Saveti za praćenje efikasnosti

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U marketingu je potrebno znati pravu strategiju pristupa potrošačima i skoncentrisati se na onu koja daje najbolje rezultate. Praćenjem reakcija na marketinšku kampanju i razumevanjem razloga koji su doveli to tih reakcija u mogućnosti ste da otkrijete koja strategija je uspešna a koja ne. Praćenje vam omogućava da na najbolji način isplatite investiciju u marketinšku kampanju.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Utvrđivanje elemenata koje je potrebno pratiti

Podešavanje mehanizma za praćenje

Praćenje odgovora na vašu kampanju

Ocenjivanje kampanje

Priprema za narednu marketinšku kampanju

Utvrđivanje elemenata koje je potrebno pratiti

Pre nego što započnete marketinšku kampanju, pažljivo razmislite o ciljnoj grupi i informacijama koje je bitno pratiti. Na primer, ukoliko već znate koji od vaših kupaca su ženskog a koji muškog pola, možda ćete želeti da svakom polu šaljete različite promotivne materijale. Ukoliko to ne znate, možda su baš to informacije koje želite da pratite u ovom trenutku kako bi bolje odredili ciljnu grupu za neke buduće kampanje.

Šta je potrebno znati pre započinjanja kampanje?

Prikupljene informacije o potrošačima predstavljaju osnov za jednu efikasnu marketinšku kampanju. Kada prikupite lične karakteristike o potrošačima i organizujete ih po grupama na osnovu tih karakteristika, bićete u mogućnosti da vidite obrasce u njihovim reakcijama koje se zasnivaju na njihovim zajedničkim karakteristikama.

Kada reakciju kupaca povežete sa važnom karakteristikom koja je uticala na njegov odgovor, vi zapravo kreirate bogatu bazu znanja koja vam omogućava da bolje uslužite kupce kao i da poboljšate buduće marketinške kampanje.

U nastavku teksta navedeno je nekoliko primera karakteristika koje možete pratiti kao i informacije koje možete saznati na osnovu toga:

 • Redovni kupci    Ukoliko identifikujete stalne kupce, u mogućnosti ste da stupite u kontakt sa njima i utvrdite zašto su oni stalni kupci, ili ih možete informisati o rasprodajama i specijalnim ponudama.

 • Neredovni kupci    Ukoliko su neki kupci postali neredovni, u mogućnosti ste da im ponudite popuste i ostale pogodnosti kako bi ih učinili redovnim kupcima, ili ih možete kontaktirati da biste ih podstakli da postanu stalni kupci.

 • Lokacija kupca    Ukoliko znate mesto stanovanja kupca, kupcima u određenim oblastima možete ponuditi proizvode i usluge koje su specifični za mesto u kome žive.

 • Pol kupca     Ukoliko znate pol kupca, možete im slati informacije o proizvodima ili uslugama koje se odnose samo na muškarce ili žene.

 • Starost kupca    Ukoliko znate starost kupca, u mogućnosti ste da ponudite usluge koje odgovaraju životnoj dobi kupca (poput strategija za odvajanje sredstava za penziju za osobe u dvadesetim i osobe u pedesetim).

 • Istorija kupovine    Ukoliko znate istoriju kupovine kupaca koji su odgovorili na vaša pisma, a cilj vam je da proširite bazu kupaca, u mogućnosti ste da kupite listu slanja na kojoj su navedene osobe koje su kupile sličan proizvod, a zatim tim osobama možete poslati sličnu poštu.

 • Željeni način odgovora    Na osnovu reakcija primalaca, u mogućnosti ste da na svakog kupca primenite zasebno praćenje koje odgovara njihovoj reakciji. Neki kupci mogu odgovoriti telefonom, neki vas mogu posetiti, a neki vam mogu odgovoriti putem e-pošte. Zbog toga, željeni način odgovora vaših kupaca zahteva i različiti pristup praćenja.

Kako napredujete?

Prilikom prikupljanja informacija o kupcima takođe želite da pratite kako napreduje vaša marketinška kampanja. Potrebno je da odlučite koliko promenljivih želite da testirate i kako želite da merite njihov uticaj. Na primer, ukoliko šaljete dopisnice, možda ćete to želeti da učinite sa različitim dizajnima i ponudama i pratite stepen uspeha svake. Ostale važne informacije za praćenje su:

 • Stepen reakcije    Koliko kontaktiranih kupaca je odgovorilo?

