarajući font ukoliko je on dostupan. Na primer, ako izaberete tekst sa slovnim oblikom Times New Roman, a zatim na traci sa alatkama Oblikovanje kliknete na dugme Podebljano, Windows će ovaj slovni oblik zameniti fontom Times New Roman Bold.

Za veliki broj slovnih oblika ne postoje zasebni fontovi koji predstavljaju podebljano ili kurzivno oblikovanje. Kada na ove fontove primenite podebljano ili kurzivno oblikovanje, Windows kreira sintetičku verziju stila tog slovnog oblika. Na primer, za slovni oblik Comic Sans MS ne postoji kurzivna verzija fonta. Kada na tekst sa slovnim oblikom Comic Sans MS primenite kurzivno oblikovanje, Windows će simulirati kurzivno oblikovanje teksta tako što će iskositi znakove.

Kod većine stonih štampača nema problema sa štampanjem sintetičkih stilova fonta, ali uređaji za visokokvalitetnu štampu, poput uređaja za fotoslog, obično imaju. Pre nego što vašu publikaciju predate komercijalnoj štampariju, uverite se da ona ne sadrži sintetičke stilove fonta.

Provera da li publikacija sadrži zasebne fontove za štampanje

Da biste bili sigurni da vaša publikacija ne sadrži sintetičke stilove fonta, potrebno je znate koje slovne oblike koristite kao i varijacije koje su dostupne u vidu zasebnih fontova. Postupite na sledeći način da biste videli koje slovne oblike ste koristili u vašoj publikaciji:

 • U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Komercijalni alati za štampanje, a zatim izaberite stavku Fontovi.

  U dijalogu Fontovi prikazani su svi slovni oblici korišćeni u publikaciji.

Postupite na sledeći način da biste videli koje varijacije stila slovnog oblika su dostupne u obliku zasebnih fontova:

 1. U meniju Start izaberite stavku Pokreni.

 2. U dijalogu Pokretanje , u polju Otvori otkucajte fontovei zatim kliknite na dugme u redu.

  Otvoriće se prozor Fontovi u kome je prikazana lista svih instaliranih fontova i njihovih varijacija na vašem računaru.

 3. Uverite se da se u menijuPrikaz pored opcije Sakrij varijacije (podebljano, kurzivno itd.) ne nalazi znak potvrde, a zatim izaberite stavku Detalji.

 4. Proverite da li su za stilove slovnih oblika koje koristite u publikaciji dostupni zasebni fontovi.

Ukoliko je za neki slovni oblik navedena samo jedna varijacija, onda za podebljano, kurzivno ili podebljano kurzivno oblikovanje ne postoje zasebni fontovi. Većina slovnih oblika za koje je dostupan samo jedan font su ukrasni fontovi koji se ne koriste u drugim varijacijama.

Vrh stranice

Savet 7: izbegavajte upotrebu nijansi na tekstu sa malom veličinom fonta

Ukoliko je veličina fonta teksta u boji mala, koristite jednobojna spot mastila ili boje koje su nastale kombinovanjem jednobojnih mastila procesnih boja. Izbegavajte korišćenje nijansi neke boje.

Publisher nijanse štampa u vidu rastera ili kao procenat pune boje. Kada se gleda izbliza, raster izgleda kao grupa tačaka. Na primer, 50 procenata nijanse zelene štampa se kao 50 procenata rastera pune zelene boje.

Uvećana verzija jednobojnog teksta i teksta sa nijansom

Ako je veličina fonta nijansiranog teksta mala, broj tačaka koje čine raster može biti nedovoljan za jasno definisanje oblika znakova. Zbog toga, tekst je zamazan ili tačkast, odnosno teško čitljiv. Ukoliko se radi o nijansi procesne boje (nastaloj korišćenjem više mastila), mastila su možda nepravilno postavljena zbog čega ivice teksta mogu biti nejasne.

Ukoliko želite da obojite tekst čija je veličina fonta mala, uverite se da koristite boje koje se štampaju kao pune boje, a ne kao nijanse. To su sledeće boje:

 • Crna

 • Bela

 • Cijan

 • Magenta

 • Žuta

 • Crvena (100 procenata magente, 100 procenata žute)

 • Zelena (100 procenata cijan, 100 procenata žute)

 • Plava (100 procenata cijan, 100 procenata crvene)

 • 100 procenata nijanse bilo koje spot boje

Napomena: Ukoliko je veličina fonta teksta veća, otprilike 18 tačaka i više, korišćenje nijansi ne narušava izgled teksta. Ne zaboravite da se posavetujete sa komercijalnom štamparijom o fontovima koje želite da prikažete u nijansama neke boje.

Vrh stranice

Savet 8: izaberite odgovarajuću veličinu za digitalne fotografije i skenirane slike

Slike nastale u nekom programu za slikanje, skeniranje ili pomoću digitalnog fotoaparata se sastoje od mreže različito obojenih kvadratića koji se nazivaju pikseli. Slika je detaljnija ukoliko se sastoji od većeg broja piksela.