 • Podstaknuta reakcija    Ukoliko ste kupce podstakli da reaguju pomoću različitih ponuda, u mogućnosti ste da pratite koja od tih ponuda je izazvala najveću reakciju.

 • Metod za stupanje u kontakt    Ukoliko ste kupcima omogućili da na različite načine odgovore – na primer, dopisnicom, telefonom, e-porukom, ličnom posetom, katalogom ili putem Web lokacije – u mogućnosti ste da pratite reakcije za svaki od ovih metoda stupanja u kontakt. Ukoliko sa kupcima stupate u kontakt pomoću različitih metoda, možete ih pratiti i tako saznati koji je najefikasniji.

Izdvajanje promenljive

Uverite se da ste izdvojili promenljive ili će u suprotnom to otežati kasniju analizu. Na primer, ukoliko koristite dva različita dizajna razglednice, a svakim se predstavlja različita ponuda, biće vam otežano da pratite da li je reakcija na jednu razglednicu veća zbog njenog dizajna ili ponude koju ona sadrži.

Vrh stranice

Podešavanje mehanizma za praćenje

Utvrdite najefikasniji način za prikupljanje informacija na osnovu kojih ćete proceniti efikasnost kampanje. Ukoliko vaše preduzeće ima više telefonskih linija i koristite različite dizajne i ponude na razglednicama, možete omogućiti različiti broj telefona, URL adresu ili kôd kako biste izmerili reakciju na svaki dizajn.

Ukoliko nudite potvrde o poklonu, verovatno želite da dodate jedinstvene brojeve za praćenje. Ukoliko nudite kupone i želite da saznate ko ih koristi i u koje svrhe, potrebno je da na svaki kupon dodate poseban kôd.

Ukoliko na potvrdu o poklonu dodajete kôd, u mogućnosti ste da stavku iz inventara pridružite potvrdi o poklonu i tako je pratite. Ukoliko nudite kupone, dodavanjem jedinstvenog koda na svaki kupon možete sprečiti kupce da dele kopije kupona. Dodavanje jedinstvenih kodova na pozivnice nije preporučljivo. Potrebno je da pratite samo imena kupaca. Više informacija potražite u članku Dodavanje brojeva za praćenje na potvrde o poklonu ili kupone.

Vrh stranice

Praćenje odgovora na vašu kampanju

Započeli ste kampanju. Sada je trenutak da počnete da pratite reakcije na nju. Dokumentujte rezultate kako biste videli koje promenljive imaju efekta kao i da biste saznali koje od njih treba poboljšati u narednoj fazi kampanje ili narednim kampanjama.

Postoje dva osnovna metoda za praćenje marketinške kampanje. Bez obzira da li odgovore kupaca dobijate putem mreže, poštom, telefonom ili lično od samog kupca, odgovore možete pratiti na neki od ova dva načina:

 • Pomoću odštampane liste koju držite blizu telefona, prijemnog poštanskog sandučeta ili pulta na kome se obraćate kupcima. Ukoliko uz svaki od dizajna razglednice priložite različiti broj telefona, u mogućnosti ste da za svaki telefonski broj odštampate jedinstvenu listu primalaca kako biste imali spremnu pravu listu primalaca kada odgovorite na svaku telefonsku liniju.

 • U nekom programu, poput Microsoft Office Excel radnog lista ili izvora podataka koje možete kreirati u programu Microsoft Office Publisher ili nekom složenijem programu za upravljanje odnosima sa kupcima kao što je Microsoft Office 2007 sa menadžerom za poslovne kontakte.

Publisher sadrži alatke koje vam omogućavaju da primenite oba metoda.

Štampanje liste primalaca

Da biste na papiru pratili reakcije na vašu kampanju, odštampajte listu primalaca i držite je blizu sebe kada primaoci odgovore. Odštampana lista omogućava da na lak način zabeležite informacije, ali njihovo sortiranje, filtriranje i analiziranje je otežano.

Čak i ako planirate da pošaljete publikacije poštom, Štampanje liste primalaca pomoću okna zadataka za objedinjavanje pošte ili u oknu zadatka Objedinjavanje e-pošte . Da biste otvorili okno zadatka u novu ili postojeću publikaciju, u meniju Alatke , postavite pokazivač Pošiljke i katalozii zatim kliknite na dugme za objedinjavanje pošte ili Objedinjavanje e-pošte. Više informacija o objedinjavanju pošte potražite u članku Kreiranje objedinjavanja pošte i Kreiranje objedinjavanje e-pošte.

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte, u odeljku Pripremite se da proverite ovu pošiljku kliknite na vezu Odštampaj listu primalaca.

 2. U dijalogu Štampanje liste, u odeljku Biranje kolona izaberite imena polja koja želite da vaša lista praćenja obuhvati. Ukoliko želite i da obuhvatite kontakte kupaca, potvrdite izbor Uključi praznu kolonu „Beleške“.

 3. U odeljku Biranje zapisa izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite opciju Upotrebi samo uključene zapise da biste odštampali listu na kojoj se nalaze samo primaoci pošte kada poštu šaljete podskupu primalaca na listi.

  • Izaberite opciju Upotrebi sve da biste odštampali listu koristeći sve zapise u listi primalaca.

 4. Izaberite ostale opcije oblikovanja, a zatim postupite na jedan od sledećih načina:

  • Da biste odštampali listu, a da pri tom na nju ne primenite neko oblikovanje, kliknite na dugme Odštampaj.

   Na vrhu svake odštampane stranice vaše liste pojaviće se naslovi kolona.

  • Da biste listu otvorili kao novu publikaciju, kliknite na dugme Izvezi u publikaciju.

Dijalog „Štampanje liste objedinjene pošte“

Praćenje na mreži

Ukoliko već imate izvor podataka o kupcima, možete ga iskoristiti za praćenje reakcija na vašu marketinšku kampanju. Bez obzira da li listu primalaca kreirate u programima Publisher, Excel, Microsoft Office Access ili nekom programu za upravljanje odnosima sa kupcima poput „Menadžera za poslovne kontakte“, morate se uveriti da je lista primalaca otvorena kada svaki kupac odgovori – potom morate pronaći odgovarajući zapis kako biste efikasno zabeležili željene informacije.

Možda ćete u nekoj maloj kampanji na primer želeti da dodate kolonu u kojoj se prikupljaju odgovori kupaca (da i ne), kolonu za datum primanja odgovora, kolonu u kojoj je detaljnije objašnjen naredni korak (na primer, „prati poziv“ ili „uključi u sledeću pošiljku“) i kolonu za proizvod ili uslugu koje je kupac poručio. Ukoliko ste poslali više dizajna razglednica ili ponuda, u mogućnosti ste i da pratite svaki dizajn ili ponudu na koju kupac odgovori.

Baza podataka omogućava i da podatke analizirate na jednostavan način. Na primer, u mogućnosti ste da podatke jednostavno sortirate po nekoj od karakteristika koje ste zabeležili ili isfiltrirate primaoce sa karakteristikama koje su vam nebitne.

Praćenje pomoću Menadžera za poslovne kontakte

Microsoft Office 2007 sa menadžerom za poslovne kontakte je programski dodatak koji je kreiran tako da vlasnicima malih preduzeća, trgovcima i zaposlenima omogući efikasno upravljanje poslovnim kontaktima i mogućim kupcima. Menadžer za poslovne kontakte vam omogućava praćenje marketinških materijala koje ste poslali, primljenih odgovora kao i troškova povezanih sa svakom kampanjom koja je u toku nakon dovršavanja objedinjavanja pošte u programu Publisher. Više informacija o preuzimanju i korišćenju ovog programskog dodatka potražite na stranicama Web lokacije Menadžera za poslovne kontakte.

Ukoliko je Menadžer za poslovne kontakte instaliran, otvorite ga direktno iz programa Publisher:

 • U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte, u odeljku Pripremite se da proverite ovu pošiljku, kliknite na vezu Prati pomoću menadžera za poslovne kontakte.