Rezolucija neke slike izražava se brojem piksela po inču (ppi). Svaka slika se sastoji od ograničenog broja piksela. Uvećavanjem slike smanjuje se njena rezolucija, odnosno broj piksela po inču. Umanjivanjem slike povećava se njena rezolucija, odnosno broj piksela po inču.

Ukoliko je vaša slika u niskoj rezoluciji, ona će nakon štampanja izgledati nejasno. Ukoliko je u visokoj rezoluciji, veličina datoteke postaće nepotrebno velika i biće potrebno više vremena da se ona otvori, uređuje i odštampa. Može se desiti da se slika čija je rezolucija veća od 1 000 piksela po inču uopšte ne odštampa.

Ukoliko je rezolucija slike veća od one koju štampač može da odštampa (na primer želite da odštampate sliku od 800 ppi na štampaču koji podržava rezoluciju od 300 ppi), biće potrebno više vremena da štampač obradi podatke o slici bez nekog vidljivog poboljšanja u njenoj štampanoj verziji. Pokušajte da rezoluciju slike uskladite sa rezolucijom štampača.

Rezolucija slika koje želite da odštampate u komercijalnoj štampariji trebalo bi da bude između 200 i 300 ppi. Rezolucija vaših slika može biti i veća – do 800 ppi – ali ne bi trebalo da bude manja od 200 ppi.

Napomena: Ponekad se rezolucija izražava u tačkama po inču (dpi) umesto u pikselima po inču (ppi). Ovi termini se često koriste jedan umesto drugog.

Efektivna rezolucija

Slika u vašoj publikaciji sadrži istu količinu informacija bez obzira da li je povećavate ili smanjuje. Ukoliko želite da slika prilikom uvećavanja bude detaljnija, trebalo bi da kreirate sliku sa većom efektivnom rezolucijom.

Efektivna rezolucija svake slike u vašoj publikaciji uzima u obzir njenu originalnu rezoluciju i menjanje njene veličine u programu Publisher. Na primer, ukoliko je slika rezolucije 300 ppi uvećana za 200 procenata, onda je njena efektivna rezolucija 150 ppi.

Postupite na sledeći način da biste saznali efektivnu rezoluciju slike u svojoj publikaciji:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Upravljanje grafikom.

 2. U oknu zadataka Upravljanje grafikom, u oknu Biranje slike kliknite na strelicu pored slike, a zatim izaberite stavku Detalji.

 3. U prozoru Detalji, u polju Efektivna rezolucija prikazana je rezolucija u tačkama po inču (dpi).

Smanjivanje grafike visoke rezolucije

Ukoliko radite sa malim brojem slika visoke rezolucije, nećete imati problema pri njihovom štampanju. Ukoliko je taj broj veći, publikaciju ćete efikasnije odštampati ako smanjite njihovu rezoluciju.

Važno: Pre nego što smanjite rezoluciju neke slike, posavetujte se sa komercijalnom štamparijom o potrebnoj rezoluciji.

U programu Publisher možete smanjiti rezoluciju jedne, nekoliko ili svih slika tako što ćete ih komprimovati.

 1. Izaberite neku od slika u programu Publisher čiju rezoluciju želite da umanjite, desnim tasterom miša kliknite na neku od njih, a zatim izaberite stavku Oblikuj sliku.

 2. U dijalogu Oblikovanje slike izaberite karticu Slika.

 3. Kliknite na dugme Komprimuj.

 4. U dijalogu Komprimovanje slika, u odeljku Željeni izlazni format izaberite opciju Komercijalno štampanje.

 5. U odeljku Primeni postavke komprimovanja odmah odaberite da li želite da komprimujete sve slike u prezentaciji ili samo slike koje izaberete, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Da ako se pojavi poruka sa pitanjem želite li da primenite optimizaciju slike.

  Originalnu slike visoke rezolucije zameniće slike rezolucije 300 ppi.

Vrh stranice

Savet 9: koristite povezane slike

Ako u publikaciju želite da umetnete slike, možete ih ugraditi u publikaciju ili povezati sa datotekama slika. Kada u publikaciju umetnete povezane slike, smanjuje se njena veličina, a štampar je u mogućnosti da svaku od slika uređuje zasebno ili istovremeno upravlja bojama svake slike u grupi.

Ukoliko želite da umetnete povezane slike, uverite se da ste komercijalnoj štampariji pored publikacije predali i datoteke slika. Ako za pripremanje publikacije za komercijalnu štampu koristite čarobnjak „Zapakuj za prenos“, povezane slike biće uključene u zapakovanu datoteku.

Isporučivanje publikacije sa povezanim slikama naročito je važno ukoliko koristite EPS grafiku (Encapsulated PostScript), pošto u programu Publisher sliku nije moguće sačuvati u EPS formatu. EPS grafika dostupna je komercijalnoj štampariji samo ukoliko je dostavite kao zasebnu povezanu datoteku.