  Marketinška kampanja će se otvoriti u programu Office Outlook 2007 sa menadžerom za poslovne kontakte.

Više informacija o radu sa programom Office Outlook 2007 sa menadžerom za poslovne kontakte potražite u pomoći za menadžer za poslovne kontakte ili pomoć za praćenje podataka o kupcima potražite na lokaciji Microsoft Office Online.

Vrh stranice

Ocenjivanje kampanje

Analizirajte rezultate na osnovu ciljeva kampanje. Na primer, da li vam je cilj bio povećanje broja novih kupaca ili poboljšanje poslovanja uz zadržavanje istog broja kupaca? Ukoliko su kupci odgovorili na jednu ponudu, a ne na drugu, pokušajte da otkrijete koja je od njihovih ličnih karakteristika dovela do toga da izaberu baš tu ponudu.

Ukoliko koristite više vrsta dizajna i ponuda prilikom slanja razglednica, saznajte da li su kupci bolje reagovali na jedan dizajn od drugog?

Primenite informacije koje ste saznali praćenjem da biste poboljšali trenutne marketinške kampanje kao i one buduće. Ovo je krajnji korak u praćenju potrebnih informacija koje će vam omogućiti da opravdate vašu investiciju.

Vrh stranice

Priprema za narednu marketinšku kampanju

Praćenje reakcija na neku marketinšku kampanju vam pomaže da poboljšate narednu. Zadržite ono što je imalo efekta, a promenite ono što nije. Lista primalaca je jedan od resursa koji možete zadržati, pročistiti i ponovo iskoristiti. Publisher omogućava nekoliko načina za nadogradnju liste primalaca bez potrebe da je kreirate iznova svaki put.

Čuvanje prečice ka listi primalaca

U mogućnosti ste da izbegnete nepotrebne radnje tako što ćete sačuvati prečicu ka listi primalaca koju ste kreirali prilikom objedinjavanje pošte. Kada ovu listu budete koristili prilikom nekog sledećeg objedinjavanja pošte, možete se povezati sa njom kao postojećom listom. Ukoliko se lista sastoji od nekoliko izvora podataka, sve izmene koje napravite u nekom od zapisa u originalnim izvorima podataka odraziće se na listu primalaca kada je sledeći put otvorite. Na ovaj način možete naknadno dodati informacije onim koje ste već prikupili o ovim primaocima.

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte, u odeljku Pripremite se da proverite ovu pošiljku kliknite na vezu Sačuvaj prečicu za listu primalaca.

 2. U dijalogu Čuvanje datoteke upišite ime liste adresa u polje Ime datoteke.

  Podrazumevano, lista adresa je sačuvana u fascikli Moji izvori podataka. Najbolje je da se lista adresa čuva ovde, zato što je ovo podrazumevana fascikla u kojoj Publisher traži izvore podataka.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Izvoz liste primalaca u novu datoteku

Ukoliko želite da različite izvore podataka objedinite u jednu novu datoteku, listu primalaca možete sačuvati kao jedinstvenu listu koja će se koristiti prilikom narednih objedinjavanja pošte. Ova jedinstvena lista nije povezana ni sa jednim originalnim izvorom podataka tako da se sve nove informacije koje dodate ili izmene koje napravite odražavaju samo na ovu listu. Ovu listu primalaca možete koristiti prilikom budućih objedinjavanja pošte i kao datoteku koju možete uvesti u neki program za upravljanje odnosima sa potrošačima.

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Korak 3: izaberite rezultat objedinjavanja e-pošte, u odeljku Pripremite se da proverite ovu pošiljku, kliknite na vezu Izvezi listu primalaca u novu datoteku.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao upišite ime liste adresa u polje Ime datoteke.

  Podrazumevano, lista adresa je sačuvana u fascikli Moji izvori podataka. Najbolje je da se lista adresa čuva ovde, zato što je ovo podrazumevana fascikla u kojoj Publisher traži izvore podataka.

 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite opciju Samo uključene da biste sačuvali listu tako što ćete koristiti samo primaoce vaše pošiljke.

  • Izaberite opciju Svi zapisi da biste obuhvatili sve zapise na listi, bez obzira da li su oni deo objedinjene pošte ili ne.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×