Postupite na sledeći način da biste sliku umetnuli kao vezu:

 1. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Slika, a zatim izaberite stavku Iz datoteke.

 2. U dijalogu Umetanje slike potražite željenu sliku, a zatim kliknite na nju.

 3. Kliknite na strelicu pored dugmeta Umetni, a zatim izaberite stavku Poveži sa datotekom.

Vrh stranice

Savet 10: za pripremanje datoteke publikacije koristite čarobnjak „Zapakuj za prenos“

Pomoću čarobnjaka „Zapakuj za prenos“ publikaciju i povezane datoteke možete zapakovati u jednu komprimovanu datoteku koju možete predati komercijalnoj štampariji. Prilikom korišćenja čarobnjaka „Zapakuj za prenos“, Publisher publikaciju priprema na sledeći način:

 • Najpre se pravi kopija datoteke, a zatim ugrađuju oni TrueType fontovi za koje je to omogućeno.

 • Kreira se komprimovana datoteka arhive koja sadrži publikaciju i njenu povezanu grafiku.

 • Nakon toga se kreira PDF datoteka koja će možda više odgovarati vašem štamparu.

  Napomena: PDF ili XPS datoteku iz programa Microsoft Office 2007 možete da sačuvate samo kada instalirate programski dodatak. Više informacija potražite u članku Omogućavanje podrške za druge formate datoteka, kao što su PDF i XPS.

 • Na kraju se zapakovana datoteka kopira na izabranu disk jedinicu.

Pokretanje čarobnjaka „Zapakuj za prenos“

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Zapakuj za prenos, a zatim izaberite stavku Prenesi u komercijalnu štamparsku ustanovu.

 2. U oknu zadatka Prenesi u komercijalnu štamparsku ustanovu, sa liste Kako će se ova publikacija odštampati? izaberite žaljene opcije:

  Izaberite opciju Štamparska mašina ako ćete koristiti ofset štampanje.

  Izaberite opciju Visokokvalitetno štampanje ako ćete koristiti najkvalitetnije kopiranje.

  Ukoliko želite da prilagodite PDF postavke tako da one odgovaraju izlaznom štampaču, izaberite opciju Ostalo, a zatim odaberite željene postavke.

 3. Izaberite stavku Opcije štampanja.

 4. U dijalogu Opcije štampanja izvršite sve potrebne promene, što obuhvata znaci štampača, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Posavetujte se sa štamparijom da li je potrebno da izaberete neku od opcija u odeljku Oznake štampača.

 5. U odeljku Izaberite stavku koju želite da popravite možete otkloniti sve probleme koje je Publisher identifikovao.

 6. U odeljku Izvoz potvrdite izbor Kreiraj PDF da biste kreirali PDF datoteku.

  U mogućnosti ste da vašu publikaciju sačuvate kao .zip ili PDF datoteku, ili u oba ova formata. Oba su podrazumevano izabrana. Ukoliko niste sigurni koji se od tih formata koriste u komercijalnoj štampariji, ostavite oba izabrana.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 8. U čarobnjaku „Zapakuj za prenos“, odaberite lokaciju na koju želite da izvezete datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Ako zapakujete više publikacija, sačuvajte svaku publikaciju u zasebnoj fascikli. U suprotnom, čarobnjak „Zapakuj za prenos“ će zameniti sve već postojeće zapakovane publikacije.

  Datoteku možete sačuvati na prenosivom medijumu, čvrstom disku, spoljašnjoj disk jedinici ili mrežnoj disk jedinici.

  Čuvanje datoteka na prenosivim medijumima

  Ako prezentaciju nosite na disku u štamparsku ustanovu, izaberite odgovarajuću disk jedinicu (obično D ili E za prenosive medijume kao što je upisivi CD ili USB fleš disk).

  Čuvanje datoteka na čvrstom disku, spoljne jedinice ili na mrežu

  Ako prebacujete datoteke na spoljnu disk jedinicu, mrežu ili na čvrsti disk računara, kliknite na dugme Potraži, odaberite željenu disk jedinicu i fasciklu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Datoteku kasnije možete da otpremite na Web lokaciju komercijalne štamparske ustanove ukoliko ona to omogućava.

 9. Potvrdite ili opozovite izbor Odštampaj završni probni otisak, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Podrazumevano je uvek potvrđen izbor Odštampaj završni probni otisak. Koristite probni otisak da biste pregledali i videli sve greške u odštampanoj verziji publikacije pre nego što datoteku pošaljete u komercijalnu štampariju. Ukoliko se te greške isprave u komercijalnoj štampariji, cena štampanja je obično veća.

  Napomena: Ako izvršite promene u publikaciji nakon što zapakujete datoteke, proverite da li ste ponovo pokrenuli čarobnjak „Zapakuj za prenos“ da bi se promene našle u publikaciji koju ćete odneti komercijalnoj štamparskoj ustanovi.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×